Eckermans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE ECKERMANS

Generatie II.1 Adam ECKERMANS, overleden op 5 februari 1710 te Nuth. Adam Jekermans viduus de Hunnecom.
RHCL-AHW 168, 139r: Op 11 juli 1664 verkocht Adam Eijckelmans aan Jan Ubachs ca. anderhalve morgen en negen kleine roeden akkerland, waarvan 86 kleine roeden "aen Steenenberch", grenzend aan Gielis Giels en Jan Brants, hoofdzijde Peter Heijnen "boschken", en 73 kleine roeden op het Hoogveld, grenzend aan Merten Lenaerts en Peter Heijnen, hoofdzijde Guert Goessens.[1]
Iedere kleine roede werd verkocht voor een gulden.
Op 9 maart 1663 verkocht Giel Gielen, gehuwd met Meijcken Tribels, aan Adam Eijckermans, gehuwd met Encken Brants, een morgen en 40 kleine roeden akkerland "aen 't perboomken" bij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Corffs, Peter Aelmans en de weg aan de Oppemer weiden, voor 31 stuivers per kleine roede.[2]
Op 31 augustus 1666 verkocht Lemmen Brants, gehuwd met Anna Nuchelmans, aan Adam Eijckermans, gehuwd met Anne Brans, een halve morgen akkerland achter Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Tonis Keijsers, Henrick Jongen, Stas Tessers en de weg genaamd "Oppemer hage", voor een gulden per kleine roede. Bovendien zou de koper nog een wollen rok leveren.[3]
Op 15 februari 1668 verkocht Adam Eijckelmans namens zijn zwager Jan Brants aan Jan Coumans ca. een halve morgen weiland te Spaubeek, grenzend aan Gielis Selis en Leonaerdt Leonaerdts, voor 112 gulden.[4]
Op 11 september 1685 verkocht Jan Waltmans, gehuwd met Lijsbet Keijsers, aan Adam Eijckelmans, gehuwd met Encken Brants, een morgen land op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Caspar Maes, Catrijn Keijsers en Lemmen Loijen, voor 100 gulden.[5]
Gehuwd voor de kerk op 26 februari 1654 te Spaubeek met Anna BRANTS, geboren ca. 1630, dochter van Godefridus BRANTS en Agnes STOOPS .
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 22 juni 1654 te Spaubeek (getuige(n): Petrus Heijnen, Catharina Ubachs e.v. Joannes Brants), overleden op 22 december 1737 te Hunnecum-Nuth op 83-jarige leeftijd, senex innupta.

Op 8 november 1722 verklaarde Agnes Eeckermans dat zij al ruim 18 jaar gebruik maakte van onroerende goederen van haar broer Adam Eeckermans, bestaande in huis en weiland. Zij had daar nooit iets voor hoeven geven. Als genoegdoening beloofde zij nu de volgende goederen aan hem over te laten:
a) moestuintje te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Lemmen Meulenbergh, Maria Spijckers weduwe Coumans en de Bergerhof;
b) 80 kleine roeden akkerland "aen het huijsken" onder Nuth, oostwaarts Jacob Drummen;
c) een stukje akkerland "aen het peerboomken" onder Nuth, grenzend aan Reijner Crijns en Adam Eeckermans zelf;
d) haar deel in een weiland "aen de straet" onder Nuth, grenzend aan Adam Eeckermans.
Haar broer zou echter na haar dood alleen het vruchtgebruik krijgen en moest deze goederen vervolgens nalaten aan zijn kinderen uit zijn huwelijk met Elisabeth IJserstedt.[6]

 • 2. Godefridus EECKERMANS (zie II.2).
 • 3. Adam EIJCKERMANS (zie II.5).
 • 4. Bavo, gedoopt op 16 juni 1675 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Margarita Nuchelmans), overleden op 9 januari 1742 te Limbricht op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26 oktober 1700 te Limbricht met Petronella PETERS, overleden op 16 november 1746 te Limbricht.

Generatie IIII.2 Godefridus EECKERMANS, gedoopt op 2 februari 1662 te Nuth, overleden op 15 oktober 1740 te Hunnecum-Nuth op 78-jarige leeftijd.
Op 19 mei 1698 verkocht Ida Tessers, weduwe Thonis Rameckers aan Geurt Eeckermans een halve morgen akkerland achter Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Hermen Odekercken, Jan Daemen, Lenert Hendrix en het voetpad, voor 75 gulden.[7]
Op 6 februari 1700 verkocht Jan Baggen, gehuwd met Elisabeth Roex, bijgestaan door zwager Mathijs Roex, aan Geirt Eckermans een morgen akkerland achter Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Peter Vleeshouwers, het voetpad, de weg en Corst Crijns, voor 20 pattacons. Het geld moest aan Lenert Thijssen van Hommert gegeven worden vanwege een uitstaande lening.[8]
Op 28 maart 1716 verkocht Jan Schielinghs, gehuwd met Maria Houben, aan de weduwnaar Geurt Eeckermans twee percelen akkerland "op den Knippert" onder Nuth. Het betrof 77 kleine roeden, grenzend aan het voetpad, weduwe Jan Waltmans en Marten Cobben; alsmede 84 kleine roeden, grenzend aan Hendrick Houtermans, Herman Celis en de erfgenamen Meijken Driessen. Iedere kleine roede kostte een gulden.[9]
Zoon van Adam ECKERMANS (zie I.1) en Anna BRANTS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 4 juni 1695 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots, Agnes Jekermans) met Barbara MAES, 26 jaar oud, gedoopt op 26 februari 1669 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermans, Maria Pluchmeckers), overleden op 23 oktober 1704 te Nuth op 35-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MAES en Helena SMITSMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) nov. 1705 te Nuth met Anna CLEMENS, gedoopt op 14 december 1664 te Hoensbroek, overleden op 6 april 1709 te Nuth op 44-jarige leeftijd, dochter van Joannes CLEMENS en Maria van den ESSCHEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Adam (zie III.1).
 • 2. Maria Helena ECKERMANS, gedoopt op 28 april 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Masius Maes, Agnes Eckermans), overleden op 8 februari 1772 te Hunnecum-Nuth op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 20 januari 1726 te Nuth (getuige(n): Bavo Wustenraedt, Joannes Maes en vele anderen) met Joannes DOUVEN, overleden op 11 juli 1743 te Hunnecum-Nuth, broer van Elisabeth Douven, gehuwd met Leonardus Ceulen?
Op 4 oktober 1728 deed Geurt Jeckermans, weduwnaar Barbara Maes, afstand van het vruchtgebruik van 133 kleine roeden akkerland "op de capuijnskuijl" onder Wijnandsrade en Nuth, grenzend aan Peter Snackers, Goris Goressen, Ercken Bemelmans en Joannes Waltmans. Vervolgens kon zijn zoon Adam Jeckermans, in tweede huwelijk met Elisabeth Boecholt, het land verkopen aan zijn zwager Joannes Douven, gehuwd met Helena Jeckermans, voor 133 gulden.[10]
Op 24 mei 1729 verkocht Jan Vreen, gehuwd met Ida Leebeij, aan Joannes Douven, gehuwd met Helena Eckermans, 114 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Nies Alofs, de weg, de Bergerhof en Anna Raemecker, voor een gulden per kleine roede.[11]
Op 26 juni 1737 verkochten Peter Houben, gehuwd met Cornelia Maessen, mede voor zijn schoonzus Elisabeth Maessen, en Mathijs Aelmans, bijgestaan door zijn moeder Agnes Maessen, aan Joannes Douven, gehuwd met Helena Eckermans, hun drie delen in een weiland te Hunnecum onder Nuth, elk deel groot 24 kleine roeden, grenzend aan Geurt Eckermans, Peter Crijns, Jacob Ramaeckers en Joannes Maes. De delen van Peter Houben en Elisabeth Maessen kostten 28 stuivers, het deel van Mathijs Aelmans 35 stuivers per kleine roede.[12]
Op 21 mei 1740 verkocht Mathijs Aelmans, nadat zijn moeder Agnes Maessen, weduwe Peter Aelmans, afstand had gedaan van het vruchtgebruik, verschillende percelen land aan Joannes Douven, gehuwd met Helena Eckermans. Het ging om:
a) 36 kleine roeden akkerland aan Jongenbosch onder Wijnandsrade, grenzend aan de secretaris Meijs, Leonaerd Roex, Hermen Jongen en Joannes Maes;
b) 41 kleine roeden akkerland "aen het heckxken aen den vincken voetpaet" onder Nuth, grenzend aan Joannes Waltmans, Peter Houben, het voetpad en de Kinckevoerdersweg;
c) 50 kleine roeden akkerland "aen de lommerich" onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, Joannes Maes en de vloedgraaf;
d) 20 kleine roeden beemd "aen de geijs" onder Nuth [geen rijgenoten vermeld]
Het geheel was belast met een halve pint olie. Iedere kleine roede kostte een gulden.[13]
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 20 februari 1751 te Sittard (getuige(n): Petrus Paes, Renerus Houben), ook ingeschreven in Nuth met Christianus LAHAYE, 38 jaar oud, gedoopt op 25 december 1712 te Nuth (getuige(n): Leonardus Schorens, Agnes Wolffs), overleden op 19 januari 1773 te Hunnecum-Nuth op 60-jarige leeftijd, begraven op 21 januari 1773 te Nuth, zoon van Hubertus de la HAYE en Maria van der LIJNDEN.
Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Maria EIJCKERMANS, gedoopt op 1 maart 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Petrus Clemens, Catharina Ceulen), overleden op 19 mei 1778 te Hunnecum-Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven op 21 mei 1778 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25 januari 1741 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Cobben, Nicolaus Bemelmans) met Petrus COBBEN, 30 jaar oud, gedoopt op 29 juli 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen, Elisabetha Driessen namens Elisabetha Hennen), overleden op 22 september 1773 te Hunnecum-Nuth op 63-jarige leeftijd, begraven op 24 september 1773 te Nuth, zoon van Martinus COBBEN en Maria COUMANS.

II.5 Adam EIJCKERMANS, geboren 1660/1670, overleden na 1731.
Op 17 januari 1707 verkocht de ongehuwde Catharina Frissen aan Adam Jekermans "den jongen", gehuwd met Elisabeth IJderstedt, ca. 68 kleine roeden akkerland achter de weide van Corst Crijns nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Corst Crijns, Peter Knols en Meijken Bollincx, weduwe Jan Schorkens, voor 20 1/2 stuiver per kleine roede.[14]
Op 8 november 1725 verklaarde de ongehuwde Agnes Eeckermans dat zij al ruim 18 jaar gebruik mocht maken van goederen van haar broer Adam, bestaande in huis en weide, zonder dat zij daarvoor ooit iest aan haar broer had betaald. Zij droeg nu aan haar broer de volgende goederen over:
a) een moestuin te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Lemmen Meulenberg, Maria Spijckers (weduwe Coumans) en de Bergerhof;
b) 80 kleine roeden land "achter het huijsken", oostwaarts Jacob Drummen;
c) een stukje land "aen het peerboomken", grenzend aan Reijner Crijns en Adam Eckermans;
d) haar deel in een weide langs de straat, grenzend aan Adam Eckermans.
Voorwaarde was wel dat overdracht pas effectief zou worden bij haar dood, dat haar broer alleen het vruchtgebruik kreeg en de goederen zouden overerven op zijn kinderen bij Elisabeth IJserstedt.[15]
Op 2 oktober 1731 verkocht Willem Schoorens, soldaat in Hollandse dienst in het regiment Swartsenbergh, aan Adam Eckermans, gehuwd met Elisabeth Iserstett, 44 1/2 kleine roeden akkerland in het Achterveld onder Nuth, grenzend aan Peter Crijns en Jacob Raemeckers, voor 23 stuivers per kleine roede.[16]
Zoon van Adam ECKERMANS (zie I.1) en Anna BRANTS.
Gehuwd met Elisabeth ISERSTADT.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria, gedoopt op 12 december 1707 te Sittard.

Gehuwd met Mathijs MEERSMANS.
Op 30 september 1753 verkocht Matthijs Meersmans, gehuwd met Maria Eckermans, samen met zijn zwager Johan Adam Eckermans, inwoners van Sittard, aan Jacob Raemeckers, gehuwd met Maria Catharina Frissen, 268 kleine roeden akkerland op de Kempkensweg onder Nuth, grenzend aan Renier Crijns, Peter Bruls, weduwe Houb Laheij en Jacob Raemeckers, alsmede 94 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Cobben, Jan Paes, de weg en Goris Gorissen, belast met vijf koppen rogge aan het huis Wijnandsrade, voor een gulden en vijf stuivers per kleine roede. Het land was afkomstig uit de nalatenschap van hun (schoon)vader Adam Eckermans.[17]

 • 2. Agnes, gedoopt op 4 september 1711 te Sittard, overleden op 13 maart 1797 te Hunnecum-Nuth op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 18 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Petrus Eijckermans, Joannes Pricken) met Henricus BERGHMANS, overleden op 9 februari 1753 te Hunnecum-Nuth.

 • 3. Joannes Adamus, gedoopt op 15 mei 1713 te Sittard, (volgt III.2)
 • 4. Maria Ida, gedoopt op 17 oktober 1714 te Sittard.
 • 5. Petrus, gedoopt op 5 maart 1716 te Sittard.
 • 6. Anna Gertrudis, gedoopt op 17 juni 1717 te Sittard.
 • 7. Elisabeth, gedoopt op 9 maart 1719 te Sittard.


Generatie IIIIII.1 Adam EECKERMANS, slager, gedoopt op 10 maart 1696 te Nuth (getuige(n): Adamus Eekermans, Anna Wolff namens Barbara Maes), overleden op 16 december 1737 te Nuth op 41-jarige leeftijd. Adam Eijkermans lanio maritus Elisab. Boeckholt van de nieuw weij.
Op 4 oktober 1728 deed Geurdt Jeckermans, weduwnaar Barbara Maes, afstand van het vruchtgebruik op 133 kleine roeden akkerland "op cappuijnskuijl" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Snackers en Gores Goressen, alsmede van een perceel onder Nuth, grenzend aan Ercken Bemelmans en Joannes Waltmans, ten behoeve van zijn zoon Adam Jeckermans, in tweede huwelijk met Elisabeth Bocholt. De opbrengst uit de verkoop was bestemd voor Helena, dochter van Adam Jeckermans uit zijn eerste huwelijk met Anna Winckens. Hij verkocht deze goederen aan zijn zwager Joannes Douven, gehuwd met Helena Jeckermans, voor 133 gulden.[18]
Zoon van Godefridus EECKERMANS (zie II.2) en Barbara MAES.
Gehuwd voor 1727 (1) met Anna WINCKENS.
Gehuwd voor 4 oktober 1728 (2) met Elisabeth BOECKHOLT, overleden op 18 maart 1742 te Nuth, van de Nieuw Weij.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Helena, geboren ca. 1727.

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Maria Barbara EIJCKERMANS, gedoopt op 15 januari 1734 te Nuth (getuige(n): Theodorus Heijnen, Maria Eijckermans).


III.2 Joannes Adamus ECKERMANS, lakenwever, gedoopt op 15 mei 1713 te Sittard, overleden op 10 oktober 1787 te Sittard op 74-jarige leeftijd, aetatos 74 lanitextor, begraven 13 oktober 1787 te Sittard.
Op 30 september 1755 verkochten Johan Adam Eckermans, ongehuwd, en zijn zwager Matthijs Meersmans, gehuwd met Anna Maria Eckermans, inwoners van Sittard, aan Jacobus Rameckers, gehuwd met Maria Catharina Frissen, uit de nalatenschap van hun (schoon)vader Adam Eckermans, 268 kleine roeden akkerland op de Kempkensweg onder Nuth, grenzend aan Reijnier Crijns, Peter Bruls, Goris Gorissen, Houb Laheij en Jacob Rameckers; en voorts 94 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Cobben, Jan Paes, de weg en Goris Gorissen, voor 26 stuivers per kleine roede. Het perceel onder Wijnandsrade was belast met ca. vijf koppen rogge aan het huis Wijnandsrade.[19]
Zoon van Adam ECKERMANS (zie II.5) en Elisabeth ISERSTADT.
Gehuwd voor de kerk op 21 september 1765 te Sittard met Catharina Lintzen, gedoopt op 11 oktober 1740 te Sittard, overleden op 22 maart 1794 te Voorstad-Sittard op 53-jarige leeftijd, in suburbio aet. 51, dochter van Conrardus LENTZEN en Anna HENRICHS.
NB: In de huwelijksinschrijving is sprake van Catharina Coenen!
Zij hertrouwde op 18 september 1788 te Sittard met Joannes Henricus BERGHMANS, geboren te Hunnecum-Nuth en gedoopt op 3 oktober 1752 te Nuth, zoon van Henricus BERGHMANS en Agnes ECKERMANS.
Het huwelijk moest gedispenseerd worden vanwege aanverwantschap, aangezien de moeder van de bruidegom een zus was van de eerste echtgenoot van de bruid. Joannes Henricus Bergmans baptizatus in Nuth [...] diuturna habitatione Sittardiensis ex suburbio et Catharina Lintzen vidua Adami Eckermans pariter e suburbio cum dispensatione Romana in primo et secundo quo se attingebant affinitatis gradibus ...

Bronnen

 1. HCL-01.175, LvO 1312, 98
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 223v
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 255r
 4. HCL-01.065 LvO 1312, 315
 5. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 168, 139r
 6. HCL-01.075 LvO 1757, 222r
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 217r
 8. HCL-01.075 LvO 1756, 174v
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 94v
 10. HCL-01.075 LvO 1758, 182r
 11. HCL-01.075 LvO 1757, 262r
 12. HCL-01.075 LvO 1758, 179r
 13. HCL-01.075 LvO 1758, 181r
 14. HCL-01.075 LvO 1756, 215r
 15. HCL-01.075 LvO 1757, 222r
 16. HCL-01.075 LvO 1757, 285r
 17. HCL-01.075 LvO 1759, 235r
 18. HCL-01.075 LvO 1758, 182r
 19. HCL-01.075 LvO 1759, 235r

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 15 juli 2007