Roex

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE ROEX


Generatie I


I.1 Johannes ROEX, overleden op 25 november 1651 te Nuth, zoon van Johan ROEX en Mecken NN.[1]
Gehuwd met Aleidis TIMMERS, overleden op 14 april 1656 te Nuth. Alet Roex (=Timmers), dochter van Steven TIMMERS (Fabritius) en Christina VAESKENS ALIAS CREMERS.
Op 27 november 1656 verkocht Dionisius Tants, gehuwd met Maria Roecx, aan Lintgen Hermans, gehuwd met Jenne Roecx, het erfdeel uit de nalatenschap van zijn schoonouders Jan Roecx en Aleth Tummers, met inbegrip van 56 kleine roeden akkerland in het Jongenbosch. De koopsom bedroeg 1100 gulden en bleef als lening tegen 6,25% openstaan.[2]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Stephanus (zie II.1).
 • 2. Servatius (zie II.3).
 • 3. Christina, geboren ca. 1630, overleden op 16 december 1684 te Nuth.

Ondertrouwd op 15 september 1658 te Valkenburg met Petrus SLANGEN, gedoopt september 1629 te Nuth (getuige(n): Hermanus Tessers?), Margaretha Slangen), zwaar beschadigde inschrijving, zoon van Joannes SLANGEN en Maria HOUBEN.

 • 4. Joannes (zie II.7).
 • 5. Joanna, geboren ca. 1630, (geschat), overleden op 14 november 1662 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 27 juli 1655 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roecx, Henricus Schepers) met Leonardus HERMENS, 25 jaar oud, gedoopt op 10 oktober 1629 te Nuth, overleden op 5 maart 1716 te Grijzegrubben-Nuth op 86-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus HERMENS en Joanna CARIS.

 • 6. Maria, geboren ca. 1630, (geschat).

Gehuwd met Dionisius TANTS.

Generatie II


II.1 Stephanus ROEX, gedoopt op 2 februari 1625 te Nuth, overleden op 2 juni 1694 te Nuth op 69-jarige leeftijd.
Op 25 november 1693 verkocht Geurt Roeckx, gehuwd met Maria Bemelmans, aan zijn oom Steven Roeckx, gehuwd met Catharina Hautvast, 135 3/4 kleine roeden akkerland "omtrent het Hooren" onder Nuth, grenzend aan Vaes Spickers, de Bergerhof en Lenert Hendrickx, voor 13 stuivers per kleine roede.[3]
Zoon van Johannes ROEX (zie I.1) en Aleidis TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28 juni 1658 te Valkenburg met Catharina HAUTVAST, 23 jaar oud, gedoopt op 10 april 1635 te Nuth, overleden op 21 maart 1679 te Nuth op 43-jarige leeftijd. Trijn Offergelts, gehuwd met Steven Roex!, dochter van Mathias HAUTVAST en Anna OFFERGELTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Adelheidis, geboren ca. 1660, overleden op 8 augustus 1721 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 28 september 1689 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Anna Roecx) met Joannes HOUTBECKERS, 35 jaar oud, gedoopt op 15 december 1653 te Nuth (getuige(n): Jacobus Ruijschen, Judith Limpens), overleden op 22 januari 1708 te Nuth op 54-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HOUTBECKERS en Margaretha HOEN.

 • 2. Joannes, gedoopt op 13 februari 1661 te Nuth.
 • 3. Elisabeth, gedoopt op 8 november 1662 te Nuth (getuige(n): Anna Horstmans [=Hautvast] namens haar man Godefridus Horstmans, Catharina Rouschen, e.v. Matthias Rouschen), overleden 24 mei 1716 te Sint-Nicolaas Maastricht.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 1 oktober 1700 te Sint-Nicolaas Maastricht met de 48-jarige Eustachius SLANGEN, gedoopt op 17 juli 1652 te Maastricht, begraven 30 december 1719 in de Sint-Nicolaaskerk te Maastricht, zoon van Stas SLANGEN en Sara HENSEN.[4]

 • 4. Mattheus ROECX (zie III.5).
 • 5. Stephanus ROECX, gedoopt op 11 september 1666 te Nuth (getuige(n): Petrus Hautvast, Gertrudis Limpens, weduwe van Joannes Meijs).
 • 6. Conradus ROECKX, geboren ca. 1670, overleden 1711/1713.

Op 16 september 1699 verkochten Jan Meijs en Lemmen Meulenbergh, gehuwd met Greitien Meijs, aan Coen Roox, gehuwd met Ittie Kirckrae, een morgen en zes kleine roeden akkerland in de hof Hunnecum en leenroerig aan het huis Wijnandsrade, oostwaarts heer Munix en Claes Waelen, westwaarts het voetpad naar Hunnecum, hoofdzijde erfgenamen Jan Spechs. Het geheel was belast met anderhalf vat rogge aan het huis Wijnandsrade. Coen Roox betaalde twee schillingen per kleine roede. Verder werd nog een eg in de koop bedongen.[5]
Op 14 januari 1708 verkocht Steven Slangen, gehuwd met Anneken Coumans, aan Coen Roecx 74,5 kleine roeden akkerland op het Meulenveld in het dorp Nuth, grenzend aan Coen Roecx, de weduwe Jan Slangen, thans gehuwd met Thomas Bruls, de Meulenweide en de weg van Nuth naar Tervoorst, voor 25 stuivers per kleine roede. Verder beloofde Coen Roecx nog een ladder ter waarde van vier gulden te leveren. Bovendien moest hij nog zes dagen voor Slangen werken.[6]
Op 20 februari 1708 verkocht Coen Roecx aan Willem Hautvast, gehuwd met Cornelia Bosch, 69 kleine roeden akkerland "op den Brant oft Hoorenvelt", grenzend aan Willem Hautvast, Jan Schilders, Vaes Spickers en de Bergerhof, voor 17 pattacons.[7]
Op 22 juli 1709 regelden Jan Meijers, gehuwd met Mechtil Hanssen, en Jan Severens, gehuwd met Gertruidt Meijers, mede voor hun broer en zwager Simon Meijers, in de Palts verblijvende, met Coen Roeckx, thans gehuwd met Gertruidt Celissen, weduwnaar van Itgen Kerckrae, de verkoop van hun helft in een aantal goederen, zoals Coen Roeckx die tijdens zijn eerste huwelijk gekocht had. Het betrof 25 kleine roeden akkerland in de Sijpen, 30 kleine roeden in de Geiterweide en acht kleine roeden land in het Meulenveld, alles onder Nuth gelegen; voorts 50 kleine roeden en 25 kleine roeden land op het Stuckxken onder Wijnandsrade, en verder nog een helft in de stal van het huis van Coen Roeckx, alles voor 97 gulden en 10 stuivers. Verder zouden de verkopers nog "het beste van drij van hun vercken laten trecken" tegen aanstaande St.-Remigius. De koper zou verder een schuld van 60 gulden overnemen.[8]
Op 22 september 1711 maakte Coen Roeckx zijn testament. Tot universele erfgenamen benoemde hij broer Mathijs en zusters Aleid, Elisabeth en Anna Roeckx. Zijn echtgenote Gertruijdt Celissen kreeg het vruchtgebruik gedurende haar leven. Zijn broers en zussen mochten gelijkelijk een halve morgen "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Munix en Frans Crijns verdelen, terwijl zijn huidige echtgenote aldaar 55 kleine roeden land zou verkrijgen. Bovendien liet hij haar nog eens 158 kleine roeden "op het Stuckxken" na, grenzend aan de erfgenamen Jan Frissen en Willem Waelen. De erfpacht van anderhalf vat rogge zou door de erfgenamen naar rato betaald worden.[9]
Gehuwd voor de kerk (1) op 19 november 1697 te Nuth (getuige(n): kapitein Sussekern, Matthias Meijx) met Ida KERCKRAIJ, overleden op 6 september 1707 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 4 november 1708 te Nuth (getuige(n): Joannes Celis, Gerardus Celis). Conradus Rocx "viduus" met Gertruid CELISSEN, 22 jaar oud, gedoopt op 1 november 1686 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Celissen namens Godefridus Brants, Ida Pemelmans (sic!)), overleden op 2 mei 1726 te Tervoorst-Nuth op 39-jarige leeftijd, dochter van Hermanus CELISSEN, molenaar, en Elisabeth BRAMANTS.

 • 7. Anna, geboren ca. 1670, overleden 21 mei 1744 te Sint Nicolaas-Maastricht

Gehuwd op 27 juli 1706 te Sint Catharina-Maastricht met Dionysius BORMANS, burger en meester-metselaar te Maastricht, overleden 18 juli 1736 te Sint Nicolaas-Maastricht.
Dionijs Bormans, ca. 32 jaar oud, geboortig van Valkenburg, werd op 21 februari 1705 burger onder het steenmetsersambacht.[10] Op 31 maart 1731 verkocht Dionisius Bormans, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Roex, het kindsdeel van zijn vrouw, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, te weten:
a) anderhalve morgen weiland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Matthijs Renckens, Peter Meijs en de straat;
b) 81 kleine roeden beemd "in de schattbempden" onder Nuth, grenzend aan de beek en Jan Hermens;
c) 75 kleine roeden akkerland in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan Thomas Bruls en Steven Slangen;
d) 57 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Claes Curfs, Mathijs Roex, het bos en Judith Frissen.
De koper, Willem Celis, gehuwd met Elisabeth Houben, betaalde 580 gulden.
Omdat de koper de verkochte goederen aanmerkelijk had verbeterd, schonk de verkoper hem nog een morgen in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan hof Nuinhof, erfgenamen Horstmans, Judith Frissen en de vloedgraaf.[11]

 • 8. Servatius, gedoopt op 28 maart 1672 te Nuth (getuige(n): Joannes Nuchelmans).
 • 9. Servatius, gedoopt op 8 mei 1674 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]).
 • 10. Joannes, gedoopt op 15 februari 1676 te Nuth (getuige(n): Godefridus Bemelmans, Helena Smeets).
 • 11. Catharina, gedoopt op 21 december 1678 te Nuth (getuige(n): Joannes Tans, Christina Roex).


II.3 Servatius ROEX, geboren ca. 1630, (geschat), overleden op 1 augustus 1687 te Nuth.
Op 22 oktober 1657 ruilde Jasper Pijls, gehuwd met Lijsbeth Cortten, land met Vaes Roecx, gehuwd met Trijneken Keijsers. Pijls gaf een weide onder Hellebroek gelegen, grenzend aan Peter Pennix, erfgenamen Jan Cortten, Heijn Bosch en de erfgenamen Jan Brants, belast met 2 1/2 vat rogge aan de heer van Hoensbroek en diens kapelaan, welke last tot St.-Andreasdag 1657 door Pijls betaald zou worden. Roecx gaf in ruil 133 kleine roeden weide te Hunnecum en 50 kleine roeden weiland "rontsomme in de heggen aldaer", alsmede een bedrag van 100 gulden en een halve dukaat.[12]
Op 17 april 1660, ten overstaan van notaris Gouthoven, verklaarde Hendrick Munix, notaris te Maastricht, dat hij had vernomen dat Eijs Keijsers en Vaes Roucx, wonend in Hellebroek onder Nuth, een hek hadden geopend tussen de weide van Munix en de beemd van Hellebroek en hun vee over de weide hadden geleid.
Hij had bij monde van de schepenen Hendrick Schepers en Peter Jongen laten aanzeggen dat hij hiervoor geen toestemming had gegeven en dat hij papieren wilde zien waaruit bleek dat Keijsers en Roecx recht hadden om hun vee over de weide te leiden.
Die bescheiden werden niet getoond en Munix had zijn halfwin gevraagd om door een knecht het hek weer te laten sluiten.
Echter, nu een week geleden, toen de knecht het hek had gesloten, was Roeckx met zijn vrouw gekomen en had in bijzijn van de knecht het hek weer opengebroken.
Roeckx dreigde de knecht, en een ieder die het hek weer zou sluiten, met geweld aan te pakken. Munix diende nu een klacht in.
[13]
Zoon van Johannes ROEX (zie I.1) en Aleidis TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 26 mei 1651 te Nuth (getuige(n): Joannes Roecx, Henricus Schepers (koster)) met Catharina KEIJSERS, 16 jaar oud, gedoopt op 12 februari 1635 te Nuth, overleden op 14 februari 1686 te Nuth op 51-jarige leeftijd, dochter van Johannes KEIJSERS en Barbara COCKELKOREN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 25 augustus 1652 te Nuth.
 • 2. Matthias ROECKX (zie III.18).
 • 3. Godefridus (zie III.20).
 • 4. Aleida ROOX, gedoopt op 19 oktober 1661 te Nuth, overleden op 17 december 1704 te Nuth op 43-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24 mei 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Hendrick Heijnen, Elisabetha Roeckx) met Nicolaus KNOREN, overleden op 2 mei 1731 te Schinnen, zoon van Wilhelmus KNOREN en Petronella PIJLS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 5 augustus 1705 te Nuth (getuige(n): Wilh. Canisius, Joanna Frissen). Nicolaus Knooren vid. et Elisabetha Peters met Elisabetha PETERS, overleden op 30 maart 1740 te Schinnen.}

 • 5. Elisabeth, gedoopt op 18 maart 1664 te Nuth (getuige(n): Petrus Slangen namens Dionisius Tants), overleden op 7 januari 1726 te Hellebroek-Nuth op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 12 februari 1688 te Schinnen met Wernerus VLEUGELS, overleden op 25 februari 1697 te Hellebroek-Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 18 oktober 1699 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Andreas Kleenen). Joannes Backen ex Schinnen met Joannes BAGGEN.

 • 6. Henricus ROECX, gedoopt op 24 september 1666 te Nuth (getuige(n): Petrus [Offergelt?], Anna Offergelt).
 • 7. Joannes ROECX, gedoopt op 12 oktober 1669 te Nuth (getuige(n): Theodorus Habets namens Franciscus Dederen, Margaretha Huntgens namens Anna Dederen).
 • 8. Barbara, gedoopt op 14 november 1672 te Nuth (getuige(n): Petrus Meijs, Helena Hermans), overleden op 9 maart 1704 te Amstenrade op 31-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 19 februari 1692 te Amstenrade met Michael Egidius BEUGELS, 25 jaar oud, gedoopt op 5 september 1666 te Amstenrade, zoon van Michael Tilmanus BEUGELS en Maria NIESSEN.

 • 9. Servatius, gedoopt op 7 mei 1675 te Nuth (getuige(n): Godefridus Horsmans, Cornelia Keijsers).
 • 10. Cornelia, gedoopt op 15 oktober 1679 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Servatius Wintgens, Anna Wolfs, e.v. Masius Maes).


II.7 Joannes ROEX, geboren ca. 1630, (geschat), overleden op 14 februari 1683 te Wijnandsrade.
Op 23 december 1666 verklaarde Jan Roecx, gehuwd met Meijcken Limpens, dat vrouwe Maria Catharina d'Eijnatten aan zijn zwager Peter Slangen 200 gulden geleend had. Zij wilde nu garantie of terugbetaling van dat bedrag. Aangezien Jan Roecx aan zijn zwager nog geld schuldig was voor verkocht land verklaarde hij die schuld over te nemen en borg te staan voor het geleende bedrag. Tot onderpand dienden anderhalve morgen weiland "ter geijt" onder Nuth gelegen, grenzend aan Steven Roecx en de Nieuwenhof.[14]
Op 25 oktober 1669 leende Jan Roex, inwoner van Swier onder Wijnandsrade, 100 gulden tegen 6,25% van Joannes Borgreef, "greformeert vendrich" van de compagnie van kapitein Hendrick Holts, woonachtig te Wijk-Maastricht en gehuwd met Johanna Willemijna Holsteijn. Hij borgde daartoe met drie morgen en zes roeden land achter Swier "op het Potgen", grenzend aan grenzend aan Thijs Linssen en Andries Fabritius.[15]
Zoon van Johannes ROEX (zie I.1) en Aleidis TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 26 mei 1653 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers (koster), Johannes Roecx) met Maria LIMPENS, overleden op 28 maart 1686 te Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Aleida, gedoopt op 20 april 1654 te Klimmen (getuige(n): Joannes Eggen, Johanna Tummers).

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 11 februari 1683 te Wijnandsrade met Henricus OFFERMANS, overleden op 13 november 1709 te Wijnandsrade.

 • 2. Joannes (zie III.35).
 • 3. Godefridus (zie III.37).
 • 4. Stephanus, gedoopt op 23 juni 1660 te Wijnandsrade (getuige(n): Laurentius Heuts, Catharina Hautvast), achternaam bij doop Roecks.
 • 5. Anna, gedoopt op 27 februari 1663 te Wijnandsrade, achternaam bij doop Roecks, overleden op 6 februari 1724 te Wijnandsrade op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 7 november 1690 te Wijnandsrade met Nicolaus GERITS.

 • 6. Maria, gedoopt op 29 mei 1667 te Wijnandsrade, overleden op 16 juni 1736 te Hunnecum-Nuth op 69-jarige leeftijd, afstamming op basis van naamgeving kinderen.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 8 oktober 1692 te Oirsbeek, bruidegom van Gracht-Oirsbeek met Hermanus PITSWEGGEN, geboren ca. 1670 te Oirsbeek? Overleden op 1 april 1748 te Hunnecum-Nuth, zoon van Christianus PITSWEGGEN en Helena BOESTEN.

Generatie III

III.5 Mattheus ROECX, gedoopt op 28 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Maria Hamers, e.v. Servatius Huntgens), overleden op 23 april 1731 te Molenveld-Nuth op 66-jarige leeftijd.
Op 21 maart 1694 verkochten Matthijs Rouschen en Peter Ronden, voogden van het kind van wijlen Rut Ronden en Catharina Rouschen (thans gehuwd met Mees van Can), aan Mattis Roex, gehuwd met Elisabeth Brants, 53,5 kleine roeden akkerland aan de Karstraat onder Nuth, grenzend aan Jacob Meijs, Peter Limpens en Vaes Hamers; en verder nog een stuk land [geen maten vermeld!] "in den Clatersdael", grenzend aan Jan Schilders, Ida Rouschen, de koninklijke domeinen en de Negenbunder. Iedere kleine roede kostte 14 stuivers.[16]
Op 27 juni 1695 verkocht Peter Bemelmans, gehuwd met Anna Slangen, aan Matthijs Roex, gehuwd met Elisabeth Brants, een halve bunder en tien kleine roeden akkerland in de hof Hunnecum onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Merten Jansen, de erfgenamen Vaes Roex en Claes Waelen, voor een gulden per kleine roede. Het geheel was belast met anderhalve kop rogge en twee koppen haver aan het huis en de pastorie van Wijnandsrade.[17]
Op 30 juni 1696 ruilden Margriet Corten, weduwe Leonardt Limpens, en haar zoon Servaes Limpens, land met Matthis Roecx, gehuwd met Elisabeth Brants. Zij gaven 236 kleine roeden akkerland op de Reukender Kamp, grenzend aan het voetpad, de weduwe Thomas Crijns en de gebrande weide. Roecx gaf hiervoor 150 kleine roeden weiland "helleweijde", grenzend aan Willem Willems, Claes Hermans, de beek en de erfgenamen Coen Hautvast. Daarnaast gaf hij nog 148 gulden.[18]
Op 6 november 1697 verkochten de broers Jan en Steven Slangen aan Matthis Roex, gehuwd met Elisabeth Brandts, de volgende goederen:
Jan Slangen verkocht 78 kleine roeden weiland, grenzend aan Maes Maessen, de Platsmolen en de moestuin van Geurt Horstmans, voor 190 gulden. De weide had "drifte met gerechtigkeijt over de Kreckelweijde"
Steven Slangen verkocht 78 kleine roeden weiland, grenzend aan Jan Houtbeckers, Geurt Horstmans, de moestuin van de Platsmolen en Lijsbet Roex, die "de drifte over haer deijl moet leijden"; voorts 20 kleine roeden moestuin, grenzend aan Frans Crijns, Frans Sijben, de pastorie van Nuth en de weg van Nuth naar de sijpen. De totale koopsom bedroeg 310 gulden.[19]
Op 4 januari 1701 verkocht de ongehuwde Servaes Roexs aan zijn neef Matthis Roexs, gehuwd met Elisabeth Brants, een morgen akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Matthis Roexs zelf, Maes Maessen, de erfgenamen Weren Vleugels en de Kempkensweg, voor 17 stuivers per kleine roede. Na meting op 19 september 1701 bleek het om 114 kleine roeden te gaan.[20]
Op 22 september 1701 leende Matthis Roexs, gehuwd met Elisabeth Brandts, 100 gulden tegen 5% van Melchior Canisius, kanunnik van St.-Paulus te Luik. Tot onderpand diende twee morgen en 36 kleine roeden land op de Reukender Kamp, grenzend aan het voetpad van de pastorie naar Hellebroek, de weduwe Thomas Crijns, Lambert Horstmans en de gebrande weide.[21]
Op 29 december 1703 verkocht Matthis Roex, gehuwd met Elisabeth Brants, aan Dirck Drummen, gehuwd met Nees Curfs, 66,5 kleine roeden akkerland " in 't hoorenveltien", grenzend aan Lenert Hendrickx, Coen Roecx, de Bergerhof en Vaes Spijckers; voorts nog een halve morgen land, grenzend aan Lens Heuts, Geurt Limpens en de Bergerhof. Het geheel werd verkocht voor 29 pattacons.[22]
Op 2 juli 1705 verkocht Hendrick Jongen, gehuwd met Agnes Brants, alle erfgoederen die na overlijden van zijn schoonvader Caspar Brants waren toegevallen aan zijn zwager Matthijs Roecx, gehuwd met Elisabeth Brants, voor een gulden per kleine roede, uitgezonderd een stuk land "de Roscamp" waarvoor 15 stuivers per roede gerekend werd.[23]
Op 4 juni 1706 verkocht Ercken Hermens, gehuwd met Jenne Brants, aan zijn zwager Matthijs Roecx, gehuwd met Elisabeth Brants, een morgen land op de Geisberg bij Grijzegrubben, grenzend aan Geurt Hermens, heer Lic. Brants, Willem Hamers en Paulus Goossens; alsmede 87 kleine roeden land "op het plat" in het Nierhovenerveld, grenzend aan Matthijs Roecx zelf, erfgenamen Servaes Canisius, Corstgen Diebets en Matthijs Meex. Het geheel kostte 180 gulden.[24]
Op 30 september 1706 verkocht Matthis Rouckx, gehuwd met Elisabeth Brants, aan zijn oom Matthis Hautvast, gehuwd met Anna Hagens, 66,5 kleine roeden akkerland in de Schabbedellen achter Grijzegrubben, grenzend aan Matthis Hautvast, Jacob Gautvast, Ercken Meijs en Severen Bemelmans, belast met drie malder en vijf oort cijns in de cijnskaart van de Nieuwenhof; voorts 63,5 kleine roeden land in de "swarte coul", grenzend aan Trijneken Roebroeck, heer a Blisia, erfgenamen jonker Schaesbergh, de wijenweg en Heijn Goossen. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers.[25]
Op 30 januari 1708 leende Matthis Roex, gehuwd met Elisabeth Brants, 400 gulden tegen 5% van Lambertus Arnoldus Janssen, pastoor van Hulsberg. Hij borgde daartoe met:
a) een bunder weide in het Nierhovenerveld "de Horsel", grenzend aan hof de Dael en hof Leeuw;
b) ca. 120 kleine roeden akkerland in het Nierhovenerveld "de Roskamp", grenzend aan Itgen Brans, erfgenamen Corstgen Diebets, heet Canisius en de Domeinen;
c) 174 kleine roeden akkerland "in het plat", grenzend aan heer Canisius, Itgen Brants, erfgenamen Corstgen Diebets en Meijcken Mobertz;
d) 129 kleine roeden akkerland aldaar "die ruijtersbaen", grenzend aan Lens Horstmans;
e) 139 kleine roeden akkerland "aen 't Stepken" op de Sittarderweg, grenzend aan heer Canisius en Lens Horstmans.[26]
Op 3 januari 1709 verkocht Tijs Roox, gehuwd met Elisabeth Brants, aan Jan Routen, gehuwd met Maria Schouteten, 96,5 kleine roeden akkerland "achter den Alden Bosch" onder Wijnandsrade, oostwaarts erfgenamen Vaes Spijckers, westwaarts Hermen Odekercken, zuidwaarts het Aldenbosch, noordwaarts de weduwe Peter Vleeshouwers, voor twee schillingen per kleine roede.[27]
Op 6 maart 1726 verkocht Vaes Dormans, gehuwd met Barbara Dormans, aan Matthijs Roex, gehuwd met Elisabeth Brants, 95 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Lemmen Meulenbergh, de weg, de verkoper zelf en nogmaals Lemmen Meulenbergh, voor 25 stuivers per kleine roede.[28]
Zoon van Stephanus ROEX (zie II.1) en Catharina HAUTVAST.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 7 september 1693 te Nuth (getuige(n): Agnes Brants) met Elisabeth BRANTS, geboren 1660/1670, overleden op 18 januari 1752 te Molenveld-Nuth, dochter van Casparus BRANTS en Anna STASSEN.
Op 31 maart 1740 verkocht Elisabeth Brants, weduwe Matthijs Roex, aan de weduwe Canisius 95 kleine roeden akkerland "op den Grooten Bosch" onder Nuth, grenzend aan de koopster, Claes Frijns en Joannes Horsmans, voor 103 gulden.[29]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Stephanus ROOX, gedoopt op 6 september 1693 te Nuth (getuige(n): Gerardus Roex, Agnes Brants). Pastoor schrijft hem in als Stephanus Brants en vermeldt geen moeder; waarschijnlijk heeft hij een fout gemaakt door alleen de voornaam van de vader en de achternaam van de moeder in te vullen. Een Matthias Brants woonde toen wel in Schinnen, maar die was ruim zeven maanden eerder vader geworden en komt dus niet in aanmerking, overleden op 11 januari 1744 te Molenveld-Nuth op 50-jarige leeftijd.

Op 9 april 1739 verkochten Steven Roex, gehuwd met Maria Limpens, en zijn zus Catharijn Roex aan hun zwager Hermen Jongen hun deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 30 kleine roeden land "op het Meulenveld", grenzend aan Steven Roox en de erfgenamen Jan Slangen, met het recht van overpad naar de put. Elk deel kostte 100 gulden.[30]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 12 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Gabriel Limpens). Stephanus Roox van 't Meulenveldt, Maria Limpens ex Hullenbroeck met Maria LIMPENS, 21 jaar oud, gedoopt op 25 april 1704 te Nuth (getuige(n): Leonardus Peters namens Joannes Heuts, Maria Coenen namens Ida Vroemen), overleden op 21 oktober 1774 te Spaubeek op 70-jarige leeftijd, dochter van Joannes LIJMPENS en Maria PETERS.
Genachting 5 oktober 1744: Maria Limpens was van plan om te hertrouwen en Nuth te verlaten. Zij werd nu door haar schoonmoeder gedaagd om haar schulden te voldoen.[31]
Processtukken 1744: Zij gaf een verklaring af omtrent een vechtpartij van gasten van haar herberg [nog te beschrijven][32]

 • 2. Casparus ROEX, gedoopt op 9 maart 1696 te Nuth (getuige(n): Joannes Rameckers, Catharina Bemelmans).
 • 3. Catharina ROEX, gedoopt op 7 maart 1698 te Nuth (getuige(n): Leonardus Hermans, Anna Hagens), ingeschreven met als achternaam Hautvast!

Op 9 april 1739 verkochten Steven Roex, gehuwd met Maria Limpens, en zijn zus Catharijn Roex aan hun zwager Hermen Jongen hun deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 30 kleine roeden land "op het Meulenveld", grenzend aan Steven Roox en de erfgenamen Jan Slangen, met het recht van overpad naar de put. Elk deel kostte 100 gulden.[33]
Gehuwd met Gerardus OTTEN.
Op 27 januari 1748 verkocht Geret Otten, gehuwd met Catrijna Roex, hun vierde deel in de goederen van het Meulenveld en hun vijfde deel in de erfenis van Steven Roex, aan de weduwnaar Joannes Bruls voor 165 gulden, die deze goederen voor zijn kinderen bij wijlen Ida Roex had gekocht. Verder werd vermeld dat Hendrick Jongen zijn erfdelen in maart 1747 eveneens voor 165 gulden aan Joannes Bruls verkocht had.[34]

 • 4. Maria ROOX, gedoopt op 8 september 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Henricus Jongen, Ida Kerckraij), overleden op 13 september 1759 te Grijzegrubben-Nuth op 59-jarige leeftijd.

Op 14 april 1739 verkocht Maria Roex aan haar zwager Hermen Jongen haar deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 30 klein roeden land "op het Meulenveld", grenzend aan de erfgenamen Jan Slangen, de straat en de Meulenweide, voor 100 gulden.[35]
Gehuwd voor de kerk ca. 1741 met Leonardus SLANGEN, gedoopt op 19 november 1693 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Agnes Maessen), overleden op 14 juni 1762 te Grijzegrubben-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Joannes SLANGEN en Anna PETERS.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 31 augustus 1731 te Spaubeek met Cornelia STIPERS, overleden op 14 maart 1738 te Grijzegrubben-Nuth.}

 • 5. Anna ROEX, gedoopt op 19 september 1702 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermens, Anna Hautvast), overleden op 16 november 1786 te Molenveld-Nuth op 84-jarige leeftijd, begraven op 18 november 1786 te Nuth.

Gehuwd met Christianus CRIJNS, gedoopt op 17 maart 1699 te Nuth (getuige(n): Joannes Lahaije, Elisabeth Crijns namens Maria Schettgens), overleden op 31 juli 1740 te Hellebroek-Nuth op 41-jarige leeftijd, zoon van Reinerus CRIJNS en Helena RAMECKERS.

 • 6. Ida, gedoopt op 26 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Ida Smeets), overleden op 1 oktober 1747 te Kamp-Nuth op 42-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 24 februari 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Wilhelmus Mouss), voornaam bruid Anna! Echtgenoot is Joannes BRULS, 25 jaar oud, gedoopt op 20 augustus 1708 te Nuth (getuige(n): Leonardus Peters (grootvader), Catharina Mulckens, weduwe Wilhelmus Bruils), overleden op 2 maart 1779 te Kamp-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 4 maart 1779 te Nuth, zoon van Thomas BRULS, koster, en Anna PETERS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 3 mei 1749 te Nuth (getuige(n): Hermanus Comans, Joannes Ackermans) met Helena WOUTERS, 31 jaar oud, gedoopt op 18 september 1717 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers, Aleida Lambrichts), overleden op 31 januari 1778 te Kamp-Nuth op 60-jarige leeftijd, overleden door beroerte, begraven op 2 februari 1778 te Nuth, dochter van Christianus WOUTERS en Anna HOUBEN.}

 • 7. Maria Elisabeth ROEX, gedoopt op 21 november 1706 te Nuth (getuige(n): Joannes Roex namens zijn vader Joannes Roex uit Kunrade, Gertrudis Maes, e.v. Wilh. Schorens), overleden op 7 november 1746 te Molenveld-Nuth op 39-jarige leeftijd, buikloop.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 12 februari 1733 te Maastricht (getuige(n): Paschalis Larens (minderbroeder), Henricus Jongen), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Hermanus JONGEN, 35 jaar oud, gedoopt op 4 april 1697 te Nuth (getuige(n): Laurentius Jongen, Ida Tessers namens Maria Vrancken), overleden op 14 november 1746 te Molenveld-Nuth op 49-jarige leeftijd, buikloop, zoon van Matthias JONGEN en Anna MAES(SEN).

III.18 Matthias ROECKX, gedoopt op 12 november 1654 te Nuth, overleden op 25 juli 1703 te Nuth op 48-jarige leeftijd, hypothetische familierelatie
Op 11 juni 1694 verkocht Claes Knooren, gehuwd met Aleth Roecx, aan Tijs Roecx, gehuwd met Meijken Bemelmans, 95 kleine roeden weiland "ter Reucken" onder Nuth, grenzend aan Paulus Baggen, This Jongen en heer Munix, "midts dat dese weijde niet en sal gehouden sijn het middelste valderen ofte veecken te hangen oft te maecken tusschen voors. Paulus Baggen ofte This Jongen"; voorts 85 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Matthijs Limpens, Thijs Roecx en de weg naar Wijnandsrade. Het geheel werd verkocht voor 208 gulden. Verder verkocht Claes Knooren aan Thijs Roecx nog 77 kleine roeden akkerland onder Nuth, grenzend aan heer Munix, de erfgenamen Gerardt Vleugels en Thijs Jongen, voor 20 stuivers per kleine roede.[36]
Op 10 november 1694 leenden Frans Crijns, gehuwd met Lijsbet Houben, en Thijs Roex, gehuwd met Meijken Bemelmans, 312 gulden tegen 6,25% van Lemmen Loijen, gehuwd met Meijken Driessen. Het geld was bestemd voor de aankoop van land. Op 27 oktober 1694 waren tijdens een openbare verkoop vier percelen van Nicolaus Knoren, in totaal 343 kleine roeden, verkocht voor 18 1/4 stuiver per kleine roede. De verworven goederen dienden tot onderpand.[37]
Op 31 juli 1696 ruilde Griettien Corten, weduwe Leonard Limpens, bijgestaan door haar zoon Vaes Limpens, land met Matthijs Roex, gehuwd met Maria Bemelmans. Zij gaf een halve bunder en 38 kleine roeden weide "de Biesenweijde" onder Wijnandsrade, waarvan wijlen Willem Canisius het wederdeel bezat, grenzend aan de straat en van de Biesebeek oplopend en aan de andere kant aan de beek, belast met een vat rogge aan de armen van Wijnandsrade.
In ruil gaf Matthijs Roex een morgen en elf kleine roeden land boven 't Hooren onder Nuth gelegen, grenzend aan de erfgenamen Theunis Keijsers en de Bergerhof. Daarnaast gaf hij nog 188 gulden.[38]
Zoon van Servatius ROEX (zie II.3) en Catharina KEIJSERS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 16 september 1683 te Schinnen met Maria BEMELMANS.
Op 10 juni 1705 verklaarde Maria Bemelmans, weduwe Thijs Roex, dat zij samen met haar man diverse onroerende goederen had verworven, tot nu toe niet gerealiseerd.
Zij droeg deze goederen over aan hun kinderen Vaes, Catharina, Maria, Leonard en Barbara Roex.
Zij behield wel het vruchtgebruik op deze goederen.[39]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 12 oktober 1684 te Schinnen, jong overleden.
 • 2. Leonardus, gedoopt op 26 oktober 1686 te Schinnen, overleden op 26 februari 1774 te Hellebroek-Nuth op 87-jarige leeftijd, begraven op 28 februari 1774 te Nuth

Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 9 november 1736 te Nuth (getuigen: Petrus Houben, Reinerus Crins) met Catharina HOUBEN, gedoopt op 14 mei 1691 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Canisius namens Theodorus Slangen, Margaretha Peerbooms namens Barbara Valckenborgh), achternaam bij doop Huiben, overleden op 16 oktober 1768 te Hellebroek-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 18 oktober 1768 te Nuth, dochter van Petrus HOUBEN en Elisabeth SLANGEN.

 • 3. Catharina, gedoopt op 1 mei 1689 te Nuth (getuige(n): Godefridus Horstmans, Cornelia Martens), overleden op 10 juli 1760 te Hellebroek-Nuth op 71-jarige leeftijd.

Op 7 juli 1750 maakte de ongehuwde Catharina Roex, ziek liggende in het huis van haar zwager Jan Timmers te Hellebroek-Nuth, haar testament. Zij gaf aan broer en zus Leonard en Maria Roex elk vier gulden. Aan Elisabeth Roex gaf zij twee gulden. Universele erfgenamen werden haar zus Barbara Roex en haar echtgenote Jan Timmers, vanwege de goede zorgen die zij haar reeds zeven jaar bewezen.[40]

 • 4. Servatius (zie IV.17).
 • 5. Maria ROEX, gedoopt op 5 juni 1694 te Nuth (getuige(n): Ambrosius Peters namens Theodorus Peters, Elisabetha Roex namens Anna Bex), overleden op 4 december 1773 te Hellebroek-Nuth op 79-jarige leeftijd, begraven op 6 december 1773 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 29 juli 1724 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Crins) met Jacobus CRIJNS, 38 jaar oud, gedoopt op 15 januari 1686 te Klimmen, overleden op 24 december 1735 te Hellebroek-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Reinerus CRIJNS en Helena RAMECKERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 27 februari 1737 te Nuth met Henricus SPECHTS, 30 jaar oud, gedoopt op 5 augustus 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hermanus Zelissen, Maria Lunis), zoon van Joannes SPECHTS en Gertrudis CURFFS.
Op 17 juli 1770 deden Henricus Spechs en zijn echtgenote Maria Roex, omdat zij vanwege hun hoge ouderdom niet meer in staat waren om hun goederen naar behoren te beheren, aan hun (stief)zonen Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Palmen, en Willem Crijns, gehuwd met Anna Maria Heunen het vruchtgebruik over onder de volgende voorwaarden:
a) zij zouden jaarlijks 44 gulden uitkeren
b) zij zouden jaarlijks zes pond boter leveren
c) zij zouden alle lasten op de goederen overnemen
d) de huisweide en de pingerweide zouden buiten de overdracht blijven
e) de pacht van een weide op de meent te Hellebroek was voor de twee (stief)zonen
f) 47 kleine roeden akkerland aan het Hunnecummerpaadje werden eveneens uitgezonderd en zouden pas na hun dood aan de twee (stief)zonen toevallen. [41]

 • 6. Barbara ROOX, gedoopt op 21 februari 1703 te Nuth (getuige(n): Franciscus Coenen namens Giel Beugels, Gertrudis Spechs namens Helena Limpens), naam vader Mathias!

Op 22 mei 1767 droeg Barbara Roox, weduwe Joannes Timmers, het vruchtgebruik op haar goederen te Hellebroek-Nuth over op haar vier kinderen Leonaerdus Timmers, gehuwd met Cathrijn Cuijpers, Elisabeth Timmers, ongehuwd, Catharijn Timmers, weduwe Gelis Paters, en Matthijs Timmers, gehuwd met Maria Ackermans. Vervolgens werd door Leonaerd, Elisabeth en Catharina het geheel overgedragen aan hun broer Matthijs, op voorwaarde dat hij voor zijn moeder zou zorgen en haar begrafenis zou regelen. Bovendien moest hij aan elk van hun tien pattacons geven.[42]
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 30 oktober 1725 te Nuth (getuige(n): Catharina Roox, Jacobus Meijs) met Joannes TIMMERS, overleden op 27 april 1760 te Hellebroek-Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 58-jarige leeftijd op 3 november 1761 te Nuth met Wilhelmus VAESSEN, 64 jaar oud, gedoopt op 22 november 1696 te Dremmen (D), overleden op 21 april 1767 te Hellebroek-Nuth, begraven op 22 april 1767 te Nuth, zoon van Wilhelmus VAESSEN en Catharina MAESSEN.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 28 september 1723 te Nuth (getuige(n): Christianus Vaessen, Henricus Wustenraedt). Wilhelmus Vaessen ex Drimmen (= Dremmen bij Heinsberg) met Anna WUSTENRAEDT, 21 jaar oud, gedoopt op 29 september 1701 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt, Irmgardis Meijs namens Anna Lijmpens), overleden op 3 maart 1760 te Hellebroek-Nuth op 58-jarige leeftijd, dochter van Thomas WUSTENRAEDT en Anna Maria HEUTS.}

III.20 Godefridus ROEX, geboren ca. 1658.
Op 25 november 1693 verkocht Geurt Roeckx, gehuwd met Maria Bemelmans, aan zijn "vaderlijcken oom" Steven Roeckx, gehuwd met Catharina Hautvast, 135 3/4 kleine roeden akkerland "omtrent het Hooren" onder Nuth, grenzend aan Vaes Spickers, de Bergerhof en Leenert Hendrickx, voor 13 stuivers per kleine roede.[43]
Op 13 december 1694 verkocht Geurt Roex, gehuwd met Maria Bemelmans, aan Matthias Roex, gehuwd met Lijsbet Brants, twee stukken land, te weten een stuk in de hof Hunnecum onder Wijnandsrade, leenroerig aan huis Wijnandsrade, in een winkelhaak liggend, met een hoofd grenzend aan de vloedgraaf tegen de erven van de heer Bongard boven het Jongenbosch, het andere hoofd op de Jongenbosch, westwaarts Jan Frisschen, oostwaarts Merten Janssen en Geurt Horstmans; het tweede stuk aan de weg langs Oudenbosch gelegen, oostwaarts Jan Frisschen, westwaarts Servaes Spijckers, in totaal groot een halve bunder en vijf kleine roeden. Het geheel was belast met anderhalf vat rogge aan het huis Wijnandsrade, waarvoor 10 pattacons gekort werd. De koopsom bedroeg 33 pattacons.[44]
Op 5 maart 1705 wordt hij genoemd als schoonzoon van Gilis Bemelmans en Elisabeth Erwegers.
Gilis Bemelmans liet in zijn testament vermelden dat zijn schoonzoon Geurt Roox en zijn dochter Maria Bemelmans vooraf een kamer met aanpalende schuur met halve koolhof en halve weide bij zijn huis te Vaesrade, grenzend aan Melser Palmen, zouden krijgen.
De rest zou na zijn dood en de dood van zijn vrouw onder zijn kinderen verdeeld worden.
Hiermee wilden hij hen belonen voor de goede zorgen tijdens zijn ziekte. Wel dienden zij na zijn dood ook voor hun (schoon)moeder te zorgen, waarvoor zijn dan wel gebruik mochten maken van de overige onroerende goederen.[45]
Op 12 september 1708 verklaarde Lemmen Loijen, gehuwd met Meijcken Driessen, dat Gelis Bemelmans gehuwd met Elisabeth Ertwegers, in 1693 in totaal 210 gulden geleend had met als onderpand huis, hof en landerijen te Vaesrade, waarvan de rente van 5% niet betaald was.
De lening werd nu overgedragen aan Geurt Roex, gehuwd met Marie Bemelmans, met als eerste vervaldatum 1 mei 1709.
Tot onderpand diende het voornoemde huis met koolhof en weide, ca. een halve zil groot, onder de Heerlijkheid Hoensbroek gelegen, grenzend aan Melser Palmen en Lambrecht Philippens, belast met een kapoen aan huis Hoensbroek.
Geurt Roex mocht het geheel gebruiken en genieten zolang de lening niet aan hem betaald was.
Tevens moesten dan alle kosten voor onderhoud en reparatie aan het huis, te waarderen door twee onpartijdige timmerlieden, worden vergoed.[46]
Zoon van Servatius ROEX (zie II.3) en Catharina KEIJSERS.
Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1688 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Hermanus Bemelmans) met Maria BEMELMANS, geboren ca. 1660/1665, dochter van Egidius BEMELMANS en Elisabeth ERTWEGERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 17 oktober 1688 te Nuth (getuige(n): Paulus Hermans, Catharina Bemelmans), overleden op 3 oktober 1736 te Vaesrade op 47-jarige leeftijd, hypothetische relatie op basis van huwelijksdispensatie dochter.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24 oktober 1713 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Hubertus Palmen) met Theodorus ACKERMANS, smid, overleden op 26 mei 1733 te Vaesrade, broer van Lambertus, gehuwd met Catharina Pitsweggen.

 • 2. Egidius, geboren ca. 1690, hypothetische relatie!

Gehuwd voor de kerk op 24 februari 1724 te Schinnen met Helena VRENCKEN.

 • 3. Anna Elisabetha ROOX, gedoopt op 30 mei 1693 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens NN, Joanna Limpens namens Anna Elisabetha NN), overleden op 5 januari 1780 te Vaesrade op 86-jarige leeftijd, begraven op 7 januari 1780 te Nuth.

Op 30 april 1746, ten overstaan van notaris Looijmans, verschenen Joannes Weustenraedt, smid, oud ca. 35 jaar, Ida Weustenraedt, gehuwd met Joannes Detrou, oud ca. 37 jaar, en Elisabeth Rockx, gehuwd met Cornelis Peschmans, oud ca. 50 jaar, allen inwoners van Vaesrade, op verzoek van Maria Snijders, gehuwd met Joannes Raven.
Zij wilde graag getuigenis van het voorval dat op 29 april 's morgens tussen negen en tien had plaatsgevonden.
Maria Crijns, gehuwd met Gerard Janssen, zou Maria Snijders hebben uitgemaakt voor dievegge van dukaten, tarwe en boekweit.
De opgeroepen getuigen bevestigden dit.[47]
Op 9 april 1767, ten overstaan van notaris L'Allemand uit Valkenburg, liet Elisabeth Roeckx, weduwe Cornelis Peschmans, wonend te Vaesrade, een schenkingsakte opstellen.
Ze lag te bed met een open been maar was bij volle verstand.
Zij gaf nu met de warme hand aan haar aangetrouwde neef Arnold Hensen, gehuwd met Catharina Ackermans en bij haar wonend, haar huis met schuur, stallen, mesthof, koolhof en weitje, gelegen te Vaesrade onder Hoensbroek, grenzend aan Machiel Pappers en de erfgenamen Geurt Philippens.
Ook schonk zij hem alle huisraad.
Haar neef beloofde hiervoor kost, inwoning en kleding te geven, en het wollen- en linnengoed te wassen en reinigen.
Hij hoefde niet voor haar begrafenis te zorgen, welke tot last zou blijven van haar erfgenamen.
[48]
Gehuwd met Cornelius PESCHMANS, overleden op 9 juli 1765 te Vaesrade, begraven op 11 juli 1765 te Nuth.

 • 4. Leonardus, gedoopt op 1 december 1697 te Nuth (getuige(n): Joannes Spechs namens Joannes Rochs, Elisabetha Rochs namens Catharina Limpens), achternaam bij doop Rochs.


III.35 Joannes ROEX, gedoopt op 19 september 1656 te Wijnandsrade (getuige(n): Dionisius Tewis, Cat. Eijsen), zoon van Joannes ROEX (zie II.7) en Maria LIMPENS.
Op 29 december 1713 verkocht Joannes Rockx, gehuwd met Helena Frensch, aan Steven van Geul, gehuwd met Catharina Driessen, 80 kleine roede weiland onder Wijnandsrade gelegen, grenzend oostwaarts Lijns Tewijssen, westwaarts de weduwe Hendrijck Offermans, hoofdzijden de straat en de beek, voor drie schillingen per kleine roede.
Op de koopsom van 120 gulden werd een vat rogge erfpacht aan jonker Wijler in mindering gebracht evenals een pattacon, door de koper betaald aan de schatheffer.[49]
Ondertrouwd op 14 september 1686 te Heerlen (getuige(n): zijn broer Gerhard Roex, haar zuster Gertruit Frens), jongeman van Wijnandsrade, jongedochter van Kunrade, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 4 oktober 1686 te Heerlen, losbrief gegeven met Helena FRENS, 27 jaar oud, gedoopt op 26 februari 1659 te Voerendaal (getuige(n): Jan Erckens, Elisabeth van Teveren), dochter van Joannes FRENS en Barbara PLAUMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 17 oktober 1687 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Driesen namens Petrus Slangen, Aleidis Roex namens Joanna Limpens).
 • 2. Maria, gedoopt op 26 oktober 1690 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Tribels, Barbara Ploumen namens Gertrudis Limpens).

Ondertrouwd op 23 januari 1723 te Heerlen (getuige(n): Claes Haenen, Christina Roeks) Gerrit Sniders weduwenaer van Geertruid Jongen met Maria Roecks, jongedochter, beide van Kunrade, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 7 februari 1723 te Heerlen met Godefridus SNIJDERS, 65 jaar oud, gedoopt op 22 januari 1658 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Scheren, Anna Schillings), zoon van Stephanus SNIJDERS en Catharina BROUWERS.
{Hij was eerder ondertrouwd op 3 januari 1699 te Heerlen (getuige(n): Jan Nijsten, Christina Boumans), jongeman van Kunrade, jongedochter van Overst-Voerendaal, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 17 januari 1699 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 17 januari 1699 te Voerendaal met Gertrudis JONGEN, 44 jaar oud, gedoopt op 15 september 1654 te Voerendaal (getuige(n): Hein Bisschops, Jen Eussen), dochter van Cornelius JONGEN, halfwin van de Borbach, en Catharina HASELIERS.}

 • 3. Adamus, gedoopt op 23 oktober 1692 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters namens Hermanus Pitswijck, Catharina Ackermans namens Joanna Limpens).
 • 4. Barbara, gedoopt op 24 februari 1695 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters namens Nicolaus Gerards. Christina Freens).
 • 5. Stephanus, gedoopt op 12 juni 1696 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters namens Fredericus Meijers).
 • 6. Matthias, gedoopt op 7 september 1698 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters namens Laurentius Heuts, Elisabeth Crijns namens Barbara Freens).
 • 7. Godefridus, gedoopt op 19 september 1700 te Voerendaal (getuige(n): Leonardus Boumans, Barbara Ploumen), achternaam Rocks.
 • 8. Christina, gedoopt op 7 september 1703 te Voerendaal (getuige(n): Cornelius Jacops namens Joannes Frens, Helena Cuijpers namens Aleidis Roix).


III.37 Godefridus ROEX, gedoopt op 26 augustus 1658 te Wijnandsrade (getuige(n): Stephanus Fabritius, Maria Limpens), overleden op 12 september 1703 te Nuth op 45-jarige leeftijd.
Op 14 januari 1701 verkocht Geurd Roex, gehuwd met Jenne Knoren, aan Jan Meijers, gehuwd met Cornelie Linssen, 60 kleine roeden land in de hof Schwijer onder Wijnandsrade, grenzend oostwaarts Jan Roex nu Thijs Bruls, westwaarts Hermen Pitswegh, hoofdzijden de koper Jan Meijers. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers. In de koop was een vat rogge berekend en vijf pattacons voor een kapoen, nu tot laste van de koper. De verkoper garandeerde een geode verkoop onder borgstelling van onder meer de goederen tot Vaesrade die hij via zijn vrouw zou verwerven.[50]
Zoon van Joannes ROEX (zie II.7) en Maria LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11 januari 1688 te Wijnandsrade met Joanna KNOREN, uit Vaesrade?
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes ROOX, gedoopt op 15 februari 1691 te Wijnandsrade (getuige(n): Cornelia Linssen namens Helena Freens).
 • 2. Wilhelmus ROOX (zie IV.32).
 • 3. Maria, gedoopt op 26 maart 1695 te Wijnandsrade (getuige(n): Helena Houben).
 • 4. Petronella ROOX, gedoopt op 13 september 1696 te Wijnandsrade.
 • 5. Maria, gedoopt op 3 juni 1698 te Wijnandsrade (getuige(n): Anna Roex).
 • 6. Anna, gedoopt op 3 mei 1702 te Nuth (getuige(n): NN Roocx, Anna Roocx), voornaam vader Gerardus, achternaam bij doop Roocx.


Generatie IV

IV.17 Servatius ROECKX, gedoopt op 19 augustus 1691 te Nuth (getuige(n): Catharina Bemelmans), achtenaam bij doop Roecks, overleden op 29 juli 1739 te Schimmert op 47-jarige leeftijd, zoon van Matthias ROECKX (zie III.18) en Maria BEMELMANS.
Op 24 februari 1733 liet Servatius Roex voor de rentmeester en laten van de Grote Heide een akte van 12 februari 1733 realiseren, opgemaakt door notaris Philippens te Houthem.
Servatius Roex, in tweede huwelijk met Maria Smitsmans, verklaarde dat hij op 19 september 1729, toen zijn eerste vrouw Maria Schutjens nog in leven was, van Jan Nijsten ca, vijf grote roeden huis, hof en weide gekocht had van Jan Nijsten, gelegen op de Trichterweg onder de bank Meerssen, voor 200 gulden, belast met vijftien malder haver en vijf stuivers aan de domeinen.[51]
Hij verklaarde nu dat het kind uit het eerste huwelijk dit goed of de waarde voor de helft zou erven en de kinderen uit het tweede huwelijk de andere helft.
Op 3 juli 1734, ten overstaan van notaris Ruijters, verklaarde Vaes Roockx, wonend te Haasdal en gehuwd met Maria Smitsmans, 250 gulden tegen 5% geleend te hebben van Peter Cleijnen, ongehuwd en koetsier bij de heer van Leur.[52]
Het geld was bestemd voor de hierna te vermelden aankoop.
Op 14 juli 1734 liet Servatius Roex voor de rentmeester en laten van de Grote Heide een akte van 6 juli 1734 realiseren, opgemaakt door notaris Philippens te Houthem.
Servatius Roex kocht voor zijn dochter Elisabeth uit zijn eerste huwelijk met Maria Schutjens van Jan Habets, gehuwd met Meijken Didden, en Willem Habets, weduwnaar Trijn Clermonts, een bunder akkerland in twee percelen met de helft van de staande gewassen. Het ging om 2,5 morgen aan de Raarheide, aan weerszijden grenzend aan Claes Peters, en anderhalve morgen "in den swarten daal", grenzend aan Erken Bemelmans en Giel Queijsen.
Iedere grote roede werd verkocht voor 17 gulden.
Mocht Elisabeth zonder nakomelingen overlijden, zouden de goederen toevallen aan de bloedverwanten van haar moeder.[53]
Op 24 juni 1735 liet Servatius Roex voor de rentmeester en laten van de Grote Heide een akte van 16 juni 1734 realiseren, opgemaakt door notaris Wolters te Maastricht.
Servatius Roex, in tweede huwelijk met Maria Smitsmans, kocht voor zijn voordochter Elisabeth van Willem Bosch, gehuwd met Maria Catharina Peters, 7,5 grote roede weiland te Haasdal, oostwaarts Servatius Roex zelf, westwaarts Aart Nuchelmans, hoofdzijde de Maastrichterweg, voor 22 gulden per grote roede. De weide was belast met 22,5 malder haver aan de Domeinen.[54]
31 december 1734, ten overstaan van notaris Ruijters, werd 200 gulden afgelost op de lening van 3 juli 1734[55]
Op 22 juli 1737 verkocht Servaes Roex, samen met zijn dochter Elisabeth Roex uit zijn huwelijk met Maria Schutgens, bijgestaan door haar oom Christiaen Schutjens, aan Jacob Rameckers, gehuwd met Maria Crijns, 114 kleine roeden akkerland op de Knippert onder Nuth, grenzend aan Joannes Waltmans en Geurt Eckermans, hoofdzijden Maria cobben en de Bergerhof, voor twee schilingen per kleine roede.
Het geld was bestemd voor Elisabeth Roex die de akte tekende met een kruisje.[56]
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 4 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutgens, Arnoldus Coenen) met Maria SCHUTTIENS, 23 jaar oud, gedoopt op 1 augustus 1693 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes Raven, Elisabeth Houben namens Maria Pijls), overleden op 21 oktober 1730 te Schimmert op 37-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus SCHUTJENS en Elisabeth CRIJNS.
Gehuwd (2) met Maria SMITSMANS. Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Elisabeth ROEX, gedoopt op 18 december 1718 te Schimmert.
 • 2. Anna ROEX, gedoopt op 12 maart 1723 te Schimmert, jong overleden.

Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Servatius ROOX, gedoopt op 24 juni 1732 te Schimmert.
 • 4. Mathias ROOX, gedoopt op 19 mei 1738 te Schimmert.


IV.32 Wilhelmus ROOX, gedoopt op 15 september 1692 te Wijnandsrade (getuige(n): Nicolaus Geurdts, Agatha Driessen namens Emerentiana Meijs), achternaam bij doop Roex, overleden op 25 maart 1763 te Vaesrade op 70-jarige leeftijd, begraven op 27 maart 1763 te Nuth.
Op 18 oktober 1728 verkocht Willem Roex, gehuwd met Anna Stregers, aan Servaes en Geurd Gerardts, zonen van Claes Gerardts, een weide, kamer en halve kelder, zoals die op 30 december 1688 aan wijlen Geurd Roex was toebedeeld, gelegen te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Offermans en Herman Pitsweggen, voor 8,5 pattacon.[57]
Zoon van Godefridus ROEX (zie III.37) en Joanna KNOREN.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30 november 1724 te Nuth (getuige(n): Christianus Crins, Joannes Pricken) met Anna STREGERS, 22 jaar oud, gedoopt op 29 januari 1702 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Laheije, Helena Raemeckers), overleden op 10 oktober 1762 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd, begraven op 12 oktober 1762 te Nuth, dochter van Matthias STREGERS en Catharina CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus (zie V.3).
 • 2. Christianus, gedoopt op 16 december 1728 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Elisabeth Crins).

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 30 mei 1765 te Nuth met Mechtildis HOUBEN.

 • 3. Reinerus (zie V.7).
 • 4. Mathias, gedoopt op 3 december 1735 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Lemmens, Maria Crins).
 • 5. Maria Elisabeth, gedoopt op 1 april 1739 te Nuth (getuige(n): Christianus Schuttjens, Elisabeth Slangen).
 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 23 september 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Wernerus Crins, Maria Limpens).


Generatie V


V.3 Godefridus ROOX, gedoopt op 18 september 1725 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Joanna Knoren), overleden op 25 december 1794 te Vaesrade op 69-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus ROOX (zie IV.32) en Anna STREGERS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 7 november 1755 te Hoensbroek met Maria WIJNEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus (zie VI.1).
 • 2. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 7 januari 1759 te Hoensbroek, overleden op 3 september 1762 te Vaesrade op 3-jarige leeftijd, begraven op 4 september 1762 te Nuth.
 • 3. Joannes Wilhelmus (zie VI.4).


V.7 Reinerus ROOX, gedoopt op 24 augustus 1732 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Anna Roox), overleden op 14 juni 1793 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus ROOX (zie IV.32) en Anna STREGERS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 24 oktober 1763 te Nuth met Helena ROOX, uit Oirsbeek volgens doopaantekening van 15 oktober 1796; waarschijnlijk dochter van Leonardus en Elisabeth Ummelen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Leonardus Roox, Maria Wijnen).
 • 2. Anna Catharina, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 13 december 1766 te Nuth (getuige(n): Christianus Roox, Helena Bruls namens Catharina Houben).

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 7 juni 1795 te Nuth met Arnoldus van der HAGEN, 36 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 31 december 1758 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Eurlinx, Gertrudis Knooren), overleden op 9 januari 1836 te Hellebroek-Nuth op 77-jarige leeftijd, zoon van Christianus van der HAGEN en Maria KEULEN.

 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 3 maart 1769 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Mathias Roox, Mechtild Houben).
 • 4. Joannes Wilhelmus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 14 december 1771 te Nuth (getuige(n): Godefridus Roox, Anna Maria Houben namens Maria Roox).
 • 5. Joannes Petrus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 19 februari 1774 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Petrus Crijns, Anna Maria Heunen).


Generatie VI

VI.1 Joannes Petrus ROOX, gedoopt op 16 december 1755 te Hoensbroek, zoon van Godefridus ROOX (zie V.3) en Maria WIJNEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11 februari 1783 te Nuth met Maria Elisabeth KRAPELS, 34 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 25 oktober 1748 te Nuth (getuige(n): Michael Knoren, Maria Schreurs), achternaam vader Habets! Overleden op 19 oktober 1829 te Vaesrade-Nuth op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus KRAPELS, tuinman op huis Schinnen, en Maria KNOOREN, wolspinster (1796).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Margaretha, geboren op 7 december 1783 te Vaesrade, gedoopt op 7 december 1783 te Nuth (getuige(n): Godefridus Roox (Nuth), Maria Knooren (Nuth)).
 • 2. Godefridus Wilhelmus, geboren op 26 mei 1785 te Vaesrade, gedoopt op 27 mei 1785 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Laurentius Krapels (Vaesrade), Maria Wijnen (Vaesrade)).
 • 3. Joannes Petrus, geboren op 3 augustus 1789 te Vaesrade, gedoopt op 3 augustus 1789 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Roox (Nuth), Severina Smiets (Nuth)).
 • 4. Helena, geboren op 20 mei 1792 te Vaesrade, gedoopt op 20 mei 1792 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben, Helena Roox).


VI.4 Joannes Wilhelmus ROOX, geboren te Vaesrade, gedoopt op 19 augustus 1764 te Nuth (getuige(n): Christianus Roox, Anna Knubben), zoon van Godefridus ROOX (zie V.3) en Maria WIJNEN.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 4 oktober 1796 te Nuth met Maria Ida CRIJNS, 19 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 23 mei 1777 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Crijns, Helena Wouters), overleden op 26 april 1821 te Hellebroek-Nuth op 43-jarige leeftijd, dochter van Reinerus CRIJNS en Anna Catharina BRULS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 5 oktober 1797 te Nuth.
 • 2. Maria Elizabeth, gedoopt op 29 mei 1799 te Nuth.

Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 24 februari 1848 te Nuth met Matthias PACKBIERS, 49 jaar oud, gedoopt op 20 juni 1798 te Nuth, zoon van Christianus PACKBIERS en Sophia ALBERTS.

Bronnen

 1. zie voor oudere generaties: HCJM Kreijns Uit het duister van het verleden Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens Geleen 2005, 168-169; 212; 248; 277; 295 en 305
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 183v
 3. HCL-01.075 LvO 1756, 6v
 4. Hub Slangen Stas Slangen en zijn nakomelingen in Maastricht en Gulpen (1598-1762) in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 49 (2021-2), 38 en 44
 5. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 89
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 216r
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 220r
 8. HCL-01.075 LvO 1757, 11r
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 33r
 10. HCL-Maastricht: Burgerboek V, 233 en VI, 89
 11. HCL-01.075 LvO 1757, 313r
 12. HCL-01.075 LvO 1755, 188v
 13. HCL-Notarieel Archief inv. 1304 Gouthoven Maastricht
 14. HCL-01.075 LvO 1755, 257r
 15. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 38
 16. HCL-01.075 LvO 1756, 21r
 17. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 5
 18. HCL-01.075 LvO 1756, 70r
 19. HCL-01.075 LvO 1756, 150r
 20. HCL-01.075 LvO 1756, 160v
 21. HCL-01.075 LvO 1756, 164r
 22. HCL-01.075 LvO 1756, 189v
 23. HCL-01.075 LvO 1756, 192r
 24. HCL-01.075 LvO 1756, 197r
 25. HCL-01.075 LvO 1756, 132r
 26. HCL-01.075 LvO 1756, 218r
 27. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 241
 28. HCL-01.075 LvO 1757, 173v
 29. HCL-01.075 LvO 1758, 152r
 30. HCL-01.075 LvO 1758, 222r
 31. HCL-01.075 LvO 1737
 32. HCL-01.075 LvO 1725
 33. HCL-01.075 LvO 1758, 222r
 34. HCL-01.075 LvO 1759, 33v
 35. HCL-01.075 LvO 1758, 222r
 36. HCL-01.075 LvO 1756, 53v
 37. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 261
 38. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 25
 39. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 162
 40. HCL-01.075 LvO 1759, 51v
 41. HCL-01.075 LvO 1760, 180v
 42. HCL-01.075 LvO 1760, 97r
 43. HCL-01.075 LvO 1756, 6v
 44. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 259
 45. Rijckheyt-002 Hoensbroek 1671, 238
 46. Rijckheyt-002 Hoensbroek 1671, 238
 47. HCL-Notariële Archieven 3797 Looijmans Schinnen
 48. HCL-Notariële Archieven 4185 L'Allemand Valkenburg
 49. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 314
 50. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 112
 51. HCL-01.075 LvO 337, 66
 52. HCL-Notarieel Archief 2025 Ruijters Maastricht
 53. HCL-01.075 LvO 337, 68
 54. HCL-01.075 LvO 337, 75
 55. HCL-Notarieel Archief 2025 Ruijters Maastricht
 56. HCL-01.075 LvO 1758, 84v
 57. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 117

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 15 december 2006
Harry Luijten, enkele aanvullingen op 10 maart 2007
Harry Luijten, herziene versie op 22 februari 2024