Bisschops

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE BISSCHOPS

Generatie I


I.1 Godefridus BISSCHOPS, overleden op 13 oktober 1754 te Horen-Nuth.
Op 6 februari 1738 verscheen Geurt Bisschops, gehuwd met Joanna Henderickx, samen met zijn zwager Marten van den Hoeve, gehuwd met Elisabeth Henderickx, voor de schepenbank Nuth. Hij verklaarde in gebreke te zijn gebleven in de aflossing van rente op een lening van 268 gulden aan oud-burgemeester Lenaerts. Daardoor dreigde beslaglegging en om dat te voorkomen werden 175 kleine roeden akkerland op de Brand onder Nuth, oostwaarts de erfgenamen Willem Hautvast, westwaarts de bergerhof, voorhoofden Dirck Drummen en de Horengats, verkocht aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken. Iedere roede kostte een gulden ofwel twee schillingen.[1]
Op 6 juni 1738 verkocht Geurt Bisschops, gehuwd met Joanna Henderickx, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 50 kleine roeden akkerland uit een groter stuk in het Horen onder Nuth, oostwaarts Cornelia Bosch weduwe Willem Hautvast, westwaarts de verkoper, voorhoofden de bergerhof en Dirck Bemelmans. Iedere roede kostte een gulden ofwel twee schillingen. De staande gewassen met kaf en stro waren voor de verkoper.[2]
Op 14 mei 1751 verklaarde Geurt Bisschops in zijn huis, gelegen te Horen onder Nuth, dat hij afstand deed van zijn rechten op twee stukken akkerland in het Horenveld, te weten 150 kleine roeden grenzend aan de erfgenamen Dirck Drummen en Joannes Limpens, en 212 kleine roeden, grenzend aan Joannes Limpens en Christiaen Bisschops. Uit de verkoop zouden de erfgenamen van oud-burgemeester Lenaerts, bij wie Bisschops nog een lening (van 268 gulden) had uitstaan, betaald worden. Vervolgens verkochten zijn (schoon)kinderen Leonaerd Bisschops, gehuwd met Maria Dilbroex, de ongehuwde Geurt Bisschops, Houb Bouts, gehuwd met Elisabeth Bisschops, en de nog ongehuwde Christijna Bisschops, allen samen met volmacht handelend voor Elisabeth Henderix, weduwe Marten van der Hoeve [welke volmacht op 29 april 1750 in Reckheijm (Rekem) was opgesteld], aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, die voor elke roede 30 stuivers moest betalen. Limpens nam de schuld van 268 gulden over en beloofde de 151 gulden achterstallige rente te betalen. Het restant werd aan de verkopers uitbetaald. Verder werd vermeld dat het land belast was met een half vat haver in de cijnskaart Berg.[3]
Gehuwd voor de kerk op 19 juli 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Wilh. Schepers), uytgen Hooren met Joanna HENRIX, 26 jaar oud, gedoopt op 12 maart 1684 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijcarts, Ida, e.v. Henricus Hermans), overleden op 16 mei 1749 te Horen-Nuth op 65-jarige leeftijd, dochter van Leonardus HENRIX en Maria HERMENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth BIJSCHOFFS, gedoopt op 25 augustus 1710 te Nuth (getuige(n): Mechtild Hermens namens Catharina Bijschoffs), overleden op 31 mei 1790 te Grijzegrubben-Nuth op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 17 november 1739 te Nuth (getuige(n): Matthias Bouts, Leonardus Bisschops) met Hubertus BOUTS, 27 jaar oud, gedoopt op 1 augustus 1712 te Nuth (getuige(n): Joannes Leunis, Maria Bouts), overleden op 31 juli 1790 te Grijzegrubben-Nuth op 77-jarige leeftijd, zoon van Joannes BOUTS en Mechtildis REUKENS.
Op 4 november 1755 verkocht Houb Bouts, gehuwd met Lijsbeth Bisschops, voor 11 pattacons aan Toussaint Dilbroeck, gehuwd met Mechtild Polle, 23 kleine roeden moestuin in het Horen onder Nuth, grenzend aan Christijn, Geraerd en Lenart Bisschops, en aan de erfgenamen Joannes Meijs. en verder zijn deel in een huis in het Horen, bestaande uit de keuken. Het geheel was belast met een malder rogge aan de kerk van Nuth.[4]

 • 2. Maria, gedoopt op 23 februari 1712 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Agnes Corffs namens Maria [Hermans] (grootmoeder)).
 • 3. Henricus, gedoopt op 19 januari 1715 te Nuth (getuige(n): Guilh. Schepers namens Gerardus Bisschops, Gertrudis Zelis namens Joanna Creuer).
 • 4. Leonardus (zie II.1).
 • 5. Catharina, gedoopt op 11 mei 1718 te Nuth (getuige(n): Joannes Vrencken, Elisabeth Spijckaerts).
 • 6. Gerardus (zie II.2).
 • 7. Christina, gedoopt op 8 januari 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Coumans namens Joannes Ortmans (uit Gulik), Maria, dochter van Joannes Meijs), had twee buitenechtelijke kinderen.

Op 5 januari 1758 verkocht de ongehuwde Christijn Bischops haar deel in het huis, gelegen in het Hooren, met 5,5 kleine roeden mestplaats voor 24 gulden en vijf stuivers aan Toussaint Dilbroeck, gehuwd met Mechtild Paulis.[5]

 • 8. Petrus, gedoopt maart 1725 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Maria Spickaerts), ingeschreven onder een doop van 25 maart zonder dat direct duidelijk is of dit kind ook op 25 maart gedoopt werd.


Generatie II


II.1 Leonardus BISSCHOPS, gedoopt op 30 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Leonardus Henryx (grootvader), Catharina Janssen), overleden op 10 januari 1758 te Horen-Nuth op 40-jarige leeftijd, zoon van Godefridus BISSCHOPS (zie I.1) en Joanna HENRIX.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25 januari 1751 te Nuth (getuige(n): [niet vermeld]) met Maria DILBROECK, overleden op 1 augustus 1781 te Horen-Nuth, buikloop, begraven op 2 augustus 1781 te Nuth, dochter van Helgerus (Toussaint) DILBROECK en Mechtildis POLLETTE.
[Maria Dilbroeck hertrouwde te Nuth op 30 september 1760 met Petrus HOUBEN, overleden te Horen-Nuth op 27 augustus 1781].

Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Maria, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 3 maart 1751 te Nuth (getuige(n): Gerardus Bisschops namens Godefridus Bisschops, Helena Dielbroeck namens Mechtild Colet).
 • 2. Tossanus (Hilgerus), geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 23 oktober 1753 te Nuth (getuige(n): Tossanus Dilbroeck, Elisabeth Bisschops).
 • 3. Godefridus (zie III.1).


II.2 Gerardus BISSCHOPS, gedoopt op 9 november 1720 te Nuth (getuige(n): Gerardus Sijen, Anna Bellen namens Elisabetha Henrix), overleden op 18 april 1801 te Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Godefridus BISSCHOPS (zie I.1) en Joanna HENRIX.

In het schatboek van Nuth (ca. 1773) werden voor Gereth Bisschops, wonend in het Hooren, de volgende goederen geregistreerd:
a) 47 1/2 kleine roeden akkerland in het Horenveld, noordwaarts de weg, zuidwaarts Joannes Hermens, oostwaarts Gerardus Bisschops, Frans Waltmans en de erfgenamen Dossen Dillebroeck, westwaarts Joannes Limpens, belast met oude tienden aan het kapittel van Aken en aan de pastoor, gewaardeerd drie gulden acht stuivers;
b) 23 kleine roeden moestuin aldaar gelegen, noordwaarts de straat, zuidwaarts Frans Waltmans, oostwaarts en westwaarts Gerard Bisschops, gewaardeerd twee gulden;
c) 45 kleine roeden weiland aan de put, noordwaarts Houb Bouts, zuidwaarts Jacob Paes, oostwaarts de Bergerhof, westwaarts de Putweg, gewaardeerd drie gulden vijf stuivers;
d) 21 1/2 kleine roeden weiland in het Hooren, noordwaarts Peter Houben, zuidwaarts Joannes Hermens en de erfgenamen Dossen Dillebroeck, oostwaarts Joannes Hermens en westwaarts de erfgenamen Dossen Dillebroeck, gewaardeerd een gulden tien stuivers;
e) drie kleine roeden huis aldaar gelegen, noordwaarts de weg, zuidwaarts en westwaarts Gerard Bisschops, oostwaarts het huis van Frans Waltmans, gewaardeerd vijftien gulden. [6]
Op 10 april 1780 leende Geraerd Bisschops, gehuwd met Helena Dillebroeck, wonend te Hooren onder Nuth, 100 gulden tegen 5% van Franciscus Waltmans, gehuwd met Maria Catharina Dillebroeck. Tot onderpand dienden zijn huis met moestuin en huiswei te Hooren onder Nuth, groot 45 kleine roeden, grenzend aan Wilhelmus Coumans, Peter Zomers, Franciscus Waltmans, Joannes Hermens en de straat; voorts 50 kleine roeden weiland aan de Put, genaamd Berghweijde, grenzend aan Jacobus Paes, Hubertus Bouts, de Bergerhof en de Putweg; en verder nog een stuk akkerland in het Hooren, grenzend aan Wilhelmus Coumans, Peter Zomers, Franciscus Waltmans, Gerard Bisschops, Joannes Hermens en de straat (geen maten gegeven!).
Deze lening werd op 22 oktober 1783 afgelost.[7]
24 januari 1781: Paulus Leunissen was gedaagd aangaande een ruzie op Oudejaarsavond 1780 ten huize van Gerard Bisschops. Leunissen verklaarde dat hij met Peter Curvers, komende van diens huis naar Terstraten onderweg was, langs het huis van Gerard Bisschops kwam en daar enig tumult met kaarten of anderszins gehoord had. Uit nieuwsgierigheid en, omdat naar zijn zeggen het huis in heel Nuth een verdachte naam had, ging hij kijken. Binnen trof hij enkele kaartspelers aan. Hij raakte nu ongewild en zonder dat hij de reden kende, betrokken bij de ruzie. Omdat er geen gewonden waren gevallen en het huis een kwalijke roep had, verwachtte Paulus Leunissen dat het gerecht een mild oordeel zou vellen.
De aanklager wees de verdachtmaking richting Bisschops, die hij een eerlijk man noemde, van de hand.
Paulus Leunissen werd veroordeeld tot een "amende" van twee pattacons en 22 gulden gerechtskosten.[8]
Op 22 oktober 1783 leende Gerardus Bisschops, gehuwd met Helena Dillebroeck, inwoner van Hooren onder Nuth, 100 gulden tegen 4% van J.C. Toebaert, premissarius van Nuth en rector van de kapel Vaesrade. Tot onderpand dienden de goederen die ook al op 10 april 1780 borg stonden voor een lening. Wel werd nu voor het akkerland aan maten 47 1/2 kleine roede opgegeven en dat dit land een malder haver per jaar aan de cijnskaart Berg kostte.[9]
Gehuwd met Helena DILBROECK, overleden op 9 januari 1795 te Horen-Nuth, dochter van Helgerus (Toussaint) DILBROECK en Mechtildis POLLETTE.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Mechtildis, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 29 november 1754 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bisschops, Mechtildis Palet).

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26 augustus 1782 te Hillensberg (D) met Joannes Gerardus MULLENBERG[10]

 • 2. Godefridus (zie III.2).
 • 3. Maria Gertrudis, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 17 maart 1763 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts, Maria Bovi).
 • 4. Maria Christina, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 21 maart 1766 te Nuth (getuige(n): Franciscus Waltmans, Christina Bisschops), overleden op 19 april 1836 te Neerbeek-Beek op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes Antonius DROSSAERT, tuinier en boomsnoeier, geboren 1769 te Luik (B), overleden op 11 november 1853 te Neerbeek.

 • 5. Catharina, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 8 januari 1770 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers, Catharina Delbroek), overleden op 17 juli 1822 te Hulsberg op 52-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11 november 1800 te Hulsberg met Egidius RAVEN, 45 jaar oud, gedoopt op 14 maart 1755 te Hulsberg, zoon van Arnoldus RAVEN en Catharina GELDERS.

 • 6. Maria Helena, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 21 juni 1774 te Nuth (getuige(n): Matthias Sijben, Maria Limpens), overleden op 25 maart 1846 te Doenrade-Oirsbeek op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18 april 1801 te Nuth met Leonardus LIMPENS, 29 jaar oud, gedoopt op 12 maart 1772 te Merkelbeek, overleden op 1 april 1821 te Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Leonardus LIMPENS en Maria Catharina KNOOREN.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 27 januari 1823 te Nuth met Joannes Severinus SCHRIJEN, geboren te Oirsbeek, zoon van Severinus SCHRIJEN en Elisabeth JANSSEN.

 • 7. Anna Maria, geboren op 13 juni 1779 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 13 juni 1779 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Henricus Hermens (Nuth), Joanna Hermens (Aalbeek)), overleden op 8 mei 1848 te Valkenburg op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10 april 1802 te Valkenburg met Ferdinand PREVAUX, 32 jaar oud, gedoopt op 7 januari 1770 te Berg, zoon van Daniel PREVAUX en Anna Catharina DUCKERS.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 22 juli 1824 te Valkenburg met David HAHN, geboren te Graudentz (D), zoon van Johann HAHN en Christina JANTZ.

Generatie III


III.1 Godefridus BISSCHOPS, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 1 oktober 1756 te Nuth (getuige(n): Jacobus Dielbroeck (oom), Christina Bisschops (tante)), overleden op 1 mei 1826 te Wijnandsrade op 69-jarige leeftijd, zoon van Leonardus BISSCHOPS (zie II.1) en Maria DILBROECK.
Op 2 oktober 1782 verkocht Goedefridus Bisschops, ongehuwd, aan zijn halfbroer Theodorus Houben, gehuwd met Gertruijd Bosch, de oude keuken, afkomstig van wijlen Leonaert Bisschops, met aanbouw en bouwplaats, gelegen in het Hooren onder Nuth, grenzend aan Gereth Bisschops, de weg, het huis van Peter Somers en de moestuin van Peter Houben, voor 32 pattacons of 128 gulden.[11]
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 13 februari 1787 te Hoensbroek met Barbara LANGENDORP, 26 jaar oud, gedoopt op 28 november 1760 te Hoensbroek, dochter van Wilhelmus LANGENDORP en Maria de BIJE.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 10 januari 1801 te Wijnandsrade met Anna Maria van HOMMERICH, 49 jaar oud, gedoopt op 2 januari 1752 te Voerendaal, dochter van Henricus van HOMMERICH en Maria LEUFKENS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 18 mei 1787 te Hoensbroek.
 • 2. Joannes, gedoopt op 11 juni 1788 te Hoensbroek.
 • 3. Joannes, gedoopt op 1 juni 1790 te Hoensbroek.
 • 4. Gerardus, gedoopt op 14 september 1791 te Hoensbroek.
 • 5. Franciscus, gedoopt op 14 september 1791 te Hoensbroek.
 • 6. Maria Gertrudis, geboren op 10 maart 1795 te Horen-Nuth, gedoopt op 11 maart 1795 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Leonardus Langendorp (Hoensbroek), Gertrudis Bosch (Hulsberg)).
 • 7. Maria Elisabeth, gedoopt op 19 mei 1799 te Nuth.


III.2 Godefridus BISSCHOPS, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 31 december 1758 te Nuth (getuige(n): Jacobus Dilbroeck, Elisabeth Bisschops), overleden op 11 januari 1822 te Horen-Nuth op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerardus BISSCHOPS (zie II.2) en Helena DILBROECK.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 7 januari 1783 te Nuth met Joanna Maria HOUWERS, 20 jaar oud, gedoopt op 10 februari 1762 te Voerendaal, overleden op 26 december 1802 te Nuth op 40-jarige leeftijd, dochter van Theodorus HOUWERS en Clara DOUVEN.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 1 februari 1805 te Nuth met Joanna Maria PUTS, gedoopt april 1774 te Beek, dochter van Joannes PUTS en Elisabeth WALTMANS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Gerardus, geboren op 27 oktober 1783 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 28 oktober 1783 te Nuth (getuige(n): Gerardus Bisschops (Nuth), Clara Douven (Voerendaal)), overleden op 19 januari 1785 te Molenveld-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 2. Maria Helena, geboren op 29 oktober 1785 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 29 oktober 1785 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Houers (Voerendaal), Helena Tilbroeck (Vijlen)), overleden op 8 maart 1834 te Horen-Nuth op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29 september 1821 te Nuth met Mathias ESSERS, 41 jaar oud, gedoopt op 19 september 1780 te Voerendaal, zoon van Peter ESSERS en Maria Catharina GREUSSEN.

 • 3. Joanna Maria, geboren op 5 januari 1788 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 5 januari 1788 te Nuth (getuige(n): Gerardus Meulenbergh (Oirsbeek), Maria Helena Vreuls (Voerendaal) namens Anna Maria Houwers (Voerendaal)).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23 april 1814 te Uikhoven (B) met Egidius GERETS, 20 jaar oud, gedoopt op 23 mei 1793 te Uikhoven (B), zoon van Arnold GERETS en Maria Anne TONNE.[12]

 • 4. Theodorus, geboren op 25 augustus 1791 te Horen-Nuth, gedoopt op 25 augustus 1791 te Nuth (getuige(n): Theodorus Houers (Voerendaal), Maria Christina Bisschops (Nuth)), overleden op 25 augustus 1791 te Horen-Nuth.
 • 5. Maria Catharina, geboren op 28 maart 1794 te Nuth, gedoopt op 28 maart 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen namens Jacobus Houwers (Voerendaal), Maria Catharina Bisschops (Nuth)), overleden op 15 september 1807 te Horen-Nuth op 13-jarige leeftijd.
 • 6. Leonardus, gedoopt op 28 september 1797 te Nuth.Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1758, 97v
 2. HCL-01.075 LvO 1758, 107r
 3. HCL-01.075 LvO 1759, 65v
 4. HCL-01.075 LvO 1759, 158v
 5. HCL-01.075 LvO 1758, 181v
 6. Rijckheyt-Archief Nuth inv. 1, 237
 7. HCL-01.075 LvO 1761, 175v
 8. HCL-01.075 LvO 1740: genachting 24 januari 1781
 9. HCL-01.075 LvO 1762, 204r
 10. mededeling Wil Brassé
 11. HCL-01.075 LvO 1762, 141v
 12. Marc Stegen, kwartierstaat Stegen op cd-rom Genealogie in Limburg 2007

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 4 juli 2007
Harry Luijten, verbeterde versie op 2 februari 2024