Beurskens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Beurskens is typisch voor de noordelijke helft van Limburg, met de nadruk op de driehoek Venlo, Roermond, Helden. De naam komt tegenwoordig ook voor in Duitsland (Börskens) en België.

Al in 1459 wordt Heyn Buersken genoemd als schepen te Beesel. In 1470 blijkt dat Gheerken der Bade, in dezelfde akte ook Buyrsken genoemd, net als zijn vader het bodeambt van Beesel bezit. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat we de betekenis van deze familienaam kunnen zoeken in de beurs of bus waarin de bodes hun stukken vervoerden. Indien dit bodeambt ook reeds een generatie eerder in handen van de familie was, komt Heyn van Eyck, in 1426 vermeld als bode van Beesel, in aanmerking als een voorvader. Dit is echter zuiver speculatief.

Anderen menen dat de naam werd afgeleid van Liborius, een heilige die vooral in Westfalen werd vereerd. Voorbeelden van personen met de roepnaam Beursken ontbreken echter. Ook zou men mogen verwachten dat de achternaam dan op meerdere plaatsen zou zijn ontstaan, zoals we ook bij andere patronymica zien.
De -s achter de naam verschijnt pas iets later. In 1475 blijkt dat Henric Beurskens een aanhanger is van hertog Adolf van Gelre in diens conflict met zijn vader Arnold. Als Adolf uiteindelijk toch aan het kortste eind trekt, lijdt ook de positie van de bode daaronder en het is niet uitgesloten dat hertog Arnold de familie het bodeambt heeft ontnomen. Gedurende een halve eeuw komen we naam Beurskens daarna niet tegen.

Pas in 1533 duiken de namen van Heyncken en Leysken Burskens weer op in een Beeselse belastinglijst, in 1541 ook in Kessel, aan de overzijde van de Maas. Henrick Borskens wordt in 1548 vermeld als schepen te Beesel en in datzelfde jaar zien we Peter Buyrskens uit Asselt als schepen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt. Roermond en Tegelen volgen en zo breidt het verspreidingsgebied van de familie zich langzaam uit.

Vanaf de 17e eeuw worden de gegevens iets minder fragmentarisch en wordt het mogelijk om personen uit meerdere generaties met elkaar te verbinden. Bij de volkstelling in 1947 droegen 914 personen de naam Beurskens.

Nog te plaatsen

 • Gairdt Beurskens (Burskens), schepen van Kessel 1549. Tr. met Baetze van Kessel genaamd Roffaert, buitenechtelijke dochter van Gerard van Kessel genaamd Roffaert.
 • Sebastianus Beurskens, schepen van Kessel 1576.

Fragment-genealogie (te Venlo)

I. Martin Beurskens trouwde met Petronelle Wijnen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Beurskens gedoopt Baarlo 29 januari 1751.
 2. Mechtildis Beurskens gedoopt Baarlo 1 oktober 1753.
 3. Hendrina Beurskens gedoopt Baarlo 2 juli 1756.
 4. Gertrudis Beurskens gedoopt Baarlo 3 januari 1760.
 5. Anna Beurskens gedoopt Baarlo 11 februari 1763.
 6. Herman Beurskens volgt II.

II. Herman Beurskens geboren Baarlo circa 1764, overleden Venlo 22 april 1806, trouwde Blerick 15 februari 1797 met Anna Leenders, geboren Blerick circa 1770, overleden Venlo 25 juni 1827, dochter van Leonard Leenders en Catharina Schaffers.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Beurskens geboren Venlo 19 januari 1798, overleden Venlo 19 augustus 1823, trouwde Venlo 18 april 1823 met Gerard Jacob Haenen, geboren Venlo 23 oktober 1796, zoon van Frederik Haenen en Maria Linskens.
 2. Catharine Beurskens geboren Venlo 7 augustus 1800.
 3. Peter Jacob Beurskens volgt III.
 4. Martin Beurskens geboren circa 1806, overleden Venlo 22 april 1812.

III. Peter Jacob Beurskens (ook Pierre Jacques) geboren Venlo 22 februari 1803, overleden Venlo 4 december 1884, akkerman, trouwde Venlo 16 februari 1828 met Elisabeth Dings, geboren Beesel 3 december 1800, overleden Venlo 19 februari 1860, dochter van Antoon Dings en Elisabeth Maxilaan.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Hendrik Herman Beurskens volgt IV.

IV. Peter Hendrik Herman Beurskens geboren Venlo 19 mei 1828, ovrleden Venlo 3 februari 1887, tuinier, trouwde 1. Venlo 10 mei 1852 met Gertrudis de Bruijn, geboren Venlo 13 maart 1826, overleden Venlo 24 februari 1870, dochter van Willem de Bruijn en Cunera Verrijt en trouwde 2. Venlo 20 april 1874 met Gertrudis Hendrika Kuijpers, geboren Venlo 24 februari 1837, dochter van Pieter Hendrik Kuijpers en Anna Catharina Sophia Rensen.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. zoon levenloos geboren Venlo 14 maart 1853.
 2. Jacob Hubert Beurskens volgt V.
 3. Hubertina Elisabeth Beurskens geboren Venlo 28 november 1855, overleden Venlo 18 mei 1873.
 4. Hubertina Johanna Beurskens geboren Venlo 13 september 1857, overleden Venlo 29 april 1874.
 5. Gerard Jacob Hubert Beurskens geboren Venlo 13 december 1860.
 6. Maria Hubertina Petronella Beurskens geboren Venlo 11 augustus 1865.
 7. Maria Jeanette Hubertine Beurskens geboren Venlo 7 juli 1867.
 8. Antoon Godfried Hubert Beurskens geboren Venlo 17 januari 1869.

V. Jacob Hubert Beurskens geboren Venlo 6 maart 1854, tuinier, trouwde Venlo 29 april 1884 met Anna Hubertina Sibilla Valentijn, geboren Venlo 22 september 1856, dochter van Peter Valentijn en Wilhelmina Catharina Geeraedts.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon levenloos geboren Venlo 1 januari 1885.
 2. Gertruda Wilhelmina Hubertina Beurskens geboren Venlo 19 januari 1886.
 3. Maria Anna Hubertina Beurskens geboren Venlo 22 december 1887.
 4. Peter Herman Hubert Beurskens geboren Venlo 25 september 1889, overleden Venlo 17 januari 1967, trouwde met Elisabeth Maria Christis, geboren Tegelen 28 januari 1895, overleden Venlo 27 juli 1964, dochter van Gerard Jacob Christis en Margaretha Hovens.
 5. Josephina Sebilla Hubertina Beurskens geboren Venlo 13 oktober 1891.
 6. Wilhelmina Hubertina Elisabeth Beurskens geboren Venlo 10 april 1895.
 7. Anna Maria Jacqueline Beurskens geboren Venlo 29 augustus 1897.

Bronnen