Kessel

Uit Genealogie Limburg Wiki
Kessel vroeger: Kerk en kasteel gezien vanaf de linkeroever van de Maas

Algemene informatie

Kessel is een kleine stad aan de linkeroever van de Maas, op de grens van Noord- en Midden-Limburg. Het was een zelfstandige gemeente tot 1 januari 2010 en is daarna overgegaan in de nieuwe gemeente Peel en Maas.

Het huidige dorp is ontstaan rond het kasteel van Kessel, dat vermoedelijk in de 10e eeuw werd gebouwd als een motteburcht: een eenvoudig houten kasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel, met aan de voet van deze heuvel de overige gebouwen rond een neerhof.

Het stadje telt 4.267 inwoners (30 juni 2008, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 22,13 km² (waarvan 0,90 km² water). Kessel grenst aan de Heldense Bossen, een uitgestrekt bosgebied met stuifduinen. De stad kreeg in 1312 stadsrechten.

Kessel was een van de kleinste gemeenten van de provincie Limburg. De enige officiële kernen binnen de gemeente waren Kessel en het van oudsher bijbehorende Kessel-Eik. Verder kent men nog de gehuchten Broek, Hout, Donk en Oijen. Op 2 oktober 2007 heeft de gemeente besloten om samen met de gemeentes Helden en Maasbree de nieuwe fusiegemeente Gemeente Peel en Maas te vormen. Op 10 maart 2008 besloot de gemeente Meijel zich ook aan te sluiten bij deze fusiegemeente.

Kessel thans: Kerk en kasteelruïne gezien vanaf de rechteroever van de Maas

Geschiedenis

Kessel is een oud Maasdorp dat ontstaan is rond een wachttoren uit de 10e eeuw. De oudste geschriften over Kessel stammen uit het eind van de elfde eeuw. De graven van Kessel, wonende in het vroegere kasteel Keverberg (nu een ruïne), zijn ook de stichters van de Duitse stad Grevenbroich bij Düsseldorf (omstreeks 1300). Reinald I graaf van Gelre verleent Kessel stadsrechten op 11 november 1312 en noemt de plaats “Insula Dei op de Mase (supra Mosam)”.

Gedwongen door geldgebrek verkocht de laatste graaf van Kessel, Hendrik V, in 1279 Kessel (alles op de linkeroever van de Maas en het kasteel) aan Reinoud I, graaf van Gelder. Het kwam dus bij het Overkwartier van Gelre en later bij Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd het door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits (tot 1814).

Herbouw

In 1944 werd het kasteel opgeblazen door terugtrekkende Duitse troepen. Ook het gemeentehuis werd grotendeels verwoest.

  • Van het kasteel resteert alleen nog de ringburcht. Er zijn plannen in voorbereiding om de huidige ruïne van Kasteel Keverberg volledig te herstellen in oude glorie. De bedoeling is om het kasteel terug te brengen naar de staat waarin het eind 18e eeuw was, toen het nog bewoond werd door de familie Keverberg. Hoe het er toen uitzag kan gereconstrueerd worden op basis van oude afbeeldingen en foto’s van vóór de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, en op een gedetailleerde opmeting uit 1929.
Het idee is om het kasteel een commerciële herbestemming te geven. Gedacht wordt aan een luxe hotel met ongeveer 55 kamers met een restaurant en zalencomplex. De hele omgeving van het kasteel wordt in de plannen meegenomen: de kasteeltuin, de Neerhof, de Paort en het gemeentehuis.
  • De kerk werd na de oorlog met enkele wijzigingen herbouwd.
  • Van de molens ging de molen aan de Molenstraat in vlammen op en werd niet meer herbouwd. De Sint Anthoniusmolen werd meteen na de oorlog hersteld.

Archieven

Schepenbank archief van Kessel wordt voor het eerst vermeld in 1363 en bevindt zich in het RHCL.

Kessel dopen en huwelijken beginnen 1676 en overlijdens in 1675 en zijn bewerkt door Genbronnen, zie links. Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Families die langdurig in Kessel woonden of wonen

Literatuur

  • Marinus Flokstra, Kastelen in het land van Kessel, blz. 36-57 (De Burcht van Kessel) uit 2005.
  • Marinus Flokstra, Kastelen in het land van Kessel, blz. 68-81 ('t Huuske Ooijen) uit 2005.

Externe links