Baarlo

Uit Genealogie Limburg Wiki

Baarlo (Limburgs:Baolder) is een aan linkeroever van de Maas gelegen Nederlands dorp in de Limburgse gemeente Maasbree, acht kilometer ten zuiden van Blerick/Venlo en ten noorden van Kessel. Een veer verbindt Baarlo met Steyl.

Naam

De oudste vermelding van de naam Baarlo is uit 1219. Baar betekent bloot of kaal, zoals nog in de uitdrukking baar geld. Hiermee wordt bedoeld dat het geld open en bloot op tafel ligt. De verkorte vorm bar is terug te vinden in barrevoets. Het woorddeel lo, loo of le betekent bos.

Wapen

De oudste akte van de schepenbank Baarlo dateert van 26 januari 1377. In 1629 zegelt ze voor het eerst met een eigen schepenbankzegel, dat de Heilige Petrus vertoont die in zijn linkerhand een sleutel en in zijn rechterhand via drie touwen of linten een wapenschild vasthoudt, waarop staat afgebeeld een naar links springend hert. Voor die tijd zegelden de plaatselijke heer, schout of pastoor de akten.

Geschiedenis

Uit bodemvondsten blijkt dat zich reeds voor het begin van onze jaartelling mensen in Baarlo gevestigd hadden. Later kwamen de Romeinen; zij bouwden aan de Romeinse weg tussen Tongeren en Nijmegen een vesting: Oyen (tussen Baarlo en Kessel).

Kastelen

De vier kastelen zijn de Borcht, ook wel d'Erp genoemd (oorspronkelijke bebouwing waarschijnlijk 13e eeuw), de Berckt (oorspronkelijke bebouwing 13e eeuw), de Raay (oorspronkelijke bebouwing 13e eeuw) en Scheres (ca. 1860).

Religie

De bevolking is overwegend Rooms-Katholiek. Over de eerste kerk of kerken van Baarlo is zeer weinig bekend. In de 19e eeuw werd de oude kerk te klein. Men besloot tot nieuwbouw. De later beroemd geworden Pierre Cuypers werd als architect aangezocht en de kerk kwam in 1878 gereed. In 1932 vergrootte Joseph Frassen de kruiskerk door het priesterkoor uit te breiden. In November 1944 werd de kerk door de Duitsers opgeblazen. Herbouw was niet mogelijk. Er werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. Dit werk is voltooid in 1955.

Archieven

De archieven van de schepenbanken én de Doop- en Trouwregisters vanaf 1629 en Overlijdensregisters vanaf 1665 (parochie H. Petrus) bevinden zich in het Rijksarchief Maastricht. Zie ook deze link DTB-registers Baarlo.

Literatuur

Externe links