Odekercken

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE ODEKERCKEN

Generatie I


I.1 NN ODEKERCKEN.
Waarschijnlijk zijn Joannes en Hubertus twee broers. Dit valt echter nog te bewijzen!

 • 1. Joannes (zie II.1).
 • 2. Hubertus (zie II.3).


Generatie II


II.1 Joannes ODEKERCKEN, schoenmaker, overleden 1674?
RAL-LvO 1755, 51r: Op 11 april 1645 verklaarde Jan Odekercken van Nuth dat hij met Mathijs van Hex, erfgenaam van Heijlken Graven, een afrekening had gemaakt aangaande kapleer dat door Heijlken Graven eertijds aan hem geleverd was. Nu bleef nog een bedrag van 150 gulden openstaan dat volgens afspraak in vier termijnen afgelost zou worden, en wel binnen drie jaar. Tot borg stelde hij tien roeden weiland "Duijvelsweijde" te Nuth, grenzend aan Henrick Tessers naar Hunnecum toe en aan Ercken Bemelmans naar Nuth toe.
RAL-LvO 1756, 61r: Op 8 mei 1691 droegen de erfgenamen van Jan Odekercken en Sophia Tesschers, te weten Herman, Jan, Hendrick, Anna en Urm Odekercken, gehuwd met Jan Moberts, 150 kleine roeden binnen Nuth over aan Willem Canisius. Canisius had voor hen een schuld van 225 gulden aan de Sacristije Biessen afgelost.
Gehuwd voor de kerk op 4 november 1634 te Nuth met Sophia TESSERS, geboren ca. 1610, (geschat), overleden op 31 augustus 1678 te Nuth, weduwe Joannes Odekercken, dochter van Hermanus TESSERS, schepen, en Maria NUCHELMANS.
RAL-LvO 1755, 22v (1641): vermeld als weduwe Hendrick Jongen, bij wie zij een nog levend kind had en als echtgenote Joannes Odekercken, bij wie zij op dat moment drie kinderen had. Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie III.1).
 • 2. Matheus, gedoopt op 4 mei 1640 te Nuth (getuige(n): Christianus ..., Cornelia Jongen e.v. Henricus [Tessers]).
 • 3. Hermanus (zie III.5).
 • 4. Cornelia, gedoopt op 11 november 1643 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Houben, Maria Nuchelmans e.v. Joannes Nuchelmans), overleden op 6 april 1681 te Hulsberg op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 16 mei 1676 te Hulsberg met Jacobus FRISSEN.

 • 5. Henderick, geboren ca. 1645, genoemd in RAL-LvO 1756, 61r (8 mei 1691).
 • 6. Anna, geboren ca. 1645, genoemd in RAL-LvO 1756, 61r (8 mei 1691)

RAL-LvO 1757, 81v: Op 1 april 1715 liet Anna Odekercken een schenking vastleggen voor haar buitenechtelijke kinderen Jan Tripels en Jenne Budé. Vanwege de verleende en nog te beloven steun, schonk zij 200 gulden, staande op haar deel in huis, hof en moestuin en weide, genaamd "het Hemelrijck", grenzend aan Jan Boesten, de straat en Thijs Roeckx, belast met enige cijns in de cijnskaart Berg. Dit bedrag dienden haar erfgenamen met verlopen rente na haar dood aan haar kinderen te betalen. Verder werd vastgelegd dat haar zoon Jan Tripels haar drie pattacons gegeven had, zijnde haar deel in ca. een halve bunder land in de sijpen, grenzend aan de erfgenamen Jan Frissen, de erfgenamen Caspar Maes. Dit deel werd bij deze aan haar zoon overgdragen. Anna Odekercken behield zich het recht voor om in geval van nood haar aandeel in het huis met land te verkopen.
Buitenechtelijke relatie (1) met Joannes TRIBELS.
Hieruit werd Joannes Tribels geboren, gedoopt te Nuth op 25 november 1667 met schout Petrus Brouns als peetoom.
Buitenechtelijke relatie (2) met Matthias BUIDE.
Hieruit werd Joanna Bude geboren, gedoopt te Nuth op 20 maart 1678 (getuige(n): Servaes Spijckers, Maria Bellen)

 • 7. Maria, gedoopt op 24 maart 1648 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Margaretha Odekercken), overleden op 25 mei 1674 te Nuth op 26-jarige leeftijd, hypothese; in ieder geval overleden voor 8 mei 1691 aangezien zij op die dag niet als erfgenaam van haar ouders optreedt.
 • 8. Emerentia, gedoopt op 12 april 1654 te Nuth (getuige(n): Sijmon Paumbroeck, Maria Ritselvelt), overleden op 4 augustus 1710 te Hunnecum-Nuth op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30 december 1686 te Nuth, inschrijving door beschadiging slechts gedeeltelijk leesbaar met Joannes MOBERTS, overleden op 19 december 1737 te Hunnecum-Nuth, senex viduus.
RAL-LvO 1757, 207r: Op 3 januari 1729 schonk weduwnaar Jan Moberts, vanwege de goede zorgen die hij al 20 jaar van zijn dochter Maria mocht ontvangen, haar het huis met hof en weide, gelegen in de gats tot Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Peter Frissen en Houb Laheij.

II.3 Hubertus ODEKERCKEN, overleden op 8 oktober 1654 te Nuth.
Gehuwd met Elisabeth TESSERS, geboren ca. 1608, dochter van Hermanus TESSERS, schepen, en Maria NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 14 mei 1629 te Nuth (getuige(n): Godefridus Odekercken, Margareta Meessen).
 • 2. Sophia, gedoopt op 18 oktober 1631 te Nuth (getuige(n): Petrus Tessers, Sophia Crombachs), overleden op 21 maart 1694 te Nuth op 62-jarige leeftijd, begraven op 23 maart 1694 te Nuth.

Gehuwd met Joannes WEUSTENRAEDT.

 • 3. Cornelia, gedoopt op 18 januari 1635 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Cornelia Eijmael).
 • 4. Maria, gedoopt op 13 mei 1638 te Valkenburg.
 • 5. Walberta, gedoopt op 10 september 1641 te Nuth (getuige(n): Hermanus Tessers, Mechtildis Kortten e.v. Severinus Kortten).
 • 6. Joannes, gedoopt op 28 juli 1644 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans op den Drinck).
 • 7. Mechtildis, gedoopt op 25 maart 1649 te Nuth (getuige(n): Petrus Cremers, Anna Eijmael). NB: Twijfel of deze inschrijving een Odekercken betreft. De pastoor noteert Huberti N et Elisabetha.


Generatie III


III.1 Joannes ODEKERCKEN, gedoopt jan. 1636 te Nuth (getuige(n): Petrus Vuncken, Elisabeth Willems), overleden op 8 augustus 1708 te Nuth, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie II.1) en Sophia TESSERS.
RAL-LvO 1725, 35: wordt in maart 1668 vermeld als Jan Odekercken de Jonge, in de 30 jaar oud
Gehuwd voor de kerk (1) op 8 februari 1668 te Nuth met Agnes KRENSKENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12 mei 1696 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots, Wilhelmus Schepers) met Catharina BECKERS.
RAL-LvO 1756, 77v: Op 2 januari 1697 maakte Catharina Beckers, in tweede huwelijk met Jan Odekercken, haar testament. Zij liet aan hem al haar goederen na en indien hij voor haar zou overlijden aan de kinderen uit het eerste huwelijk van haar man.
Aan haar twee, buitenechtelijk verwekte, dochters liet zij elk 50 gulden na, staande op haar goederen.
Indien zij en haar echtgenote spoedig zouden overlijden, droeg zij de zorg voor haar jongste dochter Cecilia over op de twee zonen van haar man.
RAL-LvO 1757, 1r: Op 25 juni 1708 herriep Catharina Beckers, gehuwd met Jan Odekircken, het testament dat zij op 2 januari 1697 had laten vastleggen.
RAL-LvO 1757, 8r: Op 26 februari 1709 verklaarde Catharina Beckers, weduwe Jan Odekercken, dat zij geen wettige kinderen had, maar wel twee buitenechtelijke dochters. Zij schonk nu aan haar dochters Cecilia 650 gulden en aan Joanna 50 gulden, staande op haar huis, hof en weide, gelegen te Nierhoven onder Nuth, alsmede al haar andere onroerende goederen, samen groot vijf morgen en belast met een half malder rogge aan de kerk van Nuth.
Aangezien haar dochter Joanna, gehuwd met een zekere Leonard "buitenslands" verkeerde en onzeker was of zij, of een van haar kinderen de 50 gulden zou komen ophalen, zou dat bedrag ook bij haar dochter Cecilia in bewaring gegeven worden.
Cecilia kreeg de 650 gulden vanwege de trouwe diensten aan haar moeder.
Catharina Beckers behield zich het recht voor om bij wanprestatie de schenking ongedaan te maken.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Hermanus, gedoopt op 1 juni 1670 te Nuth (getuige(n): Theodorus Habets namens Petrus Oensel, Anna Corduweners).

RAL-LvO 1747, losse stukken: In 1719 verklaarde zijn broer Bartholomeus dat hij al ruim 24 jaar uit Nuth weg was en vermoedelijk als soldaat gesneuveld was.

 • 2. Bartholomeus, gedoopt op 26 juli 1671 te Nuth (getuige(n): Joannes Loijen namens Arnoldus Bemelmans).

RAL-LvO 1747, woonde in 1719 "omtrent de elff uhren" van Nuth in het land van Gulik. Hij verklaarde dat hij zo'n negen tot tien jaar eerder aan Mevis Crans voor 16 pattacons een weiland, gelegen te Nuth, verkocht had. Hij had van hem acht pattacons ontvangen. De overige acht pattacons waren voor zijn broer die nu al meer dan 25 jaar weg was en waarschijnlijk als soldaat gesneuveld was. Daarom eiste hij nu als naaste verwant het resterende bedrag van Mevis Crans, die, ondanks herhaald verzoek, in gebreke was gebleven.

 • 3. Maria, gedoopt op 30 maart 1676 te Nuth (getuige(n): Theodorus Keulen, Judith Nerbeeck).


III.5 Hermanus ODEKERCKEN, schepen, gedoopt op 12 november 1641 te Nuth (getuige(n): Joannes Cortten), overleden op 16 februari 1711 te Nuth op 69-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 49v: Op 27 april 1695 verklaarde schepen Hermen Odekercken, gehuwd met Anneken Cordeweners, dat hun "vleeselijcke nichte" Anneken Maes gedurende zeven jaar bij hun als dienstmaagd in huis geweest was en gedurende die tijd tot hun tevredenheid had gewerkt en hun trouw had bijgestaan. Anneken Maes stond op het punt om te gaan trouwen met Matthis Jongen en aangezien de toekomende bruid en bruidegom beloofden het echtpaar Odekercken ook in de toekomst bij te staan, stond Hermen Odekercken hen het gebruik af van al zijn onder Nuth en Wijnandsrade gelegen goederen. Daar werd ook het huis met alle toebehoor onder begrepen. Het echtpaar Odekercken behield alleen het vruchtgebruik voor hun oude dag. De eventuele kinderen van Anneken Maes zouden de goederen later erven. Wel liet Hermen Odekercken nog enige extra voorwaarden vastleggen. De halve bunder (en 20 kleine roeden) land in de sijpen, grenzend aan de erfgenamen Caspar Maes en de erfgenamen Vaes Roeckx, zou toevallen aan de kinderen van de broers en zussen van Hermen Odekercken. De kinderen moesten dan wel 50 gulden betalen aan Severen Bemelmans. Verder kregen de erfgenamen van Claes Cordeweners, de erfgenamen van Jan Vrancken en het weeskind van Willem Wauben elk acht pattacons.
RAL-LvO 1747, losse rekeningen (waarschijnlijk 1711): Hermanus Daemen, als erfgenaam van Herman Odekercken werd gedaagd vanwege een rekening van in totaal 282 gulden voor geleverd schoenleer die door wijlen Hermen Odekercken niet betaald was
Zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie II.1) en Sophia TESSERS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 6 februari 1669 te Nuth met Anna CORDEWENERS, geboren ca. 1640, (geschat), overleden op 9 maart 1696 te Nuth, dochter van Hermanus CORDEWENERS en Elisabeth NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus, gedoopt op 27 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Wilhelmus Wauben, Joanna Corduwener namens Judith Nirbeeck).
 • 2. Joannes, gedoopt op 24 mei 1671 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Joannes Vrancken, Catharina Meijs namens Anna Crijns, e.v. Petrus Meijs).
 • 3. Hermanus, gedoopt op 17 augustus 1673 te Nuth (getuige(n): Henricus Odekercken, Catharina Erckens).
 • 4. Petrus, gedoopt op 6 augustus 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens NN, NN Helgers namens Catharina Beckers).


Los eindje

In de transportregisters van de schepenbank Klimmen werd een akte aangetroffen (RAL-LvO 7095, 122-125) die wellicht de sleutel vormt tot het verder uitbouwen van bovengenoemde genealogie Odekercken.
Het betreft de regeling van een geschil in 1711 tussen de erfgenamen Gerard Odekercken en de vertegenwoordigers van wijlen diens echtgenote Elisabeth Willems enerzijds en Simon Vlecken (gehuwd met Helena Voncken), Marten en Jan Voncken, Joannes Gierlinx en hun aanhang anderzijds. Inzet was de nalatenschap van Peter Oensel (gehuwd met Margaretha Odekercken), laatste erfgenaam en bezitter van de goederen van wijlen Gerard Odekercken, gelegen onder Schimmert.
Marten Voncken kocht deze goederen in voor 2600 gulden en moest de diverse partijen hun deel betalen.
En dan blijken uit bovenstaande genealogie Joannes Tribels, de buitenechtelijke zoon van Anna Odekercken, mede voor zijn oom Hendrick Odekercken, alsmede de kinderen van Joannes Weustenraedt en Sophia Odekercken op te treden bij het in ontvangst nemen van de betaling. Ook Elisabeth Frissen, dochter van Jacobus en Cornelia Odekercken is aanwezig.
Anna en Cornelia Odekercken, dochters van Joannes, en Sophia Odekercken, dochter van Hubertus, zijn derhalve familie. De hypothese dat Hubertus en Joannes broers zijn krijgt hiermee enig draagvlak.
Verdere uitwerking van de familie Odekercken in Hulsberg en Schimmert volgt.

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 7 juli 2007
Harry Luijten, los eindje op 1 januari 2008