Bruls 1

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE BRULS: Nuth-Hoensbroek-Klimmen-Hulsberg-Wijnandsrade

Algemeen

Er zijn meerdere families Bruls.
Mogelijk is deze stam verwant aan de andere familie Bruls te Nuth

Generatie I


I.1 Petrus BRULS.
Gehuwd met Elisabeth BOESTEN (Bosch), overleden op 19 juli 1650 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 30 november 1588 te Nuth (getuige(n): Joannes L..., Hubertus p.. in Vaesraedt, Maria uxor Jennijsken Bosch, Jutta Sijmens, NN uxor Egidii Paludanii), op de feestdag van St.-Andreas, overl. na 4 mei 1640.

Op 6 maart 1638 verkocht Johannes Vorst, gehuwd met Anna Nuchelmans, aan Trien Bruls, weduwe Servaes Limpens, anderhalve morgen akkerland op de brand onder Nuth, grenzend aan de weg naar Helle, de Bergerhof, de Breemer goederen en het wederdeel, voor 16,5 stuiver per kleine roede. Het koren dat op het land stond was eveneens voor de koopster.[1]
Op 4 mei 1640 verkocht Hoebert Snijders, gehuwd met Catharina Dammere, aan Catharina Bosch(!) [achternaam Limpens doorgehaald], weduwe van Vaes Limpens, 108 kleine roeden akkerland in het Horenveldje, grenzend aan Peter Frisschen en Guert Limpens, zwager van de koopster, voor 21 stuivers per kleine roede.[2]
Gehuwd met Servatius LIMPENS, gedoopt op 30 december 1584 te Nuth, inschrijving staat onder de huwelijken en is doorgehaald: ouders Godefridus Strangen en Gertrudis N. overl. voor 6 maart 1638, zoon van Geurt LIMPENS (Strangen) en Gertrudis NN.

 • 2. Maria, gedoopt op 4 mei 1591 te Nuth (getuige(n): Mathias Beltgens, Renerus Huntgens, Maria Cortten, Maria e.v. Theodorus Bussen, Elisabeth Senden e.v. Joannes Sniders).
 • 3. Andreas (zie II.4).
 • 4. Petrus (zie II.6).
 • 5. Mechtild (Bosch), geboren ca. 1598, overleden op 2 april 1654 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 19 oktober 1628 te Nuth met Hermanus CRIJNS, 32 jaar oud, gedoopt op 30 mei 1596 te Nuth (getuige(n): Stephanus Timmers de Swijer ....), overleden op 1 september 1672 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Christiaan CRIJNS en Catharina TIMMERS

 • 6. Elisabeth, gedoopt op 7 februari 1600 te Nuth (getuige(n): [nog te ontcijferen]).
 • 7. Matthias, gedoopt op 17 maart 1603 te Nuth (getuige(n): ..., Anna e.v. Petrus Huntgens).


Generatie II


II.4 Andreas BRULS, gedoopt op 3 juni 1593 te Nuth (getuige(n): Martinus Snijders, Petronella uxor Guill..., Maria Reinckens uxor Joannes Corten), zoon van Petrus BRULS (zie I.1) en Elisabeth BOESTEN (Bosch).
Gehuwd met Petronella SCHEREBEX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Paulus (zie III.1).


II.6 Petrus BRULS, gedoopt op 28 juli 1596 te Nuth (getuige(n): Leonardus Heuntgens pastor in Nut, Wernerus Houtermans(?), Winandus Baltasar, Maria uxor Petrus Boesten, Anna uxor Joannes Brullii), zoon van Petrus BRULS (zie I.1) en Elisabeth BOESTEN (Bosch)
Op 22 december 1659 verkocht Peter Brull, gehuwd met Catrijn Suggeraets, aan Hendrick Jongen, gehuwd met Meijcken Crijns, een zil akkerland te Ten Esschen, Keurkeuls leen, waarvan Tilman Zenden de ophelder is, voor 37 stuivers per kleine roede.
De pacht van een vat rogge en een kapoen werd niet gekort op de koopsom[3]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 9 februari 1624 te Nuth met Catharina SEGERAETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 10 september 1624 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Broers molitor (molenaar), Catharina uxor Griam Crijns).
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 17 januari 1626 te Nuth (getuige(n): Rheijnerus Ceulen, Gertrudis e.v. Martinus Snijders).
 • 3. Wilhelmus (zie III.5).
 • 4. Petrus (zie III.7).
 • 5. Maria, gedoopt op 16 december 1635 te Hoensbroek (getuige(n): Jan Fijns junior, Meijken Jongen).

Ondertrouwd op 16 november 1659 te Heerlen (getuige(n): zijn neef Christoffel Bemelmans, haar zus Jen Bruls), jongedochter van Hoensbroek, weduwnaar-jongeman van Hilken Vierevoij uit Vaesrade, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30 november 1659 te Heerlen met Christophorus MUNIX.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1650 met Helena VILVOIJ, overleden op 30 september 1658 te Nuth.
Hij is later gehuwd 1675/1678 met Maria RAMECKERS.}

 • 6. Joannes (zie III.11).


Generatie III


III.1 Paulus BRULS, gedoopt op 8 mei 1622 te Hoensbroek (getuige(n): Servatius Lijmpens, Maria e.v. Matthias Cloets), zoon van Andreas BRULS (zie II.4) en Petronella SCHEREBEX.
Gehuwd met Maria ENGELEN, gedoopt op 29 augustus 1621 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Wingartz, Gertrudis uxor Gisberti in de Lytz), dochter van Joannes ENGELEN en Maria MEIJS.
Op 7 februari 1693 maakte Meijcken Engelen, weduwe Paulus Bruls, haar testament.
Zij deed dit om er voor te zorgen dat na haar dood geen onenigheid zou ontstaan over haar nalatenschap tussen haar kinderen en de kinderen en kleinkinderen van haar broers Jan en Roel Engelen.
De kinderen van haar broer Jan Engelen zouden haar huis met de huisweide erven, grenzend aan Daem Sijben en de genoemde erfgenamen van Jan Engelen, hoofdzijde de straat.
Aan de kinderen van Jan, Hendrick en Jen Engelen, kinderen van haar broer Roel Engelen, liet zij 150 kleine roeden land, grenzend aan Jan Stassen en de erfgenamen Jan Engelen, hoofdzijden de Hermensweg en Stas Coenen, alsmede ca. 50 kleine roeden land, grenzend aan Daem Siben en Jan Stassen, hoofdzijde de Hermesweg.
Haar schoonzus Trijn Eijmael, weduwe Jan Engelen, zou haar leven lang het vruchtgebruik houden van de goederen die aan de kinderen van Jan Engelen werden nagelaten.
De erfgenamen moesten wel jaarlijks in de kerk van Hoensbroek voor haar, haar man Paulus Bruls en haar kinderen een zielemis houden.[4]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 6 oktober 1645 te Hoensbroek (getuige(n): Barbara Meijs, Catharina Segeraedts).
 • 2. Petronella, gedoopt op 30 juni 1647 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Pijls, Catharina Meijs), er staat 31 juni!


III.5 Wilhelmus BRULS, geboren ca. 1630, zoon van Petrus BRULS (zie II.6) en Catharina SEGERAETS.
Gehuwd met Catharina MUIJS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias (zie IV.3).
 • 2. Maria, gedoopt op 18 juli 1655 te Hoensbroek (getuige(n): Lens Lenssen, Trijntgen Seugraedts), overleden dec. 1728 te Wijnandsrade.

Gehuwd met Joannes COBBEN, geboren ca. 1660, overleden op 23 januari 1733 te Wijnandsrade, obijt op de vinck apoplexia correptus, zoon van Petrus COBBEN en Elisabeth GROOTJANS.

III.7 Petrus BRULS, smid, geboren ca. 1630 (geschat), overleden op 6 januari 1700 te Sint Pieter-Schin op Geul, zoon van Petrus BRULS (zie II.6) en Catharina SEGERAETS.
Op 6 juni 1671 verkocht Peter Habets, gehuwd met Cattrijna Schepers, aan Peter Bruls, gehuwd met Marija Eenmael, een halve bunder en acht kleine roeden land nabij "den goudtsberch" voor dertig stuivers per kleine roede en nog tien pattacons.[5]
Op 2 juli 1688 verscheen Dirck Harst met zijn echtgenote Anna Widdershoven, samen met Wouter Bosch, die een volmacht had van pastoor Martinus Widdershoven, voor de schepenbank Schin op Geul. Zij verkochten nu aan Peter Bruls, gehuwd met Meijcken Eijmael, ca. een halve bunder land onder Schin op Geul nabij de gewande van de heer van Strucht, uitschietend op de Groengracht, voor 21 stuivers per kleine roede.[6]
Op 6 juli 1688 verkocht Peter Bruls, gehuwd met Meijken Eijmael, aan Stas Stassen, gehuwd met Marie Beckers, 158 kleine roeden weiland "aent overbroeck", grenzend aan de erfgenamen Jan Eijmael en de koper, hoofdzijden Jan Bruls en de Flatterstraat, alsmede 28 en driekwart kleine roeden weiland daarbij gelegen, grenzend aan de erfgenamen Jan Eijmael en Bastiaen Brouwers, geldende een malder tarwe en een malder haver aan huis Hoensbroek.[7]
Op 20 april 1726 vond ten overstaan van notaris Frens te Valkenburg een goederenruil plaats.
Partijen enerzijds waren Jan Breuls, gehuwd met Agnes Schoenaerts, Matth. Breuls, gehuwd met Anna [achternaam niet ingevuld], Peter Bruls, gehuwd met Catharina Flodrop, Maria Bruls, weduwe Jan Moenen, en de erfgenamen van Matthias Habets, te weten Peter Janssen mede voor Math. Lenssen, Geertruijd en Cathrijn Thijssen.
Partijen anderzijds waren Willem Breuls, gehuwd met Maria Catharina Massing en diens zuster Elisabet Breuls, weduwe Matth. Scheers.
De eerste partij droeg aan de tweede partij hun delen over in huis, hof en twee koolhoven, Herckenbroeks leen, oostwaarts de heer van Meer, westwaarts de Steenstraat, hoofdzijde de Hekerstraat, ca. een morgen groot.
In ruil gaf de tweede partij haar deel in een bunder en 25 kleine roeden akkerland "aen den Gautsberg", grenzend aan de Gautsberg en de vrouwe van Strucht, alsmede hun deel in weiden en beemden in het Hoensbroek, bestaande uit vier percelen, groot een bunder en 30 kleine roeden.[8]
Gehuwd voor de kerk op 1 mei 1656 te Hoensbroek met Maria EIJMAEL, geboren ca. 1635, overleden op 19 januari 1725 te Sint Pieter-Schin op Geul.
Op 31 december 1710 verklaarde Willem Bruls als zaakgelastigde van zijn moeder Maria Eijmael dat op haar bij overlijden van Meijken Eggen [gehuwd met Eustachius Eijmael] ab intestato was toegevallen ca. een zil grasplaats "op de camp", grenzend aan Jan Smiets en Thijs Aelmans, hoofdzijden Jan Aelmans en Lins Gielen. Dit perceel werd nu voor zestien pattacons of 64 gulden verkocht aan Thijs Aelmans, gehuwd met Maria Beckmans.[9]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 29 juni 1656 te Hoensbroek (getuige(n): Andreas Bruls, Cecilia Jongen).
 • 2. Anna, geboren ca. 1660.

Gehuwd voor de kerk op 30 december 1681 te Hulsberg met Matthias HABETS, 29 jaar oud, gedoopt op 14 januari 1652 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Paumbrocx junior, Catharina Meessen), zoon van Matthias HABETS en Maria WIJNEN.

 • 3. Godefridus (zie IV.10).
 • 4. Matthias (zie IV.12).
 • 5. Maria, geboren ca. 1670.

Ondertrouwd op 26 september 1693 te Klimmen, jongeman geboortig van Klimmen en jongedochter van Hulsberg, beide wonend te Hulsberg Gehuwd op 11 oktober 1693 te Klimmen met Joannes MOENEN, 26 jaar oud, gedoopt op 21 augustus 1667 te Klimmen (getuige(n): Joannes Jeucken, Johanna Penris), overleden op 16 december 1725 te Klimmen op 58-jarige leeftijd, zoon van Petrus MOENEN en Barbara SPEISSEN.

 • 6. Elisabeth, gedoopt op 23 mei 1676 te Schin op Geul (getuige(n): Matthias Jacobs namens Henricus N., Catharina Bruns), overleden op 10 maart 1738 te Schin op Geul op 61-jarige leeftijd.

Op 23 april 1726 maakte Elisabet Breuls, weduwe Matth. Scheeren, gezond en bij volle verstand, ten overstaan van notaris Frens te Valkenburg haar testament.
Zij verklaarde vanwege de vriendschap door haar broer Willem Bruls en diens echtgenote Maria Cath. Massings bewezen, en vanwege het feit dat het huis waarin zij woonden en waarvan haar de helft toekwam nodig gerepareerd moest worden, en nog om andere redenen door haar besloten was om aan de kinderen van haar broer te schenken haar deel in het huis, hof, weide en twee koolhoven, zoals het gelegen was aan Sint Pieter, vallend onder Herckenbroeks leen van Schin op Geul, oostwaarts de heer van Meer, westwaarts de straat. Wel behield zij het genot gedurende haar leven en zou haar broer na haar dood voor een passende begrafenis zorgen.
Willem Bruls bedankte zijn zus voor en beloofde de afspraken na te komen.[10]
Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 10 mei 1722 te Schin op Geul met Matthias SCHERERS, 39 jaar oud, gedoopt op 6 mei 1683 te Houthem, overleden op 6 februari 1723 te Schin op Geul op 39-jarige leeftijd, zoon van Mathias SCHERERS en Mechtildis PIRONGS.

 • 7. Wilhelmus, smid, gedoopt op 25 mei 1679 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Ubachs, Maria Bosch), overleden op 3 mei 1736 te Schin op Geul op 56-jarige leeftijd.

Op 23 april 1726 verkochten Peter Janssen, gehuwd met Mechel Thijssen, Gertruijd Thijssen en Cathrijn Thijssen, ten overstaan van notaris Frens te Valkenburg, aan Willem Breuls, gehuwd met Maria Massing, 84 kleine roeden akkerland "aen den Gautsberg"onder Schin op Geul, grenzend aan de Gautsberg en de vrouwe van Strucht, voor vijftien stuivers per kleine roede.[11]
Op 11 mei 1726 verkocht Peter Breuls, gehuwd met Cath. Flodrops, ten overstaan van notaris Frens te Valkenburg, aan Willem Breuls, gehuwd met Maria Cath. Massing, 67 kleine roeden akkerland "aen den Gautsberg", grenzend aan de vrouwe van Strucht en de straat, voor 69 gulden.
Zowel Peter Bruls als Willem Bruls zetten hun handtekening onder de akte.[12]
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 24 februari 1715 te Schin op Geul met Maria Catharina MASSINGS, 28 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1687 te Hulsberg, overleden op 4 juli 1747 te Schin op Geul op 60-jarige leeftijd, dochter van Walterus MASSINGS en Maria Elisabeth SLEIJPEN.

III.11 Joannes BRULS, gedoopt op 9 mei 1641 te Hoensbroek (getuige(n): Toenis Schoerens, Meijken Meijers), zoon van Petrus BRULS (zie II.6) en Catharina SEGERAETS.
In een bevolkingslijst van Hoensbroek, gedateerd 1694, staat als tweede in het overzicht, direct na de pastoor, "Jan Bruls met sijn heusfrouwe Gritten Fruls met twee sonen Peter en Jan Bruls, Anneken ende Marij Bruls"
Hieruit kan afgeleid worden dat de kinderen Matthias en Theodorus waarschijnlijk jong overleden zijn.[13]
Op 28 oktober 1699 trad Jan Bruls, samen met Heijlger Vreuls en Jan Jongen, op als voogd van Ercken Stassen, kind van wijlen Stas Stassen en Maria Beckers, hertrouwd met Jan Bruls.[14]
Op 20 juli 1700 waren de goederen van Joannes Bruls, voormalig schatheffer van Hoensbroek, openbaar verkocht vanwege grote schulden. Lins Ghielen, gehuwd met Anna Vruls, kocht de volgende goederen:
a) 114,5 kleine roeden huis met hof en weide aan het Overbroek, grenzend aan Willem Coenen en Limpens;
b) een morgen land "aen den reijn", grenzend aan de erfgenamen van der Linden en de erfgenamen Peter Stassen;
c) 51 kleine roeden land gelegen aan het Overbroek, grenzend aan Frederick Prickerts en Reijner Cremers;
d) anderhalve morgen (bij meting 144,5 kleine roeden) land "aen de watercoul", grenzend aan Lins Moberts en Reijner Cremers;
e) 116 kleine roeden weiland, grenzend aan Dirck Bruls, Thijs Aelmans en Jan Cornips;
f) 67 kleine roeden weiland "het heufken", grenzend aan Thijs en Jan Aelmans en de erfgenamen Jan Eijmael;
g) 97,5 kleine roeden weiland "den bruwer?", grenzend aan de erfgenamen Lins Moberts en de erfgenamen Stas Stassen, de straat en Thijs Stassen;
h) 134,5 kleine roeden weiland aan de Overmoer, grenzend aan Jan Stassen, de kerkebeemd en Peter Bruls;
i) 69 kleine roeden beemd "op den haen", grenzend aan de kerkebeemd, Wijnand Crousen en de erfgenamen Peter Moberts;
j) 40 kleine roeden moestuin grenzend aan de erfgenamen Jan Knops, Reijner Cremers, de erfgenamen Hendrik Eijmael en de weg.
Het aankoopbedrag bedroeg 900 gulden. Hiervan bleef 650 gulden als lening openstaan.[15]
Jan Bruls, gewezen collecteur van Hoensbroek, was na afrekening nog 500 gulden schuldig aan de gemeente Hoensbroek. Voor dat bedrag waren bij subhastatie (veiling) de ongerealiseerde goederen van zijn echtgenote, weduwe Stas Stassen, aan de gemeente verbleven (19 juni 1703)[16]
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 26 september 1668 te Hoensbroek met Margaretha VREULS, 28 jaar oud, gedoopt op 15 april 1640 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Peters, Greijt Huntgens), overleden op 10 april 1695 te Hoensbroek op 54-jarige leeftijd, dochter van Petrus VREULS en Anna LEMMENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 55-jarige leeftijd op 5 oktober 1696 te Hoensbroek met Maria BECKERS, weduwe Stas Stassen.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 26 maart 1669 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Cloots, Sibilla Jongen), overleden op 15 oktober 1731 te Hoensbroek op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 22 februari 1689 te Hoensbroek met Martinus a CAMPO, 22 jaar oud, gedoopt op 1 december 1666 te Hoensbroek (getuige(n): Martinus a Campo, Elisabet Kremers), begraven op 16 juni 1718 te Hoensbroek op 51-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus a CAMPO en Anna CREMERS.

 • 2. Petrus (zie IV.22).
 • 3. Anna, gedoopt op 10 mei 1675 te Hoensbroek (getuige(n): ..., Anna Mex?).
 • 4. Matthias, gedoopt op 29 mei 1679 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Kobben, Anna Stassen), jong overleden.
 • 5. Theodorus, gedoopt op 24 oktober 1680 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Raets, Cornelia Cistermans), jong overleden.
 • 6. Joannes (zie IV.27).
 • 7. Maria, gedoopt op 22 april 1685 te Hoensbroek (getuige(n): Maria Essers).


Generatie IV


IV.3 Matthias BRULS, geboren ca. 1655, overleden op 8 augustus 1726 te Wijnandsrade. NB als echtgenote wordt Christina Beckers vermeld, zoon van Wilhelmus BRULS (zie III.5) en Catharina MUIJS.
Op 7 april 1694 verklaarde Maria Rameckers, inwoonster van Maastricht ten overstaan van notaris van Buren, dat zij onder Wijnandsrade nog 17 grote roeden land en weide met een kamertje en een stal, bezat. Gedurende zes jaar had zijn daar niets aan gehad en had ook niemand het willen aanvaarden.
Daarom verkocht zij nu aan Matthijs Bruls, gehuwd met Christina Frens, de volgende onroerende goederen:
a) kamer met stal en de huisweide, groot 114 kleine roeden, gelegen te Swier, grenzend aan Jan Cobben en Mathijs Bruls;
b) 40 kleine roeden akkerland daarachter gelegen, uitschietend op het voetpad, grenzend aan Matthijs Bruls zelf en Jan Cobben;
c) 60 kleine roeden akkerland achter de sijbe, grenzen aan Matthijs Bruls zelf en Jan Cobben;
d) 50 kleine roeden land in het Meuleveld, grenzend aan de verkoopster.
Buiten de verkoop werden vier grote roeden weide gehouden om daaruit achterstallige lasten te kunnen voldoen.
Bruls nam de achterstallige lasten over en betaalde verder nog 60 gulden die werden omgezet in een lening tegen 6,25%.
Aflossing van de lening mocht pas geschieden op het moment dat de kinderen van de verkoopster mondig zouden zijn.[17]
Op 26 februari 1698 leende Thijs Bruls, gehuwd met Christijn Frens, 82 gulden aan zijn zwager Jan Cobben, gehuwd met Meijken Bruls. Hij werd daarvoor beleend met 89 kleine roeden land, waarvan 23 kleine roeden moestuin en 66 kleine roeden bezaaid land, vallend onder de hof Swier, oostwaarts aan Thijs Bruls, westwaarts aan Frans Sijben grenzend.[18]
Op 14 maart 1701 verkocht Jan Cobben, gehuwd met Meijken Bruls, aan zijn zwager Thijs Bruls, gehuwd met Christijn Frents, een morgen en twee kleine roeden land, oostwaarts aan de gewande van Brommelen, westwaarts aan Thijs Bruls grenzend, uitschietend op de Sijp en de erven van Jan Douven. Elke kleine roede gold 19 stuivers.[19]
Op 20 februari 1704 kocht Thijs Bruels, gehuwd met Christijn Frens, 65 kleine roeden beemd in het Lepelenbroek, oostwaarts en een hoofdzijde Willem Linssen, westwaarts Frederik Meijers en aan de andere hoofdzijde Andries Fabritius en Helger Heuts. Hij betaalde aan de verkoper, Frans Sijben, gehuwd met Heijlken Jongen, 30 stuivers per kleine roede.[20]
Op 28 april 1706 verkocht Jan Cobben, gehuwd met Meijken Bruls, aan zijn zwager Mathijs Bruls, gehuwd met Christijn Frens, een morgen weide te Swier, oost- en zuidwaarts de koper, westwaarts Jan Meijers, noordwaarts de moestuin; voorts 66 kleine roeden land, oostwaarts de koper, westwaarts Jan Kerckherderen, zuidwaarts het voetpad van de Bongard naar Brommelen, noordwaarts de moestuin; 23 kleine roeden moestuin, zuidwaarts de voornoemde goederen, oostwaarts de koper en westwaarts Jan Kerckherderen. De weide en de moestuin kostte vijf stuivers, het land 25 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat rogge aan de erfgenamen Guil. Goffin, gewaardeerd aan 10 pattacons.[21]
Op 23 december 1706 verkocht Jan Cobben, gehuwd met Meijken Bruls, aan zijn zwager Thijs Bruls, gehuwd met Christijn Frens, een morgen en 42,5 kleine roeden huis met weide, gelegen te Swier, oostwaarts en zuidwaarts de koper, westwaarts Jan Kerkherderen, noordwaarts de straat door Swier, belast met twee vaten en anderhalve kop rogge aan de erven Guill. Goffin voor vijf schilling per kleine roede. Per vat zou tien pattacons op de aankoopsom in mindering worden gebracht. Voor het huis zou nog 40 pattacons betaald moeten worden. Verder verkocht hij nog voor 26 stuivers per kleine roede 76 kleine roeden land, oostwaarts de koper, westwaarts Evert Onnouw, zuidwaarts de weg van Swier naar Brommelen, noordwaarts Jan Kerkherderen. belast met 50 gulden aan de erven Guill. Goffin.[22]
Op 28 april 1718 kocht Mathijs Bruls, gehuwd met Christina Frens ongeveer een morgen land aan het Wales onder Wijnandsrade, grenzend aan de Meulensteeg, de beek, de erfgenamen Peter Nijsten en de straat, voor een gulden per kleine roede. Verkoper was Margaretha Spee, weduwe Jan Kerckherderen, bijgestaan door de voogden heer Kerckherderen, schrijver in dienst van de keizer, en Jan Spee.[23]
Op 14 december 1722 kocht Mathijs Bruls, gehuwd met Christina Frens, van Mathijs Eggen, gehuwd met Maria Weijkmans, de volgende goederen:
a) 89 kleine roeden weiland met moestuin, oostwaarts het Meulenland, westwaarts Steven Eggen;
b) 94 kleine roeden land tussen Jan Rhoen en Mathijs Bruls zelf, belast met het derde deel van een halve kop rogge aan de erven van Eijsden en een halve kop in anderhalve kop haver aan jonker Wijlre
c) 45,5 kleine roeden tussen Jan Rhoen en Steven Eggen, belast met het vierde deel in zeven koppen rogge en het vierde deel van een kop haver.
Elke kleine roede gold achttien stuivers.[24]
Op 23 april 1724 kocht Mathijs Bruls, gehuwd met Christina Frens, stukken land van de erfgenamen Jan Onnouw. Dat waren Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans; Arnoldus Oortmans, gehuwd met Cornelia Eggen; Nelis Oortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe; Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Oortmans; Arnoldus Bemelmans, gehuwd met Catharina Oortmans; en Jan Coenen. Het eerste stuk land lag op de tienvrij onder Wijnandsrade, was 50 kleine roeden groot, en grensde aan de erven Steven Eggen en Jan Beckers; het tweede stuk, groot 53,5 kleine roeden, lag op de Coeije en grensde aan Nelen Bisschops en de erven Steven Eggen; het derde stuk, 100 kleine roeden groot, lag in het Meulenveld en grensde oostwaarts aan Everard Onnouw, westwaarts de weduwe Kerkherderen. Iedere kleine roede kostte 28 stuivers. Het land was belast met twee vaten rogge aan het huis Wijnandsrade, te korten op de koopprijs.[25]
Op 9 oktober 1737 verklaarden de erfgenamen van Hubert Goffin en Elisabeth Schoonbroodt (te weten de ongehuwde broers Joannes Wernerus, Antonius en Joannes Goffin, tevens handelend voor hun zus Catharina, gehuwd met Merten Meijs, en hun minderjarige broer Hubertus Goffin) dat zij voor 68 pattacons een erfpacht van 8,5 vat koren, eertijds door hun voorouders van heer Heijsterman van Laar gekocht, hadden overgedragen aan de erfgenamen van Mathijs Bruls en Christina Frens.[26]
Gehuwd voor de kerk op 19 januari 1679 te Voerendaal met Christina FRENS, 24 jaar oud, gedoopt op 16 mei 1654 te Voerendaal (getuige(n): Wijlm Palmen, Meijcken Heuntgens), overleden op 25 april 1739 te Wijnandsrade op 84-jarige leeftijd, obijt in Swijer, nonagenaria, dochter van Joannes FRENS en Barbara PLAUMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 13 april 1679 te Voerendaal (getuige(n): Theodorus Habets matricularius loco Bartholomeus Brels, Sophia Jongen), overleden op 6 december 1747 te Swier-Wijnandsrade op 68-jarige leeftijd, ex hydropsia.

Ondertrouwd op 23 september 1714 te Klimmen, met vermelding van de ouders, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 6 oktober 1714 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 6 oktober 1714 te Klimmen met Leonardus DAEMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 28 april 1685 te Voerendaal (getuige(n): Theodorus Habets namens Joannes Heuschen, Maria Heuntens), overleden na 1759, zoon van Adamus DAEMEN en Anna WIDDERSHOVEN

 • 2. Barbara, gedoopt op 5 januari 1681 te Wijnandsrade (getuige(n): Wilhelmus Krekels, Catharina Schneiders), overleden op 15 januari 1681 te Wijnandsrade, 10 dagen oud.
 • 3. Joannes (zie V.4).
 • 4. Guilhelmus, gedoopt op 11 juni 1685 te Wijnandsrade (getuige(n): Franciscus Vrouwenraets, Maria Arets).
 • 5. Barbara, gedoopt op 23 september 1687 te Klimmen (getuige(n): Joannes Roex, Agatha Caris).
 • 6. Maria, gedoopt op 26 september 1688 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken namens Joannes Eijssen, Margareta Wijngartz namens Christina Haseliers).
 • 7. Adam, gedoopt op 26 februari 1690 te Klimmen (getuige(n): Wijnandus Smeets, Emerentiana Quaedtackers).

Op 24 september 1739 droeg Matthijs Bruls aan zijn broer Adam Bruls, gehuwd met Joanna Dormans, zijn erfdeel over, zoals nagelaten door zijn ouders Matthijs Bruls en Christina Frens, te weten:
a) deel van de bebouwing te Swier, bestaande uit keuken, neere en kamer met de kelder; de moestuin achter het huis; deel van de huisweide, grenzend aan Willem van Geul; de mestplaats tussen het huis en lot 1, welk deel als geheel een grootte had van 66 kleine roeden, minus zes voet vanwege de drift over het achterste deel van de weide en de doorgang naar het veld;
dit deel werd gewaardeerd op 150 gulden voor het land en 300 gulden voor de bebouwing;
b) het derde deel van de moestuin, 20 kleine roeden, grenzend aan Petronella Schreurs, gewaardeerd 35 gulden, met doorgang naar de twee andere delen, inbegrepen de haag;
c) de helft van de beemd "achter het waelis", grenzend aan de erfgenamen Peter Nijsten en de beek, zijnde 67 kleine roeden, gewaardeerd 61 gulden 19,5 stuiver;
d' het derde deel van een perceel akkerland "de sijp", zijnde het middelste deel, groot 89 1/3 kleine roeden, gewaardeerd 89 gulden zes stuivers en drie oort.
De totale waarde van dit erfdeel bedroeg 636 gulden zes stuivers en een oort.
De gehele erfenis, bestaande in acht delen, was 3674 gulden en 18 stuivers waard, zijnde 459 gulden zeven stuivers en een oort per lot.
Derhalve moest dit lot 176 gulden 18 stuivers en drie oort uitbetalen, te weten 51 gulden en dertien stuivers aan lot 5, 45 gulden 19 stuivers een oort aan lot 6, 43 gulden elf stuivers en een oort aan lot 7 en 35 gulden vijftien stuivers en een oort aan lot 8, alles te betalen tegen mei 1740.
Drie essen en een kersenboom uit de weide zouden naar lot 1 gaan.
Verdere bepalingen betroffen het delen van de lasten, zijnde twee vaten rogge aan het huis Wijnandsrade, het gebruik van de bakoven, toebedeeld aan lot 1, gedurende zes jaar door de loten 2 en 3, het recht van de loten 1 en 3 om water te halen uit de put, toebedeeld aan lot 2, met de verplichting tot hulp bij het onderhoud, het recht van overpad door de weide en het land.
Het geheel werd opgemaakt door landmeter Rhoen.[27]
Op 24 maart 1762, ten overstaan van notaris l'Allemand te Valkenburg, verklaarde Joannes Senden, wonend te Weustenrade en gehuwd met Gertudis Scheupkens, 155 kleine roeden land te belenen aan Adam Bruls, gehuwd met Joanna Dormans.
De 166 kleine roeden land waren gelegen onder Wijnandsrade, oostwaarts de Wijnandsrade rein, westwaarts Willem Moenen en naar Brommelen Laurens Thewissen.
De belening gold voor zes jaar en een bedrag van 232 gulden en tien stuivers.[28]
Gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 19 oktober 1740 te Schinnen met Joanna DORMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 14 november 1713 te Schinnen, dochter van Nicolaus DORMANS en Catharina HOEN.

 • 8. Michael, gedoopt op 19 februari 1692 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters namens E.H. Joannes Meijers, pastoor te Voerendaal, Catharina Quix namens Barbara Frens).

Op 28 mei 1740 leende Leonard Daemen, gehuwd met Catharina Bruls, van zijn zwager Michael Bruls, ongehuwd, 150 gulden. Michael beheerde dit geld als voogd van Michiel en Joanna Malotte, nagelaten kinderen van Antonius Malotte en Barbara Bruls. Verder nam Daemen van zijn zwager nog eens 150 gulden op voor de ongehuwde Maria Bruls. Hij beloofde 4% rente te betalen en borgde met al zijn onder Wijnandsrade en elders gelegen goederen.[29]
Op 7 september 1743 verkocht Andries Linssen, gehuwd met [voornaam niet gegeven] Frencken, aan Michiel Bruls, ongehuwd, 62,5 kleine reoden land op de Tienvrij onder Wijnandsrade, grenzend aan Claes Mitschel hoofdzijden de weduwe Lenard Deckers en het voetpad.
Iedere kleine roede werd verkocht voor drie schillingen, makende 93 gulden en vijftien stuivers.
Michiel zou bovendien nog twee schapen, te weten twee ooien, leveren.[30]
Op 17 augustus 1762, ten overstaan van notaris l'Allemand te Valkenburg, werd het testament van Michiel Bruls, ongehuwd en wonend te Swier onder Wijnandsrade, opgesteld.
De kinderen van zijn zus Barbara Bruls en zijn broers Joannes en Adam Bruls kregen in het geheel een Franse pistool ter waarde van vijftien gulden, uit tekeren binnen zes weken na zijn dood.
Christina Daemen, wettige dochter van zijn zus Catharina Bruls en Leonard Daemen, en gehuwd met Joannes Bruls, zou al zijn roerende en onroerende goederen erven.[31]

 • 9. Mathias, gedoopt op 29 oktober 1693 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Wouters namens Joannes Cobben, Catharina Quix namens Agnes Bruels).
 • 10. Barbara, gedoopt op 6 september 1695 te Klimmen (getuige(n): Petrus Wouters namens Reinerus Ploumen, Catharina Quix namens Margareta Muijrers).

Gehuwd met Antonius MALOTTE.

 • 11. Christina, gedoopt op 11 januari 1698 te Klimmen (getuige(n): Matthias Schapekens, Catharina Quix), overleden op 10 april 1763 te Klimmen op 65-jarige leeftijd.

Op 12 juni 1776 werd het testament geopend van wijlen Theodorus Spee en wijlen Christina Bruls. In het testament, opgemaakt zes april 1763 werd het volgende vermeld:
Theodorus Sphee en Christina Bruls, echtelieden zonder directe nakomelingen, wonend op Retersbeek, de man gezond, de vrouw "eenigsints onpasselijk", legateerden:
a) vijf gulden aan de twee kinderen van Adam Bruls;
b) 125 gulden aan de kinderen van Leonardus Daemen;
c) 90 kleine roeden akkerland "agter de sijpen in het Swijervelt", grenzend aan de erfgenamen Adam Bruls en de weduwe Jan Eggen, aan Catharina, dochter van Johannes Bruls en Christina Daemen, petekind van Christina Bruls;
d) 125 gulden aan Michiel Bruls;
e) 125 gulden aan de kinderen van Jan Bruls;
f) 125 gulden aan de kinderen van Barbara Bruls.
Daarmee was de waarde van hetgeen Christina in haar huwelijk had ingebracht, beschreven.
Hetgeen door Dirck Sphee bij zijn huwelijk was ingebracht, zou gaan naar de kinderen van Helena Sphee.
De tijdens hun huwelijk verworven goederen bleven aan de langstlevende. Na de dood van de langstlevende zouden de erfgenamen na zes maanden hun legaat uitgekeerd krijgen.[32]
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 17 oktober 1733 te Wijnandsrade (getuige(n): Hubertus Coenen, Aleidis Coenen, Margaretha Kerckherderen). Theodorus Spee ex parochia de Climmen et Christina Vruls ex nra parochia met Theodorus SPEE, 26 jaar oud, gedoopt op 7 augustus 1707 te Klimmen (getuige(n): Theodorus Romens, Ida Spee), overleden op 18 april 1776 te Valkenburg op 68-jarige leeftijd, overleed in gevangenschap, zoon van Joannes SPEE en Maria SCHEREN.
{Hij is later ondertrouwd op 16 oktober 1763 te Klimmen, weduwnaar, wonend te Retersbeek, weduwe, wonend op Steenis onder bank Heerlen, gehuwd voor de kerk op 56-jarige leeftijd op 31 oktober 1763 te Voerendaal met Anna Barbara DAUTZENBERGH, 42 jaar oud, gedoopt op 25 november 1720 te Heerlen (getuige(n): Nicolaas Schils, Barbara Hall namens Maria Magdalena Dautzenbergh), overleden op 17 maart 1773 te Voerendaal op 52-jarige leeftijd, dochter van Petrus DAUTZENBERGH, secretaris schepenbank Schaesberg, en Mechtildis DAUTZENBERGH.
Hij is later ondertrouwd op 8 oktober 1774 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 67-jarige leeftijd op 23 oktober 1774 te Klimmen met Mechtildis SCHOENMAEKERS, 45 jaar oud, gedoopt op 5 april 1729 te Klimmen, overleden op 2 december 1801 te Klimmen op 72-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus SCHOENMAEKERS en Gertrudis RIETRAEDT.}

 • 12. Maria, gedoopt op 7 juni 1699 te Klimmen (getuige(n): Maria Crijns).


IV.10 Godefridus BRULS, smid, geboren ca. 1665, overleden op 8 augustus 1708 te Hulsberg, faber ferrarius ex Genhout morte subitanea, zoon van Petrus BRULS (zie III.7) en Maria EIJMAEL.
Op 25 februari 1707 verkocht Jan Habets, gehuwd met Jenne Mullens aan Geurt Bruls, gehuwd met Agnes Beckers, 53 kleine roeden akkerland op de Kinkevoerdersweg onder Hulsberg, grenzend aan het voetpad van Kleingenhout naar Hulsberg en Jan Roelants, hoofdzijden Wijnand Habets en de Kinkevoerdersweg, voor 32,5 stuiver per kleine roede.[33]
Op 14 april 1707 verkocht Reijnder Snackers, gehuwd met Jenne Raemaeckers, aan Geurt Bruls, gehuwd met Agnes Beckers, een morgen akkerland, gelegen te Arensgenhout aan de Mistweg, grenzend aan Jan Habets, Reijnder Snackers zelf, Jan Gelekercken en de Mistweg, voor zeven schillingen per kleine roede.[34]
Op 10 januari 1708 verstrekte Geurt Bruls, gehuwd met Agnes Beckers, een lening van 100 gulden tegen 5% aan Aelffert Cnols, gehuwd met Lijsbeth Daelmans.[35]
Op 6 maart 1708 verkocht Thomas Roebroeck, gehuwd met Margriet Habets, aan Geurt Bruls, gehuwd met Agnes Beckers, acht grote en 2,5 kleine roeden weiland te Arensgenhout "in de diepestraet", grenzend aan Jan Coox en Simon Moonen, hoofdzijde Jan Coox, voor 65 stuivers per kleine roede.[36]
Ondertrouwd op 28 oktober 1687 te Klimmen. Geurt Bruls, jongman van Valckeborgh laast gewoont tot Hulsbergh met Agnes Beckers Jd van Schin wonende tot Hulsbergh, gehuwd op 9 november 1687 te Klimmen met Agnes BECKERS, overleden op 9 december 1735 te Hulsberg.
{Zij is later ondertrouwd op 30 juli 1709 te Klimmen. Jacob Bos weduwnaar Catrijn Schillings met Agnes Beckers weduwe Geurt Bruls, beide uit Genhout, gehuwd op 18 augustus 1709 te Klimmen met Jacobus BOSCH, geboren ca. 1650, zoon van Joannes BOSCH en Anna FRISSEN.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus (zie V.18).
 • 2. Joannes, gedoopt op 23 mei 1692 te Hulsberg (getuige(n): Matthias Habets, Joanna Brants namens de zus van Bruls).
 • 3. Matthias, gedoopt op 17 juni 1696 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Moonen, Elisabetha Bruls).


IV.12 Matthias BRULS, smid, geboren ca. 1670 (geschat), overleden op 7 september 1748 te Wijnandsrade, faber ferrarius (smid), zoon van Petrus BRULS (zie III.7) en Maria EIJMAEL.
Op 19 juli 1714 toonde Werner Franssen voor de schepenbank Simpelveld een volmacht, gegeven door Mathijs Bruls, gehuwd met Anna Peters.
Op basis van die volmacht verkocht hij aan Johanna Moulen, ongehuwd, ca. een halve morgen huis met hof en weide in de Irmstraet onder Simpelveld, grenzend aan de Pannenslagersweide en de Flinsbeemd, uitschietend op de straat, belast met een daalder aan Nicolaes Schiffelers.
Het geheel werd verkocht voor 36 pattacons waarvan er dertig prompt betaald werden en de rest binnen een jaar betaald moest worden.[37]
Gehuwd voor de kerk op 1 april 1698 te Schin op Geul (getuige(n): Wilhelmus Bruels, Elisabeth Bruels) met Anna PETERS, overleden op 1 juli 1733 te Wijnandsrade, uxor Matthiae Bruls faber ferrarius.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 31 december 1701 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus Crijns, Agnes Beckers).
 • 2. Leonardus, gedoopt op 31 december 1704 te Wijnandsrade (getuige(n): Maria Spijckers).

Ondertrouwd op 6 juni 1733 te Heerlen (getuige(n): Wilhelm Bruls, Anne Beckers), jongeman van Wijnandsrade, jongedochter van Roebroeck, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21 juni 1733 te Heerlen met Sophia BECKERS.

 • 3. Wilhelmus (zie V.25).
 • 4. Petrus, gedoopt op 19 januari 1712 te Wijnandsrade (getuige(n): Laurentius Jongen, Joanna Cremers).

Op 22 februari 1748 verkocht Joannes Habets, gehuwd met Ida Vroemen, aan Peter Bruls, gehuwd met Catharina Bude, twee percelen land onder Wijnandsrade gelgegen, te weten 90 kleine roeden buiten het erlangs lopende voetpad, gelegen "in de koude herberge", oostwaarts Leonard Peters, westwaarts Philip Coenen, hoofdzijden pastorieland en de weg van Wijnandsrade naar Hellebroek; het ander 50 kleine roeden "boven de vinckdelle", oostwaarts Hendrick Snackers, westwaarts Simon Habets, hoofdzijde Joannes Habets. Het tweede perceel was belast met een half vat rogge aan de erfgenamen Wolter Limpens. Ieder roede werd verkocht voor 32 stuivers.
Na aftrek van het half vat rogge bedroeg de koopsom 204 gulden, waarvan Peter Bruls vier gulden betaalde. Het restant werd een lening tegen 5% rente, waarvoor naast het gekocht land nog tot onderpand gesteld werd een morgen akkerland "achter de coude herbergh", oostwaarts Peter Nuchelmans, westwaarts pastorieland.[38]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 juli 1736 te Wijnandsrade met Catharina BUDÉ, 23 jaar oud, gedoopt op 5 oktober 1712 te Wijnandsrade (getuige(n): Joanna Bude), overleden op 12 april 1753 te Wijnandsrade op 40-jarige leeftijd, dochter van Matthias BUDÉ en Catharina WATZEN.

IV.22 Petrus BRULS, gedoopt op 29 januari 1671 te Hoensbroek (getuige(n): Thomas Bruls, Catharina NN), begraven op 16 juni 1723 te Hoensbroek op 52-jarige leeftijd, zoon van Joannes BRULS (zie III.11) en Margaretha VREULS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 mei 1695 te Hoensbroek met Johanna CREMERS, 24 jaar oud, gedoopt op 28 april 1671 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus Cremers, Johanna Bruls), overleden op 22 februari 1729 te Hoensbroek op 57-jarige leeftijd, dochter van Christianus CREMERS en Helena PETERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Margaretha, gedoopt op 1 januari 1697 te Hoensbroek (getuige(n): Stephanus Cremers, Maria Berloo), overleden op 15 januari 1781 te Grijzegrubben-Nuth op 84-jarige leeftijd, begraven op 17 januari 1781 te Nuth.

Op 9 december 1749 traden Christiaen en Joannes Bruls op namens de weeskinderen van hun zwager Hendrick Drummen. Zij verklaarden dat de wezen een schuld hadden van 225 gulden, staande op de nagelaten goederen, en dat zij op basis van een erfdeling 58 gulden schuldig waren aan Jacobus Drummen. De weduwe Henderick Drummen was niet in staat deze schulden te voldoen. Derhalve verzochten zij de schepenen de verkoop van een "desolate plaetse" met bebouwing en schuur, gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, groot 24 kleine roeden, grenzend aan Coen Hautvast, Claes Hermens, toe te staan.[39]
Na verleende toestemming werd op 10 januari 1750 door de voogden Christiaen en Joannes Bruls, en Joannes Drummen, soldaat in staatse dienst, de voornoemde plaats met bebouwing verkocht aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, voor 170 gulden en tien stuivers. Als betaling werd de verschuldigde 58 gulden en de helft van de lening overgenomen.[40]
Margaretha Bruls, weduwe Hendrick Drummen, verklaarde op 7 maart 1770 dat zij vanwege haar geringe inkomsten en geringe bezittingen een overeenkomst had gesloten met haar oudste zoon Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens. Allereerst herriep zij de afspraken die op 1 mei 1761 waren gemaakt. Vervolgens droeg zij al haar bezittingen over aan haar zoon Joannes. Aangaande een lening van 225 gulden, eertijds verstrekt door Henderick Jongen van Tervoorst, waarvan Joannes toen de helft had opgenomen om smeedgereedschap te kopen en enige schulden te betalen, werd bepaald dat de helft na haar dood door de drie erfgenamen gelijkelijk betaald zou worden.
Vervolgens beloofde Joannes Drummen voor zijn moeder te zorgen en na haar dood de begrafenis te regelen.[41]
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 7 januari 1729 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bruls, Joannes Pricken) met Henricus DRUMMEN, 23 jaar oud, gedoopt op 7 maart 1705 te Wijnandsrade (getuige(n): ..., Catharina Hautvast), overleden op 3 februari 1747 te Nuth op 41-jarige leeftijd, zoon van Joannes DRUMMEN en Anna HAUTVAST.

 • 2. Christianus (zie V.31).


IV.27 Joannes BRULS, geboren ca. 1682[42], zoon van Joannes BRULS (zie III.11) en Margaretha VREULS.
Gehuwd voor de kerk op 22 september 1706 te Hoensbroek met Catharina GIELEN, 22 jaar oud, gedoopt op 23 september 1683 te Voerendaal (getuige(n): Maria Vreuls), dochter van Laurentius GIELEN en Anna VREULS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Margaretha, gedoopt op 28 oktober 1707 te Hoensbroek (getuige(n): Cornelius Gielen, Maria Beckers).

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 18 oktober 1744 te Hoensbroek met Joannes JANSEN.

 • 2. Anna, gedoopt op 6 juli 1710 te Hoensbroek (getuige(n): Laurentius Gielen, Joanna Cremers).

Anna Bruls, ongehuwd, droeg op 1 oktober 1742 haar kindsdeel over aan broer Joannes en zus Margaretha zoals het haar was toegevallen uit de nalatenschap van haar grootvader Laurens Gielen, zowel onder Hoensbroek als elders gelegen, voor 100 gulden.[43]

 • 3. Johannes (zie V.36).


Generatie V


V.4 Joannes BRULS, gedoopt op 20 december 1681 te Wijnandsrade (getuige(n): Matthias Linssen, Maria Brues), overleden op 9 juli 1730 te Hellebroek-Nuth op 48-jarige leeftijd, maritus Maria Coenen [Coenen is achternaam schoonmoeder!], zoon van Matthias BRULS (zie IV.3) en Christina FRENS.
Op 9 maart 1717 verkocht Willem Sijben, gehuwd met Elisabeth Bude, aan Jan Bruls, gehuwd met Marie Heuts, 83 kleine roeden akkerland "den Leeuwericksanck" onder Wijnandsrade, oostwaarts de weduwe Jan Laheije, westwaarts Reijner Krijns, voor achtien pattacons minus vier schillingen.[44]
Op 17 april 1725 verkocht Frans Coenen, gehuwd met Catharina Meutjens, aan Jan Bruls, gehuwd met Marije Koenen (sic!), 60 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth, grenzend aan het voetpad naar Swier, Arnold Oortmans en de weduwe Jan Limpens, voor 28 stuivers per kleine roede.[45]
Op 5 augustus 1728 verkochten de kinderen van Thomas Weustenraedt aan Jan Bruls, gehuwd met Maria Heuts, 59 kleine roeden akkerland onder Nuth, oostwaarts Vaes Corten, westwaarts Peter Heuts, voor 60 gulden.[46]
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 20 januari 1712 te Wijnandsrade met Maria HEUTS, 22 jaar oud, gedoopt op 21 juli 1689 te Nuth (getuige(n): Reinerus Heuts, Anna Haen), overleden op 27 januari 1758 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, wordt soms met de achternaam Coenen aangeduid!, dochter van Joannes HEUTS en Maria COENEN.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 23 juni 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Godefridus Eckermans) met Servatius Petrus CORTEN, 42 jaar oud, geboren op 23 augustus 1688 te Nuth, gedoopt op 25 augustus 1688 te Nuth (getuige(n): Petrus Praets, pastoor in Nuth, Elisabetha Corten, e.v. Gulielmus Canisius), overleden op 28 januari 1740 te Hellebroek-Nuth op 51-jarige leeftijd, zoon van Joannes CORTEN en Aleidis PRAETS.
Zij is later gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 25 januari 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Petrus Vleeschheuwers) met Matthias CRIJNS, 38 jaar oud, gedoopt op 29 april 1702 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Linovranck, Judith Wingaerdts), zoon van Reinerus CRIJNS en Helena RAMECKERS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christina, gedoopt op 15 juli 1717 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens Adam Bruls (oom), Elisabetha Hennen namens Anna Haen), overleden op 8 maart 1793 te Thull-Schinnen op 75-jarige leeftijd, begraven op 10 maart 1793 te Schinnen.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19 oktober 1740 te Schinnen met Petrus DORMANS, geboren ca. 1720, overleden op 28 februari 1786 te Schinnen, begraven op 2 maart 1786 te Schinnen, zoon van Nicolaus DORMANS en Catharina HOEN.

 • 2. Helena, gedoopt op 15 maart 1722 te Nuth (getuige(n): Mathias Bruls (grootvader), Helena Coenen namens Barbara Frens (uit Kunrade)), overleden op 27 februari 1787 te Hellebroek-Nuth op 64-jarige leeftijd.

Op 19 juni 1741 verkocht Maria Everdina, weduwe Thiel Kaelmans, aan de ongehuwde Helena Bruls een weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Bruls (haar moeder), Frans Coenen, de weg en Barbara Hermens, voor 32 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat haver aan het huis Amstenrade.[47]
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 24 augustus 1746 te Nuth met Petrus CRIJNS, 18 jaar oud, gedoopt op 18 januari 1728 te Wijnandsrade (getuige(n): Hubertus Coenen namens Henricus Snackers, "villica in Laar" namens Elisabetha Crijns), overleden op 16 november 1747 te Hellebroek-Nuth op 19-jarige leeftijd, zoon van Matthias CRIJNS en Elisabetha SNACKERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 5 februari 1750 te Nuth (getuige(n): Servatius Bemelmans, Leonardus Smeets) met Matthias BEMELMANS, 30 jaar oud, gedoopt op 15 juli 1719 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen, Elisabetha Hautvast), overleden op 8 augustus 1780 te Hellebroek-Nuth op 61-jarige leeftijd, begraven op 10 augustus 1780 te Nuth, zoon van Jacobus BEMELMANS en Joanna DORMANS
De huwelijksinschrijving heeft het over Matthias Bemelmans uit de parochie Schinnen en Helena Boesten; mogelijk woonde Matthias toen bij zijn broer Severinus te Schinnen. Een Helena Boesten te Nuth was er niet, aangezien de naamgenote uit 1719 al in 1740 overleden was.

V.18 Petrus BRULS, geboren ca. 1690 (geschat), overleden op 14 maart 1744 te Hulsberg, zoon van Godefridus BRULS (zie IV.10) en Agnes BECKERS.
Op 21 september 1731, ten overstaan van notaris Hupkens, verklaarde Peter Bruls, wonend te Arensgenhout en gehuwd met Catharina Flodorp, 100 gulden tegen 5% geleend te hebben van Frederik Mulder van Maastricht.
Tot onderpand stelde hij een halve morgen akkerland in de Dorrecoul onder Hulsberg, oostwaarts Daniel Prevost, westwaarts Nelis Deckers.
Er werd afgesproken dat, indien de lening niet binnen drie jaar werd afgelost, het land eigendom zou worden van Frederik Mulder of zijn rechthebbende.[48]
Op 11 maart 1744 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 8 maart 1744 opgesteld door notaris Ruijters te Maastricht. Agnes Bruls, meerderjarig en ongehuwd, verklaarde met volmacht van haar vader Peter Bruls, gehuwd met Catharina Flodorps, 150 gulden ontvangen te hebben van Aleidis Odekercken, dienstmeid in het Wittevrouwenklooster te Maastricht. Over dit bedrag zou 5% rente betaald worden met als onderpand acht grote en 3,5 kleine roeden weiland te Arensgenhout, grenzend aan Hend. Coox en Willem Moonen, alsmede een morgen weiland te Arensgenhout op de Boschstraat, grenzend aan Simon Moonen, erfgenamen Jan Habets, de weg en Wijnand Habets.[49]
Ondertrouwd op 22 mei 1717 te Klimmen Peter Bruls Jm sone van Geurt Bruls en Agnes Beckers met Catrina Flodorps jd dochter van Willem Flodorps en Helena Bruens, beijde van Aretsgenhout, gehuwd op 6 juni 1717 te Klimmen met Catharina VLODROPS, 23 jaar oud, gedoopt op 19 maart 1694 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Vlodorps namens Joannes Post en Catharina Wijnen namens Joannes Rentgens), dochter van Wilhelmus VLODORPS en Helena BROUNS.
Op 24 oktober 1744 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 26 september 1744 opgesteld door notaris Philippens van Houthem ten huize van Joannes Bosch.
Johannes Dautzenberg, gehuwd met Johanna Dortant, namens zijn zwager Hendrik Dortant, schepen van Schaesberg, verkocht aan Catharina Vlodorps, weduwe Peter Bruls, 82,5 kleine roeden akkerland op de Aalbekerweg, oostwaarts Gilis Moenen, westwaarts Willem Moenen, voor twee schillingen per kleine roede.[50]
Op 17 februari 1749, ten overstaan van notaris Looijmans, kantoor houdend op Nierhoven onder Nuth, verklaarde Catharina Vlodorps, weduwe Peter Bruls, wonend in de bank Klimmen, afstand te doen op de tocht op de goederen nagelaten door haar man, te weten het erfdeel van haar dochter Agnes Bruls, gehuwd met Joseph Willems.
Haar schoonzoon en dochter konden vervolgens 500 gulden lenen van Joannes Gulielmus van der Meer.[51]
Op 20 juni 1778 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgemaakt door notaris Philippens te Valkenburg op 7 december 1762.
Caharina Flodorp, weduwe Peter Bruls en inwoonster van Arensgenhout, verklaarde dat haar zoon Geurt Breuls, gehuwd met Jenne Maria Smitsmans, op 21 januari 1752, toen hij nog ongehuwd was, 200 gulden had geleend op zijn kindsdeel om met het geld schulden van zijn moeder af te lossen.
Om hem te compenseren besloot zij de volgende, ongerealiseerde, onroerende goederen over te dragen:
a) 84 kleine roeden akkerland op de Aalbekerweg, oostwaarts Gilis Moeen, westwaarts Willem Moenen, volgens akte op 18 september 1744 voor notaris Philippens gepasseerd, gekocht van Hendrick Dortants voor drie schilingen per kleine roeden;
b) vijf grote roeden land "op den peerts kerckhoff", oostwaarts Joannes Geilekercken, westwaarts Jacob Dekkers nu Joannes Goossens, samen met wijlen haar echtgenoot gekocht van de erfgenamen Jacob Bosch, volgens akte gepasseerd voor notaris Frens op 12 juni 1726.
Voor de meerwaarde (na aftrek van lening en rente) beloofde Geurt na de dood van zijn moeder missen te stichten.[52]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 27 juni 1718 te Hulsberg, overleden op 25 maart 1801 te Hulsberg op 82-jarige leeftijd, 4 Germinal IX.

Ondertrouwd op 8 juni 1748 te Klimmen. Joseph Willems geboren en wonende te Aalbeek met Agnes Bruls geboren en wonende in gen Hout, beide onder Hulsberg, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23 juni 1748 te Klimmen met Joannes Josephus WILLEMS, 26 jaar oud, gedoopt op 19 maart 1722 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Gijsen namens Henricus Willems, Helena Sleijpen namens Catharina Willems), overleden op 27 april 1789 te Arensgenhout-Hulsberg op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes Christophorus WILLEMS en Petronella RAMECKERS.

 • 2. Willem, gedoopt op 20 februari 1721 te Hulsberg.
 • 3. Godefridus (zie VI.9).
 • 4. Maria Helena, gedoopt op 16 november 1727 te Hulsberg.
 • 5. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 11 december 1730 te Hulsberg.
 • 6. Elisabeth, gedoopt op 8 september 1733 te Hulsberg.
 • 7. Petrus, hoefsmid, gedoopt op 9 september 1736 te Hulsberg, overleden op 11 januari 1811 te Limmel-Meerssen op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 23 juli 1769 te Hulsberg met Catharina Gertrudis LIMPENS, 30 jaar oud, gedoopt op 24 september 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Winandus Geilekercken, Maria Limpens), overleden op 8 januari 1811 te Limmel-Meerssen op 72-jarige leeftijd, vermeld met leeftijd 82 jaar!; In de akte werd geboren te Hulsberg vervangen door Nuth. Bij huwelijk en kinderen Anna Catharina genoemd; in de overlijdensakte als Anna Gertrudis vermeld, dochter van Henricus LIMPENS en Anna Maria GELEKERCKEN.

 • 8. Matthias, gedoopt op 9 november 1738 te Hulsberg, overleden op 15 januari 1818 te Hulsberg op 79-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 15 november 1766 te Klimmen. Matthijs Bruijs jongeman geboren te Aretsgenhout en Anna Elisabeth Lidekerken jongedochter geboren te Walem, beide wonend te Aretsgenhout, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30 november 1766 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 30 november 1766 te Hulsberg met Anna Elisabeth LIEDEKERKEN, geboren 1741, overleden op 31 januari 1798 te Hulsberg, 12 Pluviose VI, dochter van Judocus LIEDEKERKEN en Agnes LINSSEN.

V.25 Wilhelmus BRULS, smid, gedoopt op 8 juli 1708 te Wijnandsrade (getuige(n): Catharina Pelsers), overleden op 8 juli 1770 te Wijnandsrade op 62-jarige leeftijd. Willem Bruls faber ferrarius ex hydropos. [..] Relinquens viduam cum 8 prolibus, zoon van Matthias BRULS (zie IV.12) en Anna PETERS.
Ondertrouwd op 19 februari 1740 te Geulle. Wilhelm Bruls geboortig van Winandsrah met Maria Boers van Geul geboortig, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28 februari 1740 te Geulle, gehuwd voor de kerk op 28 februari 1740 te Geulle (getuige(n): Cornelius Bours, Maria Notten) met Maria BOURS, 24 jaar oud, gedoopt op 11 augustus 1715 te Geulle, overleden op 31 januari 1807 te Wijnandsrade op 91-jarige leeftijd, 94 jaar oud, dochter van Cornelius BOURS en Maria GIJSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria, gedoopt op 24 mei 1740 te Geulle (getuige(n): Petrus Breuls, Anna Margrita Maessen).
 • 2. Matthias, gedoopt op 24 mei 1743 te Geulle (getuige(n): Matthias Breuls, Maria Gijsen).
 • 3. Gertrudis, gedoopt op 3 september 1745 te Elsloo (getuige(n): Christophorus Huberti namens Joannes Bours, Gertrudis Thijsen), ex Catsop, overleden op 18 januari 1830 te Hulsberg op 84-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 30 december 1778 te Klimmen, jongeman geboren en wonende te Aalbeek, jongedochter geboren te Aalbeek en wonend te Hulsberg, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10 januari 1779 te Klimmen met Matthias GIJSEN, 44 jaar oud, gedoopt op 6 mei 1734 te Hulsberg, overleden op 14 april 1812 te Hulsberg op 77-jarige leeftijd, zoon van Joannes GIJSEN en Catharina WEUSTEN, vroedvrouw.

 • 4. Cornelius, gedoopt op 15 mei 1747 te Elsloo (getuige(n): Mathias Smeets namens Christianus Bours, Ida Maesen), ex Catsop.

Op 20 juni 1772 legde Cornelis Bruls, 24 jaar oud, een verklaring af omtrent een vechtpartij op 19 juni 1722 bij het panhuis van Wijnandsrade.[53]
Op 22 september 1773 werd voor de schepenbank Wijnandsrade gerealiseerd, op 19 februari 1773 opgesteld door secretaris Fabritius.
Cornelis Bruls, gehuwd met Maria Catarina Emonts, verklaarde 150 gulden tegen 5% geleend te hebben van Joannes Habets, gehuwd met Ida Vromen.
Joachim Emonds, gehuwd met Catharina Crekels, stelde hiertoe als onderpand 150 kleine roeden akkerland "aen den vrachelder"onder Wijnandsrade, oostwaarts Joannes Lorthye, westwaarts Joannes Tewissen, hoofdzijde Ferdinand Lutgens.
Op 5 oktober 1787 loste Simonis Emonts de 150 gulden af.[54]
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27 augustus 1769 te Wijnandsrade met Maria Catharina EMONS, 26 jaar oud, gedoopt op 23 november 1742 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Fransen, Eva Keuren), dochter van Joachim EMONS en Catharina KREECKELS.

 • 5. Leonardus (zie VI.24).
 • 6. Maria Elisabeth, gedoopt op 8 augustus 1752 te Elsloo (getuige(n): Mathias Smeets namens Godefridus Breuls, Anna Wijnen), overleden op 6 maart 1837 te Horen-Nuth op 84-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 29 september 1782 te Wijnandsrade met Laurentius HOPPERMANS, 20 jaar oud, gedoopt op 20 augustus 1762 te Schin op Geul, overleden op 10 april 1801 te Hulsberg op 38-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HOPPERMANS en Barbara GEERLINGS.

 • 7. Anna Catharina, gedoopt op 8 november 1754 te Wijnandsrade (getuige(n): Hubertus Vincken, Catharina Borvelds namens Anna Catharina Bruls).
 • 8. Christianus, gedoopt op 18 oktober 1756 te Wijnandsrade (getuige(n): Philippus Coenen namens Wilhelm Giessen, Catharina Borvelts namens Maria Reimersdaels).


V.31 Christianus BRULS, gedoopt op 24 januari 1700 te Hoensbroek, overleden op 29 oktober 1775 te Amstenrade op 75-jarige leeftijd, zoon van Petrus BRULS (zie IV.22) en Johanna CREMERS.
Op 18 januari 1770, ten overstaan van notaris l'Allemand, verklaarden Christiaan Bruls en zijn echtgenote Anna Maria Willems, wonend te Amstenrade, met de warme hand aan hun zoon Peter Bruls, gehuwd met Elisabeth Limpens, te schenken het eigendom van de helft van hun onroerende goederen en het vruchtgebruik, zoals gereserveerd over de op dezelfde dag verkochte onroerende goederen.
Daarvoor zou Peter zijn ouders hun leven lang kost en inwoning geven, vuur en licht, bed en lakens, en ook verder goed voor hun zorgen.
Ook zou hij de begrafenis regelen en 400 zielemissen alsmede zorgen voor een stenen kruis op hun graf.
Mochten zijn ouders vanwege onenigheid elders onderdak moeten zoeken, zou hij jaarlijks 60 pattacons moeten geven.
Dezelfde dag had hun schoonzoon Joannes Slangen van Grijzegrubben, gehuwd met Jenne Maria Bruls, met hun goedvinden het kindsdeel van zijn echtgenote, bestaande in de helft van ca. 10,5 bunder land met bebouwing, gelegen binnen of nabij het dorp Amstenrade, aan zijn zwager Peter Bruls, gehuwd met Elisabeth Limpens, voor 4000 gulden verkocht.
Hiervan was 1600 gulden reeds betaald [het restant leende Peter een paar dagen later en werd toen ook overhandigd[55]
Gehuwd voor de kerk sept. 1726 te Amstenrade met Anna Maria WILLEMS, overleden op 25 januari 1777 te Amstenrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus, gedoopt op 4 april 1728 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Willems, Joanna Cremers, grootmoeder van vaderskant), overleden op 15 juli 1807 te Amstenrade op 79-jarige leeftijd.

Op 22 januari 1770, ten overstaan van notaris Guichard, verklaarde Peter Bruls, inwoner van Amstenrade en gehuwd met Elisabeth Limpens, 2400 gulden tegen 4,5% geleend te hebben van Petrus Nivar, burger en rentenier van Maastricht, gehuwd met Elisabeth Bauduin.
Tot onderpand stelde hij:
a) 150 kleine roeden huis, met mesthof, weide, stallen, schuren en andere afhankelijkheden, gelegen in het dorp Amstenrade, zuidwaarts Peter Smeets, oostwaarts de straat, westwaarts de pastorieweide en noordwaarts Joannes Kuijpers;
b) vijf morgen akkerland, oostwaarde voornoemde pastorieweide, , weerszijden de weduwe Haesen en hoofdzijde Peter de Bie;
c) zeven morgen akkerland op de Wijenweg, grenzend aan Prins de Ligne en de landstraat;
d) een halve bunder land "op den Bosch", grenzend aan voornoemde weg en Prins de Ligne;
e) drie morgen akkerland achter Hommert, grenzend aan Prins de Ligne en de weduwe Haesen.[56]
Petrus Bruls, gehuwd met Elisabeth Limpens, inwoner van Amstenrade, had de onroerende goederen genaast die op 25 mei 1775 publiekelijk waren geveild. Ze waren afkomstig van zijn zwager Joannes Slangen, die vanwege zware schulden tot publieke verkoop veroordeeld was.
Vervolgens werden deze goederen op 4 september 1775 overgedragen aan Nicolaes Cordeweners, gehuwd met Maria Bemelmans, die tegelijkertijd verantwoordelijk werd voor de verdere afwikkeling van de schulden die op deze goederen rustten.[57]
Op 19 november 1779 verkocht Petrus Bruls, gehuwd met Anna Catharina Limpens, wonend op de Hamelsweg onder de parochie Lummel, 102 kleine roeden weide "de berghweijde" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Nicolaes Snackers en Joannes Limpens, hoofdzijden Peter Spijckers en de weg, voor 55 stuivers per kleine roede en twee "bijen" aan twaalf gulden gerekend, aan Leonard Beckers, gehuwd met Maria Elisabeth Frissen.[58]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28 mei 1752 te Oirsbeek met Maria Elisabeth LIMPENS, 22 jaar oud, gedoopt op 17 november 1729 te Oirsbeek, overleden op 12 maart 1809 te Amstenrade op 79-jarige leeftijd, dochter van Paschasius LIMPENS en Catharina BOESTEN.

 • 2. Joanna Maria, gedoopt op 24 september 1733 te Amstenrade.

Op 11 mei 1770 werd voor de leenhof Valkenburg een akte gerealiseerd, opgesteld 18 januari 1770 door notaris L'Allemand te Valkenburg en op 4 maart 1770 gerealiseerd voor de schepenbank Oirsbeek.
Joannes Slangen van Grijzegrubben, gehuwd met Joanna Maria Bruls, verkocht, met medeweten en goedkeuring van zijn schoonouders Christiaen Bruls en Anna Maria Willems uit Amstenrade, het erfdeel van zijn echtgenote aan zijn zwager Petrus Bruls, gehuwd Elisabeth Limpens.
Het betrof de helft in ca. 10,5 bunder land, leen- en laatgoed, en de helft in een huis, gelegen binnen het dorp Amstenrade.
De kooprijs bedroeg 4000 gulden.[59]
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 4 februari 1753 te Amstenrade met Joannes SLANGEN, 21 jaar oud, schatheffer, gedoopt op 25 augustus 1731 te Spaubeek, zoon van Leonardus SLANGEN en Cornelia STIPERS

V.36 Johannes BRULS, gedoopt op 16 oktober 1713 te Hoensbroek (getuige(n): Arnoldus Daniels namens Joannes van Mechelen, Aleidis Gielen), overleden op 28 november 1785 te Swier-Wijnandsrade op 72-jarige leeftijd, zoon van Joannes BRULS (zie IV.27) en Catharina GIELEN.
Op 22 november 1752 verklaarde Joannes Bruls, wonend te Swier nabij het huis van Willem van Geul, dat hij zo'n twee weken eerder samen met de dakdekker [Jan Gerets uit Hellebroek die ook een verklaring aflegde] op zijn dak aan het werk was.
Hij hoorde toen een rumoerig gesprek van de kant van het huis van van Geul, maar had geen idee wat er gezegd werd.
Vlak daarna kwam de molenaar Otto Eggen voorbij, met de hoed in de hand en bebloed hoofd, en vroeg aan Bruls om zijn hoofdwond uit te wassen.
Op zijn vraag hoe hij aan die wond was gekomen had de molenaar gezegd dat Joannes of Hensken van Geul dat had gedaan.
Bruls had de wond verzorgd en in de tussentijd had Eggen verklaard dat hij ook slagen op armen en benen had gekregen.
Bruls had hem als steun een stok gegeven om naar huis te gaan.[60]
Joannes Bruls, gehuwd met Christina Daemen, en Joannes Jansen, gehuwd met Grietjen Bruls, verkochten op 8 februari 1757 aan Hendrickus Ritzen, gehuwd met Maria Heuts, een huis met weide aan het Overbroek, groot 98 roeden met drift en vaart, oostwaarts Peter Horstmans, westwaarts de weduwe Mathijs Stassen; 21 roeden moestuin aldaar naast de weide van Math. Stassen en 100 roeden weide achter de huiswei. het geheel kostte vier schillingen per roede en was belast met drie koppen haver aan de kosterij, een half vat haver aan de pastorie en twee malder tarwe aan het Huis Hoensbroek. Het goed was verder belast met 93 gulden aan kanunnik Kerckhoffs. Dit bedrag werd in mindering gebracht. De koper betaalde 120 gulden voor het huis en nam nog een schuld van 20 pattacons over die Paulus Hautvast uit de tweede weide te goed had.[61]
Op 16 januari 1761 verkocht Joannes Bruls, gehuwd met Christina Daemen, aan Willem Coenen, gehuwd met Lijsbeth Hautvast, 25 roeden land aan het Overbroek tussen Joannes Janssen en de erven Reiner Cremers, alsmede 25 roeden land aan de waterkuil in het leen van hof Berg in de Keurkeulse Mankamer, grenzend aan Libinus Coninghs en Jan Jansen. Het land kostte 38 stuivers per roede.[62]
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 15 september 1748 te Wijnandsrade (getuige(n): Servatius Cleijnen) met Christina DAEMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 8 maart 1719 te Klimmen (getuige(n): Mathias Bruls, Maria Bruls namens Mechtildis Speesen), overleden op 18 november 1788 te Swier-Wijnandsrade op 69-jarige leeftijd, , dochter van Leonardus DAEMEN en Catharina BRULS.
Christina Daemen legde op 21 november 1752 een verklaring af voor de schepenen van Wijnandsrade aangaande mishandeling van de molenaar Otto Eggen.
Zij verklaarde zo'n twee weken eerder gezien te hebben dat de molenaar Otto Eggen in de richting van het huis van Willem van Geul liep, maar niet dat hij ook werkelijk naar binnen was gegaan omdat een haag haar het zicht ontnam.
Wel stond de molenaar een kwartier later, toen zij van de zolder kwam, voor haar deur, bebloed en mishandeld. Hij vroeg aan haar man of hij zijn hoofdwond wilde schoonmaken en verklaarde ondertussen dat de zoon van Willen van Geul hem mishandeld had.
Christina verklaarde verder dat zij de verwonding zelf niet gezien had.[63]
Uit dit huwelijk:

 • 1.Catharina, gedoopt op 23 juni 1749 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Bruls, grootvader, Christina Bruls), overleden op 2 mei 1815 om 20.00 uur te Klimmen op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15 september 1776 te Wijnandsrade (getuige(n): [geen getuigen vermeld]) met Joannes Petrus LUIJTEN, 29 jaar oud, gedoopt op 7 juli 1747 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Luijten, Catharina Houben), overleden op 14 juli 1799 te Retersbeek-Klimmen op 52-jarige leeftijd. Petrus Luijten op het Retersbeek, zoon van Petrus LUIJTEN en Maria Anna SCHOENMAKERS.

 • 2. Leonardus, gedoopt op 8 november 1751 te Wijnandsrade (getuige(n): Leonardus Daemen, Anna Dormans namens Margaretha Bruls).
 • 3. Michael, gedoopt op 3 april 1753 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Habets namens Michael Bruls, Joanna Dormans).
 • 4. Johannes, gedoopt op 20 maart 1756 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Bruls, Maria Heuts).
 • 5. Johannes, gedoopt op 8 augustus 1758 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Jansen, Elisabeth Smeets namens Helena Weijkmans).
 • 6. Joanna Maria, gedoopt op 15 oktober 1763 te Wijnandsrade (getuige(n): Mathias Bruls, Maria Eggen).


Generatie VI


VI.9 Godefridus BRULS, gedoopt op 13 augustus 1724 te Hulsberg, doopnaam Gerardus, zoon van Petrus BRULS (zie V.18) en Catharina VLODROPS.
Op 27 juni 1761, ten overstaan van notaris Thielen, verklaarde Geurt Bruls, gehuwd met Jenne Maria Smitsmans, wonend te Arensgenhout, 200 gulden tegen 4,5% geleend te hebben van Louis Welle, burger van Maastricht en gehuwd met Helena Janssen.
Tot onderpand stelde hij 276,5 kleine roeden weide, genaamd de Grote Weide, grenzend aan de moeder van Geurt Bruls zelf en de weduwe Thijsse, zoals hij deze op 13 april 1761 gekocht had van Nicolaes Hermens ten overstaan van notaris Swildens.[64]
Op 5 december 1780, ten overstaan van notaris Hupkens, verklaarde Geurt Breuls, wonend te Arensgenhout en gehuwd met Johanna Maria Smitsmans, 1000 gulden tegen 4% van Mechtild van Gulpen, koopvrouwe te Maastricht en weduwe Guillaume Rietraet.
Met het geld werd een schuld van 600 gulden aan de weduwe Berg en 200 gulden aan Aldegonde Corstius afgelost.
Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Hulsberg gelegen, onroerende goederen:
a) acht grote en twee kleine roeden weide, genaamd het Vauweren, met daarop zijn huis, grenzend aan Petrus Prevoo en Joseph Willems, hoofdzijden de straat en Nicolaes Bormans;
b) vijf grote roeden weiland nabij de Stenen Stegel, oostwaarts Hermanus Stassen, westwaarts Joannes Habets;
c) drie grote en twee kleine roeden akkerland nabij de Stenen Stegel, oostwaarts Dirick Bosch, westwaarts Joseph Willems;
d) tien grote roeden land im het Bosserveld, oostwaarts het voetpad, westwaarts Nicolaas Bormans;
e) elf grote en zeventien kleine roeden op de Hogeweg, grenzend aan Wijnand Gelekercken en de weg;
f) vier grote en twee kleine roeden land achter de Steeg, oostwaarts Joannes Gelders, westwaarts Wijnand Gelekercken.
De akte werd de dag erna, 6 december 1780, gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen.[65]
Ondertrouwd op 22 januari 1752 te Klimmen, jongeman van Arensgenhout, jongedochter van Haasdal, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 6 februari 1752 te Klimmen met Joanna Maria SMITSMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 26 mei 1725 te Schimmert, dochter van Wilhelmus SMITSMANS en Anna PHILIPPENS (Philips).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Helena, gedoopt op 14 december 1764 te Hulsberg, overleden op 24 maart 1804 te Hulsberg op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 6 maart 1796 te Hulsberg met Joannes Matthias SCHREURS, 28 jaar oud, gedoopt op 8 mei 1767 te Nuth (getuige(n): Joannes Raeven, Joanna Maria Omstein namens Agnes Habets), buitenechtelijk, erkend bij huwelijk ouders, overleden op 20 oktober 1811 te Hulsberg op 44-jarige leeftijd, zoon van Matheus SCHREURS en Maria Gertrudis RAVEN.
{Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13 november 1806 te Hulsberg met Maria Helena VONCKEN, 39 jaar oud, gedoopt op 24 januari 1767 te Hulsberg (getuige(n): Godefridus Voncken, Helena Ramaeckers), overleden op 25 januari 1844 te Hulsberg op 77-jarige leeftijd, dochter van Joannes VONCKEN en Anna Maria FRISSEN.}

VI.24 Leonardus BRULS, smid, gedoopt op 23 september 1749 te Elsloo (getuige(n): Cornelius Bours, Catharina Schoffelen namens Catharina Budé), ex Catsop, overleden op 25 januari 1816 te Wijnandsrade op 66-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus BRULS (zie V.25) en Maria BOURS.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 1 juni 1785 te Nuth (getuige(n): Christianus Bruls, Maria Barbara Wenmeckers). Joannes Leonardus Bruls natus in Elsloo et parochianus in Wijnandsraedt et Maria Elijsabetha Wenmaeckers nata in Gangelt et hic parochiana ambo majorenna met Anna Elisabeth WENMACHERS, 33 jaar oud, gedoopt op 23 februari 1752 te Gangelt (getuige(n): Josephus Voossen, Elisabeth Theilen), overleden op 14 december 1812 te Wijnandsrade op 60-jarige leeftijd, dochter van Paulus WENMACHERS en Maria Gertrudis THEILEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus (zie VII.3).
 • 2. Maria Gertrudis, gedoopt op 16 maart 1788 te Wijnandsrade (getuige(n): Joanna Maria Gijsen namens Maria Barbara Wenmackers uit Gangelt, Cornelius Bruls uit Wijnandsrade), overleden op 9 april 1869 te Wijnandsrade op 81-jarige leeftijd.
 • 3. Theresia, gedoopt op 4 augustus 1791 te Wijnandsrade (getuige(n): Jacobus Hermans, Theresia Conen).


Generatie VII


VII.3 Wilhelmus BRULS, hoefsmid, gedoopt op 28 mei 1786 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Gerards namens Joannes Petrus Wanmackers uit Gangelt, Anna Maria Bas uit Wijnandsrade), overleden op 17 augustus 1816 te Maastricht op 30-jarige leeftijd, geëxecuteerd. Willem Bruls was veroordeeld wegens de moord op Willem Odekerken, gepleegd op 8 januari 1814 (moord bij het Waelhuys), zoon van Leonardus BRULS (zie VI.24) en Anna Elisabeth WENMACHERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 8 januari 1813 te Brunssum met Maria Judith SCHOONHOVEN, 28 jaar oud, gedoopt op 15 oktober 1784 te Merkelbeek, overleden op 10 februari 1854 te Wijnandsrade op 69-jarige leeftijd, dochter van Martinus SCHOONHOVEN en Maria Catharina SMETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonard, dagloner, geboren op 19 februari 1814 te Wijnandsrade, overleden op 24 juni 1861 te Wijnandsrade op 47-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 9 oktober 1840 te Wijnandsrade met Anna Catharina FRANSSEN, 27 jaar oud, geboren op 12 juli 1813 te Grijzegrubben-Nuth, overleden op 7 januari 1896 te Wijnandsrade op 82-jarige leeftijd, dochter van Paulus FRANSSEN, dagloner, en Maria Catharina KILLEN.

 • 2. Joannes Martinus, geboren op 1 januari 1816 te Wijnandsrade.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 9v
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 17v
 3. HCL-01.075 LvO 5418 (150)
 4. Rijckheyt-002 LvO 1671, 67
 5. HCL-01.075 LvO 7924
 6. HCL-01.075 LvO 7924
 7. Rijckheyt-002 LvO 1671, 24
 8. HCL-09.001 Notariële Archieven 4167, 46 Frens Valkenburg
 9. Rijckheyt-002 LvO 1671, 367
 10. HCL-09.001 Notariële Archieven 4167, 50 Frens Valkenburg
 11. HCL-09.001 Notariële Archieven 4167, 496 Frens Valkenburg
 12. HCL-09.001 Notariële Archieven 4167, 70 Frens Valkenburg
 13. Rijckheyt-002 inv.nr. 1695
 14. HCL-01.075 LvO 7122
 15. Rijckheyt-002 LvO 1671, 193
 16. Rijckheyt-002 LvO 1671, 209
 17. HCL-Notarieel Archief 1609 van Buren Maastricht
 18. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 44
 19. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 114
 20. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 146
 21. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 181
 22. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 195
 23. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 45
 24. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 66
 25. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 81
 26. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 203
 27. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, realisatie 14 juli 1745
 28. HCL-09.001 Notariële Archieven 4184 l'Allemand Valkenburg
 29. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 243-244
 30. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 303
 31. HCL-09.001 Notariële Archieven 4185 l'Allemand Valkenburg
 32. HCL-09.001 Notariële Archieven 4454, 36 Swildens Voerendaal
 33. HCL-01.075 LvO 7094, 69
 34. HCL-01.075 LvO 7094, 91
 35. HCL-01.075 LvO 7094, 167
 36. HCL-01.075 LvO 7094, 195
 37. HCL-01.075 LvO 2754
 38. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 171, nr. 16
 39. HCL-01.075 LvO 1759, 40r
 40. HCL-01.075 LvO 1759, 40v
 41. HCL-01.075 LvO 1760, 165v
 42. vermoedelijke afstamming volgens Piet Coumans, zeer aannemelijk gezien naamgeving kinderen en stiefmoeder Maria Beckers als peettante oudste dochter
 43. Rijckheyt-002 LvO 1673, 401
 44. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 22
 45. HCL-01.075 LvO 1758, 10r
 46. HCL-01.075 LvO 1758, 10v
 47. HCL-01.075 LvO 1758, 154v
 48. HCL-Notarieel Archief 1948 Hupkens Maastricht
 49. HCL-01.075 LvO 7099, 470; HCL-Notarieel Archief 2033 Ruijters Maastricht
 50. HCL-01.075 LvO 7099, 510
 51. HCL-09.001 Notariële Archieven 3797 Looijmans Schinnen
 52. HCL-01.075 LvO 7108, 403
 53. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 163, nr. 19
 54. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 171
 55. HCL-09.001 Notariële Archieven 4186 l'Allemand Valkenburg
 56. HCL-Notarieel Archief 2081 Guichard Maastricht
 57. HCL-01.075 LvO 1761, 12r
 58. HCL-01.075 LvO 1761, 159v
 59. HCL-01.075 LvO 934
 60. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 163, 21
 61. Rijckheyt-002 LvO 1675, 102
 62. Rijckheyt-002 LvO 1675, 231
 63. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 163, 21
 64. HCL-Notarieel Archief 2303 Thielen Maastricht
 65. HCL-01.075 LvO 7109, 164

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 28 februari 2024