Tribels

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE TRIBELS

Generatie I

I.1 Theodorus TRIBELS, schepen, overleden op 9 november 1684 te Nuth.
Op 3 november 1638 verkocht Meijken Cathaegens, bijgestaan door haar zonen Tijs en Nis Mulckens, alsmede oom Jan Mulkens als voogd voor de minderjarige kinderen, aan Dirck Tribels van Hunnecum 475 kleine roeden akkerland "niessen camp" tussen Hunnecum en Aalbeek gelegen, grenzend naar Hunnecum toe aan Jan Finiers, naar Aalbeek toe aan Meijken Nuchelmans, hoofdzijden de Ludderweg en Herman Cordeweners, voor 25 stuivers per kleine roede.[1]
Op 11 mei 1640 verkocht Jan Snijders, wonend te Dordrecht en gehuwd met Maijken Jans, volgens akte de dag ervoor opgesteld, aan zijn zwager Dirck Tribels, gehuwd met Anna Snijders, al zijn onder Nuth gelegen onroerende goederen.[2]
Op 13 februari 1643 verklaarde Liens Dijerckx, als man en voogd van Catharijna Brants, dat zijn schoonmoeder Anna Brants op 9 juli 1642 haar tocht had gedood om een halve bunder land, gelegen achter Hunnecum, uitschietend op de rein van Hunnecum naar Aalbeek, grenzend aan Lisken Brants en Meicken Nuchelmans, voor 72 gulden te verzetten aan Dirck Trijbels, in tweede huwelijk met Meicken Bruls, voor de tijd van drie jaar.[3]
Op 18 februari 1653 verkocht Jan Goeskens als voogd van Peter Wolffs, nagelaten kind van Gerardt Wolffs aan Dirck Tribels een halve morgen akkerland achter Hunnecum, aan weerszijden en een hoofdzijde grenzend aan Dirck Tribels en de andere hoofdzijde aan de rein van Hunnecum naar Aalbeek, voor 30 stuivers per kleine roede.[4]
Op 4 oktober 1653 leende Dirck Tribels, bijgestaan door zijn zoon Tewijs en dochter Meijken Tribels, 200 gulden tegen 6,25% van Catharina Drijveners, weduwe Anthonis Cornelius van der Steen, waarvoor zij als onderpand aandroegen een halve bunder weide "de lange weijde" te Hunnecum, grenzend aan Henrick Schepers, de gats van Hunnecum naar het veld lopend en de straat; alsmede anderhalve morgen akkerland "aen 't peerboomken" te Hunnecum, grenzend aan Jan Corffs, Trijn Roecx en Peter Aelmans.[5]
Op 26 juni 1654 trad Dirck Tripels, samen met Willem Bruls en Lemmen Brants als "schuttemeester" van de schutterij van Nuth op bij het verstrekken van een lening aan Hans Schorckens, gehuwd met Lisken Stassen.[6]
Op 1 mei 1660, ten overstaan van notaris de Vaulx, leende Dirck Tribels, gehuwd met Maijken Bruels, 110 gulden tegen 6,25% van Henrick Martens, bakker en burger van Maastricht. Tot onderpand stelde hij een halve bunder akkerland te Hunnecum, grenzend aan de rein van Hunnecum naar Aalbeek, Tribels zelf en Joost Voorst.[7]
Op 9 december 1665 verklaarde Dirck Tribels dat hij van wijlen zijn tweede echtgenote Marie Bruls bij testament "of anderssints" 58 kleine roeden akkerland "achter 't kempken daer 't voetpaet doorgaet" te Hunnecum, grenzend aan de koolhof van Stas Tessers, Geurt Vleeshouwers, Lemmen Ruijters en Jan Veusens, verkregen had. Dit land verkocht hij nu aan Hendrick Tribels, korporaal onder kapitein Coehoorn, gehuwd met Berbe Maes, voor 23 stuivers per kleine roede.
De akte werd mede ondertekend door Tewis en Jan Tribels.[8]
Op 28 maart 1668, ten overstaan van notaris Heissen, deed Dirck Tripels, wonend te Hunnecum onder Nuth, t.b.v. zijn zoon Jan Tripels afstand van de tocht op diens kindsgedeelte.
Jan kon dit deel vervolgens belasten met een lening van 300 gulden, aan hem verstrekt door Arnold Welters, koopman te Maastricht.
Op 18 maart 1668 nogmaals tochtdoding, nu voor een lening van 100 gulden.[9]
Gehuwd voor de kerk (1) op 10 februari 1629 te Nuth met Anna SNIJDERS, 25 jaar oud, gedoopt op 31 oktober 1603 te Nuth (getuige(n): Michael de loeijbaede(?), Hub Siben(?), Maria Renckens, Ida Fijnens), overleden waarschijnlijk februari 1641 (gezien de korte tijdspanne tussen geboorte van haar laatste kinderen en het hertrouwen van haar man is het waarschijnlijk dat zij in het kraambed gestorven is), dochter van Joannes SNIJDERS en Elisabeth SENDEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18 februari 1642 te Nuth met Maria BRULS, 32 jaar oud, gedoopt op 11 oktober 1609 te Nuth (getuige(n): Goert Brants, Henricus ..., Matthias Bousch, Jutta Pauwels e.v. Henricus Cloet, Margareta Huntgens e.v. Egidius Spee, Maria Nuchelmans e.v. Anselmus Cijsarii). Zowel 10 december 1663 als 26 juni 1664 overlijdt een Meicken Bruls te Nuth. In ieder geval ligt haar overlijden tussen 1 mei 1660 en 21 april 1665, dochter van Wilhelmus BRULS en Catharina SEVERENS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Matthias (zie II.1).
 • 2. Maria, gedoopt op 24 september 1633 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Maria Gerlix).

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 12 september 1660 te Valkenburg. Thijs Habets jongeman van Haestelt (Haasdal), Maijken Trijbels jongedochter van Nut met Mathijs HABETS.

 • 3. Joannes, gedoopt op 21 maart 1635 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Maria e.v. Petrus Frissen).
 • 4. Joannes (zie II.6).
 • 5. Lucas, gedoopt op 31 maart 1636 te Valkenburg (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Anna Snijders).
 • 6. Elisabeth, gedoopt op 25 september 1638 te Valkenburg (getuige(n): Michael Gielen, Maria Snijders).
 • 7. Lucas, gedoopt op 5 februari 1641 te Nuth (getuige(n): Joannes Odekercken, Maria Nuchelmans).
 • 8. Elisabeth, gedoopt op 5 februari 1641 te Nuth (getuige(n): Joannes Odekercken, Maria Nuchelmans).

Generatie II

II.1 Matthias TRIBELS, geboren ca. 1630 (geschat), overleden op 7 november 1703 te Nuth, zoon van Theodorus TRIBELS (zie I.1) en Anna SNIJDERS.
Gehuwd voor de kerk op 12 februari 1666 te Wijnandsrade met Maria KRECKELS, overleden op 8 maart 1707 te Nuth, vidua Matthei Tribels.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus, gedoopt op 25 oktober 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Ant. Kuijpers, Maria Jurgens), buitenechtelijk, geëcht bij huwelijk.
 • 2. Joannes, gedoopt op 25 oktober 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Driessen, Francisca Raven), buitenechtelijk, geëcht bij huwelijk.
 • 3. Joannes, gedoopt op 3 oktober 1667 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers (koster)), voornaam vader Theodorus
 • 4. Anna, gedoopt op 13 mei 1672 te Nuth (getuige(n): Matthias Keijsers, Catharina Helgers).
 • 5. (zoon), gedoopt op 17 juni 1673 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]).
 • 6. Henricus TRIJBELS, gedoopt op 16 april 1676 te Nuth (getuige(n): Matthias Hermans, Anna Klinckenbergh), voornaam vader Theodorus.
 • 7. Maria, gedoopt op 25 december 1680 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bollen, Maria Houbben).
 • 8. Anthonius, gedoopt op 23 mei 1685 te Nuth (getuige(n): W. Canisius namens Joannes Mobertz, Joanna, e.v. Joannes Frissen).


II.6 Joannes TRIBELS, gedoopt op 31 maart 1636 te Valkenburg (getuige(n): Jan Crousen, Catharina Damereer), zoon van Theodorus TRIBELS (zie I.1) en Anna SNIJDERS.
Ondertrouwd op 1 juni 1670 te Beek, jongeman van Hullekom, jongedochter van Beek, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 23 juni 1670 te Nuth met Helena LEMMENS.
Buitenechtelijk kind:

 • 1. Joannes, gedoopt op 25 november 1667 te Nuth (getuige(n): Petrus Brouns, schout), zoon van Anna ODEKERCKEN.

Anna Odekercken klaagde Jan Tribels aan omdat hij haar zwanger had gemaakt en niet met haar wilde trouwen.[10]

Uit het huwelijk met Helena Lemmens:

 • 2. Anna, gedoopt op 22 september 1671 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermans, Maria Kreeckels).
 • 3. Maria, gedoopt op 23 februari 1674 te Nuth (getuige(n): Godefridus Keijsers, Maria Crekels).
 • 4. Petrus TRIJBELS, gedoopt op 11 juli 1675 te Nuth (getuige(n): Theodorus Trijbels namens Lambertus Lemmens, Johanna Houben).
 • 5. Ida TRIJBELS, gedoopt op 19 mei 1682 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Mathias Vrevusch, Anna Tessers).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 11v
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 16v
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 29r
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 139v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 146v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 155v
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 264v; HCL-Notarieel Archief 1146 de Vaulx Maastricht
 8. HCL-01.075 LvO 1755, 246v
 9. HCL-Notarieel Archief 1249 Heissen Maastricht
 10. HCL-01.075 LvO 1743

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 26 februari 2024