Van Darth

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van Darth is een uitgestorven regentenfamilie uit Venlo. De familie ontleent haar wapen aan de Baarsdonck bij Grubbenvoorst en komt daar vandaan. Ze komt eind 1300 in Venlo voor en stierf in 1799 uit.

Wapen

Wapen Van Darth

Keel met een schuinstaande baars van zilver. Helmteken met 2 vissen met hun kop omlaag tesamen een omgekeerde keper vormende.


Zegelstempel van de familie Van Darth.

Genealogie

In het RCHL bevindt zich een mapje als familiearchief Van Darth uit 1755. De Burgemeester Van Darthstraat in Venlo is naar een lid van deze familie genoemd. In Lottum is de Van Darthlaan naar leden van deze familie genoemd, die bezitters waren van het naar hen genoemde erkend adellijk Huis Darth, dat inmiddels verdwenen is (nu staat daar de pastorie).

Generatie 1

I. Johan van Darth trouwde Sophia/Alida, verkreeg de hof Vanderen/Valderen te Horst in 1413, opnieuw beleend 1424.

Kinderen van Johan en Sophia:

 1. Helwich van Darth vermeld 1450-1473 als beleend met de hof Vanderen met haar zus.
 2. Joanna van Darth vermeld 1450-1473
 3. Loeff van Darth volgt II.
 4. Henrick van Darth kocht de Hof Op ter Stockt in Broekhuizen tussen 1519 en 1526.

Archief Roermond 30 maart 1420: upten heyligen Palmavont Jannes die Coester, Jan van den Staede en Jan Goessenssoon, laten te Lottum, verklaren dat Sander Vinck, Sander Vinck en Korstgen Vinck, gebroeders, wettige zonen van Sander Vinck voornoemd, verkopen aan Johan van Darth en diens echtgenote Aliden, al hun erfthinsgoed met het water, in de heerlijkheid Lottum, dat ze “haldende sijn” van “onser Vrouwen van Nuyssen” (de abdis van Neuss); hiermee werd het Huis Vinck te Lottum vervolgens Huis Darth genoemd (was gelegen bij de samenkomst van de Veerweg en de Opperdonkseweg te Lottum).

Generatie 2

II. Loeff van Darth vermeld 1450-1491, overleden voor 1517, legde in 1491 de eerste steen voor de kerk te Lottum, trouwde met Stientgen (Christina).

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Darth volgt III.
 2. Loeff van Darth
 3. Agnes van Darth (ook Neesken)
 4. Henricken van Darth
 5. Heylicken van Darth

Magescheijt "Gegeven int jaer 19 vijfthienhondert ende seventhien op saeterdach nae Sinte Margarethen daege Virginis. Ende waes besegelt met vier groene wasen vuyt hangende segelen." Deze boedelscheiding tussen Stientgen, de weduwe van Loeff, en de kinderen ( Jan, Loeff, Neesken, Henricken en Heylicken), waarbij "Voirt soe is Janne van Darth toe bedeilt die woninghe toe Darth met oeren graeven, coilgaerden ende alle dat landt mitten beeckdaele" en voor Loeff de tweede zoon: "Voirt soe is Loeven toe gedeilt dat goet toe Gelre soe woe dat gelegen is. Noch soe sal Loeff den Schelberghe halff hebben ende die kniene die daarop sijn alleen hebben tot sijnen profijt."

Generatie 3

III. Joannes van Darth (ook Jan) lid Gelderse ridderschap, ontvanger te Lottum, erfde Huis Darth, vermeld 1541-1549, trouwde Digna van Hackfort. Erfde Huis Darth.

Kinderen van Joannes en Digna:

 1. Loeff van Darth vermeld 1555 vanwege huis Darth te Lottum, vermeld 1556 als medeheer van Lottum (met de andere heer van Lottum Johan van Broeckhuysen), verkocht op 22 oktober 1580 zijn aandeel in de laatbank met al zijn jurisdictie en gerechtigheid aan Christoffel van Grundstein. Ontving 1500 daler en 30 stuivers (Brabants) voor de overdracht van zijn aandeel in de heerlijke rechten, zoals de visserij op de halve Maas (vanaf het hoogkoor van de kerk nederwaarts tot zover Lottum strekt) en andere aanklevende zaken. Over de jacht werd bepaald dat Loeff zijn leven lang recht kon doen gelden op acht paar hoenders en vijf paar veldhoenders, verder eeuwig en erfelijk op de konijnen op zijn erf (de konijnskamp). Ook de woning, Huize Darth, werd voor eeuwig en erfelijk vrij van gerichtszetting (belasting) gehouden.
 2. Maria van Darth (ook Merry) trouwde met Jan Beugel (ook Boegell), Huis Darth vererfde via hen.
 3. Hendrik van Darth volgt IV.

Generatie 4

IV. Hendricus van Darth lid Gelderse Ridderschap 1567, ontvanger te Lottum, landscholtis van het Ambt Kessel 1576-77, trouwde Catharina van Galen, dochter van Joannes van Galen en Lucia van Bocholt.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus van Darth volgt V.

Generatie 5

V. Henricus van Darth geboren te Lottum circa 1570, overleden Venlo 26 maart 1647, secretaris Venlo 1596-1634, raadsverwant 1604-1615, schepen Venlo 1616-1634, 1637-1644 , 1646-1647, peijburgemeester van Venlo in 1609 en 1615 en regerend burgemeester in 1620, 1627 en 1632; hij trouwde in 1594 met Helena Heijden van Ass, overleden Venlo 1 november 1647, dochter van Joannes Heyden van Ass en Mechtildis van den Hergraeff.

Kinderen van Henricus en Helena:

 1. Henricus van Darth volgt VIa.
 2. Mechtildis van Darth trouwde Venlo 15 oktober 1623 met Joannes Alberts, overleden Venlo 27 april 1660, peyburgemeester Venlo 1640, 1645, 1648 en 1649, schepen 1650-1660.
 3. Joannes van Darth volgt VIb.
 4. Anna van Darth overleden Venlo 15 april 1642, trouwde Venlo 28 april 1626 Conrardus van der Wall, stadsapotheker.
 5. Henrica van Darth vermeld 1628-1641
 6. Wilhelmus van Darth volgt VIc.
 7. Odilia van Darth trouwde 1629 met Wilhelmus Rhenanus, dokter.
 8. Loef van Darth volgt VId.

Generatie 6

VIa. Henricus van Darth provisor St. Jorisgasthuis te Venlo, raadsverwant 1637-1639, trouwde Anna de Laet, dochter van Cornelis de Laet en Elisabeth van Roosteren.

Kinderen van Henricus en Anna:

 1. Henricus van Darth gedoopt Venlo 6 augustus 1623.
 2. Catharina van Darth gedoopt Venlo 25 februari 1625, overleden Venlo 2 oktober 1693, trouwde Venlo 30 januari 1653 met Tilmannus van Aerssen, zoon van Tilmannus van Aerssen en Petronella Ingenraey.
 3. Cornelis van Darth gedoopt Venlo 30 januari 1628, overleden Venlo 12 november 1696.
 4. Helena van Darth gedoopt Venlo 12 maart 1634.

VIb. Joannes van Darth geboren circa 1603, ammunicie-commissaris Venlo 1650, overleden in 1652, trouwde Venlo 28 oktober 1625 met Gertrudis Puteanus, dochter van Joannes Puteanus en Barbara van Slingelandt.

Kinderen van Joannes en Gertrudis:

 1. Joannes van Darth gedoopt Venlo 27 november 1626.
 2. Henrica van Darth gedoopt Venlo 25 juni 1628, trouwde Venlo 5 februari 1649 met Christianus Goldt, gedoopt Venlo 30 december 1615, overleden Venlo 15 april 1678, schepen Venlo 1665-1678 en eerder weduwnaar van Maria Ingenraey, zoon van Jacobus Golt en Catharina Holters.
 3. Franciscus Bernardus van Darth gedoopt Venlo 4 oktober 1629, wachtmeester in het regiment van de Heer Febri.
 4. Henricus van Darth gedoopt Venlo 30 januari 1631.
 5. Barbara van Darth gedoopt Venlo 11 maart 1632, overleden Venlo 25 maart 1699, non in het klooster Maria-Weide te Venlo en later hier priorin (1688-1699).
 6. Erycius van Darth gedoopt Venlo 29 juli 1633.
 7. Anna Maria van Darth gedoopt Venlo 17 augustus 1639, trouwde Venlo 6 januari 1661 met Petrus Tant, luitenant onder de Graaf van Ysenborch.
 8. Helena van Darth gedoopt Venlo 11 februari 1642.

VIc. Wilhelmus van Darth accijnsmeester Venlo 3 april 1630-25 september 1668, raadsverwant vanaf 1653, peijburgemeester 1662, 1667 en 1668. Overleden te Venlo 25 september 1668. Hij trouwde Venlo 24 juni 1629 met Maria van Vogelsanck, dochter van Joannes van Vogelsanck en Maria Boener.

Kinderen van Wilhelmus en Maria:

 1. Henricus van Darth volgt VII.
 2. Anna Maria van Darth gedoopt Venlo 22 augustus 1631, overleden Venlo 9 december 1694, trouwt Venlo 14 december 1694 met Laurentius Hacken, geboren circa 1614, overleden Venlo 16 maart 1684, zoon van Laurentius Hacken en Joanna Crompvoets. Hij was eerder weduwnaar van Margaretha Vreijskens.
 3. Mechtildis van Darth gedoopt Venlo 19 september 1633, jong overleden.
 4. Emelia van Darth gedoopt Venlo 6 september 1635, jong overleden.
 5. Emelia van Darth gedoopt Venlo 16 juli 1637, overleden Venlo 11 mei 1667, huwde Venlo 11 januari 1695 met Joannes Hubertus Boermans (1636-1711), scholtis van Well, zoon van Joannes Boermans en Margaretha van Lom.
 6. Mechtildis van Darth gedoopt Venlo 7 juni 1639, overleden circa 1698, trouwde Venlo 17 december 1667 met Theodorus Swaens, gedoopt Venlo 1 mei 1641, overleden Venlo 20 oktober 1694, zoon van Mathias Swaens en Wendelina Cremers.
 7. Joannes Mathias van Darth schepen van Venlo 1670-1702, regerend burgemeester Venlo 1676, 1677, 1682, 1691, 1692 en 1695. Hij trouwt Wanckum (BRD) 16 april 1664 met Apollania Joanna de Paderborn, dochter van Hermanus de Paderborn en Maria Cunera in de Betouw.
 8. Helena Catharina van Darth gedoopt Venlo 24 juni 1644.
 9. Anna Gertrudis van Darth gedoopt Venlo 11 februari 1647, overleden Venlo 1 mei 1686, trouwde met Goswinus Goldt, begraven Venlo 2 mei 1686, kerkmeester Venlo, zoon van de schepen Christianus Golt en Maria Ingenraey..

VId. Loef van Darth trouwde Venlo 14 september 1638 met Joanna Ververs, weduwe van Joannes van Dript.

Kinderen van Loef en Joanna:

 1. Barbara van Darth gedoopt Venlo 28 mei 1639, non in het klooster Maricollen te Grubbenvorst.
 2. Joannes Bernardus van Darth gedoopt Venlo 29 september 1641.
 3. Anna Maria van Darth gedoopt Venlo 11 september 1644.
 4. Alitha van Darth gedoopt Venlo 1 maart 1647.
 5. Henrica van Darth gedoopt Venlo 22 oktober 1649.
 6. Henricus van Darth gedoopt Venlo 19 mei 1652.

Generatie 7

VII. Henricus van Darth gedoopt Venlo 1 mei 1630, overleden eind 1684, provisor der Armen, rentmeester Venlo 1666 en 1684. Hij trouwde twee keer, ten 1. Venlo 13 juli 1657 met Aleidis Moeitz, gedoopt Venlo 24 okotber 1631, dochter van Leonardus Moeitz en Aleidis van Bueren. Ten 2. Venlo 1 maart 1662 met Margaretha Gol(d)t, gedoopt Venlo 11 december 1639, begraven Venlo 26 juli 1708, dochter van de schepen Christianus Golt en Maria Ingenraey.

Kinderen van Henricus en Margaretha:

 1. Henricus van Darth volgt VIIIa.
 2. Wilhelmus van Darth volgt VIIIb.
 3. Maria van Darth gedoopt Venlo 13 oktober 1678, jong overleden.

Generatie 8

VIIIa.Henricus van Darth (Hendrick) gedoopt Venlo 3 mei 1663, overleden Geldern (BRD) 22 oktober 1742, schepen van Venlo 1690-1714, regerend burgemeester 1694. Hij werd door de koning van Pruisen in 1714 benoemd tot Raad van het Hof van Gelder in Geldern. Hij trouwde ten 1. Grave 14 juni 1687 met Christina Maria Coebergh, zij overleed Venlo 12 juni 1694, dochter van Hendrik Coebergh en Jacomina Bloemaerts; ten 2. Sevenum 4 juni 1698 met Cornelia Francisca Schenk van Nydeggen, gedoopt Sevenum 25 februari 1670, overleden Geldern 25 januari 1762, dochter van Marinus Schenk van Nydeggen en Maria Margaretha van Boeckhorst.

Kinderen van Henricus en Christina:

 1. Maria Jacoba van Darth gedoopt Venlo 28 november 1688.
 2. Maria Margaretha van Darth gedoopt Venlo 17 december 1689, jong overleden.
 3. Henricus van Darth volgt IX.
 4. Christianus van Darth gedoopt Venlo 10 november 1692, overleden Venlo 5 juni 1738, werd in 1712 geestelijke bij de Minderbroeders te Venlo.

Kinderen van Henricus en Cornelia:

 1. Maria Margaretha van Darth gedoopt Venlo 9 februari 1700, begraven Venlo 20 april 1700.
 2. Joannes Martinus van Darth gedoopt Venlo 5 mei 1701, begraven 15 april 1702.
 3. Joannes Baptista Martinus van Darth gedoopt Venlo 24 juni 1703, begraven Venlo 2 maart 1711.
 4. Nicolaus Franciscus van Darth gedoopt Venlo 2 april 1705, begraven Venlo 7 augustus 1773, geestelijke (te Kessel en Niel).
 5. Maria Margaretha Theresia van Darth gedoopt Venlo 20 april 1706, overleden Geldern 16 juli 1746, trouwde Geldern 3 december 1730 met Petrus Franciscus Rasoir, gedoopt Geldern 23 december 1702, overleden Geldern 16 september 1748, zoon van Petrus Franciscus Rasoir en Maria Catharina Koppens.
 6. Cornelia Francisca van Darth gedoopt Venlo 20 februari 1708, begraven Venlo 17 maart 1711.
 7. Petrus Franciscus van Darth gedoopt Venlo 23 oktober 1709, overleden Helder 25 augustus 1715.
 8. Joannes Baptista Martinus van Darth gedoopt Venlo 4 mei 1713, schepen te Geldern 1752-1758, burgemeester Geldern 1758, overleden Geldern 21 oktober 1758.

VIIIb.Wilhelmus van Darth gedoopt Venlo 17 maart 1669, begraven Venlo 3 okotber 1702, accijnsmeester Venlo vanaf 1694, trouwde 1. Anna Catharina Hulter, begraven Venlo 10 januari 1694; 2. Maria Margaretha de Paderborn gedoopt Venray 29 maart 1671, begraven Venlo 25 maart 1753, dochter van Paulus de Paderborn en Sibilla Maes de Lookere.

Kind van Wilhelmus en Anna:

 1. Henricus Christophorus van Darth gedoopt Venlo 31 december 1693, jong overleden.

Kinderen van Wilhelmus en Maria:

 1. Henricus van Darth gedoopt Venlo 17 juli 1695, overleden Gaesdonck 30 september 1772, geestelijke (Augustijner) in het klooster te Gaesdonck.
 2. Sibilla Maria van Darth gedoopt Venlo 16 maart 1697, overleden 28 (begraven 30) juni 1740.
 3. Paulus van Darth gedoopt Venlo 5 juni 1699, overleden 26 (begraven 29) december 1755, advocat te Venlo vanaf 1720, scholtis Venlo 1737.
 4. Christianus Jacobus van Darth gedoopt Venlo 26 april 1701, begraven 6 november 1701.
 5. Antonius van Darth gedoopt 26 oktober 1702, vermoedelijk jong verleden.

Generatie 9

IX. Henricus van Darth gedoopt Venlo 11 maart 1691, overleden Venlo 4 en begraven 8 januari 1749, advocaat aan het Hof van Justitie te Venlo vanaf 1718; schepen van Venlo 1728-1749, burgemeester 1733 en 1743. Hij trouwde Venlo 15 november 1718 met Maria Aldegonda van Aerssen, gedoopt Venlo 17 juli 1695, begraven 19 oktober 1729, dochter van Joannes Baptista van Aerssen en Mechtildis van Aerssen.

Kinderen van Henricus en Maria:

 1. Henricus van Darth volgt X.
 2. Maria Mechtildis van Darth gedoopt Venlo 28 mei 1723, overleden Roermond 3 (begraven 5) januari 1785, trouwde Venlo 23 februari 1749 met Arnoldus Theodorus Josephus Pollart, gedoopt Roermond 2 april 1724, overleden Roermond 9 maart 1778, zoon van Franciscus Pollart en Anna Elisabeth Gosemans.
 3. Johanna Christina van Darth gedoopt Venlo 19 september 1724, overleden Roermond 6 juni 1799.
 4. Joannes Baptista van Darth gedoopt Venlo 15 augustus 1726, begraven Venlo 9 september 1726.
 5. Dympna Elisabeth van Darth gedoopt Venlo 6 maart 1728.

Generatie 10

X. Henricus van Darth gedoopt Venlo 18 december 1720, overleden Venlo 20 (begraven 22) november 1763, advocaat aan het Hof van Justitie te Venlo vanaf 1745, schepen van Venlo 1749-1763. Burgemeester Venlo 1755. Hij was ongehuwd, maar had een natuurlijke zoon. Op 17-08-1757 verkoopt hij een bouwhof aan den Langenboom te Escharen. Voor accijns staat een ton bier bij de veiling en een ton bier bij het uitbranden van de kaarsen voor kerk en de armen ieder 12 stuivers. Het bestaat uit een huis, schuur en alle bouw- wei-groes en heideland dat erbij hoort, groot ongeveer 10 of 11 hollandse morgen.

Natuurlijk kind van Henricus en Aleidis Keersmaeckers:

 1. Martinus van Darth gedoopt Venlo 1 februari 1761.

Nog in te passen

 • Maria van Darth geboren circa 1415, weduwe in 1451, overleden na 1482, voerde het bovengenoemde wapen in alliantie met dat van Van Broeckhuysen en was getrouwd met Alard van Broeckhuysen, geboren circa 1400, overleden voor 10 december 1451, zoon van Willem van Broeckhuysen en Agnes de Cock van Waardenburg.