Van Blitterswijck

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Van Blitterswijck is een uitgestorven adellijke familie die haar naam ontleend aan het dorp Blitterswijck.

Wapen

Rood met de onderste helft zilver, de scheidslijn getand met 3 zilveren driehoeken en 4 rode hoeken. De dekkleden zijn wit en rood en het helmteken is een beest (paard ?) rechtop tegen een boomstam staand.

Genealogie

De naam komt als familienaam voor het eerst voor in 1242 wanneer een Willem van Blitterswijck getuige is bij de verkoop van goederen gelegen in Wanssum en Blitterswijck aan de abt van het klooster Camp. Ook is er in 1316 in Pisa een Walter/Wouter van Blitterswijck.

Hun stamkasteel Blitterswijk (na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, nog zichtbaar in het terrein) werd in de 14e eeuw gebouwd en vererfde in 1518 naar de familie Van Lynden.

Generatie 1

I. Robbert van Blitterswijck beleend in 1330 door de Hertog van Brabant met de heerlijkheid Blitterswijck; vermeld tot 1359.

Kind van Robbert:

  1. Sybrecht van Blitterswijck volgt II.

Generatie 2

II. Sybrecht van Blitterswijck beleend met Blitterswijck 1359, vermeld tot 1405; overleden 1405/1407. Hij trouwde Elisabeth van Broeckhuysen vermeld 1375-1418, dochter van Johan Segerszoon van Broeckhuysen.

Kinderen van Sybrecht en Elisabeth:

  1. Arnt van Blitterswijck volgt III.
  2. Sybrecht van Blitterswijck vermeld 1407.
  3. Hendrik van Blitterswijck vermeld 1418, gegoed te Horst.

Generatie 3

III. Arnt van Blitterswijck vermeld 1407-1449, overleden 1449, heer van Blitterswijck 1407 als Gelders leen, vernieuwt de eed 1428, koopt 1425 de hof Tongerlo te Sevenum, trouwde Elisabeth van der Donck, vermeld 1397-1444, dochter van Dirk van der Donck.

Kinderen van Arnt en Elisabeth

  1. Johan van Blitterswijck beleend hof Tongerlo 1447, met Blitterswijck 1449, trouwde met Walrave Piex, dochter van Gysbert Piex. Hij is kinderloos overleden in 1468 of 1469. Hij tuchtigt zijn vrouw aan de tienden te Blitterswijck 1452.
  2. Arnt van Blitterswijck volgt IV.
  3. Catrin van Blitterswijck vermeld 1474, trouwde met Willem van Eyll.

Generatie 4

IV. Arnt van Blitterswijck vermeld 1454-1493, heer van Blitterswijck 1469, vernieuwt eed 1493, trouwde Elisabeth van Bemmel, vermeld 1487-1493, dochter van Albert van Bemmel.

Kinderen van Arnt en Elisabeth

  1. Dirk van Blitterswijck vermeld 1480-1515, heer van Blitterswijck, trouwde Jutta van Appeltern. Hij tuchtigt zijn vrouw voor 100 Rijnse guldens per jaar 1502.
  2. Jasper van Blitterswijck
  3. Walburgia van Blitterswijck vermeld 1471-1516, erfde de heerlijkheid Blitterswijck, trouwde 1. 1471 met Dirk van Lynden en 2. Wolter van Zuylen van Natewisch.