Bisdom Roermond

Uit Genealogie Limburg Wiki

Tekst in eerste versie overgenomen uit de Nederlandse Wikipedia

Het bisdom Roermond is één van de zeven bisdommen in de Nederlandse kerkprovincie. Het huidige (tweede) bisdom is heropgericht in 1853. Het komt overeen met de grenzen van de provincie Limburg.

Het huidige bisdom werd in 1853, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, opgericht. De kathedraal van het bisdom is de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en de verjaardag van de wijding van de kathedraal wordt gevierd op 3 september.

Kerncijfers van het bisdom Roermond

In het jaar 2005 maakte het katholieke volksdeel met circa 871.000 kerkelijk geregistreerde gelovigen 76,9% van de totale bevolking van het bisdom Roermond uit. Ieder weekend bezochten gemiddeld 77.695 gelovigen de kerk, dat is 7 percent van de totale bevolking van het bisdom Roermond. Ook in het bisdom Limburg loopt het aantal gelovigen terug maar minder dan in andere delen van het land. Veroorzaakt door de toenemende securalisatie en de wil om te komen tot een beter bestuur heeft het bisdom verscheidene keren moeten reorganiseren. Het aantal dekenaten is in het verleden al teruggebracht van 24 naar 17 en zal in 2007 verder afnemen naar 16 zodra de geplande fusie van de dekenaten Venray en Gennep een feit is.

Lijst van de 23 bisschoppen van Roermond

De bisschoppen van 1559 - 1801: De bisschoppen van 1853 - heden:
 1. Wilhelmus Lindanus (1562-1588)
  1. Gregogius Gherinx vicaris-generaal (1588-1596)
 2. Henricus Cuyckius (1596-1609)
  1. Petrus Pollius vicaris-generaal (1609-1611)
 3. Jacobus a Castro (1611-1639)
  1. Balduinus de Gaule vicaris-generaal (1639-1645)
  2. Antonius Bosman, vicaris-generaal (1645-1651)
 4. Andreas Creusen (1651-1657)
  1. Jacobus van Oeveren, vicaris-generaal (1657-1659)
 5. Eugenius Albertus d'Allamont (1659-1666)
  1. Jacobus van Oeveren, vicaris-generaal (1666-1672)
 6. Lancelot de Gottignies (1672-1673)
  1. Jacobus van Oeveren, vicaris-generaal (1673-1677)
 7. Reginaldus Cools (1677-1700)
  1. Joannes Antonius Dumont, vicaris-generaal (1700-1701)
 8. Angelus Graaf d'Ongnies et d'Estrees (1701-1722)
 9. Franciscus Sanguessa (1722-1741)
  1. Joannes Franciscus Dispa, vicaris-generaal (1741-1743)
 10. Josephus Werbrouck (1743-1746)
 11. Johannes de Robiano (1746-1769)
  1. Arnoldus Ignatius Jacobus Costerius, vicaris-generaal (1769-1770)
 12. Henricus Kerens (1770-1775)
 13. Philippus Rijksgraaf van en tot Hoensbroeck (1775-1793)
 14. Joannes Baron van Velde tot Melroy en Sart-Bomal (1794-1801)
 1. Joannes Paredis (1853-1886)
  1. Franciscus Boermans, coadjutor (1885-1886)
 2. Franciscus Boermans (1886-1900)
  1. Josephus Drehmanns, coadjutor (1899-1900)
 3. Josephus Drehmanns (1900-1913)
 4. Laurentius Schrijnen (1914-1932)
 5. Guillaume Lemmens (1932-1958)
  1. Antonius Hanssen, coadjutor (1947-1958)
 6. Antonius Hanssen (1958-1958)
 7. Petrus Moors (1959-1970)
  1. Edmond Beel, hulpbisschop (1965-1972)
 8. Joannes Gijsen (1972-1993)
  1. Alphonsus Castermans, hulpbisschop (1982-1997)
  2. Johannes ter Schure, hulpbisschop (1984-1985)
 9. Frans Wiertz (1993-heden)
  1. Everard de Jong, hulpbisschop (1998-heden)

Externe link

Bisdom Roermond

Bronvermelding