Van Oeyen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg
Wapen van Van Oeyen

Van Oeyen (van Oeijen) was een regentenfamilie in Venlo, ze duikt begin 1500 op in de akten. De laatste generaties vestigden zich op hun boerderij de Dückershof net over de grens in Leuth bij Venlo en veranderden de "van" in "von" en voerden daarnaast regelmatig de titel van Baron.

Genealogie

De familie ontleent haar naam aan het gehucht Oeyen (Ooijen) gelegen boven Broekhuizenvorst (gemeente Horst aan de Maas). De familie moet niet worden verward met de adellijke familie van Broeckhuysen van Oeyen, die zich kortheidshalve ook wel eens Van Oeyen liet noemen.

Daarnaast zijn er in Venlo ook twee andere families van Oeijen komen wonen, die hier geen relatie mee hebben.

Wapenspreuk/Leitmotiv: " MELIUS ESSE QUAM VIDERI "

Familiewapen

In het stadhuis van Venlo is in 1942 hun wapen in glas en lood aangebracht als volgt: op zilver een franse lelie met boven twee blokjes en beneden drie blokjes.

Generatie 1

I. Willem van Oeyen schepen te Venlo 1508-1533, burgemeester Venlo 1511 en 1526, Accijnsmeester van de bieraccijnsen in 1546, trouwde met Lisbeth of Agnes Rijnerts (roepnaam Neess). Op 28 november 1516 verkocht Lenart van Beryngen met toestemming van zijn kinderen Jutte en haar man Wolter Mesmeker, Lenart en Gaelent, aan Willem van Oeyen, schepen, en Lisbeth zijn vrouw, hun zwager en nicht, ¼ deel van hun molen genaamd Muizenmoelen, gelegen buiten de Laarpoort van Venlo, waarvan zij nu ook het ander ¼ deel aan Gossen de Molenaar verkocht hadden.

Generatie 2

II. Johan van Oeyen, op 3 november 1541 beleend met de hoeve tgen Eycken binnen Bracht (Duitsland) gelegen, peijburgemeester van Venlo 1565, 1562 provisor van de broederschap van het Allerheilgste Sacrament te Venlo, trouwde met Anna Gerardsdochter Kyspenning, dochter van Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck en Mechtildis.

Generatie 3

IIIa. Willem van Oeyen overleden Venlo 1613, rentmeester van Venlo in 1574, peijburgemeester van Venlo 1579 en 1586, trouwde Agnes van Roesteren.

Hij kocht in 1591 den hof Bosch te Leuth (bij Venlo), waarmee hij 3 december 1591 werd beleend. Hij verpachtte 8 september 1577 zijn hof ten Eicken te Bracht aan de toenmaligen halfman voor acht jaren, leende in 1578 aan de gemeente Leuth een kapitaal, waarvoor jaarlijks 3½ daalders rente betaald moest worden, in 1580 was genoemde gemeente hem een jaarlijksche rente van drie malder rogge en twee malder wintergerst schuldig.

Uit dit huwelijk:

 1. Winand van Oeyen zie IVa.
 2. Johan van Oeyen rentmeester Venlo 1599-1618, trouwde Mechtelt van Cruchten, dochter van Lambrecht van Cruchten en Maria van Hushoven van den Weijer.
 3. Wolter van Oeyen jurist, trouwde met Rijck.

IIIb. Joannes van Oeyen trouwde Anna Kiespenninck.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Oeyen trouwde Venlo 26 januari 1575 met Theodorus Moeitz geboren circa 1540, overleden Venlo 1598, rentmeester Venlo 1570, peyburgemeester Venlo 1588 en 1594, raadsverwant 1589-1589. Hij woonde in 1572 op de Jodenstraat en was eerder weduwnaar van Margaretha de Laet. Als weduwe bekent dat zij een jaarrente van 24 stuiver uit en van het 1/8 deel van hun molen buiten de Helpoort (te Venlo) schuldig is aan Jan de Groot en zijn kinderen uit het huwelijk met wijlen Maria Vermasen, zijn vorige echtgenote.

Generatie 4

IVa. Winand van Oeijen geboren in Venlo 1561, overleden Leuth bij Venlo 29 mei 1616, raadsverwant Venlo 1586, trouwde circa 1594 met Maria Wilhelmina van Vogelsanck overleden na 1613, beleend met de hof Neetbroeck in ambt Kriekenbeek 1617, dochter van burgemeester Joannes van Vogelsanck en Margaretha Ingenhuys.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Oeijen zie Va.

Generatie 5

Va. Johan van Oeijen Dr. geboren circa 1595, overleden Venlo in (voor 10 september) 1646, jurist, schepen 1639-1646, regerend burgemeester Venlo 1640-1642 trouwde in 1620 met Elisabeth Moeitz, overleden Leuth 29 februari 1676, dochter van Petrus Moeitz en Anna Creckelmans; weduwe van Antonius van Beringen.

Hij werd op 21 november 1613 na de dood van zijn grootvader met de hof Nevenhem, de hof Bosch daaronder behorende en het goed bij Oud-Krieckenbeck beleend, ook bezat hij de groote Waey, een hoeve gelegen te Well. 1656/1657: verwerving door het Heilige Geest klosster van een perceel land, gelegen aan het Steenenboomken, toebehorend aan de wed. Elizabeth van Oyen-Moeytz en haar kinderen Joannes en Winandus van Oyen.

Uit dit huwelijk:

 1. Winand van Oeijen gedoopt Venlo 7 januari 1621, overleden Leuth 11 september 1697. Trouwde Leuth 25 september 1660 met Elisabeth Juliana van Alderinga (geen nageslacht). dochter van Sixtus van Alderinga - Heer van get Groningse Glymmen en Gertrud van Broeckhuizen - trouwde 09. december 1608.
 2. Petrus Antonius van Oeijen gedoopt Leuth 6 december 1622, overleden aldaar 11 september 1629.
 3. Johannes van Oeijen volgt VI.
 4. Seger Willem van Oeijen gedoopt Venlo 26 december 1628, overleden Leuth 7 juni 1671. In november 1651 tot priester gewijd, vicaris te Leuth. In zijn testament van 6 Juni 1671 vermaakte hij Dückershof aan zijn gelijknamigen neef Seger Willem, waarvoor deze echter aan ieder van zijn broers, die ook de halve hof te Herongen en een rente te Brüggen kregen, 1000 gulden moest betalen.

Generatie 6

VI. Johannes van Oeijen gedoopt Venlo 13 juni 1625, ritmeester in Spaanse dienst, overleden vóór 29 december 1667, trouwde Grefrath 1651 met Albertina van Spee, overleden Leuth 15 december 1680, dochter van Rutger Caspar van Spee en van Gudula van Clouth.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gudula van Oeyen gedoopt Venlo 27 mei 1652, overleden Leuth op Dückershof 7 augustus 1703, non in het Cisterciënserinnenklooster te Grau-Rheindorf sinds 2 juli 1668.
 2. Seger Willem van Oeyen volgt VIIa.
 3. Petrus Antonius van Oeyen gedoopt Venlo 10 januari 1657, geestelijke.
 4. Jan Caspar van Oeyen volgt VIIb.

Generatie 7

VIIa. Seger Willem van Oeijen gedoopt Venlo 6 Maart 1654, overleden Leuth 5 februari 1742, trouwde 6 november 1694 met Eva Felicitas Perpetua van Voordt de Meldert, overleden Leuth 10 september 1760, dochter van Nicolaas, heer van Meldert en van Eva Sibilla Theresia van Puytlinck vrouw van Terbiest.

Hij kwam in 1671 in bezit van Dückershof te Leuth en dat werd (later) als adellijk goed erkend. Hij werd 1694 ook met de Pellanderhof te Hinsbeck beleend en 7 Februari 1698 na de dood van zijn oom Winand met de hof Bosch en het goed bij Oud-Krieckenbeck, als ook met 15 morgen uit genoemd goed beleend; kocht 11 April 1714 van Johan Dionysius Victor van Pampus en zijne echtgenoote Maria Mechtildis van Krieckenbeck het adellijk goed ingen Rae te Breijell voor 3000 rijksdaalders.

Uit dit huwelijk:

 1. Theresia Irmgardis Sibilla Barones van Oeyen geboren Leuth 02. december 1696, overleden klooster Neuwerk bij München Gladbach 23 september 1779, non en abdis aldaar.
 2. Johan Nicolaas Ernest Freiherr von Oeyen volgt VIII.
 3. Arnold Caspar Seger von Oeyen geboren Leuth 12 maart 1700, overleden Leuth 7 april 1763, ongehuwd.
 4. Maria Theresia Elisabeth von Oeyen geboren Leuth 11. maart 1702, overleden Leuth 1702.
 5. Geraldina Margaretha Albertina von Oeyen geboren 05. september 1704
 6. Geraldina Margaretha Albertine von Oeyen geboren 24. mei 1707.
 7. Maria Agnes von Oeyen geboren 21 januari 1709, overleden Leuth 10 juni 1744, trouwde 9 september 1742 met Johan Frans Joseph van Krieckenbeck uit Ersdorf, overleden Kaldenkirchen 10. september 1781.
 8. Wilhelm Ernst von Oeyen geboren Leuth 09. februari 1713 , overleden 14. juni 1713.
 9. Richard Theodor von Oeyengeboren Leuth 09. februari 1813, overledenLeuth 15. juni 1713.
 10. Johanna Cornelia Dorothea von Oeyen geboren Leuth 02. juni 1715, overleden Leuth 16. juli 1715.
Zegel van de Kruisheer Petrus Antonius van Oeyen, 1791.

VIIb. Jan Caspar van Oeyen gedoopt Venlo 3 mei 1659, bezitter van het goed bij Oud-Krieckenbeck, trouwde NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius van Oeyen kruisheer, procurator te Brüggen 1738, prior te Venlo sedert januari 1753 tot aan zijn dood in 1794.
 2. Oswald Theodoor Godfried van Oeyen kanunnik te Gaesdonck, overleden Gaesdonck december 1785
 3. Maria Scholastica van Oeyen non te Grau-Rheindorf.
 4. Balthasar Nicolaus van Oeyen geboren 18. September 1707

Generatie 8

VIII. Johan Nicolaas Ernest Freiherr von Oeijen gedoopt Leuth 18 jul 1698, begraven Leuth 7 maart 1763, huwde 6 april 1747 met Maria Elisabeth Beerens uit Kaldenkirchen, overleden 1769.

Hij ontving de belening met de hof Bosch te Leuth en het goed bij Oud-Krieckenbeck 22 januari 1743; zijn echtgenote werd beleend 16 december 1763. Uit een Liaison met Johann Paulina Messemaeckers:

 1. Johann Nicolaus van Oeyen geboren Venlo 08. mei 1730

Uit en Liaison met Anna Margaretrh Smitz" overleden 1769

 1. Ambrosius von Oeyen geboren Leuth 26. Januari 1737, overleden Leuth 14. Maart 1806, Schatheffer, besass eine Krämerei, war Wirt in Leuth,Pachter van de Hof Kirchof en Leuth,koenigl. Seller , huwde Leuth 26. Januari 1776 met Anna Catharina Nagels, dochter van Godefried Nagels en Agnes in der Hees

Uit dit huwelijk met Maria Elisabeth Beerens (de eerste kinderen die buiten echt geboren werden, zijn later door zijn huwelijk gewettigd):

 1. Maria Anna von Oeyen geboren Kaldenkirchen 2 september 1737, overleden Wassenberg 4 januari 1813, abdis klooster St. Ludwig Dalheim.
 2. Johanna Cornelia von Oeyen geboren Kaldenkirchen 15 juli 1740,abdis Kloster Gnadenthal bei Neuss
 3. Helena Freifrau von Oeyen geboren Kaldenkirchen 5 december 1742, overleden Wassenberg 1 oktober 1826, trouwde Leuth 13 mei 1765 met Maximilian Dominicus Dionysius Freiherr von Neumüller tot Burgstall.
 4. Anna Maria Catharina von Oeyen geboren Kaldenkirchen 6 mei 1745.
 5. Maximilian Wilhelm Caspar von Oeyen volgt IXa.
 6. Anna Maria Felicitas Perpetua Theresia von Oeyen geboren Kaldenkirchen 10 mei 1750.
 7. Peter Anton Joseph Benedict von Oeyen geboren Leuth 11 augustus 1752, overleden Wassenberg 9 augustus 1826, kanonikus in Wassenberg
 8. Ernestina Johanna Adriana Freifrau von Oeyen geboren Leuth 15 maart 1755, overleden Beeck Schloss Elsum 29 november 1840, trouwde Leuth 29 april 1781 met Fredericus Henricus Josephus von Holling.
 9. Oswald Wilhelmus Josephus van Oeyen volgt IXb.

Generatie 9

IXa. Maximilian Wilhelm Caspar van Oeyen geboren Leuth 6 januari 1748, overleden Regensburg 10 juni 1815, bay. kapitein tot Bamberg, beleend 16 december 1769 met Duyckershof en Leuth, trouwde met Thecla Walburgis Maria von Rieder.

Uit dit huwelijk:

 1. Maximilian van Oeyen geboren Regensburg circa 1782,overleden Augsburg 1855,kapitein, 1e luitenant trouwde met Anna Maria Kusters.
 2. Elisabeth Barbara Thecla van Oeyen geboren München 22 augustus 1784, overleden Venlo 5 mei 1879, trouwde Wassenberg 5 mei 1835 met Joannes Antonius van Ginck Duijcker, gedoopt Venlo 8 augustus 1786, overleden Venlo 3 september 1881, zoon van Henricus Duycker en Maria Jacoba Joanna van Ginck.
 3. Josephus Antonius van Oeyen geboren Düsseldorf 23 juni 1790.
 4. Cornelia Frederica van Oeyen geboren Düsseldorf 5 november 1791.

IXb. Oswald Wilhelmus Josephus von Oeyen (ook von Oeijen) geboren Leuth 4 juli 1758, overleden Leuth 13 januari 1809, bay.kapitein, Schatheffer in Leuth, trouwde 1786 met Maria Franziska Propstein zu Eggenfelden, geboren circa 1760, overleden Leuth 18 maart 1816.

Uit dit huwelijk:

 1. Oswald van Oeyen geboren Eggenfelden 1 februari 1787, overleden Leuth 8 juni 1857.
 2. Peter Anton Christoph Andreas van Oeyen geboren Leuth 31 januari 1789, overleden Leuth 15 december 1800.
 3. Maria Franziska Helena van Oeyen geboren Leuth 27 juli 1791, overleden Leuth 24 oktober 1791.
 4. Maximilian Wilhelm Caspar Baron von Oeyen geboren Leuth 6 december 1792, overleden Venlo 22 november 1874, wonende Oude Markt te Venlo, trouwde Leuth 26 september 1830 met Maria Charlotte van Wessem, geboren Venlo 26 januari 1786, overleden Venlo 2 mei 1858, dochter van Mr. Herman Gerard van Wessem en Hendrika Bernardina Swerts.
 5. Maria Anna Francisca von Oeyen geboren Leuth 4 december 1795, overleden Leuth 21 april 1814.
 6. Alexander von Oeyen geboren Leuth 4 mei 1797, overleden Leuth 4 april 1801.
 7. Alexander Cornelius Markus von Oeyen geboren Leuth 25 april 1801, overleden Leuth 28 december 1816.

Generatie 10