Bouts

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE BOUTS

Generatie I


I.1 Godefridus BOUTS, overleden op 17 februari 1654 te Nuth.
Gehuwd met Catharina GERLINCX.
Op 16 november 1636 verklaarden Guert Bolt en Gerardt Bosch dat zij goederen hadden geruild.
Guert Bolt gaf 55 en 1/3 kleine roede land achter Terstraten, aan weerszijden grenzend aan Gerardt Bosch, hoofdzijden de Bergerhof en Lisken Gerlicx.
In ruil gaf Gerardt Bosch een perceel land "aen de poel", grenzend aan Tijs Ruijskens, hoofdzijde Willem Bruls.[1]
Op 12 maart 1640 verklaarde Geurt Bouts, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Trijneken Gerlincx, dat hij 150 gulden geleend had tegen 6,25% van Anthonetta Beckers, wonend op huis Reimersbeek. De eerste vervaldatum was 12 maart 1641.
Tot onderpand stelde hij drie morgen akkerland in de Eertgrubbe, grenzend aan Herman Hermans en Koegelen erven, beide hoofdzijden Jan Nuchelmans.[2]

Kinderen:

 • 1. Petrus (zie II.1).
 • 2. Helena, geboren ca. 1615 (geschat)

Gehuwd met Seger LOENIS.
Op 4 maart 1644 verkocht Tonen Essen [=Antonius Keijsers!] een morgen en ettelijke kleine roeden akkerland in twee percelen, gelegen achter Grijzegrubben, aan zijn zwager Segert Lonis, gehuwd met de dochter van Gert Bots, voor 20 stuivers per kleine roede. Het ene perceel grensde aan Tijsken Haltfast en wijlen Jan Crousen; het ander aan Julys Schabergh erven, Tijsken Ruskens en de Bergerhof.[3]
Op 27 september [vermoedelijk 1666, omdat de volgende akten van 1667 zijn] ruilde Seger Loenis "van geleijcken", gehuwd met Helena Bouts, met Geurt Goessens, inwoner van Schimmert en gehuwd met Gertruijd Bemelmans, een morgen akkerland "in de Swartkoul" onder Nuth, grenzend aan Geurt Gosens, Berb Debets, de Beeckerweg en Jacob Wouters, tegen negen hamelschapen en 68 gulden.[4]

 • 3.Anna, geb. ca. 1615 (geschat), overl. op 25 oktober 1675 te Nuth.

Gehuwd met Antonius KEIJSERS, geboren ca. 1615 (geschat), overl. 12 augustus 1673 te Nuth, mogelijk zoon van Eijs (Eusebius) Keijsers en Maria NN.

 • 4.Catharina, geboren ca. 1615 (geschat)

Gehuwd met Joannes BRULS, gedoopt op 15 maart 1612 te Nuth (getuige(n): Geil Goris, Jan Mullens, Peter Frisschen, Maria Stassen, Cornelia Snijders), zoon van Wilhelmus BRULS en Catharina SEVERENS

Generatie II


II.1 Petrus BOUTS, overleden op 16 maart 1663 te Nuth.
Op 22 december 1637 verklaarde Peter Bolt, gehuwd met Jenne Bruls, dat hij van Antonetta Beckers, wonend op huis Reijmersbeek, 100 gulde geleend had tegen 6,25% rente, waarvan de eerste vervaldag op St.Thomas apostel [21 december] 1638 zou vallen. Tot onderpand stelde hij een halve bunder land, waarvan een deel gelegen "in de witte heggen", grenzend aan Willem Crousen en Linten Caris en aan het voetpad naar het "swartcouldenvelt", alsmede een morgen "aen Lambrechtsweiden", grenzend aan Willem Bruls en Peter Tessers.[5]
Op 1 juni 1661 verklaarde Peter Bouts, gehuwd met Jenne Bruls, dat hij een schuld van 300 gulden had aan procureur Guilhelmus Goffijn, waarvoor hij borgde met ca. een morgen huis en hof te Grijzegrubben, grenzend aan Lintgen Cremers, Jan Bruls en de straat; en verder met een halve bunder akkerland op de Beeckerweg, grenzend aan Jan Bemelmans, Seger Loenis, Jacob Wouters en de Beeckerweg.[6]
Zoon van Geurt BOUTS (zie I.1).
Gehuwd met Joanna BRULS, gedoopt op 17 juli 1607 te Nuth, dochter van Wilhelmus BRULS en Catharina SEVERENS.
Op 16 juli 1665 verkocht Jenken Bruls, weduwe Peter Bouts, bijgestaan door schoonzoon Jacop Sijmons en zwager Seger Loenis namens de minderjarige Maria en Houb Bouts, 98 kleine roeden akkerland "aen de lambrichtswijen", grenzend aan Jacob Hautvast, Maria Finiers, de vloedgraaf en Geurt Lijmpens de oude en de erfgenamen Servaes Lijmpens. De koper was Tijs Moberts, gehuwd met Trijneken Ruijters, die voor elke kleine roeden 19 stuivers en twee oort betaalde.[7]
Jenken Bruls verklaart op 22 december 1665 dat wijlen haar man Peter Bouts in 1638 van Anthonet Beckers, gouvernante op huis Reijmersbeek, 100 gulden geleend had. Dit bedrag werd nu overgenomen door haar broer Jan Bruls, gehuwd met Trijntgen Bouts.[8]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 17 oktober 1638 te Valkenburg (getuige(n): Joannes Nuchelmans, Maria Bouts), overleden op 20 maart 1673 te Hulsberg.

Gehuwd voor de kerk op 8 oktober 1662 te Hulsberg met Jacobus SIMONS geb. Hulsberg, gedoopt 28 januari 1637 te Valkenburg (getuige(n): Gerardus Boshouwers, Maria Schepers), veldbode, overleden 11 oktober 1709 te Aalbeek-Hulsberg, zoon van Joannes SIMONS en Anna HOUBEN.

 • 2. Maria, gedoopt sept. 1642 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus ...., Gertrudis Crusen), overleden op 28 januari 1717 te Grijzegrubben-Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 8 februari 1668 te Nuth met Arnoldus MEIJS, 25 jaar oud, gedoopt op 5 februari 1643 te Nuth, overleden op 6 maart 1706 te Grijzegrubben-Nuth op 63-jarige leeftijd, zoon van Joannes MEIJS en Catharina ERCKENS.

 • 3. Hubertus (zie III.5).

Generatie III


III.5 Hubertus BOUTS, gedoopt op 3 november 1647 te Nuth (getuige(n): Segerus Lunis, Mechtild e.v. Petrus Nuchelmans), overleden op 11 mei 1706 te Grijzegrubben-Nuth op 58-jarige leeftijd.
Op 15 maart 1694 verklaarde Houb Boutz, bijgestaan door zijn zwagers Geurt Hermans en Ercken Meijs, voogden over zijn kinderen bij wijlen Meijken Hermans, dat hij bij Berb Maes van Maastricht 200 gulden tegen 6 1/4 % had geleend. Hij was al verscheidene jaren achter in het betalen van de rente. Daarom had hij besloten om 40 kleine roeden moestuin in belening te doen aan Paulus Goossens. Voor 15 pattacons werd de moestuin, gelegen te Grijzegrubben en grenzend aan Jacob Hautvast, Simon Rousschen, de erfgenamen Hendrick Vroemen en verscheidene andere moestuinen, voor een periode van 12 jaar in belening gedaan.[9]
Zoon van Petrus BOUTS (zie II.1) en Joanna BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29 april 1670 te Nuth met Maria HERMANS, 20 jaar oud, gedoopt op 8 juni 1649 te Nuth, overleden voor 15 maart 1694, dochter van Arnoldus HERMENS en Joanna CARIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt april 1671 te Nuth (getuige(n): Jacobus Sijmons, Helena Hermans, weduwe van Leonardus Caris).

Gehuwd voor de kerk op 5 oktober 1698 te Schinnen met Petrus TACKEN, vermoedelijk zoon van Petrus Tacken en Catharina Hartmans uit Schinnen.
Op 22 februari 1707 verkocht Peter Tacken, gehuwd met Jenne Bouts, in Staatse dienst in het regiment van overste Ochsenstirn in de compagnie Gammel, gelegerd in het land van Luik, aan Jan Hermens, gehuwd met Maria Rutten, 56 kleine roeden en 12 voet akkerland, grenzend aan Lenaert Hermens en Vaes Vroemen, zoals vermeld bij de deling door landmeter Huntgens. Iedere kleine roede kostte 15 stuivers.[10]

 • 2. Petrus, gedoopt op 6 augustus 1673 te Nuth (getuige(n): Petrus Lijmpens, Maria Bruls).

Gehuwd met Margaretha SISTERMANS, overleden op 12 november 1734 te Nuth.

 • 3. Mechtildis, gedoopt op 6 mei 1676 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hautvast, Anna Wolfs).
 • 4. Catharina, gedoopt op 11 maart 1680 te Nuth (getuige(n): Petrus Pluchmeckers, Catharina Daemen).

Op 17 augustus 1709 werden afspraken gemaakt t.b.v. haar inkleding bij de Wittevrouwen te Maastricht.[11]

 • 5. Joannes (zie IV.7).

Generatie IV


IV.7 Joannes BOUTS, gedoopt op 25 juni 1684 te Nuth (getuige(n): Joannes Frisschen, Maria Vroemen), overleden op 3 december 1759 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd.
Op 22 september 1711 verkocht Jan Bouts, gehuwd met Mettien Reuckens, 52 kleine roeden akkerland achter de Houvenast achter Grijzegrubben, grenzend aan Jan Limpens, Giel Reuckens en de heer a Blisia, voor 52 gulden aan de weduwe van Ercken Meijs. Haar zoon Peter Meijs trad namens haar op.[12]
Op 9 december 1715 verkocht Jan Bouts, gehuwd met Meijtjen Reuckens, 70 kleine roeden akkerland omtrent de vaart aan de Trichterweg, grenzend aan Jan Cremers en Jan Goessens, Henderick van Drummen, Thijs Rentiens en de Trichterweg. De koper was Vaes Vroomen, gehuwd met Maria Spierts. Hij betaalde voor elke kleine roede 18 stuivers. Daarnaast zou hij nog een half vat bier leveren.[13]
Op 4 oktober 1717 verkocht Jan Bouts, gehuwd met Metjen Reuckens, 66 kleine roeden akkerland op de Geisberg onder Nuth, grenzend aan Matthijs Hautvast, Dirck Slangen en Vaes Vroomen. De koper was Peter Bouts, gehuwd met Margareta Zijstermans, die twee schillingen per kleine roede betaalde.[14]
Op 18 maart 1744 traden Houb, Thijs, Giel, Maria en Anna Bouts, de kinderen van Jan Bouts, met zijn toestemming op als erfgenamen van hun oom Giel Reuckens. Zij verkochten aan Dionijs Aloffs 55 kleine roeden minus vier voet akkerland op de Houvenast, oostwaarts Peter Meijs, westwaarts Dionijs Aloffs, voorhoofden Joannes Frissen en Blijsens goed. Iedere kleine roede kostte dertig stuivers [15]
Op 25 juli 1751 verscheen Jan Bouts, weduwnaar van Meijtgen Roex, samen met zijn kinderen Houb, Machiel, Mathijs en zijn ongehuwde meerderjarige dochters Maria en Encken Bouts, voor de schepenbank Nuth. Tevens verschenen Peter Tacken, mede voor zijn zwager Joannes Holsvort, en Jenne Tacken, gehuwd met Peter Guijlkers, erfgenamen Jenne Bouts en Peter Tacken, en Houb Schobben, mede voor zijn broers Hendrick, Marten en Joannes, eveneens als erfgenamen. Gezamenlijk verkochten zij een halve morgen akkerland in de swartcuijl, oostwaarts Coen Hautvast, westwaarts Joannes Leunissen, voorhoofd de overste Wijenweg. Dit land was op 3 juli 1697 in belening gegeven en door de comparanten ingelost bij Joannes Meijs. De koper was Joannes Leunissen, gehuwd met Catharina Limpens, die voor elke roede 25 stuivers betaalde.[16]
Zoon van Hubertus BOUTS (zie III.5) en Maria HERMANS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18 februari 1707 te Nuth met Mechtildis REUKENS, 30 jaar oud, gedoopt op 5 december 1676 te Nuth (getuige(n): Laurentius Reukens, Helena Bouts), overleden op 23 januari 1729 te Grijzegrubben-Nuth op 52-jarige leeftijd, dochter van Mathias REUCKENS en Anna LEUNIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 6 juli 1708 te Nuth (getuige(n): Matthias Reuckens (grootvader) namens Wilhelmus Laviers, Margaretha Sijstermans, e.v. Petrus Bouts), overleden op 7 november 1776 te Grijzegrubben-Nuth op 68-jarige leeftijd.

Op 28 maart 1769 verklaarde de ongehuwde Maria Boets dat haar schoonzus Judith Beumers, weduwe Mathijs Boets, uit haar erfdeel 100 gulden had afgelost waarvan de helft tot laste van Maria Boets uitstond. Zij beloofde nu over die 50 gulden jaarlijks 5% rente te betalen. Tot borg stelde zij 40 kleine roeden huis met weide, genaamd de "hoeck" en gelegen te Grijzegrubben, grenzend aan Machiel Bouts, Cornelia Goossens en het veld. De weduwe Boets en voogd Houb Boets gingen hiermee akkoord.
De lening werd op 24 maart 1777 afgelost door Houb Bouts.[17]
Op de genachting van 18 juni 1777 was er een juridische strijd om haar erfenis.[18]

 • 2. Anna, gedoopt op 1 januari 1711 te Nuth (getuige(n): Petrus Bouts (oom), Magdalena Heijmans, e.v. Michael Reuckens).
 • 3. Hubertus (zie V.3).
 • 4. Mathias (zie V.5).
 • 5. Michael (zie V.7).

Generatie V


V.3 Hubertus BOUTS, gedoopt op 1 augustus 1712 te Nuth (getuige(n): Joannes Leunis, Maria Bouts), overleden op 31 juli 1790 te Grijzegrubben-Nuth op 77-jarige leeftijd.
Op 4 november 1755 verkocht Houb Bouts, gehuwd met Lijsbeth Bisschops, voor 11 pattacons aan Toussaint Dilbroeck, gehuwd met Mechtild Polle, 23 kleine roeden moestuin in het Horen onder Nuth, grenzend aan Christijn, Geraerd en Lenart Bisschops, en aan de erfgenamen Joannes Meijs. en verder zijn deel in een huis in het Horen, bestaande uit de keuken. Het geheel was belast met een malder rogge aan de kerk van Nuth.[19]
Zoon van Joannes BOUTS (zie IV.7) en Mechtildis REUKENS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17 november 1739 te Nuth (getuige(n): Matthias Bouts, Leonardus Bisschops) met Elisabeth BIJSCHOFFS, 29 jaar oud, gedoopt op 25 augustus 1710 te Nuth (getuige(n): Mechtild Hermens namens Catharina Bijschoffs), overleden op 31 mei 1790 te Grijzegrubben-Nuth op 79-jarige leeftijd, dochter van Godefridus BISSCHOPS en Joanna HENRIX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtildis, gedoopt op 3 april 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Bouts (grootvader), Joanna Henrix (grootmoeder)).
 • 2. Joanna Maria, gedoopt op 22 juli 1742 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Godefridus Bisschops, Maria Bouts).
 • 3. Catharina, gedoopt op 2 mei 1744 te Nuth (getuige(n): Matthias Bouts, Anna Linden namens Catharina Bouts), overleden op 30 maart 1831 te Nuth op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10 februari 1778 te Nuth (getuige(n): Elisabetha Bouts, Paulus NN) met Godefridus MEULENBERGH, 71 jaar oud, gedoopt op 17 januari 1707 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Helena, dochter van Christianus Crijns), overleden op 28 februari 1785 te Nierhoven-Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Joannes MEULENBERGH en Catharina MAES.
Begin zomer 1769 werd Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes, aangeklaagd, omdat hij "soo godtvergeeten is geweest adulterium te bedrijven aen ende met met seeckeren Catharina Bouts, uijt welckers wercken deselve een kindt gebaert heeft", aldus de officier op 23 augustus 1769.
Lambert Ackermans, 35 a 36 jaar oud, verklaarde op 21 juni 1769 dat hij knecht was bij de heer Habets te Grijzegrubben, waar voornoemde Joannes Curfs eveneens als knecht en genoemde Catharina Bouts als dienstmaagd werkzaam was.
Hij had op zeker moment gemerkt dat Catharina zwanger was en had tegen afgelopen Pasen aan haar gevraagd wie de vader was. Zij had toen tegen hem gezegd dat Joannes Curfs de vader was.
Op de vraag van de officier of hem iets bijzonders was opgevallen zei Ackermans dat hij had bespeurd "meerdere gemeijnschap oft familiariteijt onder hun beijde als aen hem Joannes Curfs was toestaende en betaemde".
Catharina Sijstermans, circa 40 jaar oud en gehuwd met Paulus Hautvast, vertelde dat zij op verzoek van Elisabeth Bisschop, gehuwd met Houb Bouts, haar dochter Catharina Bouts had bijgestaan bij de geboorte van haar kind.
De vroedvrouw Catharina Weusten had toen aan Catharina Bouts gevraagd wie de vader was waarop het antwoord luidde: Hans Curfs.
Maria Catharina Laheij, circa 40 jaar en gehuwd met Joannes Hautvast, had eveneens geholpen bij de geboorte en zij gaf dezelfde verklaring af als Catharina Sijstermans.
Op 21 september 1769 werd het vonnis uitgesproken: Joannes Curfs werd veroordeeld tot een "amende" van 228 gulden en tien stuivers waarvan honderd gulden voor de eerstkomende dinsdag en de rest na uiterlijk zes weken aan de officier overhandigd diende te worden.[20]
Het buitenechtelijke kind van Catharina Bouts heette:
Anna Elisabeth BOUTS, gedoopt op 25 mei 1769 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bouts, Elisabeth Bisschops), overleden op 18 september 1815 te Nuth en op 4 november 1791 te Nuth gehuwd met Joannes Leonardus CURFS.

 • 4. Joannes, gedoopt op 13 oktober 1745 te Nuth (getuige(n): Michael Bouts (oom), Christina Bisschops (tante)).
 • 5. Leonardus (zie VI.6).
 • 6. Mechtildis, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 7 juni 1750 te Nuth (getuige(n): Gerardus Bisschops (oom), Judith Beumers), overleden op 22 augustus 1826 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 13 februari 1801 te Nuth met Franciscus HERMENS, geboren ca. 1764, overleden op 5 januari 1837 te Grijzegrubben-Nuth, zoon van Joannes HERMENS en Anna Catharina MEIJS.

 • 7. Maria Elisabeth, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 18 oktober 1752 te Nuth (getuige(n): Joannes Bouts, Catharina Bisschops).


V.5 Mathias BOUTS, gedoopt op 24 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Baur, Catharina Kraegs), overleden op 22 mei 1763 te Grijzegrubben-Nuth op 47-jarige leeftijd, begraven op 24 mei 1763 te Nuth, zoon van Joannes BOUTS (zie IV.7) en Mechtildis REUKENS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30 september 1744 te Nuth (getuige(n): Michael Bouts, Petrus Sens) met Anna Judith BEUMERS, gedoopt jan. 1719 te Schinveld, overleden op 14 november 1797 te Grijzegrubben-Nuth, dochter van Renerus BEUMERS en Maria BONGARTS.
Op 13 april 1795 verkocht Judith Beumers, weduwe Mathijs Bouts, inwoonster van Grijzegrubben-Nuth, bijgestaan door haar (schoon)kinderen Jacobus Dominicus Korstjens, gehuwd met Anna Maria Bouts, Gerardus Foockens, gehuwd met Anna Catharina Bouts, en Paulus Bouts, gehuwd met Maria Catharina Scheren, 30 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben" onder Nuth, grenzend aan Leonaerdus Smeets, Matthijs Schetters, Dirck Berens en Joannes Petrus Schetters, voor 45 stuivers per kleine roede aan Matthijs Schetters, gehuwd met Anna Maria Eggen.[21]

Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 26 mei 1746 te Hulsberg.
 • 2. Anna Maria, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 oktober 1748 te Nuth (getuige(n): Hubertus Schobben namens Michael Bouts, Maria Bongarts (grootmoeder)), overleden op 25 april 1817 te Maastricht op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15 mei 1777 te Maastricht, parochie St.-Martinus met Jacobus Dominicus KORSTJENS, 39 jaar oud, gedoopt op 7 oktober 1737 in de parochie Sint-Martinus te Maastricht.

 • 3. Mechtildis, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 november 1751 te Nuth (getuige(n): Joannes Bouts, Elisabeth Bisschops namens Maria Bouts).
 • 4. Joannes Petrus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 22 oktober 1754 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Petrus Beumers, Joanna Bouts).
 • 5. Anna Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 1 januari 1756 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts, Gertrud Kaldenbergh).

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 30 april 1786 te Merkelbeek met Gerardus FOCKENS.

 • 6. Paulus (zie VI.18).


V.7 Michael BOUTS, gedoopt op 17 juli 1719 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens Michael Hacken, Margaretha Sistermans namens Catharina Bouts), overleden op 21 mei 1775 te Grijzegrubben-Nuth op 55-jarige leeftijd, begraven op 23 mei 1775 te Nuth.
Er zijn processtukken aangaande mishandeling van Leonard Bouts door Michiel Bouts op 14 november 1767.[22]
Zoon van Joannes BOUTS (zie IV.7) en Mechtildis REUKENS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25 juli 1745 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Petrus Houben) met Joanna HEUTS, overleden op 17 maart 1777 te Grijzegrubben-Nuth, begraven op 19 maart 1777 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtildis, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 4 juli 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Bouts, Judith Beumers namens Catharina Cox), overleden op 27 juni 1828 te Grijzegrubben-Nuth op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd met Henricus BERENS, geboren te Heusen Heusen in het land van Kleef.
Op 10 maart 1792 verklaarde Joannes Theodorus Berens, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Mechtild Bouts, dat hij 50 gulden geleend had tegen 5% van Joannes Bemelmans, armenmeester van Nuth. Tot onderpand diende zijn woonhuis te Grijzegrubben, grenzend aan Leonardus Bouts en de gemeente, groot acht kleine roeden, alsmede 30 kleine roeden akkerland "in de Baersgrubben", grenzend aan Matthijs Scheters en diverse anderen, hoofdzijden de weduwe Mathijs Bouts en de vloedgraaf.[23]

 • 2. Joannes Petrus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 15 oktober 1750 te Nuth (getuige(n): Joanna Bouts), vermelding getuige Petrus Heuts doorgehaald, jong overleden.
 • 3. Christianus (zie VI.23).
 • 4. Joannes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 juni 1755 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts (oom), Judith Beumers namens Anna Maria Vaessen), overleden op 7 december 1764 te Grijzegrubben-Nuth op 9-jarige leeftijd, begraven op 8 december 1764 te Nuth.

Generatie VI


VI.6 Leonardus BOUTS, touwslager, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 16 maart 1747 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Leonardus Bisschops, Anna Bouts), overleden op 7 mei 1822 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd.
Op 22 januari 1791 leende Leonardus Bouts, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Maria Helena Curfs, 800 gulden tegen 5% van het Kruisherenklooster te Maastricht. Hij stelde tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
a) 62 kleine roeden huis met moestuin en weide "in de hoeck" te Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Paulus Hautvast, Leonardus Smiets, Nicolaes Cordeweners en de gemeente;
b) 77 kleine roeden weiland aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Paulus Hautvast, de holleweg en de gemeente, vallend onder laathof Berg;
c) 50 kleine roeden weide "aen de Puth", grenzend aan Theodorus Cobben, Gerardus Bisschops, hof Berg en de putweg;
d) 30 kleine roeden akkerland "aen de houwenas" boven Grijzegrubben, grenzend aan Wilhelmus Kleintjens en de erfgenamen Paulus Hautvast;
e) 154 kleine roeden akkerland "op den lattenhouwer" achter Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Wijnand Habets, Petrus Curfs en Hermanus Meijs, vallend onder de laathof Nuinhof;
f) 66 kleine roeden akkerland nabij het Nuther kruis, grenzend aan de weduwe Wilhelmus Biesjans, Joannes Petrus Schetters, Maria Heunen en het voetpad;
g) 67 1/2 kleine roeden akkerland "ontrent het wetgen", grenzend aan de erfgenamen Caspar Brants, Nicolaes a Campo, heer Kerckhoffs en de vloedgraaf;
h) 63 1/2 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijle", grenzend aan Joannes Wilhelmus Wolters, Joannes Wilhelmus Boschouwers en de heer a Blisia.[24]
Zoon van Hubertus BOUTS (zie V.3) en Elisabeth BIJSCHOFFS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 3 februari 1779 te Nuth (getuige(n): Paulus Boudts (Nuth), Maria Elisabetha Boudts (Nuth)) met Maria Helena CURFS (Ruijters), 26 jaar oud, winkelierster, gedoopt op 28 december 1752 te Schinnen, buitenechtelijk, overleden op 31 maart 1814 te Schinnen op 61-jarige leeftijd, dochter van Joannes COERVERS en Barbara RUIJTERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus, geboren op 21 november 1779 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 november 1779 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts (Nuth), Maria Catharina Lenaerts (Schinnen)), overleden op 21 juli 1799 te Grijzegrubben-Nuth op 19-jarige leeftijd.
 • 2. Joanna Elisabeth, geboren op 6 februari 1783 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 7 februari 1783 te Nuth (getuige(n): Joannes Heijnen (Schimmert), Maria Elisabetha Bisschops (Nuth)), overleden op 20 juni 1860 te Nuth op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 7 augustus 1805 te Nuth met Joannes Arnoldus LIMPENS, 23 jaar oud, gedoopt op 25 mei 1782 te Hoensbroek, overleden op 7 augustus 1806 te Nuth op 24-jarige leeftijd, zoon van Joannes Arnoldus LIMPENS en Catharina COENEN.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 1 februari 1818 te Nuth met Renerus JACOBS, 41 jaar oud, gedoopt op 18 december 1776 te Wijlre, zoon van Egidius JACOBS en Anna Elisabeth van MUELEN.

 • 3. Joannes Matthias, geboren op 13 juli 1785 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 juli 1785 te Nuth (getuige(n): Matthias Nelissen (Schinnen), Mechtildis Boudts (Nuth)), overleden op 11 februari 1787 te Grijzegrubben-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 4. Maria Catharina, geboren op 7 november 1788 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 7 november 1788 te Nuth (getuige(n): Mathias Wijnands (Meerssen), Maria Catharina Bouts (Nuth)), overleden op 31 oktober 1855 te Nuth op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22 augustus 1811 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 26 augustus 1811 te Nuth met Joannes Henricus DEWIESZ, 33 jaar oud, gedoopt op 17 april 1778 te Berneau (B), zoon van Henri DEWIESZ en Anna Catharina NEUFKÖHR.

 • 5. Leonardus, geboren op 15 januari 1791 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 15 januari 1791 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Leonardus Mengelers (Schinnen), Maria Helena Curfs (Nuth)), overleden op 30 januari 1823 te Grijzegrubben-Nuth op 32-jarige leeftijd.
 • 6. Joannes Christianus, geboren op 14 februari 1793 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 februari 1793 te Nuth (getuige(n): Christianus Boudts, Maria Agatha Pricken).
 • 7. Joannes Godefridus, geboren op 5 april 1795 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 april 1795 te Nuth (getuige(n): L. Slangen namens Godefridus Bisschops (Nuth), Maria Helena Ruijters (Schinnen)), overleden op 10 augustus 1858 te Grijzegrubben-Nuth op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 5 mei 1824 te Nuth met Joanna HERMANS, geboren ca. 1799 te Ooijensplaat, overleden op 14 juni 1856 te Grijzegrubben-Nuth, 57 jaar, dochter van Wilhelmus HERMENS en Maria SCHIJVENAAR.


VI.18 Paulus BOUTS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 25 februari 1759 te Nuth (getuige(n): Paulus Leunissen, Joanna Heuts), overleden op 5 februari 1796 te Grijzegrubben-Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Mathias BOUTS (zie V.5) en Anna Judith BEUMERS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 26 september 1780 te Schinveld met Maria Catharina SCHEREN, 27 jaar oud, gedoopt op 15 november 1752 te Schinveld, dochter van Jacobus SCHEREN en Maria ZELISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Judith, gedoopt op 21 februari 1781 te Schinveld.
 • 2. Joannes Wilhelmus (zie VII.13).
 • 3. Joannes Gerardus, geboren op 1 mei 1784 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 1 mei 1784 te Nuth (getuige(n): Joannes Gerardus Goossens namens Gerardus Scherens (Schinveld), Anna Judith Beumers (Schinveld) namens Anna Maria Bouts (Nuth)).
 • 4. Joannes Matthias, geboren op 11 april 1786 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 12 april 1786 te Nuth (getuige(n): Hubertus Boudts (Nuth), Anna Helena Scheere (Gangelt)), overleden op 30 november 1787 te Grijzegrubben-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 5. Maria Catharina, geboren op 12 juni 1789 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 12 juni 1789 te Nuth (getuige(n): Leonardus Ackermans (Nuth) namens Gerardus Foecken (Oirsbeek), Joanna Maria Gijsen (Hulsberg) namens Maria Elisabetha Stassen (Hoensbroek)).
 • 6. Odilia, geboren op 21 november 1791 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 november 1791 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Leonardus Bouts (Nuth), Maria Anna Polmans namens Maria Odilia Timmers (Schinveld)), achternaam moeder Timmers.
 • 7. Henricus, geboren op 8 juli 1793 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 8 juli 1793 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Henricus Scheeren, Maria Helena Curfs), overleden op 18 augustus 1793 te Grijzegrubben-Nuth, 41 dagen oud, begraven op 19 augustus 1793 te Nuth.
 • 8. Joannes Matthias, geboren op 5 september 1794 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 5 september 1794 te Nuth (getuige(n): Jacobus Roesters (Maastricht), Judith Beumers (geboren te Brunssum)).


VI.23 Christianus BOUTS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 10 februari 1753 te Nuth (getuige(n): Christianus Crins, Anna Bouts), achternaam moeder Bruls, zoon van Michael BOUTS (zie V.7) en Joanna HEUTS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 2 februari 1777 te Nuth (getuige(n): Andreas Schobben, Mechtild Bouts), bruidegom uit Grijzegrubben-Nuth, bruid uit Schimmert met Anna Maria MUIJLKENS, 27 jaar oud, gedoopt op 7 mei 1749 te Schimmert, overleden op 3 november 1796 te Schimmert op 47-jarige leeftijd, dochter van Joannes MUIJLKENS en Cornelia WAUBEN.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 16 augustus 1798 te Beek met Maria Catharina MEENS, gedoopt te Beek, dochter van Joannes MEENS en Anna VRANCKEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Michael, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 juli 1777 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Mulkens, Mechtild Bouts), overleden op 19 augustus 1781 te Grijzegrubben-Nuth op 4-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 19 augustus 1781 te Nuth.
 • 2. Hubertus, geboren op 15 november 1779 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 15 november 1779 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts (Nuth), Anna Barbara Bemelmans (Nuth) namens Cornelia Wauwen), overleden op 8 maart 1780 te Grijzegrubben-Nuth, 114 dagen oud, begraven op 8 maart 1780 te Nuth.
 • 3. Joannes Leonardus BOUDTS, geboren op 6 april 1781 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 april 1781 te Nuth (getuige(n): Leonardus Dirckx (Voerendaal), Elijsabetha Meulkens (Schimmert)).
 • 4. Maria Anna, gedoopt op 15 september 1786 te Schimmert.

Generatie VII


VII.13 Joannes Wilhelmus BOUTS, geboren op 18 november 1782 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 18 november 1782 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Vrolijckx (Hoensbroek), Anna Catharina Boudts (Nuth)), zoon van Paulus BOUTS (zie VI.18) en Maria Catharina SCHEREN.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 30 maart 1826 te Hoensbroek met Johanna Maria van HOMMERICH, 30 jaar oud, gedoopt op 3 juli 1795 te Voerendaal, dochter van Nicolaas van HOMMERICH en Maria Agnes LUIJTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Johanna Hubertina, geboren op 11 november 1829 te Klimmen, overleden op 30 maart 1899 te Merkelbeek op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14 november 1861 te Klimmen met Michiel LUIJTEN, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 1 februari 1837 te Klimmen, overleden op 30 oktober 1897 te Merkelbeek op 60-jarige leeftijd, zoon van Pieter Joseph LUIJTEN, landbouwer, schoenmaker, en Maria Margaretha MOENEN.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 6r
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 34r
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 30v
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 257v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 7v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 212v
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 239v
 8. HCL-01.075 LvO 1755, 251v
 9. HCL-01.075 LvO 1756, 13r
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 209v
 11. HCL-01.075 LvO 1757, 17r
 12. HCL-01.075 LvO 1757, 34r
 13. HCL-01.075 LvO 1757, 91r
 14. HCL-01.075 LvO 1757, 107v
 15. HCL-01.075 LvO 1758, 210r
 16. HCL-01.075 LvO 1759, 73r
 17. HCL-01.075 LvO 1760, 147v
 18. HCL-01.075 LvO 1740
 19. HCL-01.075 LvO 1759, 158v
 20. HCL-01.075 LvO 1727
 21. HCL-01.075 LvO 1766, nr. 3
 22. HCL-01.075 LvO 1748
 23. HCL-01.075 LvO 1764, 225
 24. HCL-01.075 LvO 1764, 120

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 10 januari 2007