Meerlo

Uit Genealogie Limburg Wiki
Gemeente Meerlo in 1866

Meerlo is een dorp. Het maakte onderdeel uit van de gemeente Meerlo-Wanssum (en haar stadhuis stond in deze plaats) en is sinds de opheffing hiervan per 1 januari 2010 toegevoegd aan de gemeente Horst aan de Maas. Het was tot 1969 een zelfstandige gemeente.

Naam

Meers is een moeras of laaggelegen weideland en Lo een open (gemaakte) plek in het bos. Meerlo betekent dan een weiland of moeras bij het bos. Het is dan een typische ontginningsnaam.

De oude naam van dit dorp was overigens Mirlaer, gezien de naam van de oud-adellijke familie die hier vandaan kwam. Het woord Laar gaat terug tot het Oudgermaanse hlari, wat stond voor "geschikte plek in het bos voor bewoning" en heeft dus dezelfde betekenis als Lo.

Geschiedenis

De oudste akte van de schepenbank Meerlo is van 3 december 1468. Aktes werden gezegeld door de schout, plaatselijke heer of zelfs de pastoor. Het eigen wapen komt voor het eerst voor in 1651. Het toont Johannes de Doper met een herdersstaf die een opspringend lam aait.

Wapen van Meerlo

Monumenten

  • De voormalige kasteelboerderij van het Kasteel van Meerlo, tegenwoordig ook Het Kasteelke genoemd
  • De voormalige burgemeesterswoning Huize Meerlo door de plaatselijke bevolking ook wel Huize Nab genoemd, naar de laatste bewoonster voordat het pand door de gemeente werd aangekocht en de uit 1662 stammende Sint Goarkapel.
  • Grafheuvel van omstreeks 700 v Chr. (Late Bronstijd)
  • De oorspronkelijke Sint Johannes de Doperkerk van Meerlo ontstond in het jaar 1500. Deze kerk werd rond 1934 vervangen, naar ontwerp van architect J.J. van Groenendael. Tijdens de oorlog had ook deze kerk veel te lijden van de oorlogsschade. In 1947 werd de kerk hersteld, en kreeg een roosvenster. In 1954 werd de toren herbouwd. De uit 1493 stammende luidklok werd toen opnieuw opgehangen in de toren. Deze klok werd destijds gegoten door Johannes van Venlo en Johannes van Stralen.

Archieven

De Doopregisters beginnen in 1596, de Huwelijksregisters in 1656 en de Overlijdensregisters in 1662 (parochie H. Johannes de Doper).

Literatuur