Velden

Uit Genealogie Limburg Wiki
Kaart uit circa 1870 van Velden

Velden is een dorpskern van de gemeente Venlo in Limburg, zo'n 2 kilometer ten noorden van Venlo. Het bevat onder meer de vroegere buurtschappen Schandelo en Vorst. Velden is één van de drie dorpjes waar - zo wordt althans verteld in de overlevering - al enkele eeuwen de gekke maandag (Limburgs: Gekke Moandaag) gevierd wordt. Deze wordt over het algemeen de laatste maandag van januari gevierd.

Wapens van Velden

De oudste akte van de schepenbank dateert van 25 januari 1431, maar had nog geen zegel. In 1460 wel en het vertoont een wapenschild met een tak van vijf eikenbladeren en twee eikels. Het wapenschild is omgeven met een rand van takken. Vanaf 1492 wordt het iets heel anders, namelijk een Sint-Andrieskruis (kruis gedraaid als een X) met tak aan elke zijde. Vanaf in ieder geval 1662 met alleen het Sint-Andrieskruis.

Geschiedenis

In 1144 werd Velden voor het eerst vermeld in een akte van de aartsbisschop van Keulen en in 1390 waren de heren van Gelre al heer van dit gebied. Circa 1300 werd de St. Andreaskerk met haar toren uit mergel gebouwd. Het romaanse doopvont schijnt al uit de dertiende eeuw te stammen. De kerk werd opnieuw opgebouwd omstreeks 1500.

Velden behoorde dus bij het Overkwartier van Gelre of later genoemd Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog door het uitsterven van het Spaanse Koningshuis, werd het door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits (tot 1814). Vervolgens kwam het bij het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij bepaald werd dat over een afstand van een kanonschot vanaf de Maas de grens met Duitsland kwam te liggen. In 1830 werd meegedaan aan de Belgische opstand en bij het Vredesverdrag van London in 1839 kwam het bij de Duitse Bond totdat het gehele gebied er in 1866 uitstapte en het definitief in Nederland is komen te liggen.

In 1945 werd de toren van de kerk opgeblazen en de rest van de kerk zwaar beschadigd, voorts werd tien procent van de huizen in Velden door oorlogsgeweld verwoest. In de twee volgende jaren werd de kerk hersteld in haar oude glorie, maar de toren werd pas in 1955 herbouwd.

Samen met Arcen vormde het een zelfstandige gemeente tot 1 januari 2010; nadien is het een onderdeel van de gemeente Venlo geworden.

Monumenten

St. Andreaskerk

De aldaar gesitueerde H. Andreaskerk (gewijd aan de apostel Andreas) dateert van 1933 en werd ontworpen door Jules Kayser.

Archieven

De archieven van de schepenbank (vanaf 1431) én de Doop-, Trouw- en Overlijdensregisters (elk vanaf 1615 van de parochie H. Andreas) bevinden zich in het Rijksarchief Maastricht. Zie verder deze link DTB-registers.

Families die langdurig in Velden woonden of wonen

Externe link