Blitterswijck

Uit Genealogie Limburg Wiki

Blitterswijck is een dorp aan de Maas in Noord-Limburg, ± 20 km ten noorden van Venlo. Het maakte onderdeel uit van de gemeente Meerlo-Wanssum en is sinds de opheffing hiervan per 1 januari 2010 toegevoegd aan de gemeente Venray.

Naam

Blitterswijck. Detail van de Rivierenkaart (1849).

Men vermoedt dat de naam stamt uit de tijd van de Romeinse overheersing van Noord Europa. De Romeinse legioenen welke vanuit Venlo noordwaarts richting Nijmegen reisden konden per dag zo'n 20 kilometer afleggen waarna een pleisterplaats werd ingericht. De naam Blitterswijck is waarschijnlijk terug te voeren naar de Latijnse term, of benaming "Litus Vicus", welke zoveel als "landgoed/buurt/dorp/plaats aan de rivier/kustlijn" betekende. De schrijfwijze wijck is een oudere spelling.

Geschiedenis

OLV Geboortekerk te Blitterswijck

De oudste akte op naam van de schepenen van Blitterswijck dateert van 14 april 1360. De akten werden gezegeld door de schout of de heer. Kort voor 1670 werd een eigen schepenbankzegel ingevoerd, met de kerkpatrones de Heilige Maagd Maria dragende op haar linkerarm Jezus als kind. In haar rechter arm houdt ze een scepter die op haar schouder rust. Het omschrift is Blitterswick. Het dorp lag in Opper-Gelre en maakte deel uit van het ambt Kessel, dat de Hertog van Gelre - en later de Spaanse Koning als zijn opvolger vanaf 1543 - toebehoorde. Toen het Spaanse koningshuis uitstierf, volgde de Spaanse Successieoorlog die er toe leidde dat ook Blitterswijck door de Pruisen werd bezet en formeel in 1713 Pruisisch werd. Dit bleef zo totdat de Fransen in 1794 Pruisisch Gelder definitief veroverden. In 1798 werden de heerlijke rechten en schepenbanken door de Fransen afgeschaft en vervangen door andere bestuursvormen. Bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden (2 december 1813) werd Blitterswijck hiervan onderdeel. Bij de Belgische onafhankelijkheiddstrijd (1830) koos dit gebied echter voor aansluiting met België en kwam het via het vredesverdrag van London in 1839 bij de Duitse Bond, waar in 1866 uit werd gestapt. Sinds die tijd is Blitterswijck definitief in Nederland gelegen.

De eerste vermelding van de "heerlijkheid" Blitterswijck is uit 1330 wanneer de hertog van Brabant als toenmalige heerser, een Robbert van Blitterswijck hiermee beleend. Het kasteel en de kerk worden vermeld in 1374.

Archieven

De registers van Doop, Trouw en Overlijden zijn sinds 1711 bewaard (parochie H. Maria Geboorte) en bevinden zich in het Rijksarchief Maastricht.

Literatuur