Obbicht

Uit Genealogie Limburg Wiki

Obbicht (Limburgs: Obbeeg) is een dorp in de Nederlandse provincie Limburg, deel uitmakend van de gemeente Sittard-Geleen.

Naam

Een verklaring voor de naam kan zijn dat de naam is afgeleid van het dialect "Obbeeg" hetgeen in het Nederlands vertaald betekent Boven Grevenbicht. Ook wordt wel een beweerd dat "Obbeeg" "stroomopwaarts gelegen bocht" (bocht in de Maas betekent ).

Wapen van Obbicht

Wapen

De schepenbank voerde al in de 15e eeuw een zegel, dat waarschijnlijk bij overstromingen verloren is gegaan. In 1527 was een nieuw stempel in gebruik dat tot de Franse Revolutie is gebruikt. Het vertoont twee Gothische nissen naast elkaar, in de rechter staat Maria met het kind, in de linker de H. Willebrordus. Onder beide nissen een wapenschild, met het wapen Van der Donck, boven hermelijn, onder van goud, als het voormalige gemeentewapen.

Geschiedenis

In Romeinse tijd was hier al een nederzetting met landhuizen.

De vroegste vermelding van het dorp dateert uit 1366. Op 5 en 6 oktober 1568 stak Willem van Oranje met zijn leger vanuit Duitsland bij Obbicht de Maas over om in Brussel de strijd aan te binden met de Spaanse troepen van hertog Alva. De overtocht getuigde van militaire bekwaamheid, maar de veldtocht mislukte. Nadat het oorspronkelijke dorp Obbicht in 1673 door een overstroming van de Maas was weggevaagd, ging de naam Obbicht over als naam van het gehucht Overbroek.

De oudste heren van Obbicht noemden zich van Biecht, en zijn bekend van de slag bij Baesweiler uit 1371. Ene Jan van Biecht zegelde destijds met een wapen waarop 3 dwarsbalken, waarover 3 valken. Na hen kwamen de heerlijke rechten in het bezit van de volgende geslachten: Heinsberg en Blankenberg, Van der Marck, van Born, van Haren, van Petersheim en in de eerste helft der 15e eeuw aan Van der Donck (1429-1542). Het wapen Van der Donck bestond uit een doorsneden schild, boven hermelijn, onder van goud. Na de Van der Doncks kwam de heerlijkheid in het bezit van de geslachten van Vlodrop, van Bronckhorst en Batenburg, van Bentinck, van Leerodt, de Monts en tenslotte in 1779 van het geslacht de Paludé uit Luik. In 1790 overleed de laatste heer van de Paludé en zijn zwager J.J.D. Delheid was de laatste officiële heer.

Obbicht ging in 1785 door het Verdrag van Fontainebleau over van Belgisch of Oostenrijks-Gelre naar Staats Opper-Gelre.

Op vrijdag 7 oktober 1825 brandde 's-middags vanaf 1 uur nagenoeg het hele dorp af door een harde wind en strodaken. Het betrof 34 huizen, de kerk en de pastorie. Het verderop gelegen kasteel lag buiten de vlammen.

De gemmente Obbicht-Papenhoven bestond tot 1 januari 1982 en ging toen op de in de gemeente Born. In 2002 werd dit de gemeente Sittard-Geleen.

Kasteel Obbicht

Monumenten

  • De eerst kerk op de plaats van het huidige Obbicht stamt uit 1688. Deze kerk brandde af in 1825, samen met bijna het hele dorp. Op de fundamenten werd een Waterstaatskerk gebouwd naar ontwerp van Nicolaas Dukers. Aan de zuidzijde stond een toren met naaldspits. In 1903 werd deze kerk gesloopt, en het jaar daarop werd een driebeukige neogotische kerk gebouwd. In 1967 werd begonnen met de bouw van een nieuwe ruimere kerk. Architect Th.L. Oberndorff tekende de plannen. In 1968 was de kerk klaar.
  • Monument van Willem van Oranje aan de Maas
  • Toren van de oude Willibrorduskerk de oude kerk is in 1960 vervangen door een nieuwe kerk naar een ontwerp van architect Th.L. Oberndorff
  • Molen uit 1902
  • Kasteel Obbicht

Archieven

De doopregisters beginnen in 1688, de huwelijksregisters in 1699 en de overlijdensregisters in 1689 (parochie H. Willibrord). Zie ook deze link DTB-registers. Zie deze link voor de Burgerlijke Stand.

Literatuur