Van Lith

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Van Lith was een welvarende familie die eeuwenlang in Venlo voorkwam. De eerst gevonden vermelding is al in 1435. Het is vermoedelijk een familie van maasschippers.

De volgende losse fragmenten zijn er gevonden, die nog tot een stamboom moeten worden samengesteld:

Generatie <<x

Johan van Lit trouwde met Vreeske. Akte van overdracht 24 juni 1403 voor de schepenbank Venlo door Dirk Boerman en Ida aan Johan van Lit en Vreeske van een huis in de Jaarmarktstraat. Akte van overdracht 5 juni 1408 voor de schepenbank Venlo door Katherina van Nyvenheim aan Johan van Lit en Vreeske van een beemd buiten de Tegelpoort.

N.N. van Lith, trouwde met N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter van Lith
 2. Merrie van Lith (ook Maria) vermoedelijk getrouwd met Johan van Beringen.

Archief Roermond 1435 januari 7: des anderen daigs na den heiligen derteendach Lambrecht Mercator, richter, Sibrecht van Krekenbeck en Jacob de Weldich, schepenen te Venlo, verklaren dat Peter van Lit afstand doet van alle rechten en goederen die zijn zuster Merrie van Lit aan het klooster Maria Weide heeft geschonken. Voorts doet Peter afstand van alle goederen waarover hij geschillen heeft gehad met het klooster, welke door arbitrage zijn beëindigd. De scheidslieden namens het klooster waren, Johan Vinck, Gerat van Menss, Merten van Ruremunde en Heinrick van Grevenraide. De scheidslieden namens Peter van Lit waren, Johan van Poll, de zoon van Peter, Jacob en Johan van Poll, broers, zonen van Johan, en zijn zwager Johan van Beringen.

Generatie <x

Thonis van Lith, peijburgemeester van Venlo in 1498 en 1508.

Generatie x

 • Tonis van Lith, woonde 1576 in de Vleesstraat (westzijde) te Venlo, rentmeester van Venlo 1573; heeft in 1584 een volwassen broer Sieger van Lith.
 • Pouwels van Lith, woonde in 1576 eveneens in de Vleesstraat (westzijde) te Venlo.
 • Fridrick van Lith, woonde in 1576 in de Vleesstraat (oostzijde) te Venlo.

Generatie xxx

 • Antonius van Lith trouwde Catharina Puteanus, dochter van Martinus Puteanus en Margaretha van den Pol.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Lith trouwde Vernlo 16 september 1624 met Nicolaus Ingenhuys overleden voor 1639, rentmeester van Venlo 1631 en 1632, zoon van Hubertus Ingenhuys en Margaretha van Lom.
 • Elisabeth van Lith trouwde Matthias Puteanus, zoon van Gerardus Puteanus en Margaretha de Laet.
 • Judocus van Lith trouwde met Catharina van Schoeffelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius van Lith volgt.
 2. Sybilla van Lith gedoopt Venlo 20 juni 1618, begraven Venlo 21 december 1694, trouwde Venlo 1 februari 1671 met Conrardus Duycker, gedoopt Venlo 10 januari 1623, begraven Venlo 17 april 1684, zoon van Wilhelmus Duycker en Hedwigis van Beringen. Hij was eerder getrouwd met Maria Cloot, Margaretha van Vogelsanck en Catharina Bijll.

Generatie xxxx

 • Antonius van Lith gedoopt Venlo 25 oktober 1615, trouwde Venlo 24 mei 1641 met Agnes Engelbergh (Ingelborchs), dochter van Christianus Engelbergh en Margaretha Tuijten. Zij was eerder gehuwd geweest met Enricius Ingenraeij en Martinus Mulders.

Uit dit huwelijk:

 1. Sybilla Agnes van Lith gedoopt Venlo 10 augustus 1642, begraven Venlo 25 augustus 1709, trouwde 1. met N.N. Slijpers, geboren Bonn en trouwde 2. Venlo 10 april 1690 met Joannes Goldt, gedoopt Venlo 4 juni 1642, overleden Venlo 25 (begraven 27) september 1706, rentmeester Venlo 1672, schepen 1678-1706, burgemeester Venlo 1684, 1696, 1700-1704, zoon van Christianus Goldt en Maria Ingenraey. Hij was eerder getrouwd met Anna Elisabeth Welckenhuysen.

Noot: Venlo 5 en 8 april 1690 - Brieven van Benedictus van der Engelen, kapelaan in Venlo, vanwege afwezigheid pastoor, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Joannes Goldt schepen van Venlo en Sibijlla van Lidt weduwe van Slijpers, inwoner van Bonn.


 • Anna van Lith geboren circa 1590, overleden na 1654 (in 1654 weduwe), trouwde Venlo 15 juli 1617 met Matthijs Pelgrom, wijnkoopman en rentmeester Venlo 1639, zoon van Merten Pelgrom.