Dorssers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Rond 1550 duikt de familienaam Dorssers voor het eerst op in Beesel.

de zonen van Tilman Dorssers

In 1566 gaan de broers Peter en Goert Dorssers en hun echtgenoten een erfruil aan, waarbij Peter eigenaar wordt van een huis te Leeuwen en Goert diens huis in de Veestraat krijgt. Een jaar later kopen Peter Dorssers en zijn vrouw Lenicken een boerderij in Offenbeek. Blijkens een oud cijnsregister van de Buerense Laathof is Goert een zoon van Tilman Dorssers en hetzelfde zal dus gelden voor zijn broer. In hetzelfde cijnsboek komt de achternaam Dorssers eerder niet voor, de voornaam Tilman echter wel. Gezien het grote aantal aliasnamen dat we in de 16e eeuw nog aantreffen in de omgeving van Beesel, mag niet worden uitgesloten dat vader Tilman ook door het leven ging als bijvoorbeeld Gayen of Daniels. Tot op heden zijn er echter geen bronnen bekend die hierover uitsluitsel kunnen geven.

de kinderen van Peter Dorssers

Rutger Dorssers, vermeld als laat van de Buerense Laathof en in 1587 met belangen in Leeuwen, is blijkens ditzelfde cijnsregister een zoon van Peter. Mogelijk geldt dit ook voor Matthijs Dorssers wonend in Leeuwen, in 1593 voor het eerst vermeld als schepen van Beesel en Belfeld en in 1598 en 1615 samen met zijn vrouw Goerdtgen genoemd. Een gedeelte van hun nalatenschap wordt in 1626 verkocht. Peter Dorssers heeft in ieder geval ook nog een dochter Peterken (samen met haar zoon Geret op gen Raye eveneens genoemd in het cijnsboek) en een dochter Aenken, reeds vermeld in 1572. Verder is er volgens het cijnsboek een zoon Jacop. In 1619 vindt de deling plaats van de nalatenschap van wijlen Jaeck Dorssers, die mogelijk ongehuwd overleed.

losse eindjes

In de eerder genoemde akte uit 1593 verkoopt een Heindrich Dorssers een weiland in Offenbeek aan de procurator van het Kruisherenklooster van Roermond. Heindrich blijkt in 1602 en 1604 gehuwd met Mercken en in 1621 wordt ook hij genoemd als laat van de Buerense Laathof.

In 1610 verkoopt een Wilhelm Dorssers alias Naelis met toestemming van zijn vrouw Heilken enkele landerijen bij Reuver. Mogelijk is hij identiek met Wilhelm Naelens van Tiegelen, die 1627 een oud huisje in Belfeld naast.

Eveneens in 1610 kopen Lins Dorssers en zijn vrouw Peterken Mennen juist land bij Reuver aan. Peterken is kennelijk eerder gehuwd geweest met Jan Langerbeens. Na het overlijden van Lins Dorssers alias aen gen Reuver (waarvan kinderen) hertrouwt Peterken met Jan aen den Rover of aen gen Reuver, die naast deze aliasnaam ongetwijfeld nog een andere achternaam zal hebben gehad.

We moeten tot 1671 wachten tot we weer een Dorssers aantreffen in de omgeving, ditmaal in de persoon van Godefridus Dorssers en zijn vrouw Elisabetha Kessels, die tussen 1671 en 1682 vier kinderen laten dopen in Baarlo. Een Elisabeth Dorssers is in 1677 doopgetuige in Kessel en in 1683 duikt de naam ook op in Swalmen, waar een Cornelia Dorssers (gehuwd met de pachter van de Beekerhof) doopgetuige is. Mogelijk is Matthia Dorssers, gehuwd met Jacob Spee in Swalmen, een zus van haar. De gegevens uit de 17e eeuw zijn echter te fragmentarisch om hieruit een aaneengesloten genealogisch verhaal samen te stellen.

Al met al komt er pas op het eind van de 17e eeuw langzamerhand meer lijn in het verhaal. Deze lijn is reeds gepubliceerd.

Literatuur

  • Hans Dorssers, Dorssers, genealogie van een geslacht uit de omgeving van Helden, Venray 1999