Van Wessem

Uit Genealogie Limburg Wiki

Van Wessem is een nog bestaande regentenfamilie uit Roermond. Ze heeft eeuwenlang bestuursfuncties in Roermond vervuld en later ook in Venlo. In 1906 is een boek over deze familie verschenen geschreven door de heer A. F. van Beurden.[1]

Noot: op grond van de huidige Wet op de Adeldom (1994) komt deze familie nog in aanmerking voor verheffing in de adelstand (met het predicaat Jonkheer/Jonkvrouwe) omdat ze in rechte lijn drie generaties burgemeesters heeft gekend in een (grote) stad en als "vergeten" Nederlandse familie dat nog mag aanvragen.

Wapen

In zilver op zwart met een zilveren knol (=radijs) met groene bladeren.

Genealogie

Generatie 1

I. Derick van Wessem

Kind van Derick:

 1. Johan van Wessem, volgt II.

Generatie 2

II. Johan van Wessem overleden Roermond 12 mei 1412, herbergier in 1408, schout (1375-1389), richter 1379 en 1388 en schepen van Roermond (1368-1402). In 1369 in de belastingregisters vermeld als Didde Wessems sone. Hij trouwde met Catharina.

Kinderen van Johan en Catharina:

 1. Wolter van Wessem kannunik Onze Lieve Vrouwe te Aken.
 2. Derick van Wessem volgt IIIa.
 3. Johan van Wessem volgt IIIb.
 4. Geertruyd van Wessem trouwde Johannes van Beeckhaven, schepen van Roermond 1419-1424.

Generatie 3

IIIa.Derick van Wessem herbergier 1423 en schepen te Roermond 1415-1428, woonde aan de Markt. Hij trouwde Maria Tielen.

Kinderen van Derick:

 1. natuurlijke zoon Johan van Wessem (Jennesken) overleden voor 1488.
 2. natuurlijke zoon Derick van Wessem volgt IVa.

Kinderen van Derick en Maria:

 1. Derick van Wessem volgt IVb.
 2. Agnes van Wessem trouwde Sybrecht Heysfer.

IIIb. Johan van Wessem overleden voor 1453.

Kind:

 1. natuurlijke zoon Johan van Wessem trouwde Else.

Generatie 4

IVa. Derick van Wessem vermeld vanaf 1469 als kopende en wonende in de Neerstraat te Roermond; verkopen dit in 1489, trouwde Elisabeth.

Kinderen van Derick en Elisabeth:

 1. Gobel van Wessem volgt Va.
 2. Elisabeth van Wessem trouwde 1488 met Gerard Cremer.

IVb. Derick van Wessem trouwde Margriet van Erp.

Kinderen van Derick en Margriet:

 1. Dederick van Wessem volgt Vb.

Generatie 5

Va. Gobel van Wessem houthandelaar, trouwde met N.N.

Kinderen van Gobel:

 1. Hendrik van Wessem volgt VIa.

Vb. Dederick van Wessem vermeld Roermond 1554, trouwde Ursula van Cruchten, dochter van Gerard van Cruchten en Agnes of Agatha Scheres.

Kinderen van Dederick en Agnes/Agatha:

 1. Hendrick van Wessem koopman op Dordrecht.
 2. Gerard van Wessem volgt VIb.
 3. Maria van Wessem trouwde Adolf van Sombergh.

Generatie 6

VIa. Hendrik van Wessem (Heynrich) schepen in 1540, burgemeester van Roermond in 1534 en 1542, houthandelaar en wonende aan de Markt en vermoedelijk overleden in 1543. Hij trouwde Agnes (roepnaam Neese) van der Heijden, overleden voor 23 augustus 1566, dochter van Peter (Hoeck) van der Heijden.

Kinderen van Hendrik en Agnes:

 1. Marijke van Wessem
 2. Godert van Wessem volgt VIIa.
 3. Christoffel van Wessem volgt VIIb.

VIb. Gerard van Wessem trouwde Gertrudis van Broeckhuysen.

Kinderen van Gerard en Gertrudis:

 1. Dederik van Wessem trouwde Marie.
 2. Ursula van Wessem trouwde Jan Busers.
 3. Agnes van Wessem gedoopt Roermond 9 janauari 1594.
 4. Margaretha van Wessem gedoopt Roermond 12 oktober 1597, trouwde Petrus Marcken.
 5. Elisabeth van Wessem
 6. Gertrudis van Wessem geboren 1601

Generatie 7

VIIa. Godert van Wessem (ook Geurt/Godfried) houtkoper, raadsverwant 1552, schepen 1552, peyburgemeester Roermond in 1550, overleden Dordrecht 3 december 1557. hij trouwde 1. N. Vogels en 2. Margaretha van Itter, overleden Maaseijck 29 mei 1599.

Kinderen van Godert en N. Volgels:

 1. Hilwigis van Wessem geboren 5 maart 1536, was weduwe in 1587 van Matthys Cremer.
 2. Henricus van Wessem volgt VIIIa.

Kinderen van Godert en Margaretha:

 1. Johan van Wessem volgt VIIIb.
 2. Godfried van Wessem volgt VIIIc.
 3. Anna van Wessem geboren 14 april 1548, huwde Thomas Nobis.
 4. Christoffel van Wessem volgt VIIId.

VIIb. Christoffel van Wessem geboren 1507, peyburgemeester 1542, schepen 1545, burgemeester Roermond in 1555, overleed te Dordrecht 1560. Hij trouwde in 1539 met Catharina Cremer, overleden mei 1595, dochter van burgemeester Gerard Cremer en Catharina Roeders.

Kinderen van Christoffel en Catharina:

 1. Gerard van Wessem student in Geneve 1559, overleden 1570 in St. Luciano (Frankrijk). protestant geworden en in 1566 betrokken bij de rebellie in Roermond en daarna verbannen in 1569.
 2. Hendrik van Wessem protestant geworden en in 1566 betrokken bij de rebellie in Roermond en daarna verbannen in 1569 en ging naar Dordrecht.
 3. Catharina van Wessem geboren 1542, overleden 1626, trouwde 1561 met de Roermondse schepen Johan Hoeufft, overleden 5 maart 1621, zoon van Diederik Hoeufft en Cathraina Vercken.
 4. Maria van Wessem overleden na 1606, trouwde Adam van 't Zevel, zoon van Adam van 't Zevel en Barbara Bestolz.
 5. Anna van Wessem overleden ca. 1599, trouwde Antonius Slicher, zoon van Godert Slicher en Gertrud van der Canne. Hij hertrouwde Johanna de Wolff.
 6. Agnes van Wessem overleden Dordrecht 15 februari 1581, trouwde Godfried van Beeck, zoon van Pieter van Beeck en Mechtild Spiegel. Hij hertrouwde Margaretha van Dulcken.

Generatie 8

VIIIa. Henricus van Wessem geboren 28 juni 1539, burgemeester van Roermond, overleden 3 februari 1602. Trouwde 1. Isabella Stockx, dochter van Peter Stockx en 2. Maria Hoeck genaamd van der Heyden, zij overleed 5 december 1601.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Frans van Wessem volgt IXa.

VIIIb. Johan van Wessem geboren 14 juni 1543, houtkoper, woonde in Dordrecht en overleed daar 27 maart 1601, gehuwd met Anna (Anneke) van Thoor.

Kinderen van Johan en Anna:

 1. Margaretha van Wessem geboren 1578, ongehuwd overleden Dordrecht januari 1623.
 2. Govert van Wessem geboren 1582, in 1603 student te Leiden, leraar aan de Latijnsche school Dordrecht, overleden Dordrecht september 1635. Hij trouwde 1. Dordrecht 19 mei 1620 met Juliana Bor, dochter van Cornelis Bor en 2. Dordrecht 26 juli 1625 met Elisabeth Stierman, dochter van Hendrik Gillesz. Stierman.

Kinderen van Govert en Juliana:

 1. Johannes van Wessem jong overleden.

Kinderen van Govert en Elisabeth:

 1. Johannes van Wessem gedoopt september 1626
 2. Henrick van Wessem gedoopt maart 1628
 3. Maria van Wessem gedoopt okotber 1631, trouwde Tielman Eycke.

VIIIc. Godfried van Wessem geboren 21 december 1545, trouwde Margaretha van Dulcken, dochter van Christoffel van Dulcken en Anna Meuters. Zij hertrouwde Godfried van Beeck.

Kinderen van Godfried en Margaretha:

 1. Godfried van Wessem volgt IXb.

VIIId. Christoffel van Wessem geboren 13 mei 1557, schipper en houtkoper, Maaseijck, overleden 29 november 1605, trouwde Ida van den Eerfwegh.

Kind van Christoffel en Ida:

 1. Elisabeth van Wessem gedoopt Maaseijck 26 december 1591, non te Maastricht.

Generatie 9

IXa. Frans van Wessem gedoopt Roermond, brouwer, tienman Roermond 1613, trouwde Roermond 1593 met Beelke(n) van der Smitsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick van Wessem (ook Heinrich) gedoopt Roermond 19 mei 1594, studeerde aan het Sint-Hieronimuscollege te Keulen vanaf augustus 1612.
 2. Johannes van Wessem gedoopt Roermond 1596.
 3. Theodorus van Wessem gedoopt Roermond 9 mei 1599.
 4. Franciscus van Wessem volgt Xa.
 5. Petrus van Wessem volgt Xb.
 6. Laurentius van Wessem volgt Xc.
 7. Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond 6 september 1612.
 8. Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond 21 september 1614.
 9. Adolphus van Wessem gedoopt Roermond 18 januari 1617.

IXb. Godfried van Wessem koopman in Brazilië, trouwde Barbara Poisson.

Kinderen van Godfried en Barbara:

 1. Laurens van Wessem bankier in Rouaan 1667-1671.
 2. Anna Margarieta van Wessem trouwde Floris de St.Amand, kapitein.

Generatie 10

Xa. Franciscus van Wessem gedoopt Roermond 23 december 1601, trouwde Roermond 25 juli 1630 met Catharina Cremers.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond 10 maart 1631.
 2. Mathias van Wessem gedoopt Roermond 14 december 1636.
 3. Isabella van Wessem gedoopt Roermond 9 mei 1638.
 4. Anna van Wessem gedoopt Roermond 5 september 1642.
 5. Franciscus van Wessem gedoopt Roermond 21 augustus 1645.
 6. Agnes van Wessem gedoopt Roermond 11 november 1647.
 7. Johannes van Wessem volgt XIa.

Xb. Petrus van Wessem gedoopt Roermond 29 februari 1604, begraven Roermond 1686, burgemeester van Roermond, trouwde 1. Roermond 27 januari 1622 met Maria van Assel genaamd Schott, gedoopt Roermond 1598, overleden Roermond 1634 en trouwde 2. Roermond 30 april 1636 met Catharina Thielen.

Uit het eerste Huwelijk:

 1. Joannes van Wessem volgt XIb.
 2. Isabella van Wessem gedoopt Roermond 21 december 1633.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Franciscus van Wessem gedoopt Roermond 5 april 1637.
 2. Petronella van Wessem gedoopt Roermond 22 april 1638.
 3. Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond maart 1641, jong overleden.
 4. Helwig van Wessem gedoopt Roermond 27 oktober 1643.
 5. Franciscus van Wessem gedoopt Roermond 14 december 1645.
 6. Tilmannus van Wessem gedoopt Roermond 5 juni 1647.
 7. Agnes van Wessem gedoopt Roermond 7 april 1649.
 8. Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond 26 april 1651.
 9. Anna Maria van Wessem gedoopt Roermond 23 februari 1655.

Xc. Laurentius van Wessem gedoopt Roermond 4 december 1608, trouwde Roermond 12 augustus 1643 met Anna Catharina Raps.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van Wessem gedoopt Roermond 20 mei 1644.
 2. Allegonda van Wessem gedoopt Roermond 11 december 1645.
 3. Guilielmus Paulus van Wessem gedoopt Roermond 27 januari 1648.
 4. Henricus van Wessem gedoopt Roermond 5 december 1649.
 5. Mathias Ludovicus van Wessem gedoopt Roermond 28 januari 1652.
 6. Joes Christophorus van Wessem gedoopt Roermond 17 september 1654.
 7. Isabella van Wessem gedoopt Roermond 18 februari 1657, begraven Roermond 13 april 1720.

Generatie 11

XIa. Johannes van Wessem gedoopt Roermond 28 april 1650, trouwde met Johanna Gertrudis de Brahier.

Uit dit huwelijk:

 1. Joes Wilhelmus van Wessem gedoopt Roermond 16 februari 1719, trouwde met Anna Catharina Simons. Hieruit nageslacht
 2. Frans van Wessem trouwde met Ida Verweij.
 3. Joes Laurentius van Wessem gedoopt Roermond 29 augustus 1721, trouwde met Anna Maria Daemen. Hieruit nageslacht

XIb. Joannes van Wessem gedoopt Roermond 10 oktober 1632, overleden Roermond 1694, stadsecretaris, peyburgemeester 1671, burgemeester Roermond 1674 en 1678, raadsverwandter 1684, trouwde met Maria Creijaerts, gedoopt Roermond 14 mei 1631, overleden na 1695.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathias van Wessem volgt als XII. onder tak Venlo !
 2. Maria Catharina van Wessem gedoopt Roermond 11 november 1666.
 3. Joes Franciscus van Wessem gedoopt Roermond februari 1668, jong overleden.
 4. Anna Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond februari 1671.
 5. Gerardus van Wessem geboren circa 1674.
 6. Joes Franciscus van Wessem gedoopt Roermond september 1676.

Tak te Venlo - Generatie 12

XII. Mathias van Wessem gedoopt Roermond 8 december 1664, begraven Roermond 14 mei 1716, jurist en licentiaat, trouwde Roermond 30 november 1691 met Petronella Ursula Joris, gedoopt Roermond december 1668, begraven Roermond 31 mei 1732.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Joseph van Wessem volgt XIII.
 2. Mathias van Wessem gedoopt Roermond december 1693.
 3. Arnoldus Goswinus van Wessem gedoopt Roermond november 1695.
 4. Maria Catharina van Wessem gedoopt Roermond februari 1698.
 5. Anna Elisabeth van Wessem gedoopt Roermond 1699.
 6. Agnes Theresia van Wessem gedoopt Roermond april 1701.
 7. Johanna Margaretha van Wessem gedoopt Roermond juli 1702.

Generatie 13

XIII. Joannes Joseph van Wessem gedoopt Roermond 20 oktober 1692, overleden Venlo 7 april 1751, schepen van Venlo 1720-1751, burgemeester Venlo 1722, 1729 en 1740, trouwde Venlo 28 november 1730 met Anna Sibilla de Paderborn gedoopt Venlo 18 december 1710, overleden Venlo 28 september 1790, dochter van Hermannus de Paderborn en Allegondia Beugels.

Hij kocht 1 augustus 1749 het adellijk huis de Putting met de bouwhof den Pannenkoel bij Kessel.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Aldegondis van Wessem gedoopt Venlo 27 december 1731, begraven Venlo 16 december 1733.
 2. Petronella Ursula van Wessem gedoopt Venlo 13 februari 1733, overleden Venlo 1 mei 1821, trouwde Venlo 15 februari 1755 met Joannes Jacobus Heutz, gedoopt Venlo 25 maart 1727, jurist, schepen Venlo 1747-1773, burgemeester Venlo 1754, 1759, 1766 en 1770, provisor van de huisarmen, kapitein der adelborsten van de Maaspoort, opzichter van de vleeshal, van de plantagiën en houtgewassen en van het reinigen der haven, commissaris van de bank van lening en van de bakkers, zoon van Joannes Wilhelmus Heutz en Joanna Maria Heutsz.
 3. Hermanus Augustinus van Wessem gedoopt Venlo 14 april 1734, begraven Venlo 5 mei 1742.
 4. Maria Aldegondis van Wessem gedoopt Venlo 31 mei 1736.
 5. Mathias Arnoldus Henricus van Wessem volgt XIVa.
 6. Gosiwnus Carolus van Wessem gedoopt Venlo 4 januari 1740, overleden Venlo 8 augustus 1747 (door vallende bakstenen van de St. Martinuskerktoren).
 7. Hermanus Gerardus van Wessem volgt XIVb.
 8. Aldegondis Margaretha van Wessem gedoopt Venlo 3 januari 1745, overleden Venlo 27 april 1806, trouwde Tegelen 19 december 1797 met Joseph Serulaine, geboren Baissaux (Frankrijk).
 9. Maria Catharina van Wessem gedoopt Venlo 2 februari 1748, begraven Venlo 21 oktober 1748.
 10. Goswinus Carolus van Wessem gedoopt Venlo 5 september 1749, begraven Venlo 24 september 1749.

Generatie 14

XIVa. Mathias Arnoldus Henricus van Wessem gedoopt Venlo 30 november 1737, overleden Venlo 18 januari 1792, promoveerde aan de universiteit te Leuven 22 oktober 1760 tot licentiaat in de rechten en deed de eed als advocaat te Venlo 15 december 1760; hij werd 5 Mei 1784 tot raadsheer en momboir van het Hof van Justitie benoemd; trouwde Venlo 15 oktober 1765 met Maria Elisabeth de Groot, geboren Wezel (Duitsland) in 1742, overleden Venlo 22 april 1807, dochter van Antoon de Groot en van Margaretha Kempen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Josephus van Wessem begraven Venlo 1 september 1766.
 2. Antonius Hermanus van Wessem begraven Venlo 4 augustus 1767.
 3. Maria Magdalena van Wessem gedoopt Venlo 21 juni 1768.
 4. Josephus Johannes Hermanus van Wessem gedoopt Venlo 13 april 1770.
 5. Antonius Augustinus van Wessem begraven Venlo 14 september 1772.
 6. Maria Joseph Paulus van Wessem volgt XV.
 7. Hermanus Hilanus van Wessem gedoopt Venlo 28 januari 1782, overleden Venlo 21 november 1827, trouwde Den Haag 24 april 1815 met Catharina Henrica Quesnel, geboren Delft circa 1773, dochter van Henricus Ludovicus Quesnel en Petronilla van Oosterhoudt.
 8. Carolus Josephus van Wessem gedoopt Venlo 19 juli 1784.
 9. Antonius Franciscus van Wessem overleden Venlo 31 januari 1788.
 10. Theresia van Wessem overleden Venlo 21 februari 1793.

XIVb. Dr.jur. Hermanus Gerardus van Wessem gedoopt Venlo 8 oktober 1742, overleden 6 januari 1826; hij was advocaat aan het souvereine hooggerechtshof te Venlo, promoveerde te Duisburg 5 augustus 1765 tot juris utriusque doctor; raadslid van Venlo 1814-1824, trouwde Venlo 3 november 1773 met Henrica Barbara Isabella Swerts, gedoopt Venlo 10 mei 1754, overleden Venlo 7 januari 1813, dochter van Peter Jacob Swerts en Isabella Maria Francisca de Bruyne d'Alserbergh.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Isabella Francisca van Wessem begraven Venlo 8 maart 1777.
 2. Maria Catharina Isabella van Wessem geboren circa 1778, overleden Venlo 4 juli 1826, ongehuwd.
 3. Maria Juliana Josephina van Wessem geboren circa 1780, overleden Venlo 29 november 1820, ongehuwd.
 4. Isabella Clara van Wessem geboren circa 1780, begraven Venlo 25 augustus 1819, trouwde met Jan Coenegracht, geboren circa 1780, overleden Venlo 19 januari 1858, zoon van Jan Coenegracht en Maria Barre.
 5. Petrus Josephus Jacobus van Wessem begraven Venlo 9 november 1782.
 6. Carolina Adriana Hubertina van Wessem geboren circa 1784, overleden Venlo 23 januari 1852, trouwde Venlo 15 juni 1811 met Petrus Antonius Wilhelmus Richardt, gedoopt Venlo 23 februari 1758, overleden Venlo 19 maart 1834, zoon van Theodorus Joannes Richardt en Anna Barbara Bucken.
 7. Joseph Francois Antoine van Wessem geboren circa 1783, overleden Venlo 10 september 1808, ongehuwd.
 8. Maria Charlotta van Wessem gedoopt Venlo 26 juli 1786, overleden Venlo 2 mei 1858, trouwde Leuth (Duitsland) 26 september 1830 met Maximiliaan Wilhelm Caspar van Oeyen, geboren Leuth 6 december 1792, overleden Venlo 22 november 1874, zoon van Oswald Wilhelm baron von Oijen (ook van Oeyen) en Maria Franzisca Probstin.
 9. Petrus Franciscus van Wessem gedoopt Venlo 3 augustus 1788, overleden Venlo 2 februari 1853, ongehuwd.
 10. Marie Louise van Wessem gedoopt Venlo 3 augustus 1788, overleden Venlo 3 maart 1803.
 11. Ferdinand Clement Auguste van Wessem geboren circa 1791, overleden Venlo 16 augustus 1859, ongehuwd.
 12. Maria Theresia Francisca Josephina Antonneta Emanuela van Wessem gedoopt Venlo 25 november 1792, overleden Venlo 13 oktober 1865, ongehuwd.

Generatie 15

XV. Maria Joseph Paulus van Wessem geboren Venlo 12 september 1774, overleden Venlo 26 maart 1836, Rijksontvanger, trouwde Gorinchem 5 juli 1819 met Johanna Gerardina Hermanna van Glansbeek, geboren Groningen 5 april 1795, overleden Venlo 24 mei 1876, dochter van Melchior van Glansbeek en Catharina Hillegonda van Langen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Henrietta Hubertina van Wessem geboren Venlo 23 april 1820, overleden Wijchen 1 november 1904, ongehuwd.
 2. Hendrik Melchior Hubert van Wessem volgt XVIa.
 3. Catharina Aldegonda Hubertina van Wessem geboren Venlo 1 november 1822, trouwde Venlo 26 augustus 1856 met Philibert Louis Victor Desertine, geboren Hannover (Duitsland) 11 januari 1811, ritmeester, zoon van Jan Baptiste Desertine en Aleide Veerssen.
 4. Melchior Georg Hubert van Wessem geboren Venlo 30 maart 1825, overleden Venlo 9 september 1840.
 5. Francisca Carolina van Wessem geboren Venlo 12 januari 1824, overleden Venlo 2 februari 1826.
 6. Herman Jozef Hubert van Wessem volgt XVIb.
 7. Willem Alphonse Adolf Hubert van Wessem geboren Venlo 25 juli 1827, overleden Venlo 10 december 1827.
 8. Carolina Frederica Hubertina van Wessem overleden Venlo 24 augustus 1838.
 9. kind levenloos geboren Venlo 13 januari 1830.
 10. Frederik Karel Hubert van Wessem geboren Venlo 17 maart 1831, overleden Venlo 7 april 1839.
 11. Frans Karel Hubert van Wessem geboren Venlo 10 oktober 1834.

De weduwe M.J.P. van Wessem, rentenierster te Venlo, was in 1843 eigenaresse van hoeve de Onderste Hof bij Reuver-Offenbeek.

Generatie 16

XVIa. Hendrik Melchior Hubert van Wessem geboren Venlo 9 september 1821, trouwde Weert 16 februari 1850 met Hubertina Louisa Jacobs, geboren Bree, dochter van Johann Anton Lambert Jacobs en Maria Josephina Nijssens.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Josephina Hubertina van Wessem geboren Venlo 31 oktober 1849.

XVIb. Herman Jozef Hubert van Wessem geboren Venlo 17 juni 1826, overleden Venlo 10 januari 1881, hotelier te Venlo, trouwde Venlo 26 april 1852 met Maria Wilhelmina Petronella Rosellen, geboren Schwelm (Duitsland) 9 januari 1828, dochter van Johann Carl Ludwig Rosellen en Johanna Gertrud Ariens.

Uit dit huwelijk:

 1. Carel Joseph Hubert van Wessem geboren Venlo 1 maart 1853, overleden Venlo 17 februari 1868.
 2. Johanna Josephina Henrietta Hubertina van Wessem geboren Venlo 11 december 1854, overleden Venlo 30 mei 1929, ongehuwd.
 3. Joseph Louis Maria Hubert van Wessem volgt XVIIa.
 4. Frederik Joseph Hubert van Wessem volgt XVIIb.
 5. Victor Marie Pierre Hubert van Wessem geboren Venlo 29 januari 1860, overleden Venlo 13 april 1861.
 6. Jules Marie Hubert van Wessem volgt XVIIc.
 7. Maria Johanna Helena Hubertina van Wessem geboren Venlo 14 april 1866, overleden Brunssum 13 december 1946, non en ongehuwd.

Generatie 17

XVIIa. Mr.dr. Joseph Louis Maria Hubert van Wessem geboren Venlo 9 juli 1856, overleden Sittard 12 april 1940, notaris te Sittard, trouwde Leiden 12 augustus 1940 met Engeline Louise Schmier, geboren Leiden 27 september 1864, overleden Sittard 19 mei 1942, dochter van Johannes Antonius Schmier en Adriana Johanna Karpesteijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Joseph Antoon Marie Herman van Wessem geboren Sittard 2 juni 1891, overleden Sittard 6 augustus 1984, bankier te Sittard, trouwde 19 november 1917 met Anne Marie Catherine Barbe Josephine Beckers, geboren Jabeek 11 juli 1891, overleden Sittard 19 mei 1979, dochter van Jan Hendrik Joseph Beckers en Maria Johanna Stoffels. Hieruit nageslacht.
 2. Frits Adriaan van Wessem geboren Sittard 4 mei 1892, overleden Sittard 13 februari 1917, student te Rolduc en ongehuwd.
 3. Mr.dr. Jules Johan van Wessem geboren Sittard 7 juli 1895, overleden Heerlen 25 februari 1977, advocaat/notaris/kantonrechter, trouwde Den Haag 19 mei 1925 met Eugenie Marie Ernestine Savelberg, geboren Maastricht 16 januari 1902, dochter van Mr. Maria Hendrik August Savelberg en Marie Josephine Mathilde Hauben. Hieruit nageslacht.
 4. Angelina Johanna Carolina Maria van Wessem geboren Sittard 14 april 1899, overleden Den Bosch 4 maart 1986, trouwde 6 februari 1923 met Petrus Adrianus Conijn, geboren Alkmaar 13 juli 1887, overleden Den Haag 25 februari 1968.

XVIIb. Frederik Joseph Hubert van Wessem geboren Venlo 2 oktober 1857, overleden Breda 25 oktober 1923, trouwde Breda 27 april 1897 met Eugenie Maria Johan Frederique Spies, geboren Breda 6 mei 1869, dochter van Frederik Petrus Johannes Spies en Maria Johanna Gieliam.

Uit dit huwelijk:

 1. Herman Joseph Marie Antoon van Wessem geboren Breda 13 januari 1899, overleden Breda 25 januari 1907.
 2. Eugène Johan Jules Marie Antoon van Wessem geboren Breda 12 februari 1900, vermoord concentratiekamp Neuengamme (Duitsland) maart 1945, lid Zwart Front, publicist, econoom, Nederlands verzetsstrijder, trouwde Hilversum 29 augustus 1936 met Johanna Christina Maria Tabak.
 3. Maria Angelina Adolphine Antonia Carmen van Wessem geboren Breda 23 maart 1901, overleden Saint-Tite-des-Caps (Canada) 19 november 1984, trouwde met Quebec (Canada) 2 maart 1957 met Adélard Perrault, geboren Saint-Léon-de-Standon (Canada) 13 maart 1886, overleden Quebec 29 april 1972.
 4. Louis Jules Joseph Marie Antoon van Wessem geboren Breda 28 juni 1903, overleden Someren 2 april 1990, trouwde Heemstede 10 oktober 1953 met Georgina Johanna van Greuningen, geboren 4 februari 1916
 5. Antonia Maria Eugenie Frederika van Wessem geboren Breda 10 juni 1906, overleden Breda 25 februari 1919.
 6. Antoon Haley van Wessem

XVIIc. Jules Marie Hubert van Wessem geboren Venlo 27 januari 1863, overleden Venlo 22 januari 1930, trouwde met Antonetta Maria Sophia van Gardinge, geboren Eindhoven 18 september 1878, omgekomen bij bombardement Venlo 11 november 1944.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Isabella Francisca van Wessem geboren Eindhoven 16 oktober 1910, overleden Baltimore (Verenigde Staten van Amerika) 1995, trouwde 1. Venlo 11 februari 1935 met Henri-Pierre Antoine Marie Kreijkamp geboren Steijl 11 februari 1910, overleden Heerlen 17 maart 1973, hertrouwde na haar scheiding 2. Stratum 2 oktober 1964 met Prof. Huntington Williams, geboren Baltimore 16 december 1892, overleden Baltimore 4 mei 1992.
 2. Johanna Carolina Maria van Wessem geboren Eindhoven 24 juli 1912, overleden bij het bombardement op Venlo 4 november 1944, ongehuwd.
 3. Johan Jozef Marie van Wessem geboren Eindhoven 8 juni 1915, overleden Brussel 15 november 1992, trouwde Namur-Bomel 21 mei 1946 met Marie-Henriette Émilie Ghislaine Crevecouer, geboren 1921, overleden 2002. Hieruit nageslacht.
 4. Franciscus Rudolphus Josephus van Wessem geboren Venlo 8 december 1923, overleden bij het bombardement op Venlo 4 november 1944.

Noten