Echt

Uit Genealogie Limburg Wiki
Gemeente Echt in ca. 1870

Echt (Limburgs: Ech) is een stad in de gemeente Echt-Susteren, provincie Limburg (Nederland). Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

De gemeente Echt omvatte de dorpen Echt, Sint Joost, Koningsbosch, Maria Hoop en Pey. Tijdens een eerdere herindelingsronde in deze regio, in 1991, heeft een aantal grenscorrecties plaatsgevonden met omliggende gemeenten (de meeste ten voordele van de gemeente Echt). De belangrijkste grenscorrectie was die met de gemeente Maasbracht (waarvan 288 hectare met 302 huizen en 834 inwoners overgingen naar de gemeente Echt). Hierdoor kwam het dorp Sint Joost geheel onder de gemeente Echt te vallen. Voorheen liep de gemeentegrens midden door dit dorp. Onder het dorp Echt vallen ook de buurtchappen Aasterberg, Berkelaar, Gebroek en Ophoven.

Wapen van Echt

Vanaf in ieder geval 1277 voert ze een Andrieskruis (kruis in de vorm van een X) op een schild met in elke van de 4 hoeken 3 kruisjes met verdikkingen aan hun uiteinden.

Geschiedenis

Echt is als dorp bekend uit de 7e eeuw. Het wordt genoemd in een schenking van Peppijn van Herstal. Het tolrecht van Echt gaat in 950 over op heer Ansfried en wordt verplaatst naar Kessel. Het dorp behoorde eerst tot het graafschap Loon en kwam in de loop der 13e eeuw aan Gelre. In ieder geval behoorde het in 1267 aan Gelre. De schepenen van Echt worden voor het eerst genoemd op 29 juni 1259 en beschikten over een eigen zegel. Of Echt in 1343 stadsrechten had is twijfelachtig, ook al bezegelde de plaats het verbond van steden. Het had in ieder geval wel vestingwerken in mei 1397 toen de Luikenaren, in het kader van de oorlog tussen Brabant en Gelderland, het versterkte stadje verwoesten. In juni 1473 nam Karel de Stoute het zonder moeite in. Keizer Maximiliaan nam in 1497 het slot te Echt in en dat werd na korte tijd door de Geldersen heroverd; Echt zelf bleef echter enige jaren in handen van de keizerlijke troepen. In het begin van de tachtigjarige oorlog werd het 1556 geplunderd door huurlingen in Spaanse dienst en wisselde in de jaren daarna nog al eens van bezetter, waardoor op het eind van deze oorlog vele huizen verbrand of vernield waren. Van de vestingwerken resteerden alleen nog maar de grachten. Later werd Echt meestal als dorp aangeduid, enkele keren (1590) als stad. Pas in 1630 werd het consequent door de schepenbank zelf stad genoemd. Echt heeft voor die tijd dus steeds stedelijke allure gehad. Het had 3 stadspoorten, de zuid -en noordpoort alsmede de Maaseijkerpoort. Later hoorde het bij het Overkwartier of Spaans Opper-Gelre. Vanaf 1713 kwam het samen met enkele andere gemeenten als Staats Opper-Gelre aan de Verenigde Provinciën. In 1656 woedde er een stadsbrand, die in een bierbrouwerij begon en zestig huizen in de as legde. In 1688 heerste er de pest die vele levens kostte. Een stadsbrand beginnende bij Jhr. Groenen op de Wijnstraat, legt in 1703 34 huizen in de as. Op 6 november 1865 werd het spoorwegstation en de verbinding met Maastricht en Venlo officieel geopend. Echt is op 1 januari 2003 met Susteren gefuseerd en is nu onderdeel van de gemeente Echt-Susteren.

Monumenten

 • De katholieke Sint-Landricuskerk is een gotische hallenkerk uit de 15e eeuw die in 1871-1872 werd gerestaureerd en vergroot door architect P.J.H. Cuypers. Deze kerk is opgedragen aan de H. Landricus, wiens reliekschrijn zich bevindt in het Belgische Zinnik. De neogotische toren raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en werd na de oorlog deels vervangen door een moderne bovenbouw.
 • De moderne RK Pius X kerk uit 1959 is ontworpen door architect Jan Zollner.
 • In 1875 vestigden twintig zusters Karmelietessen uit Keulen zich in Echt vanwege de Kulturkampf in Duitsland. In 1879 werd voor deze zusters een nieuw klooster gebouwd waarvoor P.J.H. Cuypers de kapel ontwierp. Het klooster is tegenwoordig sterk verbonden met de herinnering aan Edith Stein, de Duitse filosofe en Karmelietesse die vanwege haar joodse afkomst Duitsland in 1938 ontvluchtte en tot haar deportatie door de nazi's in 1942 in dit klooster verbleef.

Burgemeesters van Echt

 • L. van der Leeuw
 • J. Hoetmakers
 • M. Griens
 • 1800-1810 L. Leurs
 • 1810-1817 H. Ingendael
 • 1822 R. Clabbers
 • 1827 J. Meeuwissen
 • 1830 A. Gelders
 • 1836 H. Smeets
 • Ch. Reijnen
 • circa 1880 F.L.R Welters
 • 1902-1914? Th.J.H. van de Venne
 • 1914-1941 H.A.A. Meuwissen
 • 1941-1945 A. Den Rooyen (benoemd door de bezetter)
 • 1945-1948 H.A.A. Meuwissen
 • 1948-1967 F.J. Cuypers
 • 1967-1986 Dr. W.F.A. Heemskerk
 • 1986-1992 Mr. L.H.F.M. Janssen
 • 1993-2003 Mr. B. Schaftenaar

Families die langdurig in Echt gewoond hebben of wonen

 • Abrahams
 • Aesterberg
 • Aalmans
 • van Aken
 • Bascourt
 • Bachus
 • Bergs
 • Berlo
 • Bisschops
 • Bollen
 • van Berklaar
 • van Brakele
 • Buulmans
 • Clouts
 • Op de Coul
 • Crausen
 • Custers
 • Delsing
 • Diebben
 • Dormans
 • Eck
 • Engels
 • Franssen
 • Forstier
 • Gabriel
 • Gelissen
 • Genougen
 • Gulikers
 • Haren
 • Hartmans
 • Heiligers
 • Heldens
 • Hennegelt
 • Horst
 • Hoogen
 • Huis
 • Kools
 • van der Krabben
 • van der Koek
 • Lodewijks
 • Luite
 • Loeffen
 • Quickx
 • Raadts
 • Reuters
 • Rozen
 • Rozendael
 • Roberts
 • Staes
 • Segmans
 • Salden
 • Smits
 • Snoek
 • Vulders
 • Vincken
 • van der Vilm
 • van Wambach
 • Wijnen
 • Zwammen
 • Zwillens

Archieven

De Doopregisters beginnen in 1637, de Huwelijksregisters in 1639 en de Overlijdensregisters in 1693 (parochie H. Landricus). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand Echt.

Het archief van de Schepenbank Echt bevindt zich in het Rijksarchief Limburg te Maastricht; zie in dit verband: Rensch, Th. J. Van, Inventaris van het archief van de schepenbank Echt, Maastricht 1981.

Literatuur

Externe link