Rot

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een rot was een bestuurlijke, soms ook administratieve eenheid die deel uitmaakte van een groter geheel zoals een kerspel of gemeente. Uit ieder huis werd een volwassen man afgevaardigd en samen vormden deze mannen een rot. Het rot (nu zouden we zeggen de buurt, de wijk) was verantwoordelijk voor een eigen stukje leefomgeving. In tijden van oorlog of onrust werden de rotten ook ingeschakeld bij het wachtlopen. De grenzen van een rot zijn niet altijd even eenvoudig aan te geven. Plaatselijke bekendheid is een voordeel bij het correct interpreteren van oude akten waarin een rot wordt genoemd.

Aan het hoofd van ieder rot stond een rotmeester. Deze had de leiding over zijn rot en was daarmee eerste aanspreekpunt. Hij moest mede toezien op een juiste naleving van regels en uitvoering van bijvoorbeeld sommige openbare werken.

Tijdens tenminste jaarlijks gehouden hoorzittingen, voogdgeding genoemd, moest uit ieder huis een volwassen man aanwezig zijn. Hun namen werden vaak genoteerd in een zogenaamde rotlijst en ongeoorloofd verzuim werd bestraft. Naast lijsten van bijvoorbeeld hoofdschat en beestenschat bieden rotlijsten ons daarmee een vaak nog onbekende genealogische invalshoek.