Nunhem

Uit Genealogie Limburg Wiki
De St. Servatius kerk te Nunhem.

Algemene informatie

Nunhem is een dorp in midden-Limburg, dat sinds 2007 deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Sinds de middeleeuwen was Nunhem gelegen in de heerlijkheid Horn, die in 1450 tot graafschap werd verheven [1]. De parochie van Sint Servatius wordt voor het eerst vermeld in 1224. In Nunhem bevond zich het klooster Sint-Elisabethsdal, dat in 1240 werd gesticht door Dirk van Altena. De prior van dit klooster had zitting in de Staten van Horn.
In 1795 werd het graafschap opgeheven door de Fransen. Vanaf de Franse tijd tot 1942 was Nunhem een zelfstandige gemeente.

Naam

De plaats komt in 1224 als Numen. De naam zou teruggaan op de samenstelling van Nieuw en Heem, wat "nieuwe woonplaats" betekent.

Bevolking

Op de Franse bevolkingslijst van 1796 telde Nunhem 174 inwoners ouder dan 12 jaar. Daaronder waren 60 bewoners van de kloosters St. Elisabeth en Maria-Schoot. Tot in de twintigste eeuw bleef het totale aantal inwoners lager dan 300. De vanaf 1830 periodiek gehouden volkstellingen [2] laten het verloop zien.

Volkstellingen Nunhem
Jaar 1830 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 1930
Inwoners 198 194 224 235 244 263 251 261 237 277 337

In 2006 telde Nunhem 670 inwoners.

Monumenten

De parochiekerk van de H. Servatius van Maastricht in het dorp dateert van 1893, hoewel de toren uit de 12e eeuw stamt. Elk jaar wordt in Nunhem van hieruit een processie ter ere van St. Servaas (Servatius) gehouden. Buiten het dorp ligt een aparte kapel ter ere van deze heilige.

Bronnen

Het dorp Nunhem maakte rechterlijk deel uit van de bank Haelen tot ongeveer 1680 en daarna van de bank Horn. Voor de desbetreffende bronnen dient dan ook het archief van het Land van Horn te worden geraadpleegd, dat zich bevindt in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. Ook de archieven van de kloosters St.-Elisabethsdal en Maria-Schoot bevinden zich in het RHCL.
De doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de parochie H. Servatius, eveneens in het RHCL aanwezig, beslaan slechts de jaren 1770 en 1772-1774. Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand. Het archief van de gemeente Nunhem (1795-1942) bevindt zich in het Gemeentearchief Roermond (GAR).

Literatuur

  • Wim Hupperetz, Ben Olde Meierink, Ronald Rommers, Kastelen in Limburg, Utrecht 2005, p. 203.
  • K. Schutgens, Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem 1240-1797, Rijksarchief Limburg, Maastricht 1979.
  • K. Schutgens, Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sint-Elisabethsdal, PSHAL 115 (1979), 267-329.
  • Overzicht van literatuur over Nunhem in de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Externe Links