Van Beringen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van Beringen is een regentenfamilie in Venlo.

Wapen

Wapen Van Beringen

In zilver drie rode palen en een blauw schildhoofd, beladen met twee zilveren roodgeknopte rozen met vijf groene blaadjes. Het helmteken is een open vlucht waarbij elke vleugel beladen is met een blauwe dwarsbalk, waarop een roos uit het schild.

Genealogie

De Van Beringenstraat te Venlo is naar deze familie vernoemd.

Generatie 1

I. N.N. van Beringen trouwde Coengundis; ze werd vermeld in 1390.

Kind van Coengundis:

 1. Johan van Beringen volgt II.

Generatie 2

II. Johan van Beringen vermeld 1390-1435, pachter van de weversaccijnzen 1392, hoppebrouwer, trouwde 1. Berten, vermeld te Maasbree 23 oktober 1409; 2. Grieten, genoemd in 1438, vermeld in stadsrekening Venlo 1445. Ze woonden op de Steenstraat te Venlo.

Kinderen van Johan en Berten:

 1. Marcelis van Beringen volgt IIIa.
 2. Derick van Beringen volgt IIIb.

Generatie 3

IIIa. Marcelis van Beringen hoppebrouwer, 1428-1438, wijnkoopman 1452-1453, peyburgemeester Venlo 1434, rentmeester Venlo 1458, schepen 1458, overleden 1473. Hij trouwde 1. Fije, vermeld 1422; 2. Galant (Gaelend), vermeld 1443-1461 als echtgenote.

26 oktober 1422 dragen Merselis van Beringen met echtgenote en zijn broer Dirrick een erfcijns van 9 'alde vleems' over aan de meesters van de H. Geest t.b.v. de huisarmen, tot stichting van een jaardienst (RK Armbestuur te Venlo, inv.nr. 37).

Kinderen van Marcelis en Galant:

 1. Jan van Beringen volgt IVa.
 2. Galant van Beringen non, in het klooster Mariëndal, vermeld 1461.

IIIb. Derick van Beringen (Diederik) peyburgemeester Venlo 1444 en 1454, schepen 1464. Zijn afstammelingen volgen nog.

Generatie 4

IVa. Jan van Beringen vermeld 1464-1508, wijnkoopman, peyburgemeester Venlo 1478, trouwde Mary Hoeufft, vermeld 1488-1500. Johan van Beringen en Grete dragen 22 september 1438 over twee morgen beemd in de Gaasweide (archief Maria-Weide).

Kinderen van Jan en Mary:

 1. Katrijn van Beringen overleden 1543, trouwde Johan van Vogelsanck Peterszoon, rentmeester Venlo 1459-1461, schepen 1465-1505, regerend burgemeester 1466, 1467 en 1470.
 2. Marcellus van Beringen volgt Va.

Generatie 5

V. Marcellus van Beringen overleden 1542, provisor St. Jorisgasthuis 1531, provisor Sf. Jacobsgasthuis 1534, wijnkoopman 1509-1541, peyburgemeester 1514, 1524 en 1533, schepen sinds 1536, regerend burgemeester 1537, trouwde Agnes (roepnaam Nese) de Laet.

Kinderen van Marcellus en Agnes:

 1. Jan van Beringen volgt VI.
 2. Trijn van Beringen trouwde 1554 met Engelbert Schenck van Gelder.
 3. Anthonis van Beringen vermeld 1554.
 4. Anna van Beringen trouwde Mr. Henrick Boener, vermeld 1562.
 5. Anthonia van Beringen trouwde 1. Venlo 9 februari 1530 Gisbert Boegel, zoon van de schepen Goert Boegel en Gertrudis; 2. 1545 met Gerard Middelmans, schepen te Erckelenz 1529, leenman 1535, werd in 1543 met de hof Bracken beleend. Hij was eerder weduwnaar van Bela Venendey en zoon van Wilhelm Middelman en Odilia.
 6. Mr. Gort van Beringen, vermeld 1560.
 7. Maria van Beringen overleden voor 1560.
 8. Marcellus van Beringen vermeld 1560.

Generatie 6

VI. Jan van Beringen overleden 1577/1578, wijnkoopman 1538-1577, trouwde Mechtildis Siegers. Zij wordt rond 1593 vermeld als Met van Beringen, waardin van de Gulden Arend te Venlo en eigenaresse van de hof Tgen Nop te Swalmen.

Kinderen van Jan en Mechtildis:

 1. Marcellus van Beringen volgt VIIa.
 2. Joannes van Beringen volgt VIIb.

Generatie 7

VIIa. Marcellus van Beringen accijnsmeester 1573, wijnkoopman 1575-1578, raadsverwant sinds 1579, overleden vermoedelijk in 1579; trouwde Venlo 16 september 1569 met Anna Ingenhuys, dochter van Johan Ingenhuys en Fijken Ingenraey.

Kinderen van Marcellus en Anna:

 1. Agnes van Beringen overleden voor 15 december 1627, trouwde Geraerdus Daers, houtkoopman, geboren circa 1575, overleden voor 4 mei 1629, zoon van Joannes Daers en Johanna van Lom.
 2. Maria van Beringen overleden 1614/1615, trouwde Venlo 29 januari 1606 met Joannes van Vogelsanck, geboren circa 1576, overleden Venlo 12 maart 1635, wijnkoopman, rentmeester Venlo 1625, zoon van Gerardus van Vogelsanck en Magdalena Puteanus.

VIIb. Joannes van Beringen overleden Venlo 25 april 1625, scholtis van Venlo 1587-1604, wijnkoopman 1587-1588, beleend 1616 met hoeve Hanrath te Tegelen. Hij trouwde Johanna van Oosterwijck.

Kinderen van Joannes en Johanna:

 1. Antonius van Beringen overleden Venlo 17 november 1618 (hij was toen 48 jaar oud), jurist, rentmeester Venlo 1590, provisor der huisarmen of van de Wylrehoven 1592, 1605, 1610 en 1612, peyburgemeester Venlo 1597, provisor der wezen 1601, schepen 1604-1618, regerend burgemeester Venlo 1610, eigenaar van bezittingen te Swalmen. Hij trouwde 1. voor 17 oktober 1590 met Anna van Hushoven, dochter van Hubert Hushoven en Catharina Boegel; 2. Venlo 6 november 1616 met Elisabeth Moeitz, overleden op de hoeve Dückershof te Leuth bij Venlo 29 februari 1676. Zij hertrouwde in 1620 met de licentiaat Joannes van Oeijen, in 1634 genoemd als eigenaar van bezittingen te Swalmen.
 2. Conradus van Beringen volgt VIIIa.
 3. Theodorus van Beringen volgt VIIIb.
 4. Joannes van Beringen volgt VIIIc.
 5. Catharina van Beringen trouwde Anthonius Cornelis (Theunis Cornelii) rentmmeester van venlo 1582 en 1588, wijnkoopman 1601-1615.
 6. Agnes van Beringen trouwde Jacob Frenck, wijnkoopman.
 7. Hedwigis van Beringen trouwde 1. Petrus van Erckelenz, vanaf 1584 provicor St. Jacobsgasthuis Venlo; trouwde 2. Venlo 20 januari 1619 met Wilhelmus Duycker, rentmeester Venlo 1622, peyburgemeester Venlo 1625 en 1639, raadsverwant Venlo 1639-1642, schepen 1644-1645, overleden Venlo 27 juli 1645.
 8. Maria van Beringen trouwde circa 1612 met Joannes Pilorius, overleden Venlo 9 november 1648, rentmeester Venlo 1627, peyburgemeester Venlo 1630, schepen 1637-1639.

Generatie 8

VIIIa. Conradus van Beringen overleden na 1620, protestants geworden en 1571 burger in Nijmegen en wonende 1583 in de Oude Koningsstraat, brouwer, trouwde Metta Hoedemaker, dochter van Coenraad Hoedemaker en Metgen Crabben.

Kinderen van Conradus en Metgen:

 1. Coenraad van Beringen volgt IXa.
 2. Peterken van Beringen vermeld 1616-1621
 3. Huybert van Beringen volgt IXb.

VIIIb. Theodorus van Beringen (Dirick) wijnkoopman 1602-1621, peyburgemeester Venlo 1603, trouwde 1. Sophia de Laet, dochter van Gerard de Laet en Catharina Ingenhuys; 2. Maria Schalck.

Kind van Theodorus en Sophia:

 1. Joannes van Beringen pater Kruisheer, overleden te Düsseldorf.

Kind van Theodorus en Maria:

 1. Sophia van Beringen ongehuwd overleden.

VIIIc. Joannes van Beringen overleden Venlo 13 oktober 1639, gildemeester schippers 1619, rentmeester Venlo 1621, raadsverwant 1624-1627, schepen 1627-1634 en 1637-1639, peyburgemeester 1627, regerend burgemeester 1631 en 1638, beleend met de hoeve Hahnrath te Tegelen 1625. Hij trouwde Antonia/Antonetta Wijnen, dochter van Godefridus Wijnen en Catharina Middelman.

Kinderen van Joannes en Antonia/Antonetta:

 1. Mechtildis van Beringen geboren circa 1614, overleden voor 30 juli 1666, trouwde Venlo 18 januari 1642 met Abel van Offel, ontvanger der Brabantse tol, overleden voor 20 april 1665.
 2. Godefridus van Beringen gedoopt Venlo 19 november 1616, jong overleden.
 3. Catharina van Beringen gedoopt Venlo 26 oktober 1618, overleden na 7 november 1650.
 4. Joannes van Beringen gedoopt Venlo 5 juli 1622, jong overleden.
 5. Maria van Beringen gedoopt Venlo 18 mei 1620, overleden 1661/1662, trouwde 1645 met Adrianus baron Sax de Monsax, begraven Venlo 28 april 1698, kapitein in Spaanse leger, zoon van Hercules baron Sax de Monsax en Anna von Lekow. Hij hertrouwde Anna Catharina baronesse von Balderich genaamd Barich.
 6. Joannes van Beringen gedoopt Venlo 5 april 1626.
 7. Sibilla van Beringen gedoopt Venlo 18 februari 1628
 8. Joannes van Beringen gedoopt Venlo 7 november 1631.

VIIId. Diederich van Beringen, burgemeester van Venlo 1602. overleden na 1617.

Generatie 9

IXa. Coenraad van Beringen overleden na 28 maart 1643, provisor burger kinderweeshuis 1612-1616, rentmeester 1614, trouwde protestants Nijmegen met Agneta/Agnes van Aelst, geboren Nijmegen en dochter van Arndt van Aelst en Naelejen Noten (Noodt).

Uit dit huwelijk:

 1. Metge van Beringen gedoopt Nijmegen 22 september 1612.
 2. Eerntgen van Beringen gedoopt Nijmegen 23 juni 1616.
 3. Naleken van Beringen gedoopt Nijmegen 24 juni 1627.

IXb. Huybert van Beringen ruiter in het regiment van de Graaf van Nassau, trouwde protestant 1614 met Catharina van Lien uit Matholt.

Uit dit huwelijk:

 1. Celyken van Beringen protestants gedoopt Nijmegen 22 november 1615.

Vervolg IIIb van Derick van Beringen

IIIb. Derick van Beringen voor 't eerst genoemd in een schepenbrief te Venlo op 23 augustus 1422, hoppen- en bierbrouwer, peyburgemeester Venlo 1443 en 1454, woont in 1476 op de Lomstraat, trouwde met Judith of Jutta Mensener vermed 1451-1467.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Beringen volgt IVa.
 2. Peter van Beringen volgt IVb.
 3. Margriet van Beringen trouwde met Gerrit van Giffen, schepen van Venlo 1458-1475.
 4. Isabella van Beringen (Beel/Beelken), woont volgens schatcedul 1476 op de Lomstraat te Venlo, overleden voor 1506, woonde daarvoor in Nijmegen.
 5. Lenart van Beringen volgt IVc.

Generatie 4

IVa. Johan van Beringen woonde volgens schatcedul 1476 in de Lomstraat te Venlo, vermeldt 9 november 1484, overleden na 5 oktober 1508 toen hij aan zijn dochter Katryn overdroeg een goederen nagelaten door zijn zuster (vermoedelijk Isabella van Beringen) waaronder een huis genaamd "den alden Beringen", trouwde met N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Katrijn van Beringen moeder-overste in 1556 van klooster Mariagaarde te Roermond.

IVb. Peter van Beringen schepen van Venlo 1481-1485, regerend burgemeester 1483, buger van Nijmegen 1490, gerichtsman van Nijmegen 23 september 1486, schepen van Nijmegen 1490-1496, overleden Nijmegen 1519, trouwde met (Aleidis) van Greffraedt.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter van Beringen de jonge, volgt Va.

IVc. Lenart van Beringen portier van de Laerporte of Keulse poort 1503-1506, werd nog vermeld in 1514 met zijn kinderen, trouwde met Maerye of Merycken.

Uit dit huwelijk:

 1. Juth van Beringen trouwde met Wolter Metzmecker.
 2. Lenart van Beringen.
 3. Gaellant van Beringen.

Generatie 5

Va. Peter van Beringen de jonge, overleden Nijmegen 27 april 1550 "subitanea morte dominica jubilate", werd met zijn zoons Deric, Claes en Peter in het Nijmeegse burgerboek ingeschreven, dat werd vernieuwd in 1509, rentmeester van Nijmegen, werd 15 juni 1521 als erfgenaam van Gerrit Schenck met hoeve Dekenhorst te Helden beleend, vernieuwd eed 27 september 1538 en 5 juli 1544, schepen Nijmegen 1544-1550, erfpachter in Overbetuwe, trouwde met Sophia Collart, dochter van NN Collart en NN Vijgh.

Uit dit huwelijk:

 1. Derick van Beringen (Dirk) volgt VI.
 2. Claes van Beringen
 3. Peter van Beringen
 4. Anna van Beringen trouwde met Alard Hackfort, schepen en burgemeester Nijmegen 1523, zoon van Hendrik Hackfort en Gijsberta van Riemsdijck.

Generatie 6

VI. Derick van Beringen (Dirk) overleden in 1652, burger van Nijmegen 1495, vestigde zich in Venlo, schepen van Venlo 1536, peyburgemeester Venlo 1531, burgemeester 1539, 1547 en 1554, werd op 10 december 1554 als erfgenaam van zijn vader beleend met hoeve Dekenhorst te Helden, de leeneed werd vernieuwd 1 juni 1556, bezat in 1562 de hoeve Egelbosch te Blerick, trouwde Beatrix van Mens (Baetz), dochter van Derick van Mens.

Uit dit huwelijk:

 1. Derick van Beringen werd als erfgenaam van zijn vader op 6 mei 1563 beleend met hoeve Dekenhorst te Helden.
 2. Hendrik van Beringen diende 1566 de heer van Brederode als aanhanger van het nieuwe (protestantse) leer, werd in 1567 door Alva uit Venlo gebannen en vestigde zich in Gennep, lag in voorjaar 1583 met zijn vendel in de schans te Middelaer en Berck, toen de vijand bij Gennep en Middelaer de Maas overtrok, staken zij de schans in brand en trokken met achterlating van hun geschut, ammunitie en proviand op Nijmegen terug.
 3. Gertrudis van Beringen (Luttera) overleden na 26 november 1592, trouwde 1. met Christoffel Schenck van Nydeggen tot Hillenraedt, overleden voor 26 februari 1592, zoon van Christoffel Schenk van Nydeggen en Anna van Vlodrop en trouwde 2. met Johan van Blitterdorf, zij bezaten de hoeve Egelbosch te Blerick, die zij op 5 december 1592 verkochten aan echtpaar Adam Stockum de jonge en Gudula Romer; wellicht trouwde ze daarna 3. met Arnold van Straelen. 26 februari 1592 voor hof van Gelder te Roermond - "Gertruijt van Beringen, weduwe wijlen Christoffer Schenck, clagersse ter eener" - "op ende tegens Reijner van Gelder here tot Aerssen gedaagde ter andere sijden" - "int gebruijck van haeren hoff ende goet tot Lom onder de herlicheyte Aerssen gelegen" werd gesteld.
 4. Margaretha van Beringen overleden voor 12 februari 1598, werd 6 februari 1588 beleend met halve visserij op de Maas bij Venlo, trouwde met Robert van Duersdal, overleden in 1589, schepen Venlo 1577-1586, zoon van Arnoldus van Duersdal en Margaretha van den Grijnde.