Van Dursdael

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

De adellijke familie Van Dursdael heeft vooral van de 15e tot 17e eeuw een groot stempel gedrukt op de ontwikkeling van Midden-Limburg. De namen Rabet (later: Robertus) en Arnt (Arnoldus) zijn typisch voor deze familie, die we gedurende een paar eeuwen veel aantreffen in de magistraat van Roermond en Venlo en als eigenaren van enkele kapitale boerderijen.

Arnold van Doersdale wordt in 1443 genoemd als Gelders leenman, in Roermond zien we vanaf 1551 Dirk van Dorsdale. In diezelfde stad vinden we in 1459 Rabet van Dorsdaele als schepen, o.a. eigenaar van de Graeterhof te Swalmen, die hij samen met zijn vrouw Margriet (van Wachtendonk?) in 1471 verkoopt aan de Reguliere Kanunniken van het Hieronymusklooster te Roermond. Rabet had deze versterkte hoeve geërfd van zijn vader. Een akte uit 1475 noemt ook een Rabet van Dorsdale Arnoldszoon. De familie Van Wachtendonk bracht mogelijk een erfpacht uit de zogenaamde Wachtendoncker tiende te Horst in het huwelijk, die in 1565 door Winand van Doersdall werd overgedragen aan diens buitenechtelijke zoon Rabet.

In het laatste kwart van de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw vinden we relatief weinig gegevens van de familie Van Dursdael. Daarna zien we ze weer als schepenen te Roermond. Uit een Beeselse schatlijst uit 1533 blijkt dat opnieuw een Rabet van Dursdaill daar bezittingen heeft. Een Arnt van Dursdael is in 1545 in zijn plaats getreden en wordt in 1551 genoemd als eigenaar van de Einderhof te Rijkel. Ook hoeve de Spieker bij Reuver blijkt in de 16e eeuw eigendom van Arnt van Dursdael, terwijl ze rond deze jaren ook de Wilde Hoeve aldaar laten bouwen. In Swalmen is de familie Van Dursdael al in de 16e eeuw eigenaar van hoeve de Spick op de Boukoul. In Roermond is de familie in 1606 eigendom van de Munt, in 1587 nog eigendom van en bewoond door Gerard van Hammerstein en Catharina Roeders.

Tegen het laatste kwart van de 16e eeuw zien we de naam Rabet van Dursdael ook onder de schepenen van Venlo. Hij is dan eigenaar van de Einderhof te Rijkel. Als echtgenoot van Margriet van Beringen wordt hij in 1588 beleend met de helft van de visserij te Venlo. Zijn zoon, eveneens Rabet genoemd, wordt in 1592 beleend.

In het midden van de 18e eeuw verdwijnt de familie Van Dursdael.

Externe links