Volkstelling

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bij een volkstelling wordt, zoals het woord al aangeeft, primair de bevolking van een land of gebied geteld. Daarnaast worden ook gegevens verzameld over de samenstelling van de bevolking. De tabellen zijn niet bedoeld voor genealogisch onderzoek. Toch geven ze ons nuttige achtergrondinformatie bij stamboomonderzoek.

De bekendste volkstelling voor genealogen is de volkstelling van 31 mei 1947. De tijdens deze telling opgegeven namen vinden we terug in het Nederlands Repertorium van Familienamen. Dit boekwerk in 14 delen werd tussen 1963 en 1988 uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). U kunt het Repertorium bij de meeste archiefdiensten raadplegen. Daarnaast maakt ook het Meertens Instituut gebruik van de gegevens van het Repertorium.

Zoekt u dit soort gegevens uit de tijd dat er nog geen volkstellingen werden gehouden, raadpleeg dan plaatselijke lijsten zoals schatlijsten en rotlijsten.

Externe links