Knoren

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE KNOREN

Generatie I


I.1 Nicolaus KNOREN.
Gehuwd voor de kerk op 5 februari 1617 te Nuth met Joanna BRANTS, 24 jaar oud, gedoopt op 11 november 1592 te Nuth (getuige(n): Leonardus Heuntgens, Leonardus rotarii faber de Schwijer, Petronella Tijmmers, Mijntgen e.v. Nicolaus Heuntgens), dochter van Joannes BRANTS en Agnes HUNTGENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Judith, gedoopt op 10 januari 1627 te Nuth.
 • 2. Wilhelmus (zie II.2).
 • 3. Joannes (zie II.4).


Generatie II


II.2 Wilhelmus KNOREN, gedoopt op 11 september 1630 te Nuth, overleden nov. 1664 te Nuth, zoon van Nicolaus KNOREN (zie I.1) en Joanna BRANTS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 6 oktober 1655 te Nuth met Petronella PIJLS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie III.1).
 • 2. Nicolaus (zie III.3).


II.4 Joannes KNOREN, gedoopt op 10 mei 1635 te Nuth, overleden op 9 februari 1672 te Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus KNOREN (zie I.1) en Joanna BRANTS.
Op 22 augustus 1660 ruilde Hend. Hartmans, gehuwd met Catharina Olislegers, ten overstaan van de schepenen van Bemelen, met Willem Knooren, gehuwd met Petronelle Pils.
Knoren ontving ca. 7,5 grote roede weiland tot Ophoven, grenzend aan de weg van Ophoven naar Amstenrade en Houb Gielen, en aan weerszijden grenzend aan Gerat Goossens en de erfgenamen van Gerart Knoren.
In ruil gaf Knoren een morgen land aan de Krekelberg langs de pastoorsgraaf, grenzend aan het voetpad van de Krekelberg naar Wolfshaag en de pastorie van Schinnen. De 212,5 gulden die hij nog extra moest betalen, zou hij, met toestemming van Hartmans, overhandigen aan Jan Nuchelmans, tot mindering van een lening die Hartmans bij Nuchelmans had lopen.

HCL-LvO 1842: Op 16 maart 1661 leende Willem Knoren, gehuwd met Petien Pijls, van Anna Driessen, weduwe Matthijs van den Wijer, 150 gulden tegen 6,25% en stelde daartoe tot onderpand:
a) een zil weiland tot Ophoven, grenzend aan de gemene straat en de erfgenamen Rencken Diederen, hoofdzijde de gemene straat;
b) een morgen akkerland op het Vaesrader paadje, grenzend aan Lemmen Peters en Gercken Vleugels.
[1]
Ondertrouwd op 9 februari 1659 te Heerlen (getuigen: zijn broer Willem, Geetien van Waltniel) Jan Knorren van Vorschen (Vaesrade) nu wonend tot Orsbeck, Geetien Pasman jongedochter van het Geerlich nu woonend tot Oppeven bij Orsbeck, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23 februari 1659 te Heerlen met Gertrudis PASMANS, overleden op 12 juni 1699 te Nuth.
Op 5 juli 1679, ten overstaan van notaris Munix, verscheen Gertruijt Pasmans, weduwe Jan Knoeren, wonend te Vaesrade.
Zij toonde een bewijs van toestemming van Peter Toenis en Gillis Cangen, omms en voogden van haar kinderen, op 2 juni 1677 afgegeven door de schepenen van Vaesrade.
Zij verkocht nu aan Gerard Pasmans, inwoner van Houthem en gehuwd met Maria Tants, twee grote roeden akkerland in het Houthemerveld onder Houthem, grenzend aan weerszijden aan Gerard Pasmans, hoofdzijden de Drinckbeek en Guert Driessens, voor 33 gulden per grote roede.
[2]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes KNOOREN (zie III.6).
 • 2. Nicolaus, gedoopt op 19 februari 1664 te Nuth (getuige(n): Barbara Bemelmans).
 • 3. Hubertus, gedoopt op 1 januari 1669 te Amstenrade (getuige(n): Simon Schetjens).


Generatie III


III.1 Joannes KNOREN, gedoopt op 13 oktober 1656 te Nuth, voor 1706.
Op 9 oktober 1706 werd een overeenkomst gesloten aangaande de nalatenschap van Jan Cnoren en Maria Cordeweners door de voogden Augustijn Hausteder, gehuwd met Gertruijdt Cordeweners, en Claes Cnoren. Er werd afgesproken dat zoon Willem Cnoren de goederen te Vaesrade zou krijgen, zoals ze eertijds aan zijn vader waren toebedeeld.
De goederen onder Nuth zouden aan de twee andere kinderen toebedeeld worden. En omdat de goederen te Nuth meer waard waren zouden de zusters elk 53 gulden aan hun broer geven. Bovendien mocht Willem uit de geoderen onder Nuth de beste eikenboom en de beste es uitkiezen.
Eventuele uitstaande schat te Vaesrade zou gezamenlijk betaald worden.
Augustijn Hausteder betaalde ter plekke namens de kinderen Catrijn en Jenne Cnoren 62 gulden en vijftien stuivers en verder nog 32 gulden zeventien stuivers aan schatgelden en nog twee gulden van een lening.[3]
Zoon van Wilhelmus KNOREN (zie II.2) en Petronella PIJLS.
Gehuwd met Maria CORDEWENERS, gedoopt op 12 maart 1656 te Nuth (getuige(n): Mathias Tribels), overleden op 22 augustus 1690 te Nuth op 34-jarige leeftijd, dochter van Nicolaus CORDEWENERS en Catharina BECKERS.
Op 25 september 1704 bepaalde Herman Cordeweners in zijn testament dat de drie kinderen van zijn zus bij Jan Cnoren elk een pattacon zouden erven.[4]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Guilhelmus, gedoopt op 13 oktober 1681 te Nuth (getuige(n): Hermanus Odekercken, Catharina Erckens), overleden 1681/1685, jong overleden.
 • 2. Catharina, gedoopt op 23 januari 1683 te Nuth (getuige(n): Henricus Heijnen, Catharina Pijls), overleden 1683/1687, jong overleden.
 • 3. Wilhelmus (zie IV.3).
 • 4. Catharina, gedoopt op 6 april 1687 te Nuth (getuige(n): Henricus Heijnen namens Theodorus Cnoren, Elisabeth Corduweners).

Gehuwd met Matthias JANSSENS.
HCL-LvO 1756, 221v: Op 24 maart 1708 waren ten overstaan van de voogden Houb Laheij en Augustijn Housteder de goederen verdeeld van wijlen Jan Cnoren.
Mathis Janssen [gehuwd met Catharina Cnoren] verwierf:
a) 82,5 kleine roeden akkerland"aen het heijligen huijsken", oostwaarts Hermen Odekercken, westwaarts het wederdeel;
b) 48 kleine roeden akkerland aan de Ludderweg, oostwaarts het wederdeel, westwaarts Houb Laheij;
c) 61 kleine roeden akkerland "de lat", grenzend aan Lemmen Meulenbergh en Vaes Spijckers.
Verder zou Mathis Janssen nog 12 gulden ontvangen.[5]

 • 5. Joanna, gedoopt op 17 april 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Petrus Crijns, Gertrudis Pasmans weduwe Joannes Knoren antiqui), overleden op 23 mei 1720 te Hunnecum-Nuth op 31-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 2 juni 1712 te Schinnen met Petrus CORVERS.
{Hij otr. Heerlen 5 oktober 1720. Peter Curffers bruidegom van Nuth, Aleth Wijnen jongedochter bruid onder Heerlen; losbrief 11 november, tr. kerk Nuth 12 november 1720 (get.: Reinerus Crijns, Hermanus Lahaij), er staat 12 8bris maar waarschijnlijk moet het 12 9bris zijn Aleida WIJNEN, overl. Hunnecum-Nuth 15 mei 1723.
Hij tr. kerk Nuth 8 februari 1725 (get.: Wilhelmus Cobben, Joannes Cobben). Petrus Curvers bis viduus de Hunnecom, Elisabeth van Oppen ex pago de Hoensbroeck Elisabeth van OPPEN, ged. Hoensbroek 30 april 1690, overl. Hunnecum-Nuth 24 mei 1743, dr. van Joannes van OPPEN en Petronella CREMERS.}

III.3 Nicolaus KNOREN, geboren ca. 1660, overleden op 2 mei 1731 te Schinnen.
Op 8 december 1687 verkocht Giel Diederen aan Claes Knooren de volgende onroerende goederen:
a) 80 (bij meting 94 1/4) kleine roeden weiland "ten Reuken" onder Nuth, grenzend aan Thijs Jongen, Paulus Baggen en heer Munix;
b) 100 (bij meting 102) kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Paul Baggen, erfgenamen Munix, Vaes Roecx en This Jongen;
c) 75 (bij meting 76) kleine roeden akkerland daarnaast gelegen, grenzend aan de erfgenamen Geret Vleugels, erfgenamen Munix, Jan Roex en Thijs Jongen;
d) een halve zille (bij meting 2 voet minder) akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Geret Vleugels, Thomas Crijns en de Pastorieweide;
e) 29 (bij meting 28,5) kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Paul Baggen, erfgenamen Geret Vleugels, Jan Corten en de Pastorieweide;
f) 43 (bij meting 44) kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Geret Vleugels, Paul Baggen en Jan Corten.
Iedere kleine roede werd verkocht voor twee schillingen. Het geheel was belast met 6,5 kop rogge aan het huis Wijnandsrade en een halve kop aan de Armen van Wijnandsrade. De staande gewassen zouden gedeeld worden.[6]
Op 11 juni 1691 verkocht Claes Knooren, gehuwd met Aleth Roecx, aan Tijs Roecx, gehuwd met Meijcken Bemelmans, 95 kleine roeden weiland "ten Reuken" onder Nuth, grenzend aan Paulus Baggen, This Jongen en heer Munix; voorts 85 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathijs Limpens, Thijs Roecx en de weg naar Wijnandsrade. De koopsom bedroeg 208 gulden. Verder verkocht Claes Knooren aan Thijs Roecx nog 77 kleine roeden akkerland onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Municx, de erfgenamen Gerardt Vleugels en Thijs Jongen. Dit land kostte per kleine roede 20 stuivers.[7]
Op 27 juni 1692 ruilden Claes Cnoren, gehuwd met Alet Roex, en Frans Crijns, gehuwd met Elisabeth Houben, onroerende goederen. Claes Cnoren gaf 138 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan de vrijheer van Wijnandsrade en de erfgenamen Debets; voorts anderhalve morgen in twee percelen gelegen onder Nuth, het een grenzend aan de weduwe Henrix Munix en Paulus Baggen, het ander aan de erfgenamen Gerard Vleugels en de Reukener kamp. Frans Crijns gaf in ruil huis, hof en moestuin, uitgezonderd de schuur, gelegen onder Vaesrade, afkomstig van Claes Limpens en door hem verworven van zijn broer Corst Crijns, grenzend aan Gilis Bemelmans en de erfgenamen Giel Meuren, belast met een half vat rogge aan de kerk van Nuth; en verder drie morgen land aldaar gelegen, grenzend aan de markies van Hoensbroek, de wijenweg en het Nuinhover bos.[8]
Over deze ruil ontstond een juridisch geschil dat op 7 juni 1694 werd bijgelegd. Claes Knooren betaalde de gerechtskosten te Hoensbroek en Frans Crijns de gerechtskosten te Valkenburg.[9]
Zoon van Wilhelmus KNOREN (zie II.2) en Petronella PIJLS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24 mei 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Hendrick Heijnen, Elisabetha Roeckx) met Aleida ROOX, 25 jaar oud, gedoopt op 19 oktober 1661 te Nuth, overleden op 17 december 1704 te Nuth op 43-jarige leeftijd, dochter van Servatius ROEX en Catharina KEIJSERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 5 augustus 1705 te Nuth (getuige(n): Wilh. Canisius, Joanna Frissen). Nicolaus Knooren vid. et Elisabetha Peters met Elisabetha PETERS, overleden op 30 maart 1740 te Schinnen.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 7 maart 1688 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roockx, Elisabeth Crins), achternaam bij doop Cnoren.
 • 2. Wilhelmus (zie IV.10).
 • 3. Servatius KNOEREN, gedoopt op 29 januari 1692 te Nuth (getuige(n): Henricus Hein).
 • 4. Petronella KNOOREN, gedoopt op 6 oktober 1695 te Nuth (getuige(n): Gertrudis Pasmans), overleden op 25 augustus 1746 te Vaesrade op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 9 februari 1728 te Nuth (getuige(n): Winandus Wijnen, Joannes Schetjens) met Winandus WIJNEN, 31 jaar oud, gedoopt op 31 juli 1696 te Nuth (getuige(n): Thomas Peters, Maria Cogelen), overleden op 22 december 1764 te Vaesrade op 68-jarige leeftijd, begraven op 24 december 1764 te Nuth, zoon van Cornelius WIJNEN en Elisabetha RUTTEN.

 • 5. Servatius CNOREN, geboren te Vaesrade, gedoopt op 28 april 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hubertus Knoren, Maria Bemelmans).

Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Leonardus (zie IV.16).
 • 7. Catharina, gedoopt op 9 december 1708 te Schinnen, overleden op 19 december 1720 te Schinnen op 12-jarige leeftijd.


III.6 Joannes KNOOREN, gedoopt op 27 juni 1661 te Nuth (getuige(n): Godefridus Lijmpens, Ida Beltgens, e.v. Lemmen Brants), zoon van Joannes KNOREN (zie II.4) en Gertrudis PASMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 38-jarige leeftijd op 27 juli 1699 te Nuth (getuige(n): Hubertus Knooren, Petrus Plumeckers), ex Vaesraij met Catharina RONDEN, overleden op 10 mei 1700 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 19 februari 1702 te Nuth (getuige(n): Hubertus Knooren, Guilh. Schepers). Jan Knooren et Joanna Trib.!! Echtgenote is Joanna QUAETACKERS, 34 jaar oud, gedoopt op 22 september 1667 te Hoensbroek (getuige(n): Adrianus ...), overleden op 18 juni 1723 te Nuth op 55-jarige leeftijd, ec Vaesraedt, dochter van Thomas QUAETACKERS en Ida LENSSEN.
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Gertruda KNOREN, gedoopt op 6 juni 1702 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hubertus Knoren, Maria Quatackers).
 • 2. Ida, gedoopt op 14 april 1704 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Quadackers, Joanna Knooren), overleden op 4 april 1784 te Vaesrade op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 15 november 1738 te Maastricht (getuige(n): Thomas Knoren, Anna Wustenraedt), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Michael WUSTENRAEDT, 24 jaar oud, gedoopt op 21 maart 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Godefridus Snackers, Elisabetha Braments), overleden op 28 november 1770 te Vaesrade op 56-jarige leeftijd, begraven op 30 november 1770 te Nuth, zoon van Joannes WUSTENRAEDT, schepen van Vaesrade, en Catharina SLEIJPEN.

 • 3. Joannes (zie IV.22).
 • 4. Thomas, gedoopt op 23 juli 1711 te Nuth (getuige(n): Joannes Quaetackers, Joanna Knooren namens Maria Limpens), overleden op 3 december 1785 te Vaesrade op 74-jarige leeftijd.

Op 10 januari 1751 verkocht Michiel Weustenraedt, gehuwd met Ida Cnooren, aan zijn zwager Thomas Cnooren, gehuwd met Maria Cuijpers, de helft van een weide te Vaesrade "op den steenberg", grenzend aan Thomas Cordeweners, Maria Crijns en de Hulsberg, welke weide afkomstig was van Jan Cnooren, liggende aan de zijde naar het veld grenzend aan Thomas Cordeweners. De koopsom bedroeg 82 gulden.[10]
Op 11 december 1757 verkocht Michael Weustenraedt, gehuwd net Ida Cnoren, aan Thomas Cnoren, gehuwd met Maria Cuijpers, 53 kleine roeden akkerland te Vaesrade "aen den bick", grenzend aan Joannes Weustenraedt, Willem Cnoren en de Wijenweg, voor 35 stuivers per kleine roede.[11]
Gehuwd voor de kerk (1) op 37-jarige leeftijd op 29 april 1749 te Nuth met Maria KUIJPERS, overleden op 11 augustus 1778 te Vaesrade, begraven op 13 augustus 1778 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 69-jarige leeftijd op 13 januari 1781 te Sittard met Maria van der MULLEN.

Generatie IV


IV.3 Wilhelmus KNOREN, gedoopt op 18 februari 1685 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Theodorus Pricken, Elisabeth Wijers), overleden op 5 december 1760 te Vaesrade op 75-jarige leeftijd.
Op 9 oktober 1706 werd door de voogden Augustijn Housteder en Claes Cnoren vastgelegd dat Willem Cnoren de goederen onder Vaesraede uit de nalatenschap van zijn vader zou erven.[12]
Zoon van Joannes KNOREN (zie III.1) en Maria CORDEWENERS.
Gehuwd met Christina BISSCHOPS, gedoopt op 27 december 1678 te Voerendaal (getuige(n): Theodorus Habets (koster) namens Ulricus Heuts, Maria Eijmael), overleden op 12 november 1755 te Vaesrade op 76-jarige leeftijd, dochter van Laurentius BISSCHOPS en Maria WIDDERSHOVEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria KNOOREN, gedoopt op 29 september 1708 te Nuth (getuige(n): Joanna Knooren, e.v. Henricus Kempeners).
 • 2. Laurentius (zie V.2).
 • 3. Nicolaus KNOOREN, gedoopt op 27 januari 1713 te Nuth (getuige(n): Petrus Ceurvers, Gertrude Cordeweeners).
 • 4. Maria KNOOREN, wolspinster (1796), gedoopt op 21 december 1714 te Nuth (getuige(n): Joannes Knooren, Anna Ceulen), overleden op 18 september 1798 te Vaesrade op 83-jarige leeftijd, 84 jaar.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25 februari 1740 te Schinnen met Theodorus KRAPELS, 30 jaar oud, tuinman op huis Schinnen, gedoopt op 10 april 1709 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 24 september 1768 te Born op 59-jarige leeftijd, zoon van Godefridus KRAPELS en Elisabeth LEMMENS.[13]

 • 5. Joannes CNOREN, gedoopt op 25 november 1716 te Nuth (getuige(n): Chr. Berlo namens Henricus Kempeners, Catharina Bisschops), overleden op 27 augustus 1782 te Vaesrade op 65-jarige leeftijd.

Op 29 januari 1765 verkochten de broers Laurens en Joannes Cnoren, mede voor hun zwager Frans Corfs, aan hun zwager Dirck Crapels, gehuwd met Maria Cnoren, hun deel in huis en weide te Vaesrade, grenzend aan Joannes Weustenraedt, de wijenweg en de erfgenamen Wijn Wijnen. Crapels betaalde hiervoor 300 gulden.[14]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 6 juni 1743 te Nuth (getuige(n): Egidius Helders, Joannes Bousch) met Maria SCHREURS, overleden op 31 januari 1772 te Vaesrade.

 • 6. Anna Maria, gedoopt op 3 mei 1718 te Nuth (getuige(n): Petrus Geurten, Maria Catharina Alberts).
 • 7. Christianus, gedoopt op 25 december 1719 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Leufkens, Cornelia Vrouwenraet (uit Schinnen)), achternaam bij doop Cnoren.
 • 8. Wilhelmus, gedoopt op 17 juni 1722 te Nuth (getuige(n): Eustachius Konen, Catharina Meutjens), achternaam bij doop Cnoren.
 • 9. Petronella, gedoopt maart 1725 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Onnouw, Petronella Cnoren), overleden op 11 januari 1793 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 12 oktober 1751 te Kerkrade met Franciscus Josephus CURVERS, 17 jaar oud, gedoopt op 20 december 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Klöckers, Maria Meijers), achternaam bij doop Cörffs, zoon van Leonardus CURFFS en Catharina MEIJERS.


IV.10 Wilhelmus KNOREN, gedoopt op 18 augustus 1689 te Nuth (getuige(n): Petrus Slanghen, Helena Smiets), overleden voor 4 juli 1750, zoon van Nicolaus KNOREN (zie III.3) en Aleida ROOX.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14 januari 1710 te Schinnen met Cornelia VROUWENRAEDT, overleden op 21 januari 1758 te Vaesrade.
Op 4 juli 1750 verklaarde Corst Bruls, gehuwd met Maria Coenen, dat op 10 maart 1721 door zijn schoonmoeder Francoise Meijers, weduwe Gerardt Koenen, en de toen nog minderjarige Maria Coenen aan Willem Cnooren was overgedragen de helft in huisweide met moestuin en bebouwing "aen den Bosch" te Vaesrade, zijnde 70 kleine roeden en grenzend aan Joannes Schetjens, de weduwe Willem Cnooren en de straat.
Thans werd de verkoop van dit geheel bevestigd aan Nelen Vrouwenraedt, weduwe Willem Knoeren, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede en 60 gulden voor de bebouwing. Verder zou de verkoper nog een rund krijgen dat tot 1 oktober op de weide van de koopster zou blijven.
Het geheel was belast met een half vat rogge aan de kerk van Nuth.[15]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 23 juli 1710 te Schinnen (getuige(n): Gerardus Notermans namens Michael Vroenraedt, Maria Pricken).
 • 2. Margaretha, gedoopt op 10 april 1712 te Schinnen, overleden op 21 mei 1802 te Hoensbroek op 90-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1746 met Petrus PEIJS, overleden op 23 februari 1747 te Vaesrade, achternaam echtgenote Vrouwenraedt!
Gehuwd voor de kerk (2) op 53-jarige leeftijd op 3 oktober 1765 te Nuth met Michael PAPPERTS, 43 jaar oud, gedoopt op 2 oktober 1722 te Hoensbroek, overleden op 28 juni 1790 te Vaesrade op 67-jarige leeftijd, zoon van Michael PAPPERTS en Joanna GIELEN.

 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 26 augustus 1716 te Schinnen (getuige(n): Lambertus Philip namens Theodorus Knoren, Helena Vrouwenraet).
 • 4. Michael, gedoopt op 26 augustus 1721 te Schinnen (getuige(n): Joannes Heijnen, Petronella Knoren namens Maria Catharina Roox), overleden op 27 maart 1780 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd, begraven op 29 maart 1780 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 12 mei 1743 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Knoren, Joannes Knoren) met Catharina PHILIPPENS, 21 jaar oud, gedoopt op 7 december 1721 te Nuth (getuige(n): Godefridus Philippens, Anna Wijnen namens haar zuster Maria Wijnen), overleden op 18 januari 1768 te Vaesrade op 46-jarige leeftijd, begraven op 20 januari 1768 te Nuth, dochter van Lambertus PHILIPPENS en Catharina WIJNEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 26 april 1768 te Nuth met Maria van der MULLEN.

 • 5. Nicolaus, gedoopt op 5 oktober 1723 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Roox, Elisabeth Roex), overleden op 14 augustus 1777 te Spaubeek op 53-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 13 augustus 1755 te Spaubeek met Anna Elisabetha PAES


IV.16 Leonardus KNOREN, gedoopt op 18 september 1706 te Schinnen, overleden op 25 oktober 1783 te Merkelbeek op 77-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus KNOREN (zie III.3) en Elisabetha PETERS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24 juni 1734 te Schinnen met Petronella BRULS, 24 jaar oud, gedoopt op 22 november 1709 te Merkelbeek, overleden op 11 januari 1787 te Merkelbeek op 77-jarige leeftijd, dochter van Adam BRULS en Mechtildis WEIJERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus, gedoopt op 9 maart 1736 te Merkelbeek (getuige(n): Petrus Curvers en Mechtildis Bruls)
 • 2. Thomas KNOOREN (zie V.21).
 • 3. Maria Catharina KNOOREN, gedoopt op 4 september 1741 te Merkelbeek (getuige(n): Joannes Janssen namens Joannes Celissen en Catharina Knooren), overleden op 8 mei 1824 te Merkelbeek op 72-jarige leeftijd,

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 april 1766 te Merkelbeek met Leonardus LIMPENS, overl. Merkelbeek 24 januari 1790.

 • 4. Ida, gedoopt op 19 juli 1744 te Merkelbeek (getuige(n): Severinus Vroemen en Ida Knooren).
 • 5. Anna Mechtildis, gedoopt op 12 november 1747 te Merkelbeek (getuige(n): Augustinus Celissen namens Joannes Beckers en Mechtildis Bruls), overleden op 19 juli 1796 te Merkelbeek op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 22 november 1779 te Merkelbeek met Matthias BRULS, gedoopt op 24 mei 1743 te Geulle, overleden op 6 mei 1781 te Merkelbeek op 37-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus BRULS en Maria BOURS.
Gehuwd (2) voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 11 februari 1792 te Merkelbeek met Matthias HERINX, gedoopt op 10 mei 1714 te Brunssum, overleden op 82-jarige leeftijd op 4 juli 1796 te Merkelbeek, zoon van Matthias HERINX en Maria REUMKENS, weduwnaar uit het eerste huwelijk van Helena CUIJPERS, overleden te Merkelbeek op 4 april 1786.

 • 6. Maria Elisabeth, gedoopt op 24 februari 1752 te Merkelbeek (getuige(n): Augustinus Celissen namens Mathias Bruels, Mechtildis Vroemen).


IV.22 Joannes KNOOREN, gedoopt op 9 oktober 1707 te Nuth (getuige(n): Matthias Quaetackers, Catharina Stassen namens Elisabetha Wilejans), overleden op 27 augustus 1782 te Vaesrade op 74-jarige leeftijd, begraven op 28 augustus 1782 te Nuth, zoon van Joannes KNOOREN (zie III.6) en Joanna QUAETACKERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17 juni 1732 te Schinnen met Joanna Maria CORDEWENERS, 23 jaar oud, gedoopt op 13 juni 1709 te Heerlen, overleden op 4 februari 1779 te Vaesrade op 69-jarige leeftijd, begraven op 6 februari 1779 te Nuth, dochter van Theodorus CORDEWENERS en Gertrudis KLEUTSGENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes KNOREN, gedoopt op 14 december 1734 te Amstenrade.
 • 2. Joanna Gertrudis KNOREN, gedoopt op 22 februari 1737 te Nuth (getuige(n): Matthias Cordeweners, Ida Knoren).
 • 3. Theodorus KNOREN, gedoopt op 27 februari 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Lindelauff, Gertrud Knoren), achternaam moeder niet ingevuld, overleden op 6 februari 1812 te Amstenrade op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 17 september 1776 te Sittard (getuige(n): Theodorus Krapels, Gertrudis Beugels), gehuwd te Sittard met toestemming pastoor van Nuth met Maria Catharina BEUGELS, 26 jaar oud, gedoopt op 27 april 1750 te Amstenrade, overleden op 9 april 1821 te Amstenrade op 70-jarige leeftijd, dochter van Tilmanus BEUGELS en Ida GIELKENS.

 • 4. Thomas KNOREN, gedoopt op 21 januari 1743 te Nuth (getuige(n): Thomas Knooren, Ida Cordeweners).
 • 5. Michael KNOREN, gedoopt op 18 februari 1747 te Nuth (getuige(n): Michael Knoren, Catharina Kleutskens), overleden op 14 februari 1780 te Vaesrade op 32-jarige leeftijd, "imbecilis", begraven op 16 februari 1780 te Nuth.


Generatie V


V.2 Laurentius KNOREN, gedoopt op 5 oktober 1710 te Nuth (getuige(n): Henricus Kempeners namens Joannes Bijschoffs, Maria Penders), geen voornaam vermeld in doopregister Overleden op 21 maart 1787 te Vaesrade op 76-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus KNOREN (zie IV.3) en Christina BISSCHOPS.
RAL-LvO 2136, 378: Op 29 januari 1765 verkochten de broers Laurens en Joannes Cnoren, mede voor hun zwager Frans Corfs, aan hun zwager Dirck Crapels, gehuwd met Maria Cnoren, hun deel in huis en weide te Vaesrade, grenzend aan Joannes Weustenraedt, de wijenweg en de erfgenamen Wijn Wijnen. Crapels betaalde hiervoor 300 gulden.[16]
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 22 juli 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Winandus Timmers) met Catharina TIMMERS, 19 jaar oud, gedoopt op 1 juni 1713 te Nuth (getuige(n): Gerard Palmen, Margaretha Spetjens), overleden op 6 maart 1761 te Vaesrade op 47-jarige leeftijd, dochter van Gerardus TIMMERS en Anna SPETGENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 10 november 1761 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens, Wijnandus Wijnen) met Barbara PHILIPPENS, 48 jaar oud, gedoopt op 12 november 1712 te Schinnen, overleden op 3 september 1788 te Vaesrade op 75-jarige leeftijd, dochter van Godefridus PHILIPPENS en Maria BOTTELIERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Laurentius, gedoopt op 30 januari 1733 te Hoensbroek.
 • 2. Wilhelmus (zie VI.2).
 • 3. Gerardus, gedoopt op 5 december 1740 te Nuth (getuige(n): Gerardus Timmers, Maria Knoren).


V.21 Thomas KNOOREN, gedoopt op 29 juni 1737 te Merkelbeek (getuige(n) Thomas Bruls, Barbara Bruls namens Catharina Bruls), overleden op 10 april 1824 te Merkelbeek op 86-jarige leeftijd, dysenterie, zoon van Leonardus KNOREN (zie IV.16) en Petronella BRULS.
Ondertrouwd op 13 november 1763 te Heerlen, gehuwd (1) voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26 november 1763 te Merkelbeek met Maria Elisabeth SIJSTERMANS, 20 jaar oud, gedoopt op 14 juni 1743 te Heerlen, overleden op 19 februari 1796 te Merkelbeek op 52-jarige leeftijd, dochter van Gerardus SIJSTERMANS en Odilia VROEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Odilia, gedoopt op 30 september 1764 te Heerlen.
 • 2. Petronella, gedoopt op 7 augustus 1766 te Heerlen.
 • 3. Leonardus, gedoopt op 3 november 1767 te Heerlen.
 • 4. Joannes Petrus, gedoopt op 3 november 1768 te Heerlen.
 • 5. Maria Ida, gedoopt op 2 oktober 1770 te Heerlen.
 • 6. Odilia, gedoopt op 22 februari 1774 te Brunssum.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 2 oktober 1799 te Oirsbeek, gehuwd voor de kerk op 8 oktober 1799 te Nuth met Joannes CRIJNS, 24 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 28 juli 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls, Anna Roox), zoon van Reinerus CRIJNS en Anna Catharina BRULS.

 • 7. Joannes, gedoopt op 9 oktober 1776 te Brunssum.
 • 8. Maria, gedoopt op 18 augustus 1778 te Brunssum.
 • 9. Caecilia alias Maria Lucia, gedoopt op 10 april 1781 te Brunssum, overleden op 5 mei 1838 te Heerlen op 57-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 9 oktober 1805 te Nuth met Franciscus Henricus Josephus MENTZ (MEENS), 24 jaar oud, geboren te Kerkrade, gedoopt op 18 augustus 1781 te Kerkrade, zoon van Joannes Wilhelmus MENTZ, knecht, en Maria Elisabeth CROMBACH.

 • 10. Joannes Gerardus, gedoopt op 26 mei 1783 te Merkelbeek.
 • 11. Joanna Elisabeth, gedoopt op 22 juni 1787 te Merkelbeek.


Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 30 maart 1799 te Oirsbeek, gehuwd voor de kerk op 22 april 1799 te Merkelbeek met Elisabeth MEELS, 54 jaar oud, gedoopt op 4 april 1744 te Merkelbeek, overleden op 13 november 1811 te Merkelbeek op 67-jarige leeftijd, dochter van Joannes MEELS en Barbara MEULENBERG.
Zij was weduwe uit het eerste huwelijk van Caspar CLEMENT, overleden 29 november 1795 te Merkelbeek.

Generatie VI


VI.2 Wilhelmus KNOREN, gedoopt op 20 oktober 1735 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Knoren (grootvader), Anna Spetjens), overleden op 3 september 1760 te Vaesrade op 24-jarige leeftijd, zoon van Laurentius KNOREN (zie V.2) en Catharina TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 1 december 1759 te Nuth met Christina JACOBS, overleden op 20 juni 1786 te Nuth, begraven op 21 juni 1786 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 29 oktober 1760 te Nuth (getuige(n): Wijnand Timmers namens Matthias Jacobs, Catharina Timmers).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 4292a, 34v
 2. HCL-Notarieel Archief 1269 Munix Maastricht
 3. HCL-01.075 LvO 1756, 205r
 4. HCL-01.075 LvO 1756, 183v
 5. HCL-01.075 LvO 1756, 221v
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 71v
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 53v
 8. HCL-01.075 LvO 1756, 11v en HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 230
 9. HCL-01.075 LvO 1756, 58r
 10. HCL-01.075 LvO 2136, 126
 11. HCL-01.075 LvO 2136, 267
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 205r
 13. genealogie Krapels op de inmiddels verdwenen website www.krapels.nl
 14. HCL-01.075 LvO 2136, 378
 15. HCL-01.075 LvO 2136, 112
 16. HCL-01.075 LvO 2136, 378

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 18 april 2007
Willi Pelz (via Harry Luijten), generatie V.21 op 25 april 2007
Willi Pelz (via Harry Luijten), generatie IV.16 op 2 mei 2007
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 20 februari 2024