Hoofdschat

Uit Genealogie Limburg Wiki

De zogenaamde hoofdschat was een vorm van belasting, meestal schat of schatting genoemd. Bij de hoofdschat worden personen aangeslagen, waarbij meestal onderscheid wordt gemaakt tussen volwassen gezinshoofden, vrouwen, knechten en meiden. Soms worden weduwnaren en weduwen afwijkend aangeslagen of zijn mensen zo onvermogend dat de belasting wordt kwijtgescholden. Zonen en dochters van 16 jaar en ouder werden hetzelfde aangeslagen als knechten en meiden, waaardoor vaak niet duidelijk is of het gaat om personeel of gezinsleden. Soms werd achteraf in de marge vermeld als een van de aangeslagen personen kort na het opstellen van de lijst was overleden. Daarmee kunnen deze lijsten unieke genealogische gegevens bevatten.

De belastinglijsten van de hoofdschat worden ook wel capitatielijsten genoemd. Ze vermelden gewoonlijk alleen de naam van de gezinshoofden. Daarnaast kennen we beestenschat, herfschat en landschat.