Nederweert

Uit Genealogie Limburg Wiki

Nederweert is een plaats en gemeente in Limburg.

Nederweert is gelegen aan een driesprong van kanalen: de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert komen elkaar vlak bij Nederweert tegen. De kanalen zorgden in vroegere tijden voor de afvoer van de turf uit de Peel. Van oudsher (1826) waren deze kanalen de verbinding tussen Maastricht en 's-Hertogenbosch.

Geschiedenis

Nederweert heette oorspronkelijk Merefelt, hetgeen betekent 'te midden van meren', of later, Weert van den nedersten eynde. Dit laatste is verbasterd tot Nederweert.

Een andere uitleg van 'Mereveld' is dat de benaming afstamt van het Germaanse woord 'mar', wat paard betekent, en het eveneens Germaanse 'vilde', wat veld of plaats betekent. Het Mereveld zou een paardenwisselplaats uit de Romeinse tijd zijn geweest, heden ten dage nog herkenbaar in de benaming van de buurtschap Rosveld, eveneens met betekenis paardenwisselplaats.

Nederweert was oorspronkelijk verbonden aan de schepenbank van Weert. Ergens in de loop van de 14e eeuw werd Nederweert van Weert afgescheiden. In 1419 werd voor het eerst melding gemaakt van een eigen schepenbank en heerlijkheid. De heerlijkheid bleef bestaan tot de Franse annexatie in 1795 van de Zuidelijke Nederlanden.

De heerlijkheid is lange tijd in bezit geweest van de graven van Horne. In 1701 kwam Nederweert direct onder de Staten-Generaal en in 1715 bij de Oostenrijkse of Zuidelijke Nederlanden. In de Franse tijd hoorde het ook bij het Belgisch departement van de Nedermaas. Voor de schepenbank archieven zie de Externe link (klik daarna verder op Overkwartier van Gelder).

In het dorp bevindt zich een rooms-katholieke kerk uit 1467, gebouwd in Brabants gotiek.

Archieven

De registers van doop (vanaf 1569), trouw (vanaf 1562) en overlijden (vanaf 1724) van Nederweert zijn ondergebracht in het Rijksarchief in Maastricht. Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur