Maes

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE MAES

Generatie I


I.1 Petrus MAES.
Gehuwd met Belij NN.
Op 12 januari 1584 verkocht Gordt Brans aan Peter Maes anderhalve morgen land aan Hunnecum, grenzend aan de Groeneweg en Maij Schrijvers, voor 26 daalders per morgen.[1]
Op 17 maart 1597 verkocht Jan Daemkens van Hunnecum aan Peter Maes, ramaker te Hunnecum, een weide te Hunnecum "buijten het falderen gelegen" grenzend aan de "sleijge" naar de Oppemerhof, de "sleijge" naar Paulus Ramaekers en de weg naar Aalbeek. De koopsom bedroeg 125 daalders.[2]
Op 27 december 1657 werd voor de laathof Peerboom vastgelegd dat Herman Maes, Stas Tesschers en Jan Veussens, erfgenamen van wijlen Peter Maes tot Hunnecum, mede voor de andere erfgenamen, door hun neef Jan Maes van Kunrade op 8 februari 1657 tot volle tevredenheid waren afgegolden van hun onder Kunrade gelegen goederen.[3]
Uit dit huwelijk:
1. Christina, gedoopt op 7 april 1593 te Nuth (getuige(n): Hans Frijsschen, Trijn e.v. Jan Hennen, Trijn Deckers, Nelken e.v. Jacobus Maes).
Gehuwd met Eustachius TESSERS.
2. Maria, gedoopt op 20 augustus 1595 te Nuth (getuige(n): Godefridus Strangen, Servatius Maes namen Ber... Maes, Maria Thomas, Maria Meuters, Maria Rademaeckers), overleden op 5 februari 1670 te Nuth, gehuwd ca. 1625 met Joannes VEUSENS, overleden op 6 februari 1673 te Nuth.
Voor de schepenbank Nuth werd tijdens de genachting van 20 augustus 1642 de echtgenote van Jan Vaesens (= Maria Maes) veroordeeld tot een boete van vier groten en betaling van de proceskosten wegens belediging van haar zuster Stijn, echtgenote van Stas Tessers.[4]
3. Melken, gedoopt op 9 augustus 1598 te Nuth (getuige(n): D. Leonardus Huntgens, Petrus, zoon van Servatius Maes, Catharina e.v. Mathias Keisers, Maria e.v. Maes Slortzen, Johanna van Rucken).
4. Jacobus (zie III.1).
5. Hermanus (zie III.2).
6. Matthias, gedoopt op 27 februari 1607 te Nuth (getuige(n): Simon Gelders, Aelmanus Wijnen, Leonardus Maes, Barbara Habets e.v. Gerard Maes, Catharina Severins e.v. Wilhelmus Bruls).

Generatie II


II.1 Jacobus MAES, gerechtsbode, gedoopt op 7 januari 1601 te Nuth (getuige(n): Mathias Engelen, Thomas Brullius, Anna Wijnen, Agnes, dochter van ..., Laurentius Laurentius), afstamming hypothetisch, overleden op 7 juni 1673 te Nuth op 72-jarige leeftijd, zoon van Petrus MAES (zie I.1) en Belij NN.
Op 9 september 1652 verkocht Willem Loijen, gehuwd met Jehenne Bemelmans, een halve morgen en een halve kleine roede weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Vaes Hamers, Jan Gruels, de Voorsterstraat en de beek, aan Jacop Maes, gehuwd met Cornelia, voor drie gulden en vijf stuivers per kleine roede.[5]
Op 5 januari 1654 verkocht Heijn Joeris, gehuwd met Encken Maes, 20 kleine roeden moestuin te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jan Bosch, Jacob Maes, Jan Gerits alias Mees Jan, en scheper Jan, aan Jacop Maes, gehuwd met Nelen Sloors, voor twee gulden en vijftien stuivers per kleine roede.[6]
Eveneens op 5 januari 1654 verkocht Thijs Sentis, gehuwd met Trijn Maes, "den neere met der placken beneffens enighe weijde ofte graeffplaetse", groot 20 kleine roeden, uit de bouw en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jan van Rinckborch, Crijn Crijns, Jacop Maes en Jan Bosch, aan Jacop Maes, gehuwd met Nelen Sloors, voor drie gulden per kleine roede.[7]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21 november 1632 te Nuth (getuigen: Petrus Hautvast, Catharina Kockelkoren) met Cornelia SLOORTS, 34 jaar oud, gedoopt op 7 september 1598 te Nuth, overleden op 27 augustus 1677 te Nuth op 78-jarige leeftijd, dochter van Maes SLOORTS en Maria NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie III.1).
 • 2. Barbara, geboren ca. 1635, geschat

Gehuwd met Hendrick TRIBELS, korporaal in Hollandse dienst.
Op 9 december 1666 verkocht Matthijs Lijmpens, gehuwd met Judich Wingarts, aan Henrick Tribels, gehuwd met Barbara Maes, korporaal in Hollandse dienst onder kapitein Coehoorn, ca. 55 kleine roeden akkerland "in 't huijskensvelt" op de Raderweg onder Nuth, grenzend aan Peter Pluchmeckers, Henrick Hermans, Jacob Maes en de Raderweg, voor 22 stuivers per kleine roede.[8]
Eveneens op 9 december 1666 verkocht Dirck Tribels, weduwnaar in tweede huwelijk van Marie Bruls, 58 kleine roeden akkerland "agter 't kempken" te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de moestuin van Stas Tessers, Geurt Vleeshouwers, Lemmen Ruijters en Jan Veusens, aan Henrick Tribels, gehuwd met Berb Maes, korporaal in Hollandse dienst onder kapitein Coehoorn. Iedere kleine roede kostte 23 stuivers.[9]

 • 3. Gerardus, gedoopt op 18 februari 1639 te Nuth (getuigen: Henricus Schepers).
 • 4. Masius, gedoopt op 21 maart 1641 te Nuth (getuigen: Leonardus Caris sr., Margaretha Meessen), overleden 1641/1643.
 • 5. Masius (zie III.2).
 • 6. Maria, overleden 1692/1700.

Op 6 mei 1700 wordt zij als wijlen Meijken Maes vermeld.[10]
Op 18 augustus 1692 maakte Meijken Maessen, kinderloos gehuwd met Jan Senden, voor de schepenen van Klimmen haar testament. Ze had waterzucht en was reeds langdurig ziek.
Zij had besloten om aan Godfried Maessen, zoon van haar broer Maes Maessen, die al op jonge leeftijd door de pokken aan armen en benen verlamd geraakt was, een schenking te doen.
Zij schonk hem haar huis te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Maes Maessen, Berb Maessen, Crijn Crijns en de straat, met daarbij de huiswei, met moestuin en plaats 93 kleine roeden groot.
Haar man mocht het goed tot zijn dood gebruiken. Na de dood van Godfried zou het aan zijn vader vervallen.[11]
Gehuwd met Joannes SENDEN.

II.2 Hermanus MAES, gedoopt op 17 april 1603 te Nuth (getuige(n): Henricus Fijnens, Joannes rotarii faber, Laurentius Meijs, Barbara Wessels van Kunrade), zoon van Petrus MAES (zie I.1) en Belij NN.
Gehuwd met Anna HENRICHS, overleden op 17 februari 1674 te Amstenrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Casparus (zie III.3).
 • 2. Maria, gedoopt op 26 september 1631 te Amstenrade.

Ondertrouwd te Heerlen op 17 januari 1660 (getuigen: Thijs Schluijpers uit het Hout, haar vader Herman Maes) jongman uijt den hout onder Amstenrade, jongedochter van Amstenrade
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25 januari 1660 te Amstenrade met Petrus HABETS.

 • 3. Mechtildis, gedoopt op 30 oktober 1633 te Amstenrade.
 • 4. Catharina, gedoopt op 3 juli 1636 te Amstenrade, overleden op 14 april 1697 te Schinnen op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30 juli 1662 te Amstenrade met Wilhelmus STIJPERS.

 • 5. Sibilla, gedoopt op 26 februari 1638 te Amstenrade.
 • 6. Anna, gedoopt op 17 september 1642 te Amstenrade.
 • 7. Godefrida, geboren ca. 1650 te Amstenrade? leeftijd blijkt in processtukken uit 1704: "oud in de 50 jaren".[12]

Gehuwd voor de kerk op 2 mei 1675 te Merkelbeek met Henricus GORISSEN, 24 jaar oud, gedoopt op 9 oktober 1650 te Merkelbeek, wonend op de Drinck onder Nuth, zoon van Georgius GORISSEN en Mechtild WEUSTENRAEDT.

Generatie III


III.1 Hermanus MAES, geboren ca. 1635, zoon van Jacobus MAES (zie II.1) en Cornelia SLOORTS.
Gehuwd met Helena SMITSMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelia, gedoopt op 10 mei 1665 te Nuth (getuigen: Eusebius Keijsers, Maria Lenarts), achternaam moeder Lenarts.
 • 2. Barbara, gedoopt op 26 februari 1669 te Nuth (getuigen: Arnoldus Hermans, Maria Pluchmeckers), overleden op 23 oktober 1704 te Nuth op 35-jarige leeftijd, oom Masius Maes, gehuwd met Anna Wolfs.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 4 juni 1695 te Nuth (getuigen: Henricus Boots, Agnes Jekermans) met Godefridus EECKERMANS, 33 jaar oud, gedoopt op 2 februari 1662 te Nuth, overleden op 15 oktober 1740 te Hunnecum-Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Adam ECKERMANS en Anna BRANTS.

III.2Masius MAES, gedoopt op 14 april 1643 te Nuth (getuigen: Servatius Muschen, Helena e.v. Leonardus Caris), overleden op 28 oktober 1713 te Nuth op 70-jarige leeftijd, , zoon van Jacobus MAES (zie II.1) en Cornelia SLOORTS.
Op 7 mei 1673 verkocht Henrick Cleuters het erfdeel dat hij bij het overlijden van zijn moeder Nelen Sloerts zou verwerven, te weten huis met hof, weide en akkerland, groot anderhalve morgen, en 25 kleine roeden in twee percelen te Nierhoven en Tervoorst onder Nuth, alsmede een morgen in twee percelen achter Jongenbosch te Wijnandsrade.
De koper was Maes Maessen, gehuwd met Anna Wolfs, die hiervoor 412 gulden gaf. Het geheel was belast met anderhalve kop rogge aan de armen van Nuth en een malder haver in de cijnskaart van de Nieuwenhof.[13]
Op 4 juli 1698 verkocht Maes Maessen, gehuwd met Anna Wolfs, aan Jan Leufkens, koopman en burger van Maastricht, 76 kleine roeden weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf, Lenaert Bellen, Lenaert Limpens en Jan Leufkens zelf, voor 22 pattacons.[14]
Op 13 mei 1702, ten overstaan van notaris de la Haye, verkochten Johan Tripels, burger van Maastricht, en Arnoldus Janssen, gehuwd met Maria Tripels, aan Maes Maessen, inwoner van Nuth, ca. vier morgen akkerland en weide onder de heerlijkheid Nuth gelegen en 300 rijksdaalders staande tot laste van diverse inwoners van Nuth, bij de koper bekend, waarvoor alle bescheiden aan hem werden overhandigd.
Hiervoor overhandigde Maes Maessen aan de verkopers 1500 gulden.[15]
Eveneens op 13 mei 1702, ten overstaan van notaris de la Haye, verkocht Jan Leuffkens, burger van Maastricht, aan Maes Maessen, inwoner van Nuth, alle goederen als landerijen, hoven en kapitalen met rente en inkomsten zoals aan hem in het land van Valkenburg en Dalhem toebehoorden.
De koper zou de verkoper vrijwaren van alle lasten en jaarlijks aan Maria Catharina Leuffkens, dochter van de verkoper em wonend te Stockhem, voor haar en haar meid voor haar onderhoud, kleding en alimentatie 500 gulden uitkeren.
Deze afspraak zou lopen totdat Maria Catharina Leuffkens meerderjarig zou worden, waarna Maes Maessen alle verkregen aan haar zou overhandigen en de jaarlijkse betaling zou vervallen.[16]
Op 22 maart 1706 verkocht Maes Maessen, gehuwd met Anna Wolfs, aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, twee percelen akkerland op het Helleveld onder Nuth. Het eerste perceel, 102 kleine roeden en 11 voet, grensde aan Laurens Meijs en de erfgenamen Johan Leufkens. Het tweede perceel, 101 kleine roeden, grensde aan de erfgenamen Jan Leufkens, "Rooporter goet" en Hendrick Eggen. De percelen vielen onder de cijnskaart Amstenrade en waren jaarlijks belast met 3,5 kop haver. Iedere kleine roede kostte 15 stuivers.[17]
Op 24 maart 1706 verkochten Joannes Tribels, gehuwd met Margareta Snackers, en Arnoldus Janssen, gehuwd met Marie Tribels, burgers van Maastricht, aan Maes Maessen, hun oom van moederskant, gehuwd met Anna Wolfs, hun erfgoederen onder Nuth en Wijnandsrade gelegen. Het betrof:
a) 66 kleine roeden akkerland "op den Clapersdael" achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Jan Wustenraedt, Giel Pitsweggen, erfgenamen Caspar Brants en Corstgen Diebets;
b) een morgen akkerland "aen Lambrichtswijen" onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, Jan Moberts, Lens Heuts en Jan Habets;
c) 58 kleine roeden akkerland aan de nieuwe gats achter Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, weduwe Peter Vleeshouwers, Augustijn Housteder en land van de kerk van Nuth;
d) 50 kleine roeden akkerland aan de Valkenburgerweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Wouter Nichels en Augustijn Hausteder;
e) ca. 53 kleine roeden weiland uit de "Musscheweijde" onder Nuth, grenzend aan Jan Frissen, Geurt Eckermans, de beek en de weg langs het kerkhof, belast met twee kapoenen in de cijnskaart van de Nieuwenhof;
f) 66 kleine roeden akkerland "op Capuijnskuijl" onder Wijnandsrade, grenzend aan Corst Crijns, Geurt Eeckermans, Peter Snackers en de erfgenamen Caspar Maes.
De koopsom bedroeg 228 gulden. De verkopers deden tevens afstand van eventuele aanspraken op het deel van hun tante Meijken Maes.[18]
Op 1 augustus 1713 verklaarden de schepenen van Nuth dat bij hun niet bekend was of enig onroerend goed van Maes Maessen, gehuwd met Anna Wolffs, bezwaard was, uitgezonder 60 kleine roeden beemd, waarvan de Armenkas van Nuth jaarlijks vijf schillingen trok.
Op 16 oktober 1713 werd dit door Maes Maessen bevestigd met als toevoeging, dat hij ook nog 3,5 kop rogge aan de armen van Nuth en een malder rogge aan de armen van Wijnandsrade, alsmede zeven stuivers "Gerlachpacht" aan vrouwe van ter Heijden betaalde. Ook was er sprake van "eenige cladtschulden".
Hij gaf zijn vrouw toestemming om een lening van 300 gulden aan te gaan, om daaruit de rekeningen te voldoen en een nieuw paard te kopen.[19]
Maes Maessen verklaarde dat hij eertijds in staat was om te schrijven maar nu vanwege een lamme hand niet meer kon.
Op 1 februari 1736 werd een erfeniskwestie opgelost tussen de kinderen van Maes Maessen en Anna Wolfs, en wel tussen Peter Houben, gehuwd met Cornelia Maessen en Elisabeth Maessen, weduwe van Rooij, enerzijds, en Joannes Maessen, gehuwd met Maria Schoorens anderzijds. Het betrof de nalatenschap van hun broer Godefridus en van hun ouders. Joannes Maessen zou de testamenten volstrekken en zorgen voor de verdeling in vier porties van de erfenis van Godefridus Maessen, en in vijf porties van de erfenis van zijn ouders.[20]
Op 4 februari 1736 werd door Lenaert Keulen, gehuwd met Elisabeth Douven, 100 gulden betaald aan de erfgenamen van Maes Maessen. Dit geld stond nog open op een verkoop die Maes Maessen op 6 mei 1700 had gedaan t.b.v. zijn zoon Godefridus Maessen[21]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14 mei 1669 te Nuth met Anna WOLFFS, 22 jaar oud, gedoopt op 10 januari 1647 te Nuth, overleden op 15 december 1735 te Nuth op 88-jarige leeftijd, dochter van Leonardus WOLFFS en Agnes TESSERS.
Genachting van 6 mei 1720: de weduwe en erfgenamen Maes Maessen protesteerden tegen het voornemen van de schout van Mesch om de goederen te Nuth gelegen van wijlen Geurt Horsmans en diens vrouw te verkopen. Onder die goderen bevonden zich stukken afkomstig van hun (oud)tante Ghijselen Sloers, waarvan zij hun erfdeel opeisten.[22]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 8 april 1670 te Nuth (getuigen: Maria Hamers).
 • 2. Godefridus, gedoopt op 10 januari 1672 te Nuth (getuigen: Arnoldus Bemelmans, Helena Hermans, weduwe Leonardus Caris), overleden op 1 april 1729 te Nuth op 57-jarige leeftijd.

Op 18 augustus 1692 schonk tante Meijken Maes, kinderloos gehuwd met Jan Senden uit Klimmen, aan Godfried Maes, als jongeman reeds verlamd aan armen en benen, haar huis met bijbehorende weide te Hunnecum-Nuth, grenzend aan Corst Crijns, Maes Maessen en Berb Maes. Hij mocht dit pas na de dood van haar man gebruiken.[23]
Op 6 mei 1700 verkocht Maes Maessen namens zijn zoon Godfroij, 25 à 26 jaar oud, het huis en de moestuin, zoals geschonken door wijlen Meijken Maes, groot 32 kleine roeden en grenzend aan Corst Crijns en Geurt Eckermans, aan Reijner Keulen. De koopsom bedroeg 150 gulden, waarvan 100 gulden als lening tegen 5% bleven uitstaan. Het geheel was belast met anderhalve kop rogge aan het OLV-altaar te Valkenburg.
Godfroij Maes was zo zwaar verlamd dat hij de akte zelfs niet van een kruisje kon voorzien. Daarom tekende zijn vader.[24]
Op 27 januari 1729 maakte Godfroij Maessen, wonend bij zijn moeder en ziek te bed liggend, zijn testament. Aan zijn broer Joannes liet hij al zijn goederen na in ruil voor kost en verzorging. Tevens liet hij hem het geld dat stond op de goederen die hij in 1700 verkocht had. Nadat zijn moeder Anna Wolfs afstand had gedaan van het vruchtgebruik, liet hij zijn broer Joannes tevens zijn kindsdeel.
Aan Godefridus, zoon van Joannes Maessen, waarvan hij peetoom was, liet hij de kamer met stallen en moestuin te Nuth, zoals deze eertijds aan hem waren geschonken.
Aan zijn zussen Agnes en Elisabeth Maessen liet hij elk 32 gulden, staande op zijn moestuin buiten het dorp Nuth.
Aan de zoon van Peter Houben en Cornelia Maessen, waarvan hij peetoom was, liet hij 50 kleine roeden akkerland.
Alle overige goederen waren voor zijn broer Joannes, die tevens voor de begrafenis moest zorgen.[25]

 • 3. Leonardus, gedoopt op 25 november 1674 te Nuth (getuigen: Petrus Brouns, schout te Nuth, Maria Banen).
 • 4. Jacobus, gedoopt op 20 maart 1678 te Nuth (getuigen: Godefridus Horsmans, Gertrudis Wolfs).
 • 5. Elisabeth, gedoopt op 23 november 1680 te Nuth (getuigen: Petrus Grootjans, Johanna Caris).

Op de genachting van 8 oktober 1725 klaagde de weduwe van Augustinus van Roij dat haar broer Joannes Maes enkele jaren eerder bij haar te Maastricht een kar met achterhaam en het nodige bijbehorende getuig had opgehaald, het geheel ter waarde van vijftien pattacons. Maar ondanks veelvuldige verzoeken had hij haar nog steeds niet betaald. Daarom wilde zij nu een aanmaning om binnen twaalf dagen te betalen.[26]
Gehuwd met Augustinus van ROOIJ.

 • 6. Joannes (zie IV.1).
 • 7. Cornelia, gedoopt op 9 juni 1686 te Nuth (getuigen: Henricus Goris, Catharina Heuts), overleden op 17 december 1749 te Nuth op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 18 januari 1714 te Nuth (getuigen: Joannes Maessen, Cornelia Horstmans) met Petrus HOUBEN, 37 jaar oud, gedoopt op 4 februari 1676 te Nuth (getuigen: Cornelius Ortmans, Helena Smets), overleden op 29 maart 1763 te Nuth op 87-jarige leeftijd, 88 jaar, begraven op 30 maart 1763 te Nuth, zoon van Hubertus HOUBEN en Cornelia NIJSTEN.
Op 9 juli 1731 leende Peter Houben, gehuwd met Cornelia Maes, 100 pattacons van de deken van Valkenburg uit de fundatie Pesch. Hij borgde daartoe met:
a) 135 kleine roeden huis, hof en weide aan de dorpstraat te Nuth, grenzend aan erfgenamen Jan Slangen en Corst Wouters;
b) 54 kleine roeden land in de sijpen, grenzend aan Thomas Bruls, en Peter Houben zelf;
c) een moestuin onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathias van de Hagen en Jacob Helgers;
d) 60 kleine roeden land onder Wijnandsrade, grenzend aan Thomas Vruls en Houb Houben;
e) 66 kleine roeden land achter Hunnecum onder Wijnandsrade, grenzend aan Jacob Ramaekers en Geurt Eckermans.
Verder verscheen zijn schoonmoeder Anna Wolfs, weduwe Maes Maessen, die afstand deed van het vruchtgebruik op een halve bunder akkerland aan de duivelweide, die het echtpaar Houben bij donatie had verkregen, grenzend aan Peter Nuchelmans, Joannes Frissen, Hend. Weustenraedt en de Meulenerven.[27]

 • 8. Agnes, gedoopt op 5 juni 1689 te Nuth (getuigen: Stephanus Roecx, Anna Stassen), overleden op 17 oktober 1757 te Amstenrade op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 2 februari 1712 te Amstenrade met Petrus AELMANS.

III.3 Casparus MAES, gedoopt op 27 juni 1629 te Amstenrade, zoon van Hermanus MAES (zie II.2) en Anna HENRICHS.
Ondertrouwd op 27 juli 1659 te Heerlen (getuige(n): zijn vader Herman Maes, haar broer Goerdt Bemelmans), jongeman van Amstenrade, jongedochter van Maastricht geboren te Nuth; bruidegom kreeg op 11 augustus een getuigenis van de dominee om elders voor een dominee te huwen.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26 juli 1659 te Amstenrade met Joanna BEMELMANS, vermoedelijk gedoopt in september 1627 te Nuth (getuijge(n): Jacobus Schijlsz, Maria e.v. Servatius Haetzen), dochter van Arnoldus BEMELMANS en Maria GEERLINX.
Op 28 oktober 1659 werd Caspar Maes, geboren te Amstenrade, ca. 30 jaar oud, burger van Maastricht onder het kremersambacht.[28]
Op 22 juli 1670, ten overstaan van notaris Demelinne, verhuurden Guill. Graeven, man en voogd van Agnes Massing, samen met haar zussen Elisabeth en Gertruijdt Massing, na tochtdoding van hun moeder Elisabeth van Sichen, weduwe Anthonij Massing, aan Caspar Maes , burger en koopman van Maastricht en gehuwd met Jenne Bemelmans, hun huis met alle toebehoor, genaamd "de Coeck".
Het huis werd verhuurd voor de duur van twaalf jaar, ingaande de tweede dinsdag van oktober 1670, voor 500 gulden jaarlijks.[29]
Op 9 april 1675, ten overstaan van notaris H. Schaepen, verklaarde Catharina van den Dries, dat Caspar Maes, burger en koopman van Maastricht recent de helft van haar ouderlijk huis uit handen van de voogden van de kinderen van haar overleden zus had verworven.
Zij verkocht nu ook haar helft in het huis, gelegen aan de Brugstraat te Maastricht met een uitgang op de Kersmarkt, grenzend naar de Kersmarkt Peter Strouven en het hoekhuis, naar de Brugstraat het huis "de Goesen Torn", voor 4000 gulden.[30]
In een akte, verleden voor notaris Brouwers te Maastricht op 17 november 1685, is sprake van een lening van 200 gulden aan Jenne Bemelmans, gehuwd met Caspar Maes, op 16 augustus 1658 waarvan Maria Habets, ongehuwd, de eigenares was.[31]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petronella, overleden op 9 april 1721 te Sint Nicolaas-Maastricht.

Gehuwd 1692 met Damianus van WALSDEN, koopman te Maastricht, overleden tussen 2 juli en 31 december 1716
24 augustus 1692 huwelijkse voorwaarden[32]

 • 2. Godefridus, koopman te Keulen.

Onder de processtukken Jan Hermans vs Goris Gorissen in 1718 bevindt zich de pachtovereenkomst die Hendrick Goris op 19 oktober 1702 aanging met Godefridus Maes, koopman te Keulen, en diens zwager Damianus van Walsden, koopman te Maastricht, aangaande het huis en hof de Drinck te Nuth met alle bijbehorende landerijen. Het ging om een vernieuwing van de pacht voor een periode van zes jaar. De pachtsom bedroeg jaarlijks 80 gulden, lopend vanaf 1 oktober 1702. De pachter moest alle lasten betalen, het land goed onderhouden en jaarlijks 100 schoven stro leveren voor het onderhoud van het huis.[33]
Op 6 februari 1721, ten overstaan van notaris Veugen, toonde Petronella Maes, koopvrouwe te Maastricht en weduwe Damianus van Walsden, een volmacht, gedateerd 24 december 1720, van haar broer Godefridus Maes, koopman te Keulen.
Godefridus gaf haar toestemming om zijn deel in vijftien grote roeden akkerland onder Petershem te verkopen.
Petronella gaf vervolgens opdracht aan Jouris Caenen, secretaris van Petershem, om dit land bij opbod of anderszins te verkopen.[34]
Gehuwd met Joanna BOSTEN.

Generatie IV


IV.1 Joannes MAES, gedoopt op 25 april 1683 te Nuth (getuigen: Maximilianus Schepers, Maria Hamers), overleden op 25 augustus 1754 te Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Masius MAES (zie III.2) en Anna WOLFFS.
Op 24 maart 1736 leende Joannes Maessen, gehuwd met Maria Schoorens, 35 pattacons tegen 5% van de weduwe van Machiel Canisius.
Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 155 kleine roeden akkerland "aen die Duijvels wijde", grenzend aan Peter Nuchelmans, Peter Houben en de weg;
b) 121 kleine roeden akkerland "aen 't kersboomken", grenzend aan Joannes Frissen en Dirck Bemelmans;
c) 50 kleine roeden akkerland "achter camper koolhoff", grenzend aan de hof Nuinhof en de weduwe Peter Aelmans.[35]
Op 29 maart 1736 verkocht Joannes Maessen, gehuwd met Maria Schoorens, aan de nog ongehuwde Joannes Meex 100 kleine roeden akkerland "op 't kleutje" in het Nierhovenerveld te Nuth, grenzend aan Claes Frijns, Lambert Ackermans, de weduwe Canisius en de weg; alsmede 48 1/2 kleine roeden "op den distelendriesch" in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan weduwe Jan Cremers en Houb Biesjans, voor 135 gulden.[36]
Op 16 april 1742 verkocht Joannes Maessen, gehuwd met Maria Schoorens, aan Leonaerd Keulen, gehuwd met Elisabeth Douven, ca. 60 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, oostwaarts Geurt Eeckermans, westwaarts Dirck Bemelmans, zuidwaarts erfgenamen Theunis Grootjans en noordwaarts de gats, voor een gulden en vijf stuivers per kleine roede.
De koper zou de weide pas vanaf 1 oktober in gebruik mogen nemen.[37]
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 29 augustus 1720 te Nuth (getuigen: Gerardus Celissen, Mattheus Houben) met Maria SCHORENS, overleden op 9 september 1770 te Nuth, begraven op 11 september 1770 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria MAESSEN, gedoopt op 3 juli 1721 te Nuth (getuigen: Godefridus Maessen (oom), Anna Schorens (tante)).
 • 2. Joannes Wilhelmus MAESSEN, gedoopt op 12 april 1723 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Wilhelmus Schorens, Anna Wolffs).
 • 3. Cornelia MAESSEN, gedoopt op 18 juli 1725 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Petrus Houben (oom), Elisabeth Brabants).
 • 4. Godefridus MAESSEN, gedoopt op 4 maart 1727 te Nuth (getuigen: Godefridus Maes (oom), Helena Eeckermans), overleden op 27 maart 1783 te Nuth op 56-jarige leeftijd, vrijgezel, begraven op 29 maart 1783 te Nuth.

Op 13 november 1770 ten overstaan van notaris L'Allemand, kantoor houdend bij Jan Nelissen te Sint-Pieter bij Valkenburg, deed Godefridus Maessen, meerderjarige, ongehuwde en wettige zoon van wijlen Joannes Maessen en Maria Schoorens, wonend te Nuth, een schenking met de warme hand.
Hij liet aan zijn neef en petekind Godefridus Curvers, zoon van Joannes Curvers en Elisabeth Maessen, al zijn goederen, zoals geërfd van zijn ouders en aan hem bij testament van 27 januari 1729 nagelaten door zijn oom Godefridus Maessen.
Voorwaarde was wel dat Godefridus Corvers of zijn ouders hem kost en inwoning zouden geven, alsmede kleding en het wassen en reiningen van linnen en wollen goed.
Ook moest na zijn dood een passende uitvaart geregeld worden.
Bovendien zou aan hem nog een jaargeld van acht gulden uitgekeerd moeten worden.
Indien vanwege onmin Godefridus elders kost en inwoninng moest zoeken zou, naast het jaargeld, ook nog jaarlijks 25 pattacons betaald moeten worden.
Tijdens zijn leven mochten de goederen niet zonder zijn toestemming vervreemd worden en na zijn dood moest aan de kinderen 20 pattacons uitgekeerd worden uit deze goederen.[38]

 • 5. Matthias, gedoopt op 29 mei 1729 te Nuth (getuigen: Matthias Brants, Cornelia Maes).
 • 6. Anna Maria MAESSEN, gedoopt op 13 april 1731 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Leonardus Limpens, Anna Wolffs (grootmoeder)).
 • 7. Elisabeth MAESSEN, gedoopt op 28 september 1733 te Nuth (getuigen: Leonardus Bellen namens Wilhelmus du Jean, Elisabeth Boeckholt), overleden op 8 februari 1814 te Nuth op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 6 februari 1759 te Nuth met Joannes CURFS, 24 jaar oud, gedoopt op 26 april 1734 te Nuth (getuigen: Joannes Bruls namens Antonius Linden, Catharina Meijers), achternaam bij doop Körffs, overleden op 2 maart 1808 te Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Joannes CURFFS en Anna LINDEN.
Op 2 mei 1771 leende Joannes Curffs, gehuwd met Elisabeth Maes, 100 gulden tegen 4% van pastoor Habets van Nuth. Tot onderpand diende 77,5 kleine roeden weiland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, de weduwe Gerit Janssen, de gats en Godefridus Maes.
Godefridus Maes trad als medeborg op en borgde met eveneens 77,5 kleine roeden weiland te Nierhoven, met dezelfde rijgenoten als hierboven vermeld.
De lening werd op 20 april 1784 afgelost.[39]
Op 27 september 1781 maakten Joannes Curfs, gehuwd met Anna Elisabeth Maes, bijgestaan door (schoon)broer Godefridus Maes, hun testament.
Zij vermeldden dat de "tegenwoordige graveerende sieckte" [waarmee zij doelden op de dysenterie die in die weken vele slachtoffers eiste] hen daartoe had aangezet.
Bovendien wilden zij terugkomen op afspraken die op 13 november 1770 met Godefridus Maes gemaakt waren.
Godefridus had toen hun zoon, en zijn petekind, Godefridus Curfs tot zijn universeel erfgenaam gemaakt in ruil voor kost, inwoning en kleding, een begrafenis en pensioen.
Maar aangezien de te erven goederen de kosten niet zouden dekken, zou deze afspraak nadelig zijn voor hun andere kinderen.
Derhalve bepaalde Godefridus Maessen nu dat zijn petekind alleen 50 gulden vooraf zou krijgen en alle andere kinderen gelijkelijk konden meedelen in de erfenis.
Joannes Curfs en diens echtgenote verklaarden eveneens dat hun acht kinderen gelijkelijk zouden delen, met garantie van de doopgift van 50 gulden voor hun zoon Godefridus.[40]

 • 8. Joannes Wilhelmus MAESSEN, gedoopt op 26 juni 1735 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Schorens, Anna Wolffs).
 • 9. Leonardus (zie V.1).


Generatie V


V.1 Leonardus MAES, geboren te Nuth, gedoopt op 2 november 1737 te Nuth (getuigen: Joannes Houben, Joanna Brandts), voornaam bij doop Joannes, overleden op 23 januari 1817 te Nuth op 79-jarige leeftijd, zoon van Joannes MAES (zie IV.1) en Maria SCHORENS.
Uit de overlijdensakte blijkt afstamming van echtpaar Maessen-Schorens. Vermoedelijk is hij het jongste kind uit dit gezin.
Op 12 oktober 1779 verkocht Gertrudis Meex, ongehuwd en woonachtig te Nierhoven onder Nuth, aan Leonaerd Maes, gehuwd met Anna Maria Kessels, 50 kleine roeden akkerland "het wenarsken" in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Gerard Janssen, Paulus Horsmans, Koningserven en de kinderen van heer Veugen, voor 45 stuivers per kleine roede. De koop werd deels betaald door het overnemen van een schuld van 50 gulden, staande op de kapel van Vaesrade, welke schuld op 3 mei 1784 werd afgelost.[41]
Op 29 maart 1784 verkocht Leonardus Maessen, gehuwd met Maria Kessels, aan Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maessen, zijn huis, zoals toebedeeld bij de erfdeling van 12 november 1770, gelegen te Nuth, groot 64 kleine roeden, grenzend aan Peter Houben, Willem Biesjans en de bebouwing van de koper, belast met 100 gulden aan de Armen van Nuth (te betalen uit de koopsom), een half vat rogge aan de kerk en een halve kapoen in de cijnskaart Nieuwenhof (tot last van de koper). Aan inkomen stond een halve kapoen tot laste van de erfgenamen Thomas Slangen. Tevens verkocht hij 400 kleine roeden weiland aan de Drinck binnen Nuth, grenzend aan de Nieuwenhof, heer Gorissen, de weg en Peter Houben. De weide werd verkocht voor vier gulden per kleine roede, en het huis met bijbehorende grond voor 70 stuivers per kleine roede. De koopsom werd voldaan op 3 mei 1784.[42]
Op 29 maart 1784 verkocht Bartholomeus Deumens, weduwnaar van Gertrudis a Campo, bijgestaan door zijn broer, de Eerwaarde Heer Deumens, en Henricus Petrij, gehuwd met Maria Anna Deumens, een aantal onroerende goederen aan Leonardus Maes, gehuwd met Maria Kessels, te weten:
a) huis met gebouwen te Nierhoven onder Nuth, zoals aan verkoper toebedeeld op 5 mei 1746, welk huis het recht had om water te halen uit de put van Christiaen Frijns en de plicht om het "valderen" te maken, met de huisweide groot 300 kleine roeden, grenzend aan de weg en de erfgenamen van der Meer, waarvan een morgen belast met tien koppen rogge, tien koppen haver, drie kapoenen en vier penningen in de cijnskaart Berg, elke kleine roede aan vier gulden;
b) 60 kleine roeden beemd aan de Platsmolen te Nuth, grenzend aan Barthel Drummen en Christiaen Frijns, elke kleine roede voor 35 stuivers;
c) 46 2/3 kleine roeden akkerland aan de Narregats onder Nuth, grenzend aan Peter Houben en de weduwe Brants, elke kleine roede voor 35 stuivers;
d) 39 kleine roeden akkerland "op het wenersken", grenzend aan de weg en de erfgenamen Nicolai, elke kleine roede voor 35 stuivers.
De totale koopsom bedroeg 1435 gulden, vijf stuivers en drie oort, waarvan op 1 mei 1784 de kwitantie wegens contante betaling werd ingeschreven.[43]
Op 1 mei 1784 leende Leonardus Maes, gehuwd met Maria Kessels, 900 gulden tegen 5% van Maria Magdalena Francisca Kerens, weduwe oud-burgemeester Cruts. Hij borgde daartoe met de op 29 naart 1784 ingekochte goederen, die met het geleende bedrag betaald zouden worden. Verder borgde hij nog met
a) 50 kleine roeden akkerland in het Nierhoverveld onder Nuth, grenzend aan P. Horstmans en Bartel Drummen;
b) 57 kleine roeden akkerland op de Wijenweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen van der Meer, Joannes Hautvast en de Wijenweg;
c) 50 kleine roeden akkerland "op het wenersken" onder Nuth, grenzend aan P. Horstmans, Joannes Donners en de erfgenamen van der Meer.[44]
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30 september 1770 te Nuth met Anna Maria KESSELS, 31 jaar oud, gedoopt op 20 oktober 1738 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Hautvast namens Conrardus Hautvast, Catharina Bemelmans namens Anna Stubkens), overleden op 22 mei 1810 te Nuth op 71-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus KESSELS en Catharina HAUTVAST.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 14 januari 1771 te Nuth (getuigen: Godefridus Maes, Catharina Hautvast), overleden op 23 januari 1771 te Nierhoven-Nuth, 9 dagen oud.
 • 2. Joanna Maria, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 9 maart 1772 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Kessels, Elisabeth Maessen).
 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 10 oktober 1775 te Nuth (getuigen: Joannes Wilhelmus Maes, Catharina Meulenbergh).

Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 27 januari 1823 te Nuth met Catharina Elisabeth DRITTE, 29 jaar oud, geboren op 30 januari 1793 te Nuth, gedoopt op 30 januari 1793 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Joannes Dritte, Anna Elisabetha Maes), dochter van Cornelius DRITTY en Anna Maria CURFS.

 • 4. Catharina Elisabeth, geboren op 10 januari 1779 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 11 januari 1779 te Nuth (getuigen: Godefridus Kessels (uit Nuth), Anna Elisabeth Maes (uit Nuth)), overleden op 23 januari 1779 te Nierhoven-Nuth, 13 dagen oud, begraven op 24 januari 1779 te Nuth.
 • 5. Anna Maria, geboren op 7 juli 1780 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 7 juli 1780 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Andreas Kessels (Nuth), Anna Gertrudis Frijns), overleden op 24 december 1781 te Nierhoven-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 6. Joannes Leonardus, geboren op 30 september 1782 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 30 september 1782 te Nuth (getuigen: Joannes Curfs (Nuth), Anna Elisabetha Maes (Nuth) namens Elisabetha Vleschouwers (Nuth)).

Los Eindje

Vermoedelijk is de hierna vermelde Gerardus Maes een broer van de onder I.1 genoemde Petrus Maes.

Gerardus MAES, gehuwd met Barbara HABETS, dochter van Johan HABETS en Anna WIJNEN.
Uit dit huwelijk:
1. Anna, gedoopt april 1607 te Nuth (getuige(n): Mathias Lemmens, Johannes de Ringborch, Cornelia e.v. Lambertus Salms, Maria Huntgens e.v. Martinus Snijders, Wauba e.v. Servatius Maes).
2. Joannes, gedoopt op 22 maart 1609 te Nuth (getuige(n): Mathias Cesar, Godefridus Kuckelkorn, Jan Fraemmen, Maria offermans e.v. Johan Winen, Beel e.v. Petrus Maes).
3. Joannes, gedoopt op 6 september 1611 te Nuth (getuige(n): Heijtgen van Hommert, Jan Hautvast van Grijsegrubben, Johannes Snijders, Cornelia, dochter van Thewijs Coenen, Maria, dochter van Rolandus Hoen).

De volgende tak Maes uit Nuth kon nog niet gekoppeld worden:

Generatie I
I.1 Petrus MAES, overleden op 22 september 1654 te Nuth, mogelijk een relatie met Walterus van Beeck alias Meessen.
Gehuwd met Helena LIMPENS, gedoopt op 5 augustus 1593 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Hoen, Laurentius Meijs, Agatha Meecx, Elisabeth Limpens van Abshoeven), na 16 februari 1667; niet zeker of de Helena Limpens die in juni 1668 overlijdt dezelfde persoon is, dochter van Geurt LIMPENS (Strangen) en Gertrudis NN.
Op 16 februari 1667 verklaarde Jan Jacops de oude van Klimmen dat hij bij akkoord had overgedragen de helft van een bebouwing en bijbehorende weide, gelegen te Hunnecum, genaamd "hoijmaeckers goet", grenzend aan Henrick Jongen, Heijleken Limpens, Dirck Tribels en de straat.
Dit goed, hem toebedeeld uit de nalatenschap van Peter Frissen en Maria Jacobs, droeg hij voor 500 gulden over aan Helena Lijmpens.
Hiervan werd 300 gulden afgetrokken voor een schuld, door Jan Jacops in de erfenis toebedeeld. Van de overige 200 gulden werd nog voor een vat rogge aan de kerk van Nuth 20 gulden in mindering gebracht.
Geurt Maes en Henrick Eggen, zoon en schoonzoon van Helena Lijmpens, hadden hiervan 80 gulden betaald. De overgebleven 100 gulden bleven, volgens afspraak van 4 februari 1664, als lening uitstaan.
Hiervan zou vijftig gulden betaald worden aan Henrick Schepers, koster te Nuth.[45]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, geboren ca. 1620, overleden op 7 november 1706 te Nuth, vidua Joannes Houben, octogenaria. Genachting 15 februari 1712 Als erfgenaam van Catharina Maes wordt ook genoemd Arnold Ortmans, wiens vader in eerste huwelijk getrouwd was met Ida Maes.[46]

Gehuwd (1) met Hubertus HOUBEN, geboren ca. 1615, overleden op 1 september 1654 te Nuth, hypothetische afstamming, zoon van Hubertus HOUBEN en Cornelia NUCHELMANS.
Gehuwd (2) met Hermanus BOESTEN, overleden op 26 april 1686 te Nuth[47].

 • 2. Godefridus (zie II.1).
 • 3. Ida, gedoopt op 5 februari 1629 te Nuth (getuige(n): Wolterus Maessen, Catharina Hagens), overleden op 24 november 1678 te Nuth op 49-jarige leeftijd.

Op 13 januari 1703 werd een erfeniskwestie geregeld. Geurt Maes met zijn kinderen Peter Maes, Dirck Drummen, gehuwd met Heijleken Maes, Marie Maes, met toestemming van haar man Claes Janssen, Geet en Trinken Maes, en verder Henderick Eggen met zijn zonen This en Peter Eggen, verklaarden dat hun zwager en (schoon)zuster Houb Smiets en Ida Maes zonder erfgenamen overleden waren. Ida Maes was hertrouwd met Nelis Ortmans, die nu haar goederen in vruchtgebruik had. Nelis Ortmans, gehuwd met Catharina Onnouw, kocht nu voor 800 gulden de erfrechten, te betalen in twee termijnen.[48]
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 6 februari 1661 te Valkenburg. Hubricht Smeets, jongeman van Nuth, Itgen Maes, jongedochter van Nuth met Hubertus SMEETS, overleden op 3 augustus 1670 te Nuth, zoon van Mathias SMEETS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 23 februari 1672 te Nuth met Cornelius ORTMANS, 27 jaar oud, gedoopt op 5 januari 1645 te Simpelveld, overleden op 21 mei 1703 te Nuth op 58-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, zoon van Arnoldus ORTMANS en Agnes HULS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk 1679/1680 met Catharina ONNOUW, geboren ca. 1658, overleden op 12 mei 1703 te Nuth, dochter van Joannes ONNOUW en Elisabeth SMEETS.}

 • 4. Gertrudis, gedoopt op 14 september 1632 te Nuth (getuige(n): Guilielmus Crusen, Anna Sluipers), overleden op 12 augustus 1696 te Terstraten-Nuth op 63-jarige leeftijd, grafkruis Nuth: Hier light begraeven de ersaeme Gertrudis Maes gestorven den 12 augusti 1696 ende den ersaemen Hendrick Eggen haere man gestorven den ... anno ...

Gehuwd met Henricus EGGEN, gedoopt op 6 april 1640 te Schinnen (getuige(n): Michael Wolfs, Agnes Schepers), overleden op 26 mei 1710 te Terstraten-Nuth op 70-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, zoon van Christianus EGGEN en Petronella BAGGEN.

Generatie II
II.1 Godefridus MAES, gedoopt op 6 april 1625 te Nuth (getuige(n): Leonardus Pesch), overleden op 29 januari 1705 te Nuth op 79-jarige leeftijd, zoon van Petrus MAES (zie I.1) en Helena LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 5 oktober 1660 te Valkenburg. Geurt Maes jongeman van Nut, Jenne Groulles jongedochter van Groot Schin met Ida GRUELS (op ten Camp), 25 jaar oud, gedoopt op 27 maart 1635 te Schinnen (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Elisabetha uxor Ulrici de Vaesraedt), dochter van Bartholomeus op ten CAMP en Maria van RENCKBERG.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 13 september 1661 te Nuth (getuige(n): Anna Brants e.v. Godefridus Lijmpens, Petrus Pelsers), overleden op 25 mei 1707 te Nuth op 45-jarige leeftijd, uxor Theodorus Drummen.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12 september 1691 te Nuth (getuige(n): Maria Drummen, Petrus Maes) met Theodorus DRUMMEN, 27 jaar oud, gedoopt op 4 maart 1664 te Nuth (getuige(n): Joannes Dremmen, Anna Hermans), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 4 februari 1723 te Hunnecum-Nuth op 58-jarige leeftijd, zoon van Theodorus DRUMMEN en Maria MEIJS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 16 mei 1709 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Arnoldus Bemelmans) met Helena TIMMERS, 48 jaar oud, gedoopt op 12 september 1660 te Hoensbroek (getuige(n): Martinus Jansen, Maria Bemelmans), overleden op 19 september 1733 te Hunnecum-Nuth op 73-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Petrus TIMMERS en Maria CLOOTS.}

 • 2. Anna, gedoopt op 4 maart 1663 te Nuth (getuige(n): Servatius Limpens, Barbara Beumers).
 • 3. Gertrudis, gedoopt op 4 februari 1665 te Nuth (getuige(n): Hermanus Boesten, Gertrudis Lijmpens, weduwe Joannes Meijs), overleden op 13 oktober 1733 te Nuth op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd met Wilhelmus SCHORENS, gedoopt op 4 maart 1661 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Hamers, Margaretha Huntgens), achternaam bij doop Schorkens, overleden op 28 oktober 1735 te Nuth op 74-jarige leeftijd, zoon van Joannes SCHORENS en Elisabeth STASSEN.

 • 4. Maria, gedoopt op 27 januari 1667 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Catharina Eijmael, e.v. Godefridus Lijmpens).

Gehuwd met Nicolaus JANSSEN.

 • 5. Catharina, gedoopt op 23 april 1669 te Nuth (getuige(n): Eustachius Tessers), overleden op 31 januari 1722 te Merkelbeek op 52-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 18 juli 1703 te Nuth (getuige(n): Petrus Meulenbergh, Petrus Maes) met Joannes MEULENBERGH, 21 jaar oud, gedoopt op 5 september 1681 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs namens Arnoldus Erkens, Maria Jans), moeder: Catharina Meijs, overleden op 7 oktober 1746 te Merkelbeek op 65-jarige leeftijd, zoon van Lambertus MEULENBERGH en Margaretha MEIJS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 14 oktober 1724 te Merkelbeek met Maria VREULS, overleden op 10 januari 1757 te Merkelbeek.}

 • 6. Petrus (zie III.1).


Generatie III
III.1 Petrus MAES, gedoopt op 13 maart 1673 te Nuth (getuige(n): Cornelis Ortmans), overleden op 4 november 1741 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Godefridus MAES (zie II.4) en Ida GRUELS (op ten Camp).
22 maart 1707: De drie zwagers Jan Meulenberg, gehuwd met Catharina Maes, Dirck Drummen, gehuwd met Helena Maes, en de nog ongehuwde Peter Maes leenden geld van Gerardus Cappouns, kanunnik van de OLV-kerk te Maastricht. Jan Meulenberg leende 170 gulden, Dirck Drummen 60 gulden en Peter Maes 120 gulden tegen een rente van 5%.
Jan Meulenberg stelde tot borg een halve bunder weide te Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Waltmans, Dirck Drummen en de dorpstraat.
Dirck Drummen borgde met zijn huis met weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Rameckers en Jan Meulenberg, de straat en het erf van Lins Cobben, groot een halve morgen; verder borgde Dirck Drummen met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, de Ludderweg en Hermen Odekercken.
Peter Maes stelde tot borg zijn huis met weide, gelegen te Hunnecum-Nuth en grenzend aan Dirck Engelen, Jacob Rameckers, Marten Cobben en de dorpstraat, groot een morgen; verder borgde Peter Maes nog met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, Adam Eeckermans, Hermen Odekercken en de Ludderweg.
Lemmen Meulenberg, vader van Jan Meulenberg, gaf extra garantie door zich eveneens borg te stellen.[49]
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 16 mei 1709 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Arnoldus Bemelmans) met Margaretha DRUMMEN, geboren 1675/1680, overleden op 15 december 1711 te Hunnecum-Nuth, dochter van Melchior DRUMMEN en Elisabeth MUIJTERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 4 augustus 1712 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben, Joannes Drimmen). Petrus Maes viduus Margaretha Drimmen met Helena CRIJNS, 34 jaar oud, gedoopt op 11 november 1677 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Petrus Branten, Maria Schetgens), dochter van Christianus CRIJNS en Catharina PETERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 6 april 1710 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drummen, Margaretha Celis namens Agnes Corffs van de Brandt), overleden op 28 maart 1762 te Grijzegrubben-Nuth op 51-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12 juli 1738 te Nuth (getuige(n): Godefridus Maes, Joannes Pricken) met Petrus HERTS, 22 jaar oud, gedoopt op 13 december 1715 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hermanus Engelen, Judith Limpens namens Gertrudis Conincx), zoon van Simon HERTS en Maria ENGELEN.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 9 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens, wilhelmus Schutgens) met Maria HEUTS.}
Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Catharina, gedoopt op 14 april 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schoorens, Maria Wauben, e.v. Petrus Crijns).
 • 3. Godefridus, gedoopt op 4 februari 1715 te Nuth (getuige(n): Joannes Meulenbergh, Catharina Crijns).
 • 4. Catharina, gedoopt op 27 september 1719 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers namens Hubertus Coomans, Maria Crijns), overleden op 23 mei 1780 te Hunnecum-Nuth op 60-jarige leeftijd, begraven op 25 mei 1780 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21 oktober 1745 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hautvast, Joannes Pricken) met Leonardus LIMPENS, 40 jaar oud, gedoopt op 21 augustus 1705 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Margaretha Corten), overleden op 6 april 1762 te Hunnecum-Nuth op 56-jarige leeftijd, zoon van Servatius LIMPENS en Maria HERMANS.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7077, 77r
 2. HCL-01.075 LvO 7078, 233v
 3. Rijckheyt-001 LvO 6496, 34v
 4. HCL-01.075 LvO 1730, 81r
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 136v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 149r
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 150r
 8. HCL-01.075 LvO 1755, 246r
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 246v
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 156r
 11. HCL-01.075 LvO 1756, 32r
 12. HCL-01.075 LvO 1746
 13. HCL-01.075 LvO 1756, 107r
 14. HCL-01.075 LvO 1756, 105r
 15. HCL-Notarieel Archief 1682 de la Haye Maastricht
 16. HCL-Notarieel Archief 1682 de la Haye Maastricht
 17. HCL-01.075 LvO 1756, 193r
 18. HCL-01.075 LvO 1756, 193v
 19. HCL-01.075 LvO 1757, 54v
 20. HCL-01.075 LvO 1758, 49r
 21. HCL-01.075 LvO 1758, 51r
 22. HCL-01.075 LvO 1735
 23. HCL-01.075 LvO 1756, 32r
 24. HCL-01.075 LvO 1756, 156r
 25. HCL-01.075 LvO 1757, 233v
 26. HCL-01.075 LvO 1735
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 275v
 28. HCL-20.086A inv. 920, 164
 29. HCL-Notarieel Archief 1378 Demelinne Maastricht
 30. HCL-Notarieel Archief 1324 H. Schaepen Maastricht
 31. HCL-Notarieel Archief 1510 Brouwers Maastricht
 32. HCL-Notarieel Archief 1511 Brouwers Maastricht
 33. HCL-01.075 LvO 1747
 34. HCL-Notarieel Archief 1828 Veugen Maastricht
 35. HCL-01.075 LvO 1758, 57v
 36. HCL-01.075 LvO 1758, 95v
 37. HCL-01.075 LvO 1758, 170r
 38. HCL-09.001 Notariële Archieven 4186 L'Allemand Valkenburg
 39. HCL-01.075 LvO 1760, 203v
 40. HCL-01.075 LvO 1762, 18r
 41. HCL-01.075 LvO 1762, 136r
 42. HCL-01.075 LvO 1762, 230v
 43. HCL-01.075 LvO 1762, 231v
 44. HCL-01.075 LvO 1762, 244v
 45. Rijckheyt-Archief Sint-Bavo
 46. HCL-01.075 LvO 1735
 47. vermeld in HCL-01.075 LvO 1747 in documenten m.b.t. aflossen schulden
 48. HCL-01.075 LvO 1756, 171r
 49. HCL-01.075 LvO 1756, 236v

Medewerkers

Harry Luijten, Eerste versie op 18 augustus 2007
Harry Luijten, aanvullingen en los eindje op 20 september 2008
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 20 februari 2024
Harry Luijten, aanvulling los eindje op 8 maart 2024