Belasting

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Belasting, vroeger meestal schat of schatting genoemd (soms ook: stuyr), werd geheven op allerlei gebied. Men kende bijvoorbeeld grondbelasting (landschat), personele schat (hoofdschat), belasting op sommige dieren (beestenschat), enzovoorts. Belastinglijsten kunnen een welkome aanvullende bron van informatie zijn voor genealogen. Hoewel de lijsten een fiscaal-financieel doel hadden, bevatten ze ook meestal enkele gegevens die nuttig zijn bij stamboomonderzoek.

Een schatlijst (vaak ook cohier van de schat genoemd) bevat gewoonlijk uitsluitend de namen van de gezinshoofden. Soms staat er nog wat extra informatie in, zoals over personen die om uiteenlopende redenen vrijstelling (vrijdom) of kwijtschelding krijgen. Hier en daar bevatten de lijsten ook aantekeningen over inmiddels overleden personen, waardoor de opgelegde aanslag werd aangepast. De belasting werd geïnd door de schatheffer, ook wel schatbeurder genoemd.

Voor een juiste interpretatie van belastinglijsten is het goed om kennis te nemen van het belastingreglement uit 1682.

Naast de gewone schat moesten landeigenaren ook nog vaak de tiende afdragen, een van oorsprong kerkelijke belasting.

Literatuur

  • Remi van Schaïk, Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550), Hilversum 1987