Jongen (Nuth)

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE JONGEN (Nuth)

Generatie I

I.1 Henricus JONGEN.
Op 5 juni 1666, ten overstaan van notaris Vrancken, verpachtte Hendrick Munix, burger en koopman van Maastricht, een huis met aangehorigheden, land, weiden en beemden, onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, omtrent de zeven of acht bunders groot, aan Hendrick Jongen, wonend te Weustenrade onder Klimmen.
De pacht gold voor zes jaar, ingaande Remigius 1666.
De pachter betaalde de zeven koppen en ca. vier stuivers in de cijnskaart te Nuth, 52 gulden jaarlijks aan de verpachter alsmede de helft van de boomvruchten als appels en peren.
De pachter moest de vruchten op eigen kosten bij de verpachter te Maastricht afleveren, evenals een zak erwten en 400 eieren.[1]
Ondertrouwd op 10 november 1658 te Heerlen (getuige(n): Derrick Weddershoven (uit Lotbroek), Gordt Beckers), jongeman uit Hoensbroek, jongedochter uit Weustenrade, gehuwd op 24 november 1658 te Heerlen met Maria CRIJNS, mogelijk een dochter van Laurentius CRIJNS.
Maria Crijns, huisvrouw van Hendrick Jongen uit Hellebroek betaalt een half vat rogge aan de kerk van Hulsberg met als onderpand een halve morgen onder Retersbeek.[2]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Sophia, gedoopt op 21 oktober 1660 te Hulsberg (getuige(n): Quirinus Krijns, Catharina Houdtvast), overleden op 6 januari 1738 te Reuken-Nuth op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17 september 1686 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers, Anna Praets) met Hubertus WEUSTENRAEDT, geboren ca. 1660, overleden op 28 mei 1740 te Reuken-Nuth, zoon van Joannes WEUSTENRAEDT en Sophia ODEKERCKEN.

 • 2. Laurentius, geboren ca. 1665, overleden op 14 september 1721 te Nuth, viduus Helena villicus in Brommelen.

Op 11 juni 1699, ten overstaan van notaris Schaepen, verpachtte Maria Stassen, weduwe Hubrecht Munix, aan de broers Lins en Matthijs Jongen huis, hof, schuur, stallen , weide en beemden daarbij behorend, gelegen te Hellebroek onder Nuth, zoals ook wijlen hun vader in gebruik had.
De pachtsom bedroeg jaarlijks 90 gulden en de pacht werd aangeggan voor zes jaar.[3]
Gehuwd voor de kerk op 27 november 1706 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus Driesen, Maria Spijckers), met dispensatie in twee roepen met Helena VREDEN, overleden op 22 december 1717 te Wijnandsrade. Zij was de weduwe van Jan Goddal, halfwin van Brommelen, die op 29 augustus 1705 te Nuth was doodgeslagen door Reinier Crijns.

 • 3. Matthias (zie II.5).


Generatie II

II.5 Matthias JONGEN, gedoopt op 29 februari 1668 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers, Sophia Jongen), overleden op 18 september 1703 te Nuth op 35-jarige leeftijd, begraven op 20 september 1703 te Nuth, zoon van Henricus JONGEN (zie I.1) en Maria CRIJNS.
Op 16 juni 1711 verkochten Lins Jongen, inwoner van Wijnandsrade en gehuwd met Helena Vreeden, Houb Weustenraad, gehuwd met Ficken Jongen, beide mede handelend als voogden van de kinderen van Matthijs Jongen en Anna Maes, aan Jacob Moenen, gehuwd met Jen Riemen, de volgende goederen onder Weustenrade-Klimmen:
a) de helft van een huis, bestaande uit keuken, de halve kelder, neere, "schop", huisweide en een stuk land, grenzend aan Thomas Moenen en de erven Andries Jongen;
b) 115 roeden weide met beemd tegenover het huis, grenzend aan Andries en Frederick Jongen;
c) 84 roeden weide achter het huis van Jan Remen;
d) 65 roeden beemd tussen Andries Jongen en Reinder Crous;
e) 72,5 roede land naast Hendrik Crijns.
De koopsom, groot 106 pattacons werd contant betaald.
Het geheel was belast met drie koppen rogge en 1/3 kop aan het huis Ter Heijde, de helft van een kop rogge aan de kerk van Hulsberg, de helft van een kan smout en een kapoen aan de hof van den Hove en een oude groot aan de kerk van Hulsberg.[4]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30 april 1695 te Nuth (getuige(n): W. Canisius, Elisabetha Maes) met Anna MAES, 24 jaar oud, gedoopt op 27 november 1670 te St. Martinus-Maastricht (getuige(n): Joannes Schepers namens Matthias Vrancken, Catharina Erkens namens Elisabeth Maes), achternaam moeder niet vermeld; B[rabants], overleden op 6 januari 1747 te Nuth op 76-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Gerard MAES en Margaretha VRANCKEN.
Op 27 april 1695 schonk schepen Hermen Odekercken, gehuwd met Anna Cordeweners, aan zijn "vleselijcke nichte" Anneke Maes, toekomstig bruid van Matthias Jongen, al zijn onder Nuth, Wijnandsrade en elders gelegen onroerende goederen, als dank voor zeven jaar trouwe dienst. Wel behield hij het vruchtgebruik gedurende zijn verdere leven.[5]
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 28 augustus 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Daemen, Hermannus Ramackers). Anna Maes vidua Matthias Jongen ex Ter Vorst met Hermanus DAEMEN, 26 jaar oud, gedoopt op 26 februari 1684 te Nuth (getuige(n): Hermanus Odekercken, Catharina Helgers), overleden op 6 januari 1747 te Nuth op 62-jarige leeftijd, buikloop, zoon van Joannes DAEMEN en Catharina RAMECKERS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus, gedoopt op 16 januari 1696 te Wijnandsrade (getuige(n): Sophia Jongen).

Op 17 juli 1729 verkocht Klaes Cuijrfs, gehuwd met Cathrijna Housteder, aan Hendrick Jonghen 52 kleine roeden akkerland onder Nuth, grenzend aan Renier Crijns, de koper, de weg van Hunnecum naar Aalbeek en de weduwe Lenart Frissen, voor 25 stuivers per kleine roede.[6]
Op 4 januari 1766 verkocht Hendrick Jongen, ongehuwd en wonend te Sittard, aan Matthijs Jongen, gehuwd met Maria Limpens en zoon van zijn broer Joannes Jongen, de volgende onder Nuth gelegen onroerende goederen:
a) huis met weide en beemd te Tervoorst, grenzend aan Dirck Meulenbergh, de koper, de straat en de beemd van de Armen van Nuth en scholtis Meijs, voor een derde deel via erfenis en voor tweederde deel via aankoop verworven van zijn broer Joannes en zijn neef Hendrik Jongen, zoon van Herman, zijnde belast met een half vat rogge aan de armen van Nuth en een kwart kapoen en een penning aan de cijnskaart Amstenrade;
b) een halve bunder akkerland voor de poort van het voornoemde huis, grenzend aan Vaes Spijckers, erfgenamen Vaes Coumans, de voorsterstraat en het Meulenland.
Het geheel werd verkocht voor 900 gulden. Hierop werd 400 gulden in mindering gebracht die Matthijs Jongen in 1761 overhandigd had aan de Predikheren te Sittard voor het opnemen van Hendrick Jongen, zoon van Herman, in de orde der Dominicanen.
De akte werd op 25 maart 1784 gerealiseerd door Wilhelmus Coumans.[7]

 • 2. Hermanus (zie III.2).
 • 3. Gerardus, gedoopt op 28 maart 1699 te Nuth (getuige(n): Hermanus Odekercken namens Joannes Maessen, Elisabeth Maessen).
 • 4. Maria, gedoopt op 11 mei 1701 te Nuth (getuige(n): Augustinus Hausteder, Helena Maes).
 • 5. Joannes (zie III.6).


Generatie III

III.2 Hermanus JONGEN, gedoopt op 4 april 1697 te Nuth (getuige(n): Laurentius Jongen, Ida Tessers namens Maria Vrancken), overleden op 14 november 1746 te Molenveld-Nuth op 49-jarige leeftijd, buikloop, zoon van Matthias JONGEN (zie II.5) en Anna MAES.
Op 3 april 1726 verkocht Daniel Celis aan de nog ongehuwde Hermanus Jongen 53,5 kleine roeden akkerland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Hermen Odekercken, baron van Eijnatten en de straat van Tervoorst naar Nuth, voor veertig stuivers per kleine roede.[8]
Op 24 februari 1736 leende Hermen Jonghen, gehuwd met Elisabeth Roex, 400 gulden tegen 5% aan de voogden van de minderjarige Servaes Spijckers.[9]
Op 9 april 1739 verkochten Steven Roex, gehuwd met Maria Limpens, en zijn zus Catharijn Roex aan hun zwager Hermen Jongen hun deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 35 klein roeden land "op het Meulenveld", grenzend aan Steven Roox en de erfgenamen Jan Slangen, met het recht van overpad naar de put. Elk deel kostte 100 gulden.[10]
Op 14 april 1739 verkocht Maria Roex aan haar zwager Hermen Jongen haar deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 30 klein roeden land "op het Meulenveld", grenzend aan de erfgenamen Jan Slangen, de straat en de Meulenweide, voor 100 gulden.[11]
Op 22 februari 1740 verkocht Joannes Bruls, gehuwd met Ida Roex, aan zijn zwager Hermen Jongen hun deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 30 klein roeden land "op het cleijn Meulenvelt", grenzend aan de erfgenamen Jan Slangen, de straat en de Meulenweide, voor 100 gulden.[12]
Op 13 augustus 1740, ten overstaan van notaris Thielen, verkocht Peter Meulenberg, wonend te Beek en in derde huwelijk met Meijken Raemeckers, aan Herman Jongen, inwoner van Nuth, 150 kleine roeden land onder Nuth gelegen, voor 26 stuivers per kleine roede.
Herman Jongen was bang dat de zoon van Peter Meulenberg uit zijn tweede huwelijk met Maria Custers mogelijk dit land zou claimen.
Daarom stelde Meulenberg tot borg voor de koopsom zijn huis en hof aan de Meulenstraat te Beek, grenzend aan Freen Pisters en de straat.[13]
Op 27 januari 1748 verkocht Geret Otten, gehuwd met Catrijna Roex, hun vierde deel in de goederen van het Meulenveld en hun vijfde deel in de erfenis van Steven Roex, aan de weduwnaar Joannes Bruls voor 165 gulden, die deze goederen voor zijn kinderen bij wijlen Ida Roex had gekocht. Verder werd vermeld dat Hendrick Jongen zijn erfdelen in maart 1747 eveneens voor 165 gulden aan Joannes Bruls verkocht had.[14]
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 12 februari 1733 te Maastricht (getuige(n): Paschalis Larens (minderbroeder), Henricus Jongen), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Maria Elisabeth ROEX, 26 jaar oud, gedoopt op 21 november 1706 te Nuth (getuige(n): Joannes Roex namens zijn vader Joannes Roex uit Kunrade, Gertrudis Maes, e.v. Wilh. Schorens), overleden op 7 november 1746 te Molenveld-Nuth op 39-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Mattheus ROECX en Elisabeth BRANTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias, gedoopt op 5 december 1733 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen (oom), Elisabeth Brandts (grootmoeder)), overleden op 22 december 1746 te Molenveld-Nuth op 13-jarige leeftijd, buikloop.
 • 2. Stephanus, gedoopt op 22 juni 1735 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox (oom), Anna Maes).
 • 3. Gerardus, gedoopt op 24 oktober 1736 te Nuth (getuige(n): Gerardus Damen, Maria Limpens namens Maria Roox).
 • 4. Maria Elisabetha, gedoopt op 30 januari 1738 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen (oom) namens Gerardus Maes, Maria Limpens).
 • 5. Henricus, gedoopt op 15 december 1739 te Nuth (getuige(n): Joannes Roox, Maria Limpens namens Anna Roox), opgenomen als Gundsalvus Jongen in de orde der Dominicanen te Sittard
 • 6. Anna Catharina, gedoopt op 16 september 1742 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox namens NN Bormans, Catharina Daemen).
 • 7. Catharina, gedoopt op 8 april 1744 te Nuth (getuige(n): Gerardus Damen, Maria Limpens namens Catharina Roox).
 • 8. Casparus, gedoopt op 6 oktober 1745 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Casparus Jongen, Anna Maes namens Helena Roox).


III.6 Joannes JONGEN, gedoopt op 11 september 1702 te Nuth (getuige(n): Herman Corduweners, Catharina Maes), overleden op 30 juli 1737 te Vaesrade op 34-jarige leeftijd, zoon van Matthias JONGEN (zie II.5) en Anna MAES.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25 november 1728 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Henricus Jongen) met Maria CRIJNS, 28 jaar oud, gedoopt op 14 februari 1700 te Nuth (getuige(n): Leonardus Hendricks, Maria Penders namens Catharina Penders), overleden op 7 december 1758 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd, dochter van Herman CRIJNS, molenaar, en Elisabeth SPIJCKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Barbara, gedoopt op 29 maart 1729 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen, Barbara Crins), overleden op 25 september 1764 te Vaesrade op 35-jarige leeftijd, begraven op 27 september 1764 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20 mei 1756 te Nuth met Servatius JANSSEN, 34 jaar oud, gedoopt op 28 mei 1721 te Bunde, zoon van Gisbertus JANSSEN en Anna DEURLINGS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 19 februari 1765 te Nuth met Catharina WIJNEN, 31 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 7 oktober 1733 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Knoren, Catharina Knoren), gedoopt door de pastoor van Wijnandsrade bij afwezigheid van de pastoor van Nuth, dochter van Winandus WIJNEN en Petronella KNOOREN.}

 • 2. Elisabeth, gedoopt op 12 januari 1731 te Nuth (getuige(n): Hermanus Crins, Anna Maessen).
 • 3. Catharina, gedoopt op 1 mei 1732 te Nuth (getuige(n): Hermannus Jongen (oom), Margaretha Crins namens Elisabeth Crins (tante)).

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 24 september 1754 te Hoensbroek met Jacobus STIJFS, 24 jaar oud, gedoopt op 5 maart 1730 te Hoensbroek (getuige(n): Christophorus Stijfs, Elisabetha Meijers namens Aleydis Meulenjans), overleden op 1 januari 1778 te Hoensbroek op 47-jarige leeftijd, zoon van Abraham STIJFS en Cecilia GALLES.

 • 4. Elisabeth, gedoopt op 22 november 1733 te Nuth (getuige(n): Bavo Wustenraedt, Mechtildis Crins).
 • 5. Matthias (zie IV.15).


Generatie IV

IV.15 Matthias JONGEN, gedoopt op 20 mei 1735 te Nuth (getuige(n): Servatius Comans, Catharina Damen), overleden op 22 mei 1771 te Tervoorst-Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Joannes JONGEN (zie III.6) en Maria CRIJNS.
Op 4 januari 1766 verkocht Hendrick Jongen, ongehuwd en wonend te Sittard, aan Matthijs Jongen, gehuwd met Maria Limpens en zoon van zijn broer Joannes Jongen, de volgende onder Nuth gelegen onroerende goederen:
a) huis met weide en beemd te Tervoorst, grenzend aan Dirck Meulenbergh, de koper, de straat en de beemd van de Armen van Nuth en scholtis Meijs, voor een derde deel via erfenis en voor tweederde deel via aankoop verworven van zijn broer Joannes en zijn neef Hendrik Jongen, zoon van Herman, zijnde belast met een half vat rogge aan de armen van Nuth en een kwart kapoen en een penning aan de cijnskaart Amstenrade;
b) een halve bunder akkerland voor de poort van het voornoemde huis, grenzend aan Vaes Spijckers, erfgenamen Vaes Coumans, de voorsterstraat en het Meulenland.
Het geheel werd verkocht voor 900 gulden. Hierop werd 400 gulden in mindering gebracht die Matthijs Jongen in 1761 overhandigd had aan de Predikheren te Sittard voor het opnemen van Hendrick Jongen, zoon van Herman, in de orde der Dominicanen.
De akte werd op 25 maart 1784 gerealiseerd door Wilhelmus Coumans.[15]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 9 oktober 1764 te Nuth met Maria LIMPENS, 23 jaar oud, gedoopt op 2 december 1740 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox, Helena Hautvast namens Mechtildis Bousch), overleden op 16 augustus 1798 te Nuth op 57-jarige leeftijd. Brandt, dochter van Joannes LIMPENS en Gertrudis MERCKEN.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 18 november 1771 te Nuth met Wilhelmus COUMANS, 25 jaar oud, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 31 mei 1746 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Rietraedt, Aleidis Habets), achternaam bij doop Comans, overleden op 24 maart 1812 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Servatius COUMANS en Joanna RIETRAEDT.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Henricus (zie V.1).
 • 2. Joannes Nicolaus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 5 december 1767 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens (grootvader), Catharina Jongen).
 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 19 oktober 1769 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Limpens, Catharina Daemen).


Generatie V

V.1 Joannes Henricus JONGEN, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 14 maart 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Henricus Jongen, Gertrudis Mercken), zoon van Matthias JONGEN (zie IV.15) en Maria LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 3 februari 1796 te Nuth met Catharina DEWEZ.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gerardus Josevas, geboren op 7 december 1796 te Brand-Nuth, 17 Frimaire V.


Bronnen

 1. HCL-Notarieel Archief 1298 Vrancken Maastricht
 2. HCL-01.075 LvO 388, 4075v
 3. HCL-Notarieel Archief 1548 Schaepen Maastricht
 4. HCL-01.075 LvO 7095, 82
 5. HCL-01.075 LvO 1756, 64v
 6. HCL-01.075 LvO 1757, 267r
 7. HCL-01.075 LvO 1762, 225v
 8. HCL-01.075 LvO 1758, 31r
 9. HCL-01.075 LvO 1758, 53v
 10. HCL-01.075 LvO 1758, 222r
 11. HCL-01.075 LvO 1758, 222v
 12. HCL-01.075 LvO 1758, 223r
 13. HCL-Notarieel Archief 2116 Thielen Maastricht
 14. HCL-01.075 LvO 1759, 33v
 15. HCL-01.075 LvO 1762, 225v

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 12 maart 2024