Weustenraedt

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE WEUSTENRAEDT

Algemene informatie

Duidt op herkomst uit het gehucht Weustenrade in de gemeente Voerendaal, in 1420 Woestenrade. Het betreft hier een adresnaam met het achtervoegsel rade/rode, die betekende 'ontginning bij een woest gebied'.
Bron: Meertensinstituut

Generatie I


I.1 Joannes WEUSTENRAEDT, overleden op 22 juni 1713 te Nuth Jan Wuestenraet prope centenarius viduus op gen reucken.
Gehuwd met Sophia ODEKERCKEN, gedoopt op 18 oktober 1631 te Nuth, overleden op 21 maart 1694 te Nuth op 62-jarige leeftijd, begraven op 23 maart 1694 te Nuth, dochter van Hubertus ODEKERCKEN en Elisabeth TESSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie II.1).
 • 2. Hubertus (zie II.3).
 • 3. Thomas WUSTENRAEDT (zie II.5).
 • 4. Henricus, gedoopt op 1 maart 1668 te Nuth (getuige(n): Martinus Jans).
 • 5. Petrus, gedoopt op 12 december 1670 te Nuth (getuige(n): Petrus Oensel, Maria Hamers, e.v. Servatius Huntgens).
 • 6. Elisabetha, gedoopt op 24 februari 1674 te Nuth (getuige(n): Joannes Smismans, Cornelia Odekercken).


Generatie II

II.1 Joannes WEUSTENRAEDT, geboren ca. 1655, overleden op 12 september 1733 te Nierhoven-Nuth, familierelatie hypothetisch, gebaseerd op het optreden van Ida Bemelmans als doopgetuige bij twee (vermeende) broers Weustenraedt. Twijfel vanwege het hoge leeftijdsverschil met echtgenote.
RAL-LvO 1756, 84r: Op 11 september 1683 werd vastgelegd dat Matthijs Hautvast anderhalve morgen weide te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Matthijs Hautvast, Jan Schellarts en Lemmen Limpens, beleend had aan Jan Weustenraedt voor 100 gulden.
Op 30 mei 1697 verklaarde Jan Wustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, dat Matthias Hautvast, gehuwd met Anna Hagens, het geld terugbetaald had. De belening werd derhalve opgeheven.
RAL-LvO 1756, 12r: Op 25 november 1692 verklaarde Jan Weustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, dat hij 300 gulden tegen 5% geleend had van Lemmen Loijen, gehuwd met Meijcken Driessens. Hij stelde tot onderpand:
a) een halve bunder weiland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Jan Schilders, Paulus Hoorsmans, heer Canisius en de straat;
b) een morgen land "op de geisberch", grenzend aan Judith Canisius, Jan Schilders, de kroondomeinen en Paulus Hoorsmans;
c) een morgen land "op de geisberch", grenzend aan Caspar Brants, Paulus Hoorsmans, het voetpad van de Wijenweg naar Grijzegrubben en het erf van wijlen Claes Coix;
d) een morgen land "op den vroeghop", grenzend aan Tis Brants, Meijcken Moberts, heer Canisius en Paulus Hoorsmans.
RAL-LvO 1756, 224r: Op 23 april 1693 loste Jan Wuestenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans een schuld van 300 gulden af. Hij gaf dit bedrag aan kanunnik Melchior Canisius. De lening was op 1 oktober 1623 door Jan Bemelmans, gehuwd met Ida Crousen, verkregen van Servaes Canisius, gehuwd met Judith Rentiens.
RAL-LvO 1756, 156v: Op 28 mei 1700 verkocht Jan Wuestenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, aan Severen Bemelmans, gehuwd met Catharina Hautfast, 72 kleine roeden en 2 1/2 voet land "in de Schabbedellen" nabij Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan heer Canisius, Thijs Teunissen, Thijs Hautvast en heer Canisius, voor 70 gulden. De helft zou "naestcoemende dinsdagh", de andere helft "tegen naestcoemende sint Jansmisse" betaald worden. De verkoper stelde zijn huis en hof te Nierhoven onder Nuth als onderpand voor eventuele onvoorziene schade voor de koper.
RAL-LvO 1756, 111v: Op 10 juni 1701 verkocht Jan Wuestenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, aan de heer van Nuth, drie morgen en 32 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Ckaes Coix, Paulus Horstmans, de weduwe Servaes Canisius en de heer van Nuth, voor 18 stuivers per kleine roede. Het land was belast met zeven malder haver in de cijnskaart van de Nieuwenhof.
RAL-LvO 1756, 234r: Op 14 december 1704 leende Jan Wuestenraedt, samen met zijn zoon Joannes, 150 gulden van Theodorus Schellaerts, schepen van Geleen. Tot onderpand dienden:
a) 124 kleine roeden akkerland "op den Cloot" , grenzend aan Caspar Brants, de Wijenweg en Vaes Spijckers;
b) 150 kleine roeden land "in de hael kuijl", grenzend aan Jan Schellarts en de Wijenweg;
c) 54 kleine roeden land "op den weenaers", grenzend aan Corsten Debets, Paulus Horstmans, de koninklijke domeinen en kanunnik Canisius;
d) 45 kleine roeden moestuin, grenzend aan Jan Schellartsen kanunnik Canisius.
RAL-LvO 1757, 111v: Op 20 december 1717 deed meester Joannes L'Ortije een borgstelling voor 200 gulden ten behoeve van Jan Weustenraedt, die daarvoor zijn huis te Nierhoven onder Nuth, met ca. een halve morgen weiland, grenzend aan Mathijs Meex en de Molenweg tot borg stelde. Tevens werden nog 120 kleine roeden akkerland "op den Cloot", grenzend aan de Wijenweg, Machiel Canisius, Hermen Gillis en de erfgenamen Caspar Brants, tot borg gesteld.
RAL-LvO 1758, 147v: Op 3 maart 1731 verkocht Jan Weustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, aan Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, 89 kleine roeden akkerland "op den geisberch" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mathijs Brants, Joannes Horsmans en Claes Frijns zelf, voor 20 stuivers per kleine roede.
Zoon van Joannes WEUSTENRAEDT (zie I.1) en Sophia ODEKERCKEN.
Gehuwd voor de kerk ca. 1680 met Ida BEMELMANS, gedoopt op 3 augustus 1646 te Nuth, overleden op 12 oktober 1734 te Nuth op 88-jarige leeftijd, dochter van Joannes BEMELMANS en Petronella LIJMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes WUSTENRAEDT (zie III.1).


II.3 Hubertus WEUSTENRAEDT, geboren ca. 1660, overleden op 28 mei 1740 te Reuken-Nuth, hypothetische relatie op basis van naamgeving kinderen, doopgetuigen en zijn eigen voornaam, verwijzend naar Hubertus Odekercken (grootvader), zoon van Joannes WEUSTENRAEDT (zie I.1) en Sophia ODEKERCKEN.
Gehuwd voor de kerk op 17 september 1686 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers, Anna Praets) met Sophia JONGEN, 25 jaar oud, gedoopt op 21 oktober 1660 te Hulsberg, overleden op 6 januari 1738 te Reuken-Nuth op 77-jarige leeftijd, dochter van Henricus JONGEN en Maria CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth WEUSTENRAEDE, gedoopt op 28 april 1687 te Nuth (getuige(n): Hermanus Weustenraede namens Andreas Jonghen, Ida Bemelmans).
 • 2. Maria WUSTENRAEDT, gedoopt op 26 maart 1689 te Nuth (getuige(n): Matthias Jongen namens Laurentius Jongen, Cornelia Odekercken).
 • 3. Catharina WEUSTENRAIJ, gedoopt op 1 oktober 1692 te Nuth (getuige(n): Maria Driessen).
 • 4. Henricus WUESTENRAE (zie III.6).
 • 5. Sophia, gedoopt op 7 maart 1699 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenrae, Maria Leunis namens Sophia Weustenrae), geen doopnaam gegeven, maar hoogstwaarschijnlijk moet het Sophia zijn, overleden op 2 november 1779 te Hunnecum-Nuth op 80-jarige leeftijd, begraven op 4 november 1779 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 21 februari 1734 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Timmers, Bavo Wustenraedt) met Anthonius TIMMERS, overleden op 7 april 1784 te Hunnecum-Nuth.

 • 6. Bavo WUSTENRAEDT (zie III.10).
 • 7. Joannes, gedoopt op 23 juli 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schettgens, Anna Bringmans namens Catharina Crijns, e.v. Matthias Stregers), achternaam bij doop Wustenraet.


II.5 Thomas WUSTENRAEDT, gedoopt op 21 augustus 1664 te Nuth (getuige(n): Renerus Driessens namens Jacobus Heuvels, Agatha Vleugels namens Margaretha Weustenraedt), overleden op 24 augustus 1726 te Hellebroek-Nuth op 62-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 178v: Thomas Weustenraedt, met toestemming van schoonzoon Willem Vaessen en zijn twee dochters, en tevens handelend voor zijn afwezige zoon Johannes Weustenraedt, verkocht op 24 mei 1726 aan Nelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria Dorpe, ca. 80 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Frans Coenen, Nelis Ortmans, de straat en de weduwe Slanghen. Iedere kleine roede kostte drie schillingen. Het land was belast met een half vat rogge aan de Armen van Nuth
RAL-LvO 1758, 10v: Op 5 augustus 1728 verkochten de erfgenamen van Thomas Weustenraedt, te weten Willem Vaessen, gehuwd met Anna Weustenraedt, alsmede de ongehuwde dochters Sophia en Elisabeth Weustenraedt, 59 kleine roeden akkerland te Nuth, oostwaarts Vaes Corten, westwaarts Peter Heuts, aan Joannes Bruls, gehuwd met Maria Heuts. Het land was eertijds door hun vader beleend en werd nu in eigendom overgedragen.
Zoon van Joannes WEUSTENRAEDT (zie I.1) en Sophia ODEKERCKEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 19 april 1694 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers, Elisabetha Hennen) met Joanna COENEN, overleden op 23 mei 1695 te Nuth.
RAL-LvO 1756, 41r: 20 mei 1695, testament met vermelding eerste echtgenoot en benoeming tweede echtgenoot tot universeel erfgenaam.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 30 juli 1695 te Nuth (getuige(n): Henricus Bootz, Joanna Zelissen) met Anna Maria HEUTS, overleden op 26 februari 1716 te Nuth.
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Joannes Mathias WEUSTENRAEDT, gedoopt op 27 mei 1697 te Nuth (getuige(n): Matthias Frissen, Ida Bemelmans).

RAL-LvO 1757, 201v.
Gehuwd met Agnes HARTMANS.

 • 2. Anna, gedoopt op 29 september 1701 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt, Irmgardis Meijs namens Anna Lijmpens), overleden op 3 maart 1760 te Hellebroek-Nuth op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28 september 1723 te Nuth (getuige(n): Christianus Vaessen, Henricus Wustenraedt). Wilhelmus Vaessen ex Drimmen (= Dremmen bij Heinsberg) met Wilhelmus VAESSEN, overleden op 21 april 1767 te Hellebroek-Nuth, begraven op 22 april 1767 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 227r en RAL-LvO 1759, 182v: Op 19 juli 1728 leende Willem Vaessen, gehuwd met Anna Weustenraedt, 150 gulden tegen 6% (5% bij tijdige betaling van de rente) van Thomas de Negri, heer van Henri-Chapelle. Tot onderpand dienden zijn deel in een huis en moestuin tot Hellebroek onder Nuth, groot 12 kleine roeden, grenzend aan Christiaan Nuchelmans en Willem Schuttjens; 78 kleine roeden weiland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Nuchelmans, Sophia Weustenraedt en de straat; ca. een morgen akkerland te Hellebroek, grenzend aan Lijsbeth Pappers, Claes Urlinghs en Matthijs van der Haegen; 72 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Steven Eggen, Frans Sijben en de beemden van de heer van Nuth.
Lijsbeth Weustenraedt, ongehuwde schoonzus van Willem Vaessen, verklaarde dat 50 gulden van de lening door haar opgenomen werden en zij daartoe ook borg zou staan.

 • 3. Maria Sophia, gedoopt op 6 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Coenen, Maria Coenen), overleden op 13 februari 1740 te Hellebroek-Nuth op 35-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21 februari 1730 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben, Joannes Wustenraedt) met Joannes HERMENS, overleden op 31 juli 1763 te Spaubeek.
RAL-LvO 1759, 143r: Op 17 juni 1755 verkocht Jan Hermens, in tweede huwelijk met Maria Geurts, bijgestaan door zijn kinderen Joannes en Catharina, geboren uit zijn huwelijk met Sophia Weustenraedt, 23 kleine roeden huis met kamer en nabijgelegen moestuintje, gelegen te Hellebroek en grenzend aan Willem Schutjens, Christiaen Nuchelmans, de dorpstraat en Willem Vaessen. Koper was Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Francoise Nunneux. Verklaard werd dat het huis in onbewoonbare staat was en werd verkocht omdat de eigenaar niet in staat was om het te herstellen. Het geheel werd verkocht voor 11 pattacons.

 • 4. Elisabeth WUSTENRAET, gedoopt op 2 maart 1707 te Nuth (getuige(n): Hermanus Wustenraet, Sophia Jongen, e.v. Hubertus Wustenraet), overleden op 13 december 1740 te Hellebroek-Nuth op 33-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk 1728/1731 met Fredericus STRAX, overleden op 19 maart 1740 te Hellebroek-Nuth.

 • 5. Petrus, gedoopt op 11 februari 1711 te Nuth (getuige(n): Stephanus Eggen, Elisabetha Hennen, weduwe Christianus Nuchelmans).


Generatie III

III.1 Joannes WUSTENRAEDT, schepen van Vaesrade, gedoopt op 13 september 1681 te Nuth (getuige(n): Hubertus Weustenraedt, Catharina Malders), overleden op 3 september 1746 te Vaesrade op 64-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 86r: Op 18 november 1688 verkochten This Mobers, gehuwd met Trijneken Ruijters, en zijn zoon Jan Moberts aan de Vrouwe van Nuth 90 kleine roeden huis en hof met toebehoren, gelegen te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de Molenweg, de weide genaamd "panaerts" en de straat, alsmede de moestuin boven Nierhoven, grenzend aan heer Canisius en Jan Schilders. Het geheel werd verkocht voor 29 pattacons en zes schillingen.
Vervolgens droeg de Vrouwe van Nuth als schenking al haar rechten over op Jan Wuestenraede, zoon van Jan Wuestenraede.
RAL-LvO 1756, 86v: Op 18 september 1695 liet de Vrouwe van Nuth vastleggen dat de ouders van Jan Weustenraedt, te weten Jan Weustenraedt en Ida Bemelmans, het levenslange vruchtgebruik op deze goederen zouden hebben. Bovendien hadden zij het recht om in geval van nood (een deel van) de goederen te verkopen.
RAL-LvO 2135, 105: Op 16 maart 1723 verkocht Wilhelmus Fransen, schout van Hoensbroek, aan Joannes Weustenraedt ca. 80 kleine roeden weiland te Vaesrade, grenzend aan Jan Sleijpen, de erfgenamen Klockers en de straat naar Kathagen, voor 40 pattacons. De koopsom zou in vier termijnen betaald worden, elk jaar met St.-Remigius.
RAL-LvO 2135, 85: Op 21 februari 1724 verklaarden Leonardus Creuwen en Hermen Mannens dat zij ruim een jaar eerder aan Joannes Weustenraedt 366 kleine roeden akkerland in twee percelen "in het Ruettjen" onder Vaesrade verkocht hadden.Dit land grensde aan Jan Palmen en Joannes Weustenraedt zelf en werd verkocht voor 27 pattacons en twee schillingen
RAL-LvO 2135, 97: Op 8 januari 1725 verkocht Joannes Weustenraet, gehuwd met Catharina Sleijpen, aan zijn zwager Jan Sleijpen, gehuwd met Adriana van Rijckendael, 250 kleine roeden weiland te Vaesrade, grenzend aan Jan Palmen, Herman Crijns, de erfgenamen Klinckers en de straat, voor 14 1/2 pattacon. Dit bedrag werd in mindering gebracht op het aankoopbedrag van weide die op 11 maart 1724 door Jan Sleijpen aan Joannes Weustenraet verkocht was.
RAL-LvO 2135, 152: Op 31 mei 1731 verklaarde Joannes Wustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, dat hij van Agnes Weustenraedt, inwoonster van Hoensbroek en weduwe van heer Limpens, een brandewijnketel met toebehoor overgenomen had. Hiervoor zou jaarlijks 2 1/2 pattacon verschuldigd zijn, doch bij stipte betaling slechts twee pattacons. Maar hij mocht ook 40 pattacons in twee termijnen betalen, mits gevende de verschuldigde rente. Tot borg stelde hij 250 kleine roeden weiland te Vaesrade, grenzend aan Jan Palmen, de weduwe Machiel Sleijpen en de straat.
RAL-LvO 2035, 195: Op 16 januari 1734 betaalde Joannes Weustenraedt aan Claes Leufkens "20 sonnepistolen, 5 dobbele sonnen, een spaense pistool, 20 franse pistolen, 70 gulden aen silvere gelt" voor de goederen die hij van hem genaast had. Claes Leufkens, gehuwd met Maria Crijns, had deze goederen op 19 september 1733 verworven van Peter Geurten, weduwnaar Catharina Waernus, en zoon van Peter Geurten en Maria Corten. Het betrof:
a) 60 kleine roeden huis en hof met weide "aen de bottele gatz"onder Vaesrade, grenzend aan de gats, Steven Haen, de straat en de erfgenamen Catzbergh;
b) nog anderhalve morgen weide aldaar gelegen, grenzend aan Claes Leufkens, de straat en de gats;
c) 330 kleine roeden akkerland "aen heijnecuijl" onder Vaesrade, grenzend aan het voetpad, de weduwe Simon Schettiens en Gelis Bemelmans;
d) een morgen akkerland "aen den graeff" onder Vaesrade, grenzend aan schepen Mannens, schepen Creuwen, schepen Schettiens en Geurt Philippens;
e) een halve morgen akkerland "op den Santbergh", grenzend aan Frans Coenen, Nelis Wijnen en de Zandbergweg;
f) anderhalve morgen akkerland onder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Catzbergh.
Het huis en hof was belast met een half vat rogge en een hoen aan het kapittel van St.-Servatius. De koopsom bedroeg 1000 gulden. Een schuld van 100 gulden aan juffrouw Stas, staande op deze goederen, werd niet in mindering gebracht.
RAL-LvO 2135, 196: Op 20 januari 1734 werd vastgelegd dat Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, 300 gulden geleend had van pastoor Servatius Corten uit de fundatie van Adrianus Weustenraedt. Hij borgde met de goederen die hij van Claes Leufkens gekocht had.
Deze lening werd op 11 februari 1780 afgelost.
RAL-LvO 2135, 200: Op 15 maart 1734 liet schepen Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, vastleggen dat hij met Claes Leufkens een juridisch conflict had. Tot borgstelling in het conflict dienden al zijn goederen, zijnde ruim 12 morgen land en zijn huis en hof onder Vaesrade.
RAL-LvO 1758, 44v: Op 22 augustus 1735 verklaarde Claes Frijns dat hij van procureur Joannes Weustenraedt 300 gulden te vorderen had wegens geleverd bier. Aangezien Weustenraedt niet kon betalen, droeg hij zijn huis en moestuin, gelegen te Nierhoven onder Nuth en grenzend aan de Molenweg, over. De verkoopsom bedroeg 370 gulden, zodat Frijns nog 70 gulden aan Weustenraedt moest betalen.
RAL-LvO 1758, 146v: Op 31 juli 1737 verkocht Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, 127 kleine roeden akkerland "op den cloot" onder Nuth, oostwaarts Lambert Ackermans, westwaarts Caspar Hermens, en verder grenzend aan de weg en Mevis Crans, voor een gulden per kleine roede aan Claes Frijns. Twaalf pattacons werden in mindering gebracht zijnde het bedrag van twee jaar huur voor het huis van Weustenraedt dat nu al twee jaar eigendom was van Frijns.
RAL-LvO 2135, 242: Op 24 april 1738 verklaarde schepen Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, dat hij in 1725 van Peter Heijnen 25 pattacons geleend had. Schuldeiser was nu diens zoon Matthias Heijnen. Tot speciaal onderpand dienden drie morgen land achter de huiswei, grenzend aan Jan Weustenraedt zelf en Jan Palmen.
RAL-LvO 1758, 128r: Op 12 januari 1740 verkocht Joannes Weustenraedt, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Catharina Sleijpen, aan Mevis Crans, gehuwd met Gertruijd Eggen, 96 kleine roeden land "op den vroegop", grenzend aan Mathijs Brants, de weduwe Canisius en Houb Houben, voor zestien stuivers per kleine roede. Veertien pattacons werden direct betaald, het restant zou mei 1740 betaald worden.
Zoon van Joannes WEUSTENRAEDT (zie II.1) en Ida BEMELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 19 februari 1708 te Nuth (getuige(n): Joannes Horstmans, Wilhelmus Palmen) met Catharina SLEIJPEN, 30 jaar oud, gedoopt op 19 juli 1677 te Nuth (getuige(n): [niet vermeld]), overleden op 19 juli 1760 te Vaesrade op 83-jarige leeftijd, dochter van Michael SLEIJPEN en Sibilla CORTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 8 januari 1709 te Elsloo (getuige(n): Petrus Sillen namens Joannes Sleijpen, Agatha Hendrix namens Catharina Malders), overleden op 8 november 1787 te Vaesrade op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27 augustus 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt, Joannes Creuwen) met Joannes de TROIX, overleden op 4 september 1774 te Vaesrade. Joannes de Trou, begraven op 6 september 1774 te Nuth.

 • 2. Sibilla, gedoopt op 25 juni 1710 te Elsloo (getuige(n): Christophorus Huberti namens Michael Sleijpen, Sophia Creeften). Gendalim 4, overleden op 14 januari 1785 te Schinnen op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12 juni 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Joannes Bousch) met Dionisius OFFERMANS, 33 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1701 te Hulsberg, overleden op 26 juni 1759 te Schinnen op 58-jarige leeftijd, zoon van Stephanus OFFERMANS en Margaretha ALOFFS.

 • 3. Joannes (zie IV.5).
 • 4. Michael (zie IV.8).
 • 5. Cornelia, gedoopt op 18 maart 1715 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers namens Michael Bemelmans, Joanna Palmen namens Catharina Daemen), overleden op 23 juli 1787 te Vaesrade op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 5 augustus 1746 te Sittard (getuige(n): Bartholomeus Ruijters, Jacobus Fransen), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Predikheren te Sittard met Matthias PHILIPPENS, 29 jaar oud, gedoopt op 25 maart 1717 te Schinnen, overleden op 13 oktober 1789 te Vaesrade op 72-jarige leeftijd, zoon van Godefridus PHILIPPENS en Maria BOTTELIERS.

 • 6. Catharina WUESTENRAET, gedoopt op 3 juli 1719 te Nuth (getuige(n): W.Scheepers namens Stephanus Schleijpen, Ida Bemelmans (grootmoeder)).
 • 7. Anna Mechtildis WUESTENRAET, gedoopt op 10 maart 1721 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Henricus Wuestenraet, Mechtild Horstmans e.v. Hermanus Pitsweggen).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 3 november 1746 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, Joannes Pricken) met Michael HARTMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 27 september 1720 te Merkelbeek, overleden op 1 november 1789 te Vaesrade op 69-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus HARTMANS en Petronella CUIJPERS.

 • 8. Agnes WUESTENRAEDT, gedoopt op 2 mei 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Stephanus Ivens (uit Schinnen), Ida Bemelmans namens Agnes Beckers (uit Schinnen)).


III.6 Henricus WUESTENRAE, gedoopt op 11 juli 1695 te Nuth (getuige(n): Thomas Weustenrae, Anna Cordeweners namens Anna Maes), overleden op 7 december 1778 te Nuth op 83-jarige leeftijd, begraven op 9 december 1778 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 238v: Op 5 december 1727 verkochten Reijner Gruijls, gehuwd met Anna Maria Trijbels, Peter Gruijls, Frans Schepers, gehuwd met Maria Gruijls, en Henderijck Weustenrae, gehuwd met Mechtild Gruijls, mede voor Barbara, Anna en Joannes Gruijls, aan Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, 175 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de weduwe Paulus Meijs, Hermen Jonghen en de weg. Iedere kleine roede kostte 19 stuivers en twee oort. Het geheel was belast met 100 gulden en enige cijns, te korten op de koopsom. Het restant zou aankomende St.-Bartholomeus betaald worden.
Zoon van Hubertus WEUSTENRAEDT (zie II.3) en Sophia JONGEN.
Gehuwd met Mechtildis GRUELS, gedoopt op 31 januari 1693 te Nuth (getuige(n): Mechtild Limpens), overleden op 20 september 1747 te Nuth op 54-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Michael GRUELS en Agnes MAESSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus WUSTENRAEDT (zie IV.16).
 • 2. Joannes Bavo WUSTENRAEDT (zie IV.18).
 • 3. Michael WUSTENRAEDT, gedoopt op 28 mei 1730 te Nuth (getuige(n): Hubertus Wustenraedt, Elisabeth Crins namens Maria Tribels).
 • 4. Reinerus WUSTENRAEDT, gedoopt op 18 januari 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt (oom), Anna Coemans), overleden op 18 januari 1732 te Nuth.
 • 5. Michael WUSTENRAEDT, gedoopt op 18 januari 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Elisabeth Crins).
 • 6. Franciscus WUSTENRAEDT, gedoopt op 17 juli 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Schepers, Elisabeth Wustenraedt (tante)), overleden op 13 juli 1786 te Nuth op 52-jarige leeftijd, begraven op 15 juli 1786 te Nuth.
 • 7. Henricus WUSTENRAEDT, gedoopt op 14 april 1735 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Gruils, Catharina Wustenraedt), overleden op 8 augustus 1768 te Nuth op 33-jarige leeftijd, begraven op 10 augustus 1768 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 16 augustus 1764 te Nuth met Gertrudis CELISSEN.

III.10 Bavo WUSTENRAEDT, gedoopt op 16 december 1702 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Gertrudis Engelen), overleden op 12 augustus 1760 te Hellebroek-Nuth op 57-jarige leeftijd, zoon van Hubertus WEUSTENRAEDT (zie II.3) en Sophia JONGEN.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 29 oktober 1742 te Nuth (getuige(n): Hubertus Wustenraedt, Arnoldus Urlinx) met Margaretha URLINGS, 28 jaar oud, gedoopt op 15 maart 1714 te Hoensbroek, overleden op 12 maart 1774 te Hellebroek-Nuth op 59-jarige leeftijd, begraven op 14 maart 1774 te Nuth, dochter van Joannes URLINGS en Maria KERCKHOFFS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus, gedoopt op 3 november 1743 te Nuth (getuige(n): Joannes Eurlinx, Elisabeth Wustenraedt), overleden op 11 juli 1769 te Hellebroek-Nuth op 25-jarige leeftijd, begraven op 13 juli 1769 te Nuth.
 • 2. Joannes Henricus, gedoopt op 6 november 1745 te Nuth (getuige(n): Henricus Wustenraedt (oom), Anna Maria Eurlinx).
 • 3. Arnoldus (zie IV.28).
 • 4. Anna Maria Sophia, geboren te Reuken-Nuth, gedoopt op 10 augustus 1750 te Nuth (getuige(n): Hubertus Wustenraedt, Anna Maria Eurlinx).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 17 januari 1780 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben (Nuth), Arnoldus Weustenraedt (Nuth)), bruidegom uit Hoensbroek met Arnoldus JANSSEN, 22 jaar oud, spinner, gedoopt op 19 december 1757 te Hoensbroek, zoon van Joannes JANSSEN en Eva BEENTS.

 • 5. Maria Josepha, geboren te Reuken-Nuth, gedoopt op 14 maart 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt, Maria Josepha Ötmans), overleden op 7 april 1775 te Hellebroek-Nuth op 22-jarige leeftijd, begraven op 9 april 1775 te Nuth.
 • 6. Joannes, geboren te Reuken-Nuth, gedoopt op 14 oktober 1757 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Eurlinx (oom), Mechtild Bocken).


Generatie IV

IV.5 Joannes WUSTENRAEDT, schepen van Vaesrade, gedoopt op 12 augustus 1711 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers namens Petrus Geurten, Anna Maria Heuts, e.v. Thomas Wuestenraet), overleden op 25 september 1769 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd, begraven op 26 september 1769 te Nuth.
RAL-LvO 2136, 272: Op 23 januari 1741 maakte de ongehuwde Barbara Crijns, afspraken met haar zwager Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Margaretha Crijns. Barbara Crijns was al lange tijd vanwege een verlamming niet in staat om in haar eigen kost te voorzien en was van plan haar verdere leven bij haar zwager en zus te slijten. Zij droeg vervolgens haar roerende en onroerende goederen, ook die zij nog zou erven van haar zus Maria Crijns. In ruil beloofden Joannes Weustenraedt en diens echtgenote haar huisvesting, kost, drank en kleding te verschaffen, en na haar dood te zorgen voor een goede begrafenis.
RAL-LvO 2136, 276: Op 19 september 1742 droeg Hermen Crijns aan zijn schoonzoon Joannes Wuestenraedt, weduwnaar Margaretha Crijns, alle goederen over die hij op 10 december 1738 van zijn broer Dionysius Crijns gekocht had, bestaande uit diens kindsdeel in huis, hof, moestuin, weide en landerijen te Vaesrade. De koopsom bedroeg 469 gulden, die binnen vier tot vijf jaar betaald moesten worden.
RAL-LvO 2136, 221: Op 1 mei 1755 verkocht Joannes Wuestenraedt, in tweede huwelijk met Maria Severens, aan Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, 137 1/2 kleine roeden akkerland te Vaesrade, genaamd "achter geret daemen", grenzend aan Thomas Mannens, Matthias Dormans en Claes Leufkens, voor 60 pattacons.
RAL-LvO 2136, 265: Op 2 april 1757 verkocht Joannes Wuestenraedt, in tweede huwelijk met Maria Severens, aan Steven Offermans 71 kleine roeden akkerland "op het wolfheul" te Vaesrade, grenzend aan Joannes Weustenraedt zelf, Peter Smeets en Peter Vleugels, voor 38 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 317: Op 19 februari 1760 verkocht Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, aan Joannes Bours, gehuwd met Judith Daniels, 70 kleine roeden land "op het wolfsheul" te Vaesrade, grenzend aan Jaspar Latten, erfgenamen Joannes Smeets, Peter Crijns en Steven Offermans, voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 311: Op 11 maart 1760 verkocht Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, aan Peter Vleugels, gehuwd met Maria Biesjans, 83 kleine roeden land "op het wolfsheul" te Vaesrade, grenzend aan Peter Vleugels, Steven Offermans en Caspar Latten, voor drie schillingen per kleine roede. De verkoper zou de staande gewassen met kaf en stro behouden.
RAL-LvO 2136, 372: Op 17 maart 1760 verkocht Joannes de Trou, gehuwd met Ida Wuestenraedt, aan zijn zwager Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, 70 kleine roeden land "op de heijne coul" onder Vaesrade, grenzend aan Joannes de Trou, Caspar Latten en Matthijs Dormans, voor 32 1/2 stuiver per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 329: Op 19 juli 1761 verkochten Joannes Wuestenraedt en diens broer Michael, voogden van Elisabeth Wuestenraedt [dochter uit het eerste huwelijk van Joannes], 66 1/2 kleine roeden akkerland "op die vijff buijnder" onder Vaesrade, grenzend aan wijlen Barbara Crijns, Klaes Leuffkens en Thomas Slangen. Het land, afkomstig van wijlen Barbara Crijns, werd verkocht aan Servaes Jansen, gehuwd met Barbara Jongen, voor twee gulden per kleine roede. De helft van de boekweit was voor de verkoper, de andere helft met kaf en stro voor de koper.
RAL-LvO 2136, 359: Op 1 augustus 1763 leende Joannes Wuestenraedt, schepen van Vaesrade en gehuwd met Maria Severens, van pastoor Habets van Nuth 100 gulden tegen 5% met als onderpand 112 kleine roeden land "in de abenaers" onder Vaesrade, grenzend aan Michael Gruijls, Nelis Schetjens, Andries Sangen en Michael Hartmans.
RAL-LvO 2136, 373: Op 12 november 1764 verkocht Joannes Wuestenraedt, schepen van Vaesrade en gehuwd met Maria Severens, aan Jaspar Latten, gehuwd met Gertruijdt Keulaerts, 70 kleine roeden akkerland onder Vaesrade "op de heijne Cuijl", grenzend aan Joannes Detruij, Jaspar Latten en Mathijs Dormans. Iedere roede kostte 37 stuivers.
RAL-LvO 2136, 399: Op 27 juni 1766 verkocht Joannes Wuestenraedt, in tweede huwelijk met Maria Severens, aan de nog ongehuwde Joannes Matthias Ritsen een kamer te Vaesrade, afkomstig van Barbara Crijns, grenzend aan Henrick Smiedts, Joannes Matthias Ritzen zelf en de straat, voor 100 gulden.
Zoon van Joannes WUSTENRAEDT (zie III.1) en Catharina SLEIJPEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 9 februari 1737 te Maastricht (getuige(n): Petrus Crins, Michael Wustenraedt), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Margaretha CRIJNS, 31 jaar oud, gedoopt op 24 juli 1705 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers namens Woltherus Spickarts, Sevet Coenen), overleden op 3 februari 1741 te Vaesrade op 35-jarige leeftijd, dochter van Herman CRIJNS, molenaar, en Elisabeth SPIJCKERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 3 februari 1745 te Sittard (getuige(n): Michael Wustenraedt, Thomas Knoren), met toestemming van de pastoor van Nuth bij de Predikheren te Sittard gehuwd met Maria SEVERENS, 26 jaar oud, gedoopt op 25 juli 1718 te Hoensbroek, overleden op 24 mei 1770 te Vaesrade op 51-jarige leeftijd, begraven op 26 mei 1770 te Nuth, dochter van Theodorus SEVERENS en Maria BRULS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 3 oktober 1738 te Nuth (getuige(n): Hermanus Crins, Catharina Sleijpen).

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Joannes, gedoopt op 18 april 1745 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt (oom), Elisabeth Roox).
 • 3. Maria Catharina, geboren te Vaesrade, gedoopt op 21 december 1748 te Nuth (getuige(n): Michael Wustenraedt, Cornelia Severens).
 • 4. Joannes (zie V.4).
 • 5. Martinus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 14 april 1753 te Nuth (getuige(n): Martinus Severens, Anna Mechtildis Wustenraedt), overleden op 15 september 1817 te Vucht (B) op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21 mei 1784 te Vucht (B) met Isabella LAMBRICHTS, 19 jaar oud, gedoopt op 10 april 1765 te Vucht (B), overleden op 18 mei 1837 te Vucht (B) op 72-jarige leeftijd, dochter van Georgius LAMBRICHTS en Catharina JEURISSEN, kwartierstaat Schalenborgh op cd-rom Genealogie in Limburg 2007

 • 6. Maria Ida, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 mei 1756 te Nuth (getuige(n): Michael Hartmans, Ida Schetjens).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18 juli 1780 te Nuth (getuige(n): Hermanus Mannens (Vaesrade), Catharina Creuwen (Vaesrade)) met Petrus Cornelius DEDEREN, 37 jaar oud, gedoopt op 5 augustus 1742 te Nuth (getuige(n): Petrus Gerlinx, Anna Catharina Dederen), zoon van Michael DIEDEREN en Ida SCHETGENS.

 • 7. Maria Anna WEUSTENRAEDT, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 september 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Creuwen, Maria Boesen).


IV.8 Michael WUSTENRAEDT, gedoopt op 21 maart 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Godefridus Snackers, Elisabetha Braments), overleden op 28 november 1770 te Vaesrade op 56-jarige leeftijd, begraven op 30 november 1770 te Nuth.
RAL-LvO 2136, 126: Op 10 januari 1751 verkocht Michiel Weustenraedt, gehuwd met Ida Cnooren, aan zijn zwager Thomas Cnooren, gehuwd met Maria Cuijpers, de helft van een weide te Vaesrade "op den steenberg", hrenzend aan Thomas Cordeweners, Maria Crijns en de Hulsberg, welke weide afkomstig was van Jan Cnooren, liggende aan de zijde naar het veld grenzend aan Thomas Cordeweners. De koopsom bedroeg 82 gulden.
RAL-LvO 2136, 267: Op 11 december 1757 verkocht Michael Weustenraedt, gehuwd net Ida Cnoren, aan Thomas Cnoren, gehuwd met Maria Cuijpers, 53 kleine roeden akkerland te Vaesrade "aen den bick", grenzend aan Joannes Weustenraedt, Willem Cnoren en de Wijenweg, voor 35 stuivers per kleine roede.
Zoon van Joannes WUSTENRAEDT (zie III.1) en Catharina SLEIJPEN.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15 november 1738 te Maastricht (getuige(n): Thomas Knoren, Anna Wustenraedt), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Ida KNOOREN, 34 jaar oud, gedoopt op 14 april 1704 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Quadackers, Joanna Knooren), overleden op 4 april 1784 te Vaesrade op 79-jarige leeftijd.
RAL-LvO 2136, 126: zus van Thomas, gehuwd met Maria Cuijpers, dochter van Joannes KNOOREN en Joanna QUAETACKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Catharina, gedoopt op 2 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt (grootvader), Gertrudis Knoren).
 • 2. Joanna Catharina, gedoopt op 5 december 1741 te Nuth (getuige(n): Thomas Knoren, Anna Mechtild Wustenraedt), overleden op 19 maart 1805 te Hoensbroek op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25 september 1768 te Schinnen met Servatius ROEX, 25 jaar oud, gedoopt op 23 januari 1743 te Hoensbroek, overleden op 3 mei 1816 te Hoensbroek op 73-jarige leeftijd, zoon van Servatius ROEX en Mechtildis WIJNEN.

 • 3. Petronella, gedoopt op 21 november 1743 te Merkelbeek.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 1 maart 1772 te Schimmert met Petrus MEULKENS, 31 jaar oud, gedoopt op 26 januari 1741 te Schimmert, zoon van Petrus MEULKENS en Clara PENDERS.

 • 4. Ida, gedoopt op 5 oktober 1745 te Merkelbeek.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13 januari 1770 te Hoensbroek met Petrus van der MULLEN, 31 jaar oud, gedoopt op 11 oktober 1738 te Hoensbroek, zoon van Johannes van der MULLEN en Anna LUIJTEN.

 • 5. Anna Maria, gedoopt op 17 januari 1747 te Merkelbeek.
 • 6. Joannes, gedoopt op 20 april 1748 te Merkelbeek.


IV.16 Hubertus WUSTENRAEDT, gedoopt op 29 oktober 1724 te Nuth (getuige(n): Petrus Gruils (oom), Sophia Wustenraedt (tante)), zoon van Henricus WUESTENRAE (zie III.6) en Mechtildis GRUELS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 8 januari 1754 te Nuth met Catharina BEMELMANS, 25 jaar oud, gedoopt op 17 december 1728 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Joanna Dormans), dochter van Arnoldus BEMELMANS en Maria Catharina ORTMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina Mechtildis, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 5 april 1755 te Nuth (getuige(n): Henricus Wustenraedt (grootvader), Catharina Ortmans (grootmoeder)).
 • 2. Arnoldus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 2 april 1757 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans (grootvader), Elisabeth Wustenraedt (tante)).

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 19 februari 1800 te Oirsbeek met Maria Elisabeth BECKERS, 34 jaar oud, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 24 december 1765 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers, Elisabetha Crijns), dochter van Leonardus BECKERS en Maria Elisabeth FRISSEN.

 • 3. Maria Agnes WEUSTENRAET, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 1 februari 1760 te Nuth (getuige(n): Henricus Weustenraet, Agnes Bemelmans), overleden op 12 december 1762 te Nierhoven-Nuth op 2-jarige leeftijd, begraven op 14 december 1762 te Nuth.
 • 4. Maria Anna WEUSTENRAEDT, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 16 april 1763 te Nuth (getuige(n): Franciscus Weustenraedt, Catharina Oortmans namens Anna Maria Bemelmans).
 • 5. Henricus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 11 juni 1766 te Nuth (getuige(n): Henricus Weustenraedt, Agnes Weustenraedt namens Catharina Oortmans).
 • 6. Franciscus WEUSTENRAEDT, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 26 juli 1769 te Nuth (getuige(n): Joannes Caspar Goossens namens Franciscus Marx, Anna Timmers), overleden op 12 januari 1771 te Grijzegrubben-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 7. Catharina Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 25 januari 1772 te Nuth (getuige(n): Caspar Frins, Elisabetha Hermens).


IV.18 Joannes Bavo WUSTENRAEDT, gedoopt op 1 december 1726 te Nuth (getuige(n): Bavo Wustenraedt (oom)), zoon van Henricus WUESTENRAE (zie III.6) en Mechtildis GRUELS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 5 augustus 1753 te Nuth met Catharina ACKERMANS, overleden op 23 mei 1772 te Tervoorst-Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Mechtildis, gedoopt op 2 november 1753 te Schimmert.
 • 2. Anna Catharina, gedoopt op 10 januari 1755 te Schimmert.
 • 3. Helena WEUSTENRAET, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 oktober 1758 te Nuth (getuige(n): Henricus Weustenraet namens Michael Weustenraet, Helena Bormans).
 • 4. Maria Elisabeth WEUSTENRAEDT, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 27 november 1761 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Gerardus Ackermans, Elisabeth Weustenraedt).
 • 5. Joannes Henricus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 26 december 1765 te Nuth (getuige(n): Franciscus Weustenraedt, Maria Limpens namens Anna Ackermans), overleden op 17 maart 1824 te Merkelbeek op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16 januari 1791 te Schinnen met Anna Elisabeth KLEINJANS, 30 jaar oud, gedoopt op 15 juli 1760 te Hoensbroek, overleden op 18 juli 1821 te Merkelbeek op 61-jarige leeftijd.

 • 6. Maria Anna WEUSTENRAEDT, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 6 september 1769 te Nuth (getuige(n): Hubertus Weustenraedt, Maria Catharina Bemelmans namens Maria Ackermans).


IV.28 Arnoldus WUSTENRAEDT, geboren te Reuken-Nuth, gedoopt op 10 juli 1748 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Urlinx, Sophia Wustenraedt).
RAL-LvO 1761, 221v: Op 25 januari 1781 verkocht Arnoldus Weustenraedt, inwoner van Reuken-Nuth en gehuwd met Gertrudis Sijeben, aan Jacobus Kempeners, gehuwd met Anna Maria Coenen, 74 kleine roeden akkerland op de Reukenderkamp onder Nuth, grenzend aan Goswijn Goossens en de weduwe Jaspar Cloots, zoals toebedeeld uit de nalatenschap van Bavo Weustenraedt en Margaretha Urlings op 20 maart 1780. Iedere kleine roede kostte een halve Franse kroon. In mindering van de koopsom werd een schuld van vijftig gulden gebracht alsmede de drie malder haver aan de cijnskaart Berg en een kop rogge aan het huis Wijnandsrade.
Zoon van Bavo WUSTENRAEDT (zie III.10) en Margaretha URLINGS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 3 oktober 1778 te Schinnen met Gertrudis SIJBEN, geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes WEUSTENRAEDT, geboren op 12 mei 1779 te Reuken-Nuth, gedoopt op 12 mei 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt (Hoensbroek), Anna Maria Boesten (Heerlen)).
 • 2. Maria Sophia, geboren op 25 maart 1781 te Reuken-Nuth, gedoopt op 25 maart 1781 te Nuth (getuige(n): Henricus Sijben (Heerlen), Maria Sophia Weustenraed (Nuth)).
 • 3. Maria Margaretha, gedoopt op 29 november 1784 te Heerlen.
 • 4. Joannes Henricus, gedoopt op 20 mei 1787 te Heerlen.


Generatie V

V.4 Joannes WUSTENRAEDT, geboren te Vaesrade, gedoopt op 19 mei 1751 te Nuth (getuige(n): Petrus Christianus La Heij, Sybilla Wustenraedt), overleden op 22 januari 1815 te Eisden (B) op 63-jarige leeftijd, zoon van Joannes WUSTENRAEDT (zie IV.5) en Maria SEVERENS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22 april 1777 te Eisden (B) met Maria MEIJERS, overleden op 23 augustus 1815 te Vucht (B).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Martinus WEUSTENRAEDT, geboren te Vaesrade, gedoopt op 18 januari 1778 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Martinus Weustenraedt, Ida Schetjens namens Anna Elisabetha Meijers).
 • 2. Laurentius WEUSTENRAEDT, gedoopt op 16 mei 1780 te Eisden (B).
 • 3. Joannes WEUSTENRAEDT, gedoopt op 21 januari 1783 te Eisden (B).
 • 4. Henricus WEUSTENRAEDT, gedoopt op 7 oktober 1784 te Eisden (B).
 • 5. Martinus WEUSTENRAEDT, gedoopt op 9 februari 1788 te Eisden (B).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1 november 1815 te Vaesrade met Maria Helena MANNENS, 25 jaar oud, geboren op 22 februari 1790 te Vaesrade, gedoopt op 22 februari 1790 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Hermanus Mannens (Nuth), Joanna Catharina Vleugels (Nuth)), dochter van Joannes MANNENS en Joanna Catharina CLAESSEN.

Bronnen

Zie ook Weustenraad

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 17 december 2006