Stad en Land

Uit Genealogie Limburg Wiki
Inhoudsopgave:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Deze pagina's zijn bedoeld voor historische en aardrijkskundige bijdragen ter ondersteuning van de genealogie. Gebruik voor het aanmaken van een nieuwe pagina bij voorkeur het sjabloon "Stad en Land".

Algemene informatie over de Limburgse steden en dorpen is te vinden in Wikipedia (Steden en Dorpen in Nederlands-Limburg).

Geschiedenis van Limburg

Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door Geschiedenis van Limburg, met een uitgebreid inleidend artikel Geschiedenis van Limburg: Algemeen overzicht.
Deze categorie beoogt een overzicht te bieden van de geschiedenis van de verschillende gebieden in Nederland, Vlaanderen en Wallonië die thans of vroeger de naam Limburg droegen, daarbij niet de plaats in Duitsland met die naam. Wel liggen er in het aangrenzende thans Duitse gebied delen van vroegere heerlijkheden en vorstendommen waarvan thans andere delen in Nederlands of Belgisch Limburg liggen, zie daarvoor: Lijst van heerlijkheden. Onder deze territoria moeten op de eerste plaats genoemd worden het Hertogdom Gelre en het Hertogdom Gulik, maar ook een deel van de Landen van Overmaas. Ook die hebben belang voor de wordingsgeschiedenis van de beide Limburgen. Over deze geschiedenis zijn behalve het algemene overzichtsartikel ook een achttal afzonderlijke deelartikelen opgenomen:

Per periode

Bestuurlijke eenheden

Bovenstaande tien artikelen hebben meer specifiek op het grondgebied van de huidige provincies Limburg betrekking. Daarnaast zijn er diverse geassocieerde artikelen die overkoepelende staatkundige grootheden en / of grotere territoriale eenheden behandelen. Hiervan zijn onder meer te noemen:

Staatkundige grootheden (annex aan Geschiedenis van Limburg)

Gemeentelijke categorieën

De steden en dorpen die samen een bepaalde gemeente vormen, zijn telkens samengebracht in een categorie. Deze gemeentelijke categorieën zijn gelabeld als volgt:

Een lijst van gemeentelijke herindelingen in Nederlands Limburg geeft een beknopt overzicht van de totstandkoming van de huidige gemeenten. Zie Geschiedenis van Limburg: Voormalige Limburgse gemeenten, actuele versie ook op: Voormalige gemeenten Limburg. Deze reeks wordt gesuppleerd met een Lijst van Limburgse gemeenten. Tezamen is al deze gemeentelijke informatie ondergebracht in een moedercategorie Gemeenten in Limburg.
Een verdere uitbreiding is de Categorie: Lijsten van burgemeesters van Limburgse gemeenten.

Andere categorieën

  • Plaatsen en regio's die aan de Nederlandse provincie Limburg grenzen kunnen van belang zijn voor de Limburgse geschied- en heemkunde en genealogie. Zie daarvoor Periferie van Limburg. Een onderafdeling is de afdeling Rivier in Limburg.

Bijzondere lexica

Termen en begrippen

Vele op de pagina's gebruikte termen worden verklaard in het Genealogisch woordenboek. Dit woordenboek is ook te raadplegen als een categorie Genealogisch woordenboek, waarmee dit lexicon meer toegankelijk is en tevens geheel overzichtelijk gemaakt kan worden.
Ook binnen dit woordenboek kan gesubcategoriseerd worden. Zo is er een lijst van trefwoorden onder Beroep.

Woordenlijst Latijn-Nederlands

Toponymie

Literatuur

  • Herman Kaldenhoven, Wat betekent deze plaatsnaam? Lijst van Limburgse Toponiemen, Heerlen 2007.

Externe links

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z


Inhoudsopgave:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z