Van Vogelsanck

Uit Genealogie Limburg Wiki

van Vogelsanck is een uitgestorven regentenfamilie uit Venlo. Ze vestigden zich officieel in 1406 te Venlo.

Genealogie

Deze familie stamt uit een tak van de adellijke familie Van Kriekenbeek (van Krieckenbeck), de naam Vogelsanck is vermoedelijk ontleend aan het goed te Afferden.

Wapen

Wapen Van Vogelsanck

In rood een zilveren lelie. Helmteken is een zilveren leeuwerik met gespreide vlucht (later 1653) werd het een vliegende leeuwerik. Het helmteken is een leeuwerik op één poot staande.

Generatie 1

I. Sibert van Kriekenbeek genaamd Vogelsanck, pachtte 22 februari 1381 met zijn zoon Johan van de abdij Grafenthal het goed "Monnycklant" groot 70 morgen gelegen bij de hof "op ter Heyden" te Bracht in Breijel alsmede een stuk houtgewas aan de overzijde van de beek gelegen en 7 morgen land "in der Hese" de voormalige heide, dat door Sibert aan Herman ter Elsen voor een jaarrente van 20 penningen verpacht werd.

Kind van Sibert:

 1. Johan van Kriekenbeek genaamd Vogelsanck, volgt II.

Generatie 2

II. Johan van Kriekenbeek genaamd Vogelsanck (ook Johan op ter Heyden) vermeld met zijn vader 22 februari 1381, overleden voor 2 mei 1405, trouwde Gebel van Wevelinchave.

Kind van Johan en Gebel:

 1. Johan van Vogelsanck volgt III.

Johan van Krieckenbeke geheiten van Vogelsanck ontfinck die beemden op Meyelvelt, bij Weshem in den lande van Huerne (Noord-Brabant) gelegen, ende daerto 10 mergen lants met haren tobehoren, 12 capuyne ende 12 alde grote jaerlix, tot vijff marcks leensrechten, a°. 1403 (Sloet, Uitheemse lenen)

Generatie 3

Johan van Vogelsanck werd burger van Venlo in 1406 tegen betaling van 1 rijnse gulden; in 1427 getuige toen het goed Monnycklant door de abdij aan anderen werd overgedragen; zijn huis in Venlo werd door brand beschadigd 1452; hoppenbrouwer 1428-1438 (stadsrekeningen).

Kind van Johan:

 1. Peter van Vogelsanck volgt IV.

Generatie 4

IV. Peter van Vogelsanck had een huis op de Jaarmarktstraat te Venlo, trouwde Griete.

Kind van Peter en Griete:

 1. Johan van Vogelsanck volgt V.

Generatie 5

V. Johan van Vogelsanck overleden 1505/1508, rentmeester Venlo 1459 en 1461, schepen 1465-1505, regerend burgemeester Venlo 1466, 1467 en 1470, had huis in de Jaarmarktstraat, trouwde Katharina van Beringen, dochter van Jan van Beringen en Maria Hoeufft.

Kinderen van Johan en Katharina:

 1. Johan van Vogelsanck overleden na 1539, peijburgemeester van Venlo in 1497 en 1502, burgemeester Venlo 1504, scholtis Venlo 1515-1527, trouwde 1. 1509 met N.N. en 2. Beatrix (Baetzken) Kiespenninck Lenartsdochter.
 2. Catharina van Vogelsanck vermeld 1508-1524, trouwde Petrus Putten (Puteanus) raadsverwant Venlo 1530-1549, schepen 1549-1557.
 3. Elisabeth Vogelsanck vermeld 1508-1524.
 4. Peter van Vogelsanck volgt VIa.
 5. Willem van Vogelsanck geneesheer, vermeld 1508-1537.

Noot van H.J. Weg: Johan van Vogelsanck is ca. 1508 gehuwd 1 X met Catharina Wegge, waarschijnlijk dochter van Herman Wegge, richter, schepen en vestingbouwer van de vestingen van Venlo. De kinderen genoemd zijn dan van Catharina Wegge en Johan van Vogelsanck.

Generatie 6

VIa. Peter van Vogelsanck overleden voor 1558, rentmeester Venlo 1533, peijburgemeester Venlo in 1539 en 1551, kerkmeester St. Martinuskerk, schepen 1541, trouwde circa 1533 met Mechtildis (Metgen/Mette) Kiespenninck (Kyspenning), vermeld 1516-1558, dochter van Gerrit Kiespenninck en Mechtildis.

Kinderen van Peter en Mechtildis:

 1. Johan van Vogelsanck volgt VIIa.
 2. Mechtildis van Vogelsanck trouwde Jan Goris Segerszoon, rentmeester Venlo 1560,
 3. Gerard van Vogelsanck volgt VIIb.
 4. Peter van Vogelsanck volgt VIIc.
 5. Catharina van Vogelsanck
 6. Herman van Vogelsanck vermeld 1586-1600, ongehuwd.
 7. Maria van Vogelsanck (Merriken) overleden 1631/1632, trouwde Arnold van der Arck, overleden 1613, peyburgemeester Venlo 1570, zoon van Wolter van der Arck en Getrud van Broich.

VIb. Gerardus van Vogelsanck schepen van Venlo, trouwde Helena Goris.

Kind van Gerardus en Helena:

 1. Petrus van Vogelsanck, volgt VIId.

Generatie 7

Vogelsanck-Boener huis aan de Grote Kerkstraat

VIIa. Johan van Vogelsanck geboren te Venlo 1537 of 1538 (blijkens zijn getuigenis in de beeldenstorm), kerkmeester, geneesheer, rentmeester Venlo 1565, schepen vanaf 1569, peijburgemeester van Venlo in 1577, regerend burgemeester in 1586, 1594 en 1597; overleden in 1603. Had de hof Hoffacker te Baerle. Hij trouwde omstreeks 1565 met Margaretha Ingenhuys en woonde in het nog bestaande huis Schreurs (vroeger Vogelsanck-Boener) aan de Grote Kerkstraat te Venlo.

Kinderen van Johan en Margaretha:

 1. Maria van Vogelsanck overleden na 1613, beleend met de hof Neetbroeck in ambt Kriekenbeek 1617, trouwde circa 1594 met Winand van Oeyen geboren in Venlo 1561, overleden Leuth bij Venlo 29 mei 1616, zoon van Willem van Oeyen en Agnes van Roesteren.
 2. Elisabeth van Vogelsanck overleden 1630, trouwde circa 1590 met Hendrik Boener, overleden in 1604, raadsverwant 1586-1603, peyburgemeester Venlo 1604, schepen 1604, zookn van Peter Boener Jacobszoon en Cathrijn.
 3. Margaretha van Vogelsanck.
 4. Mechtildis van Vogelsanck.

VIIb. Gerard van Vogelsanck rentmeester Venlo 1576, provisor St. Jacobsgasthuis en kerkmeester St. Matrinuskerk Venlo, trouwde Venlo 23 november 1569 met Magdalena Puteanus, dochter van Joannes Puteanus en Elisabeth de Laet.

Kinderen van Gerard en Magdalena:

 1. Elisabeth van Vogelsanck trouwde Venlo 29 januari 1591 met Hubert van Lom, geboren Venlo 8 januari 1570, overleden Brussel 5 december 1622, rentmeester Venlo 1617, raadsverwant 1617-1620, schepen 1621-1622, regerend burgemeester 1621, zoon van Nicolaas de Graeff genaamd van Lom en Cunera in de Betouw.
 2. Machtildis van Vogelsanck trouwde Gerardus heer van Oltheusden.
 3. Petrus van Vogelsanck trouwde Catharina Cremer.
 4. Johan van Vogelsanck volgt VIIIa.
 5. Wilhelmus van Vogelsanck pater.
 6. Hubertus van Vogelsanck kruisheer te Venlo, vermeld 1637.

VIIc. Petrus van Vogelsanck (Peter) overleden voor 14 februari 1604, trouwde circa 1570 met Elisabeth Puteanus, overleden voor 14 februari 1604, dochter van Joannes Puteanus en Elsabeth de Laet.

Kinderen van Petrus en Elisabeth:

 1. Johan van Vogelsanck, volgt VIIIb.
 2. Petrus van Vogelsanck volgt VIIIc.

Generatie 8

VIIIa. Johan van Vogelsanck (Gerardszoon) vermoedelijk overleden 1635, wijnkoper, rentmeester Venlo 1625, trouwde Venlo 1. 29 januari 1606 met Maria van Beringen, dochter van Marcelis van Beringen en Anna Ingenhuys; 2. 17 mei 1616 met Barbara Dieter.

Kinderen van Johan en Maria:

 1. Mechtildis van Vogelsanck (Mettel) geboren 21 novvember 1606.
 2. Sophia van Vogelsanck (Fieken) geboren Venlo 18, gedoopt 21 januari 1610, overleden na 1633 en voor 1640, trouwde Matthias Sweijns, rentmeester Venlo 1642, provisor arme wezen sinds 1644. Hij hertrouwde Gertrudis van Meijsenborgh.
 3. Magdalena van Vogelsanck geboren Venlo 22 december 1611, overleden voor 1684, trouwde 1. 1635 met Engelbert van Flodorp en 2. 1647 Martinus Claessen, wijnkoopman.

Kinderen van Johan en Barbara:

 1. Maria van Vogelsanck geboren Venlo 6, gedoopt 6 juni 1617, begraven Venlo 27 november 1695, trouwde Venlo 27 mei 1645 met Franciscus van Homoet geboren circa 1614, overleden circa 1665, zoon van Joannes Homoet en Agnes Daers.
 2. Gerardus van Vogelsanck geboren Venlo 22, gedoopt 23 april 1619, overleden na 1686, chirugijn-majoor van Roermond.
 3. Margaretha van Vogelsanck geboren Venlo 3, gedoopt 4 april 1622, overleden in 1663, trouwde 14 april 1652 met Conrardus Duycker, gedoopt Venlo 10 december 1623, begraven Venlo 17 april 1684, secretaris van Wachtendonk 1656-1677, geneesheer, zoon van Wilhelmus Duycker en Hedwigis van Beringen, weduwnaar van Maria Cloot.
 4. Martinus van Vogelsanck geboren Venlo 9, gedoopt 10 februari 1627, overleden na 1642.
 5. Elisabeth van Vogelsanck geboren Venlo 25, gedoopt 27 december 1628.

VIIIb. Johan van Vogelsanck (Peterszoon), roepnaam Jan, kerkmeester 1608, raadsverwant Venlo 1629-1634 en 1637, peijburgemeester van Venlo 1633, schepen 1637-1638, trouwde Venlo 1604 met 1. Maria Boener, dochter van Henricus Boener en Amelia Steins,; 2. 1611 met Clara Canis.

Kind van Johan en Maria:

 1. Maria van Vogelsanck Venlo geboren 1605, overleden 1650, trouwde Venlo 25 juni 1629 met Wilhelmus van Darth, geboren 1605, overleden 25 september 1668, accijnsmeester 1630, raadsverwant 1653, rentmeester Venlo, peyburgemeester Venlo 1662, 1667 en 1668, zoon van Henricus van Darth en Helena van Heyden van Ass.

Kinderen van Johan en Clara:

 1. Theodorus van Vogelsanck (Derick) volgt IXa.
 2. Petrus van Vogelsanck (Peter) volgt IXb.
 3. Joannes van Vogelsanck gedoopt Venlo 6 juli 1616, overleden Huissen voor 1653, trouwde Huissen 2 maart 1642 met Magdalena Ridders (uit Arnhem). Ze hadden een kind (vermeld 1653-1661).
 4. Elisabeth van Vogelsanck gedoopt Venlo 9 maart 1618.
 5. Cornelia van Vogelsanck gedoopt Venlo 9 februari 1620, begraven Venray 26 mei 1699, trouwde Venray, 18 mei 1647 met Dierick Gijsens, zoon van Jacob Nillis Gijskens.
 6. Mechtildis van Vogelsanck gedoopt Venlo 18 augustus 1621, jong overleden.
 7. Catharina van Vogelsanck gedoopt Venlo 22 juli 1623.
 8. Mechtildis van Vogelsanck gedoopt Venlo 25 februari 1625.

VIIIc. Peter van Vogelsanck overleden crca 1632, trouwde Anna (H)Overlackers.

Kinderen van Peter:

 1. Hendrik van Vogelsanck geboren circa 1610, overleden voor 1652 (erfdeling door broers/zusters van hun ouders erfenis).
 2. Jorien van Vogelsanck volgt IXc.
 3. Peter van Vogelsanck volgt IXd.
 4. Elisabeth van Vogelsanck geboren circa 1612, overleden circa 1675, trouwde 1652 met Anthonius Janssen, geboren circa 1589, overleden 1662/1663, schepen 1634-1637 en regerend burgemeester Venlo 1637. Hij was eerder weduwnaar van Judith van Wachtendonck.
 5. Catharina van Vogelsanck gedoopt Venlo 19 september 1618, overleden na 1687, trouwde 1658 met Wilhelmus Gregory, (Gregoir), rentmeester Venlo 1636.

Generatie 9

IXa. Theodorus van Vogelsanck (Derick) geboren Venlo circa 1612, overleden Venray circa 1664, wijnkoopman, herbergier en stalhouder in Venlo, ontvanger maaslicenten te Venray, woonde sedert 1647 te Venray, trouwde 1. Venlo 6 februari 1633 met Maria Tauwels, dochter van Godefridus Tauwels en Elisabeth van Sevenum; 2. Venray 1637 met Aleidis (Aleitgen) Coninx, gedoopt Venray 21 januari 1613, overleden Venray 23 april 1678, dochter van de chirugijn Gerard Coninx en Maria van Daell.

Kinderen van Theodorus en Maria:

 1. Godefridus van Vogelsanck gedoopt Venlo 10 januari 1634, jong overleden.
 2. Elisabeth van Vogelsabck gedoopt Venlo 3 februari 1636, jong overleden.

Kinderen van Theodorus en Aleidis:

 1. Maria van Vogelsanck gedoopt Venlo 13 december 1637, begraven Venray 27 juli 1686, trouwde 1659 met Simon Relingh, gedoopt Maastricht 3 december 1636, begraven Venray 29 mei 1681, chirugijn, zoon van de chirugijn Tobias Relingh, Elisabeth Ruyssermolen.
 2. Henricus van Vogelsanck gedoopt Venlo 18 maart 1639, woonde 1678 te Geel, en begraven Venray 17 augustus 1679.
 3. Petrus van Vogelsanck gedoopt Venlo 21 maart 1641, jong overleden.
 4. Petrus van Vogelsanck gedoopt Venlo 18 juli 1642, jong overleden.
 5. Joanna van Vogelsanck (ook Jantien) gedoopt Venlo 15 december 1644, trouwde Venray 8 november 1671 met Mathias van der Velden Peterssoen, zij woonden 1678 te Helmond.
 6. Digna van Vogelsanck gedoopt Venray 13 oktober 1647, leefde nog in 1678.
 7. Clara van Vogelsanck gedoopt Venray 21 oktober 1650, woonde 1678 te Middelaer.
 8. Gerit van Vogelsanck gedoopt Venray 5 januari 1653, jong overleden.
 9. Gerardus van Vogelsanck gedoopt Venray 25 oktber 1655, trouwde circa 1679 met een Anna.

IXb. Petrus van Vogelsanck (Peter) geboren Venlo circa 1614, begraven Venray 29 september 1687, trouwde Venray 1638 met Petronella (Peterken) Alarts, gedoopt Venray 19 oktober 1614, begraven Venray 19 augustus 1694, dochter van Alart Alarts Thoniszoon en Sibilla Coninx.

Kinderen van Petrus en Petronella:

 1. Elisabeth van Vogelsanck gedoopt Venlo 30 juli 1639.
 2. Petrus van Vogelsanck gedoopt Venlo 8 juli 1641, jong overleden.
 3. Petrus van Vogelsanck (Peter) gedoopt Venray 15 mei 1642, overleden Venray 1 maart 1707, minderboeder en priester te Ammerzoden 1685-1700.
 4. Jan van Vogelsanck gedoopt Venray 1 januari 1645, jong overleden.
 5. Clara van Vogelsanck gedoopt Venray 16 maart 1647, jong overleden.
 6. Arnt van Vogelsanck gedoopt Venray 10 mei 1648, jong overleden.
 7. Clara van Vogelsanck gedoopt Venray 14 februari 1651, begraven Venray 11 oktober 1672.
 8. Albertus van Vogelsanck gedoopt Venray 30 maart 1653.
 9. Maria van Vogelsanck gedoopt Venray 23 augustus 1655.
 10. Alardus van Vogelsanck volgt Xa.
 11. Joanna van Vogelsanck gedoopt Venray 26 mei 1662.

IXc. Jorien van Vogelsanck (Georg/Joris) geboren circa 1614, vermoedelijk overleden april 1681, trouwde Elisabeth van Duren, gedoopt Venlo 21 november 1622, overleden 1664/1679, dochter van Joannes van Duren en Ida Engelborgh. Zij werden protestant en zijn vermeld als zodanig op de lijst van 1679.

Kind van Jorien en Elisabeth:

 1. Anna van Vogelsanck gedoopt Venlo 7 september 1663, overleden na 1682.

IXd. Petrus van Vogelsanck (Peter) gedoopt Venlo 25 april 1621, overleden 1685, houthandelaar, woonde op de Lomstraat in Venlo, trouwde 1658 met Christina Nolten (Noten), gedoopt Venlo 6 november 1631, overleden na 1712, dochter van Vitus Nolten en Antonia Boener. Zij en hun kinderen werden protestant.

Kinderen van Petrus en Christina:

 1. Anna van Vogelsanck gedoopt Venlo 4 juni 1659, jong overleden.
 2. Petrus van Vogelsanck gedoopt Venlo 25 oktober 1660, jong overleden.
 3. Vincentius van Vogelsanck gedoopt Venlo 29 maart 1663, begraven Venlo 8 januari 1744, woonde 1690-1705 te Amsterdam, ongehuwd.
 4. Anna Christina van Vogelsanck gedoopt Venlo 28 januari 1666, trouwde Buiksloot 22 februari 1705 met Leonardus (Leendert) Willemsen geboren Keulen 1674.
 5. Wilhelmus van Vogelsanck volgt Xb.
 6. Antonia van Vogelsanck gedoopt Venlo 30 januari 1672, begraven Venlo 28 maart 1754, ongehuwd.

Generatie 10

Xa. Alardus van Vogelsanck gedoopt Venray 14 december 1657, begraven Venray 22 maart 1730, trouwde Venray 9 oktober 1692 met Theodora Teuwen, begraven Venray 25 januari 1745.

Kinderen van Alardus en Theodora:

 1. Petrus van Vogelsanck gedoopt Venray 28 februari 1694, begraven Venray 29 maart 1764, trouwde Venray 29 november 1749 met Petronella Heinemans.
 2. Petronella van Vogelsanck gedoopt Venray 7 februari 1696, begraven Venray 30 september 1749.
 3. Joannes van Vogelsanck gedoopt Venray 21 augustus 1697, begraven Venray 10 maart 1758.
 4. Gerardus van Vogelsanck gedoopt Venray 1 oktober 1700, begraven Venray 9 juni 1769.
 5. Maria van Vogelsanck gedoopt Venray 23 juni 1703, begraven Venray 7 mei 1764, trouwde circa 1750 met Andries Meuws.

Xb. Wilhelmus van Vogelsanck (Guillielmus/Willem) gedoopt Venlo 10 september 1668, overleden Haarlem 2 (begraven 7) oktober 1718, woonde sinds 1690 te Amsterdam, poorter Amsterdam 1704, kuiper, stadhouder, baljuw, trouwde Haarlem 8 maart 1703 met Maria Alette Herincx, gedoopt Amsterdam 12 december 1681, overleden Dordrecht 7 (begraven 12)februari 1733, dochter van Willem Herincx en Aletta van Kippen. Hij en zijn kinderen werden protestant.

Kinderen van Wilhelmus en Maria:

 1. Aletta van Vogelsanck gedoopt Haarlem 2 maart 1703, overleden Utrecht 25 oktober 1764, trouwde Haarlem 25 september 1723 met Johan Francois Coenen, luitenant ter zee, heer van Gravesloot, drossaard te Zevenbergen, geboren Den Haag 30 (gedoopt 31) augustus 1694, overleden Utrecht 28 juli 1750, zoon van Mr. Pieter Coenen en Catharina Johanna Ormea.
 2. Willem van Vogelsanck gedoopt Haarlem 10 augustus 1708, vermoedelijk jong overleden.
 3. Maria Martina van Vogelsanck gedoopt Haarlem 18 november 1716, overleden 1717.
 4. Maria Martina van Vogelsanck gedoopt Haarlem 29 december 1717, begraven Haarlem 9 november 1718.