Joosten

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Joosten is een patroniem, mogelijk soms ook een matroniem, ontstaan uit de roepnaam Joost. De roepnaam Joest of Joost komt al vroeg voor in Roermond (1449) en Venlo (1500).
De roepnaam Joest is oorspronkelijk ontleend aan de jongensnaam Jodocus of Judocus, als het een een meisjesnaam is Judoca.
In 1622 trouwt Judocus van Wanlo in Asselt met Maria Keufsen alias Kremers. Bij de dopen van zijn kinderen wordt de vader Judocus genoemd, maar in andere akten komen we hem tegen als Joost van Wanlo alias Molleners alias Reutzen. Judocus Houx, in 1688 te Swalmen gehuwd met Maria Kiespenning alias Cruyspenning, wordt bij de doop van zijn kinderen door de pastoor ingeschreven als zowel Judocus als Josephus. Met name in de 18e eeuw zien we steeds vaker dat de roepnaam Joost door geestelijken wordt uitgelegd als Josephus. Ook de naam Justinus wordt dan steeds vaker gezien als een deftige vorm van Joost. Zo trouwt in 1709 in Kessel een Josephus Lommersum met Maria Smeets alias Dorssers. Bij de kinderen die hij in Beesel laat dopen wordt Joost door de pastoor ingeschreven als Josphus, Judocus en Justinus (een naam die in het midden van de 17e eeuw zijn opwachting maakt in de omgeving van Roermond).
Zoals gezegd, komt de roepnaam Joost ook voor als meisjesnaam, afgeleid van Judoca. In 1601 verkoopt Peter der Oeber uit Roermond met toestemming van zijn vrouw Joost een huis op de Scheutenberch gelegen. Vanaf het midden van de 17e eeuw zien we ook hier de voornamen Justa en Justina (die we later soms weer tegenkomen als Josina) opduiken.
Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Joosten 4.188 maal voor in Nederland, waarvan 1.579 keer in Limburg. De telefoongids van 1993 toont 2.871 abonnees met de naam Joosten, met een concentratie in Zuidoost-Nederland en Gelderland.

De naam Joest mag niet worden verward met Joes, een veelgebruikte verkorte schrijfwijze voor Joannes.

Heel (Pol)

Generatie 1

I. Judocus (Joest) Hen(c)kens van Bracht, overl. Heel 17 maart 1677; tr. met Joanna N.N

Uit dit huwelijk:

 1. Winandus Henkens, ged. Heel 11 januari 1624 (get. Gerit Henkens, Fijken Halffens), volgt IIa
 2. Anna Henkens van Bracht, ged. Heel 7 november 1632 (get. Petrus Teunissen, Henrica Korsten). Tr. vermoedelijk Heel 7 februari 1668 Henricus Baten (Baetten), overl. Heel 8 maart 1673, weduwnaar Sibilla Ramaeckers.
 3. Wilhelmus (Willem) Joosten alias Judoci, volgt IIb.
 4. Henricus (Hencken) Joosten alias Judoci, volgt IIc.

Generatie 2

IIa. Winandus (Wijn) Henkens (alias Joosten alias ex Pol), ged. Heel 11 januari 1624, landbouwer te Pol, begr. Heel 6 oktober 1668; tr. omstreeks 1646 met Jodoca Kalen, ged. Heel 15 augustus 1624, overl./begr. Heel 2/4 april 1675; dochter van Mattheus van Kaelen en Matthia Brach.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathea, geb. Pol, ged. Heel 29 augustus 1647 (get. Jacobus Puts, Judoca Corneli).
 2. Judocus, ged. Heel 1 augustus 1648 (get. Rutgerus Gubbels, Judich Gerardi), volgt IIIa..
 3. Antonius, geb. Pol, ged. Heel 9 juli 1656 (get. Leonardus Heuvelmans, Mettien Klaren).
 4. Matheas, geb. Pol, ged. Heel 17 september 1658 (get. Jacobus de Pol, Maria Gabriels), overl. voor 13 september 1659.
 5. Matheus. ged. Heel 13 september 1659 (get. Cornelius Simonis, Joanna Antonij), overl. voor 11 december 1661.
 6. Matheus, geb. Pol, ged. Heel 11 december 1661 (get. Corst Vogels van Wessem, Maria Joannis in den Nuenhoff), volgt IIIb.
 7. Joanna (Jenne) (Joosten alias Wijnen alias Winandi), ged. Heel 28 oktober 1664 (get. Godefridus Kalen, Maria Beckers); tr. Heel (get. Mathias Joosten, Catharina Vincken) met Petrus Nelissen.
 8. Anna Joosten (alias Wijnen), geb. Pol, ged. Heel 20 augustus 1667 (get. Guert Bundels, Grietjen Cuypers); tr. met Mathias Verstraelen.

N.B.: de kinderen Mathea, Judocus, Antonius, Mattheus, Mathias en Joanna worden vermeld zonder achternaam bij hun doopsel.


IIb. Guilielmus Judoci, geb. omstreeks 1615 (geschat), schepen te Heel 1650-1673, overl. Heel 17 maart 1677; tr. met Catharina N.N..

Uit dit huwelijk:

 1. Judocus Judoci, ged. Heel 9 maart 1641 (get. Henricus Judoci, Maria Jacobi Didden), overl.voor 17 december 1647.
 2. Judocus Judoci, ged. Heel 17 december 1647 (get. Joannes van Halen, Judocus van Pol).
 3. Antonius Judoci, ged. Heel 27 februari 1650 (get. Antonius van Bracht, Elisabeta Caters).
 4. Anna Judoci, ged. Heel 7 november 1652 (get. Reynerus Gerardi Henkenms, Catarina Henrici van Oosen).


IIc. Henricus (Hencken) Judoci (alias Henckens), 1649 en 1658 vermeld "ex Nuenhoff" (Genoenhof), tr. Maria N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathea Judoci, ged. Heel 5 september 1651 (get. Joannes van Halen, Catarina Joosten van Oosen).
 2. Joanna Judoci, ged. Heel 9 augustus 1655 (get. Antonius van Bracht, Petra Joannis op de Poet).
 3. Odillia Judoci alias Joosten, ged. Heel 19 februari 1658 (get. Asswerus de Horion, Geertrudis op de Lae), ald. overl. 16 maart 1695. Tr. Heel 8 oktober 1684 met Petrus (Peter) Geelen (Gielen), overl. Heel 31 augustus 1699.

Generatie 3

IIIa. Judocus (Josephus alias Joesten alias Wijnen), ged. Heel 1 augustus 1648; tr. Heel 28 mei 1675 (get. Henricus Pigghen, Helena Joesten) met Maria Smeetts.

Uit dit huwelijk:

 1. Josina Joesten, ged. Heel 9 april 1676 (get. Marcelis N., Maria in ghen Nuenhoff).
 2. Josina Wijnen, ged. Heel 12 augustus 1677 (get. Jacobus Hermanni, Helena Jansen).

IIIb. Mattheus (Joesten alias Wijnen), geb. Pol, ged. Heel 11 december 1661, soldaat in Staatse dienst 1690, overl. vóór 26 januari 1697; tr. Heel 2 juli 1686 (get. Joannes Jansen, Anna Wijnen) met Maria (Mye) Joannis (Jansen Verbeeck). ged. Heel 6 augustus 1666, overl. na 3 februari 1748, zij hertr. met Jacobus Veughelers; dochter van Servatius Jansen Verbeeck en Susanne Wolters van den Inde.

 Woonden te Pol: Zijn vrouw Mye Janssen wordt vermeld in 1702: Mye Janssen te Pol: 1 gl 5 st voor de Kapelanie van Heel.

Uit dit huwelijk:

 1. Wijnandus Wijnen, ged. Heel 21 februari 1687 (get. Joannes Verbeeck, Joanna Wijnen), volgt IVa.
 2. Servatius Wijnen, ged. Heel 23 augustus 1691 (get. Matthias Wijnen, Catharina Mols namens Suzanna Verbeeck), volgt IVb.
 3. Anna Maria Wijnen, ged. Heel 7 februari 1696 (get. Joannes Jansen namens Leonardus Coninckx, Angelina Houben).

Generatie 4

IVa. Wijnandus (Wijn) Wijnen (alias Joosten), ged. Heel 21 februari 1687, overl. na 10 april 1728; tr. met Helena Cornelissen alias Hendrixs, overl. na 13 april 1725.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathias Winen, ged. Heel 23 juli 1719 (get. Guilielmus Raemaeckers, Margareta Cornelissen).

IVb. Servatius (Vaes) Wijnen (alias Joosten), ged. Heel 23 augustus 1691, gerichtsbode van Pol & Panheel 1730, overl. Heel 16 december 1747; tr. Thorn 15 februari 1722 met Teodora Linssen, ged. Helden 17 december 1694, overl./begr. Heel 13/15 december 1747; dochter van Matthias Linssen en Beatrix Timmermans.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Joosten (alias Faesen), ged. Heel 5 februari 1723 (get. Laurentius Linsen, Maria Jansen), overl./begr. Heel 19/21 oktober 1791; tr. Heel 29 oktober 1749 met Joannes Geenen, ged. Heel 6 juli 1724, overl. ald. 21 september 1795; zoon van Theodorus (Dierck) Geenen en Anna Maria van der Sanden.
 2. Cornelia Wijnen (alias Joosten), ged. Heel 25 september 1726 (get. Renerus van den Winckel, Helena Hendricks). overl./begr. ald. 13/15 september 1791; tr. Heel (ook ingeschreven te Grathem) 12 april 1761 (get. Matthias Joosten, Mechtildis Geurts) met Stephanus Geurts, ged. Herten 26 juli 1735, overl. Heel 26 oktober 1781.
 3. Mathias Joosten, ged. Heel 26 april 1729 (get. Andreas Verbeek, Anna Joosten), overl. vóór 5 september 1732.
 4. Mathias Wijnen (alias Joosten), ged. Heel 5 se4ptember 1732 (get. Leonardus Vissers, Joanna Huemaeckers), volgt V.
 5. Joannes Joosten, ged. Heel 18 september 1735 (get. Gulielmus Huemaeckers, Mechtildis Daniels), overl. vóór 22 januari 1738.
 6. Joannes Joosten, ged. Heel 22 januuari 1738 (get. Wynandus Joosten, Beatrix Timmermans), schoolmeester wonende te Pol 1796, overl. Heel 8 augustus 1822.
 7. Beatrix Joosten, ged. Wessem (vanwege hoogwater, de doop werd echter ook ingreschreven te Heel) 27 december 1740 (get. Andreas, Angelina Linsen)in Wessem, overl. Heemstede 30 mei 1812; tr. Heemstede 30 september 1770 met Lambertus de Pauws, ged. Heemstede 23 juni 1752, overl. 23 november 1780.

Generatie 5

V. Mathias Wijnen (alias Joosten), ged. Heel 5 september 1732, arbeider te Pol in 1796, overl./begr. Heel 31 maart/2 april 1797; tr. Montfort 16 augustus 1764 met Joanna Jorissen (Gorissen), overl. Heel 11 september 1793.

Kinderen van Mathias en Joanna:

 1. Servatius Joosten, ged. Heel 30 augustus 1765 (get. Jacobus Clout namens Petrus Lenaerts, Maria Joosten), volgt VIa.
 2. Joanna Joosten, ged. Heel 31 oktober 1767 (get. Joannes Joosten, Bartbara Kempenaers namens Catharina van Montfort), verm. jong overl. voor 3 oktober 1768.
 3. Joanna Joosten, ged. Heel 3 oktober 1768 (get. Wilhelmus Geerlings namens Gerardus van Montfort, Cornelia Joosten namens Beatrix Joosten); tr. Heel 28 april 1794 (get. Joannes Joosten, Caecilia Mans) met Henricus Mans, geb. Montfort circa 1770, arbeider te Pol 1796.
 4. Theodorus Joosten, ged. Heel 22 september 1770 (get. Jacobus Clout namens Joannes Geenen, Barbara Kempenaers namens Catharina Gorissen).
 5. Joannes Joosten, ged. Heel 16 oktober 1773 (get. Joannes Joosten, Maria Joosten namens Cornelia Meeckels), volgt VIb.
 6. Winandus Joosten, ged. Heel 29 september 1776 (get. Jacobus Clout namens Joannes Mekels, Maria Joosten), overl. ald. 23 november 1793.
 7. Matthaeus Joosten, ged. Heel 23 mei 1779 (get. Jacobus Clout namens Henricus Holsteijn, Cornelia Joosten).
 8. Henricus Joosten, get. Heel 27 maart 1783 (get. Reinerus van de Winckel, Barbara Ketelers), kleermaker te Pol 1796.

Generatie 6

VIa. Servatius (Servaas) Joosten, ged. Heel 30 augustus 1765, landbouwer, kleermaker, koopman, winkelier in de Dorpsstraat (C799)te Heel, eigenaar van een huis te Pol (nr. 41), lid van de gemeenteraad van Heel & Panheel 1836-1838, overl. Heel 22 augustus 1850; tr. Weset (Vise) 2 november 1791 (get. Joannes Joosten, Elisabetha Walter) (het huwelijk werd ook te Heel ingeschreven) met Margaretha Walter/Wolter, geb./ged. Weset (Vise) 1767, koopvrouw te Heel, overl. ald. 10 augustus 1850.

Kinderen van Servaas en Margaretha:

 1. Servatius Joosten, ged. Heel 31 oktober 1792 (get. Mathias Joosten, Joanna Margarita Wackers namens Maria Basteine), overl./begr. ald. 10 september 1793.
 2. Maria Anna Joosten, ged. Heel 1 november 1794 (get. Jacobus Cloudt namens Martinus Walter, Petronilla Schreurs namens Maria Cornelia Gatsen; tr. Heel & Panheel 11 september 1823 met Joannes op ’t Broek.
 3. Josephus Joosten, ged. Heel 15 oktober 1796 (get. Jacobus Cloudt namens Martinus Walter, Joanna Joosten), winkelier ald., ongehuwd overl. Heel 24 april 1858.
 4. Joannes Mathias Joosten, ged. Heel 27 november 1798 (get. Joannes Adams namens Petrus Joannes Joosten, Windelina Schreurs namens Deodata Walter), landbouwer, overl. Kessel 4 januari 1873; tr. (1) Kessel 4 mei 1825 met Joanna Linssen; tr. (2) Kessel 10 september 1830 met Anna Catharina Knippenberg, geb. Beegden 11 november 1800, dienstmeid op de Donk in de Roermondse Weerd 1830, landbouwster; dochter van Godefridus Knippenbergh en Maria Elizabetha Wolfhagen. Uit beide huwelijken kinderen.
 5. Joannes Joosten, geb./ged. (als Joanna!) Heel 11 april 1801 (get. Jacobus Cloudt namens Joannes Walter, Aemilia Waeijen namens Beatrix Joosten), schoenmaker te Heel 1850, overl. ald. 24 februari 1883; tr. Linne 10 november 1835 met Cornelia Hillen.
 6. Maria Catharina Joosten, geb./ged. Heel 13 mei 1803 (get. Jacopbus Cloudt namens Theodorus Joosten, Elisabetha Walter); tr. (1) Heel & Panheel 5 januari 1831 met Martinus Delissen; tr. (2) Wessem 20 november 1835 Petrus Linssen, landbouwer te Pol 1850.
 7. Martina Joosten, geb./ged. 5/6 september 1805, overl. ald. 9 november 1808.
 8. Johanna Joosten, geb. Heel 27 december 1807, overl. Maasbracht 11 maart 1866; tr. Heel & Panheel 2 mei 1833 met Leonard Theunissen, landbouwer te Maasbracht 1850.
 9. Martina Joosten, geb. Heel 18 maart 1810, overl. Linne 18 januari 1869; tr. (1) Heel & Panheel 27 april 1835 m1et Joannes Jacobus van Heel; tr. (2) Linne 18 april 1849 met Jan Mathijs Richarts, smid te Linne 1850.
 10. Dorothea Joosten, geb. Heel 28 september 1812, overl. ald. 11 juni 1854; tr. Heel & Panheel 27 mei 1851 met Leonardus Houtackers.


VIb. Joannes (Jean) Joosten, ged. Heel 16 oktober 1773, kleermaker te Pol 1796, overl. te Heel 11 oktober 1801; tr. Weset (Vise) 15 mei 1797 met Elisabetha Walter, ged. Weset, zij hertr. met Arnoldus Lemmen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Joosten, ged. Heel 28 oktober 1798 (get. Jacobus Cloudt namens Joannes Joosten, Cornelia Janssen namens Maria Basten). Overleden te Heel 29 juni 1882. Huwde te Heel op 16 november 1833 met Ludovicus Stroux, kleermaker, geboren te Grathem 10 april 1808, zoon van Blasius Stroux en Anna Catharina Corstjens. Overleden te Heel 6 april 1851
 2. Joannes Mathias Joosten, geb./ged. Heel 14/18 januari 1800, overl. aldaar 30 juli 1801. (get. Martinus Walter, Elisabetha Dieben).

Roermond

In 1608 maakt Coen Febis, bedlegerig maar bij vol verstand, in aanwezigheid van zijn naburen Joost Joosten en Joost van Leuwen als getuigen, testament op in zijn huis in de Stege te Roermond.

Swalmen

In Swalmen draagt Hans Schmit alias Joestgens in 1628 land in het Foirfeldt gelegen over aan zijn zoon Dierck. In 1631 verklaart Derick Joestgens met toestemming van zijn vader Jan Joestgens dat hij een bedrag van 100 gulden Roermonds heeft opgenomen van Beerdtgen Schlabbertz, weduwe van Peter Reutzen ten behoeve van haar dochter Zillicken Reutzen, met als onderpand 2 morgen land achter het huis van Jan Joestgens gelegen tussen Lenart op Graet en Goerdtgen Bielen, met de korte zijden grenzend aan de Esselsstraet en Jan Joestgens. Datzelfde jaar bekent Johan Joestgens met toestemming van zijn vrouw Lenardtgen dat zij, met toestemming van zijn zoon Derick, ten behoeve van hun dochter Zilliken een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 6 gelijke guldens eerstmaals te betalen op 1 april 1632 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Beerdtgen Schlabbertz, weduwe van Peter Reutzen, met als onderpand 2 morgen land achter hun huis gelegen tussen Goerdtgen Sevenwagens en Lenartt up Graett, met de korte zijden grenzend aan de rentegelders en de openbare straat.

In 1655 trouwt schoolmeester Joannes Judoci ('lud magister') met Petronilla Timmermans. De erfgenamen van Jan Joosten verkopen in 1671 de helft van een huis te Boukoul aan Peeterken Schoelmeesters (!), de weduwe van Jan Joosten, en haar zoon Bastianus.

Wessem

In 1679 koopt Gerart Joosten, als gemachtigde van Margriet Sijmons en haar kinderen verwekt uit haar huwelijk met wijlen Jan Joosten, 5/8 deel van huis en hof met toebehoren langs de Steenweegh onder Wessem gelegen.