Linssen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Linssen is volgens het Meertensinstituut [1] een “specifiek Limburgs patroniem op basis van de roepnaam Lens uit Laurentius”. De naam komt in de kerkregisters ook voor in de varianten Lenssen, Lintzen en Lijnssen.

De naam wordt in de 16de eeuw al veelvuldig gevonden in de kerkregisters en gerechtelijke archieven van Weert (gicht 1534), Maastricht (doopgetuige 1530) en Roermond (doop 1595). Vanaf de 17de eeuw zijn er daarnaast aanzienlijke populaties in Nederweert, Beegden, Horn, Sittard, Baexem, Helden en vele ander plaatsen in Limburg. Er is geen reden om aan te nemen dat al deze families aan elkaar verwant zijn.

In de volkstelling van 1947 werd de naam Linssen 1634 maal vermeld, waarvan 1195 keer in Limburg. De variant Lenssen werd in Limburg 488 maal aangetroffen (op 675 in heel Nederland). Daarnaast telde men in Limburg nog 83 maal Linsen en 77 maal Lensen.

In de telefoongids van 1993 staan 1117 aansluitingen op naam van “Linssen”, waarvan de meeste in Middenlimburg en rond Venlo. Ook “Lenssen” (461 abonnees) vindt men voornamelijk in Limburg. “Linsen” (107 abonnees) komt met name voor in Weert en Nederweert.


Horn

Rond 1700 hadden er al enkele generaties van de familie Linssen in Horn gewoond. De kerkregisters zijn pas vanaf 1695 bewaard gebleven, maar de namen van enkele oudere familieleden zijn te vinden in de schepenboeken. De onderlinge relaties zijn niet meer gemakkelijk te achterhalen.

Jacobus (Jeuck) Linssen was schepen van het hoofdgerecht Horn in 1682. In die hoedanigheid wordt hij voor het laatst vermeld op 29 januari 1688. In 1684 trad hij op als momber van de nagelaten kinderen van Marten Linssen (zie I.1.). In dezelfde gicht wordt ook Carel Linssen vermeld. In een gicht van 17 augustus 1700 is sprake van “Jeuck Linssen erffgenamen”.

Handmerken van de schepenen Thijs Baetsen en Jacob Linssen in het schepenboek van Horn (1682).


Generatie 1

De relatie tussen de personen in "generatie 1" is niet helemaal duidelijk. Het kunnen broers zijn, maar ook neven of achterneven.

I.1. Martinus (Marten) Lenssen
Overleden vóór 1684.
Gehuwd met Sophia (Sijcken) van Thoor, overleden op 9 februari 1711 in Horn.
De gezinssamenstelling blijkt uit een gicht van 31 mei 1684[1]:
Den lesten maij 1684. Overmits stadthelder ende schepenen deses hooffsgerichts comparerende Carel Linssen voor hem selven ende Jacob Linssen als vereijde momber van Geuije ende Catharijn Linssen naergelaetene kinderen van Marten Linssen erweckt bij Sijcken van Thoor hebben sij die selve gegicht ende gegeudt gelijck sij gichten ende geuden cracht deses d’Eerw. moder Catharina Bongaerts ende conventualen van onser L.V. Wijngaert tot Weerdt door Jos Timmermans present ende t’selve ten behoeve des convents voorn[oem]t accepterende in thien gulden Weerter geldt iaerlijx ende alle iaers totter afflossinge toe eerstwerff te vervallen op den letsten dagh maij inden iaere xvic vijff ende t’achentigh, onderpant een halff boender landts int Ham gelegen reijg[eno]ten ter eenre des heeren erve ter andere Thijs Baetsen erve uijtschietende op den gemeijnen wegh noch een vrecht aen het vrouwen huijsken reijg[eno]ten ter eenre Corst Linssen ter andere Peterken Clompen uijtschietende met een hooft op Zoutelandts kuijle ende met het andere hooft op den gemeijnen wegh sijnde beijde loss vrij ende onbelast te loessen met vijfftigh rijxdalers oft de weerde van dijen ende is in hoeden der weth gekeert.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Godefridus (Geuije) Lenssen (IIa.1.).
 2. Catharina (Catharijn) Lenssen, overleden op 17 september 1747 in Horn (“uxor Joannis Pollaert”), gehuwd op 18 februari 1698 in Horn met Joannes Pollaert.


I.2. Martinus Lenssen
Gehuwd met Maria Kellers, overleden op 29 juni 1712 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gebelus (Gubbel) Lenssen (IIb.1.).
 2. Godefridus (Geuije) Lenssen (IIb.2.).
 3. Angelus (Engel) Lenssen (IIb.3).
 4. Joannes Lenssen (IIb.4.).


I.3. Christianus (Corst) Lenssen
Overleden op 30 maart 1709 in Horn.
Gehuwd met Margaretha Vermeulen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Lenssen (IIc.1.).
 2. Matthias Lenssen (IIc.2.).
 3. Joanna Lenssen, overleden op 26 december 1750 in Horn. Gehuwd (1) op 27 augustus 1709 in Horn met Petrus van Bree, weduwnaar van Christina Thijssen. Gehuwd (2) op 25 april 1736 in Horn met Joannes Bener.
 4. Mechtildis Lenssen, overleden op 3 april 1749 in Horn. Gehuwd op 27 april 1713 in Horn met Joannes Houben. Komt voor op vormingslijst van Horn van ca. 1695: “Mechtildis Lenssen filia Christiani Lenssen et Margaritæ Vermeulen, matrina Joanna Teuwen”.
 5. Petrus Lenssen (IIc.3.).
 6. Petronella Lenssen, waarschijnlijk overleden op 20 april 1737 in Horn. Gehuwd op 27 april 1713 in Horn met Jacobus Bulders.


I.4. N.N. Lenssen
De volgende kinderen komen vermoedelijk uit één gezin, aangezien ze bij elkaars kinderen als doopgetuigen optreden.

 1. Elisabeth Lenssen, overleden (mogelijk) op 22 april 1747 in Horn, gehuwd ca. 1696 met Henricus Ceuven.
 2. Maria Lenssen, overleden ca. 1707, gehuwd ca. 1699 met Adolphus Randeraet.
 3. Daniel Lenssen, geboren ca. 1677 in Horn (IId.1.).


I.5. N.N. Lenssen
(Misschien dezelfde als één van de bovenstaande personen.)

Kind:

 1. Leonardus Lenssen (IIe.1.).


Generatie 2

IIa.1. Godefridus (Geuije) Lenssen
Overleden op 2 juni 1736 in Horn.
Gehuwd met Anna Gertrudis Carissen, overleden op 6 november 1738 in Horn, dochter van Joannes Carissen en Gertrudis Crompvoets.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Lenssen, overleden op 23 maart 1733 in Haelen, gehuwd op 28 januari 1712 in Horn met Martinus Beeck.
 2. Martinus Lenssen (IIIa.1.).
 3. (mogelijk) Gertrudis Lenssen, gehuwd op 2 oktober 1721 met Gerardus Schoncken.
 4. Petrus Lenssen, gedoopt op 8 november 1699 in Horn.
 5. Matthias Linssen (IIIa.2.).
 6. Joanna Lenssen, gedoopt op 21 januari 1704 in Horn.
 7. Joannes Lenssen, gedoopt op 11 september 1707 in Horn (IIIa.3.).
 8. Jacobus Lenssen, gedoopt op 30 april 1710 in Horn.
 9. Sophia Lenssen, gedoopt op 20 december 1712 in Horn.


IIb.1. Gebelus (Gubbel) Lenssen
Overleden op 5 januari 1740 in Horn.
Gehuwd op 30 november 1696 in Horn met Anna Teeuwissen, overleden op 10 december 1747 in Horn, dochter van Jacobus Teuwen en Gertrudis Boonen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Lenssen, gedoopt in juni 1697 in Horn, overleden op 14 maart 1723 in Horn, 25 jaar oud (“prolus adolescens Jacobus Linssen filius Gubbel Linssen et Anna Tiwissen”).
 2. Matthias Lenssen, gedoopt op 19 januari 1700 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 3. Martinus Lenssen, gedoopt op 30 januari 1703 in Horn, overleden op 11 augustus 1752, 49 jaar oud (“asmaticus”).
 4. Catharina Linssen, gedoopt op 25 juli 1706 in Horn, overleden op 14 oktober 1779 in Haelen, 73 jaar oud. Gehuwd op 15 april 1739 in Buggenum met Daniel Daniels.
 5. Aldegondis Linssen, gedoopt op 18 februari 1709 in Horn, overleden op 7 maart 1793 in Buggenum, 84 jaar oud. Gehuwd op 29 oktober 1747 in Buggenum met Bartholomeus (Mevis) van der Linden.
 6. Mathias Lenssen, gedoopt op 22 september 1713 in Horn.
 7. Agatha Linssen, gedoopt op 21 april 1718 in Horn. Gehuwd op 6 september 1741 in Buggenum met Joannes Geradts.


IIb.2. Godefridus (Geuije) Lenssen
Overleden op 30 juni 1767 in de Roermondse Weerd (“ex insula sub diæcesi Ruremondensi hic sepultus est Godefridus Linssen”).
Gehuwd op 29 september 1709 in Roermond met Mechtildis Pluijmen, gedoopt op 21 februari 1679 in Roermond, overleden op 28 september 1747 in Horn (“ex insula”), 68 jaar oud. Dochter van Franciscus Pluijmen en Gertrudis Schreurs.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Martinus Lenssen, gedoopt op 8 juni 1710 in Roermond.
 2. Martinus Linssen, gedoopt op 19 november 1711 in Roermond (IIIba.1.).
 3. Elisabetha Linssen, gedoopt op 19 januari 1714 in Roermond, vermoedelijk jong overleden.
 4. Maria Linssen, gedoopt op 17 oktober 1715 in Roermond, overleden op 25 december 1812 in Roermond, 97 jaar oud. Gehuwd (1) op 7 januari 1738 in Horn met Leonardus Thijssen. Gehuwd (2) op 13 januari 1750 in Roermond met Leonardus Keuven.
 5. Margaretha Lenssen, gedoopt op 15 oktober 1717 in Roermond.
 6. Franciscus Carolus Lenssen, gedoopt op 13 oktober 1719 in Roermond.
 7. Elisabeth Mechtildis Lenssen, gedoopt op 13 oktober 1719 in Roermond.
 8. Elisabetha Lenssen, gedoopt op 1 maart 1722 in Roermond. Gehuwd op 21 juli 1745 in Horn met Henricus Gunnen.


IIb.3. Angelus (Engel) Lenssen
Overleden op 31 mei 1740 in Horn.
Wordt vermeld op de vormingslijst van Horn van ca. 1695: “Angelus Lenssen filius Martini Lenssen et Mariæ Kellers, patrinus Petrus Cuijpers”.
Gehuwd op 23 november 1710 in Horn met Joanna van der Linden, overleden op 24 november 1746 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Linssen, gedoopt op 29 november 1711 in Horn, overleden op 12 april 1722 in Horn, 60 jaar oud. Gehuwd (1) met Joannes Le Roij. Gehuwd (2) op 15 juni 1754 in Horn met Albertus Baetsen.
 2. Maria Linssen, gedoopt op 16 november 1714 in Horn, overleden “sed alieno morbo” op 12 maart 1764 in Horn, 49 jaar oud. Gehuwd op 24 juni 1750 met Theodorus op ’t Broek.
 3. Martina Linssen, gedoopt op 11 juli 1717 in Horn, overleden op 9 oktober 1774 in Horn, 57 jaar oud. Gehuwd op 20 april 1747 in Horn met Theodorus Boomen.
 4. Theodorus Linssen, gedoopt op 6 november 1721 in Horn, overleden op 2 januari 1752 in Horn, 30 jaar oud (“thysi consumptus”).


IIb.4. Joannes Lenssen
Gehuwd op 1 september 1711 in Horn met Cornelia Boumen, overleden op 27 april 1743 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Lenssen, gedoopt op 20 maart 1712 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Martinus Lenssen, gedoopt op 10 november 1714 in Horn.
 3. Jacobus Linssen, gedoopt op 10 februari 1717 in Horn (IIIbb.1.).
 4. Margaretha Linssen, gedoopt op 16 mei 1719 in Horn, overleden op 15 september 1778 in Haelen, 59 jaar oud. Gehuwd op 5 november 1750 in Haelen met Jacobus Relis.


IIc.1. Joannes Lenssen
Overleden op 14 december 1721 in Horn (“Obijt Joannes Linsen S:R: Ecclesiæ sacramentis munitus et in miserijs suis patientissimus”).
Komt voor op vormingslijst van Horn van ca. 1695: “Jois Lenssen filius Christiani Lenssen et Margarethæ Vermeulen, patrinus Matthias van Schreurs”.
Gehuwd op 20 april 1698 in Horn met Petronella Beckers, overleden op 14 december 1725 in Horn (“relicta Joannis Linssens”).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. (vermoedelijk) Jacobus Linssen (IIIc.1.).
 2. Margarita Lenssen, gedoopt op 23 december 1702 in Horn. Gehuwd op 4 februari 1728 in Horn met Arnoldus Aerts.
 3. Christianus Lenssen, gedoopt op 18 juli 1709 in Horn, overleden op 4 april 1727 in Horn, 17 jaar oud (“Obijt in Domino Christianus Linssens, maligna febri corruptiis, cum continus delirio absolutione et extrema untione munitus”).


IIc.2. Matthias (Tijsken) Lenssen
Overleden op 5 mei 1713 in Horn.
Gehuwd op 2 februari 1700 in Horn met Joanna Weevers, dochter van Jacobus Wevers en Mechtildis Gorissen. Joanna hertrouwde op 2 november 1713 in Horn met Leonardus Baetsen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Linssen, gedoopt op 9 december 1700 in Horn. Gehuwd ca. 1725 met Daniel Daniels.
 2. Mechtildis Linssen, gedoopt op 1 oktober 1703 in Horn, overleden op 21 mei 1781 in Horn. 77 jaar oud. Gehuwd op 15 mei 1726 in Horn met Nicolaus op ’t Roodt.
 3. Petronella Lenssen, gedoopt op 31 juli 1706 in Horn.
 4. Margaretha Lenssen, gedoopt op 14 augustus 1709 in Horn.
 5. Christianus Lenssen, gedoopt op 15 juli 1712 in Horn.


IIc.3. Petrus Lenssen
Overleden op 3 december 1762 in Horn.
Komt voor op de vormingslijst van Horn van ca. 1695: “Petrus Lenssen filius Christiani Lenssen et Margaretha Vermeulen”.
Gehuwd op 18 april 1714 in Horn met Petronilla Thijssen, overleden op 1 november 1752 in Horn, dochter van Theodorus Thijssen en Joanna Brouwers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Linssen, gedoopt op 2 februari 1715 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Margarita Linssen, gedoopt op 22 maart 1716 in Horn, overleden op 6 november 1781 in Horn, 65 jaar oud. Gehuwd op 15 mei 1753 in Horn met Wilhelmus Pijls.
 3. Maria Linssen, gedoopt op 19 juli 1719 in Horn. Gehuwd met Simon Hever.
 4. Joannes Linssen, gedoopt op 29 maart 1723 in Horn.
 5. Joanna Linssen, gedoopt op 19 december 1724 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 6. Theodorus Linssen, gedoopt op 19 december 1724 in Horn.
 7. Joanna Linssen, gedoopt op 3 oktober 1726 in Horn.


IId.1. Daniel Lenssen
Geboren ca. 1677 in Horn, hetgeen blijkt uit een getuigenverhoor van 23 juli 1710: “Daniel Linssen ... oudt ontrent drij en dertigh jaeren, woenende inden Horner Weerdt, wesende arbeijder[2]. Overleden op 2 december 1751 in Horn, ongeveer 74 jaar oud.
Gehuwd (1) op 9 mei 1706 in Horn met Gertrudis Beckers, overleden op 27 april 1719 in Horn. Weduwe van Wolterus Vossen.
Gehuwd (2) op 15 oktober 1719 met Margaretha Hendrix, gedoopt op 23 juli 1692 in Roggel, overleden op 16 december 1736 in Horn, 44 jaar oud. Dochter van Andreas Hendrix en Gertrudis Schepers.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Leonardus Linssen, gedoopt op 21 juli 1720 in Horn.
 2. Andreas Linssen, gedoopt op 25 november 1723 in Horn.
 3. Joanna Linssen, gedoopt op 16 februari 1726 in Horn
 4. Henricus Linssen, gedoopt op 20 april 1727 in Roermond.
 5. Catharina Linssen, gedoopt op 22 april 1730 in Roermond, vermoedelijk jong overleden.
 6. Catharina Linssen, gedoopt op 20 september 1732 in Roermond.


IIe.1. Leonardus Lenssen
Overleden op 8 december 1705 in Horn.
Gehuwd met Catharina Vrenssen, overleden op 16 september 1725 in Horn (“Chaterina Vrinssens relicta Laurentii Linsen”).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Lenssen, gedoopt op 12 augustus 1695 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Godefridus Lenssen, gedoopt op 4 februari 1698 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 3. Godefridus Lenssen, gedoopt op 7 februari 1701 in Horn, mogelijk overleden op 20 januari of 1 september 1757 in Horn.


Generatie 3

IIIa.1. Martinus (Merten) Lenssen
Overleden op 5 maart 1764 in Haelen.
Gehuwd (1) op 20 september 1719 in Horn met Maria Mertens, gedoopt op 14 februari 1694 in Haelen, overleden in 1732. Dochter van Mathias Mertens en Elisabetha.
Gehuwd (2) op 26 april 1733 in Haelen met Cornelia (Neulke) Gorissen, gedoopt op 21 juni 1687 in Haelen, dochter van Hubertus Gorissen en Gertrudis Duijsent. Weduwe van Christianus Keucken.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Sophia Linssen, gedoopt op 16 februari 1720 in Horn, overleden op 7 oktober 1750 in Haelen, 30 jaar oud. Gehuwd op 11 april 1742 in Horn met Christianus van Horck. Christianus hertrouwde op 26 november 1750 in Haelen met Petronella van Dael.
 2. Matthias Linssen, gedoopt op 16 augustus 1721 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 3. Godefridus Linssen, gedoopt op 14 april 1723 in Haelen, vermoedelijk jong overleden.
 4. Elisabetha Linssen, gedoopt op 12 juli 1726 in Haelen.
 5. Godefridus Linssen, gedoopt op 9 september 1729 in Haelen (IVa.1.).


IIIa.2. Matthias Linssen
Overleden op 11 januari 1765 in Horn.
Gehuwd op 27 april 1735 in Horn met Maria Gorissen, gedoopt op 26 februari 1702 in Heel, overleden op 16 september 1790 in Horn, 88 jaar oud. Dochter van Joannes Gorissen en Mathea Janssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Linssen, gedoopt op 20 februari 1736 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Joannes Linssen, gedoopt op 3 september 1738 in Horn.
 3. Godefridus Linssen, gedoopt op 18 augustus 1740 in Horn.
 4. Gertrudis Linssen, gedoopt op 25 augustus 1743 in Horn, overleden op 21 juni 1801 in Horn, 57 jaar oud. Gehuwd op 24 mei 1774 in Horn met Jacobus Cremers, weduwnaar van Clara Baers.


IIIa.3. Joannes Linssen
Gedoopt op 11 september 1707 in Horn, overleden op 10 juli 1738 in Horn, 30 jaar oud.
Gehuwd op 10 juli 1728 in Horn met Helena Aeben, gedoopt op 25 september 1704 in Horn, overleden op 19 februari 1777 in Horn, 72 jaar oud. Dochter van Severinus Aeben en Gertrudis Cremers. Hertrouwd op 26 november 1744 met Henricus Aen den Boom.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Linssen, gedoopt op 18 januari 1729 in Horn, overleden op 27 november 1775 in Horn, 46 jaar oud. Gehuwd op 21 mei 1756 in Horn met Petrus Janssen.
 2. Maria Linssen, gedoopt op 18 januari 1729 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 3. Maria Linssen, gedoopt op 28 mei 1732 in Horn, overleden op 4 december 1795 in Horn, 63 jaar oud. Gehuwd op 2 november 1757 in Horn met Henricus Franssen.
 4. Petronella Linssen, gedoopt op 31 maart 1735 in Horn.
 5. Joanna Linssen, komt voor op de vormingslijst van Horn van 1749: "Johanna filia Joannis Linssen et Helena Aeben, matrina Barbara Aeben".
 6. Maria Anna Linssen, gedoopt op 2 oktober 1762 in Horn. Gehuwd (1) op 18 oktober 1762 in Horn met Antonius Thenissen; gehuwd (2) ca. 1770 met Jacobus Roulandts.


IIIba.1. Martinus Linssen
Gedoopt op 19 november 1711 in Roermond, overleden op 10 november 1775 in de Roermondse Weerd (“in insula sub parochia Ruremondensi”), 64 jaar oud.
Gehuwd met Maria Verstegen, gedoopt op 22 maart 1715 in Roermond, overleden (“amensis cuius anima”) op 4 december 1767 in de Roermondse Weerd (“in insula sub diæcesi Ruremundensi”), 52 jaar oud. Dochter van Eduardus Verstegen en Catharina Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Linssen, gedoopt op 14 februari 1747 in Roermond.
 2. Joanna Maria Mechteldes Linssen, gedoopt op 27 december 1748 in Roermond.
 3. Jacobus Linssen, gedoopt op 11 januari 1755 in Roermond, overleden op 22 juni 1773 in de Roermondse Weerd (“sub parochia Ruremondensi”), 18 jaar oud (“adolescens”).


IIIbb.1. Jacobus Linssen
Gedoopt op 10 februari 1717 in Horn.
Gehuwd op 30 april 1744 in Horn met Gertrudis Nijssen, gedoopt op 31 december 1707 in Horn, overleden op 25 februari 1783 in Horn, 75 jaar oud. Dochter van Joannes Nijs en Ida Lumens.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Petronella Linssen, gedoopt op 5 februari 1745 in Horn, overleden op 7 januari 1791 in Horn, 45 jaar oud. Gehuwd op 3 augustus 1777 in Horn met Mathias Tosquine “obtenta per eos ab ordinario dispensatione post contractum bona fide hic in ecclesia matrimonium super quarto consanguinitatis gradu quo se invicem contingebaut coram pastore in Buggenum”.
 2. Joannes Linssen, gedoopt op 16 september 1748 in Horn.
 3. Joanna Linssen, gedoopt op 14 februari 1749 in Horn, (waarschijnlijk) overleden op 21 maart 1786 in Horn, 37 jaar oud. Gehuwd op 9 november 1782 in Horn met Wilhelmus Bulders, weduwnaar van Petronella Timmermans.
 4. Ida Linssen, gedoopt op 22 februari 1753 in Horn. Gehuwd op 1 mei 1784 in Horn met Arnoldus Alofs.


IIIc. 1. Jacobus Linssen
Overleden op 7 juli 1769 in Horn.
Verheft in 1744 de hof Ruttinckhoven in Horn[3]. De vorige leenman was Dirck Thijssen, zwager van Jacobus Linssen.
Gehuwd (1) op 25 februari 1727 in Horn met Catharina Duijsent, gedoopt op 11 oktober 1699 in Haelen, overleden op 21 augustus 1727 in Horn, 27 jaar oud. Dochter van Henricus Duijsent en Christina Deckers.
Gehuwd (2) op 8 februari 1736 in Horn met Christina Thijssen, overleden op 20 februari 1781 in Horn. Dochter van Gerardus Thijssen en Maria Berits.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Petronella Linssen, gedoopt op 17 augustus 1727 in Horn, vermoedelijk jong overleden.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Joannes Linssen, gedoopt op 2 mei 1738 in Horn, overleden op 10 oktober a803 in Horn, 65 jaar oud. Ongehuwd (“cælebs”). Komt voor op de vormingslijst van Horn in 1749 ("Johannes filius Jacobi Linssen et Christinæ Thijssen, patrinus Henr. van Solingen"). Releveert op 25 augustus 1769 de hof Ruttinckhoven.
 2. Maria Linssen, gedoopt op 18 september 1741 in Horn. Gehuwd op 28 mei 1765 in Horn met Joannes Pollaert.
 3. Gerardus Linssen, gedoopt op 13 augustus 1744 in Horn, overleden op 20 januari 1757 in Horn, 12 jaar oud.
 4. Petronilla Linssen, gedoopt op 20 augustus 1748 in Horn.
 5. Theodorus Linssen, gedoopt op 16 november 1751 in Horn.


Generatie 4

IVa.1. Godefridus Linssen
Gedoopt op 9 september 1729 in Haelen, overleden op 7 maart 1776 in Haelen, 45 jaar oud.
Gehuwd op 20 april 1755 in Haelen met Wilhelmina (Wilmken) Corsten, gedoopt op 17 april 1727 in Haelen, dochter van Leonardus Corsten en Mathia Snijders.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Linssen, gedoopt op 21 januari 1756 in Haelen, gehuwd op 23 oktober 1777 in Haelen met Reinerus Smidts.
 2. Mathias Linssen, gedoopt op 24 oktober 1758 in Haelen.
 3. Petrus Linssen, gedoopt op 1 mei 1762 in Haelen.
 4. Martinus Linssen, gedoopt op 13 maart 1765 in Haelen.
 5. Leonardus Linssen, gedoopt op 30 oktober 1768 in Haelen.

Bronnen

 1. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 373, Schepenbank Horn, Register vrijwillige rechtspraak
 2. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 360, Schepenbank Horn, Bijlagen bij de ordinaris criminele rollen
 3. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 79, Register leenverheffingen 1505-1794