Bruls

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE BRULS

Algemeen

Er zijn meerdere families Bruls.
Mogelijk is er verwantschap met Bruls te Hoensbroek.

Generatie I

I.1 Wilhelmus BRULS, geboren ca. 1580 (geschat), overleden op 16 mei 1663 te Nuth.
Op de genachting van 25 maart 1635 werd Willem Bruls aangeklaagd vanwege het kappen van een eik, toebehorende aan Lijs Nuchelmans.[1]
Op de genachting van 6 november 1635 werd de bode gevraagd Willem Bruls te dagvaarden vanwege het wederrechtelijk kappen van een eik, toebehorend aan Lisbet Nuchelmans, op straffe van vijf groten.[2]
Laathof Berg: Willem Bruls is laet van de goederen daervan Mevis Maes ophelder af was te weten drij woonsteden der ophelder eene Herman Corduwener eene ende Goert Brants erven huijs ende hoff schietende op den wech van Nuth nae Berch affgaet schiedt op den meulen bemt, gilt jaerlix daeraff vii penningen.
Na dood van Willem Bruls verhief Geurt Bemelmans het pand op 29 augustus 1663.[3]
Op 26 juni 1655 wordt Willem Bruls vermeld als schuttemeester van de schutterij van Nuth.[4]
Gehuwd met Catharina SEVERENS, overleden op 7 mei 1661 te Nuth, dochter van Joannes SEVERENS en Joanna NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 17 juli 1607 te Nuth (getuige(n): Joannes Boonen, Lemmen Maes, Ida e.v. Nicolaus Brijdenraet, Jutta e.v. Joannes Habet, Elisabeth Boesten e.v. Petrus Bruls).

Op 16 juli 1665 verkocht Jenken Bruls, weduwe Peter Bouts, bijgestaan door schoonzoon Jacop Sijmons en zwager Seger Loenis namens de minderjarige Maria en Houb Bouts, 98 kleine roeden akkerland "aen de lambrichtswijen", grenzend aan Jacob Hautvast, Maria Finiers, de vloedgraaf en Geurt Lijmpens de oude en de erfgenamen Servaes Lijmpens. De koper was Tijs Moberts, gehuwd met Trijneken Ruijters, die voor elke kleine roeden 19 stuivers en twee oort betaalde.[5]
Jenken Bruls verklaart op 22 december 1665 dat wijlen haar man Peter Bouts in 1638 van Anthonet Beckers, gouvernante op huis Reijmersbeek, 100 gulden geleend had. Dit bedrag werd nu overgenomen door haar broer Jan Bruls, gehuwd met Trijntgen Bouts.[6]
Gehuwd met Petrus BOUTS, geboren ca. 1610 (geschat), overleden op 16 maart 1663 te Nuth, zoon van Godefridus BOUTS en Catharina GEERLINCX.

 • 2. Maria, gedoopt op 11 oktober 1609 te Nuth (getuige(n): Goert Brants, Henricus ..., Matthias Bousch, Jutta Pauwels e.v. Henricus Cloet, Margareta Huntgens e.v. Egidius Spee, Maria Nuchelmans e.v. Anselmus Cijsarii). Zowel 10 december 1663 als 26 juni 1664 overlijdt een Meicken Bruls te Nuth. In ieder geval ligt haar overlijden tussen 1 mei 1660 en 21 april 1665.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 18 februari 1642 te Nuth met Theodorus TRIBELS, schepen, overleden op 9 november 1684 te Nuth.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 10 februari 1629 te Nuth met Anna SNIJDERS, 25 jaar oud, gedoopt op 31 oktober 1603 te Nuth (getuige(n): Michael de loeijbaede(?), Hub Siben(?), Maria Renckens, Ida Fijnens), overleden 1641? (gezien de korte tijdspanne tussen geboorte van de laatste kinderen en het hertrouwen van haar man is het waarschijnlijk dat zij in het kraambed gestorven is), dochter van Joannes SNIJDERS en Elisabeth SENDEN.}

 • 3. Joannes (zie II.5).
 • 4. Thomas, geboren ca. 1615.

Op de genachting van 6 november 1635 werd Thomas Bruls, zoon van Willem, gedaagd vanwege mishandeling.[7]

 • 5. Catharina, gedoopt op 17 oktober 1627 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Catharina e.v. Petrus Bruls), achternaam moeder niet gegeven! Overleden op 17 januari 1713 te Nuth op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 8 juli 1652 te Nuth (getuige(n): Conrardus Hautvast, Gertrudis Bruls) met Jacobus HAUTVAST, 23 jaar oud, gedoopt op 4 april 1629 te Nuth (getuige(n): Joannes Hautfast, Catharina e.v. Mattheus Ruijskens), overleden op 19 januari 1713 te Nuth op 83-jarige leeftijd, zoon van Mathias HAUTVAST en Anna OFFERGELTS.

Generatie II


II.5 Joannes BRULS, gedoopt op 15 maart 1612 te Nuth (getuige(n): Geil Gorijs, Jan Mullens, Peter Frisschen, Maria Stassen, Cornelia Snijders), zoon van Wilhelmus BRULS (zie I.1) en Catharina SEVERENS.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 6 februari 1648 te Nuth met Catharina BOUTS, geboren ca. 1615 (geschat), dochter van Godefridus BOUTS en Catharina GEERLINCX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 29 maart 1648 te Nuth (getuige(n): Servatius Lijmpens, Maria e.v. Eusebius Bruls), overleden op 23 december 1712 te Grijzegrubben-Nuth op 64-jarige leeftijd. Trijnecken Bruls.

Gehuwd met Leonardus CURFS, gedoopt op 9 maart 1648 te Nuth (getuige(n): Eustachius Baggen, Helena Maes), overleden op 30 mei 1723 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CURFS en Johanna LIMPENS.

 • 2. Wilhelmus (zie III.3).


Generatie III


III.3 Wilhelmus BRULS, gedoopt op 22 augustus 1651 te Nuth (getuige(n): Theodorus Tribels, Anna Bouts), overleden op 23 december 1701 te Nuth op 50-jarige leeftijd, niet zeker!, in ieder geval overleden voor zijn echtgenote,zoon van Joannes BRULS (zie II.5) en Catharina BOUTS
Op 18 oktober 1694 verkochten Jacob Mulckens, gehuwd met Ida [niet ingevuld] en Willem Breuls, gehuwd met Catrina Meulkens, aan Jan Meulkens, gehuwd met Anna Baccus, acht grote roeden weiland te Oensel onder Beek, grenzend aan Jan Swilden en Ercken Mulckens.
Jacob Meulkens kreeg 38 stuivers per kleine roede omdat op zijn deel een huisje stond. Willem Breuls kreeg 32 stuivers per kleine roede.[8]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13 april 1679 te Nuth (getuige(n): Joannes Hamers) met Catharina MUIJLKENS, 25 jaar oud, geboren te Oensel, gedoopt op 10 september 1653 te Beek (getuige(n): Matthias Muijlkens ex Schimmert, Catharina uxor Martini Ormans ex Schummert), overleden op 10 mei 1720 te Grijzegrubben-Nuth op 66-jarige leeftijd, dochter van Matthias MUIJLKENS en Margaretha NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Thomas (zie IV.1).
 • 2. Catharina, gedoopt op 24 februari 1680 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hautvast, Mel Wijngarts), overleden op 2 februari 1725 te Grijzegrubben-Nuth op 44-jarige leeftijd.

Op 1 februari 1712 werden huwelijkse voorwaarden opgesteld bij het huwelijk van Nelis Schettiens met Catharina Bruls, weduwe Jan Kurffs.
De bruid werd bijgestaan door Leonard Kurffs en Jan Muijlkens, aangeboren voogden van haar drie kinderen bij Jan Kurffs.
Na het overlijden van de bruid zouden de drie voorkinderen direct het volle eigendom krijgen over de volgende gerealiseerde patrimoniale erfgoederen:
a) een morgen en 80 kleine roeden in de Eertgrubbe te Grijzegrubben, grenzend aan Hendrick Drummen en de moeder van de bruid, hoofdzijde Trijnen Driesken;
b) 50 kleine roeden, eveneens in de Eertgrubbe, genzend aan de weduwe Peter Coumans en Lintien Hermens;
c) 40 kleine roeden aan de Vaart, zijnde het bovenste deel uit 80 kleine roeden, grenzend aan Jan Cremers en de erfgenamen Claes Hermen;
d) 58 kleine roeden aan het Kruis, grenzend aan Lenart Kurffs en Vaes Limpens.
Alle andere goederen, ingebracht of tijdens hun huwelijk te verwerven, zouden tussen de voor- en nakinderen, indien die er zouden komen, gelijkelijk gedeeld worden.
De langstlevende moest wel zijn vruchtgebruik ten voordele van de kinderen gebruiken.
Mocht de bruid voor de bruidegom overlijden zonder [gezamenlijke] wettige kinderen na te laten, dan zou de helft van tijdens hun huwelijk verworven goederen gereserveerd blijven voor de voorkinderen, met inachtneming van het vruchtgebruik voor de bruidegom.<
De goederen die de bruid van haar moeder zou erven zouden geheel toevallen aan haar voorkinderen.[9]
Gehuwd voor de kerk (1) op 18-jarige leeftijd op 21 oktober 1698 te Nuth (getuige(n): Joannes Bouts, Balthasar Zelissen) met Joannes CURFS, 19 jaar oud, gedoopt op 16 oktober 1679 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Jacobus Meijs, Catharina Muilkens), overleden op 29 oktober 1708 te Nuth op 29-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CURFS en Catharina BRULS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 7 februari 1712 te Nuth (getuige(n): Servatius Cortten, Joannes Urlings). Catharina Bruls vidua Joannes Curffs met Cornelius SCHETJENS.

Generatie IV


IV.1 Thomas BRULS, geboren ca. 1680, overleden op 29 juni 1749 te Nuth, ex pago de Nuth, zoon van Wilhelmus BRULS (zie III.3) en Catharina MUIJLKENS.
Op 15 januari 1707 werd een huwelijkscontract opgesteld tussen Thomas Bruls, jonkman, en Enken Peters, weduwe van Jan Slangen, in aanwezigheid van haar vader Lenert Peters, haar zwager Jan Limpens en haar oom Paulus Goossens.
Lenart Peters gaf anderhalve morgen, gelegen op de Sittarderweg, grenzend aan Mevis Caspers en de erfgenamen Servaes Canisius.
Hiervan zou een morgen het eigendom van Thomas Bruls worden, maar de halve morgen zou na het overlijden van Lenart Peters in de erfenis terugkeren.
Indien het huwelijk kinderloos zou blijven mocht Thomas mee delen in de erfenis van Lenert Peters samen met de andere kinderen en de helft van de goederen te Hellebroek.
Na de dood van Thomas zouden deze goederen teruggaan naar de erfgenamen van Lenert Peters.
Als er wel kinderen zouden zijn, mochten deze kinderen mee delen met de kinderen uit het eerste huwelijk van de bruid. En mocht dan de bruidegom als langstlevende overblijven dan mocht hij de goederen tot Nuth hebben.
De goederen in Hellebroek mocht hij hebben, op voorwaarde dat hij geen hout zou kappen anders dan voor herstelwerkzaamheden.
Er werd nog vermeld dat hij eiken en essen en andere bomen te Hellebroek hiervoor mocht gebruiken.
Bruid en bruidegom beloofden het huwelijk naar de regels van de kerk na te leven en Thomas beloofde zijn echtgenote bij te staan en de kinderen te helpen en groot te brengen.
De akte, opgesteld door secretaris Canisius, werd op 19 januari 1707 gerealiseerd voor de schepenbank Nuth [10]
Op 28 februari 1737 liet Thomas Bruls, gehuwd met Encken Peters, vastleggen dat hij op 10 april 1736 aan Leonaert Smeets, gehuwd met Catharina Bemelmans, 16 kleine roeden en vier voet moestuin verkocht had. De moestuin lag aan de gats te Grijzegrubben, oostwaarts Joannes Corffs, westwaarts Leonaert Slangen. Iedere kleine roede kostte twee gulden. Daarnaast zou de koper vijf keer zijn paard "voorspannen naer den ackerkuijl" en een "vierdel ponts moorensaet" leveren.[11]
Op 17 februari 1749 leende Thomas Bruls, gehuwd met Anna Peters, bijgestaan door zijn stiefkinderen, 350 gulden tegen 5% van pastoor Henricus Wolters, handelend namens de Armenkas van Nuth. Met het geld zou een lening aan advocaat Veugen te Maastricht afgelost worden. Tot onderpand dienden:
a) anderhalve morgen akkerland achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de weduwe Canisius, secretaris Meijs, de weg en de hof Leeuw;
b) 125 kleine roeden akkerland "in de sijpen" onder Nuth, grenzend aan Peter Houben, Reijner Crijns en de Nuinhof;
c) 75 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Maria Slangen en secretaris Meijs;
d) een morgen akkerland "aen de Drinck" te Nuth, grenzend aan de weg naar de Geijt, de weg naar hof Dael en Peter Slangen.
De lening werd op 1 mei 1779 afgelost.[12]
Gehuwd voor de kerk op 1 februari 1707 te Nuth met Anna PETERS, geboren ca. 1665, overleden op 11 december 1749 te Nuth, 100 jaar volgens de pastoor, terwijl haar jongste zoon net 40 is! m.i. is een leeftijd van ca. 85 jaar waarschijnlijker, dochter van Leonardus PETERS en Maria COENEN.
{Zij was eerder gehuwd voor 1686 met Joannes SLANGEN, geboren ca. 1660, overleden op 20 oktober 1702 te Nuth, zoon van Petrus SLANGEN en Christina ROEX.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie V.1).


Generatie V


V.1 Joannes BRULS, gedoopt op 20 augustus 1708 te Nuth (getuige(n): Leonardus Peters (grootvader), Catharina Mulckens, weduwe Wilhelmus Bruils), overleden op 2 maart 1779 te Kamp-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 4 maart 1779 te Nuth, zoon van Thomas BRULS (zie IV.1) en Anna PETERS.
Op 22 februari 1740 verkocht Joannes Bruls, gehuwd met Ida Roex, aan zijn zwager Hermen Jongen hun deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 30 klein roeden land "op het cleijn Meulenvelt", grenzend aan de erfgenamen Jan Slangen, de straat en de Meulenweide, voor 100 gulden.[13]
Op 27 januari 1748 verkocht Geret Otten, gehuwd met Catrijna Roex, hun vierde deel in de goederen van het Meulenveld en hun vijfde deel in de erfenis van Steven Roex, aan de weduwnaar Joannes Bruls voor 165 gulden, die deze goederen voor zijn kinderen bij wijlen Ida Roex had gekocht. Verder werd vermeld dat Hendrick Jongen zijn erfdelen in maart 1747 eveneens voor 165 gulden aan Joannes Bruls verkocht had.[14]
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 24 februari 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Wilhelmus Mouss), voornaam bruid Anna! Echtgenote is Ida ROECX, 29 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Ida Smeets), overleden op 1 oktober 1747 te Kamp-Nuth op 42-jarige leeftijd, dochter van Mattheus ROECX en Elisabeth BRANTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 3 mei 1749 te Nuth (getuige(n): Hermanus Comans, Joannes Ackermans) met Helena WOUTERS, 31 jaar oud, gedoopt op 18 september 1717 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers, Aleida Lambrichts), overleden op 31 januari 1778 te Kamp-Nuth op 60-jarige leeftijd, overleden door beroerte, begraven op 2 februari 1778 te Nuth, dochter van Christianus WOUTERS en Anna HOUBEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Mathias, gedoopt op 21 november 1734 te Nuth (getuige(n): Thomas Bruls (grootvader), Elisabeth Brandts), overleden op 8 april 1792 te Nuth op 57-jarige leeftijd.

Op 8 maart 1779 verkocht Mathijs Bruls, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 100 kleine roeden akkerland aan de St.-Bavokapel onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade gelegen, grenzend aan de erfgenamen Matthijs Jongen, erfgenamen Servaes Spijckers, de weg en de "ouden bosch", voor vijftig stuivers per kleine roede, belast met het 1/16 deel in negen vaten een kop en drie malder rogge aan het huis Wijnandsrade, alsmede twee koppen rogge en een vat en twee malder haver aan de pastorie van Wijnandsrade.[15]
Op 27 april 1780 verkocht Matthijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Wilhelmus Frijns, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 224 kleine roeden huis met stallen, schuur en weide, gelegen op de Kamp onder Nuth, grenzend aan heer Lorthije, Arnoldus Lino Vranck, de gats en de Wijenweg, leengoed van het hof Merkelbeek, voor 1620 gulden.
Matthijs Bruls had deze goederen op 18 januari 1780 gekocht van zijn zus Elisabeth Bruls.[16]
Op 25 juli 1782 werd de verkoop vastgelegd door Christiaen Bruls, inwoner van Strabeek onder Houthem en gehuwd met Mechtild Moers, aan zijn broer Mathijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 63 kleine roeden akkerland "op de Ruijters baen", grenzend aan Willem Biesjans, het wederdeel, toegevallen aan de kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Anna Catharina Bruls, schepen Ackermans en Gerardus Eijmael;
b) 79 kleine roeden akkerland "op de streck", grenzend aan de hof Leeuw, het wederdeel van voornoemde kinderen, de weduwe Caspar Brants en de weg;
c) 105 kleine roeden akkerland op de Sittarderweg, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, hof Leeuw, schepen Ackermans en de weg.
Deze goederen waren toebedeeld op 22 mei 1779 uit de nalatenschap van wijlen zijn vader Joannes Bruls.
Deze percelen waren bij opbod verkocht op 11 juli 1782 en door de koper verworven voor respectievelijk 51, 66 en 71 stuivers per kleine roede, hetgeen met bijkomende kosten een koopsom van 842 gulden en vier stuivers inhield.
Op 13 augustus 1782 werden de goederen voor hetzelfde bedrag doorverkocht aan Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans.[17]
Op 9 september 1786 verkocht Matthijs Bruls, wonend te Nierhoven-Nuth en gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Hubertus Wustenraet, gehuwd met Catharina Bemelmans, 50 kleine roeden akkerland in het Nierhovenveld onder Nuth tegenover de Kamp, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en het Sittarder voetpad, hoofdzijden de weduwe Caspar Brants en Joannes Jongen, voor vier gulden per kleine roede.
De koper betaalde ter plekke 82 gulden, zeventien stuivers en twee oort, met de belofte de rest aanstaande Remigius te betalen.[18]
Op 13 oktober 1788 verkocht Mathijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Henricus Urlings, gehuwd met Maria Kleijntjens, 100 kleine roeden akkerland "boven het witgen" te Nuth, grenzend aan de erfgenamen Habets, Paulus Hautvast, heer a Blisia, Peter Curfs, Joanna Hermens en Bartholomeus Drummen, voor drie gulden en elf stuivers oer kleine roede. Verder verkocht hij hem nog 50 (bij meting 56) kleine roeden akkerland "op den naegel" te Nuth, grenzend aan Jacobus Drummen, Servaes Bemelmans, Caspar Frijns, Lambertus Ackermans en Theodorus Cloot, voor drie gulden en zeventien stuivers per kleine roede.[19]
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 25 september 1770 te Nuth met Elisabeth PHILIPPENS, overleden op 16 november 1790 te Kamp-Nuth, begraven op 18 november 1790 te Nuth.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 23 oktober 1763 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smeets, Paulus Lönissen) met Paulus LÖNIS, 38 jaar oud, gedoopt op 15 juli 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Nicolaus Baur, Maria Heijmans), overleden op 26 augustus 1769 te Grijzegrubben-Nuth op 44-jarige leeftijd, begraven op 27 augustus 1769 te Nuth, zoon van Paulus LEUNIS en Agnes BOESTEN.}

 • 2. Thomas Stephanus (zie VI.3).
 • 3. Elisabeth, gedoopt op 13 maart 1738 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Elisabeth Roox).
 • 4. Joannes Anthonius, gedoopt op 17 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Maria Limpens).
 • 5. Anna Catharina, gedoopt op 6 september 1743 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schutjens, Anna Roox), overleden op 17 januari 1779 te Hellebroek-Nuth op 35-jarige leeftijd, begraven op 19 januari 1779 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27 september 1774 te Nuth met Reinerus CRIJNS, 49 jaar oud, gedoopt op 12 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins (grootvader), Maria Bemelmans (grootmoeder)), overleden op 17 januari 1779 te Hellebroek-Nuth op 53-jarige leeftijd, begraven op 19 januari 1779 te Nuth, zoon van Jacobus CRIJNS en Maria ROEX.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14 oktober 1753 te Hoensbroek met Catharina PALMEN, 28 jaar oud, gedoopt op 26 mei 1725 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Boumans, Gertrude Crans, e.v. Hubertus Palmen), overleden op 15 december 1773 te Hellebroek-Nuth op 48-jarige leeftijd, begraven op 17 december 1773 te Nuth, dochter van Wilhelmus PALMEN en Cornelia AELMANS.}

 • 6. Christianus, gedoopt op 5 oktober 1745 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutjens, Elisabeth Brandts (grootmoeder) namens Maria Roox (tante)), achternaam moeder abusievelijk Raven!, overleden op 7 mei 1809 te Houthem op 63-jarige leeftijd.

Op 17 juli 1780 verklaarde Christiaen Bruls, gehuwd met Mechel Moers en wonend tot Strabeek onder Houthem, dat hij 200 gulden tegen 5% geleend had van Petrus Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs. Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 105 kleine roeden akkerland op de Sittarderweg, grenzend aan hof Leeuwen de weduwe Caspar Brants, hoofdzijde de Sittarderweg;
b) 79 kleine roeden akkerland "op de streck", grenzend aan de kinderen van wijlen Reijner Crijns en de hof Leeuw, hoofdzijde weduwe Caspar Brants;
c) 162 kleine roeden beemd "de horsel", grenzend aan drossaard Strens en de kinderen van wijlen Reijner Crijns, hoofdzijde hof Leeuw.
Deze lening werd op 25 juli 1782 afgelost.[20]
Op 25 juli 1782 werd de verkoop vastgelegd door Christiaen Bruls, inwoner van Strabeek onder Houthem en gehuwd met Mechtild Moers, aan zijn broer Mathijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 63 kleine roeden akkerland "op de Ruijters baen", grenzend aan Willem Biesjans, het wederdeel, toegevallen aan de kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Anna Catharina Bruls, schepen Ackermans en Gerardus Eijmael;
b) 79 kleine roeden akkerland "op de streck", grenzend aan de hof Leeuw, het wederdeel van voornoemde kinderen, de weduwe Caspar Brants en de weg;
c) 105 kleine roeden akkerland op de Sittarderweg, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, hof Leeuw, schepen Ackermans en de weg.
Deze goederen waren toebedeeld op 22 mei 1779 uit de nalatenschap van wijlen zijn vader Joannes Bruls.
Deze percelen waren bij opbod verkocht op 11 juli 1782 en door de koper verworven voor respectievelijk 51, 66 en 71 stuivers per kleine roede, hetgeen met bijkomende kosten een koopsom van 842 gulden en vier stuivers inhield.
Op 13 augustus 1782 werden de goederen voor hetzelfde bedrag doorverkocht aan Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans.[21]
Op 1 april 1784 verkocht Christiaen Bruls, gehuwd met Mechel Moers, wonend te Strabeek onder Houthem, aan Caspar Frijns, gehuwd met Anna Maria Bemelmans, 162,5 kleine roeden beemd "de horsel", grenzend aan drossaard Strens en de kinderen van wijlen Reijner Crijns, hoofdzijden hof Leeuw en heer Willems, voor een gulden en vijf stuivers per kleine roede.
Van de koopsom bleef 150 gulden tegen rente openstaan.[22]
Ondertrouwd op 20 september 1777 te Klimmen. Christiaen Bruls jm geboren te Nuth op den Camp met Anna Mechtildis Moers geboren te Houtem en beijde woonende te Aalbeek resort van Hulsberg, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 5 oktober 1777 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 5 oktober 1777 te Hulsberg met Mechtild MOERS, 29 jaar oud, gedoopt op 29 februari 1748 te Houthem, overleden op 24 december 1803 te Houthem op 55-jarige leeftijd, geen ouders vermeld, dochter van Dionisius MOERS en Maria BOUWENS.
Uit het tweede huwelijk:

 • 7. Leonardus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 13 april 1750 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Maria Comans).
 • 8. Anna, geboren te Kamp-Nuth, gedoopt op 31 maart 1753 te Nuth (getuige(n): Theodorus Lönissen, Joanna Horstmans), overleden op 8 september 1806 te Nuth op 53-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 8 januari 1783 te Nuth met Martinus VRENCKEN, 32 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 11 november 1750 te Nuth (getuige(n): Petrus Dormans (oom), Joanna Dormans (tante)), overleden op 13 december 1830 te Grijzegrubben-Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Laurentius VRENCKEN en Agatha DORMANS.

 • 9. Maria, geboren te Kamp-Nuth, gedoopt op 30 december 1754 te Nuth (getuige(n): Matthias Wouters (oom), Maria Schutjens).
 • 10. Joannes, geboren te Kamp-Nuth, gedoopt op 14 juni 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Wouters, Ida Hoenen).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 3 november 1782 te Wijnandsrade met Maria Catharina GIELKENS.

 • 11. Leonardus, geboren te Kamp-Nuth, gedoopt op 9 april 1761 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Maria Boesten), overleden op 19 december 1773 te Kamp-Nuth op 12-jarige leeftijd, begraven op 21 december 1773 te Nuth.
  Op 19 december 1773 constateerde chirurgijn Kerckhoffs dat Leonardus overleden was aan de gevolgen van een val van een stoel waarbij zijn schedel aan de linkerzijde opengevallen was.[23]


Generatie VI


VI.3 Thomas Stephanus BRULS, gedoopt op 1 maart 1736 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox, Anna Peters), zoon van Joannes BRULS (zie V.1) en Ida ROECX.
Op 9 oktober 1779 leende Thomas Bruls, gehuwd met Maria Catharina Kempeners, 32 pattacons of 128 gulden van Henricus Hennen, vroegmisheer te Nuth, tegen een rente van 4% en stelde tot onderpand 91 kleine roeden huis met hof en weide "het heufken" aan de kerk te Nuth, grenzend aan Jacobus Wolters, de gats, de Kerkweg en de beek; alsmede 66,5 kleine roeden akkerland "de Roscamp", grenzend aan de kinderen van doctor Vogts, Mathijs Bruls en de koningsgoederen.
Deze goederen waren hem toegevallen uit de nalatenschap van Joannes Bruls, verdeeld op 22 mei 1779.[24]
Op 29 oktober 1781 verkocht Thomas Bruls, gehuwd met Maria Catharina Kempeners, aan Joannes Gorissen, schepen van Nuth en gehuwd met Maria Catharina Consten, 75 kleine roeden akkerland "het stepken" in het Nierhoverveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen van der Meer, de weduwe Caspar Brants, de erfgenamen Gertruid Meex en het voetpad. Iedere kleine roede kostte drie gulden. Daarnaast werden nog vijftig "bouschen" rogge en een vat boekweit in de koop inbegrepen. Een schuld van 100 gulden aan de rector van de kapel Vaesrade werd overgenomen en in mindering gebracht op de koopsom.[25]
Op 6 juni 1786 ontving Thomas Bruls, gehuwd met Maria Catharina Kempeners, van Wijnand Gelekercken, gehuwd met Maria Catharina Geuskens, tien gulden tot aflossing van een kop rogge aan de kerk van Nuth. Thomas Bruls zou voortaan deze kop rogge aan de kerk van Nuth betalen en stelde daartoe tot onderpand 66,5 kleine roeden akkerland "de Roscamp" in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Frijns, Matthijs Bruls, koningsgoederen en Bartholomeus Drummen.[26]
Op 16 oktober 1788 werd vastgelegd dat Thomas Bruls, wonend binnen het dorp Nuth en gehuwd met Maria Catharina Kempeners, 200 gulden tegen 5% geleend had van Bartholomeus Drummen, armenmeester van Nuth, lopende vanaf 10 mei 1788. Tot onderpand diende 91 kleine roeden huis met moestuin en huisweide aan de kerk van Nuth genaamd "het heufken", grenzend aan Jacob Wolters, de gats, de Kerkweg en de beek; en voorts 133 kleine roeden akkerland "de Roscamp" in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Frijns, diverse anderen, Petrus Cupers en Bartholmeus Drummen.[27]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14 februari 1764 te Nuth met Maria Catharina KEMPENERS, 29 jaar oud, gedoopt op 4 april 1734 te Heerlen, dochter van Henricus KEMPENERS en Mechtildis RITZEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Mechtildis, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 24 maart 1764 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls, Mechtild Ritsen).
 • 2. Ida, geboren te Nuth, gedoopt op 13 november 1765 te Nuth (getuige(n): Jacobus Kempeners, Helena Wouters), overleden op 16 maart 1803 te Nuth op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24 november 1795 te Nuth met Joannes CROUSEN, 39 jaar oud, molenaar van de Kathagermolen, gedoopt op 16 december 1755 te Geleen, overleden op 4 oktober 1811 te Nuth op 55-jarige leeftijd, zoon van Franciscus CROUSEN en Elisabeth HENDRIX.
{Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 21 mei 1804 te Nuth met Maria Anna GERARDS, 37 jaar oud, gedoopt op 12 oktober 1766 te Wijnandsrade, dochter van Joannes GERARDS en Elisabeth NELISSEN.}

 • 3. Anna Maria, geboren te Nuth, gedoopt op 26 augustus 1768 te Nuth (getuige(n): Mathias Bruls, Anna Maria Coenen), overleden op 20 oktober 1781 te Nuth op 13-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 21 oktober 1781 te Nuth.
 • 4. Anna Elisabeth, geboren te Nuth, gedoopt op 31 maart 1771 te Nuth (getuige(n): Petrus Leonardus Slangen, Anna Roox), overleden op 20 oktober 1781 te Nuth op 10-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 21 oktober 1781 te Nuth.
 • 5. Anna Catharina, geboren te Nuth, gedoopt op 3 december 1773 te Nuth (getuige(n): Caspar Crijns, Anna Catharina Bruls).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1730, 25v
 2. HCL-01.075 LvO 1730, 32r
 3. Archief Kasteel Amstenrade B-VI-3, 33
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 155v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 239v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 251v
 7. HCL-01.075 LvO 1730, 32r
 8. HCL-01.075 LvO 4133
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 37r
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 207v
 11. HCL-01.075 LvO 1758, 73r
 12. HCL-01.075 LvO 1759, 31v
 13. HCL-01.075 LvO 1758, 223r
 14. HCL-01.075 LvO 1759, 33v
 15. HCL-01.075 LvO 1761, 152v
 16. HCL-01.075 LvO 1762, 132v
 17. HCL-01.075 LvO 1762, 126v
 18. HCL-01.075 LvO 1763, 97
 19. HCL-01.075 LvO 1763, 220v
 20. HCL-01.075 LvO 1761, 186v
 21. HCL-01.075 LvO 1762, 126v
 22. HCL-01.075 LvO 1762, 233r
 23. HCL-01.075 LvO 1726
 24. HCL-01.075 LvO 1761, 145r
 25. HCL-01.075 LvO 1762, 28v
 26. HCL-01.075 LvO 1763, 87v
 27. HCL-01.075 LvO 1763, 227r

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 28 februari 2024