Bemelmans Nuth

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE BEMELMANS (Nuth)

Generatie I


I.1 Severinus BEMELMANS.
Gehuwd met Anna MELKOP.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus (zie II.1).
 • 2. Egidius, gedoopt op 1 april 1587 te Nuth (getuige(n): Martinus Melk[ers?], Adam Wijlhelmus, Wingart Holtbecker).
 • 3. Barbara, gedoopt op 28 januari 1590 te Nuth (getuige(n): Servatius Heuntgens, Aegidius Melkop, Maria Joannis Winandi, Catharina Bemelmans, Elisabeth Renckens).
 • 4. Arnoldus (zie II.5).
 • 5. Agnes, gedoopt op 30 januari 1594 te Nuth (getuige(n): Petrus in gen gatz de Schimmert, Maria Hoen uxor Matthias Beltgens, Elisabeth uxor Joannes Snijders, Leonardus Severmans de Herle), overleden voor 7 mei 1635.[1]

Gehuwd met Reinerus BEUMERS, overl. voor 15 december 1645.

 • 6. Gertrudis, gedoopt op 22 januari 1597 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Hermanus(?) Petri in de gatz te Schimmert, Petronella(?) Reinckens).
 • 7. Renerus (zie II.10).


Generatie II


II.1 Theodorus BEMELMANS, geboren ca. 1585, hypothetische afstamming, zoon van Severinus BEMELMANS (zie I.1) en Anna MELKOP.
Op 12 augustus 1647 verklaarde Dirck Bemelmans, gehuwd met Maria Ceulen, dat hij van Thijs Smiets, gehuwd met Trijn Cnoren, 58 gulden ontvangen had. Hij beloofde hiervoor jaarlijks 6,25 rente te betalen aan de Armen van Nuth en borgde daartoe met een morgen beemd op de Geleen gelegen, grenzend aan de hof Leeuw, de graaf van Amstenrade, hoofdzijde de erfgenamen Geusken Nijsten van Thull.[2]
Gehuwd met Maria CEULEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus (zie III.1).
 • 2. Leonardus (zie III.3).
 • 3. Severinus (zie III.5).
 • 4. Balthasar (zie III.7).
 • 5. Egidius (zie III.9).


II.5 Arnoldus BEMELMANS, gedoopt op 10 maart 1591 te Nuth (getuige(n): Leonardus Heuntgens, Joannes Cortten, Arnoldus de Wolffhagen, Catharina Keisers uxor Thomae Brullii), hypothetische afstamming, zoon van Severinus BEMELMANS (zie I.1) en Anna MELKOP.
Op 14 februari 1645 toonde Laurens Diercx, gehuwd met Catharijn Brans, een volmacht van zijn schoonmoeder Anna Brants. Daarin gaf zij aan Laurens toestemming om namens haar aan Ercken Bemelmans "aen den drinck" alle goederen te verkopen, of anderszins te verhandelen, die zij onder de heerlijkheid Nuth had liggen.[3]
Op 3 december 1649 verklaarde Ercken Bemelmans "op de Drinck", gehuwd met Meijcken Laedemaeckers, 138 pattacons ontvangen te hebben van juffrouw Gertruijt van Erfft, waarover hij 6,25% rente beloofde te betalen en de eerste vervaldag St.-Andries 1650 zou zijn. Tot speciaal onderpand stelde hij zijn huis en hof "aen de Drinck" tot Nuth, groot ca. drie zillen, aan de ene zijde grenzend aan de gats en Willem Loijen, aan de andere kant Jan en Heijlken Roecx; en verder nog een halve bunder akkerland "aen de winckelshaegh", grenzend aan Willem Loijen en Jan Odekercken, hoofdzijden "tusschen die twee wegh".
In de kantlijn stond genoteerd dat heer Maes, koopman binnen Maastricht, 93 pattacons en Coen Hautvast 45 pattacons had afgelost.[4]
Op 28 juni 1652 verklaarde Ercken Bemelmans, gehuwd met Meijcken Lademaeckers, 600 gulden geleend te hebben van Catharina Drijveners, weduwe Anthonis Cornelii van den Steen, en stelde daartoe tot onderpand:
a) een bunder akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Hendrick van Beeck en Hendrick Wingarts, hoofdzijden Lenaert Wolffs en Lemaert Caris;
b) drie morgen akkerland, eveneens op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Peter Maes en Trintgen Lademaeckers, hoofdzijden Jan van Beeck en Gercken Bosch;
c) ca. twee morgen en vijftig kleine roeden akkerland, ook op het Helleveld, grenzend aan Lenaert Wolffs en Jan van Beeck, hoofdzijden Mees Krenskens en Ercken Bemelmans zelf.[5]
Gehuwd met Maria GEERLINX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus (zie III.11).
 • 2. Joanna, gedoopt sept. 1627 te Nuth (getuige(n): Fra.. Schijls? de Herle, Maria uxor Servatii ... de Schimmert).

In een akte, verleden voor notaris Brouwers te Maastricht op 17 november 1685, is sprake van een lening van 200 gulden aan Jenne Bemelmans, gehuwd met Caspar Maes, op 16 augustus 1658 waarvan Maria Habets, ongehuwd, de eigenares was.[6]
Ondertrouwd op 27 juli 1659 te Heerlen (getuige(n): zijn vader Herman Maes, haar broer Goerdt Bemelmans), jongeman van Amstenrade, jongedochter van Maastricht geboren te Nuth; bruidegom kreeg op 11 augustus een getuigenis van de dominee om elders voor een dominee te huwen, gehuwd voor de kerk op 26 juli 1659 te Amstenrade met Casparus MAES, 30 jaar oud, gedoopt op 27 juni 1629 te Amstenrade, zoon van Hermanus MAES en Anna HENRICHS.
Op 28 oktober 1659 werd Caspar Maes, geboren te Amstenrade, ca. 30 jaar oud, burger van Maastricht onder het kremersambacht.[7]

 • 3. Elisabeth, gedoopt op 16 november 1630 te Nuth (getuige(n): Joannes Brant, Petronella Tevis).
 • 4. Barbara, gedoopt op 21 februari 1634 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten senior, Ida Lijmpens), overleden op 25 december 1695 te Terstraten-Nuth op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 5 februari 1661 te Valkenburg, jongeman van Nut, jongedochter van Nut met Coenradus HAUTVAST, geboren ca. 1634, overleden op 29 december 1695 te Terstraten-Nuth, zoon van Mathias HAUTVAST en Anna OFFERGELTS.

 • 5. Egidius, gedoopt op 14 mei 1638 te Valkenburg (getuige(n): Lambertus Ruijters, Maria Packbiers).


II.10 Renerus BEMELMANS, gedoopt op 13 januari 1600 te Nuth (getuige(n): Matthias Beltgens, Hubertus ..., Elisabetha e.v. Arnoldus Bemelmans, Elisabeth e.v. Aegidius Melcop), overleden voor 23 december 1671, zoon van Severinus BEMELMANS (zie I.1) en Anna MELKOP.
Op 27 maart 1648, ten overstaan van notaris Euven, leende Reijner Bemelmans, wonend te Nuth, 150 gulden tegen 6,25% van Frederik van Cranenveldt, kanunnik van Sint Servatius, en borgde daartoe met een huisplaatsje, moeshof en weide aan Terlinden onder Hoensbroek, groot ca. 3,5 morgen, aan alle zijden grenzend aan Joest van Cranenveldt.[8]
Op 28 januari 1651 leende Reijner Bemelmans, gehuwd met Meijcken Packbiers, van Andries Ervens, koopman te Maastricht, 300 gulden. Hij borgde met zijn huis en hof te Nuth, groot een bunder, grenzend aan de erven van de Dael, de straat van de Drink naar de Geit, Nelis Nuchelmans en Heijlcken Roecx.[9]
Op 20 juni 1661 verkocht Reijner Bemelmans, gehuwd met Meijcken Packbier, aan Geurt Bemelmans "aen de drinck" een halve morgen akkerland "in de lath" onder Nuth, grenzend aan Jan Gruels, de verkoper, de Bergerhof en de heer van Nuth, voor 31 stuivers per kleine roede alsmede een half vat bier en zes ellen doek. Eveneens zou de koper drie vaten rogge leveren vanwege de helft van het wassende koren.[10]
Gehuwd met Maria PACKBIERS, overleden op 21 juni 1688 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna, gedoopt op 22 juli 1639 te Nuth (getuige(n): Franciscus Bemelmans, Sophia Tessers).
 • 2. Arnoldus, gedoopt op 12 december 1641 te Nuth (getuige(n): Christianus Wijngarts, Joanna e.v. Joannes Cortten junior).
 • 3. Rochus, gedoopt op 29 november 1643 te Nuth (getuige(n): Joannes Roex junior, Catharina Pluchmeckers), overleden op 21 augustus 1706 te Nuth op 62-jarige leeftijd, caelebs.

Op16 oktober 1702 verklaarde Rochus Bemelmans voor de schepenbank Nuth dat hij nabij zijn huis een stegel gemaakt had.
Godfried Maes, Henderick Goris en diens echtgenote Godefrida Maes waren daarover met hem in conflict geraakt.
Dat was zover gegaan dat Hendrick Goris op 9 oktober Barbara Bemelmans, zus van Rochus, uit haar huis had getrokken, waarbij haar voorschort gescheurd was.
Vervolgens had hij Rochus, die tussenbeide wilde komen, geslagen met een stok die hij uit de stegel had genomen. Daarbij was de linkerarm van Rochus op twee plaatsen gebroken.
Dit werd door Barbara Bemelmans bevestigd.[11]

 • 4. Barbara, gedoopt op 28 mei 1646 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]).

Hoewel alleen "filia" wordt genoteerd, is het aannemelijk dat het hierbij om Barbara gaat. Uit voornoemde verklaring van Rochus Bemelmans is een zus Barbara gedocumenteerd.
Gehuwd met Henricus PETERS.

 • 5. Egidius (zie III.24).


Generatie III


III.1 Godefridus BEMELMANS, geboren ca. 1625, zoon van Theodorus BEMELMANS (zie II.1) en Maria CEULEN.
Kind:

 • 1. Godefridus, gedoopt op 11 oktober 1662 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Barbara, e.v. Joannes Gruels), buitenechtelijk, zoon van Maria SLANGEN.


III.3 Leonardus BEMELMANS, geboren ca. 1625, zoon van Theodorus BEMELMANS (zie II.1) en Maria CEULEN.
Gehuwd voor de kerk op 11 juni 1653 te Schinnen met Catharina LIMPENS, 21 jaar oud, gedoopt op 20 maart 1632 te Schinnen, dochter van Arnoldus LIMPENS, smid, en Maria SCHAEPKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 27 juni 1665 te Schinnen, overleden op 3 juli 1752 te Schinnen op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd met Ambrosius CREMERS, gedoopt op 23 juni 1669 te Echt, overleden op 30 oktober 1755 te Nagelbeek-Schinnen op 86-jarige leeftijd, zoon van Theodorus CREMERS en Margaretha CORVERS.

III.5 Severinus BEMELMANS, gedoopt op 10 april 1628 te Nuth (getuige(n): Lambertus Brants), overleden op 7 november 1698 te Vaesrade op 70-jarige leeftijd, zoon van Theodorus BEMELMANS (zie II.1) en Maria CEULEN.
Op 13 augustus 1652 leenden Severen Bemelmans, gehuwd met Grietgen Keulen, en zijn nog ongehuwde broer Godefridus Bemelmans 400 gulden tegen 6,25% van Christiaen Lenssen, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Lenssen. Tot onderpand stelden zij een halve bunder weiland, gelegen te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Jan Meijs en Henderick Hermens, en al hun andere hebbende en nog verkrijgende goederen.[12]
Op 9 mei 1655, ten overstaan van notaris de Vaulx, verklaarde Severen Bemelmans van Vaesrade dat hij nog 149 gulden en zes stuivers schuldig was aan Elisabeth Volders vanwege een morgen weiland.
Dit bleek uit een akte, gepasseerd voor de schepenen van Vaesrade op 17 november 1653.
Dit bedrag werd nu een lening tegen 6,25%, te betalen aan Joanna, de dochter van Elisabeth, waarvoor echtgenoot Jacob Houben optrad.
Tot onderpand stelde hij de voornoemde morgen weiland, grenzend aan Simon Eijmael en Severen Bemelmans zelf, hoofdzijden de straat en Frans Schettiens.[13]
Op 15 maart 1680 verklaarden Severen Bemelmans, gehuwd met Margareta Ceulen, en Melser Palmen dat zij op 30 december 1679 aan Pieter Driessens, ongehuwd, 164 kleine roeden weiland onder Wijnandsrade verkocht hadden. Het geheel grensde aan de "heuvelsweijde", het "broexken" thans heer Goffin, de "woonenbergh" en de beek. Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het geheel was belast met 2,5 kop rogge aan het huis Wijnandsrade.[14]

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 1 oktober 1647 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Christianus Wijngarts) met Margaretha CEULEN, overleden op 14 november 1707 te Nuth, vidua Severini Bemelmans.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 25 oktober 1648 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermans, Margareta Bosch), overleden op 10 januari 1728 te Hoensbroek op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 4 februari 1674 te Nuth (getuige(n): Antonius Slangen, Maximilianus Schepers) met Arnoldus SLANGEN, 26 jaar oud, gedoopt op 13 februari 1647 te Nuth (getuige(n): Petrus Ortmans, Johanna Huntgens), buitenechtelijk, overleden op 1 maart 1728 te Hoensbroek op 81-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SLANGEN en Catharina VALCKENBORCH.

 • 2. Catharina, gedoopt op 30 augustus 1650 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Collen, Grit Jongen).

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 3 november 1678 te Nuth met Hermanus MANNENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 29 april 1692 te Nuth (getuige(n): Petrus Plumeckers, Helena Pitswech) met Casparus BRANTS, 63 jaar oud, gedoopt op 18 maart 1629 te Amstenrade, overleden op 21 juni 1704 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Lambertus BRANTS en Ida BELTGENS.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20 juli 1654 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers (koster), Elisabeth Brants) met Anna STASSEN, 21 jaar oud, gedoopt op 2 september 1632 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Mechtild e.v. Christianus Wingartz), overleden op 3 oktober 1689 te Nuth op 57-jarige leeftijd, hypothetische afstamming!, dochter van Matthias STASSEN en Maria SUIJERAETS.}
Ondertrouwd (3) op 1 augustus 1705 te Klimmen, weduwnaar van Hulsberg, weduwe van Nuth, gehuwd op 54-jarige leeftijd op 16 augustus 1705 te Klimmen met Joannes LOIJENS, 56 jaar oud, gedoopt op 13 september 1648 te Hulsberg (getuige(n): Egidius Habets, Elisabet Boshouwers), zoon van Nicolaas LOIJENS en Catharina RAVEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21 januari 1677 te Hulsberg met Agnes BOSHOUWERS, 25 jaar oud, gedoopt op 19 juni 1651 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Smismans, Gertrudis Raven), dochter van Gerardus BOSHOUWERS en Maria HOUBEN.}

 • 3. Arnoldus (zie IV.10).
 • 4. Johanna, gedoopt op 13 januari 1657 te Nuth (getuige(n): Joannes Gruels, Maria Hamers e.v. Servatius Huntgens).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22 januari 1686 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Andreas Wolff, Joannes Classen, Ida Hall) met Theodorus HALL, afkomstig uit Geilenkirchen.[15]

 • 5. Balthasar, geboren ca. 1660 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 26 juni 1694 te Geilenkirchen (D)[16] met Anna JANSEN.

 • 6. Severinus (zie IV.16).


III.7 Balthasar BEMELMANS, gedoopt jan. 1631 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten jr., Maria Meijs), zoon van Theodorus BEMELMANS (zie II.1) en Maria CEULEN.
Op 6 maart 1660, ten overstaan van notaris Visch, verklaarde Baltasar Bemelmans, gehuwd met Maijken Heurkens, 100 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Melchior Hoen.
Tot onderpand stelde hij 7,5 grote roede huis met weide te Vaesrade,grenzend aan de staat en Lintgen Lenaerts, hoofdzijden de straat en Baltasar Ceulen.[17]
Op 3 juni 1661, ten overstaan van notaris Vrancken, verklaarde Baltus Bemelmans, wonend te Vaesrade en gehuwd met Maijken Heurkens, 200 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Marie Netelensteck, ongehuwd, en stelde tot onderpand:
a) 130 kleine roeden huis en hof te Vaesrade "aen de droepnae", grenzend aan de herenstraat en Gosen Pamen;
b) een morgen akkerland op de Hulsberg, grenzend aan Giel Corten en Severen Bemelmans, hoofdzijden de Hulsberg en naar Hommert Jan Nijsten.[18]
Gehuwd voor de kerk op 7 januari 1654 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Bruls, Henricus Schepers (koster)) met Maria HOERKENS, overleden op 3 februari 1698 te Vaesrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 14 juni 1654 te Nuth (getuige(n): Joannes Hagens, Maria e.v. Arnold Bemelmans op de Drinck).
 • 2. Maria, gedoopt op 14 augustus 1655 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Margaretha e.v. Balthazar Ceulen).
 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 2 maart 1661 te Nuth (getuige(n): Renerus Horkens, Severinus Bemelmans).
 • 4. Gertrudis, gedoopt op 2 december 1667 te Nuth (getuige(n): Egidius Bemelmans), moeder Anna Hornekens.


III.9 Egidius BEMELMANS, gedoopt op 18 april 1637 te Hoensbroek (getuige(n): Florentius Hoos, pastoor van Hulsberg, namens Petrus Nelissen van Geverik, Encken Heuten), overleden op 8 maart 1705 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Theodorus BEMELMANS (zie II.1) en Maria CEULEN.
Op 10 augustus 1657, ten overstaan van notaris de Bombaye, bleek dat Ghijlis Bemelmans, ongehuwd, van Kathagen bij Vaesrade, soldaat in Staatse dienst te Maastricht was onder kapitein Gassion, maar de dienst wilde verlaten om zijn oude moeder bij te staan.[19]
Ondertrouwd op 3 november 1658 te Heerlen (getuige(n): Johan vander Schuijr, schout van Heerlen, Derrick Bemelmans). Geelis Beemelmans jongman van Catthagen en Liesbet Erdtwegers jongdochter, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17 november 1658 te Heerlen met Elisabeth ERTWEGERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, geboren 1665/1670.

Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1688 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Hermanus Bemelmans) met Godefridus ROEX, geboren ca. 1658, zoon van Servatius ROEX en Catharina KEIJSERS.
Op 5 maart 1705 wordt hij genoemd als schoonzoon van Gilis Bemelmans en Elisabeth Erwegers.
Gilis Bemelmans liet in zijn testament vermelden dat zijn schoonzoon Geurt Roox en zijn dochter Maria Bemelmans vooraf een kamer met aanpalende schuur met halve koolhof en halve weide bij zijn huis te Vaesrade, grenzend aan Melser Palmen, zouden krijgen.
De rest zou na zijn dood en de dood van zijn vrouw onder zijn kinderen verdeeld worden.
Hiermee wilden hij hen belonen voor de goede zorgen tijdens zijn ziekte. Wel dienden zij na zijn dood ook voor hun (schoon)moeder te zorgen, waarvoor zijn dan wel gebruik mochten maken van de overige onroerende goederen.[20]

III.11 Godefridus BEMELMANS, geboren ca. 1625, overleden op 18 september 1676 te Nuth, zoon van Arnoldus BEMELMANS (zie II.5) en Maria GEERLINX.
Op 20 april 1655, ten overstaan van notaris Vrancken, leende GeurtBemelmans van Nuth 300 gulden tegen 6,25% van Lens Rutten van Maastricht.
Tot onderpand stelde hij anderhalve morgen te Nuth bij Terstraten, grenzend aan Trijntien Nijsten en Ercken Bemelmans, en een halve bunder weide te Tervoorst, grenzend aan Jan Meijs en Herman Hermans.[21]
Op 20 juni 1661 verkocht Reijner Bemelmans, gehuwd met Meijcken Packbier, aan Geurdt Bemelmans "aen den Drinck", een halve morgen akkerland "in de lath", grenzend aan Jan Gruels en de verkoper, hoofdzijden de Bergerhof en de heer van Nuth, voor 31 stuivers per kleine roede.
Verder zou de koper een half vat bier en zes ellen doek leveren en voor de helft van het wassende koren nog drie vaten rogge.[22]
Op 29 augustus 1663 verhief Geurt Bemelmans voor de leenhof Berg, na dood Willem Bruls, huis en hof aan de weg van Berg naar Nuth, uitschietend op de molenbeemd.[23]
Gehuwd voor de kerk op 9 december 1667 te Nuth met Maria STIJFS, geboren ca. 1645 (geschat), dochter van Abraham STIJFS en Catharina CLOOTS. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 3 november 1678 te Nuth met Renerus CEULEN, 27 jaar oud, gedoopt op 20 september 1651 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers (koster), Maria Bosch), overleden op 28 april 1722 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Balthasar CEULEN en Margaretha BOSCH.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus (zie IV.24).
 • 2. Abraham, gedoopt op 8 december 1669 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]).
 • 3. Maria, gedoopt op 26 maart 1671 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Casparus Maes, Catharina, e.v. Christianus Stijffs namens Maria, e.v. Abraham Stijffs).
 • 4. Theodorus (zie IV.28).
 • 5. Abraham, gedoopt op 19 april 1676 te Nuth (getuige(n): Matthias Caldenbergh, Catharina, e.v. Servatius Roex).


III.24 Egidius BEMELMANS, gedoopt op 2 januari 1650 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Ritzelvelt), overleden op 19 oktober 1735 te Vaesrade op 85-jarige leeftijd, viduus et senex, zoon van Renerus BEMELMANS (zie II.10) en Maria PACKBIERS.
Gehuwd voor de kerk ca. 1685 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Margaretha Celissen), inschrijving zonder datum, in ieder geval voor juni 1686 met Joanna PALMEN, gedoopt op 8 maart 1667 te Nuth (getuige(n): Joannes Ceulen, Maria Ceulen, weduwe van Theodorus Bemelmans), overleden op 7 juni 1706 te Nuth op 39-jarige leeftijd, dochter Melchior Palmen, dochter van Melchior PALMEN en Mechtild CEULEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtildis, gedoopt op 20 augustus 1687 te Nuth (getuige(n): Godefridus Palmen namens Leonardus Putmans, Barbara Bemelmans namens Margaretha Keulen).
 • 2. Renerus, gedoopt op 26 januari 1690 te Nuth (getuige(n): Michael Gruijls, Barbara Bemelmans).
 • 3. Balthasar, gedoopt op 30 oktober 1692 te Nuth (getuige(n): Goswinus Palmen, Ida Phrijns).
 • 4. Melchior (zie IV.34).
 • 5. Egidius, gedoopt op 12 oktober 1698 te Nuth (getuige(n): Petrus van Aubel, Ida Fins).

Op 17 juli 1726, ten overstaan van notaris Vrijthoff te Maastricht, verkocht Gilis Bemelmans van Nuth aan Helena Vreulings, weduwe Carel Christiaens, de helft in een huis met alle afhankelijkheden, waarvan de andere helft al aan de koopster toebehoorde, gelegen achter de oude Minderbroeders, nu militair hospitaal, grenzend aan Marie Ferfur en de Franse bakker Collette, voor 50 gulden.
De last van 250 gulden, staande op het huis, werd door de koopster overgenomen.[24]

 • 6. Severinus, gedoopt op 29 juni 1701 te Nuth (getuige(n): Caspar Brants, Gertrudis Spauwen namens Maria Rutten).
 • 7. Leonardus, gedoopt op 13 augustus 1703 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Reinerus Putmans, Catharina Pleumeckers).

Gehuwd met Maria IZAR.

Generatie IV


IV.10 Arnoldus BEMELMANS, gedoopt op 26 oktober 1653 te Nuth (getuige(n): Leonardus Wolffs, Margareta Corffs), zoon van Severinus BEMELMANS (zie III.5) en Margaretha CEULEN.
Gehuwd met Maria Barbara CLEER.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 20 maart 1689 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans namens Theodorus Hall, Joanna Palmen, e.v. Egidius Bemelmans).


IV.16 Severinus BEMELMANS, gedoopt op 8 juni 1664 te Nuth (getuige(n): Henricus Cortten), overleden op 28 maart 1709 te Grijzegrubben-Nuth op 44-jarige leeftijd, zoon van Severinus BEMELMANS (zie III.5) en Margaretha CEULEN.
Op 28 mei 1700 kocht Severen Bemelmans, gehuwd met Catharina Hautfast, voor 70 gulden 72 kleine roeden en 2,5 voet land in de Schabbedellen bij Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan heer Canisius, Thijs Theunissen en Thijs Hautvast. Verkoper was Jan Wustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans.[25]
Op 24 mai 1701 verkocht Gerard Leunis, gehuwd met Cornelia Slangen, een halve morgen land omtrent de waterkuil achter Grijzegrubben, grenzend aan Jacob Hautvast, Mathijs Volders, de erfgenamen Thijs Thonissen en Joannes Vromen, voor 22 stuivers per kleine roede aan Severen Bemelmans, gehuwd met Catharina Hautvast.[26]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 november 1688 te Nuth (getuige(n): Conrardus Hautvast, Elizabetha Hautvast, Hermanus Odekercken) met Catharina HAUTVAST, geboren 1667/1668 te Nuth (geschat), overleden op 27 oktober 1714 te Nuth, dochter van Jacobus HAUTVAST en Catharina BRULS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 15 mei 1689 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Anna Corduweners), overleden op 9 februari 1769 te Grijzegrubben-Nuth op 79-jarige leeftijd, begraven op 11 februari 1769 te Nuth.

Op 7 april 1730 verklaarde Catharina Bemelmans, weduwe Jan Goessens, dat zij, alvorens een tweede huwelijk aan te gaan, nog enkele zaken wilde regelen.
Zo was zij volgens testament van Maria Bollen, eerste echtgenote van Jan Goessens, aan haar erfgenamen 200 gulden schuldig, waarvan de helft reeds betaald was. De rest zou uit haar tweede huwelijk betaald worden of uit de roerende goederen vergoed worden.
De kinderen uit haar eerste huwelijk kregen elk 10 pattacons. Verder zouden de kinderen uit haar eerste huwelijk en eventuele kinderen uit haar tweede huwelijk gelijk delen in de erfenis.[27]
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 21 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Joannes Bemelmans). Jan Goosens viduus met Joannes GOOSSENS, 46 jaar oud, gedoopt op 2 december 1668 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Gerardus van Houtem, Maria Houben, e.v. Joannes Slangen), overleden op 26 november 1729 te Grijzegrubben-Nuth op 60-jarige leeftijd. NB. vermeld als weduwnaar van Catharina Bemelmans, hetgeen niet juist is!, zoon van Paulus GOOSSENS en Cornelia SLANGEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk febr. 1693 te Nuth met Maria BOLLEN, gedoopt op 15 maart 1664 te Schimmert, overleden op 25 augustus 1715 te Grijzegrubben-Nuth op 51-jarige leeftijd, dochter van Joannes BOLLEN en Ida VONCKEN.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 17 april 1730 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans, Jacobus Drummen). Op grond van overige gegevens moet aangenomen worden dat het jaartal 1729 in het trouwboek 1730 moet zijn met Leonardus SMEETS, 27 jaar oud, gedoopt op 13 november 1702 te Wijnandsrade, overleden op 2 november 1775 te Grijzegrubben-Nuth op 72-jarige leeftijd, begraven op 4 november 1775 te Nuth, zoon van Alexander SMEETS en Elisabeth MAES.

 • 2. Gerardus, gedoopt op 7 oktober 1691 te Nuth (getuige(n): Catharina Mulquens), overleden op 13 juli 1709 te Grijzegrubben-Nuth op 17-jarige leeftijd, stierf plotseling; naam bij de overlijden Godefridus.
 • 3. Jacobus (zie V.6).
 • 4. Joannes, gedoopt op 19 oktober 1695 te Nuth (getuige(n): Wolterus Nichels, Anna Hagens).
 • 5. Arnoldus (zie V.9).
 • 6. Maria, gedoopt op 12 juli 1700 te Nuth (getuige(n): Conradus Hautvast, Joanna Boude).
 • 7. Severinus, gedoopt op 12 november 1705 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Matthias Hautvast, Joanna Bude).

Op 6 november 1739 verkocht Severinus Bemelmans, gehuwd met Catharina Munster, aan zijn broer Jacob Bemelmans, gehuwd met Joanna Dormans, zijn erfdeel te Grijzegrubben onder Nuth gelegen, bestaande uit 157 kleine roeden weiland "nieuweijde", gewaardeerd 148 gulden.
De akte werd opgemaakt bij notaris Wijler te Aken.[28]
Gehuwd met Catharina MUNSTER.

IV.24 Arnoldus BEMELMANS, gedoopt op 4 oktober 1667 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Wernerus Rietrae, Maria [Packbiers], e.v. Renerus Bemelmans), overleden op 3 november 1730 te Hunnecum-Nuth op 63-jarige leeftijd, zoon van Godefridus BEMELMANS (zie III.11) en Maria STIJFS.
Op 18 maart 1707 verkocht Jan Odekercken aan Ercken Bemelmans, gehuwd met Catharina Pleumeckers, 45 kleine roeden en 12 voet akkerland onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Geurt Bemelmans, Peter Frissen en de straat, voor 33 stuivers per kleine roede.[29]
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 27 november 1703 te Nuth (getuige(n): Joannes van Leijen, Wil. Schepers) met Catharina PLUCHMECKERS, overl. na 30 november 1745 (doopgetuige) maar voor 2 oktober 1748 (verkoop erfgoederen); mogelijk overleden tijdens de dysenterie-epidemie van herfst 1747.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 3 mei 1700 te Nuth (getuige(n): Henrick Nichels, Joannes Onnouw) met Walterus NICHELS, overleden op 27 januari 1703 te Nuth.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 12 mei 1705 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Theodorus Bemelmans, Barbara Plumeckers).
 • 2. Matheus (zie V.15).
 • 3. Godefridus, gedoopt op 5 oktober 1708 te Nuth (getuige(n): Reinerus Ceulen (stiefvader), Anna Bellen namens Ida Plumeckers (tante)).
 • 4. Gertrudis, gedoopt op 19 maart 1712 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Theodorus Plumeckers, Catharina Plumeckers, weduwe Melzer Palmen), overleden op 4 oktober 1758 te Grijzegrubben-Nuth op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd met Leonardus VROEMEN, gedoopt op 31 oktober 1697 te Nuth (getuige(n): Leonardus Lijmpen, Agnes Pelser namens Elisabeth Spierts), overleden op 9 oktober 1758 te Grijzegrubben-Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Servatius VROEMEN en Maria SPIERTS.

 • 5. Theodorus, gedoopt op 13 juli 1714 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bemelmans, Judith Frissen).
 • 6. Wilhelmus, gedoopt op 10 mei 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Goosens, Mechtilde Cortten).


IV.28 Theodorus BEMELMANS, geboren ca. 1672, overleden op 18 augustus 1757 te Tervoorst-Nuth, hypothetische relatie op basis van doopgetuigen, zoon van Godefridus BEMELMANS (zie III.11) en Maria STIJFS.
Gehuwd voor de kerk op 15 juli 1710 te Schinnen met Mechtildis CORTEN, 37 jaar oud, gedoopt op 1 mei 1673 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Catharina Pesch), overleden op 15 november 1756 te Tervoorst-Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Severinus CORTEN en Maria DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 15 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Elisabetha Debets), overleden op 29 mei 1800 te Schinnen op 88-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 7 januari 1742 te Maastricht (getuige(n): Severinus Bemelmans, Catharina Smeets), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Petrus SMEETS, overleden op 29 mei 1785 te Schinnen.

 • 2. Barbara, gedoopt op 4 december 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Wilhelmus Canisius, kanunnik H. Kruis te Luik, Maria Corten).
 • 3. Severinus (zie V.26).


IV.34 Melchior BEMELMANS, gedoopt op 29 september 1695 te Nuth (getuige(n): Theodorus Engelen), overleden op 11 juni 1746 te Vaesrade op 50-jarige leeftijd, zoon van Egidius BEMELMANS (zie III.24) en Joanna PALMEN.

Op 31 januari 1735 ruilden Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, en Melser Bemelmans, gehuwd met Regina Nijsten, onroerende goederen onder Vaesrade gelegen. Creuwen gaf ca. 130 kleine roeden weiland "baltesen bergh", grenzend aan Jan Palmen, de straat naar Hommert en Melser Bemelmans zelf. Bemelmans gaf ca. 50 kleine roeden akkerland "in den abbenaerts", grenzend aan Jan Gruls en Keris Cordeweners.
Verder werd afgesproken dat Creuwen en zijn nakomelingen de put in de geruilde weide, genaamd "santberghsput", zonder enige beperkingen mochten blijven gebruiken.[30]
Op 13 februari 1745 werden afspraken gemaakt aangaande de twee kinderen van Melser Bemelmans uit zijn huwelijk met wijlen Agnes van Geul, en de acht kinderen uit zijn huwelijk met Regina Nijsten, in aanwezigheid van de voogden Leonard van Geul en Leonard Bemelmans.
Melser verklaarde dat hij voortijds de onroerende goederen onder Thull-Schinnen gelegen, bestaande uit huis, hof, weiland en enige stukken akkerland, verkocht had aan zijn zwagers Lenard van Geul en Peter Mengelers, voor 32 pattacons.
Verder had hij voor 27 pattacons enige percelen "aen der schuijren" onder Hoensbroek verkocht, afkomstig van de schoonouders Nijsten.
Als garantie van de 32 pattacons stelde hij 112 kleine roeden akkerland "op den ruling" onder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Jan Schetjens en de erfgenamen Lambert Philippens en het voetpad van de heide van Hommert; en verder 116,5 kleine roeden akkerland onder Vaesrade, grenzend aan juffrouw Klucker, Steven Ivens en Thomas Beckers. Deze percelen zouden naar de twee kinderen uit het eerste huwelijk gaan. Alle overige goederen zouden gelijkelijk verdeeld worden.[31]
Op 5 februari 1745 verkocht Melser Bemelmans, gehuwd met Regina Nijsten, bijgestaan door broer Leonardus Bemelmans, gehuwd met Maria Izar, aan Peter Smeits, gehuwd met Maria Bemelmans, 375,5 kleine roeden akkerland "in heijne coul" onder Vaesrade, grenzend aan Leonardus Creuwen, Dirck Vleugels en het voetpad naar Hommert, voor 25 stuivers per kleine roede.[32]
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 2 december 1724 te Schinnen met Agnes van GEUL, 35 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1689 te Schinnen, overleden op 12 maart 1727 te Vaesrade op 37-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van GEUL en Mechtildis LAURENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 29 april 1728 te Nuth (getuige(n): Joannes Bosten, Joannes Pricken) met Regina NIJSTEN, 23 jaar oud, gedoopt op 25 september 1704 te Hoensbroek (getuige(n): Mathias Clemens, Regina Silverentans), overleden op 26 november 1785 te Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Nicolaus NIJSTEN en Maria Catharina OFFERMANS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joanna Maria, geboren te Vaesrade, gedoopt op 25 november 1725 te Nuth (getuige(n): Aegidius Bemelmans (grootvader), Barbara Halmans).
 • 2. Mechtildis, gedoopt op 4 maart 1727 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bemelmans, Catharina Bemelmans).

Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Maria, geboren te Vaesrade, gedoopt op 23 november 1728 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Nisten, Catharina Offermans namens Maria Offermans).
 • 4. Gertrudis, gedoopt op 20 februari 1730 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen namens Aegidius Bemelmans (grootvader), Gertrudis Crans).
 • 5. Catharina, gedoopt op 26 oktober 1731 te Nuth (getuige(n): Egidius Bemelmans namens Severinus Bemelmans, Catharina Bisschops namens Catharina Slangen).
 • 6. Barbara, gedoopt op 2 mei 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Sleijpen, Margaretha Offermans), overleden op 25 februari 1820 te Vaesrade op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 6 oktober 1772 te Nuth met Lambertus ACKERMANS, 41 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 15 september 1731 te Hulsberg, overleden op 18 augustus 1820 te Vaesrade op 88-jarige leeftijd, bevolkingslijst 1796, 178: inwoner Hellebroek
, zoon van Lambertus ACKERMANS en Catharina BORMANS.

 • 7. Sibilla, gedoopt op 11 maart 1735 te Nuth (getuige(n): Joannes de Troix, Joanna Palmen).
 • 8. Leonardus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 2 augustus 1736 te Nuth (getuige(n): Leonardus Creuwen, Barbara Crins), overleden op 28 januari 1789 te Vaesrade op 52-jarige leeftijd.

Op 11 april 1770 verkocht Anton Valentijn, gehuwd met Mechtild Sleijpen, aan Leonardus Bemelmans, ongehuwd, achttien kleine roeden huis en hof met koolhof, gelegen te Vaesrade op de Steenberg, grenzend aan Joannes Mathijs Ritzen en de weduwe Sleijpen, hoofdzijden Vaes Jansen en de Steenberg, voor 20 pattacons.[33]
Op 12 mei 1772 verkocht Peter Pijls, gehuwd met Mechel Pitsweggen, aan Leonardus Bemelmans, ongehuwd, 153 kleine roeden weiland te Vaesrade in de Bottelegats, grenzend aan Joannes Mathijs Ritzen en de Bottelegats, hoofdzijden Marie Huijsmans en de drift, voor 228 gulden en tien stuivers.
De weide was belast met drie vaten twee koppen en drie malder haver.[34]

 • 9. Egidius, geboren te Vaesrade, gedoopt op 4 februari 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Dyonisius Nijsten, Elisabeth Roox).
 • 10. Hilgerus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 november 1740 te Nuth (getuige(n): Michael Rosenbom, Petronilla Schetjens), overleden op 11 januari 1758 te Vaesrade op 17-jarige leeftijd.
 • 11. Maria Helena, gedoopt op 4 oktober 1742 te Nuth (getuige(n): Thomas Cordeweners, Maria Schrijen), overleden op 5 maart 1759 te Vaesrade op 16-jarige leeftijd.
 • 12. Joseph Matthias, gedoopt op 19 maart 1744 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Nijsten, Clara Cremers).

Op 20 april 1788 verklaarde Joannes Mannens, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Maria Catharina Bemelmans, dat hij van Joannes Matthijs Bemelmans diverse keren geld had ontvangen tot een bedrag van 850 gulden. Daar kwam deze dag nog 100 gulden bij. Er werd nu een akte opgesteld met goede borgstelling.[35]

 • 13. Thomas, geboren te Vaesrade, gedoopt op 5 januari 1746 te Nuth (getuige(n): Thomas Knoren, Cornelia Wustenraedt).


Generatie V


V.6 Jacobus BEMELMANS, gedoopt op 20 februari 1693 te Nuth (getuige(n): Gasparus Brants, Elisabeth Corten), overleden op 27 juli 1785 te Grijzegrubben-Nuth op 92-jarige leeftijd, zoon van Egidius BEMELMANS (zie III.24) en Joanna PALMEN.
Op 25 oktober 1716 verkocht Joannes Wijnants, gehuwd met Cathrijn Arnoldt, aan Jacob Bemelmans, gehuwd met Jen Dormans:
a) 111 kleine roeden akkerland "in 't brouns heuckelken" aan de Wijenweg onder Nuth, oostwaarts Geurt Hermans, westwaarts Paulus Horstmans;
b) 127,5 kleine roeden akkerland "aen 't cruijs" onder Nuth, oostwaarts Jan Limpens, westwaarts Vaes Limpens;
c) 46 kleine roeden beemd "aen de arck" onder Nuth, oostwaarts Jan Cremers, westwaarts Lino Vranck met zijn nicht Marie.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 17 stuivers, in totaal 241 guldem en 16,5 stuiver. Tevens gaf de koper een vette gans en een ham.[36]
Op 24 januari 1718 leende Jacob Bemelmans, gehuwd met Jenne Dormans, 100 gulden tegen 6,25% van Peter Heijnen van Spaubeek, in tweede huwelijk met Catharina [Stassen], en stelde daartoe tot onderpand 128 kleine roeden akkerland "aen 't cruijs" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Jan Limpens, Servaes Limpens en de Trichterweg; alsmede 111 kleine roeden akkerland "in 't brouns cuijlken" onder Nuth, grenzend aan Paulus Horsmans, de weduwe Geurt Hermans en de Wijenweg.[37]
Op 22 april 1720 verkocht Jacob Bemelmans, gehuwd met Jenne Dormans, aan Joannes Houben, gehuwd met Catharina Frijns, 46 kleine roeden beemd "aen de erck" bij de Bergerbrug onder Nuth, grenzend aan Reiner Crijns, Jan Cremers, de beek en Matthijs Hautvast de jonge, voor een gulden per kleine roede.[38]
Op 13 november 1731 leende Jacob Bemelmans, gehuwd met Joanna Dormans, 50 pattacons tegen 5% van Dirck Vroemen uit Schinnen en stelde daartoe tot onderpand:
a) een morgen huis met weide te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Jan Hermens, erfgenamen Jan Curfs, de Holleweg en de straat;
b) een morgen weiland "de nieuweijde" onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Ercken Hermens en de straat;
c) 24 kleine roeden akkerland op de Karrestraat onder Nuth, grenzend aan Arnold Bemelmans en de Domeingoederen.[39]
In het testament van oom Hendrick Drummen van 23 oktober 1733 werd Jacob Bemelmans, samen met zijn broer Arnoldus bedacht met 109 kleine roeden akkerland "aen de watercoul" onder Nuth, grenzend aan Vaes Vroemen.[40]
Op 3 november 1761 verkochten Christiaen Frijns en Joannes Bruls, voogden van de kinderen van wijlen Frans Frijns en Catharina Brants, het aandeel van Frans Frijns de jonge in twee stukken land.
Frans Frijns de jonge was van plan om in te treden in het klooster der Karmelieten te Luik en daarvoor had hij geld nodig.
Jacob en Servaes Bemelmans (vader en zoon) kochten nu zijn helft in 152 kleine roeden weiland "op de nieuweijde", grenzend aan Joannes Hautvast, de weduwe Caspar Brants, de nieuweweg en de holenweg, belast met twee koppen rogge in de cijnskaart Berg, en zijn helft in 76 en een kwart kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de weduwe van der Meer, Matthijs Frijns en Peter Cremers.
Voor de weide betaalden zij twee gulden per kleine roede en voor het akkerland 25 stuivers per kleine roede.[41]
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 3 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Joannes Bemelmans) met Joanna DORMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 22 mei 1689 te Schinnen, overleden op 30 januari 1762 te Grijzegrubben-Nuth op 72-jarige leeftijd, dochter van Mathias DORMANS en Agatha PALMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Severinus (zie VI.1).
 • 2. Matthias (zie VI.3).
 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 6 november 1721 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Wilhelmus Hautvast, Joanna Hermans).
 • 4. Joannes, gedoopt op 30 oktober 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Bude, Barbara Coumans namens Maria Dormans).
 • 5. Joannes, gedoopt op 1 januari 1725 te Nuth (getuige(n): Mathias Dormans (oom), Catharina Bemelmans (tante)).
 • 6. Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 november 1727 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans (oom), Joanna Bude).

Gehuwd met Nicolaus CORDEWENERS, gedoopt op 27 september 1732 te Schinnen, overleden op 25 juli 1813 te Heerlen op 80-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus CORDEWENERS en Maria HERMENS.

 • 7. Servatius (zie VI.10).


V.9 Arnoldus BEMELMANS, gedoopt op 10 december 1697 te Nuth (getuige(n): Wolterus Nichel namens Henricus Nichel, Anna Hautvast), overleden op 15 december 1785 te Grijzegrubben-Nuth op 88-jarige leeftijd, zoon van Egidius BEMELMANS (zie III.24) en Joanna PALMEN.
Op 23 april 1724 verkochten Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, alsmede de andere erfgenamen van Jan Onnouw, te weten Arnoldus Ortmans, gehuwd met Cornelia Eggen, Nelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Ortmans, Arnoldus Bemelmans, gehuwd met Catharina Ortmans, en Jan Coenen aan Matthijs Bruls, gehuwd met Christina Frens:
a) 50 kleine roeden akkerland "op het thienvrij" te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Steven Eggen, Jan Beckers;
b) 53,5 kleine roeden akkerland "op de Coije" onder Wijnandsrade, grenzend aan Nelen Bisschops en de erfgenamen Steven Eggen;
c) 100 kleine roeden akkerland in het Meulenveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Everaerd Onnouw en de weduwe Kerckherderen.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.[42]
Op 7 juni 1728 verkochten de broers Vaes en Joannes Hamers, hun erfdelen in huis, hof weide en land te Grijzegrubben, het huis grenzend aan Nijst Alofs, de gats, het veld, heer Keuten en de dorpstraat. Het geheel werd gekocht door Arnold Bemelmans, gehuwd met Catharina Oortmans, die 100 pattacons betaalde en een schuld van 500 gulden aan juffrouw Stassen te Maastricht overnam. De goederen, afkomstig van Willem Hamers, waren belast met hun deel in 4,5 malder rogge aan de kerk van Nuth.[43]
In het testament van oom Hendrick Drummen van 21 oktober 1733 werd Arnold Bemelmans samen met zijn broer Jacob bedacht met 109 kleine roeden akkerland "in de watercoul" onder Nuth, grenzend aan Vaes Vroemen.[44]
Op 3 februari 1776 verkocht Arnold Bemelmans, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Catharina Ortmans aan de nog ongehuwde Servaes Bemelmans, 50 kleine roeden akkerland uit een groter stuk aan de Karrestraat te Nuth, af te meten langs Jacobus Bemelmans, grenzend aan Arnoldus en Jacobus Bemelmans, de weg en de rein van Schinnen, voor 35 stuivers per kleine roede.[45]
Op 19 maart 1781 werd ten woonhuize van Arnold Bemelmans, weduwnaar Catharina Ortmans, te Grijzegrubben een schenking vastgelegd. Vanwege de goede zorgen en aandacht die hij nog dagelijks kreeg van zijn dochter Agnes, gehuwd met Francis Marckx, en omdat zijn andere twee dochters Catharina, gehuwd met Hubertus Weustenraet, en Maria Anna, gehuwd met Caspar Frijns, bij hun huwelijk een grotere portie hadden gekregen, schonk hij aan Agnes en haar man al zijn roerende goederen. In ruil moesten zij verder voor hem zorgen, zijn begrafenis regelen en eventuele rekeningen voldoen.[46]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20 oktober 1722 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans, Joannes Creuwen) met Maria Catharina ORTMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 25 februari 1698 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Antonius Dederen, Anna Bringmans namens Maria Bijsschops), overleden op 22 februari 1778 te Hellebroek-Nuth op 79-jarige leeftijd, begraven op 24 februari 1778 te Nuth, dochter van Cornelius ORTMANS en Catharina ONNOUW.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina Elisabeth, gedoopt op 17 januari 1725 te Nuth (getuige(n): Cornelia Eggen namens Elisabeth Ortmans).
 • 2. Catharina, gedoopt op 17 december 1728 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Joanna Dormans).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 8 januari 1754 te Nuth met Hubertus WUSTENRAEDT, 29 jaar oud, gedoopt op 29 oktober 1724 te Nuth (getuige(n): Petrus Gruils (oom), Sophia Wustenraedt (tante)), zoon van Henricus WEUSTENRAEDT en Mechtildis GRUELS.

 • 3. Severinus, gedoopt op 3 mei 1732 te Nuth (getuige(n): Elisabeth Hautvast).
 • 4. Agnes, gedoopt op 10 januari 1734 te Nuth (getuige(n): Cornelius Cremers, Catharina Bemelmans), overleden op 27 oktober 1798 te Grijzegrubben-Nuth op 64-jarige leeftijd, 6 Brumaire VII.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13 september 1761 te Nuth. Franciscus Marck met Franciscus MARX, 27 jaar oud, gedoopt op 18 mei 1734 te Oirsbeek (getuige(n): Franciscus Driessen, Mechtildis Hennen), overleden vermoedelijk 1794/1796, zoon van Martinus MARX en Anna KNOOREN.

 • 5. Anna Maria, gedoopt op 27 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Maria Limpens), achternaam moeder Dormans, overleden op 26 mei 1810 te Nuth op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 31 mei 1767 te Nuth, dispensatie vierde graad bloedverwantschap (met schema) met Petrus Casparus FRIJNS, 23 jaar oud, gedoopt op 18 april 1744 te Nuth (getuige(n): Casparus Brandts, Maria Frins), achternaam bij doop Frins, zoon van Franciscus FRIJNS, pachter hof Leeuw, en Catharina BRANTS.

 • 6. Elisabeth, gedoopt op 4 juni 1742 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bemelmans, Elisabeth Ortmans).


V.15 Matheus BEMELMANS, gedoopt op 16 januari 1707 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Severinus Bemelmans, Elisabetha Drissen namens Margaretha Deus, weduwe Wernerus Plumeckers (pachter in Overheek)), overleden op 24 maart 1787 te Hunnecum-Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus BEMELMANS (zie IV.24) en Catharina PLUCHMECKERS.
Op 12 februari 1737 verkocht Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, aan Thevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijdt Crans, 148 kleine roeden akkerland "op den ouden mergel" onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Frissen, de erfgenamen Christoffel Willems, Joannes Waltmans en Joannes Douven, voor 22 stuivers per kleine roede.[47]
Op 2 juni 1737 kocht Tewis Bemelmans, gehuwd met Gertruijdt Crans, van de ongehuwde Servaes Coemans 40 kleine roeden akkerland "aen Sint Bavonis huijsken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Goris Gorissen, erfgenamen Joannes Spijckers, de verkoper en de weduwe Bemelmans, afgemeten uit een groter perceel, belast met drie koppen rogge aan het huis Wijnandsrade, waarvan de koper een kop zou overnemen.[48]
Het land werd genaast door Gertruijd Celissen, halfzus van de verkoper, op 30 mei 1738.
Op 22 februari 1741 verkocht Reijner Crijns, gehuwd met Mechteld Meis, aan Mathevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, 200 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lenart Keulen, Jacob Rameckers, Thijs Frissen en de dorpstraat voor 35 stuivers per kleine roede. De weide was belat met vijftien malder haver in de cijnskaart Berg.[49]
Op 1 april 1741 verkocht Philip Coenen, gehuwd met Catharina Borveldts, aan Mattheus Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, 46 kleine roeden akkerland te Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Keuten, de "wacholder" en Willem Coenen, voor 19 stuivers per kleine roede.[50]
Op 21 september 1741 verkocht Jan Hermans, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, aan Tevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijt Crans, 150 kleine roeden akkerland in het Vinckeveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Wijnen, Joannes Collaris, Wolter Limpens en Hendrick Collaris, belast met anderhalf vat rogge aan Wolter Limpens; en voorts 83,5 kleine roeden akkerland op de Brand onder Nuth, grenzend aan Servaes Coumans, Frans Schreurs, Dirck Drummen en "den Bergh", belast met twee kapoenen in de Nuinhof. Iedere kleine roede kostte 22 stuivers.
Indien de koper geconfronteerd zou worden met onbekende lasten op het perceel in Nuth, zou de verkoper hem in ruil 86 kleine roeden akkerland op de Nelisweg onder Nuth geven, grenzend aan Lemmen Raven, Tevis Hermans, Jan Timmers en de Nelisweg.[51]
Op 23 november 1745 werd een akkoord gesloten tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.[52]
Op 2 oktober 1748 verkocht Leonaerd Vroemen, gehuwd met Gertruijd Bemelmans, aan zijn zwager Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, het vierde deel in via zijn vrouw toegevallen goederen:
a) vierde deel in 95 kleine roeden huis met weiland te Hunnecum, grenzend aan Adam Eckermans en de erfgenamen Peter Frissen, belast met een halve kop rogge aan de kerk van Nuth;
b) het vierde deel in 47 1/4 kleine roeden akkerland "aen Lambrichtswijden", oostwaarts Matthevis Bemelmans, westwaarts Dirck Bemelmans;
c) het vierde deel in 88 kleine roeden "in den Eggersdael" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Joannes Douven en de weg.
Het huis met weiland, werd verkocht voor 119 gulden en vijftien stuivers, het akkerland werd verkocht voor 22 stuivers per kleine roede. Daarnaast gaf de koper nog twee vaten rogge.[53]
Op 27 juni 1750 verkocht Dionijs Nichels, burger en gedeputeerde der stad Tienen, gehuwd met Anna Margaretha Angeler, zijn erfdeel, zoals hem na overlijden van zijn moeder Catharina Pluijmaeckers was toegevallen, aan Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en aan Baltus a Campo, gehuwd met Catharina Raemeckers, bestaande uit negen percelen met een gezamenlijk oppervlak van 743 5/8 kleine roeden, waarvan 20 kleine roeden voor de drift van de weide op de Brand afgetrokken werden. Iedere kleine roede werd verkocht voor 36,5 stuiver. Aan lasten stonden op de goederen het aandeel in een koekeur in de cijnskaart Berg; een vat rogge aan het huis Wijnandsrade; een half vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade; drie koppen rogge aan het OLV-altaar te Meerssen; een kop rogge aan de kerk van Nuth en twee kapoenen aan het huis Hoensbroek.[54]
Op 5 maart 1758 verkocht Severen Bemelmans, gehuwd met Joanna Habets, aan Matthevis Bemelmans, weduwnaar Gertruijd Crans, 39 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan de nieuwe gats, Peter Grootjans en Matthevis Bemelmans, voor twee gulden en twee stuivers per kleine roede.[55]
Op 23 mei 1770 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Matthevis Bemelmans, in tweede huwelijk met Gertrudis Cnooren, 77 kleine roeden beemd in het Horen onder Nuth, grenzend aan Laurens Meijs en de gemeente, voor 91 gulden. Het land was belast met twee kapoenen aan de pastoor van Beek.[56]
Op 19 augustus 1776 verkocht Joannes Cnooren, gehuwd met Joanna Maria Cordeweners, aan Mattevis Bemelmans, weduwnaar Gertrudis Crans, 50 kleine roeden akkerland "op het wolfsheul" onder Vaesrade, grenzend aan de weduwe Michael Weustenraedt, Joannes Vleugels, Wijnandus Prickarts en Joannes Buns(?), voor twee gulden per kleine roede.
De verkoper mocht het land tegen een jaarlijkse pacht van vijf gulden blijven gebruiken.[57]
Op 12 juni 1777 leende Matthaeus Bemelmans, inwoner van Hunnecum en weduwnaar Gertruijd Crans, 1300 gulden tegen 4% van de Eerwaarde heer Lansmans, pastoor van St.-Jacob te Maastricht. Het geld was bestemd voor de aankoop [op 24 mei 1777, zie HCL-LvO 1761, 66v] van 700 kleine roeden akker- en weiland "den vroegop" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mattheus Bemelmans zelf, Philip van der Meer en de straat, welke goederen voor twee gulden per kleine roede door de heren van der Meer verkocht waren. Tot onderpand dienden:
a) 152 kleine roeden huis met bijgebouwen, huisweide en moestuin te Nierhoven, grenzend aan de ingekochte goederen, Bartholomeus Drummen en de weg;
b) 40,5 kleine roeden beemd tegenover zijn huis gelegen, grenzend aan Bartholomeus Drummen en Wilhelmus Frints;
c) 79 kleine roeden weiland, grenzend aan de erfgenamen van der Meer en Petrus Moenen;
d) 56 kleine roeden akkerland "aen het wenersken", grenzend aan Bartholomeus Drummen en Paulus Horsmans;
e) 72,5 kleine roeden akkerland nabij het voornoemde stuk, grenzend aan Paulus Horsmans en juffrouw van der Meer;
f) 91,5 kleine roeden akkerland "aen het peulke", grenzend aan Jacobus Drummen en Servatius Bemelmans;
g) 150 kleine roeden akkerland "aen het cruijs", grenzend aan Joannes Slangen en de erfgenamen Habets;
h) 75 kleine roeden akkerland op de Wijenweg, grenzend aan Christianus Hautvast en Hermanus Meijs;
i) 56 kleine roeden akkerland aan de Narregats, grenzend aan Joannes Slangen en Bartholomeus Drummen;
j) 131 kleine roeden akkerland op de Sittarderweg, grenzend aan Matthijs Eggen en Wijnandus Habets;
k) 200 kleine roeden akkerland in het Horenveld, grenzend aan Peter Grootjans, Balthazar Campo en Petrus Kremers;
l) 77 kleine roeden beemd in het Horen, door hem op 23 mei 1770 gekocht.
De vier kinderen van Matthevis Bemelmans (te weten Bartholomeus, Arnoldus, Joannes en Maria Catharina, gehuwd met Joannes Mannens) gaven op 7 juni 1777 toestemming.[58]
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 9 april 1736 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Jacobus Ramekers) met Gertrudis CRANS, 25 jaar oud, gedoopt op 15 mei 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Crans, Judith Limpens), overleden op 25 juni 1754 te Hunnecum-Nuth op 44-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus CRANS en Cecilia van HARTSLEBEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 21 oktober 1754 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Bartholomeus Bemelmans) met Gertrudis KNOREN, 52 jaar oud, gedoopt op 6 juni 1702 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hubertus Knoren, Maria Quatackers), overleden op 26 juli 1772 te Hunnecum-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 28 juli 1772 te Nuth, hypothetische huwelijksrelatie; geen andere kandidaat gevonden, dochter van Joannes KNOOREN en Joanna QUAETACKERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 10 maart 1738 te Nuth (getuige(n): Catharina Plumeckers), overleden op 8 november 1747 te Nuth op 9-jarige leeftijd.

Op 9 november 1747 werd ten woonhuize van Mathias Bemelmans een lijkschouwing verricht. Zijn dochtertje Catharina was verdronken in de poel in de huiswei.
Bij de visitatie werden geen verdachte kenmerken of littekens aangetroffen.
Er werden twee getuigenverklaringen vastgelegd:
1. Jan Paes, circa 50 jaar oud, verklaarde dat hij op roepen van Catharina Maes naar de weide was gekomen en het meisje daar liggend in de poel had aangetroffen. Vervolgens had hij het kind samen met Mathias Bemelmans en Gertruijd Crans, haar ouders, uit het water gehaald.
Hij verklaarde dat hij daar verder niemand gezien had.
2. Catharina Maes, circa dertig jaar oud, verklaarde dat zij, toen zij water ging halen uit de put in de weide van Mathias Bemelmans, het kind had zien liggen in de poel. Zij riep toen om de ouders van het kind en om Jan Paes, die ook in hetzelfde huis was.
De ouders en Jan Paes hebben het kind toen uit het water gehaald.
Zij verklaarde dat zij verder niets gezien of gehoord had.[59]

 • 2. Bartholomeus, gedoopt op 15 augustus 1740 te Nuth (getuige(n): Godefridus Vleeschheuwers namens Theodorus Bemelmans, Gertrudis Eggen), overleden op 27 juli 1795 te Nuth op 54-jarige leeftijd.

Op 17 juni 1790 verkocht Bartholomeus Bemelmans, inwoner van Nierhoven-Nuth en gehuwd met Joanna Maria Dormans, aan Leonardus Bemelmans, inwoner van Puth onder Schinnen en gehuwd met Cornelia Ortmans, 50 kleine roeden akkerland achter Hunnecum onder Nuth, oostwaarts Joannes Gorissen, westwaarts Jacobus Ramaeckers, voor twee gulden en vijftien stuivers per kleine roede. De staande gewassen met kaf en stro waren voor de verkoper.[60]
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 2 oktober 1784 te Nuth met Joanna Maria DORMANS, 31 jaar oud, gedoopt op 24 oktober 1752 te Schinnen, dochter van Petrus DORMANS en Christina BRULS.

 • 3. Arnoldus, gedoopt op 26 april 1743 te Nuth (getuige(n): Joannes Drimmen, Maria Crins namens Maria Bemelmans), overleden op 2 augustus 1816 te Geleen op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26 oktober 1773 te Geleen met Maria Elisabeth CELISSEN, 27 jaar oud, gedoopt op 25 december 1745 te Geleen, overleden op 3 november 1818 te Geleen op 72-jarige leeftijd, dochter van Mathias CELISSEN en Elisabetha HOUBEN.

 • 4. Caecilia, gedoopt op 11 maart 1745 te Nuth (getuige(n): Leonardus Vroemen, Catharina Keulen).
 • 5. Joannes (zie VI.27).
 • 6. Maria Catharina, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 26 maart 1749 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Elisabeth Douven), overleden op 10 juli 1807 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 1 oktober 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens, Bartholomaeus Bemelmans) met Joannes MANNENS, 27 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 24 december 1747 te Nuth (getuige(n): Matthias Cremers, Maria Mannens), zoon van Thomas MANNENS, schepen van Vaesrade, en Joanna Maria CREMERS.

 • 7. Leonardus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 26 oktober 1751 te Nuth (getuige(n): Leonardus Keulen, Gertrudis Krans (tante)).


V.26 Severinus BEMELMANS, gedoopt op 2 februari 1718 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Severinus Cortten, Catharina Pluijmeckers), overleden op 3 oktober 1781 te Tervoorst-Nuth op 63-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 3 oktober 1781 te Nuth, zoon van Theodorus BEMELMANS (zie IV.28) en Mechtildis CORTEN.
Op 5 maart 1758 verkocht Severen Bemelmans, gehuwd met Joanna Habets, aan Mathevis Bemelmans en diens kinderen uit het huwelijk met wijlen Gertruijd Crans, 39,5 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de gats, Peter Grootjans en Matthevis Bemelmans, voor twee gulden twee stuivers per kleine roede.[61]
Op 24 november 1759 leende Severen Bemelmans, gehuwd met Joanna Habets, 150 gulden tegen 5% van Franciscus Werden, rentmeester van huis Hoensbroek. Tot onderpand stelde hij:
a) de helft van 98 kleine roeden huis met hof, plaats en weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens en Peter Smeets;
b) de helft in 85 kleine roeden beemd, eveneens te Tervoorst gelegen, grenzend aan Thevis Bemlemans en juffrouw Canisius;
c) de helft in 114 kleine roeden op de Ludderweg achter Hunnecum onder Wijnandsrade, grenzend aan Leonaert Limpens en Peter Smeets;
d) de helft in 158 kleine roeden akkerland "aen de lambrechtswijen", grenzend aan Jan Daemen, Peter Smeets, en Joannes Limpens;
e) de helft in 187 kleine roeden akkerland aan de Kinkevoerdersweg, grenzend aan de erfgenamen Joannes Janssen en Peter Smeets.
De goederen waren belast met hun helft in 50 gulden aan de weduwe van der Meer.[62]
Op 21 januari 1763 verkocht Severijn Bemelmans, gehuwd met Joanna Habets, aan Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharina Consten, 93 kleine roeden akkerland, deels onder Nuth, deels onder Wijnandsrade gelegen, grenzend aan de weduwe Gelis van den Savel, de koper en de weg, voor 37 stuivers per kleine roede en drie zakken kolen ter waarde van elk vijf schillingen.
Vervolgens verklaarde de verkoper dat hij nog 50 gulden van de koper geleend had tegen 5% en daarvoor borgde met een perceel akkerland "aen lambrichtswijen", grenzend aan Jan Daemen en Peter Smeets.[63]
Ondertrouwd op 21 juni 1749 te Klimmen, bruid uit Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 6 juli 1749 te Hulsberg met Joanna HABETS, 22 jaar oud, gedoopt op 5 november 1726 te Hulsberg, overleden op 13 september 1781 te Tervoorst-Nuth op 54-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 13 september 1781 te Nuth, dochter van Petrus HABETS en Cornelia BUIJSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Mechtildis, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 20 april 1750 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Cornelia Bensers).
 • 2. Cornelia, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 20 juli 1751 te Nuth (getuige(n): Joannes Damen namens Petrus Habets (grootvader), Cornelia Busers), overleden op 7 maart 1803 te Nuth op 51-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 12 januari 1787 te Nuth met Joannes Jacobus ALFFERS, 29 jaar oud, gedoopt op 4 augustus 1757 te Frelenbergh (D), zoon van Henricus ALFFERS en Catharina BERNK.

 • 3. Theodorus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 december 1753 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Slangen namens Theodorus Bemelmans (grootvader), Anna Habets (tante)).
 • 4. Jacobus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 28 juli 1756 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Jacobus Habets (oom), Anna Baggen namens Mechtild Corten), overleden op 11 september 1781 te Tervoorst-Nuth op 25-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 12 september 1781 te Nuth.
 • 5. Petrus (zie VI.37).
 • 6. Matthias, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 11 oktober 1761 te Nuth (getuige(n): Matthias Habets, Catharina Smeets namens Maria Bemelmans), overleden op 15 september 1781 te Tervoorst-Nuth op 19-jarige leeftijd, buikloop.
 • 7. Theodorus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 17 juni 1766 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Petrus Smeets, Catharina Ackermans namens Anna Habets).


Generatie VI


VI.1 Severinus BEMELMANS, gedoopt op 4 september 1716 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Barbara Coumans), overleden op 1 juni 1792 te Heisterbrug-Schinnen op 75-jarige leeftijd, begraven op 3 juni 1792 te Schinnen, zoon van Jacobus BEMELMANS (zie V.6) en Joanna DORMANS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22 november 1741 te Nuth (getuige(n): Matthias Bemelmans, Jacobus Hautvast) met Gertrudis ERCKENS, 28 jaar oud, gedoopt op 10 oktober 1713 te Schinnen, overleden op 21 juli 1756 te Nagelbeek-Schinnen op 42-jarige leeftijd, dochter van Theodorus ERCKENS en Catharina JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna, gedoopt op 2 februari 1748 te Schinnen, overleden op 17 mei 1816 te Schinnen op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 4 oktober 1778 te Schinnen met Gerardus a CAMPO, 31 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1746 te Schinnen, overleden op 29 mei 1811 te Schinnen op 64-jarige leeftijd, zoon van Petrus a CAMPO en Joanna Catharina WIJNEN.

VI.3 Matthias BEMELMANS, gedoopt op 15 juli 1719 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen, Elisabetha Hautvast), overleden op 8 augustus 1780 te Hellebroek-Nuth op 61-jarige leeftijd, begraven op 10 augustus 1780 te Nuth, zoon van Jacobus BEMELMANS (zie V.6) en Joanna DORMANS.
Op 17 december 1752 verkocht Barbara Hermens, weduwe Steven Eggen, aan Matthias Bemelmans, gehuwd met Helena Bruls, 75 kleine roeden huis met weide, grenzend aan Joannes Cobben, Reijner Crijns en de weg, waarbij de drift door de weide op de koopsom in mindering gebracht moest worden. Iedere kleine roede kostte 35 stuivers. Het geheel was belast met drie koppen rogge aan de kerk van Nuth.[64]
Op 30 augustus 1757 verkochten Gelis Meers, inwoner van Havert en gehuwd met Maria Houben, en de ongehuwde Sophia Houben, hun erfdelen uit de (schoon)ouderlijke nalatenschap aan Matthias Bemelmans, gehuwd met Helena Bruls. Het betrof hun delen in huis, hof, weiden en akkerland te Hellebroek onder Nuth en Wijnandsrade. Elk deel kostte 21 pattacons. Het geheel was belast met een halve kan smout aan de kerk van Nuth.[65]
Matthias Bemelmans deed borgstelling voor zijn zwager Nicolaes Cordeweners[66]
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 5 februari 1750 te Nuth (getuige(n): Servatius Bemelmans, Leonardus Smeets). De huwelijksinschrijving heeft het over Matthias Bemelmans uit de parochie Schinnen en Helena Boesten; mogelijk woonde Matthias toen bij zijn broer Severinus te Schinnen. Een Helena Boesten te Nuth was er niet, aangezien de naamgenote uit 1719 al in 1740 overleden was. Echtgenote is Helena BRULS, 27 jaar oud, gedoopt op 15 maart 1722 te Nuth (getuige(n): Mathias Bruls (grootvader), Helena Coenen namens Barbara Frens (uit Kunrade)), overleden op 27 februari 1787 te Hellebroek-Nuth op 64-jarige leeftijd, dochter van Joannes BRULS en Maria HEUTS.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 augustus 1746 te Nuth met Petrus CRIJNS, 18 jaar oud, gedoopt op 18 januari 1728 te Wijnandsrade (getuige(n): Hubertus Coenen namens Henricus Snackers, "villica in Laar" namens Elisabetha Crijns), overleden op 16 november 1747 te Hellebroek-Nuth op 19-jarige leeftijd, zoon van Matthias CRIJNS en Elisabetha SNACKERS.}
Op 19 juni 1741 verkocht Maria Everdina, weduwe Thiel Kaelmans, aan de ongehuwde Helena Bruls een weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Bruls (haar moeder), Frans Coenen, de weg en Barbara Hermens, voor 32 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat haver aan het huis Amstenrade.[67]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Maria, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 28 oktober 1750 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bemelmans (grootvader), Maria Heuts (grootmoeder)).

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 28 april 1771 te Nuth met Joannes Petrus HOUBEN, 29 jaar oud, timmerman, gedoopt op 26 oktober 1741 te Hoensbroek, overleden op 1 januari 1817 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Joannes HOUBEN, schrijnwerker, en Elisabeth SCHUTJENS.

 • 2. Michael, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 29 september 1752 te Nuth (getuige(n): Joanna Dormans).
 • 3. Paulus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 19 maart 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Petrus Dormans, Joanna Catharina Bemelmans).
 • 4. Joannes (zie VII.7).
 • 5. Joanna Catharina, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 10 maart 1764 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bemelmans namens Severinus Bemelmans, Joanna Dormans), overleden op 20 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 17-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 20 september 1781 te Nuth.


VI.10 Servatius BEMELMANS, gedoopt op 2 november 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Agnes Dormans), overleden op 12 september 1807 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BEMELMANS (zie V.6) en Joanna DORMANS.
Op 17 december 1749 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Vranck, aan Servaes Bemelmans, ongehuwd, 60 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Wijnand Habets, erfgenamen Jan Goessens, de wijenweg en de karrestraat, voor 25 stuiver per kleine roede.
De akte werd door Jacob Bemelmans namens zijn zoon Servaes gerealiseerd.[68]
Op 22 april 1751 verkocht Peter Herts, gehuwd met Ida Maes, aan Servaes Bemelmans, ongehuwd, 55 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe onder Nuth, grenzend aan Peter Meijs en Paulus Leunissen, voor 26,5 stuiver per kleine roede.
Ook deze akte werd door vader Jacob Bemelmans gerealiseerd.[69]
Op 16 mei 1787 verkocht Jacobus Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Joanna Hautvast, aan Servaes Bemelmans, gehuwd met Margaretha Hautvast, twee percelen akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, te weten 43 kleine roeden "op den Nagel", grenzend aan Henric Heunen, Matthijs Bruls, erfgenamen Jacobus Drummen en Lambert Ackermans, alsmede 42,5 kleine roeden "op den Geijsbergh", grenzend aan Joannes Houben, Jacobus Frijns, Arnold Weustenraet en het voetpad. Iedere kleine roede kostte drie gulden en elf stuivers. De koper behield de oogst en zou de percelen pas per St.-Remigius (1 oktober) hoeven te leveren.[70]
Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 30 april 1777 te Nuth (getuige(n): Joannes Bemelmans, Mechtild Hautvast), met dispensatie in de vierde graad (met schema) met Anna Margaretha HAUTVAST, 24 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 16 december 1752 te Nuth (getuige(n): Leonardus Senden, Catharina Meijs namens Margaretha Meijs), overleden op 6 juni 1811 te Nuth op 58-jarige leeftijd, dochter van Paulus HAUTVAST en Maria Catharina SIJSTERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Jacobus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 11 september 1778 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bemelmans (grootvader), Maria Catharina Sijstermans (grootmoeder)), overleden op 10 april 1780 te Grijzegrubben-Nuth op 1-jarige leeftijd, begraven op 12 april 1780 te Nuth.
 • 2. Paulus, geboren op 30 december 1780 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 december 1780 te Nuth (getuige(n): Paulus Hautvast (Grijzegrubben-Nuth), Helena Hermens (Grijzegrubben-Nuth) namens Joanna Catharina Bemelmans (Heerlen)), overleden op 9 januari 1781 te Grijzegrubben-Nuth, 10 dagen oud, begraven op 10 januari 1781 te Nuth.
 • 3. Joanna Catharina, geboren op 22 oktober 1781 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 22 oktober 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Bemelmans (Nuth), Helena Bruls (Nuth)), overleden op 10 november 1781 te Grijzegrubben-Nuth, 19 dagen oud, begraven op 11 november 1781 te Nuth.
 • 4. Maria Catharina, geboren op 22 oktober 1781 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 22 oktober 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Bemelmans (Nuth) namens Henricus Hautvast (Nuth), Anna Mechtildis Hautvast (Nuth)), overleden op 7 december 1781 te Grijzegrubben-Nuth, 46 dagen oud, begraven op 8 december 1781 te Nuth.
 • 5. Severinus Jacobus, geboren op 30 maart 1783 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 maart 1783 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans (Nuth), Elisabetha de la Haije (Aalbeek) namens Anna Catharina Haudtvast (Nuth)).
 • 6. Nicolaus, geboren op 2 mei 1786 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 2 mei 1786 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Nicolaus Cordeweners (Heerlen), Maria Gertrudis Papperts (Vaesrade)).
 • 7. Joannes Andreas, geboren op 21 mei 1789 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 mei 1789 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Andreas Sijstermans (Hoensbroek), Joanna Maria Bemelmans (Nuth)), overleden op 19 maart 1855 te Grijzegrubben-Nuth op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24 juli 1812 te Nuth met Maria Cornelia SPIJCKERS, 23 jaar oud, geboren op 14 maart 1789 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 maart 1789 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens (Nuth), Cornelia Douven (Nuth)), overleden op 26 augustus 1853 te Grijzegrubben op 64-jarige leeftijd, dochter van Joannes Godefridus SPIJCKERS en Maria Helena SLANGEN.

 • 8. Jacobus, geboren op 14 maart 1791 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 maart 1791 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bavo Hautvast (Nuth), Anna Maria Eggen (Nuth) namens Joanna Catharina Bemelmans (Nuth)).

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 8 januari 1829 te Nuth met Joanna Elisabeth HAUTVAST, 27 jaar oud, geboren op 11 februari 1801 te Nuth, dochter van Joannes Petrus HAUTVAST en Anna Elisabetha DRUMMEN.

VI.27 Joannes BEMELMANS, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 12 maart 1747 te Nuth (getuige(n): Jacobus Cremers, Gertrudis Cremers), overleden op 31 maart 1823 te Hunnecum-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Matheus BEMELMANS (zie V.15) en Gertrudis CRANS.
> Op 28 mei 1776 verkocht Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, 100 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Mathevis Bemelmans, de erfgenamen van der Meer en de Wijenweg, voor 46,5 stuiver per kleine roede. De verkoper behield de koren die op het land stond en had bovendien het recht nogmaals te zaaien en te oogsten.[71]
Op 28 december 1778 verkocht landmeter G. Klinckenbergh namens vrouwe van der Meer, geboren de Kinder, de nodige onroerende goederen ter delging van schulden. Aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, en Joannes Mannens, gehuwd met Maria Catharina Brants werd verkocht 579 kleine roeden akkerland en weiland "op de vroeghop" onder Nuth, grenzend aan Paulus Leunissen, Matthevis Bemelmans en de straat. Het geheel was belast met een malder zaad aan de kerk van Hoensbroek, te korten op de koopsom.
De verkoopster behield de complete tarweoogst en de helft van de roggeoogst.
De kopers hadden bij de verkoop het hoogste bod gedaan met 22 stuivers per kleine roede en betaalden samen 649 gulden en zeven stuivers en gaven aan het land in twee helften onderling te verdelen.[72]
Op 27 maart 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, de volgende, onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, onroerende goederen:
a) ca. 70 kleine roeden weiland "het Brugsken" in de Putweg te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Willem Mulkens, Leonardus Coumans en de Putweg;
b) 44 kleine roeden akkerland "op het stuckxken, grenzend aan de erfgenamen Anna Roex, Thevis Bemelmans, Peter Paes en het voetpad;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen de Eijcken", grenzend aan Peter Paes, Andries L'ortije en het voetpad;
d) 20 kleine roeden akkerland aldaar gelegen "aen de vraggelder", grenzend aan Mathevis Bemelmans en Steven Eggen.
e) ca. 30 kleine roeden huis met moestuin te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Leonaerd Ritzen en de straat.
Het land werd verkocht voor vier gulden en zes stuivers per kleine roede, het huis met moestuin voor 300 gulden.[73]
Op 2 maart 1790 leende Joannes Bemelmans, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Gertrudis Brants, 1000 gulden tegen 5% van Gertrudis Steijns, weduwe J.M. Beaumont uit Maastricht. Hij borgde daartoe met de merendeels onder Nuth gelegen onroerende goederen die hem op 28 juni 1787 bij de deling van de goederen van zijn ouders waren toegevallen, te weten:
a) 79 kleine roeden weiland "de vroegop" grenzend aan de weg, diverse percelen, heer van der Meer en Peter Moenen;
b) 40,5 kleine roeden beemd "op den vroegop" tegenover het huis, grenzend aan Barthel Drummen, Willem Frijns, Leonardus Smeets en de weg;
c) 58 kleine roeden akkerland "den wennaers" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Paulus Horstmans, Bartel Drummen en heer van der Meer;
d) 72,5 kleine roeden akkerland dichtbij het voorgaande perceel gelegen, grenzend aan Joannes Hend. Ackermans, Paulus Horstmans en Matthijs Meex;
e) 166,5 kleine roeden akkerland "in de Heggersdael" onder Wijnandsrade en onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Reijner Cobben, Henric Houben en de weg;
f) 81 kleine roeden akkerland "aen de Lamberts weijden", grenzend aan Geurt Houben, Gerardus Eijmael en Willem Coumans, belast met een vat rogge aan advocaat Limpens;
g) 57 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Paes, Joannes Wilhelmus Helgers, Jacobus Ramaeckers en de weg;
h) 100 kleine roeden akkerland "agter Curfsweijde" onder Wijnandsrade, grenzend aan Catharina Meulenbergh, diverse percelen, Bartholomeus Bemelmans en Jacobus Raemeckers, belast met 24 stuivers aan advocaat Limpens en een kop rogge aan de armen van Wijnandsrade;
i) 69,5 kleine roeden beemd in het Horen, grenzend aan Peter Mennens, de weg en de gemeente;
j) 50 kleine roeden akkerland te Vaesrade, grenzend aan Peter Vleugels, Vaes Roeckx, Joannes Mannens en de erfgenamen Prickaart;
k) 200 kleine roeden weiland "de Berghweijde", grenzend aan Reijner Ceulen, weduwe Baltus a Campo, weduwe Snackers en de weg;
l) 91,5 kleine roeden akkerland "aen het paelken" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Joannes Hautvast, Servaes Bemelmans en de erfgenamen Habets;
m) 165 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" in het Nierhovenerveld, waarvan 100 roeden via koop en 65 via erfenis verkregen, grenzend aan Hendric Ackermans, Bartel Drummen, erfgenamen Bartel Deumens en de weg, en evenals de percelen onder k) en l) vallend onder de cijnskaart Berg.
Landmeter Cloots trad op als medeborg.[74]
Op 6 november 1790 verkocht Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, aan Joannes Weustenraedt, weduwnaar Catharina Ackermans, ca. 30 kleine roeden huis, bestaande uit keuken en neere, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Slangen, J.L. Cremers, Hendrick Drummen en de straat, voor 322 gulden en tien stuivers.[75]
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 4 november 1772 te Nuth met Maria Gertrudis BRANTS, 24 jaar oud, geboren te Kathagermolen-Nuth, gedoopt op 31 januari 1748 te Nuth (getuige(n): Henricus Vromen (oom), Maria Brandts), overleden op 2 december 1797 te Hunnecum-Nuth op 49-jarige leeftijd, dochter van Casparus BRANTS en Maria Odilia VROEMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Matthias, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 augustus 1773 te Nuth (getuige(n): Matthias Bemelmans, Maria Vroomen).

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 27 november 1800 te Nuth, 6 Frimaire IX met Joanna Maria LEUFKENS, geboren te Voerendaal, dochter van Nicolaas LEUFKENS en Mechtildis SCHAEPS.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 24 augustus 1809 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 26 augustus 1809 te Nuth met Anna Catharina CALS, dochter van Nicolaas CALS en Elisabeth STASSEN.

 • 2. Maria Catharina, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 7 september 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Habets, Maria Catharina Bemelmans), overleden op 9 mei 1835 te Hulsberg op 59-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12 november 1807 te Nuth met Joannes CURVERS, 46 jaar oud, gedoopt op 25 december 1760 te Spaubeek, overleden op 18 april 1826 te Hulsberg op 65-jarige leeftijd, zoon van Hermanus CURVERS en Anna Maria HENNEN.

 • 3. Maria Elisabeth, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 30 juli 1777 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Bemelmans, Maria Catharina Brandts).
 • 4. Petrus Casparus (zie VII.27).
 • 5. Joannes Wilhelmus, geboren op 7 februari 1781 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 7 februari 1781 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frijns (Nuth), Maria Odilia Vroemen namens Maria Elisabetha Zelissen (Geleen)), overleden op 12 januari 1819 te Nierhoven-Nuth op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15 juni 1811 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 11 juni 1811 te Nuth met Maria Helena MEIJS, 23 jaar oud, geboren op 18 december 1787 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 18 december 1787 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Drummen (Nuth), Helena Meijs (Nuth)), overleden op 15 april 1825 te Nierhoven-Nuth op 37-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MEIJS en Anna Maria DRUMMEN.
{Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12 juli 1820 te Nuth met Joannes Mathias DIEDEREN, 27 jaar oud, geboren op 1 juli 1793 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 1 juli 1793 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Mathias Hulskens, Joanna Barbara Frissen namens Sybilla Diederen), overleden op 6 december 1858 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus DIEDEREN en Maria Josephina HULSGENS.}

 • 6. Bartholomeus, geboren op 22 februari 1784 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 februari 1784 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Drummen (Nuth), Anna Barbara Frissen (Nuth)), overleden op 19 november 1854 te Helle-Nuth op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13 oktober 1810 te Spaubeek met Anna Catharina GELISSEN, 29 jaar oud, gedoopt op 13 september 1781 te Hulsberg, overleden op 24 december 1850 te Helle-Nuth op 69-jarige leeftijd, dochter van Henricus GELISSEN en Maria Ida EGGEN.

 • 7. Maria Gertrudis, geboren op 20 november 1786 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 november 1786 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens (Nuth), Maria Ida Eggen (Nuth)).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29 mei 1819 te Nuth met Pieter Antonius STURMANS, geboren te Schinveld.

 • 8. Joannes Andreas, geboren op 31 maart 1789 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 maart 1789 te Nuth (getuige(n): Joammes Andreas Lortije (Wijnandsrade), Joanna Maria Dormans (Schinnen)), overleden op 18 november 1854 te Nuth op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19 oktober 1824 te Meerssen met Maria Helena HEGMANS, 36 jaar oud, gedoopt op 22 april 1788 te Heerlen, overleden op 13 februari 1855 te Hunnecum-Nuth op 66-jarige leeftijd, dochter van Joannes Franciscus HEGMANS en Maria Agnes HOUPERMANS.

 • 9. Catharina Elisabeth, geboren op 29 september 1791 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 29 september 1791 te Nuth (getuige(n): Jacobus Frijns (Nuth), Catharina Curfs (Nuth)).
 • 10. Arnoldus Ludovicus, geboren op 31 januari 1794 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 januari 1794 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Maria Gijsen namens Catharina Bemelmans), overleden op 22 juni 1795 te Hunnecum-Nuth op 1-jarige leeftijd.


VI.37 Petrus BEMELMANS, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 21 november 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Henricus Wanten namens Wilhelmus Welters, Gertrudis Knooren), overleden op 2 maart 1834 te Hunnecum-Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Severinus BEMELMANS (zie V.26) en Joanna HABETS.
Op 6 oktober 1786 leende Joannes Petrus Bemelmans, ongehuwd en wonend te Tervoorst-Nuth, 200 gulden tegen 5% van secretaris Frissen en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 40 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan de erfgenamen Leonard Ceulen, erfgenamen Dirck Grootjans en de gats;
b) 107 kleine roeden weiland te Tervoorst, grenzend aan Jacobus Rameckers, hemzelf, zijn zus Cornelia Bemelmans en de gats, vallend onder de laathof Bergh;
c) de helft in 112 kleine roeden beemd "Meulenbempt", grenzend aan Nicolaes Cordeweners, hemzelf, zijn zuster Cornelia Bemelmans en de armenbeemd.
9 oktober 1797 werd deze lening door Joseph Aelfers afgelost.[76]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22 november 1787 te Nuth met Maria Elisabeth KEULEN, 20 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 4 februari 1767 te Nuth (getuige(n): Christianus Crijns, Elisabeth Douven), overleden op 11 augustus 1835 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Reinerus CEULEN en Elisabeth CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Elisabeth, geboren op 21 november 1788 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 21 november 1788 te Nuth (getuige(n): Reinerus Ceulen (Nuth), Helena Meijs (Nuth) namens Cornelia Bemelmans (Nuth)), overleden op 5 augustus 1849 te Nuth op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes Petrus CREMERS, geboren op 6 maart 1793 te Nuth, gedoopt op 6 maart 1793 te Nuth (getuige(n): Joannes Curfs, Catharina Cremers), overleden op 18 januari 1856 te Nuth op 62-jarige leeftijd, zoon van Henricus CREMERS, smid, en Anna Maria CURFS.

 • 2. Henricus Josephus, geboren op 22 november 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 november 1795 te Nuth (getuige(n): Joannes Leonardus Slangen namens Josephus Alfers (Nuth), Maria Elisabetha Ceulen (Nuth)).
 • 3. Anna Barbara, geboren op 23 november 1796 te Hunnecum-Nuth, 3 Frimaire V.
 • 4. Anna Maria, gedoopt op 6 juni 1800 te Nuth, overleden op 25 december 1821 te Hunnecum-Nuth op 21-jarige leeftijd.
 • 5. Jan Renier (zie VII.44).


Generatie VII


VII.7 Joannes BEMELMANS, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 3 december 1760 te Nuth (getuige(n): Joannes Bemelmans (oom), Anna Maria Coenen namens Christina Bruls), overleden op 30 maart 1831 te Hellebroek-Nuth op 70-jarige leeftijd, in de overlijdensakte wordt als achternaam van zijn moeder Dormans gegeven (maar dat is de moeder van zijn moeder!), zoon van Matthias BEMELMANS (zie VI.3) en Helena BRULS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 18 februari 1787 te Wijnandsrade met Joanna Elisabeth DRUMMEN, 28 jaar oud, gedoopt op 22 juni 1758 te Wijnandsrade (getuige(n): Jenon Wenée, Philip Conen namens Reinerus Quaedvlieg), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 9 januari 1797 te Nuth op 38-jarige leeftijd, 20 Nivose V, dochter van Theodorus DREMMEN en Maria PAUWEN.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 13 november 1806 te Nuth met Catharina Gertrudis DOEMEN, 26 jaar oud, geboren op 26 september 1780 te Veijl-Bingelrade, gedoopt op 26 september 1780 te Bingelrade (getuige(n): Jacobus Mathias Doemen (Roeth-Bingelrade), Catharina Offermans (Veijl-Bingelrade)), overleden op 15 september 1853 te Hellebroek-Nuth op 72-jarige leeftijd, dochter van Petrus DOEMEN en Anna Elisabeth MEVISSEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Theodorus, geboren op 24 september 1788 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 24 september 1788 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drummen (Wijnandsrade), Anna Maria Bemelmans (Nuth)), overleden op 13 oktober 1788 te Hellebroek-Nuth, 19 dagen oud.
 • 2. Maria Sibilla, geboren op 10 november 1789 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 10 november 1789 te Nuth (getuige(n): Joannes Mathias Crijns (Nuth), Maria Sybilla Delahaije (Nuth)).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 7 november 1815 te Nuth met Joannes Nicolaus SCHIFFELERS, 27 jaar oud, geboren op 11 oktober 1788 te Drink-Nuth, gedoopt op 11 oktober 1788 te Nuth (getuige(n): Joannes Nicolaus Schiffelers (pachter op Nijtissen), Maria Josepha Gorssen (Heerlen)), zoon van Gerard SCHIFFELERS en Maria Agnes GORISSEN.

 • 3. Joannes Petrus, geboren op 30 december 1791 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 30 december 1791 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Hoensbroek), Petronella van de Bergh (Wijnandsrade)).

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 3 mei 1830 te Nuth met Maria Agnes GORISSEN, 27 jaar oud, geboren op 15 februari 1803 te Nuth, dochter van Joannes Nicolaus GORISSEN en Maria Josepha a CAMPO.

 • 4. Maria Helena, geboren op 7 mei 1793 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 8 mei 1793 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Drummen, Maria Elisabetha Houben), overleden op 12 juni 1869 te Nuth op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 8 februari 1821 te Nuth met Joannes COLLARIS, 27 jaar oud, gedoopt op 9 juli 1793 te Hoensbroek, overleden op 3 januari 1870 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Joannes Nicolaas COLLARIS, landbouwer, en Maria Catharina GENDERS.

 • 5. Joannes Mathias, geboren op 1 juni 1795 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 2 juni 1795 te Nuth (getuige(n): Matthias Houben (Nuth), Joanna Catharina de la Haije (Nuth)), overleden op 18 maart 1878 te Klimmen op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20 januari 1832 te Nuth met Anna Maria a CAMPO, 19 jaar oud, geboren op 9 mei 1812 te Nuth, overleden op 1 augustus 1870 te Nieuwenhof-Nuth op 58-jarige leeftijd, dochter van (Joannes Nicolaas) Gabriel a CAMPO en Maria Christina HARDY.
Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Catharina Elisabeth, geboren op 6 juli 1810 te Nuth, overleden op 15 maart 1846 te Hellebroek-Nuth op 35-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23 juni 1832 te Nuth met Hendrik Joseph COLLARIS, 23 jaar oud, geboren op 13 februari 1809 te Nuth, overleden op 31 augustus 1858 te Hellebroek-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Joannes Nicolaas COLLARIS, landbouwer, en Maria Catharina GENDERS.
{Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 28 november 1854 te Nuth met Maria Agnes ERKENS, 35 jaar oud, geboren op 6 januari 1819 te Nuth, overleden op 12 april 1900 te Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Joannes ERCKENS en Maria Josepha DOUVEN.}

VII.27 Petrus Casparus BEMELMANS, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 augustus 1778 te Nuth (getuige(n): Petrus Claessens, Ida Vroemen), zoon van Joannes BEMELMANS (zie VI.27) en Maria Gertrudis BRANTS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17 juni 1813 te Nuth met Maria Catharina DRUMMEN, 26 jaar oud, geboren op 20 oktober 1786 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 oktober 1786 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Wilhelmus Houben (Nuth), Catharina Hermens (Nuth) namens Maria Gertrudis Drummen (Nuth)), dochter van Henricus DRUMMEN en Anna Maria PAES.
Uit dit huwelijk o.a.:

 • 1. Maria Catharina, geboren op 26 mei 1814 te Nuth, overleden op 9 juli 1894 te Wijnandsrade op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd met Jan Willem STEINS, geboren ca. 1797, overleden op 28 november 1881 te Wijnandsrade, zoon van Petrus STEIJNS en Maria Cornelia SENDEN.

VII.44 Jan Renier BEMELMANS, landbouwer, geboren op 27 maart 1810 te Nuth, overleden op 28 maart 1890 te Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Petrus BEMELMANS (zie VI.37) en Maria Elisabeth KEULEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 7 november 1839 te Nuth met Anna Margaretha RAEVEN, 31 jaar oud, geboren op 3 mei 1808 te Hulsberg, overleden op 24 mei 1895 te Nuth op 87-jarige leeftijd, dochter van Joannes RAEVEN en Maria Helena HORSTMANS.
Zij woonden in Hunnecum huis nr. 154[77]
Uit dit huwelijk o.a.:

 • 1. Hendrik Lodewijk, werkman, geboren op 28 april 1852 te Nuth, overleden op 24 mei 1909 te Wijnandsrade op 57-jarige leeftijd.

Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 5 oktober 1895 te Schinnen met Maria Sophia Hubertina TILLMANNS, 29 jaar oud, herbergierster, geboren op 16 april 1866 te Schinnen, overleden op 12 juli 1928 te Wijnandsrade op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Leonard TILLMANNS en Maria Cornelia Hubertina HAMERS.

Los eindje

Niet alle naamdragers Bemelmans te Nuth kunnen gekoppeld worden. Misschien is de volgende Arnold Bemelmans een neef van zijn hierboven onder II. 5 beschreven naamgenoot.

Arnoldus BEMELMANS, geb. ca. 1595 (geschat)
Op 21 juni 1652 verkocht Willem Loijen, gehuwd met Jenne Beumers, aan Ercken Bemelmans "op de kreckel", gehuwd met Jenne Sloers, 33 kleine roeden koolhof "achter de kreckel", grenzend aan Heijlken Roecx, Jacob Maes en de koper, Herman Tessers, en de koolhof van Crijns, voor vier gulden en drie stuivers per kleine roede. De verkoop werd op 1 juli 1652 vastgelegd.[78]
Gehuwd voor de kerk op 10 juli 1630 te Nuth met Joanna SLOORTS, 34 jaar oud, gedoopt op 5 april 1596 te Nuth (getuige(n): Renerus Huntgens, Christianus Wingars, Gertrudis uxor Dionisius holtbeckers, Jehenna uxor Godefridus Brants, Gertrudis filia Thisken Engelen), overleden sept. 1669 te Nuth, dochter van Maes SLOORTS en Maria NUCHELMANS. Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 25 juni 1631 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Petronella Renckens).
 • 2. Masius, gedoopt op 24 september 1633 te Nuth (getuige(n): Eusebius Keijsers, Gertrudis Engelen).

Op 28 mei 1677, ten overstaan van notaris Munix, werd door Maes Bemelmans, man en voogd van Maijken Duitschen, 292 gulden betaald op een lening van 350 gulden, eertijds opgenomen door zijn schoonvader Willem Duitschen, aan Lambert Creijen, handelend namens Godefridus van der Eijcken[79]
Op 2 april 1687 verschenen de schepenen en secretaris van Geleen ten woonhuize van Maes Bemelmans en Meicken Duitschen op de Bies te Schimmert om hun testament op te maken. Maes Bemelmans lag ziek te bed, zijn vrouw was nog gezond.
Zij maakten een testament op de langstlevende maar spraken af dat de erfgenamen van Maes na hun beider dood 300 gulden en drie morgen akkerland onder Nuth zouden erven, omdat van het kindsdeel van Maes onder Nuth al veel verkocht was en om 300 gulden staande op het huis en hof tot Schimmert af te lossen. De rest zou naar de erfgenamen van Meicken Duitschen gaan.[80]
Gehuwd met Meicken DUITSCHEN, dochter van Willem.

 • 3. Gertrudis, gedoopt op 13 februari 1636 te Nuth (getuige(n): Stephanus Wingarts, Maria e.v. Servatius Huntgens).

Gertruid was in dienst bij haar tante Gijsel Sloers te Maastricht.
Op 24 juli 1676 maakte Gertrudis Bemelmans, geestelijke dochter, wonend te Maastricht, ten overstaan van notaris Munix haar testament.
Zij wilde begraven worden in de Predikherenkerk te Maastricht.
Aan haar broer Maes Bemelmans liet zij een vat rogge jaarlijks, zijn leven lang, te leveren door haar andere erfgenamen uit haar goederen te Nuth of elders.
Universeel erfgenaam werd haar zus Elisabeth Bemelmans, gehuwd met Guert Horstmans, die wel zorg diende te dragen voor de begrafenis en het aflossen van haar schulden.
Zij ondertekende de akte met haar naam.[81]
Op 26 januari 1687 ruilde "de eerbaere suster" Gertrudis Bemelmans met Paulus Goossens.
Zij gaf zes kleine roeden weiland uit de Wijnenweide onder Nuth, belast met een halve kop rogge aan de pastoor van Nuth. In ruil ontving zij zes kleine roeden koolhof "omtrent Nuth". Haar zwager Geurt Horstmans ging akkoord met deze ruil.
Daags erna werden de zes kleine roeden koolhof verkocht aan Willem Canisius voor vijf pattacons en vier schillingen.[82]
Op 2 september 1699 verkocht Gertruid Bemelmans, geestelijke dochter, aan Heijn Bemelmans, gehuwd met Maria Cox, 100 kleine roeden land op het Bergerveld, grenzend aan Janis Hinssen en heer a Blisia, hoofdzijden heer a Blisia, voor 25 stuivers per kleine roede.[83]

 • 4. Elisabeth, gedoopt op 13 maart 1640 te Nuth (getuige(n): Leonardus Maes, Margaretha Meessen), overleden op 28 december 1676 te Nuth op 36-jarige leeftijd, had een zus Gertrudis.

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 6 februari 1674 te Nuth met Godefridus HORSTMANS, 27 jaar oud, gedoopt op 27 april 1646 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermans faber ferrarius [smid], Cornelia NN), overleden op 27 maart 1720 te Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Abel HORSTMANS, smid, en Margaretha GERARTS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 25 oktober 1678 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers, Thomas Wustenraedt) met Mechtild HERMENS, geboren ca. 1658, overleden op 7 augustus 1730 te Nierhoven-Nuth, dochter van Leonardus HERMENS en Joanna ROEX.}


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1730, 26v: Er is op 7 mei 1635 sprake van wijlen Nees Bemelmans, zus van Reiner
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 63v
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 38r
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 76v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 130v
 6. HCL-Notarieel Archief 1510 Brouwers Maastricht
 7. HCL-20.086A inv. 920, 164
 8. HCL-Notarieel Archief 1197 Euven Maastricht
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 108v
 10. HCL-01.075 LvO 1755, 212r
 11. HCL-01.075 LvO 1746
 12. HCL-01.075 LvO 1755, 145v
 13. HCL-Notarieel Archief 1144 de Vaulx Maastricht
 14. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 46
 15. informatie van Wolfram Jungbluth
 16. mededeling Wolfram Jungbluth: Baltasar Beberen aus Nutt, Anna Jans aus Bauchum
 17. HCL-Notarieel Archief 1256 Visch Maastricht
 18. HCL-Notarieel Archief 1284 Vrancken Maastricht
 19. HCL-Notarieel Archief 1174 de Bombaye Maastricht
 20. Rijckheyt-002 LvO 1671, 238
 21. HCL-Notarieel Archief 1283 Vrancken Maastricht
 22. HCL-01.075 LvO 1755, 212r
 23. Huisarchief Kasteel Amstenrade B-VI-3, 33
 24. HCL-Notarieel Archief 1901 Vrijthoff Maastricht
 25. HCL-01.075 LvO 1756, 156v
 26. HCL-01.075 LvO 1756, 223r
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 254v
 28. HCL-01.075 LvO 1759, 240r
 29. HCL-01.075 LvO 1756, 188r
 30. HCL-01.075 LvO 2135, 208
 31. HCL-01.075 LvO 2135, 271
 32. HCL-01.075 LvO 2135, 273
 33. HCL-01.075 LvO 2136, 430
 34. HCL-01.075 LvO 2136, 442
 35. HCL-01.075 LvO 1764, 136
 36. HCL-01.075 LvO 1757, 97r
 37. HCL-01.075 LvO 1757, 109v
 38. HCL-01.075 LvO 1757, 120v
 39. HCL-01.075 LvO 1757, 287r
 40. HCL-01.075 LvO 1758, 23r
 41. HCL-01.075 LvO 1759, 253r
 42. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 81
 43. HCL-01.075 LvO 1757, 226r
 44. HCL-01.075 LvO 1758, 23r
 45. HCL-01.075 LvO 1751, 22r
 46. HCL-01.075 LvO 1761, 220r
 47. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 188
 48. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 195
 49. HCL-01.075 LvO 1758, 148r
 50. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 261
 51. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 273
 52. HCL-01.075 LvO 1758, 226r
 53. HCL-01.075 LvO 1759, 26v
 54. HCL-01.075 LvO 1759, 50v
 55. HCL-01.075 LvO 1759, 186v
 56. HCL-01.075 LvO 1760, 174r
 57. HCL-01.075 LvO 2136, 468
 58. HCL-01.075 LvO 1761, 64r
 59. HCL-01.075 LvO 1727
 60. HCL-01.075 LvO 1764, 59
 61. HCL-01.075 LvO 1759, 186v
 62. HCL-01.075 LvO 1759, 220r
 63. HCL-01.075 LvO 1759, 278v
 64. HCL-01.075 LvO 1759, 131r
 65. HCL-01.075 LvO 1759, 159r
 66. HCL-01.075 LvO 1761, 14r
 67. HCL-01.075 LvO 1758, 154v
 68. HCL-01.075 LvO 1759, 39vr
 69. HCL-01.075 LvO 1759, 64v
 70. HCL-01.075 LvO 1763, 158v
 71. HCL-01.075 LvO 1761, 34r
 72. HCL-01.075 LvO 1761, 114r
 73. HCL-01.075 LvO 1763, 201v
 74. HCL-01.075 LvO 1764, 37
 75. HCL-01.075 LvO 1764, 369
 76. HCL-01.075 LvO 1763, 101v
 77. Rijckheyt-Bevolkingsregister Nuth 1850-1862, 176
 78. HCL-01.075 LvO 1755, 131v
 79. HCL-Notarieel Archief 1269 Munix Maastricht
 80. HCL-01.075 LvO 1314, 233
 81. HCL-Notarieel Archief 1269 Munix Maastricht
 82. HCL-01.075 LvO 1756, 63v
 83. HCL-01.075 LvO 1756, 147v


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 15 februari 2024