Randenraedt

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg
Wapen van Jan van Randenraedt, Heer van Merkelbeek (1560)[1]

Algemene informatie

De familienaam Randenraedt (Randeraet, Randerat) verwijst naar het middeleeuwse stadje Randerath, gelegen in het Wormdal, niet ver van Heinsberg. Er bevindt zich een burcht die oorspronkelijk uit de tiende eeuw dateert. De Heren van Randenraedt (in de middeleeuwen ook wel: Randenrode) bezaten het muntrecht. Ze worden in de oorkonden genoemd vanaf 1084[2].

Nakomelingen van dit adellijke geslacht duiken in de 16de eeuw in Limburg op. In de 17de eeuw vervullen ze diverse bestuurlijke functies[3]. Enkele naamdragers uit deze periode:

 • Hendrik van Randenraedt, schout van Geijsteren, overleden na 1628;
 • Cornelis van Randenraedt, schout van Schinnen, overleden na 1617;
 • Frederik van Randenraedt, vanaf 1636 rentmeester der koninklijke domeinen in de landen van Valkenburg en Daelhem, overleden ca. 1648;
 • Adam van Randenraedt, burgemeester van Maastricht (1626), overleden in 1639;
 • Willem Hendrik van Randenraedt (1608-1662), scholtis van Roermond (1652);
 • Cornelis van Randenraedt, scholtis van het Graafschap Horn (ca. 1633 - na 1650), stadhouder/rentmeester van Thorn, scholtis van Heel, overleden vóór 1678.

De bekendste telg uit deze familie is ongetwijfeld Joanna Baptista van Randenraedt[4][5], geboren op 18 oktober 1610 in Brussel, en overleden “in een geur van Heiligheid” op 26 september 1684 in Roermond. Haar (negentiende-eeuwse) grafmonument is nog altijd te bewonderen in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond, alwaar in mei 2005 ook haar graf werd teruggevonden.

Ook in de 18de eeuw worden er nog Randenraedts aangetroffen in Limburg, met name in Horn. Het voorvoegsel “van” is verdwenen, en er zijn geen tekenen meer van maatschappelijke welstand. De familienaam is rond 1800 in Limburg uitgestorven.

Genealogie 1

Voor deze genealogie is uitgegaan van het artikel van Mosmans [6], aangevuld met gegevens uit archiefbronnen.

Generatie 1

I.1. Herman van Randenraedt

Leenstadhouder van de Keurkeulse leenkamer in Heerlen (1496), overleden vóór 1514. Verkreeg via zijn huwelijk het huis van Merkelbeek

Gehuwd met Elisabeth van den Horrich , dochter van Jan van den Horrich en Catharina (Elisabeth) van Cortenbach (Catharina (Elisabeth) was een dochter van Johann I van Cortenbach, de eerste telg uit het Zuid-Limburgse geslacht Van Cortenbach die heer van Helmond werd).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Randenraedt, heer van Suggerath, volgt zijn vader op als leenstadhouder van de Keurkeulse leenkamer in Heerlen (1514), “commissaris, gecommitteert totter zettinghen vande vursbeden in den lande van Valckenburg”. Ongehuwd overleden in of vóór 1563.
 2. Jan van Randenraedt (II.1.)
 3. Hellwig van Randenraedt, religieuze (kosteres) in het adellijke Munsterstift in Roermond, overleden in 1549.
 4. Elisabeth van Randenraedt, op 26 november 1505 gehuwd met Godfried van Hanxeler.


Generatie 2

II.1. Jan van Randenraedt

Overleden vóór 1546.

Gehuwd met Beatrix van Millingen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Herman van Randenraedt, gehuwd met Joanna Goidts. Verheft in 1563 de hof in Merkelbeek.
 2. Anna van Randenraedt, gehuwd met N. von Vercken, heer van Doenrade.
 3. Hendrik van Randenraedt (III.1.)
 4. (mogelijk) Jan van Randenraedt, Rector van het Sint Agatha-altaar in Schinnen (1552).


Generatie 3

III.1. Hendrik van Randenraedt

Gehuwd met Maria Breijman (Boymans), dienstbode.

(Waarschijnlijk) Kinderen uit dit huwelijk (samen genoemd in een akte van 13 april 1600, [7]:

 1. Hendrik van Randenraedt (IV.1.)
 2. Cornelis van Randenraedt (IV.2.)
 3. Anna van Randenraedt, gehuwd met Jacques Tousten alias Tymmermans.
 4. N.N. van Randenraedt, gehuwd vóór 1569 met Cornelis Heyster, scholtis van Schinnen


Generatie 4

IV.1. Hendrik van Randenraedt

Schout van Geijsteren (vóór of in 1579 tot na 1617). Verkrijgt de Sargiënhof te Genhout onder Hulsberg in 1589[8]. Treedt in 1602 op voor het door plundering ontredderde klooster van Oostrum en verheft Geijsteren voor Vincent Schellaert van Obbendorp (tevens heer van Schinnen).

Gehuwd (1) met N.N.

Gehuwd (2) met (waarschijnlijk) Catharina Schadts van Gruysdonck.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Willem van Randenraedt, overleden op 8 december 1636 in Roermond. Had in 1589 het beneficie van Onze Lieve vrouwe ter Nood in Schinnen; werd op 31 maart 1604 kanunnik van Roermond en in 1609 officiaal.
 2. Cornelis van Randenraedt (V.a.1.).
 3. Elisabeth van Randenraedt. Wellicht gehuwd met Peter Stassen; weduwe in 1636.


Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Gertrudis van Randenraedt.
 2. Joanna Catharina van Randenraedt (alias Schadts), gehuwd met Franciscus Paedsie(n), rentmeester te Wisch 1647.
 3. Anna (Anneken) van Randenraedt, gehuwd met George Fabritius
 4. Ermgardis van Randenraedt, gehuwd met Jan Gilliam Waterschap (rentmeester en scholtis van Geijsteren, overleden 5 december 1653).
 5. Cornelis van Randenraedt (V.a.2.).


IV.2. Cornelis van Randenraedt

Scholtis van Schinnen van 1587 tot na 1617.

Gehuwd met Catharina Schommartz

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Frederik van Randenraedt (V.b.1.).
 2. Elisabeth van Randenraedt.
 3. Adam van Randenraedt, overleden op 16 september 1639 in Maastricht. Gehuwd met Magdalena van Craesbeck. Het huwelijk bleef kinderloos. Poorter van Maastricht op 26 maart 1624, burgemeester van Maastricht (1625-7). "Toen de stad in 1632 aan de Staatschen overging, vroeg Adam van R. 10 juni 1633 aan hunne Hoogmogenden om gecontinueerd te worden als commissaris-instructeur van Brabantsche zijde en als schepen van den Vroenhof."[9]


Generatie 5

V.a.1. Cornelis van Randenraedt

Raadsheer aan het Hof van Gelre in Roermond van 1614(?) tot 1632 en van 1638 tot 1634.

Overleden op 27 augustus 1643 te Vlasraedt (Vlassrath, D).

Gehuwd op 26 november 1607 in Brussel met Livina van der Meyren, overleden in 1647.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Willem Hendrik van Randenraedt (VI.1.).
 2. Joanna Baptista van Randenraedt, "de eerbiedwaardige Johanna", geboren op 18 oktober 1610 in Brussel, gedoopt op 19 oktober in Sint Goedele, overleden op 26 september 1684 in Roermond.


V.a.2. Cornelis van Randenraedt

Was aanvankelijk mogelijk gerechtssecretaris in Geijsteren en in ieder geval sinds 1633 scholtis van het Graafschap Horn. Op 11 januari 1633 verpachtte Margaretha van Doorn, weduwe Pollart, aan de Licentiaet Cornelis van Randenraedt, licentiaat in de rechten, scholtis van het graafschap Horn 1633-1651, scholtis van Heel 1646-1647, stadhouder te Thorn 1642-1647, luitenant-drossaard van het graafschap Horn 1648-1649, het huis Warenbergh (Haelen) voor de tijd van twee jaar [10].

In de hoedanigheid van landscholtis voert hij een aantal heksenprocessen in 1636 [11]

Vermeld als stadhouder/rentmeester van Thorn in 1642 en als schout van Heel in 1646.

Cornelis van Randenraedt wordt nog als landscholtis genoemd op 30 juli 1650[12]. Hij is overleden vóór 15 juli 1678, wanneer zijn echtgenote bij de overdracht van een rentebrief als weduwe wordt aangeduid[13].

Gehuwd ca. 1628 met Aleijdis van Kerckhoven, gedoopt op 29 januari 1609 in Roermond, overleden na 1681, dochter van Hieronymus van den Kerckhoff en Beatrix van Bijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Randenraedt, ged. Roermond 9 augustus 1629, gehuwd op 24 juni 1650 in Roermond met Carolus van der Meeren.
 2. Jeronymus Franciscus Randenraet, ged. Roermond 15 april 1631 (get. Guilmus Randenraet, officiaal, Anna Kerckhoven), licentiaat 1654.
 3. Catharina de Randenradt, ged. Haelen 28 juli 1633 (get. dominus griffarius Maen, Theodora van Kerckhoven).
 4. Beatrix van Randenraedt, overleden na 1669.
 5. George Hendrick van Randenraedt, ged. Thorn 11 oktober 1642 (get. Hendrik van Randenraeth namens Fredericus van Randenraedt, gravin Anna Eleonora von Stauffen, abdis van Thorn), volgt VI.2.

V.b.1. Frederik van Randenraedt

In 1620-1622 schout van Schinnen; werd kort daarna luitenant-drossaard en breukmeester van Valkenburg als opvolger van zijn schoonvader Jacques Booms. Frederik werd op 9 januari 1636 ook rentmeester der koninklijke domeinen in de landen van Valkenburg en Daelhem.

Overleden ca. 1648 (voor 7 januari 1649).

Gehuwd met Isabella Booms, overleden op 18 oktober 1654 in Spaubeek, dochter van Jacques Booms en Isabella Boote.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Angelina van Randenraedt, gedoopt op 28 november 1621 in Valkenburg, gehuwd op 13 oktober 1647 in Brussel met Thomas de Negri, kapitein in het regiment van graaf Gueasco in Spaanse dienst 1649, sergeant-majoor 1656-1657, afkomstig uit Genua.
 2. Maria Magdalena van Randenraedt, gedoopt op 23 juni 1623 in Valkenburg, overleden op 1 mei 1680 in Spaubeek, gehuwd op 24 februari 1650 in Valkenburg met Mr. Cornelis Waterschap, licentiaat 1656, (schout van Gulpen vanaf 1657).
 3. Francisca van Randenraedt, gedoopt op 4 mei 1625 in Valkenburg, overleden na 1684, gehuwd op 31 augustus 1659 in Beek met Ulricus (Eurling) van Yseren.
 4. Jacob Adam van Randenraedt, gedoopt op 4 oktober 1626 in Valkenburg.
 5. Joanna Baptista van Randenraedt, gedoopt op 18 september 1628 in Valkenburg.
 6. Hugo Amor van Randenraedt, gedoopt op 13 juni 1630 in Valkenburg, overleden tussen 30 maart 1657 en 1658.
 7. Cornelis van Randenraedt, gedoopt op 8 november 1632 in Valkenburg, overleden op 27 februari 1663 in Spaubeek.


Generatie 6

VI.1. Willem Hendrik van Randenraedt

Scholtis van Roermond (1646, 1652).

Geboren op 29 oktober 1608 in Brussel, overleden in mei 1662 in Roermond.

Gehuwd omstreeks 1640 met Margaretha van Waes van Kessenich, overleden in mei 1662 in Roermond.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van Randenraedt, gedoopt op 12 augustus 1641 in Roermond, overleden na 1702.
 2. Everardus Ignatius van Randenraedt, gedoopt op 14 september 1642 in Roermond, overleden vóór 1662.
 3. Cornelis Georgius van Randenraedt, gedoopt op 18 september 1643 in Roermond. “Werd in 1665 op 22-jarige leeftijd geprofest (kloosternaam Bruno) in de abdij van Mönchengladbach, werd priester en stierf (gelijk zijn moeder) krankzinnig op 7 januari 1687”[14].
 4. Wilhelmus van Randenraedt, gedoopt op 14 november 1644 in Roermond. “Werd in 1665 onder de kloosternaam Eugenius in de abdij van Mönchengladbach geprofest en stierf als priester krankzinnig op 22 december 1681”.
 5. Ignatius Carolus van Randenraedt, gedoopt op 1 augustus 1647 in Roermond. “Werd onder de naam Albericus lid van de abdij van Mönchengladbach en stierf, evenals zijn broers ‘ex maniae malo’”.
 6. Philip Jacob van Randenraedt (VII.a.1.).


VI.2 Georgius Henricus van Randenraedt, ged. Thorn 11 oktober 1642, kapitein in Spaanse dienst; tr. voor 1 september 1674 met Joachima/Josina de l’Espine de Mandere [15][16].

Uit dit huwelijk:

 1. Charlotta de Randeraede, ged. Heel 13 oktober 1680 (get. prenobilis dominus de Horion, domina Charlotta de Raville).
 2. Maria Isabella van Randenraedt, ged. Heel 7 oktober 1682 (get. dominus Vorstiers, Maria Isabella de Mander).
 3. Joannes Gerardus de Randeraede, ged. Heel 25 september 1685 (get. dominus Gerardus Palant, Jolanda Charlott de La Pin de Mandere).
 4. Gertrudis Scharlotta Aleidis de Randeraede, ged. Heel 1 mei 1687 (get. dominus Fostiers namens Carlous Smeetts, Beatrix de Randerade namens Gertrudis Smeetts).

Generatie 7

VII.1. Philip Jacob van Randenraedt

Overleden vóór 1697.

Gehuwd in 1675 met Maria Agnes d’Ivora, gedoopt op 24 april 1658 in Roermond, overleden vóór 1720 in Buggenum (?), dochter van Gabriel d’Ivora (ritmeester in Spaanse dienst, 1641) en Elisabeth van Dursdael.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria Randenraedt (VIII.a.1.).


Generatie 8

VIII.1. Joanna Maria van Randenraedt

Overleden op 14 mei 1749 in Weert.

Gehuwd (1) op 30 november 1695 in Thorn met Gerardus Antonius Pollaert, overleden op 23 november 1726 in Buggenum. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen bekend.

Gehuwd (2) op 21 juni 1728 in Buggenum met Joannes Hieronimus Hensen, overleden op 29 mei 1736 in Buggenum.

Handtekening van Johanna Maria Randenraedt op een notariële akte (Buggenum, 27 maart 1744)[17]


Losse eindjes

Mosmans veronderstelt dat de 18de-eeuwse Randenraedts in het land van Horn en van Thorn afstammen van Cornelis, scholtis van het graafschap Horn. Het is mogelijk dat Adolphus Randeraet, stamvader van de Hornse tak, wiens naam voor het eerst wordt vermeld op 7 augustus 1700 in het doopboek van Horn, een zoon is van Georgius Henricus (V.a.2.5.). Een bewijs hiervoor is echter nog niet geleverd.

Genealogie 2

Voor deze genealogie is uitgegaan van het boek van Wolters [18].

Generatie 1

I.1. Ludwig IV van Randenraedt (Ridder en Heer van Randerath)

Gehuwd met Soete van Erpraedt

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Arnold II van Randenraedt (Heer van Erpraedt) (II.1)
 1. Catharina van Randeraedt (Vrouwe van Linnich) Gehuwd met 1e Hendrik II van Nassau - Beilstein en 2e Dietrich V Graaf van Moers.

Kinderen uit het 1e huwelijk Catharina van Nassau Beilstein.

Generatie 2

II.1 Arnold van Randenraedt (Heer van Erpraedt)

Gehuwd (1) met Marie Gravin van Sayn Gehuwd (2) met NN Graven van Virnenbourg

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. William van Randenraedt (dit William van der Aa). William doode zijn broer, Herman, en vluchtte naar Nederland. Hij gehuwd Margurite van Sevenberghen
 2. Catherine van Randenraedt, gehuwd met Henri, Heer van Nassau-Bielstein
 3. Jeanne van Randenraedt, gehuwd met Werner van Palant

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Herman van Randenraedt (III.1), gedood dor zijn broer, William. Gehuwd met Marguerite van Wachtendonck.

Generatie 3

III.1 Herman van Randenraedt (III.1), gedood dor zijn broer, William. Gehuwd met Marguerite van Wachtendonck.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Henri van Randenraedt (IV.1)
 2. Herman van Randenraedt, gehuwd met N. van Oren. Waarschijnlijk en 1508, was luitenant van de bolwerken van het aartsbisdom van Keulen(?). (Waarschijnlijk identiek aan I.1 uit Genealogie 1)
 3. Aleyde van Randenraedt, guhuwd met E. Gertzgen de Sintzich

Gerneratie 4

IV.1 Henri van Randenraedt (Heer van Kleinenbroick)

Gehuwd met Irmengarde van Bree. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jean van Randenraedt van Kleinenbroick (V.1)

Gerneratie 5

V.1 Jean van Randenraedt van Kleinenbroick

Gehuwd met Sophie van Belrath. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Andre van Randenraedt (VI.1) Ridder, Heer van Kleinenbroick, gehuwd met Catherine van Schilling.
 2. Jacques van Randenraedt (VI.2) Heer van Kleinenbroick, gehuwd met Anne de Schilling.

Generatie 6

VI.1 Andre van Randenraedt Ridder, Heer van Kleinenbroick, gehuwd met Catherine van Schilling. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Henri van Randenraedt heer van Kleinenbroick, gehuwd met Marie van Broekhuysen, geen nageslacht.
 2. Jean van Randenraedt, ongehuwd overleden
 3. Mathilde van Randenraedt, gehuwd met Jean van Wambach

VI.2 Jacques van Randenraedt Heer van Kleinenbroick, gehuwd met Anne de Schilling. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Johann van Randenraedt (VII.1) Ridder, gehuwd met Agnes van Reuschenberg van Luppenau
 2. Catherine van Randenraedt, gehuwd met Jean van Spies van Wey

Generatie 7

VII.1 Johann van Randenraedt, Ridder, gehuwd in 1582 met Agnès van Reuschenberg van Luppenau. Kinderend uit dit huwelijk:

 1. Jean-Guillaume van Randenraedt
 2. Jean-Arnold van Randenraedt van Horrich (VIII.1), gehuwd met Marguerite van Hanxler van Roërkempen; dont il eut Jean-Jacques van Randenraedt, chanoine à Liége.
 3. Anne, mariée à Jean de Bacxen, à Elfft.
 4. Arnold van Randenraedt (VIII.2), heer van Weilach; gehuwd met Anne von Hirlz, dit Landscroon, van Biessen.

Generatie 8

VIII.1 Jean-Arnold van Randenraedt van Horrich gehuwd met Marguerite van Hanxler van Roërkempen. Kinderend uit hwelijk:

 1. Jean-Jacques van Randenraedt, cannon in Liége.


VIII.2 Arnold van Randenraedt, heer van Weilach; gehuwd met Anne von Hirlz, dit Landscroon, van Biessen. Kinderend uit hwelijk:

 1. Jacques van Randenraedt, cannon in Kerpen.
 2. Jean-Isaac van Randenraedt(IX.1) gehuwd (1) met Anne von Eiler van Lutzheim; gehuwd (2) met Anne-Marie Reims.

Generatie 9

IX.1 Jean-Isaac van Randenraedt gehuwd (1) met Anne von Eiler van Lutzheim; gehuwd (2) met Anne-Marie Reims.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Marie-Anne-Catherine van Randenraedt, gehuwd met Adam-Guillaume von Dunckel, van Maubach.
 2. Anne-Marguerite-Julienne van Randenraedt, abdis in Eppinghoven.
 3. Anne-Ursule-Adrienue van Randenraedt, religieuze in Eppinghoven.
 4. Gérard van Randenraedt.
 5. Catherine-Éléonore van Randenraedt, gehuwd met Gérard Von Ulfft.

Bronnen

RHCL, GA Maastricht, NA inv.nr. 1207 dd. 7 januari 1649. Ibidem, inv.nr. 1229 dd. 1 en 19 februari 1656. Ibidem, inv.nr. 1230 dd. 30 maart 1657. Ibidem, inv.nr. 1320 dd.23 november 1669. Ibidem, inv.nr. 1231 dd. 26 december 1658.

 1. H.M. Macco, Aachener Wappen und Genealogien, Aken 1908
 2. M.J. Wolters, Recherches sur l’Ancien Comté de Gronsveld et sur les Anciennes Seigneuries d’Elsoo et de Randenraedt, Gent 1854.
 3. H. Mosmans, Een Limburgsche Magistraats-familie (Bijdrage over de Randenraedt’s) PSHAL 66 (1930), 69-96.
 4. H. Mosmans, Uit het leven van de waardige Joanna van Randeraedt, De Maasgouw 6 (1926), 37-40.
 5. Marit Monteiro, Geestelijke maagden, Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw, Nijmegen 1996.
 6. H. Mosmans, op. cit. (1930)
 7. RHCL, Archief van de Landen van Overmaas (01.075), Leenhof Valkenburg, Spaanse partage; genoemd door Mosmans, op. cit. (1930), 73
 8. J. Habets, De leenen van Valkenburg. De hoef van der Sarghen nu Heihof, PSHAL 22 (1885), 30-34.
 9. H. Mosmans, op. cit. (1930), 85-6
 10. RCHL, Graafschap Horn, inv.nr. 335, Schepenbank Haelen, Huis Waremberg
 11. Eg. Slanghen, Iets over het Land van Horn (1865) - Het Graafschap Horn (1878), Herdruk Weert (2005), p 271-3.
 12. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 413, Schepenbank Neer (geciteerd in J.H. Hanssen, Limburgse Genealogiën Brochurereeks, nr. 2)
 13. RHCL, Archief Schepenbank Swalmen en Asselt (01.010), inv.nr. 19, Overdrachtsprotocollen (geciteerd in de Kroniek voor Belfeld, Beesel en Swalmen)
 14. H. Mosmans, op. cit. (1930), 91.
 15. H. Mosmans, op. cit. (1930), 84
 16. RHCL Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 108, Schepenbank Beegden, Bijlagen bij de ordinaris civiele rolle, Afschrift schuldboek, 28 november 1678
 17. RHCL, Notariële Archieven (09.001), inv.nr. 3417b, Minuutakten J. Waegemans, Neer
 18. Mathias Josef Wolters, Recherches sur l'ancien Comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d'Elsloo et de Randenraedt (1854)