Rijkel

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Rijkel, detail van de Rivierenkaart, 1849

Rijkel (dialectuitspraak: langgerekt Riekel) is een van de kleinste buurtschappen van de gemeente Beesel, behorend tot de parochie van de H. Sint Gertrudis. Baggervondsten en een proefopgraving eind 20e eeuw tonen aan dat hier een Romeinse nederzetting is geweest. Rijkel wordt mogelijk al in de 10e eeuw vermeld in verband met de heilige Ludgerus (742-809), bisschop van Münster (D) : Landfrid tradidit ad scm Liudgerum duo mancipia masculum et feminam Athaloldi filium Irmingerum in oppido Rikilo iuxta fluuium Masa; een versterking langs de Maas dus. Rijkel kende tot in de 19e eeuw de toponiemen 'Borgkamp' en 'Borgstraat'; mogelijk zijn beide terug te voeren tot het 10e-eeuwse oppidum. Met de mannelijke en vrouwelijke 'mancipia' (Latijn voor 'slaven') worden wellicht lijfeigenen bedoeld.

Rijkel, in ieder geval met zekerheid genoemd in de 14e eeuw, is ook nu nog een gehucht met een sterk agrarisch karakter. Het landschap bestaat uit stuifduinen, akkerland en laaggelegen weilanden (bemden) langs de Maas. De kleine gemeenschap telt slechts enkele huizen en boerderijen. De oudste en grootste hoeve is de Klerkenhof, een Gelders leengoed dat eeuwenlang eigendom was van het klooster Mariaweide te Venlo. Langs de oude veerweg naar de veerpont naar Hanssum bij Neer werd in de 16e eeuw de Einderhof gebouwd, vermoedelijk door de familie Van Dursdael. In de lijsten van hoofd- en beestenschat zijn beide boerderijen goed herkenbaar aan de relatief grote veestapel. In oude schatlijsten was Rijkel het beginpunt van de route die de schatheffer liep. Hij eindigde gewoonlijk in Offenbeek.

Externe links