Tienray

Uit Genealogie Limburg Wiki

Tienray (Limburgs: Tiendere) is een dorp in de gemeente Meerlo-Wanssum.

Betekenis van de naam

"Tien" is mogelijk afgeleid van Teden of Teijden dat duidt op het Germaanse Thiadodinggahem (= woonplaats van de volksstam Theuabod), een volk dat in de regio woonde. Raai of rode is een ontginning.

Geschiedenis

Tienray is het op een na kleinste dorp in de gemeente Meerlo-Wanssum en is bekend als bedevaartplaats "Klein Lourdes". Het dorp telt ongeveer 1050 inwoners. Archeologische vondsten hebben uitgewezen dat er rond 5000 voor Christus al mensen woonden.

In het register van de Leenakten van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen wordt vermeld, dat "Jacob van Mirlaer die alde anno 1326 Idem draecht op dat goet geheiten Tienrade, gelegen tussen Mirler ende der Horst, met allen sijnen tobehoren, in natten ende in drogen, tot eenen Gelderschen leensrechten op sijn dochter Goitken, huysfrou.".

Voor-oorlogse kerk Al in de 15e eeuw word er melding gemaakt van een Mariakapel te Tienray. In het jaar 1877 verrees er een neoromaanse kerk. Vanaf die tijd is Tienray ook een bedevaartsoord. De kerk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes en was ontworpen door architect Johannes Kayser op aanwijzingen van priesterdocent Slits. De architect Kayser en Caspar Franssen breidden de kerk verder uit met een toren en transept in 1887, en een biechthal in 1912. Bij de kerk werd ook een processiepark met kruiswegstaties aangelegd. Dit was voor de duizenden pelgrims die ieder jaar het bedevaartsoord van Tienray bezochten.

Eind november 1944 werd de kerk door de Duitsers opgeblazen, en vrijwel geheel verwoest. In een schuur was na de oorlog tijdelijk de noodkerk gevestigd, totdat de nieuwe kerk klaar zou zijn.

Huidige kerk De bouw van de huidige kerk begon in december 1949. Als architect was de Brabander M. van Beek gekozen. De laagste inschrijver om de kerk te mogen bouwen was de Blerickse firma Gerats en Zn. Een jaar later (in december 1950) was de kerk voltooid. De bouw van de toren zou pas later beginnen. De inzegening van de kerk vond plaats op 24 december 1950. In 1953 werd toestemming geven om de toren voor de kerk te bouwen. De aanbesteding vond in 1954 plaats. Ook deze keer mocht de Blerickse firma het werk doen.

Station Tienray had van 1883 tot 1938 een station (Station Meerlo-Tienray) aan de Maaslijn.

Literatuur