Haelen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Kasteel Aldenghoor te Haelen.

Algemene informatie

Haelen is een dorp in midden-Limburg, dat sinds 2007 deel uitmaakt van de gemeente Leudal. Haelen is een dorp dat bestaat uit een kern met circa 4370 inwoners.

De omgeving van het dorp wordt al vanaf de steentijd bewoond. Dit is vastgesteld aan de hand van archeologische vondsten. De reden voor deze vroege bewoning is dat Haelen nabij de hoge(re) zandgronden langs het Leudal ligt. Tijdens het Ancien Régime (vóór 1795) hoorde Haelen bij het graafschap Horn, dat ressorteerde onder het prinsbisdom Luik. Tot ongeveer 1680 was het hoofdgerecht van dit graafschap in Haelen gevestigd. In 1679 werden de heerlijke rechten van Haelen gekocht door de familie Van Keverberg, die woonde op kasteel Aldenghoor[1].

Bevolking

Volgens de Franse bevolkingslijst van 1795 had Haelen in dat jaar 489 inwoners (355 ouder dan 12 en 134 kinderen). In de negentiende eeuw groeide het aantal inwoners van ongeveer 600 naar 800. De vanaf 1830 periodiek gehouden volkstellingen [2] laten het verloop zien.

Volkstellingen Haelen
Jaar 1830 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 1930
Inwoners 599 648 750 708 725 828 814 818 888 1087 1253

In 2007 bedroeg het aantal inwoners 4370.

Haelense families

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe vaak een bepaalde familienaam in de kerkregisters van Haelen werd geregistreerd als dopeling of als bruidegom c.q. bruid in de periode 1612-1797. (Gegevens ontleend aan GenDaLim5 [3].)

Familienaam Aantal dopen Aantal huwelijken
Schreurs 135 55
Keuken 71 28
Verbocket, Verboeket 64 22
Nijs, Nijssen 54 10
Joosten 52 20
Daniels 42 15
Gorissen 39 17
van den Acker 38 13
Pijls 34 18
Janssen 33 12
Quicken 32 9
Relis 31 7
Duijsent 30 11
van Dael 29 13
Vermeulen 15 15

Bronnen

De archieven van de schepenbank Haelen en de kerkregisters bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. Het archief van de gemeente Haelen (vanaf 1795) bevindt zich in het Gemeentearchief Roermond (GAR).

Doop- huwelijks- en overlijdensregisters van de parochie H. Lambertus te Haelen

  • Dopen 21 oktober 1612 – 31 mei 1797
  • Huwelijk 12 mei 1636 – 22 juni 1797
  • Overlijden 18 augustus 1652 – 22 augustus 1797

Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur

Externe links