Lottum

Uit Genealogie Limburg Wiki

Lottum is een dorp gelegen aan de westzijde van de Maas, boven Venlo.

Geschiedenis

Al in de Romeinse tijd was hier bewoning, waarvan funderingstenen teruggevonden zijn bij en onder de oude kerk. Ook werd er een restant van een altaar opgegraven. Daarnaast is er een urnenveld gevonden.

Rond 1400 werd in de kern van Lottum de St. Gertrudiskerk gebouwd. Daar deze te klein werd en in de winter soms moeilijk bereikbaar was door overstroming werd in 1430 een nieuwe Gotische kerk gebouwd. Deze kerk werd in november 1944 geheel verwoest. In 1950 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk.

Lottum heeft pas na 1610 een eigen schepenbank gekregen, doordat het in 1608 tot een vrije baronie werd verheven door Aartshertog Albrecht. De eerste akte met het wapen is uit 1651 en vertoont de Heilige Quirinus als ridder met in de rechterhand een lans. Links van hem staat de kerkpatrones de Helige Gertrudis van Nijvel die in haar linkerhand een kromstaf houdt, waarlangs een muis ophoog klimt. Voor hem staat een wapenschild beladen met negen koeken, zijnde de attributen van hem. Dit wapen wijst op het bezit van het Quirinuskapittel van Neuss te Lottum.

In 1563 verkrijgt Christoffel van Wylick na lang onderhandelen de heerlijkheid Lottum van de abdis van Neuss. In 1608 werd zijn nakomeling Johan Christoffel van Wylick namens de koning van Spanje erkend als vrijheer van Lottum en tevens tot baron van Lottum verheven.

Monumenten

Poortgebouw van de Borggraaf te Lottum met op de achtergrond de Gertrudiskerk.
  • Kasteel De Borggraaf
  • Kasteel Kaldenbroek

Archieven

De archieven van de schepenbank én de doopregisters (vanaf 1651) alsmede de huwelijks- en overlijdensregisters vanaf 1652 (parochie H.H. Gertrudis en Quirinus) bevinden zich in het Rijksarchief Maastricht. Zie ook deze link DTB-registers.

GenBronnen heeft e.e.a. digitaal bewerkt, zie externe links.

Literatuur

Externe link