Keuven

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Keuven (Ceuven, Cueven, Keuven, Kueven) komt al vroeg voor in Midden-Limburg, met name in Swalmen. Het Swalmer voogdgeding van 1588 vermeldt al 'Keufen gout'. In 1632 trouwt in Roermond een Barbara Keuven, in 1637 te Swalmen een Gertrudis Kueven. Twee dagen na Gertrudis trouwt Gerardus Kueven in Swalmen met Theodora Sijben alias Deckers. Bij de doop van een van zijn kinderen noteert de pastoor als Gerard's naam echter de aliasnaam Sloussen. In 1638 trouwt een Gobelinus Kueven, waarbij een Theodorus Kueven getuige is. Ook Sophia Kueven, in 1640 getrouwd met Willem Bouten alias Faessen, heeft aliasnamen: Thonissen en Van gen Nunhof. Mogelijk was haar vader pachter van de Nieuwenhof te Swalmen. Joannes Cremers, in 1640 gehuwd met Catharina Hoecx, blijkt bij nadere beschouwing ook een Keuven: zijn kinderen worden onder beide achternamen gedoopt.

Vanaf het midden van de 17e eeuw mag de familie Keuven een echte Swalmer familie worden genoemd. In zowel de DTB-registers alsook andere bronnen komt de naam veelvuldig voor. Menigeen met Middenlimburgse roots zal de naam dan ook tegenkomen in de kwartierstaat.

De spelling Ceuven verdween in het midden van de 19e eeuw en komt tegenwoordig nergens meer voor. De spelling Keuven kwam rond de Tweede Wereldoorlog nog voor rond Roermond. Tegenwoordig treffen we hem alleen nog zeer sporadisch aan in Zuid-Limburg.


Swalmen

NN Ceuven. Tr. met NN NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria (Mercken) Ceuven, op 19-2-1634 vermeld als weduwe van Jost Molleners.
 2. Dionysius (Nijes) Ceuven, op 19-2-1634 vermeld als broer van Maria voornoemd. Tr. vóór 19-2-1634 met Margaretha (Gritgen) NN.
 3. mogelijk Henricus (Hendrick) Ceuven, vermeld 19-2-1634.


Gerardus Kueven (Keuffen alias Sloussen). Tr. Swalmen 29-10-1637 (get. Henricus Gubbels en Henricus Crompvoets) met Theodora Sijben alias Deckers. Hij tr. mogelijk 2) Swalmen 19-2-1653 met Magdalena Kusters.
Uit dit huwelijk:

 1. verm. Joannes Keuven. Tr. ... vóór 19-10-1677 met Maria Joosten alias Nelissen.
 2. Gertrudis Sloussen, ged. Swalmen ..-7-1644 (get. Sil Crompfoets en Joanna Dietiens; dr. van Gerardus x Theodora Sijben).
 3. Cornelia Keuffen, ged. Swalmen 14-2-1647 (get. Joannes Wildtschuts en Elijsabetha op den Berch; dr. van Gerardus x Theodora Sijben).
 4. Henricus Keuffen, ged. Swalmen 18-11-1649 (get. Theodorus Vermuelen en Cornelia Kellers; zn. van Gerardus x Theodora Deckers), jong overl.
 5. Henricus Keuffen, ged. Swalmen 5-1-1651 (get. Joannes Sielkens en Anna? Geenen; zn. van Gerardus x Theodora Sijben).
 6. Georgius Keuffen, ged. Swalmen 2-7-1652 (get. Matthias Lensen en Henrica Raemekers; zn. van Gerardus x Theodora Sijben).


Joannes Cremers alias Cueven, Keuffen, Keuven, mogelijk zn. van Johan Keuven en Maria Cremers, beiden vermeld 1-9-1631. Tr. Swalmen 2-10-1640 (Egidius van Oest en Joannes Haywinckel) met Catharina Hoecx (Hoix).
Uit dit huwelijk:

 1. Petronella K..., ged. Swalmen 13-3-1644 (get. Leonardus Tessers en Margaretha Huijsmans; dr. van Jennen K... en Catharina Hoecx), begr. ald. 6-8-1680. Tr. 1) Swalmen 1-9-1665 met Petrus Pauwels, begr. als. 23-3-1673; 2) Swalmen 12-9-1675 met Andreas Bongarts.
 2. Joannes Cremers, ged. Swalmen 14-11-1646 (get. Joannes Gerits en Gertrudis van Cruchten namens Catharina Lierops), begr. ....
 3. Theodorus Keuffen, ged. Swalmen 28-10-1649 (get. Joannes Haijwinckel namens Michaelis Tessers en Anna Crompfoets namens Wilhelma in genen Sloet; zn. van Joannes x Catharina Hoecx).
 4. Bertha Cremers, ged. Swalmen 28-5-1653 (get. Petrus van Elempt en Agnes Keueve; dr. van Joannes x Catharina Hoecx), begr. ald. 23-11-1681. Tr. Swalmen 19-6-1678 met Silvester Smiets.
 5. Agnes Cremers, ged. Swalmen 20-2-1656 (get. Joannes Meuters en Mechtildis Crompfoets; dr. van Joannes x Catharina Hoix), begr. ald. 2-8-1717. Tr. Swalmen 28-6-1698 met Petrus van der Linden.
 6. Gerardus Keuven, ged. Swalmen 16-10-1659 (get. Matthias Wildtschuts en Gertrudis van Vaerssen; zn. van Joannes x Catharina Hoecx).
 7. Maria C..., ged. Swalmen 25-5-1664 (get. Godefridus Janssen en ...; dr. van J... x Catharina Hocxs; akte zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud). Tr. .Roermond 8-1-1710 met Wilhelmus Fontain.

Zij kochten op 21-10-1660 land bij de Meestersweg. Voor oorlogsschade aan twee huizen van Jennis Keuven zie 28-10-1674. De erfgenamen Keuijven verkochten op 17-4-1713 de helft van een huis op de Leuker. Op 5-3-1717 verkochten zij opnieuw land op de Leuker.


Theodorus (Derck) Kueven (Keuven). Tr. Swalmen 20-1-1643 (get. Joannes van Cruchten en Thomas Scallers) met Gertrudis van Lepelshoff te Vuil?
Uit dit huwelijk:

 1. Ludgera Cuijven alias Derix. Tr. Swalmen 26-2-1666 met Paulus Arets alias Coners.
 2. Caspar Vitus Keuven, ged. Swalmen 21-12-1648 (get. Caspar Lepels en Maria Janssen; zn. van Theodorus x Gertrudis van Lepelshoff).


Michael Kueven (Cuijven), begr. Swalmen 6-9-1670. Tr. Swalmen 1-9-1641 (get.Theodorus Kueven en Joannes van Cruchten) met Ida Lindemans.


Joannes Keuven alias Gerarts, mogelijk zn. van Gerardus Keuven en Theodora Sijben. Tr. vóór 19-10-1677 met Maria Joosten alias Nelissen, verm. begr. Swalmen 29-1-1728, verm. dr. van Cornelius Joosten; zij hertr. Swalmen 21-1-1711 met Wilhelmus Smeets.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Gerarts, ged. Swalmen 19-10-1677 (get. Cornelius Joosten vervangen door Joannes Coenen en Catarina Willems vervangen door Mechtildis Raemeckers; zn. van Joannes x Maria Joosten), overl. (te Arras?) ... vóór 9-4-1692.
 2. verm. Theodora Keuven, geb. ..., begr. Swalmen 1-10-1759. Tr. Swalmen 16-9-1714 met Nicolaus Bloemaerts.
 3. Catharina Keuven, ged. Swalmen 25-8-1680 (get. Arnoldus Meuters voor Sibertus Keuven en Mechtildis Ramekers voor Anna Veerlinx; dr. van Joannes x Maria Nelissen), verm. overl. ald. 30-3-1771. Tr. ... vóór 13-4-1705 met Joannes Backoven alias Schoonhoven.
 4. Wilhelmus Keuven, ged. Swalmen 16-9-1683 (get. Joannes Josten en Cornelia Keuven; zn. van Joannes x Maria Josten).
 5. Theodorus Kuven, ged. Swalmen 24-1-1687 (get. Laurentius Peters en Petronella Gerits; zn. van Joannes x Maria Josten)
 6. Margreta Kuven, ged. Swalmen 28-3-1689 (get. Catharina Kuijven en Godefridus Willems; dr. van Joannes x Maria Oesten), overl. ald. 14-1-1775. Tr. Swalmen 1-8-1709 met Joannes #Sibertus Keuven, ged. Swalmen 30-11-1691 (get. Joannes Keuvens en Elisabetha Jansen; zn. van Joannes x Maria Joosten), overl. ald. 16-6-1775. Tr. Swalmen 9-5-1715 met Gertrudis Meuters.
 7. Cornelius Kuven, ged. Swalmen 30-7-1696 (get. Arnoldus Schoelmeisters en Judiht Vaessen; zn. van Joannes x Maria Nelissen).


Swalmen, nog te plaatsen

 • Sophia Kueven (Ceuven) alias Thonissen, Tonissen, alias Van gen Nunhof. Tr. Swalmen 13-5-1640 (get. Gerardus Kueven en Joannes van Cruchten) met Guilielmus Bouten alias Faessen.

Roermond

 • Barbara Keuven (Cueven). Tr. Roermond 11-2-1632 met Michael Smits.

De Weerd

In de 17de eeuw komt de naam Keuven voor in het gehucht De Weerd, dat ligt op de westelijke oever van de Maas tegenover Roermond. In de achttiende eeuw vinden we de familie ook in Horn. Een verwantschap met de familie Keuven in Swalmen en Roermond is waarschijnlijk, hoewel die (nog) niet rechtstreeks kon worden aangetoond.

Generatie 1

I.1. Henricus Ceuven
Volgens de criminele rol van het Hoofdgerecht Horn wordt op 23 juli 1710 als getuige verhoord “Hendrick Keuven ... oudt ontrent vier en viertigh jaeren, woenende inden Horner Weerdt wesende ackerman”. Hij is dus geboren rond 1666. Hij is overleden op 5 maart 1727 in Horn.
Gehuwd ca. 1696 met Elisabeth Lenssen, overleden in 1747 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Ceuven, gedoopt op 29 september 1697 in Roermond, vermoedelijk jong overleden.
 2. Franciscus Ceuven, gedoopt op 4 oktober 1699 in Horn (II.1.).
 3. Petrus Ceuven, gedoopt op 12 maart 1702 in Horn.
 4. Catharina Keuven, gedoopt op 1 maart 1704 in Horn, overleden op 26 november 1762 in Horn (“obdormivit in Domino in insula sub parochia Hornensa”), 58 jaar oud. Gehuwd op 26 november 1727 in Horn met Wilhelmus Geijsbers.
 5. Joannes Ceuven, gedoopt op 3 november 1706 in Horn (II.2.).
 6. Maria Ceuven, gedoopt op 7 januari 1709 in Horn.
 7. Magdalena (Helena) Ceuven, gedoopt op 5 oktober 1710 in Horn, overleden op 15 juni 1778 in Horn, 67 jaar oud. Gehuwd op 23 april 1739 in Horn met Petrus Salve.
 8. Leonardus Keuven, gedoopt op 29 oktober 1714 in Horn (II.3.).


Generatie 2

II.1. Franciscus Ceuven, ged. Horn 4 oktober 1699, overl. ald. in de Weerd (“obiit in insula”) 19 september 1746; tr. (1) Horn 13 november 1727 (get. Joannes Ceuven, Petrus Raenderaets, Hellena Ceuven) met Maria Claesens, overl. Horn in de Weerd 12 juli 1739;
tr. (2) Buggenum 4 februari 1742 (get. G.J. Pollardt, Aldegondis Lincen) met Petronella Goossens, ged. Buggenum 19 november 1700; dochter van Segerus Goossens en Gertrudis Beckers.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerardus Ceuven, volgens de huwelijksakte van de ouders illegitiem ged. Neer 1 oktober 1726, aldaar echter niet gevonden(!), gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders, overl. Horn 29 september 1748 (“probus adolescens”).
 2. Henricus Ceuven, ged. Horn 23 december 1728 (get. Daniel Daniels namens Joannes Keuven, Hellena Ceuven namens Elisabeta Jansens), verm. jong overl. voor 12 september 1734.
 3. Elisabeth Ceuven, ged. Horn 5 februari 1731 (get. Arnoldus Ceuven, Barbara Hendrickx).
 4. Maria Margaritha Queven, ged. Horn 24 oktober 1732 (get. Guielmus Gijsbers, Gertrudis van Heerten).
 5. Henricus Keuven, ged. Horn 12 september 1734 (get. Petrus Randeraet namens Antonius Plumen, Chaterina Keuven), volgt IIIa.1.
 6. Christina Ceuven, ged. Horn 29 januari 1738 (get. Leonardus Ceuven, Gertrudis Peters), overl. Roermond 12 mei 1788; tr. met Matthias Frencken.
 7. Maria Clara Kuijven, ged. Horn 12 juli 1739 (get. Joannes Kuijven, Helena Kuijven).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gertrudis Keuven, ged. Horn 23 december 1742 (get. Petrus Salve, Elizabeth Linsen namens Mechtildis Goosens), overl. Neer 28 september 1777; tr. Neer 24 april 1776 (get. Leonardus Corsten, Theodora Engelen) metChristophorus Engelen, ged. Kessel 1 november 1749, dagloner, overl. Neer (op Hanssum) 28 december 1818, hij hertr. met Windelina Kryns; zoon van Joannes Ingels en Anna Catarina Coenen. Uit dit huwelijk geen kinderen..


II.2. Joannes Ceuven
Gedoopt op 3 november 1706 in Horn, overleden op 8 september 1773 in Horn (“in insula sup parochia de Horne”), 66 jaar oud.
Gehuwd op 20 juni 1731 in Roermond met Sophia van Herten, gedoopt op 6 januari 1713 in Horn, overleden op 2 mei 1793 in Horn, 80 jaar oud. Dochter van Matthias van Herten en Anna Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Henricus Keuven, gedoopt op 13 augustus 1732 in Buggenum (IIIb.1.).
 2. Margaretha Keuven, gedoopt op 12 februari 1734 in Buggenum, vermoedelijk jong overleden.
 3. Anna Sophia Keuven, gedoopt en overleden op 2 november 1735 in Horn.
 4. Elisabeth Keuven, gedoopt op 2 november 1735 in Horn.
 5. Wilhelmus Leonardus Keuven, gedoopt op 6 september 1737 in Roermond.
 6. Joannes Franciscus Keuven, gedoopt op 24 juni 1739 in Roermond.
 7. Franciscus Keuven, gedoopt op 26 juni 1740 in Horn.
 8. Maria Keuven, gedoopt op 28 februari 1742 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 9. Wilhelmus Keuven, gedoopt op 31 mei 1744 in Horn.
 10. Leonardus Keuven, gedoopt op 21 juli 1745 in Horn.
 11. Maria Keuven, gedoopt op 30 augustus 1748 in Horn, overleden op 15 februari 1809 in Horn, 60 jaar oud. Gehuwd op 17 november 1722 in Roermond met Martinus Thijssen.
 12. Margaretha Keuven, gedoopt op 20 januari 1750 in Horn.
 13. Mathias Keuven, gedoopt op 22 januari 1752 in Horn (IIIb.2.).
 14. Maria Christina Keuven, gedoopt op 10 augustus 1754 in Horn.
 15. Gertrudis Keuven, gedoopt op 6 juni 1757 in Horn.


II.3. Leonardus Keuven
Gedoopt op 29 oktober 1714 in Horn, overleden op 4 januari 1775 in Roermond, begraven op 6 januari 1775 in Horn.
Gehuwd (1) op 24 oktober 1741 in Linne met Frederica van de Vinne, gedoopt op 3 november 1715 in Linne, overleden op 10 juli 1747 in Linne, 31 jaar oud. Dochter van Joannes van de Vinne en Elisabetha Ronckers.
Gehuwd (2) op 13 januari 1750 in Roermond met Maria Linssen, gedoopt op 17 oktober 1715 in Roermond, overleden op 25 december 1812 in Roermond, 97 jaar oud. Dochter van Godefridus Lenssen en Mechtildis Pluijmen. Maria Linssen was eerder getrouwd met Leonardus Thijssen, met wie ze drie kinderen had.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Henricus Keuven, gedoopt op 25 december 1741 in Linne (IIIc.1.).
 2. Jacobus Keuven, gedoopt op 26 juni 1744 in Linne.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Leonardus Keuven, geboren en gedoopt op 1 april 1751 in Roermond (IIIc.2.).
 2. Frederica Keuven, geboren op 15 februari 1756 in Roermond, overleden op 28 augustus 1811 in Horn, 55 jaar oud. Gehuwd met Nicolaus Teven.


Generatie 3

IIIa.1. Henricus Keuven
Gedoopt op 12 september 1734 in Horn, overleden op 7 april 1807 in Horn, 72 jaar oud.
Wordt vermeld op de Franse bevolkingslijst van 1796 van Horn als journalier (dagloner), wonende “in de Weert”.
Gehuwd op 16 april 1765 in Horn met Theresia Timmermans, gedoopt op 12 maart 1741 in Baarlo, dochter van Joannes Timmermans en Catharina Geurts.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Keuven, gedoopt op 19 april 1766 in Horn (IVa.1.).
 2. Christianus Keuven, gedoopt op 25 december 1768 in Horn, overleden op 16 augustus 1781 in Horn, 12 jaar oud.
 3. Franciscus Leonardus Keuven, gedoopt op 6 november 1771 in Horn.
 4. Maria Catharina Keuven, gedoopt op 15 maart 1774 in Horn, overleden op 6 augustus 1781 in Horn, 7 jaar oud.
 5. Maria Christina Keuven, gedoopt op 21 november 1776 in Horn.
 6. Gerardus Keuven, gedoopt op 7 maart 1781 in Horn (IVa.2.).
 7. Catharina Keuven, gedoopt op 1 januari 1784 in Horn. Gehuwd op 7 september 1805 in Horn met Wilhelmus Quicken.


IIIb.1. Henricus Keuven
Gedoopt op 13 augustus 1732 in Buggenum, overleden vóór 1796.
Gehuwd op 2 september 1761 in Horn met Cornelia Joosten, gedoopt op 31 mei 1736 in Haelen. Dochter van Reijnerus Joosten en Eva Wijnen. Cornelia Joosten komt voor op de Franse bevolkingslijst van Horn uit 1796. Ze wordt vermeld als veuve, 60 jaar oud, sinds 1760 in Horn, wonende in de Weerd. Haar dochter Gertrudis woont bij haar.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathias Keuven, gedoopt op 24 december 1761 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Mathias Keuven, gedoopt op 25 februari 1763 in Horn, overleden op 19 november 1787 in Horn, 24 jaar oud (“adolescens probus”).
 3. Petronella Keuven, geboren op 19 oktober 1765 in Roermond, overleden op 13 november 1796 in Roermond, 31 jaar oud, begraven op 15 november 1796 in Horn.
 4. Joannes Keuven, geboren op 5 september 1767 in Roermond, overleden op 5 februari 1795 in Horn, 27 jaar oud (“caelebs”: ongehuwd).
 5. Anna Keuven, geboren op 17 mei 1769 in Roermond.
 6. Petrus Keuven, geboren op 9 december 1771 in Roermond.
 7. Gertrudis Keuven, gedoopt op 15 juni 1774 in Horn.
 8. Reinerus Keuven, gedoopt op 23 januari 1777 in Horn, overleden op 21 januari 1778 in Horn, “in statu innocentiae”.


IIIb.2. Mathias Keuven
Gedoopt op 22 januari 1752 in Horn, overleden op 14 maart 1816 in Roermond, 64 jaar oud.
Wordt op de Franse bevolkingslijst van 1795 van Roermond vermeld als veerman, wonende “in den Weert”.
Gehuwd op 9 september 1788 in Horn met Catharina Peters, gedoopt op 19 november 1758 in Horn, overleden op 2 juni 1810 in Roermond, 51 jaar oud. Dochter van Mathias Peters en Anna Timmermans.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Keuven, gedoopt op 29 maart 1789 in Horn.
 2. Joannes Keuven, gedoopt op 15 november 1790 in Horn, overleden “in infantia” op 20 oktober 1791 in Horn.
 3. Joannes Keuven, gedoopt op 18 april 1792 in Horn.
 4. Maria Sophia Keuven, geboren en gedoopt op 21 oktober 1793 in Roermond, overleden op 22 november 1870 in Horn, 77 jaar oud. Gehuwd op 17 augustus 1815 in Horn met Severijn Leenen.
 5. Anna Maria Keuven, gedoopt op 29 december 1795 in Roermond. Gehuwd op 14 oktober 1823 in Roermond met Egidius van Herten.
 6. Mathias Keuven, gedoopt op 6 april 1804 in Horn, overleden op 12 augustus 1847 in Roermond, 43 jaar oud. Ongehuwd.


IIIc.1. Henricus Keuven
Gedoopt op 25 december 1741 in Linne, overleden op 10 mei 1795 in Roermond.
Gehuwd met Sibilla Peters, overleden op 31 oktober 1789 in Roermond.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Keuven, gedoopt op 30 juni 1779 in Roermond.
 2. Maria Godefrida Keuven, gedoopt op 19 februari 1782 in Roermond. Gehuwd op 24 april 1813 in Roermond met Jean Schrammen.
 3. Gerardus Keuven, gedoopt op 3 februari 1786 in Roermond.


IIIc.2. Leonardus Keuven
Geboren op 1 april 1751 in Roermond, overleden op 5 november 1795 in Roermond, 44 jaar oud.
Gehuwd op 22 november 1780 in Haelen met Martina Schreurs, gedoopt op 29 september 1746 in Haelen, overleden op 20 juni 1825 in Roermond, 78 jaar oud. Dochter van Joannes Schreurs en Anna Pijls.
Op de Franse bevolkingslijst van Roermond uit 1795 wordt vermeld "w[eduwe] Keuven geb[oren] Schreurs, 46, vehrvrouw, wonende in den Weert", met kinderen Leonardus en Petronella.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Leonardus Keuven, gedoopt op 23 maart 1785 in Roermond.
 2. Petronella Keuven, gedoopt op 10 april 1787 in Roermond, overleden op 17 november 1876 in Roermond, 89 jaar oud. Gehuwd met Ludovicus Pijls.


Generatie 4

IVa.1. Joannes Keuven
Dagloner. Gedoopt op 19 april 1766 in Horn.
Gehuwd op 7 februari 1807 in Horn met Petronilla Arets, gedoopt op 1 maart 1772 in Haelen. Dochter van Theodorus Aerts en Elisabetha Vrinssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Keuven, geboren op 30 mei 1807 in Horn (Va.1.).
 2. Theresia Keuven. Gehuwd op 17 oktober 1838 in Horn met Petrus Timmermans.
 3. Theodor Keuven, geboren op 24 maart 1810 in Horn. Gehuwd op 11 april 1842 in Horn met Aldegonda van Genegen.


IVa.2. Gerardus Keuven
Gedoopt op 7 maart 1781 in Horn, overleden op 12 februari 1854 in Roermond.
Gehuwd op 17 oktober 1810 in Roermond met Petronella van Herten, gedoopt op 30 december 1783 in Roermond. Dochter van Mathias van Herten en Maria Meulen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Theresia Keuven, geboren op 26 mei 1816 in Roermond, overleden op 26 juli 1904 in Roermond, 88 jaar oud. Gehuwd op 23 mei 1839 in Roermond met Pieter Aubert Langenhoff.
 2. Petronella Hubertina Keuven, geboren in Roermond, overleden op 29 november 1900 in Roermond. Gehuwd op 4 mei 1858 in Roermond met Theodorus Joannes Hilgers.
 3. Margaretha Hubertina Keuven, geboren in Roermond. Gehuwd op 29 april 1851 in Roermond met Jan Baptist Binder.


Generatie 5

Va.1. Hendrik Keuven
Geboren op 30 mei 1807 in Horn.
Gehuwd op 15 oktober 1848 in Horn met Christina Jägers, geboren op 3 juli 1822 in Neer, dochter van Gerardus Jaegers en Hendrina Wezendonck.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Hubertina Keuven, geboren in Horn, overleden op 14 juli 1894 in Ool (Herten). Gehuwd op 9 april 1874 in Horn met Joannes Hubertus Roumen.
 2. Michiel Hubert Keuven, geboren op 7 april 1856 in Horn, overleden op 24 februari 1936 in Roermond, 79 jaar oud. Gehuwd op 2 oktober 1886 in Maasniel met Sibilla Hubertina Giesberts.
 3. Petronella Keuven, overleden op 3 februari 1938 in Horst, 78 jaar oud.
 4. Aldegonda Keuven, overleden op 2 maart 1932 in Roermond. Gehuwd (1) met Henricus Hubertus Vossen en (2) met Willem Hubert Geurts.


Bronnen