Weustenrade

Uit Genealogie Limburg Wiki
Boerderijtje in het veld bij Weustenrade".

Weustenrade (Limburgs: Geweustrao) is een klein dorpje, vroeger behorend tot de gemeente / schepenbank Klimmen. Midden door het dorpje stroomt een beekje, de Luiperbeek. Voor genealogen is interessant dat de huizen gelegen ten noorden van dit beekje behoorden tot de parochie Hulsberg, en ten zuiden tot de parochie Klimmen.

Bij de Luiperbeek staat de monumentale Oliemolen van Weustenrade die in de Geleenbeek uitmondt. Deze 17e-eeuwse watermolen is thans niet meer in gebruik en wordt bewoond. Het gehucht heeft een historisch straatbeeld met vele oude boerderijen, hoewel er zich ook veel bebouwing uit de laatste decennia bevindt.

Naam

Betekent 'de woeste rode' d.w.z. 'ontginning bij een woest gebied'. Oude schrijfwijzen zijn in 1420 'Woestenroede' en in 1435 'Wustenroede'.

Geschiedenis

De eerste officiële vermelding van de plaats was in 1420. De geschiedenis van het gehucht Weustenrade is helemaal verbonden met gelijknamige adellijk geslacht. Rechtmatig gezien behoorde Weustenrade tot de schepenbank Klimmen en later tot de gemeente Klimmen. De adellijke familie breidde haar bezittingen uit met onder andere de Wijngaardshof, een hoeve die aanvankelijk ook “Int Weustenraedt” werd genoemd. In 1840 stonden hier 23 huizen met 105 inwoners. Het inwonersaantal bedraagt tegenwoordig circa 250. Er vlakbij staat Kasteel Rivieren, dat echter onder Klimmen wordt ingedeeld.

Archieven

Tijdens het ancien regime behoorde Weustenrade tot de schepenbank Klimmen. Stukken over het dorp moet dus daar gezocht worden. De huizen ten noorden van de Luiperbeek in Weustenrade behoorden tot de parochie Hulsberg, ten zuiden tot de parochie Klimmen. Via de doop-, trouw en begraafboeken (DTB) kan dus vrij goed bepaald worden waar een bepaald gezin woonde. Dit betekent dus dat zowel kerkregisters van Klimmen als Hulsberg geraadpleegd moeten worden.

Externe Links