Goldt

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Goldt was een regentenfamilie in Venlo.

Wapen

In zilver een zwarte adelaarskop en hals.

Genealogie

De naam kent de volgende varianten: Golt, Gout en ook Goldtsmyt. Het is een naam die ontleend is aan hun beroep.

In 1514 kreeg een Henrick van Golt uit Straelen het burgerschap van Venlo; wellicht dat deze een voorouder is.

Tegelijkertijd met de eerste generatie komt voor een Herman Golt, 1576 wonende in de Vleesstraat en Elisabeth Golt getrouwd met een In de Betouw.

Een relatie met de familie Goltzius die zich begin 1500 te Venlo vestigde is vermoedelijk niet aanwezig.

Generatie 1

I. Sebastiaan Goldt.

Kind van Sebastiaan:

 1. Jan Goldt Sebastiaanszoon volgt II.

Generatie 2

II. Jan Goldt Sebastiaanszoon vermeld Venlo 1573, trouwde Thiesken.

Kinderen van Jan en Thiesken:

 1. Jacobus Goldt volgt III.
 2. Sebastianus Goldt overleden St. Agatha bij Cuyck 29 oktober 1635, supprior van Kruisherenklooster te Venlo.
 3. Mechtildis Goldt doopgetuige 2 oktober 1621.

Generatie 3

III. Jacobus Goldt gildemeester brouwersgilde 1618, goudsmid van beroep, lid van St. Lucasgolde en tweede gildemeester 1635, trouwde Catharina Holters.

Kinderen van Jacobus en Catharina:

 1. Gerardus Goldt geboren 1609, overleden Aken 17 mei 1671, pastoor te Middelaar 1667-1669, prior bij de orde der kruisheren in Maaseik en St. Agatha bij Cuyck.
 2. Christianus Goldt volgt IV.
 3. Engelbertus Goldt gedoopt Venlo 9 oktober 1618.
 4. Joannes Goldt gedoopt Venlo 2 oktober 1621.

1648: Attestatie van L. van Ruweel, prior te Venlo, alsmede van Jacob Golt en zijn zoon Christiaen te Venlo omtrent de inbreng van 700 rijksdaalder door hun zoon en broer Gerardus Golt, prior van het klooster van St. Agatha, bij zijn professie in genoemd klooster; met nog 100 rijksdaalder ter aflossing van de schuld bij de kapel van St. Thomas te Aldekerk.

Generatie 4

IV. Christianus Goldt gedoopt Venlo 30 december 1615, overleden Venlo 15 april 1678, rentmeester Venlo 1650, provisor der arme wezen vanaf 1654, schepen vanaf 1665, trouwde 1. Venlo 27 juni 1637 met Maria Ingenraey gedoopt Venlo 13 december 1615, dochter van Henricus Ingenraey en Agnes Alberts; 2. Venlo 5 februari 1649 met Hendrina van Darth, gedoopt Venlo 25 juni 1628, dochter van Joannes van Darth en Gertrudis Puteanus.

Kinderen van Christianus en Maria:

 1. Margaretha Goldt gedoopt Venlo 22 augustus 1638, jong overleden.
 2. Margaretha Goldt gedoopt Venlo 11 december 1639, begraven Venlo 26 juli 1708, trouwde Venlo 1 maart 1662 met Henricus van Darth, gedoopt Venlo 1 mei 1630, overleden na 5 augustus 1684, provisor der armen, rentmeester Venlo 1666 en 1684, zoon van Wilhelmus van Darth en Maria van Vogelsanck. Hij was eerder weduwnar van Aleidis Moeitz.
 3. Joannes Goldt volgt Va.
 4. Goswinus Goldt volgt Vb.
 5. Agnes Goldt gedoopt Venlo 3 mei 1646, religieuse vanaf 1665 in het klooster Trans Cedron in Venlo.

Generatie 5

Va. Joannes Goldt (Johan) gedoopt Venlo 4 juni 1642, overleden Venlo 25 (begraven 27) september 1706, rentmeester Venlo 1672, schepen 1678-1706, burgemeester Venlo 1684, 1696, 1700-1704, trouwde Venlo 1. 21 januari 1669 met Anna Elisabeth Welckenhuysen, begraven Venlo 25 oktober 1684, dochter van Jacobus Welckenhuysen en Catharina Bijll en trouwde 2. 10 april 1690 met Sibilla Agnes van Lith, gedoopt Venlo 10 augustus 1642, begraven Venlo 25 augustus 1709, dochter van Antonius van Lith en Agnes Engelbergh. Ze was eerder weduwe van N.N. Slijpers.

Kind van Joannes en Anna:

 1. Jacobus Goldt, gedoopt Venlo 5 april 1672, kapitein Spaanse leger tot 1702, woonde 1715 te Pont bij Gelder, overleden Gelder 15 januari 1721, trouwde Helena Puyn, gedoopt Gelder 17 december 1661, overleden Gelder 15 januari 1721, dochter van Michaël Puyn en Agnes van Aefferden.

Noot: Venlo 5 en 8 april 1690 - Brieven van Benedictus van der Engelen, kapelaan in Venlo, vanwege afwezigheid pastoor, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Joannes Goldt schepen van Venlo en Sibijlla van Lidt weduwe van Slijpers, inwoner van Bonn.

Vb. Goswinus Goldt gedoopt Venlo 13 augustus 1644, begraven Venlo 1 mei 1686, provisor St. Jorisgasthuis vanaf 1670, kerkmeester, vaandrager stad Venlo, rentmeester Venlo 1675, trouwde Venlo 31 december 1667 met Anna Gertrudis van Darth, gedoopt Venlo 11 februari 1647, begraven Venlo 1 mei 1686, dochter van Wilhelmus van Darth en Maria van Vogelsanck.

Kinderen van Goswinus en Anna:

 1. Jacobus Goldt gedoopt Venlo 1 augustus 1669, jong overleden.
 2. Maria Gertrudis Goldt gedoopt Venlo 21 augustus 1670, overleden Aldekerk (BRD) bij Geldern circa 1750, trouwde Venlo 8 augustus 1669 met Petrus van Breughel de jonge, arts, begraven Venlo 5 december 1712, zoon van Petrus van Breughel en Joanna Canoy.
 3. Helena Catharina Goldt gedoopt Venlo 17 oktober 1672.
 4. Wilhelmus Goldt gedoopt Venlo 7 december 1674, begraven Venlo 8 maart 1689.
 5. Henricus Goldt gedoopt Venlo 12 oktober 1677, jong overleden.
 6. Jacomina Goldt gedoopt Venlo 11 januari 1680.
 7. Christianus Goldt gedoopt Venlo 11 januari 1680, overleden St. Agatha bij Cuijck 22 juli 1739, pater kruisheer.
 8. Emilia Goldt gedoopt Venlo 13 oktober 1681.
 9. Henricus Silvester Goldt gedoopt Venlo 1 januari 1683, pater kruisheer, prior te Wickrade en later Hohenbusch (1749).
 10. Jacobus Gerardus Goldt gedoopt Venlo 1685.