Limbricht

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Limbricht vormde samen met de kernen Einighausen en Guttecoven een zelfstandige gemeente totdat het in 1982 bij de gemeente Sittard werd gevoegd (op haar beurt in 2001 samengevoegd tot de gemeente Sittard-Geleen).

Wapen

Christiaan van Limbricht zegelde in 1288 met een wapen met drie kepers. De kleuren van dit wapen zijn niet bekend.
De oudst bekende afdruk van een zegel van de schepenbank Limbricht dateert uit 1686 en toont het wapen met de kepers. Een beschadigde afdruk uit 1594 zou van hetzelfde zegel afkomstig kunnen zijn. De uitvoering geeft aan dat het in de 16e eeuw vervaardigd moet zijn (het randschrift spreekt hier overigens van Lymburgh). De latere heren hebben dus in hun zegel het wapen van het geslacht Van Limbricht overgenomen in plaats van in hun eigen wapens. De parochieheiligen zijn niet in het wapen opgenomen, de adelaar duidt op de status van vrije rijksheerlijkheid. De kepers zijn opgenomen als schildvoet in het tweede wapen van Sittard.

Geschiedenis

--> Zie ook Kasteel Limbricht

De dorpen Limbricht en Einighausen vormden samen de Vrije Rijksheerlijkheid Limbricht. In oude bronnen wordt ook wel gesproken van 'Limburg', maar om verwarring te voorkomen is de naam gewijzigd in Limbricht. De oudste heren van Limbricht, bekend sinds de 13e eeuw, waren waarschijnlijk afkomstig uit het geslacht Born of van Elsloo.
In 1378 huwt Gertruyd de dochter van Christiaan met Arnold van Stein. Hun dochter huwt met Daniel van Merwede en zijn zoon Arnold van Merwede zu Stein verkrijgt dan Limbricht. Arnold was gehuwd met Catharina van Berghe en bij gebrek aan een mannelijke opvolger ging het uiteindelijk ca. begin 1400 aan haar neef Adam van Berghe (ridder, heer te Limbricht, Meersenhoven en Sittard). Daarna zien we eerst de zoon Willem van Berghe en aansluitend zijn zus Agnes dochter van Adam van Berghe huwen met Henri van Welkenhuyzen (heer van Limbricht 1448). Daarna zijn nog een aantal families Heren van Limbricht geweest.

Literatuur

  • F.Th. W. Smeets, Het kasteel Lemborgh te Limbricht (Maastricht 1974).
  • F.Th. W. Smeets e.a., Lemborgh, het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht (Assen 1984).
  • A.P.J. Jacobs e.a., De parochie van St.-Nicolaas te Guttecoven (Sittard 1991).
  • M.J.H.A. Schrijnemakers, Einighausen Oorsprong en ontwikkeling van dorp en parochie (Sittard 1995).
  • J.M.E. Vleeshouwers, Beelden uit Limbricht, deel één (Sittard 1996)
  • J.M.E. Vleeshouwers, Beelden uit Limbricht, deel twee (Sittard 1997)

Archieven

De doop- en huwelijksregisters beginnen in 1679, de overlijdensregisters in 1698 (parochie H. Salvius). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Zie ook

Van Breyll (adel)

Literatuur

Externe links