Timmermans

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Timmermans is ontleend aan het beroep timmerman. Dit soort namen kon op meerdere plaatsen ontstaan en het dragen van dezelfde familienaam hoeft daarmee niet te wijzen op verwantschap. Gedegen onderzoek is dan ook (zoals eigenlijk altijd) een vereiste om relaties aan te tonen. Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam in Nederland 7585 maal voor, waarvan 1924 in Limburg en 3214 in Noord-Brabant. De telefoongids van 1993 laat 5077 abonnees zien, met het zwaartepunt in Zuidoost-Nederland.


De familie(s) Timmermans rond 1700
Concentraties van de familienaam Timmermans zijn rond 1700 te vinden in de plaatsen Horn/Neer, Limbricht en Montfort. In de loop van de achttiende eeuw verspreidt de naam zich. De takken in Weert en Grathem zijn aan die in Horn verwant. Een andere familie Timmermans (schepenfamilie) uit Hasselt (België), is omstreeks 1700 naar Venlo getrokken (zie Timmermans (Venlo)). Ook in andere delen van Belgisch Limburg en in Noord-Brabant komt de familienaam voor.

Horn

Zelfs in een klein dorp als Horn is een Timmermans-genealogie een heikele zaak. Op het moment dat de kerkregisters beginnen, in 1695, wonen er al diverse gezinnen Timmermans in Horn. Waarschijnlijk horen die bij één familie, maar het is niet meer na te gaan hoe dat precies zit.

Generatie 1

I.1. Joannes (Jan) Timmermans
Wordt genoemd in een gicht in Horn van 11 juli 1682: "Jan Cremers ende Sijken Timmermans sijne huijsvr[ouw]e, hebben die selve gegicht ende gegeudt, gichten ende geuden mits desen Jan Timmermans ende Elisabeth Linssen dessens huisvr[ouw]e beijde p[rese]nt ende accepteerende in seecker stuck landts groot ongeveer eenen halven morgen onder dese jurisdictie op den Boijen bergh ... voor eene alinge somme van vierthien patacons Godtsgeldt vijff oort ende lijcop naer landts costuijm"
Gehuwd met Elisabeth Lenssen

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus (Lennaert) Timmermans (II.1.).
 2. Jacobus Timmermans (II.2.).
 3. Petronilla Timmermans, overleden op 19 januari 1716 in Horn (“in puerperio”). Gehuwd op 19 augustus 1700 in Horn met Jacobus Colbers.
 4. Maria (Mercken) Timmermans, overleden op 4 oktober 1747 in Horn. Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Maria Timmermans filia Jois Timmermans et Elisabeth Lenssen”, tr. Roermond 26 oktober 1705 met Martinus Jacobs alias Servie alias Herweij alias Bollet.
 5. Martinus Timmermans (II.3.).
 6. Gertrudis Timmermans, overleden op 8 januari 1768 in Horn. Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Gertrudis Timmermans filia Jo[ann]is Timmermans et Elisabetha Lenssen”. Gehuwd op 10 april 1712 in Horn met Hermanus Pijls.
 7. Albertus (Aeb) Timmermans (II.4.).


I.2. Wilhelmus Timmermans
Gehuwd met Cunegundis, Aldegondis van Solingen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Petrus Timmermans, geboren ca. 1671 in Horn (IIb.1.).
 2. Michael, Egidius (Giel) Timmermans (IIb.2.).
 3. Catharina Timmermans, overleden op 1 februari 1757 in Horn. Gehuwd op 26 mei 1701 in Horn met Godefridus Teeuwissen (“habitâ dispensatione in tertio consanguinitatis gradu”).


I.3. Segerus (Zieger) Timmermans
, pachtboer op Overen te Sint Odiliënbergh en op Hatenboer onder Beegden, overl. ald. 24 april 1724, begr. Horn.
tr. voor 1690 met Margarita (Grietien) Schreurs, geb. circa 1665 (geschat), overl. Beegden op Hatenboer 31 maart 1742, begr. Horn; dochter van Stephanus Schreurs, pachter te Roermond in 't Ham, en Cornelia Aben.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Timmermans, ged. Sint Odiliënberg 29 juli 1690 (get.Aegidius Cloudt namens Joannes Bos, Mattia Schreurs), (IIc.1.).
 2. Matthias Timmermans, ged. Sint Odilienberg 28 november 1694 (get. Joannes Schreurs, Irmgardis Haewinckel namens Cornelia Aben) (IIc.2.).
 3. Jacobus Timmermans, ged. Roermond 9 december 1701 (get. Jacobus Schreurs, Mechtildis Jansens), pastoor te Venray 1743-1768, overl. ald. 25 april 1768.
 4. Joannes Timmermans, ged. Beegden rond 1705 (schatting, kerkregisters ontbreken vóór 1713!), (IIc.3.).

Op 13 januari 1713 werd een akte opgemaakt voor pastoor/notaris Snijckers te Horn:
"gecompareerd Leonardus Timmermans ende sijne suster Helena Timmermans dewelcke verklaeren eeuwelijck ende erffelijck vercoght te hebben aen hunnen oom Siegerus Timmermans hun sesde paert van eenen baendt in de Wierbaeck ende dat voor eene somme van vijftig gl. Ruremunt dewelcke zij in onse presentie hebben ontvangen".
Leonardus en Helena Timmermans zijn waarschijnlijk kinderen van Joannes (Jois) Timmermans en Maria Baerts (beiden werden vermeld op de vormelingenlijst van rond 1695).


I.4. Gerardus (Gerit) Timmermans
Geboren ca. 1664, overleden op 14 februari 1703 in Horn.
Komt voor als getuige op de criminele rolle op 15 maart 1698: "Gerardt Timmermans inwoonder van Horne oudt 34 jaren".
Gehuwd (1) met Sibilla Meijs.
Gehuwd (2) met Catharina Wevers, geb. circa 1671 (geschat),overl./begr. Ittervoort op Peelderhof/Grathem 19/21 oktober 1742, hertr. Horn 27 februari 1707 met Gerardus Corsten; dochter van Jacobus Wevers en Mechtildis Gorissen.

Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Timmermans, gehuwd op 21 april 1712 in Horn met Godefridus Teuwen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Gulielmus Timmermans, ged. Horn 3 november 1697 (get. Theodorus Koninckx, Sophia Timmermans), overl. ald. 6 november 1697 (“Hæc proles fuit tantum 3 diebus superstes”).
 2. Jacobus Timmermans, ged. Horn 27 oktober 1702 (get. Petrus Weevers, Petronilla Teeuwen), volgt IId.1.

Generatie 2

IIa.1. Leonardus (Lennaert) Timmermans
Overleden op 14 augustus 1742 in Horn (“obijt subitanie”). Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Leonardus Timmermans filus Jo[ann]is Timmermans et Elisabethæ Lenssen”.
Gehuwd (1) met Margaretha (Grietien) Wevers, dochter van Jacobus Wevers en Mechtildis Gorissen. Overleden op 15 juli 1721 in Horn.
Gehuwd (2) op 3 mei 1724 in Horn met Maria van Cruchten, weduwe van Joannes Suntiens, dochter van Franciscus van Cruchten en Helwigis Cuijpers. Gedoopt op 22 april 1680 in Buggenum, overleden op 7 januari 1740 in Horn, 59 jaar oud.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Mechtildis Timmermans, overleden op 19 januari 1731 in Haelen. Gehuwd op 2 mei 1730 in Horn met Wilhelmus Cornelissen.
 2. Joannes Timmermans, gedoopt op 7 april 1696 in Horn. Gehuwd op 3 maart 1726 in Horn met Chaterina van Rijten.
 3. Jacobus Timmermans, gedoopt in november 1697 in Horn.
 4. Martinus Timmermans, gedoopt op 19 maart 1699 in Horn (IIIaa.1.).
 5. Anna Timmermans, gedoopt op 23 maart 1703 in Horn.
 6. Matthias Timmermans, gedoopt op 12 september 1707 in Horn.
 7. Petrus Timmermans, gedoopt op 12 november 1711 in Horn (IIIaa.2.).

Kind uit het tweede huwelijk:

 1. Martinus Timmermans, gedoopt op 5 februari 1726 in Horn.


IIa.2. Jacobus Timmermans
Overleden (vermoedelijk) op 11 juni 1756 in Horn.
Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Jacobus Timmermans filius Jo[ann]is Timmermans et Elisabetha Lenssen”.
Armenmeester Horn (1685).
Gehuwd (1) met Clara van Asch, dochter van Petrus van Asch alias Stricken en Helena Peters, overleden op 2 oktober 1697 in Horn.
Gehuwd (2) op 18 mei 1698 in Horn met Petronilla Vermeulen, dochter van Cornelius Vermeulen, overleden op 8 september 1762 in Horn.

Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Petronella Timmermans, gedoopt op 21 juni 1695 in Roermond, overleden op 25 augustus 1762 in Horn, 67 jaar oud. Gehuwd met Martinus Linssen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelius Timmermans, gedoopt op 11 december 1699 in Horn (IIIab.1.).
 2. Clara Timmermans, gedoopt op 30 april 1704 in Horn. Gehuwd met Joannes Franciscus van Beringen.
 3. Joannes Timmermans, gedoopt op 18 november 1706 in Horn (IIIab.2.).
 4. Petrus Timmermans, gedoopt op 21 april 1709 in Horn.
 5. Martinus Timmermans, gedoopt op 21 februari 1712 in Horn (IIIab.3.).
 6. Joanna Timmermans, gedoopt op 20 mei 1714 in Horn, overleden in 1780 in Horn, 66 jaar oud. Gehuwd op 10 juni 1736 in Horn met Joannes Mertens.
 7. Theodorus Timmermans, gedoopt op 19 oktober 1716 in Horn. Gehuwd met Catharina Coppen.
 8. Catharina Timmermans, gedoopt op 13 januari 1719 in Horn, overleden op 25 maart 1796 in Horn, 77 jaar oud. Gehuwd op 4 juli 1743 in Horn met Joannes Gubbels (“cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu equali”).
 9. Godefridus, Gerardus Timmermans, gedoopt op 11 juli 1721 in Horn (IIIab.4.).


IIa.3. Martinus Timmermans
Gehuwd op 4 mei 1710 in Horn met Gertrudis (Grieten) Deckers, overleden op 17 april 1758 in Horn. Dochter van Joannes Deckers en Christina Cremers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Timmermans, gedoopt op 20 november 1710 in Horn.
 2. Joannes Timmermans, gedoopt op 23 juni 1712 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 3. Maria Timmermans, gedoopt op 15 januari 1714 in Horn.
 4. Petronilla Timmermans, gedoopt op 13 februari 1716 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 5. Joannes Timmermans, gedoopt op 7 oktober 1721 in Horn.
 6. Petronella Timmermans, gedoopt op 28 maart 1731 in Horn, overleden (vermoedelijk) op 1 mei 1776 in Horn, 45 jaar oud. Gehuwd op 16 mei 1753 met Wilhelmus Bulders.


IIa.4. Albertus (Aeb) Timmermans
Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Abell Timmermans filius Jois Timmermans et Elisabetha Lenssen”. Overleden op 26 februari 1766 in Horn.
Gehuwd (1) op 21 april 1712 in Horn met Maria Vogelers, dochter van Henricus Vogelers en Elsa, overleden op 29 juni 1736 in Horn.
Gehuwd (2) op 16 mei 1737 in Horn met Gertrudis Janssen, geboren op 16 maart 1709 in Horn, overleden op 3 oktober 1746 in Horn, 37 jaar oud.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Christina Timmermans, gedoopt in januari 1713 in Horn.
 2. Joanna Timmermans, gedoopt op 10 november 1716 in Horn.
 3. Maria Timmermans, gedoopt op 8 september 1719 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 4. Maria Timmermans, gedoopt op 8 september 1720 in Horn, overleden op 4 oktober 1747 in Horn, 27 jaar oud.
 5. Joannes Timmermans, gedoopt op 17 juli 1721 in Horn (IIIac.1.).
 6. Elisabeth Timmermans, gedoopt op 21 oktober 1725 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 7. Elisabeth Timmermans, gedoopt op 18 juli 1730 in Horn, overleden op 25 februari 1803 in Horn, 72 jaar oud. Gehuwd (1) op 26 juli 1758 in Horn met Simon Selvié en (2) op 6 mei 1764 in Horn met Jacobus Crins.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Joanna Timmermans, gedoopt op 4 april 1738 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Martinus Timmermans, gedoopt op 20 september 1740 in Horn.
 3. Gerardus Timmermans, gedoopt op 6 oktober 1742 in Horn.
 4. Joanna Timmermans, gedoopt op 13 juni 1746 in Horn.


IIb.1. Petrus Timmermans
Geboren ca. 1671 in Horn, overleden op 12 februari 1736 in Horn.
Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Petrus Timmermans filius Guilielmi Timmermans et Aldegondis van Solingen”. Is op 15 maart 1698 getuige volgens de criminele rolle: "Peter Timmermans oudt ontrent seven en twintigh jaeren inwoonder van het Hatenbour".
Gehuwd op 12 juli 1695 in Horn met Joanna Erets.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Timmermans, gehuwd in 1719 in Horn met Leonardus Janssen.
 2. Leonardus (Lennert) Timmermans, gedoopt op 8 augustus 1698 in Horn (IIIb.1.).


IIb.2. Michael, Egidius (Giel) Timmermans
Overleden op 25 november 1751 in Horn.
Komt voor op lijst van vormelingen in Horn van ca. 1695: “Egidius Timmermans filius Guilielmi Timmermans et Cunegundis van Solingen”.
Gehuwd op 12 september 1699 in Horn met Petronilla Teuwen, overleden op 29 oktober 1746 in Horn (“a militibus populatoribus in medio plateæ ictu slopeti occisa est Petronella Teewen uxor Michaelis Timmermans”).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Clara Timmermans, gedoopt in april 1701 in Horn, overleden op 5 augustus 1734 in Horn, 33 jaar oud. Gehuwd (1) op 30 augustus 1724 in Horn met Simon Maessen en (2) op 15 februari 1733 in Haelen met Gerardus Willems.
 2. Joanna Timmermans, gedoopt op 4 mei 1704 in Horn. Gehuwd op 24 juni 1738 in Horn met Jacobus Hendrix.
 3. Maria Timmermans, gedoopt op 9 januari 1707 in Horn, overleden op 8 april 1725 in Horn, 18 jaar oud (“18 annorum pia et bones indoles”).
 4. Aldegondis Timmermans, gedoopt op 10 april 1710 in Horn, overleden op 15 november 1790 in Horn, 80 jaar oud. Gehuwd op 16 augustus 1731 in Horn met Christianus Franssen.
 5. Elisabetha Timmermans, gedoopt op 7 januari 1713 in Horn, overleden op 26 juli 1775 in Horn, 62 jaar oud. Gehuwd op 28 juni 1735 in Horn met Martinus Colbers.


IIc.1. Theodorus (Dirck) Timmermans
ged. Sint Odilienberg 29 juli 1690, overl. Horn 23 april 1748; tr. Horn 19 februari 1730 (get. Joannes Timmermans, Joannes Vekens, Joanna van Aschs) met dispensatie van twee roepen en vanwege de 3e en 4e graad van bloedverwantschap, met Agnes van Asch, geb. circa 1705 (geschat), overl. Horn in januari 1781 kort voor de 11e; dochter van Martinus van Asch en Sophia Veeckens. Agnes hertrouwt op 25 juli 1749 in Horn met Gerardus Schreurs.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Hellena Timmermans, ged. Horn 13 maart 1730 (get. Martinus van Aschs, Margarita Schrers).
 2. Zegerius Timmermans, ged. Horn 17 juli 1731 (get. Joannes Timmermans, Anna Maria op den Boell).
 3. Aegidius Timmermans, ged. Horn 21 april 1733 (get. Ferdinandus Decker namens R.D. Jacobus Timmermans, Anna Maria op den Boel namens Maria Schreurs), "onnosel", overl. ald. 19 oktober 1803.
 4. Matheus Timmermans, ged. Horn 8 januari 1736 (get. Ferdinandus Decker namens Franciscus Vekens, Gertrudis Peters), jong overl. voor 16 januari 1741.
 5. Henricus Timmermans, ged. Horn 19 januari 1738 (get. Ferdinandus Deckers namens Gerardus Engels, Petronilla op de Boel, overl. na 6 maart 1792.
 6. Matheus Timmermans, ged. Horn 16 januari 1741 (get. Petrus van Aschs, Chaterina van Aschs namens Maria Campenar)(IIIca.1.).
 7. Jacobus Timmermans, ged. Horn 12 april 1743 (get. Ferdinandus Deckers namens Jacobus Schreurs, Anna Maria van de Boel namens Christina Peeters).
 8. Ludovicus Timmermans, [7e zoon!!]ged. Horn 13 maart 1745 (get. Ferdinandus Decker namens R.D. Jacobus Timmermans, pastoor in Venray, Anna Maria op den Boel).
 9. Theodorus Timmermans, "filius postumus", ged. Horn 16 augustus 1748 (get. Mathias Oijen namens Mathias van Asch, Anna Maria op den Boel namens Anna Margaretha Proosmans), wonende in Spanje 1794.


IIc.2. Matthias Timmermans
Gedoopt op 28 november 1694 in Sint Odiliënberg, overleden op 2 oktober 1747 in Horn, 52 jaar oud.
tr. Roermond 30 augustus 1719 (get. Petrus op den Boel, Joannes Timmermans) met Petronella op de Boel, overleden op 4 maart 1745 in Horn, dochter van Joannes op de Boel en Gertrudis Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Timmermans, ged. Horn 21 april 1722 (get. Peter Timmermans namens Seger Timmermans, Gertrudis Peters), kapelaan te Horn 1754, pastoor te Tegelen 1779, overl. ald. 2 september 1783.
 2. Joannes Timmermans, ged. Horn 5 december 1725 (get. Petrus van Asch namens Matheus op den Boel, Maria Schrueurs namens Margarita Schrueurs) (IIIcb.1.).


IIc.3. Joannes Timmermans
akkerman, waarschijnlijk te Hatenboer, overl. vóór 1764. Tr. 20 april 1741 in Heythuysen (in tertio cum secundo consangitatis gradu) met Maria Neelen (Nielen), ged. Heythuysen 9 oktober 1715, overl. Beegden (villa Hateboer) 19 april 1780, begr. Horn, dochter van Conrardus Neelen en Maria van Straelen. Zij hertrouwde te Horn 12 juni 1764 met Reinerus Leurs.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Segerus Timmermans, ged. Beegden 21 mei 1741 (get. Gertrudis Vinmans, Jacobus Timmermans, Gerardus Assuerus Verstraelen en Maria Peters). (IIIcc.1.).
 2. Anna Maria Timmermans, ged. Beegden 30 augustus 1742 (get. Joanna Vinmans, Mathias Timmermans en Sibilla Elisabeth Berkelaer).
 3. Maria Anna Timmermans, ged. Beegden 19 juli 1744 (get. Theodorus Timmermans, Maria Joanna Dospax en Petronella Corsten), overl. Heythuysen 22 april 1809, 64 jaar oud. Tr. Heythuysen 25 januari 1759 met Gerardus Vermeulen, ged. Heythuysen 23 juli 1746, molenaar, overl. ald. 10 juli 1818, 71 jaar oud.
 4. Margaretha Timmermans, ged. Roermond 14 oktober 1746 (get. Wilhelmus Specken en Ida Smeets), overl. Roermond (Hatenboer) 27 februari 1831, 84 jaar oud. Tr. Melick 10 februari 1788 met Reinerus Wackers, ged. Melick 18 maart 1747, overl. Beegden(Hatenboer) 11 mei 1815, 68 jaar oud.
 5. Maria Agnes Timmermans, ged. Roermond op 11 maart 1749 (get. Maria Joseph Specken en Joannes Baptista Rijnshoven), ongehuwd, overl. Beegden (Hatenboer) 9 juli 1819, 70 jaar oud.
 6. Mathias Timmermans, ged. Roermond 2 december 1751 (get. Petronella Korsten, eerw. Leonardus Timmermans kapelaan in Horn en Margaretha Evers). (IIIcc.2.).
 7. Maria Catharina Timmermans, ged. Roermond 28 januari 1754 (get. Maria Baetsen, Arnoldus Vermeulen en Joannes Nielen), overl. Sint Odiliënberg 31 juli 1812, 58 jaar oud. Tr. Roermond 16 december 1783 met Joannes Henricus van den Borgh, ged. Sint Odiliënberg 11 januari 1760, ald. overl. 15 maart 1819, 59 jaar oud.
 8. Conrardus Timmermans, ged. Roermond 4 juni 1757 in Roermond (get. Henricus van Stralen, Margaretha Prosmans en Maria van Ass).IId1. Jacobus Timmermans, ged. Horn 27 oktober 1702, pachter op Peelderhof bij Grathem, overl. Grathem 6 oktober 1776; tr. Grathem 3 juni 1734 (get. Joannes Vaessen, Cornelius Verstappen, Mechteldis Fransen, Anna Brouns), het huwelijk werd ook te Thorn ingeschreven, met Maria Philipsen (Flipsen, Flips, Flupsen), geb. circa 1709 (geschat), overl Ittervoort op Peelderhof 26 april 1761, begr. Grathem (met toestemming van de pastoor van Thorn); dochter van Joannes Philipsen, pachter van Peelderhof onder Ittervoort, en Maria Reijners.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 20 juni 1735 (get. Joannes Ruelis namens Joanna Flipsen, Cornelia Flipsen namens Catharina Wevers, overl./begr. Grathem 26/27 maart 1781; tr. Grathem 2 mei 1756 (get. Mattheus Philipsen, Antonius van Zeebroek, Anna Maria Timmermans), het huwelijk werd ook te Thorn ingeschreven, met Cornelia Reeps alias Harp(s), afk. uit Vlodrop, overl./begr. Grathem 15/17 januari 1779; dochter van Conrardus Harp en Maria van Haren. Uit dit huwelijk 9 kinderen.
 2. Anna Maria Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 20 december 1736 (get. Mathias Greefkens namens Godefridus Teeuwen, Maria Flipsen); tr. Thorn 5 april 1761 (get. Ruth Hobes, Mathias Flupsen, Catharina Timmermans, Mathiola Hobes) met Petrus Hobes, ged. Roggel 17 december 1736, in 1761 wonende te Neeritter.
 3. Johanna Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 17 november 1738 (get. Henricus Griefkens, Henrina Flipsen), overl. Ittervoort op Peelderhof, begr. Grathem 1 juli 1744.
 4. Joannes Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 24 maart 1740 (get. Martinus Flipsen, Barbara Grouls), begr. Grathem 16 mei 1752.
 5. Michael Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn. 4 februari 1742 (get. Joannes Hendrix namens Michael Timmermans, Petronella Houben namens Catharina Timmermans).
 6. Wilhelmus Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 14 februari 1744 (get. Reinerus Thomissen namens Leonardus Boetsen, Cornelia Flipsen).
 7. Catharina Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 18 augustus 1745 (get. Joannes Hendrix, Joanna Wevers), overl. nan 1796; tr. Thorn 17 april 1774 (get. Joannes Janssen, Joanna Timmermans), het huwelijk werd ook te Grathem ingeschreven, met Jacobus Nouwens, ged. Neeritter, landbouwer, pachter van Peelderhof 1781-, overl. na 1796. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 8. Maria Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 25 februari 1750 (get. Jacobus van gen Eijgen, Cirnelia in gen Moes); tr. Grathem 3 augustus 1777 (get. Josephus Koninckx, Joanna Timmermans) met Henricus Centjens, ged. Grathem 7 oktober 1752, overl. Hunsel 2 april 1826; zoon van Henricus Sentges en Catharina Brentes. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 9. Joanna Timmermans, geb. Ittervoort op Peelderhof, ged. Thorn 28 februari 1753 (Nicolaus Teeven namens Wilhelmus Kreckels, Elisabeth Sijmkens); tr. Grathem 21 februari 1786 (get. Joannes Vogels, Maria Gertrudis Claesens) met Paulus Verkinnis, geb. Katert, ged. Grathem 10 september 1760, landbouwer te Grathem op Kuelenterhof 1796, weduwnaar van Joanna Linders; zoon van Wilhelmus Verkinnis en Clara Veugen, landbouwers te Katert op de Vosberg.

Generatie 3

IIIaa.1. Martinus Timmermans
Gedoopt op 19 maart 1699 in Horn, overleden (vermoedelijk) op 6 juni 1772 in Horn, 73 jaar oud.
Gehuwd (1) op 12 november 1719 in Swalmen met Mechtildis van Cruchten, overleden op 22 augustus 1722 in Swalmen.
Gehuwd (2) op 31 mei 1723 in Horn met Maria Verboecket, overleden op 25 februari 1744 in Horn.
Gehuwd (3) op 21 mei 1744 in Horn met Elisabeth Janssen, overleden op 3 augustus 1762 in Horn. Weduwe van Petrus Cleusen.

Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Timmermans, gedoopt op 26 april 1720 in Swalmen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 20 oktober 1724 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 4 november 1726 in Horn, overleden op 18 februari 1743 in Horn, 16 jaar oud.
 3. Theodorus Timmermans, gedoopt op 19 april 1731 in Horn.
 4. Anna Timmermans, gedoopt op 27 januari 1733 in Horn, overleden op 17 september 1798 in Horn, 65 jaar oud. gehuwd op 23 april 1758 in Horn met Mathias Peters.
 5. Joannes Timmermans, gedoopt op 7 juni 1737 in Horn (IVaaa.1.).


IIIaa.2. Petrus Timmermans
Gedoopt op 12 november 1711 in Horn, overleden (vermoedelijk) op 15 januari 1757 in Horn, 45 jaar oud.
Gehuwd op 30 april 1744 in Horn met Aldegondis Linssen, gedoopt op 4 januari 1711 in Horn, overleden op 7 maart 1793 in Buggenum. Dochter van Mathias Linssen en Maria Emonts. Weduwe van Matheus Janssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Matthias Timmermans, gedoopt op 24 februari 1745 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Maria Timmermans, gedoopt op 21 juni 1748 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 3. Matheus Timmermans, gedoopt op 21 september 1749 in Horn (IVaab.1.).


IIIab.1. Cornelius Timmermans
Gedoopt op 11 december 1699 in Horn, overleden op 1 januari 1768, 68 jaar oud.
Gehuwd op 14 juni 1731 in Horn met Maria Vaessen.


IIIab.2. Joannes Timmermans
Gedoopt op 18 november 1706 in Horn, overleden op 27 augustus 1756 in Horn, 49 jaar oud.
Burgemeester van Horn (1753).
Gehuwd op 22 juni 1737 in Baarlo met Catharina Geurts, geboren op 14 februari 1706 in Baarlo, overleden op 7 maart 1764 in Horn, 58 jaar oud. Dochter van Andreas Geurts en Maria Lijnsen. Weduwe van Bernardus Janssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 5 april 1738 in Baarlo.
 2. Jacobus Timmermans, gedoopt op 9 augustus 1739 in Baarlo (IVaba.1.).
 3. Theresia Timmermans, gedoopt op 12 maart 1741 in Baarlo. Gehuwd op 16 april 1765 in Horn met Hanricus Keuven.
 4. Petronella Timmermans, gedoopt op 23 april 1744 in Baarlo, overleden (vermoedelijk) op 1 mei 1776 in Horn.
 5. Beatrix Timmermans, gedoopt op 29 september 1746 in Horn, overleden op 23 juli 1809 in Baarlo. Gehuwd op 27 oktober 1779 in Baarlo met Mathias Janssen.


IIIab.3. Martinus Timmermans
Gedoopt op 21 februari 1712 in Horn, overleden op 16 oktober 1784 in Baexem, 72 jaar oud.
Gehuwd op 2 juni 1745 in Baarlo met Joanna Geurts, gedoopt op 7 november 1710 in Baarlo, overleden op 14 augustus 1754 in Horn, 43 jaar oud. Dochter van Andreas Geurts en Maria Lijnsen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Andreas Timmermans, gedoopt op 7 maart 1746 in Baarlo.
 2. Joannes Timmermans, gedoopt op 1 april 1748 in Horn, overleden op 16 oktober 1825 in Weert, 77 jaar oud. Gehuwd op 14 april 1774 in Baexem met Catharina Baetsen.
 3. Petrus Timmermans, gedoopt op 16 juli 1751 in Horn, overleden op 31 oktober 1830 in Weert, 79 jaar oud.


IIIab.4. Godefridus, Gerardus Timmermans
Gedoopt op 11 juli 1721 in Horn, overleden op 23 maart 1798 in Horn, 76 jaar oud.
Volgens de Franse bevolkingslijst van 1796 landbouwer, wonende in de Weerd.
Gehuwd (1) op 1 juni 1749 in Horn met Catharina Peters, gedoopt op 3 mei 1716, overleden op 24 februari 1757 in Horn, 40 jaar oud. Dochter van Petrus Peters en Catharina Veeckens.
Gehuwd (2) op 7 januari 1761 in Roermond met Maria Gertrudis van Herten, geboren op 8 februari 1729 in Roermond, dochter van Egidius van Herten en Maria Crompvoets.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Joannes Timmermans, gedoopt op 6 maart 1750 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Wilhelmus Timmermans, gedoopt op 1 juni 1752 in Horn (IVabb.1.).
 3. Maria Catharina Timmermans, gedoopt op 26 februari 1755 in Horn.
 4. Anna Christina Timmermans, gedoopt op 15 februari 1757 in Horn.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Hubertus Timmermans, gedoopt op 3 november 1761 in Roermond, vermoedelijk jong overleden.
 2. Hubertus Timmermans, gedoopt op 3 februari 1763 in Roermond.
 3. Joannes Jacobus Timmermans, gedoopt op 15 december 1765 in Roermond.
 4. Joannes Timmermans, gedoopt op 27 september 1767 in Roermond, overleden op 17 januari 1802 in Horn, 34 jaar oud. Gehuwd (“cum dispensatione in 4 consanguinitatis gradu”) op 2 mei 1799 in Horn met Beatrix Timmermans, geboren op 15 december 1775 in Horn, overleden op 19 augustus 1806 in Horn, 30 jaar oud. Dochter van Joannes Timmermans en Gertrudis Pluijmen.
 5. Leonardus Timmermans, gedoopt op 24 augustus 1769 in Roermond. Gehuwd op 23 april 1799 in Roermond met Maria Catharina Smeedts, geboren in Maasniel, dochter van Jean Smeedts en Marie Schrijvers.
 6. Cornelius Bernardus Timmermans, gedoopt op 5 oktober 1772 in Roermond.


IIIac.1. Joannes Timmermans
Gedoopt op 17 juli 1721 in Horn.
Gehuwd op 29 januari 1754 in Horn met Elisabeth Vaessen, overleden op 22 maart 1765 in Heythuysen. Weduwe van Gerardus Pijls.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Maria Timmermans, gedoopt op 2 oktober 1754 in Horn, overleden op 21 juli 1763 in Heythuysen, 8 jaar oud.


IIIb.1. Leonardus (Lennert) Timmermans
Gedoopt op 8 augustus 1698 in Horn, overleden (vermoedelijk) op 18 februari 1759 in Horn, 61 jaar oud.
Gehuwd op 6 oktober 1722 in Horn met Maria Clara Boecka, overleden op 6 oktober 1746 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Matheus Timmermans, gedoopt op 4 oktober 1723 in Horn.
 2. Jacobus Timmermans, gedoopt op 12 december 1725 in Horn.
 3. Zegerus Timmermans, gedoopt op 25 april 1728 in Horn (IVb.1.).
 4. Joannes Timmermans, gedoopt op 11 december 1730 in Horn, overleden op 27 oktober 1779 in Neer, 48 jaar oud. gehuwd op 11 februari 1777 in Neer met Agnes Gerets.
 5. Michael, Egidius Timmermans, gedoopt op 20 april 1733 in Horn, overleden op 1 juli 1804 in Horn, 71 jaar oud (“qui propter defectum ingenui ratione sacramentorum non erat instructus”).


IIIca.1. Matheus Timmermans
Gedoopt op 16 januari 1741 in Horn.
Gehuwd op 26 januari 1773 in Horn met Maria Gertrudis Vermeulen, geboren op 1 juli 1752 in Horn, dochter van Wilhelmus Vermeulen en Christina Vogelers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Timmermans, gedoopt op 28 januari 1774 in Horn, overleden op 21 februari 1778 in Horn, 4 jaar oud (“in statu innocentiæ”).
 2. Anna Christina Timmermans, gedoopt op 27 november 1775 in Horn, overleden op 8 februari 1837 in Herten. Gehuwd met François Hoffman.
 3. Wilhelmus Timmermans, gedoopt op 5 december 1777 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 4. Theodorus Timmermans, gedoopt op 28 november 1779 in Horn, overleden op 5 juli 1799 in Hatenboer (Beegden), 19 jaar oud (“adolescens”). Begraven in Horn.
 5. Jacobus Timmermans, gedoopt op 13 maart 1782 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 6. Jacobus Timmermans, gedoopt op 23 januari 1784 in Horn. Gehuwd op 13 juli 1811 in Roermond met Gertrude Schoenmakers, geboren in Vlodrop.
 7. Petrus Josephus Timmermans, gedoopt op 1 mei 1786 in Horn, overleden op 14 februari 1802 in Horn, 15 jaar oud (“adolescens”).
 8. Maria Agnes Timmermans, gedoopt op 4 maart 1789 in Horn.
 9. Maria Catharina Timmermans, gedoopt op 21 november 1791 in Horn.
 10. Wilhelmus Timmermans, gedoopt op 31 mei 1795 in Horn (IVca.1.).


IIIcb.1. Joannes Timmermans
"Rijcxskeijserlijcken Posthelder" in Horn vanaf 1773. Krijgt in 1781 toestemming voor de bouw van het "Posthuis" in Horn[1].
Gedoopt op 5 december 1725 in Horn, overleden op 15 februari of 6 mei 1788 in Horn, 63 jaar oud.
Gehuwd op 6 mei 1747 in Baexem met Anna Margaretha Prosmans, geboren in Baexem, overleden op 11 maart 1810 in Horn. Dochter van Joannes Prosmans en Beatrix Raemaeckers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Mathias Timmermans, gedoopt op 31 maart 1749 in Baexem (IVcb.1.).
 2. Petronella Timmermans, gedoopt op 21 juli 1750 in Baexem. Gehuwd op 20 april 1773 in Horn met Hermannus Geenen.
 3. Mathias Jacobus Timmermans, gedoopt op 8 maart 1754 in Baexem (IVcb.2.).
 4. Petrus Timmermans, gedoopt op 5 april 1756 in Baexem.
 5. Anna Maria Timmermans, gedoopt op 16 februari 1758 in Baexem. Gehuwd op 20 augustus 1782 in Horn met Wilhelmus Albers.
 6. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 13 december 1760 in Baexem. Gehuwd op 16 april 1782 in Horn met Joannes Loven.
 7. Beatrix Timmermans, gedoopt op 25 juli 1763 in Baexem. Gehuwd op 16 augustus 1788 in Horn met Jacobus Hendrix.
 8. Alexander Timmermans, gedoopt op 6 februari 1767 in Baexem (IVcb.3.).


IIIcc.1. Jacobus Segerus Timmermans
ged. Beegden 21 mei 1741 (get. Gertrudis Vinmans, Jacobus Timmermans, Gerardus Assuerus Verstraelen en Maria Peters), overl. Heel 11 januari 1793 in Heel, 51 jaar oud. Tr. Heel 31 januari 1770 met Christina Rubbergh, ged. Heel 15 april 1749, overl. ald. 13 februari 1810, dochter van Joannes Franciscus Rubbergh en Catharina Emonts. Ze trouwde later op 8 februari 1794 in Heel met Joannes Michael Winkelmeulen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Timmermans, ged. ca. 1774, overl. Heel 13 februari 1814, 40 jaar oud. Tr. Heel 14 januari 1796 met Petrus Adams, ged. Heel 10 november 1771, molenaar, overl. 25 januari 1848, 76 jaar oud.
 2. Joanna Timmermans, ged. ca. 1777, overl. Roermond (Hatenboer) 12 september 1828, 51 jaar oud. Tr. vóór 1802 met Henricus van Herten, geb. Ool ca. 1765, overl. Roermond (Hatenboer) 21 juli 1839, 74 jaar oud.
 3. Franciscus Jacobus Timmermans, ged. Beegden 22 januari 1784 (get. Maria Anna Timmermans, Franciscus Rubberg, Martina van Stralen en Joannes de Buggenoms). (IVcca.1.).
 4. Maria Elisabeth Timmermans, ged. Heel 27 april 1787 (get. Elisabeth Essers, Henricus vd. Borgh en Anna Janssen), overl. Horn 25 november 1853, 66 jaar oud. Tr. Horn 14 februari 1823 met Wilhelmus Evers, ged. Horn 23 februari 1788, overl. ald. 31 oktober 1854, 66 jaar oud., zoon van Antonius Evers en Maria Vossen.


IIIcc.2. Mathias Timmermans
ged. Roermond 2 december 1751 (get. ??), overl. Roermond (de Weerd) 26 juli 1801, 49 jaar oud. Bouwde in 1770 het Oolderhuuske, bewoonde de hoeve de Donck in de Roermondse Weerd. Kreeg in 1790 toestemming voor de bouw van een standaardwindmolen tussen Heel en Panheel. In 1794 werd hij tevens eigenaar van de Panheelder watermolen. Tr. Beegden 20 augustus 1782 met Elisabeth Essers, geb. rond 1755, overl. Roermond (de Weerd) 8 juli 1818, 63 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Timmermans, ged. Beegden 19 augustus 1785 (get. Jacobus Timmermans en Catharina Coonen), overl. ald. 5 september 1785, 17 dagen oud.
 2. Christianus Timmermans, ged. Beegden 9 juli 1787 (get. Maria Anna Timmermans en Engelbertus Essers). (IVccb.1.).
 3. Joannes Timmermans, ged. Beegden 24 november 1788 (get. Margarita Timmermans en Wilhelmus Essers), overl. ald. 8 december 1788, 14 dagen oud.
 4. Joannes Timmermans, ged. Beegden 9 september 1789 (get. Agnetis Timmermans, Joannes Coenen en Petrus Joosten), overl. ald. 9 september 1789.
 5. Maria Catharina Timmermans, ged. Beegden 22 augustus 1790 (get. Maria Catharina Timmermans en Wilhelmus Essers).
 6. Anna Maria Timmermans, ged. Beegden 18 juni 1792 (get. Anna Maria Bruijs, Henricus vd. Borgh en Anna Maria Keeren).

Generatie 4

IVaaa.1. Joannes Timmermans
Gedoopt op 7 juni 1737 in Horn.
Gehuwd op 10 mei 1764 in Horn met Maria op ’t Broek, gedoopt op 11 september 1734 in Beegden, overleden op 19 oktober 1781 in Horn, 47 jaar oud. Dochter van Joannes op ’t Broek en Mechtildis Vossen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mechtildis Timmermans, gedoopt op 3 februari 1765 in Horn.
 2. Maria Timmermans, gedoopt op 18 januari 1786 in Horn.
 3. Wilhelmus Timmermans, gedoopt op 28 juli 1767 in Horn.
 4. Joannes Timmermans, gedoopt op 21 oktober 1769 in Horn (Vaaa.1.).
 5. Joanna Timmermans, gedoopt op 17 oktober 1771 in Horn, overleden op 3 november 1771 in Horn, 2 weken oud (“in innocentia”).
 6. Digna Timmermans, gedoopt op 17 oktober 1771 in Horn, overleden op 30 oktober 1771 in Horn (“in statu innocentiæ”).
 7. Margaretha Timmermans, gedoopt op 25 november 1772 in Horn. Gehuwd op 19 april 1804 in Baexem met Jean Mathieu Ingeveld.


IVaab.1. Matheus Timmermans
Gedoopt op 21 september 1749 in Horn.
Gehuwd op 16 mei 1785 in Horn met Margaretha Bulders, geboren op 28 maart 1757 in Horn, dochter van Antonius Bulders en Aldegundis Vossen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Petrus Timmermans, gedoopt op 10 oktober 1788 in Horn.
 2. Aldegondis Timmermans, gedoopt op 5 mei 1791 in Horn. Gehuwd op 7 maart 1816 in Horn met Joannes Matthias Hendrix.


IVab.1. Jacobus Timmermans
Gedoopt op 9 augustus 1739 in Baarlo, overleden op 8 februari 1788 in Horn, 48 jaar oud.
Gehuwd op 8 juni 1766 in Horn met Margaretha Pluijmen, gedoopt op 29 januari 1738 in Horn, overleden op 27 augustus 1811 in Horn, 73 jaar oud. Dochter van Arnoldus Pluijmen en Gertrudis van Herten, weduwe van Godefridus Gunien.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Timmermans, gedoopt op 31 mei 1767 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Arnoldus Timmermans, gedoopt op 2 juli 1769 in Horn, overleden op 16 mei 1772 in Horn, 2 jaar oud (“in statu innocentiæ”).
 3. Catharina Timmermans, gedoopt op 2 juni 1773 in Horn, overleden op 17 mei 1777 in Horn, 3 jaar oud (“in statu innocentiæ”).
 4. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 23 juli 1776 in Horn, overleden op 8 augustus 1781 in Horn, 5 jaar oud.
 5. Joannes Arnoldus Timmermans, gedoopt op 3 december 1780 in Horn. Gehuwd op 5 april 1812 in Roermond met Anne Catherine Flecken, geboren in Geilenkirchen, dochter van Jean Flecken en Mechtilde Tissen. Weduwe van Henri Helwegen.


IVabb.1. Wilhelmus Timmermans
Gedoopt op 1 juni 1752 in Horn, overleden op 1 februari 1811 in Beegden (Hatenboer), 58 jaar oud.
Wonende in de Weerd, vanaf ca. 1789 te Hatenboer. Wordt op de bevolkingslijst van Beegden uit 1796 vermeld als pachter op de Bovenste Hatenboer.
Gehuwd met Anna Margaretha van Herten, geboren op 23 augustus 1748 in Roermond, overleden op 25 november 1831 in Roermond (de Weerd), 83 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Guilielimus Timmermans, gedoopt op 15 februari 1784 in Roermond, overleden op 6 november 1784 in Horn, 9 maanden oud (“in statu innocentiæ”).
 2. Maria Catharina Timmermans, gedoopt op 29 september 1785 in Roermond.
 3. Joannes Timmermans, gedoopt op 19 september 1787 in Roermond. (Vabb.1.)
 4. Petronella Timmermans, gedoopt op 21 augustus 1789 in Beegden. Trouwde te Beegden op 9 januari 1815 met Joannes Theodorucs Wackers, gedoopt te Herkenbosch op 10 september 1785.
 5. Aegidius Timmermans, gedoopt op 2 maart 1793 in Beegden.


IVb.1. Zegerus Timmermans
Gedoopt op 25 april 1728 in Horn, overleden op 17 november 1775 in Horn, 47 jaar oud.
Gehuwd op 9 januari 1765 in Horn met Helena Soentiens, gedoopt op 16 maart 1733 in Horn, overleden op 11 augustus 1808 in Horn, 75 jaar oud. Dochter van Leonardus Soentiens en Joanna Timmermans, weduwe van Mathias Baetsen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Clara Timmermans, gedoopt op 27 juli 1766 in Horn. Gehuwd op 7 januari 1806 in Horn met Mathias Veugelaers.
 2. Leonardus Timmermans, gedoopt op 22 maart 1768 in Horn, overleden op 7 augustus 1770 in Horn, 2 jaar oud.
 3. Joannes Mathias Timmermans, gedoopt op 5 december 1769 in Horn.
 4. Joanna Timmermans, gedoopt op 31 december 1770 in Horn. Gehuwd op 10 augustus 1793 in Beegden met Jacobus Claessen.
 5. Joannes Leonardus Timmermans, gedoopt op 10 februari 1773 in Horn, overleden op 9 november 1805 in Horn, 32 jaar oud.
 6. Petronella Timmermans, gedoopt op 16 juni 1775 in Horn, overleden op 18 januari 1777 in Horn, 1 jaar oud (“in innocentiæ statu”).


IVca.1. Wilhelmus Timmermans
Gedoopt op 31 mei 1795 in Horn.
Emigreert in 1863 met gezin naar Wisconsin, Verenigde Staten.
Gehuwd op 6 juni 1865 in Horn met Anna Christina Engels, gedoopt op 2 oktober 1801 in Horn, dochter van Simon Engels en Christina Vermeulen.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Mathis Timmermans, geboren op 18 maart 1826 in Horn.


IVcb.1. Joannes Mathias Timmermans
Gedoopt op 31 maart 1749 in Baexem, overleden op 15 februari of 6 mei 1788 in Horn, 39 jaar oud.
Gehuwd op 31 oktober 1775 in Horn met Gertrudis Pluijmen, geboren op 15 september 1750 in Horn, dochter van Egidius Pluijmen en Maria Baetsen. gertrudis hertrouwt op 4 juli 1790 in Horn met Henricus Daemen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Beatrix Timmermans, gedoopt op 15 december 1775 in Horn, overleden op 19 augustus 1806 in Horn, 30 jaar oud. Gehuwd (1) op 2 mei 1799 in Horn met Joannes Timmermans (“cum dispensatione in 4 consanguinitatis gradu”) en (2) op 25 januari 1804 in Horn met Wilhelmus Geenen.
 2. Joanna Timmermans, gedoopt op 11 augustus 1777 in Horn, overleden op 15 april 1778 in Horn, 8 maanden oud (“in statu innocentiæ”).
 3. Maria Timmermans, gedoopt op 1 mei 1779 in Horn, overleden op 8 april 1789 in Horn, 9 jaar oud.
 4. Petronella Timmermans, gedoopt op 7 augustus 1781 in Horn. Gehuwd op 30 oktober 1811 in Horn met Wilhelmus Peters.
 5. Anna Gertrudis Timmermans, gedoopt op 9 januari 1784 in Horn, overleden op 6 november 1790 in Horn, 6 jaar oud (“in infantia”).
 6. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 23 januari 1785 in Horn.


IVcb.2. Mathias Jacobus Timmermans
Gedoopt op 8 maart 1754 in Baexem, overleden op 28 december 1787 in Horn, 33 jaar oud.
Gehuwd op 2 september 1777 in Horn met Petronella Teven, overleden op 9 maart 1815 in Horn.
Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Mathias Timmermans, gedoopt op 23 september 1778 in Horn (Vcba.1.).
 2. Beatrix Timmermans, gedoopt op 4 december 1780 in Horn. Gehuwd op 3 mei 1819 in Horn met Andreas Hendrix.
 3. Petrus Timmermans, gedoopt op 8 augustus 1784 in Horn (Vcba.2.).


IVcb.3. Alexander Timmermans
Gedoopt op 6 februari 1767 in Baexem, landbouwer en maitre de post, overleden te Horn op 27 februari 1813, 46 jaar oud.
Woonde in "het Posthuis" te Horn.
Gehuwd op 12 januari 1796 in Horn met Petronilla Ramaeckers, gedoopt op 15 juni 1769 in Beegden, overleden te Horn op 18 april 1844, 74 jaar oud, dochter van Petrus Raemaeckers en Petronilla Crijnts.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Timmermans, gedoopt op 9 oktober 1796 in Horn, overleden op 19 april 1870 in Horn, 73 jaar oud, ongehuwd.
 2. Joannes Timmermans, gedoopt op 18 februari 1799 in Horn, overleden op 19 maart 1800 in Horn, 1 maand oud.
 3. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 30 januari 1801 in Horn, overleden op 4 februari 1801 in Horn, 5 dagen oud.
 4. Joannes Timmermans, gedoopt op 24 januari 1802 in Horn, overleden op 5 december 1859 in Horn, 57 jaar oud, ongehuwd.
 5. Gertrudis Timmermans, gedoopt op 6 december 1804 in Horn. Gehuwd op 27 april 1848 in Horn met Jan Frans Pisters.
 6. Jan Mathias Timmermans, geboren op 10 juni 1808 in Horn, overleden op 27 mei 1887 in Horn, 78 jaar oud, ongehuwd en wonende in het Posthuis.


IVcca.1. Franciscus Jacobus Timmermans
ged. Beegden 22 januari 1784 (get. Maria Anna Timmermans, Franciscus Rubberg, Martina van Stralen en Joannes de Buggenoms), overl. Heel 26 november 1858, 74 jaar oud. Molenaar, wethouder van Heel en Panheel. Tr. Maasbree 22 mei 1817 met Agnes Janssen, geb. Baarlo 28 april 1793, overl. Heel 21 september 1881, 88 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Timmermans, geb. Heel 14 oktober 1820, overl. ald. 23 juni 1898, 77 jaar oud. Bleef ongehuwd.
 2. Petronella Christina Timmermans, geb. Heel 16 maart 1824 in Heel.


IVccb.1. Christianus Timmermans
ged. Beegden 9 juli 1787, overl. Roermond (de Weerd) 29 mei 1822, 34 jaar oud. Akkerman en grondeigenaar, wonende op de Donck in de Roermondse Weerd, eigenaar van de Panheelder watermolen. Tr. Buggneum 19 februari 1821 met Maria Catharina Verheggen, ged. Buggenum 3 maart 1800, overl. Roermond 13 oktober 1874, 74 jaar oud. Zij trouwde later met Ernestus Stoffels.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Mathias Timmermans, geb. Roermond (de Weerd) 14 februari 1822, overl. ald. 20 augustus 1834 (verdronken in de Maas), 12 jaar oud.

Generatie 5

Vaaa.1. Joannes Timmermans
Gedoopt op 21 oktober 1769 in Horn.
Gehuwd (1) op 7 september 1801 in Horn met Anna Catharina Schlösser, gedoopt op 25 juli 1771 in Horn, overleden op 18 december 1811 in Horn, 40 jaar oud. Dochter van Palmatius Schlösser en Sybilla op ’t Roodt.
Gehuwd (2) op 7 april 1812 met Petronella Veugelers, gedoopt op 3 december 1773 in Horn. Dochter van Joannes Veugelers en Maria Vossen, weduwe van Paulus Oijen.
Gehuwd (3) op 8 januari 1817 in Horn met Margaretha Schoufs, geboren in Thorn, dochter van Laurent Schoefs en Elisabeth Vissers.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Timmermans, overleden op 10 juli 1802 in Horn (“obiit in infantia”).
 2. Martinus Timmermans, gedoopt op 11 november 1803 in Horn.
 3. Paulus Timmermans, gedoopt op 17 november 1805 in Horn.
 4. Petrus Timmermans, geboren op 3 augustus 1808 in Horn. Gehuwd op 17 oktober 1838 in Horn met Theresia Keuven, dochter van Joannes Keuven en Petronilla Arets.


Vabb.1. Joannes Timmermans
Gedoopt op 19 september 1787 te Roermond, pachter op de Bovenste Hatenboer (Winkelshatenboer), overleden te Roermond (Hatenboer), 4 september 1836, 48 jaar oud. Trouwde te Herten 24 mei 1817 met Ida Sanders, geboren rond 1794 te Merum, overleden te Beegden (Pannenhof) 10 februari 1845, 51 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Margaretha Timmermans, geb. Beegden 15 juni 1818, overl. Roermond 25 september 1859, 41 jaar oud. Tr. Roermond 9 juni 1848 met Joseph Jan Hubert Thissen.
 2. Wilhelmus Joannes Conrardus Timmermans, geb. Beegden 19 december 1819, overl. Roermond 30 juni 1895, 75 jaar oud. Tr. Gulpen 4 februari 1858 met Maria Josephina Dossin.
 3. Petronella Timmermans, geb. Roermond 1 december 1821, ald. overl. 18 juli 1884, 62 jaar oud. Tr. met Gerardus Franciscus Hoores.
 4. Joanna Hubertina Timmermans, geb. Roermond 26 januari 1824, overl. Blerick 15 oktober 1899, 75 jaar oud. Tr. Maasbree 17 september 1855 met Paulus Lambert Harris.
 5. Hubertus Joannes Timmermans, geb. Roermond 16 februari 1828, ald. overl. 12 september 1889, 61 jaar oud, ongehuwd.
 6. Joannes Egidius Timmermans, geb. Roermond 29 januari 1831.
 7. Martinus Hubertus Timmermans, geb. Roermond 14 november 1833, ald. overl. 25 november 1903, 70 jaar oud, ongehuwd.


Vcba.1. Joannes Mathias Timmermans
Gedoopt op 23 september 1778 in Horn.
Gehuwd op 22 april 1812 in Horn met Petronilla Clompen, gedoopt op 30 november 1786 in Horn, dochter van Petrus Clompen en Petronella Vermeulen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathias Timmermans, geboren op 1 februari 1813 in Horn. Gehuwd op 26 april 1849 in Beegden met Elisabeth van Geneijgen, geboren in Grathem, dochter van Matthijs van Geneijgen en Anna Catharina Schreurs.
 2. Petrus Timmermans, geboren op 5 oktober 1815 in Horn. Gehuwd op 31 juli 1839 in Horn met Clara Engels, dochter van Cornelius Engels en Catharina Decker.
 3. Petronella Timmermans, gehuwd op 21 april 1845 in Horn met Petrus Engels, zoon van Cornelius Engels en Catharina Decker.
 4. Maria Elisabeth Timmermans, gehuwd op 26 mei 1854 in Beegden met Wilhelmus Jeuken.
 5. Catharina Elisabeth Timmermans, gehuwd op 9 mei 1846 in Horn met Peter Franssen.
 6. Anna Mechtildis Timmermans, gehuwd op 5 september 1847 in Horn met Lambert Truijen.
 7. Anna Timmermans, overleden op 25 oktober 1879 in Beegden, 52 jaar oud. Gehuwd op 14 februari 1849 met Petrus van Geneijgen, geboren in Beegden, zoon van Mathias van Geneijgen en Anna Catharina Schreurs.


Vcba.2. Petrus Timmermans
Gedoopt op 8 augustus 1784 in Horn.
Gehuwd op 29 april 1822 in Horn met Joanna Daemen, gedoopt op 16 januari 1793 in Horn, dochter van Henricus Daemen en Gertrudis Pluijmen.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Henricus Timmermans, geboren op 2 februari 1828 in Horn. Gehuwd op 7 juli 1856 in Horn met Helena Colbers, dochter van Michael Colbers en Agnes Tosquiné.


Externe Links

 1. Genealogie van Jacques Timmermans

Bronnen

 1. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 374, Schepenbank Horn, Register vrijwillige rechtspraak, fol. 65v.